Hôm nay,  
Việt Báo Online

Ngày Xuân “Ôn Cố Tri Tân”

15/02/201819:28:00(Xem: 2204)
Ngày Xuân “Ôn Cố Tri Tân”
Ngày Xuân “Ôn Cố Tri Tân”
 
Nguyễn Lộc Yên 

Khi xem “Sử Việt”, tôi thấy sự “phản phúc và cướp nước” của Lý Phật Tử lại giống Hồ Chí Minh hô hào Việt Minh “cướp chính quyền”, cả hai na ná “Hầu vương xuất động” (Chúa khỉ ra khỏi hang). Thế nên, nhân ngày Xuân Mậu Tuất, mời độc giả cùng “Ôn Cố Tri Tân” (Xem lại cái cũ để biết cái mới).
I- Năm 545, nhà Lương (Tàu) cử Trần Bá Tiên đem đại quân qua xâm lược nước ta, Lý Nam Đế (1) đem 3 vạn quân ra ngăn giặc, bị thua ở Chu Diên. Quân ta thế yếu phải rút về Khuất Động (Động Khuất Liêu hay Động Khuất Lão, ở Hưng Hoá) tử thủ. Vua thường đau yếu, để tiếp tục lo cho đất nước, vua quyết định trao quyền lại cho tướng trẻ trung dũng là Triệu Quang Phục (2). Sau đấy, vua băng hà ngày 20 tháng 3 Mậu Thìn (13-4-548).
a- Triệu Quang Phục đem quân về đầm Dạ Trạch (thuộc tỉnh Hưng Yên) giữa đầm có một vùng đất nhô cao và rộng lớn, có nhiều lau sậy rậm rạp, bao bọc đầm là đồng lầy bao la, Triệu Quang Phục cho lập doanh trại, quân dân đã hưởng ứng theo về rất đông, ông xưng là Triệu Việt Vương. Tướng giặc là Trần Bá Tiên đem quân bao vây xung quanh đầm Dạ Trạch, cắt đường tiếp tế. Giặc nghĩ Nghĩa quân bị thiếu lương thực bị đói khát sẽ ra hàng. Triệu Quang Phục và Nghĩa quân không nao núng, đóng thuyền và trồng khoai lúa tự túc. Sau đấy, dùng chiến thuật trường kỳ kháng chiến, Nghĩa quân lúc ẩn, lúc hiện đã dùng du kích chiến tiêu diệt giặc; do đó, ông là “Thủy tổ du kích chiến”. Năm 550, nhà Lương có loạn Hầu Cảnh, vua Lương là Dự Chương Vương triệu Trần Bá Tiên về nước để trừ loạn. Triệu Việt Vương đem quân đánh trực diện, đại phản công giết được tướng Tàu là Dương Sàn, tiến quân thu phục thành Long Biên, giành lại độc lập cho nước nhà.
 
b- Lý Phật Tử (? - 602), quê phủ Long Hưng (sau này là Sơn Tây) là tướng của Lý Thiên Bảo, Lý Thiên Bảo là anh của Lý Bí (Lý Nam Đế). Lý Thiên Bảo đem 3 vạn người vào chiếm Nghệ An. Sau đấy, Trần Bá Tiên tiến quân đánh Nghệ An, Lý Thiên Bảo bị thua, đem tàn quân chạy qua đất Di Lạo ở Ai Lao, đến động Dã Năng ở đầu nguồn Đào Giang, xin vua Lào đến ở đấy và thấy đất đai rộng rãi cho đắp thành trì, nhân tên đất ấy xưng là Đào Lang Vương. Năm 555, Lý Thiên Bảo mất không có con nên Lý Phật Tử lên làm vua tại động Dã Năng. 
Năm 557, Lý Phật Tử như “Hầu vương xuất động”, từ động Dã Năng đem quân về nước đánh với Triệu Việt Vương, bất phân thắng bại nên xin cầu hoà. Triệu Việt Vương nghĩ tình họ Lý nên để Lý Phật Tử đóng đô ở Ô Diên (Từ Liêm); Triệu Việt Vương đóng đô ở Long Biên, lấy bãi Quân Thần (làng Phượng Cát, huyện Từ Liêm) làm ranh giới và thuận gả con gái là Triệu Cải Nương cho con trai Lý Phật Tử là Lý Nhã Lang. Từ đó, Triệu Việt Vương không đề phòng Lý Phật Tử nữa. 
