Hôm nay,  
Việt Báo Online
banner-orange-nba-728x90-kb banner-orange-nba-728x90 banner-orange-728x90-kb banner-orange-728x90

Ngày Xuân “Ôn Cố Tri Tân”

15/02/201819:28:00(Xem: 1235)
Ngày Xuân “Ôn Cố Tri Tân”
Ngày Xuân “Ôn Cố Tri Tân”
 
Nguyễn Lộc Yên 

Khi xem “Sử Việt”, tôi thấy sự “phản phúc và cướp nước” của Lý Phật Tử lại giống Hồ Chí Minh hô hào Việt Minh “cướp chính quyền”, cả hai na ná “Hầu vương xuất động” (Chúa khỉ ra khỏi hang). Thế nên, nhân ngày Xuân Mậu Tuất, mời độc giả cùng “Ôn Cố Tri Tân” (Xem lại cái cũ để biết cái mới).
I- Năm 545, nhà Lương (Tàu) cử Trần Bá Tiên đem đại quân qua xâm lược nước ta, Lý Nam Đế (1) đem 3 vạn quân ra ngăn giặc, bị thua ở Chu Diên. Quân ta thế yếu phải rút về Khuất Động (Động Khuất Liêu hay Động Khuất Lão, ở Hưng Hoá) tử thủ. Vua thường đau yếu, để tiếp tục lo cho đất nước, vua quyết định trao quyền lại cho tướng trẻ trung dũng là Triệu Quang Phục (2). Sau đấy, vua băng hà ngày 20 tháng 3 Mậu Thìn (13-4-548).
a- Triệu Quang Phục đem quân về đầm Dạ Trạch (thuộc tỉnh Hưng Yên) giữa đầm có một vùng đất nhô cao và rộng lớn, có nhiều lau sậy rậm rạp, bao bọc đầm là đồng lầy bao la, Triệu Quang Phục cho lập doanh trại, quân dân đã hưởng ứng theo về rất đông, ông xưng là Triệu Việt Vương. Tướng giặc là Trần Bá Tiên đem quân bao vây xung quanh đầm Dạ Trạch, cắt đường tiếp tế. Giặc nghĩ Nghĩa quân bị thiếu lương thực bị đói khát sẽ ra hàng. Triệu Quang Phục và Nghĩa quân không nao núng, đóng thuyền và trồng khoai lúa tự túc. Sau đấy, dùng chiến thuật trường kỳ kháng chiến, Nghĩa quân lúc ẩn, lúc hiện đã dùng du kích chiến tiêu diệt giặc; do đó, ông là “Thủy tổ du kích chiến”. Năm 550, nhà Lương có loạn Hầu Cảnh, vua Lương là Dự Chương Vương triệu Trần Bá Tiên về nước để trừ loạn. Triệu Việt Vương đem quân đánh trực diện, đại phản công giết được tướng Tàu là Dương Sàn, tiến quân thu phục thành Long Biên, giành lại độc lập cho nước nhà.
 
b- Lý Phật Tử (? - 602), quê phủ Long Hưng (sau này là Sơn Tây) là tướng của Lý Thiên Bảo, Lý Thiên Bảo là anh của Lý Bí (Lý Nam Đế). Lý Thiên Bảo đem 3 vạn người vào chiếm Nghệ An. Sau đấy, Trần Bá Tiên tiến quân đánh Nghệ An, Lý Thiên Bảo bị thua, đem tàn quân chạy qua đất Di Lạo ở Ai Lao, đến động Dã Năng ở đầu nguồn Đào Giang, xin vua Lào đến ở đấy và thấy đất đai rộng rãi cho đắp thành trì, nhân tên đất ấy xưng là Đào Lang Vương. Năm 555, Lý Thiên Bảo mất không có con nên Lý Phật Tử lên làm vua tại động Dã Năng. 
Năm 557, Lý Phật Tử như “Hầu vương xuất động”, từ động Dã Năng đem quân về nước đánh với Triệu Việt Vương, bất phân thắng bại nên xin cầu hoà. Triệu Việt Vương nghĩ tình họ Lý nên để Lý Phật Tử đóng đô ở Ô Diên (Từ Liêm); Triệu Việt Vương đóng đô ở Long Biên, lấy bãi Quân Thần (làng Phượng Cát, huyện Từ Liêm) làm ranh giới và thuận gả con gái là Triệu Cải Nương cho con trai Lý Phật Tử là Lý Nhã Lang. Từ đó, Triệu Việt Vương không đề phòng Lý Phật Tử nữa. 