Năm 571, Lý Phật Tử phản trắc, cử quân tấn công bất ngờ, Triệu Việt Vương bị thua, chạy đến cửa biển Đại Nha (cửa Đại Ác hay Đại An, nơi sông Đáy đổ ra biển, ở xã Nam Điền, Nam Định) thì cùng đường, ông gieo mình tử tiết, dân chúng thương tiếc đã lập đền thờ ông ở đấy. Tôi cảm kích Triệu Việt Vương lo nước thương dân, kính dâng bài thơ “Cảm kích Triệu Việt Vương”: 
Triệu Việt Vương, gìn giữ núi sông
Nghĩa quân, ngô lúa mải mê trồng
Luyện rèn khí giới, dùng công thủ
Sắm sửa quân lương, để dự phòng
Chỉnh đốn vững vàng, ta đại thắng
Bao vây hung hãn, giặc nguy vong
Đại Nha, vang vọng hồn non nước
Dạ Trạch, muôn đời tha thiết trông!
Lý Phật Tử làm chủ toàn cương thổ, xưng là Lý Nam Đế, để phân biệt với Lý Nam Đế (Lý Bí) nên sử gọi thời Lý Phật Tử là Hậu Lý Nam Đế. Lý Phật Tử đóng đô ở Phong Châu (huyện Bạch Hạc, Vĩnh Yên). Đến năm 602, nhà Tùy cử Lưu Phương đem quân đánh nước ta. Lưu Phương sai người đem thư dụ hàng trao cho Lý Phật Tử, Lý Phật Tử sợ sệt quân Tàu nên đầu hàng, bị quân Tùy bắt đưa về Tàu rồi Lý Phật Tử chết ở đấy. Từ đó, nước ta bị Bắc phương đô hộ trên 300 năm nữa. Do đấy, có bài thơ “Cảm hận Lý Phật Tử”:
Lý Phật Tử phường trốn giặc Lương  
Qua Lào, chui nhủi lúc cùng đường  
Hầu vương xuất động, mê ngôi báu  
Chúa khỉ nhẫn tâm, tranh thổ cương
Trở mặt giành quyền, gây khốn đốn
Cúi đầu theo giặc, rước tang thương  
Nhớp nhơ, phản phúc đồ oan nghiệt
Non nước, nỡ nào dâng Bắc phương?!
 
II- Hồ Chí Minh (1890-1969), tên thật là Nguyễn Sinh Cung còn gọi là Nguyễn Tất Thành. Quê tổng Lâm Thịnh, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Đến năm 1911, lấy tên là Văn Ba, xin làm bồi (Servant) và phụ bếp cho tàu buôn của Đô đốc Pháp là Latouche-Tréville nên gọi là Bồi Ba. Năm 1911, Bồi Ba viết thư xin tổng thống Pháp vào học Trường Thuộc Địa “École Coloniale”, trường này chuyên đào tạo các nhân viên hành chánh cho chính quyền thực dân để làm việc cho Pháp nhưng bị từ chối. Năm 1919, Bồi Ba lại gia nhập Đảng Xã hội Pháp dưới tên mới là Nguyễn Ái Quốc. 
    Đến năm 1920, thì Nguyễn Ái Quốc đọc và học về lý thuyết Cộng sản của Karl Marx và Vladimir Ilyich Lenin, lại say mê chủ nghĩa Cộng sản, trở thành kẻ đắc lực cho Đảng cộng sản Pháp. Năm 1922, Nguyễn Ái Quốc đến Liên Xô lần đầu, sau đấy tham gia Đại hội thứ IV Quốc tế Cộng sản. Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc lấy tên là Lý Thụy theo phái đoàn của chính phủ Liên Xô do Mikhail Markovich Borodin làm trưởng đoàn đến Quảng Châu thảo luận với chính phủ Trung Hoa Dân quốc của Tưởng Giới Thạch. Năm 1925, tại Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc thành lập Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội để truyền bá chủ nghĩa Marx-Lenin và viết cuốn “Đường Kách mệnh” để tuyên truyền về Việt Nam.  
     Tại Quảng Châu, Lý Thụy (sau này là Hồ Chí Minh) và Lâm Đức Thụ (tức Nguyễn Công Viễn) liên lạc và thỏa thuận điều kiện với mật thám Pháp, rồi điện tín mời cụ Phan Bội Châu về Quảng Châu để dự lễ thành lập phân hội “Á Tế Á”. Ngày 30-6-1925, lúc 12 giờ trưa, cụ Phan vừa xuống xe lửa ở Quảng Châu thì bị 3 tên mật thám Pháp bắt đẩy lên xe hơi của Pháp đang nổ máy chờ sẵn, liền cho xe chạy về tô giới Pháp ở Thượng Hải. Lý Thụy và Thụ đã lãnh một số tiền thưởng rất lớn của giặc Pháp là 100.000 đồng quan lúc ấy, cả hai dùng số tiền này cưới 2 chị em ruột người Tàu làm vợ. Vợ Lý Thụy tên là Tăng Tuyết Minh (Zeng Xuewming), sinh năm 1905, ở Quảng Châu. Số tiền còn lại, Lý Thụy dùng vào việc củng cố “Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội” của ông ta. Ngoài ra, các chiến hữu của cụ Phan ở Quảng Châu, Lý Thụy lôi kéo về với mình được khoảng 200 người, ai không theo thì tìm cách thủ tiêu.
     Năm 1938, Nguyễn Ái Quốc lấy tên là Hồ Quang đến văn phòng Bát Lộ quân của nước Tàu ở Quế Lâm quỵ lụy xin đầu quân, họ cho ông ta mang lon thiếu tá của Bát Lộ quân. Ngày 3-2-1930, tại Cửu Long (Kowloon) Hồng Kông, Quốc tế Cộng sản chỉ thị Nguyễn Ái Quốc lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sau đó đổi tên là "Đảng Cộng sản Đông Dương" rồi đổi thành "Đảng Lao Động Việt Nam" và nay là "Đảng Cộng sản Việt Nam" (ĐCSVN). 
    Kể từ ngày 13-8-1942, Nguyễn Tất Thành lấy tên mới nữa là Hồ Chí Minh (HCM) hoạt động tại nước Tàu với danh nghĩa đại diện cho Việt Minh, dù HCM trá hình nhưng chính quyền của Trung Hoa Dân Quốc cũng biết HCM là một cán bộ Cộng sản nên bắt ngày 29-8-1942, đến tháng 9-1943 thì được thả. Thời gian ở trong tù, HCM viết  “Nhật ký trong tù” gồm 134 bài thơ. Lạ lùng thay, với những từ ngữ, câu văn hoặc phương ngôn thuộc ngữ hệ Khách Gia. Thế nên, giáo sư Hồ Tuấn Hùng tốt nghiệp khoa Lịch sử của Trường Đại học Quốc lập Đài Loan viết cuốn “Hồ Chí Minh Sinh bình Khảo” (Khảo cứu về cuộc đời Hồ Chí Minh) xuất bản năm 2008, tác giả Hồ Tuấn Hùng đã khẳng định: “Hồ Chí Minh sau năm 1933 chính là Hồ Tập Chương đến từ Miêu Lật, Đồng La, Đài Loan, tuyệt đối không phải là Nguyễn Ái Quốc” muốn biết thêm chi tiết mời xem “Bác Hồ ám ảnh” (click đề tài này vào Google hay click ghi chú số 3). 