Năm 571, Lý Phật Tử phản trắc, cử quân tấn công bất ngờ, Triệu Việt Vương bị thua, chạy đến cửa biển Đại Nha (cửa Đại Ác hay Đại An, nơi sông Đáy đổ ra biển, ở xã Nam Điền, Nam Định) thì cùng đường, ông gieo mình tử tiết, dân chúng thương tiếc đã lập đền thờ ông ở đấy. Tôi cảm kích Triệu Việt Vương lo nước thương dân, kính dâng bài thơ “Cảm kích Triệu Việt Vương”: 
Triệu Việt Vương, gìn giữ núi sông
Nghĩa quân, ngô lúa mải mê trồng
Luyện rèn khí giới, dùng công thủ
Sắm sửa quân lương, để dự phòng
Chỉnh đốn vững vàng, ta đại thắng
Bao vây hung hãn, giặc nguy vong
Đại Nha, vang vọng hồn non nước
Dạ Trạch, muôn đời tha thiết trông!
Lý Phật Tử làm chủ toàn cương thổ, xưng là Lý Nam Đế, để phân biệt với Lý Nam Đế (Lý Bí) nên sử gọi thời Lý Phật Tử là Hậu Lý Nam Đế. Lý Phật Tử đóng đô ở Phong Châu (huyện Bạch Hạc, Vĩnh Yên). Đến năm 602, nhà Tùy cử Lưu Phương đem quân đánh nước ta. Lưu Phương sai người đem thư dụ hàng trao cho Lý Phật Tử, Lý Phật Tử sợ sệt quân Tàu nên đầu hàng, bị quân Tùy bắt đưa về Tàu rồi Lý Phật Tử chết ở đấy. Từ đó, nước ta bị Bắc phương đô hộ trên 300 năm nữa. Do đấy, có bài thơ “Cảm hận Lý Phật Tử”:
Lý Phật Tử phường trốn giặc Lương  
Qua Lào, chui nhủi lúc cùng đường  
Hầu vương xuất động, mê ngôi báu  
Chúa khỉ nhẫn tâm, tranh thổ cương
Trở mặt giành quyền, gây khốn đốn
Cúi đầu theo giặc, rước tang thương  
Nhớp nhơ, phản phúc đồ oan nghiệt
Non nước, nỡ nào dâng Bắc phương?!
 
II- Hồ Chí Minh (1890-1969), tên thật là Nguyễn Sinh Cung còn gọi là Nguyễn Tất Thành. Quê tổng Lâm Thịnh, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Đến năm 1911, lấy tên là Văn Ba, xin làm bồi (Servant) và phụ bếp cho tàu buôn của Đô đốc Pháp là Latouche-Tréville nên gọi là Bồi Ba. Năm 1911, Bồi Ba viết thư xin tổng thống Pháp vào học Trường Thuộc Địa “École Coloniale”, trường này chuyên đào tạo các nhân viên hành chánh cho chính quyền thực dân để làm việc cho Pháp nhưng bị từ chối. Năm 1919, Bồi Ba lại gia nhập Đảng Xã hội Pháp dưới tên mới là Nguyễn Ái Quốc. 
    Đến năm 1920, thì Nguyễn Ái Quốc đọc và học về lý thuyết Cộng sản của Karl Marx và Vladimir Ilyich Lenin, lại say mê chủ nghĩa Cộng sản, trở thành kẻ đắc lực cho Đảng cộng sản Pháp. Năm 1922, Nguyễn Ái Quốc đến Liên Xô lần đầu, sau đấy tham gia Đại hội thứ IV Quốc tế Cộng sản. Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc lấy tên là Lý Thụy theo phái đoàn của chính phủ Liên Xô do Mikhail Markovich Borodin làm trưởng đoàn đến Quảng Châu thảo luận với chính phủ Trung Hoa Dân quốc của Tưởng Giới Thạch. Năm 1925, tại Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc thành lập Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội để truyền bá chủ nghĩa Marx-Lenin và viết cuốn “Đường Kách mệnh” để tuyên truyền về Việt Nam.  
     Tại Quảng Châu, Lý Thụy (sau này là Hồ Chí Minh) và Lâm Đức Thụ (tức Nguyễn Công Viễn) liên lạc và thỏa thuận điều kiện với mật thám Pháp, rồi điện tín mời cụ Phan Bội Châu về Quảng Châu để dự lễ thành lập phân hội “Á Tế Á”. Ngày 30-6-1925, lúc 12 giờ trưa, cụ Phan vừa xuống xe lửa ở Quảng Châu thì bị 3 tên mật thám Pháp bắt đẩy lên xe hơi của Pháp đang nổ máy chờ sẵn, liền cho xe chạy về tô giới Pháp ở Thượng Hải. Lý Thụy và Thụ đã lãnh một số tiền thưởng rất lớn của giặc Pháp là 100.000 đồng quan lúc ấy, cả hai dùng số tiền này cưới 2 chị em ruột người Tàu làm vợ. Vợ Lý Thụy tên là Tăng Tuyết Minh (Zeng Xuewming), sinh năm 1905, ở Quảng Châu. Số tiền còn lại, Lý Thụy dùng vào việc củng cố “Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội” của ông ta. Ngoài ra, các chiến hữu của cụ Phan ở Quảng Châu, Lý Thụy lôi kéo về với mình được khoảng 200 người, ai không theo thì tìm cách thủ tiêu.
     Năm 1938, Nguyễn Ái Quốc lấy tên là Hồ Quang đến văn phòng Bát Lộ quân của nước Tàu ở Quế Lâm quỵ lụy xin đầu quân, họ cho ông ta mang lon thiếu tá của Bát Lộ quân. Ngày 3-2-1930, tại Cửu Long (Kowloon) Hồng Kông, Quốc tế Cộng sản chỉ thị Nguyễn Ái Quốc lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sau đó đổi tên là "Đảng Cộng sản Đông Dương" rồi đổi thành "Đảng Lao Động Việt Nam" và nay là "Đảng Cộng sản Việt Nam" (ĐCSVN). 
    Kể từ ngày 13-8-1942, Nguyễn Tất Thành lấy tên mới nữa là Hồ Chí Minh (HCM) hoạt động tại nước Tàu với danh nghĩa đại diện cho Việt Minh, dù HCM trá hình nhưng chính quyền của Trung Hoa Dân Quốc cũng biết HCM là một cán bộ Cộng sản nên bắt ngày 29-8-1942, đến tháng 9-1943 thì được thả. Thời gian ở trong tù, HCM viết  “Nhật ký trong tù” gồm 134 bài thơ. Lạ lùng thay, với những từ ngữ, câu văn hoặc phương ngôn thuộc ngữ hệ Khách Gia. Thế nên, giáo sư Hồ Tuấn Hùng tốt nghiệp khoa Lịch sử của Trường Đại học Quốc lập Đài Loan viết cuốn “Hồ Chí Minh Sinh bình Khảo” (Khảo cứu về cuộc đời Hồ Chí Minh) xuất bản năm 2008, tác giả Hồ Tuấn Hùng đã khẳng định: “Hồ Chí Minh sau năm 1933 chính là Hồ Tập Chương đến từ Miêu Lật, Đồng La, Đài Loan, tuyệt đối không phải là Nguyễn Ái Quốc” muốn biết thêm chi tiết mời xem “Bác Hồ ám ảnh” (click đề tài này vào Google hay click ghi chú số 3). 
    Năm 1944, HCM ở tại hang Cốc Bó, bản Pác Bó, tỉnh Cao Bằng với bí danh Già Thu, mở các lớp huấn luyện và tuyên truyền chủ thuyết Cộng sản, nơi đây HCM sống chung với Đỗ Thị Lạc, trong cuốn “Một cơn gió bụi” Sử gia Trần Trọng Kim viết: “Đỗ Thị Lạc đã có một người con gái với HCM”
    Sáng ngày 19-8-1945, cán bộ Việt Minh kêu gọi dân chúng Hà Nội đến trung tâm Nhà hát thành phố để dự mít tinh (meeting). Sau cuộc mít tinh, cán bộ Việt Minh kích động dân chúng biến thành cuộc biểu tình vũ trang tiến vào chiếm phủ khâm sứ, trại lính bảo an và các cơ sở của chính phủ Trần Trọng Kim để “cướp chính quyền”.