    Năm 1944, HCM ở tại hang Cốc Bó, bản Pác Bó, tỉnh Cao Bằng với bí danh Già Thu, mở các lớp huấn luyện và tuyên truyền chủ thuyết Cộng sản, nơi đây HCM sống chung với Đỗ Thị Lạc, trong cuốn “Một cơn gió bụi” Sử gia Trần Trọng Kim viết: “Đỗ Thị Lạc đã có một người con gái với HCM”
    Sáng ngày 19-8-1945, cán bộ Việt Minh kêu gọi dân chúng Hà Nội đến trung tâm Nhà hát thành phố để dự mít tinh (meeting). Sau cuộc mít tinh, cán bộ Việt Minh kích động dân chúng biến thành cuộc biểu tình vũ trang tiến vào chiếm phủ khâm sứ, trại lính bảo an và các cơ sở của chính phủ Trần Trọng Kim để “cướp chính quyền”.
 
Kể từ ngày 6-1-1946, HCM là “Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” xem như làm vua miền Bắc Việt Nam, đến năm 1975 thì CSVN chiếm miền Nam Việt Nam làm chủ toàn cương thổ. Lý Phật Tử sau khi phản phúc Triệu Việt Vương thì đem toàn nước Vạn Xuân (VN) dâng cho giặc Tàu. Còn ĐCSVN của HCM thì có tin nói rằng vào năm 2020, CSVN sẽ đem toàn nước Việt Nam sát nhập vào nước Tàu gọi là “Nhập Trung”. Mời độc giả xem “Đã đến lúc giải mật Hội Nghị Thành Đô” của RFA (click đề tài này vào Google hay click ghi chú số 4).
Inline image
Hội nghị Thành đô 1990
 
 Từ đấy, mong mỏi người Việt tìm hiểu sự thực “Nhập Trung” diễn tiến thế nào để chúng ta nên nghĩ gì và nên làm gì cho quê hương? Cả hai (HCM & Lý Phật Tử) đều na ná như “Hầu vương xuất động”. Thế nên, từ bài thơ: “Cảm Hận Lý Phật Tử” có bài thơ họa: “Khỉ Thì Hoàn Khỉ”:
Hồ Chí Minh, gian hùng, bất lương  
Đắm say Cộng sản, thứ lầm đường  
Hầu vương xuất động, mê danh lợi
Loài khỉ nhập thành, nát thổ cương
Quỵ lụy ngoại bang, luôn nhục nhã
Đọa đày dân tộc, luống đau thương  
‘Khỉ thì hoàn khỉ’ ngăn ngừa chúng
Non nước, tin đồn hiến Bắc phương?!(4)
 
Nguyễn Lộc Yên 
Ngày Xuân Mậu Tuất (2018)
___________
Ghi Chú: 

16/12/2018(Xem: 216)
Bằng giọng văn trần trụi cảm xúc, phối hợp với những biện pháp nghịch dị trong văn chương, nhà văn đã rạch toác những vết ung nhọt khiếp hãi của xã hội đương đại trên đất nước quê hương ông từ thời hậu chiến cho đến tận bây giờ
16/12/2018(Xem: 242)
Thực hiện nguyên tắc áp dụng Điều luật có lợi cho phạm nhân, theo đó chúng tôi kiến nghị trả tự do ngay cho ông Trần Huỳnh Duy Thức... Yêu cầu chấm dứt ngay chính sách dùng tù nhân trị tù nhân
16/12/2018(Xem: 1652)
ngày 15 tháng 12, 2018, hơn 9 giờ sáng, trời nắng chói chang và không lạnh nhiều, khoảng gần 200 người tụ tập trước Phước Lộc Thọ ở trên đường Bolsa, phản đối lệnh trục xuất di dân gốc Việt của chính quyền Trump
15/12/2018(Xem: 426)
do Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm – Hayward, California đảm nhiệm việc tổ chức - Thời gian: Từ Thứ Năm đến Thứ Hai, ngày 25 - 29 tháng 7 năm 2019
15/12/2018(Xem: 653)
Chúc mừng đội tuyển Việt Nam vừa đoạt CUP 2018 AFF Suzuki và mong ước Việt Nam đổi mới trên mọi bình diện không chỉ riêng lãnh vực bóng đá.