 
Kể từ ngày 6-1-1946, HCM là “Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” xem như làm vua miền Bắc Việt Nam, đến năm 1975 thì CSVN chiếm miền Nam Việt Nam làm chủ toàn cương thổ. Lý Phật Tử sau khi phản phúc Triệu Việt Vương thì đem toàn nước Vạn Xuân (VN) dâng cho giặc Tàu. Còn ĐCSVN của HCM thì có tin nói rằng vào năm 2020, CSVN sẽ đem toàn nước Việt Nam sát nhập vào nước Tàu gọi là “Nhập Trung”. Mời độc giả xem “Đã đến lúc giải mật Hội Nghị Thành Đô” của RFA (click đề tài này vào Google hay click ghi chú số 4).
Inline image
Hội nghị Thành đô 1990
 
 Từ đấy, mong mỏi người Việt tìm hiểu sự thực “Nhập Trung” diễn tiến thế nào để chúng ta nên nghĩ gì và nên làm gì cho quê hương? Cả hai (HCM & Lý Phật Tử) đều na ná như “Hầu vương xuất động”. Thế nên, từ bài thơ: “Cảm Hận Lý Phật Tử” có bài thơ họa: “Khỉ Thì Hoàn Khỉ”:
Hồ Chí Minh, gian hùng, bất lương  
Đắm say Cộng sản, thứ lầm đường  
Hầu vương xuất động, mê danh lợi
Loài khỉ nhập thành, nát thổ cương
Quỵ lụy ngoại bang, luôn nhục nhã
Đọa đày dân tộc, luống đau thương  
‘Khỉ thì hoàn khỉ’ ngăn ngừa chúng
Non nước, tin đồn hiến Bắc phương?!(4)
 
Nguyễn Lộc Yên 
Ngày Xuân Mậu Tuất (2018)
___________
Ghi Chú: 

22/03/2018(Xem: 98)
Đầu Tháng Tư tới đây chúng ta sẽ nghe về Lễ Phục Sinh trên đất nước Hoa-kỳ và nhiều quốc gia trên thế giới sẽ kỷ niệm về Ngày Lễ này.
21/03/2018(Xem: 621)
đã đệ trình nhiều Dự Luật để bảo đảm các Binh Sĩ và Cựu Chiến Binh có được sự chăm sóc và giúp đỡ xứng đáng phải được hưởng vì họ đã hy sinh cho Tổ Quốc
21/03/2018(Xem: 1502)
Nếu bạn thích nấu món ăn trước, thì cái tủ đá (Gefrierschrank, freezer) có lẽ là người bạn thân nhất của bạn. Nhưng trong việc bảo quản thực phẩm, để có được chất dinh dưỡng của nó một cách tốt nhất, có những khác biệt rất lớn
21/03/2018(Xem: 1375)
công an cửa khẩu sân bay quốc tế TSN thông báo với tôi : hiện giờ ông không được phép xuất cảnh vì “là người thuộc diện chưa được phép xuất cảnh vì lý do an ninh”
21/03/2018(Xem: 792)
Tôi đã đến Nepal theo một tour du lịch vào tháng 10 là tháng mà khách du lịch có thể chụp hình dãy Hy Mã Lạp sơn rõ nhất (tháng 11 và tháng 12)
21/03/2018(Xem: 1368)
hy vọng là thằng chả sẽ đưa cả nước Tầu xuống hố. Đây thực là chuyện đáng mừng. Không chỉ mừng cho hằng tỷ dân Trung Hoa mà còn cho dân Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng, Ngô Duy Nhĩ, Miên, Miến, Lào ... và cả dân Việt nữa
21/03/2018(Xem: 1562)
Khi vợ chồng anh đến Thái-Lan một thời gian ngắn anh khám phá ra cha mẹ Mỹ là cán bộ Cộng sản hoạt động kinh tài cho miền Bắc Việt-nam. Sau hiệp-định đình chiến năm 1954, cha mẹ Mỹ được đưa qua hoạt động miền Đông-Bắc Thái làm chủ một cơ xưởng sửa xe du lịch
21/03/2018(Xem: 326)
Trong một chuyến công tác ở Arizona, tôi có dịp làm quen với người phụ nữ có vẻ đứng tuổi mà mới đầu tôi gọi chị là cô. Sau khi nghe chị tâm sự, tôi mới biết chị có 5 người con, bé đầu lòng đã qua đời ở độ tuổi 14 vì chứng bịnh suyễn, 4 bé còn lại thì 2 bé bị suyễn, và chính bản thân chị cũng bị suyễn. Hỏi ra mới biết, chị chỉ hơn tôi có 6 tuổi nhưng cái nặng nề của cuộc sống đã trở thành gánh nặng cho chị và chồng cả về tài chánh lẫn tinh thần. Nhìn chị, tôi chạnh lòng xót xa và tự hỏi bản thân mình làm được gì để giúp xoa dịu được những nỗi đau bất hạnh của biết bao gia đình như chị?