15/12/2018(Xem: 372)
dân ở đâu cũng vậy, họ chỉ mong cầu một cuộc sống yên bình để làm ăn, sản xuất, cho con cái ăn học, du lịch, vui chơi, giải trí. Người dân chẳng muốn xuống đường biểu tình, đốt phá
15/12/2018(Xem: 1047)
Nếu Chính quyền không tôn trọng Thỏa thuận ấy thì hơn 8,500 người Việt có thể bị giam giữ và trục xuất.
15/12/2018(Xem: 1352)
Trong quá khứ, người Đức đã tung ra một số phát minh trên thế giới, điều đã thay đổi thế giới này trong nhiều lĩnh vực máy in, xe điện, xe hơi, bia, chip, aspirin, MP3
15/12/2018(Xem: 839)
nhiều người đã và đang tranh đấu hoặc bị giết hại trong các lao tù của cộng sản rất xứng đáng là những "Nhân Vật Trong Năm" trong trái tim của những người Việt yêu tự do, dân chủ và nhân quyền
14/12/2018(Xem: 746)
Tố TP San Jose chèn ép công ty CWS của người Việt và kêu gọi đòi công bằng - sẽ cạnh tranh với CWS là công ty người thân của ông thị trưởng Sam Liccardo.
14/12/2018(Xem: 1121)
biểu tình để ừng hộ và bảo vệ cộng đồng người Việt và các người tị nạn Đông Nam Á bị ảnh hưởng bởi nguy cơ bị trục xuất. Lúc 9:00AM P.T. Thứ Bảy, Ngày 15 Tháng 12/2018 -- Ở Phước Lộc Thọ, Westminster, California
14/12/2018(Xem: 689)
giải pháp thích hợp nhất là vừa thoát Trung vừa thoát Cộng bằng cách phát động những chiến dịch kêu gọi thoát Trung và thoát Cộng sâu rộng trong các giới nhân dân
14/12/2018(Xem: 658)
Bày Tỏ Sự Lưu Tâm Về Chính Sách Trục Xuất Di Dân Tị Nạn Cs Việt Nam - Trục xuất những người Tị Nạn Cộng Sản sau cuộc chiến Việt Nam sẽ có ảnh hưởng nhân đạo nghiêm trọng và sự tổn thương không thể nào hàn gắn được
14/12/2018(Xem: 386)
Phật Dược Sư có 12 đại nguyện với mục đích trợ giúp chúng sanh trên đường tu hành, đạt tới giác ngộ và giải thoát... đại nguyện thứ 11 của Phật Dược Sư được dùng làm chủ đề cho số báo Tinh Tấn thứ hai: Mang thức ăn đến cho người đói
14/12/2018(Xem: 324)
một từ rất thường ngày, rất thật sự gốc Đại Việt, thực sự gốc Nôm (Nam) Đó là từ Nước. Nước nghĩa đầu tiên là chất liệu cần thiết để có đời sống, là chất uống. Vậy thì Nước là chất uống, là nước uống! Nước cũng được dùng để tắm rửa vệ sanh, nấu ăn bếp núc. Nước là sức sống, nước là đời sống
Tin công nghệ
Hồi năm 1988, Jean-Louis Gassee tới thăm nhà máy của Apple ở Fremont, California. Cảnh tượng của cái nhà máy, thứ được những vị giám đốc Apple thời điểm đó mô tả là “tự động hóa rất cao”, thực ra không ổn cho lắm.
Ngày 16/12/2018, Sao chổi Wirtanen bay ngang qua Trái Đất. Quả cầu tuyết bùn có kích thước hàng km và quay quanh Mặt Trời mỗi 5.4 năm, phạm vi khi xa thì cỡ Sao Mộc và khi ở gần thì cỡ Trái Đất.
Thiên hà lớn gần nhất với Dải Ngân hà Milky Way của chúng ta là gì? Là Andromeda. Thực tế, Dải Ngân hà của chúng ta được cho là trông rất giống với Andromeda. Cả hai thiên hà cùng thống trị Nhóm Địa phương (The Local Group).