20/03/2018(Xem: 657)
Kính dâng Ni trưởng Thích Nữ Như Thủy
20/03/2018(Xem: 666)
Và lịch sử cũng cho thấy khi một chế độ, một chính phủ thua trận trước quân ngoại bang, thường bị lật đổ, thay thế bởi một chính phủ khác hay một thể chế khác ngoại trừ trường hợp duy nhất là Nhật Bản.
20/03/2018(Xem: 965)
Thế giới vừa mất đi một thiên tài vật lý, một khoa học gia về vũ trụ: Đó là nhà bác học người Anh Stephen Hawking, ông đã từ giã chúng ta vào ngày 14 tháng Ba vừa qua.
20/03/2018(Xem: 1107)
J.Kushner ( JK) sinh tháng Giêng 1981 tại tb New Jerasy là con của nhà phát triển địa ốc : Charles Kushner. Khi ông cha bị bắt giam vì bị tai tiếng chính trị và tài chánh, Kushner đảm nhận công việc làm ăn của gia đình và bước cả vào lảnh vực xuất bản và mua tờ The New York Observer. Năm 2009 JK cưới Ivanka Trump, con gái của tài phiết địa ốc là D. Trump. Kushner phục vụ như là một cố vấn chính trị thân cận cho Trump trong thời tranh cử tổng thống năm 2016 và thời kỳ Trump chuyển tiếp vào Toà Bạch Ốc. JK được chỉ định là cố vấn trưởng cho tống thống từ tháng Giêng năm 2017.
20/03/2018(Xem: 577)
Về một bài thơ của thi sỹ đoạt giải thơ Mỹ tên Ocean Vương của người tỵ nạn Việt Nam.
20/03/2018(Xem: 315)
Sigiriya là một quân trấn cổ xưa, tọa lạc phía bắc quận lỵ Matale miền Trung Tích Lan. Năm thứ 477 CE, Kasyapa là con trai không phối ngẩu của Vua cha Dhatusana. Lúc vua cha còn sống Kasyapa xây tường chung quanh để giết hại vua cha rồi chiếm đọat ngài vàng mà ngai vàng đó thuộc về Moggallana - Mục Kiền Liên người con trai chánh thức của Vua Dhatusena và Hoàng Hậu. Mục Kiền Liên sợ bị Kasyapa ám sát nên chạy qua Ấn Độ ẩn náu.
20/03/2018(Xem: 580)
Sau tháng Tư 1975, tôi có dịp gặp gỡ các văn nghệ sĩ từ miền Bắc vào Nam. Những cuộc “gặp” lẫn “gỡ” này, cái đinh đóng vô đầu, vui ít buồn nhiều. Vui, là gặp được những người mình từ lâu mong đợi gặp, Lại khá bàng hoàng khi đụng phải những nhà văn nhà thơ từng là các tác gia được “vang bóng một thời”, nay trở thành những cán bộ tuyên truyền, “Nói mãi không thôi những điều dân miền Nam nghe muốn ói”.
Tin công nghệ
Khoảng cuối tháng 03/2018, các cổ đông của Tesla đã hoàn tất bỏ phiếu thông qua khoản thưởng lớn nhất trong lịch sử dành cho CEO Elon Musk . Ước tính tổng giá trị khoản thưởng sẽ lên tới 2.6 tỷ USD, quy đổi trên cổ phiếu của công ty và sẽ được trả thành nhiều lần trong 10 năm tiếp theo.
Với iPhone hoặc iPad, trợ lý ảo Siri của Apple sẽ đọc hết thông báo trên màn hình khoá từ các ứng dụng, kể cả khi người dùng đã tắt tính năng xem trước nội dung. Thậm chí Siri sẽ đọc lớn các thông báo từ các ứng dụng bên thứ 3.
Khoảng cuối tháng 03/2018, Netflix ra mắt font chữ mới Netflix Sans của riêng hãng.
Khoảng cuối tháng 03/2018, Google ra mắt ứng dụng AR mới, có tên là Just a Line, cho phép người dùng có thể vẽ lên không khí. Google cho biết ứng dụng Just a Line sẽ tạo ra một trải nghiệm chưa từng có, người dùng có thể tự do sáng tạo nghệ thuật ở bất cứ nơi nào.
Khoảng cuối tháng 03/2018, Mark Zuckerberg cuối cùng cũng đã chính thức lên tiếng trước vụ scandal làm lộ dữ liệu của hơn 50 triệu người dùng Facebook. Cùng với những chia sẻ về sự cố ngoài ý muốn liên quan đến công ty Cambridge Analytica, CEO Zuckerberg cũng đã hé lộ kế hoạch chi tiết nhằm giải quyết triệt để vấn đề.
Khoảng cuối tháng 03/2018, một số nguồn tin cho biết, Cơ quan Các dự án Nghiên cứu phòng thủ tiên tiến (DARPA) đã đầu tư vào nghiên cứu tinh thể thời gian Time Cyrstal.
Khoảng cuối tháng 03/2018, trang Financial Times đã đưa ra dữ liệu mới nhất về số lượng xe tự lái mà Apple được phép thử nghiệm tại California. Thông tin xuất hiện trong thời điểm cả thế giới đang xôn xao trước vụ tai nạn chết người do xe tự lái của Uber gây ra
Khoảng giữa tháng 03/2018, một số nguồn tin cho biết, các ngân hàng lớn ở Thái Lan sẽ hợp tác để phát triển một nền tảng tài chính thương mại chia sẻ dựa trên công nghệ blockchain.
Khoảng giữa tháng 03/2018, Ủy ban FTC đã thành lập một nhóm làm việc Blockchain để nghiên cứu những cách thức về công nghệ, đặc biệt là tiền mật mã, sẽ ảnh hưởng đến các mục tiêu như thế nào
Khoảng giữa tháng 03/2018, John Glen, Bộ trưởng Tài chính Anh đã công bố rằng chính phủ sẽ khởi động các nghiên cứu mới nhằm tìm hiểu các rủi ro tiềm tàng gây ra bởi các loại tiền mã hóa như bitcoin.
Khoảng giữa tháng 03/2018, Samsung đã ghi danh bằng sáng chế mới nhất với Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ USPTO, mang đến thiết kế của một chiếc điện thoại với màn hình có thể mở rộng được.
Khoảng giữa tháng 03/2018, nhóm các nhà khoa học đến từ trường Northwestern University, được dẫn đầu bởi giáo sư Jiaxing Huang, trong quá trình khai thác các ứng dụng của graphene đã tìm ra một giải pháp giúp sản xuất thuốc nhuộm tóc ít độc hại hơn so với các loại thuốc nhuộm thông thường.
Google có thể là giải pháp cho những người dùng muốn mua hàng, đặc biệt là mua sắm trực tuyến. Những kết quả tìm kiếm thường dẫn đến việc người dùng mua hàng trên những trang web như Amazon nhiều hơn, và có vẻ như Google không hài lòng vì điều này. Khoảng giữa tháng 03/2018, Google ra mắt chương trình Shopping Actions để người dùng tìm kiếm và có thể mua hàng ngày lập tức mà không cần rời khỏi Google. Chương trình hiện đang được triển khai với sự hỗ trợ từ các đối thủ của Amazon.
Khoảng giữa tháng 03/2018, Google đã chính thức công bố dự án Google News Initiative nhằm hỗ trợ cho lĩnh vực truyền thông, đặc biệt là giới báo chí trong việc nhận diện và chống lại các thông tin sai lệch. Trước đó, Google cũng đã triển khai dự án tương tự có tên Digital News Initiative tại khu vực Châu Âu. Với Google News Initiative, hãng muốn ý tưởng được thực hiện rộng rãi trên toàn cầu.