Khoảng giữa tháng 12/2018, Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Ireland (DPC), cơ quan được giao quyền giám sát việc tuân thủ pháp luật của Facebook tại Châu Âu, đã xác nhận sẽ tiến hành điều tra đối với Facebook sau khi nhận được nhiều báo cáo về việc dữ liệu người dùng bị rò rỉ.
Tin tặc đã nghĩ ra một cách mới để đánh cắp tiền mật mã: chúng đang chạy một chiến dịch quét khổng lồ để chọn ra công cụ khai thác và ví điện tử Ethereum với một lỗ hổng cụ thể.
Samsung và LG là 2 hãng sản xuất màn hình lớn với lợi thế về giá vì đặc thù "cây nhà lá vườn". Khoảng giữa tháng 12/2018, LG đã giới thiệu một màn hình mới có kích thước 32 inch tấm nền IPS, phân giải QHD, hỗ trợ FreeSync, tốc độ làm tươi 75 Hz, với mức giá chỉ khoảng 300 USD.
Hầu hết xe điện hiện nay được vận hành dựa trên động cơ nam châm vĩnh cửu, với lợi thế về kích thước lẫn hiệu suất hoạt động. Nhưng nhu cầu ngày càng cao về việc đẩy mạnh công suất, các nhà chế tạo cần những thỏi nam châm có lực mạnh hơn, kéo theo đó chính là nhu cầu về nguyên liệu làm nên chúng – các nguyên tố đất hiếm. Một trong số các nguyên tố chính là Neodymi (Nd) vốn có rất nhiều bên trong lòng Trái Đất nhưng việc khai thác chúng đòi hỏi qua nhiều quá trình phức tạp và không hề dễ dàng.
Khoảng giữa tháng 12/2018, Tòa án Phúc Châu đã đứng về phía Qualcomm khi ra phán quyết tạm thời chống lại 4 công ty con của Apple tại Trung Quốc. Tòa án yêu cầu các công ty ngay lập tức ngừng nhập khẩu, bán 1 số model iPhone vì đã vi phạm 2 bằng sáng chế của Qualcomm.
Khoảng giữa tháng 12/2018, Apple đã công bố kế hoạch xây dựng một trụ sở mới với kinh phí lên đến 1 tỷ USD tại Austin, Texas. Cụ thể, trong một thông cáo báo chí, Apple cho biết trụ sở mới sẽ trải dài trên diện tích hơn 0.5 km2, và sẽ là nơi làm việc của 5,000 nhân viên công ty, trong tương lai có thể mở rộng ra 15,000 nhân viên.
Khoảng giữa tháng 12/2018, tàu thăm dò Mặt Trời Parker đang trên đường thực hiện sứ mệnh "nóng bỏng nhất" NASA từng thực hiện, nó đang bay quanh quỹ đạo của Mặt Trời, đưa về những hình ảnh và dữ liệu từ khoảng cách gần chưa từng có. Trong khoảng thời gian 12 ngày kéo dài từ tháng 10 tới tháng 11, tàu Parker phóng xuyên qua quầng hào quang của Mặt Trời – khu vực khí quyển cực nóng – và chụp được tấm hình tuyệt vời.
Vào ngày 29/10/2018, tàu vũ trụ Juno một lần nữa bay đến gần các đỉnh mây phức tạp Jovian. Lần tiếp cận điểm trên quỹ đạo gần trung tâm nhất thứ 16, hay là bay qua điểm perijove* thứ 16, đã đưa Juno vào trong phạm vi 3,500 km của bầu khí quyển hành tinh lớn nhất của Hệ Mặt trời
Khoảng giữa tháng 12/2018, ASUS đã gửi đi một thông báo quan trọng về việc thay đổi đội ngũ quản lý và các định hướng phát triển trong tương lai.
Khoảng giữa tháng 12/2018, toàn bộ nước Mỹ đã trở nên hỗn loạn vì hàng triệu người nhận được email đe dọa đánh bom. Những kẻ tấn công đe dọa sẽ cho nổ văn phòng làm việc hoặc nhà riêng của nạn nhân, nếu không gửi cho chúng 20,000 USD dưới dạng Bitcoin, tới một địa chỉ ví điện tử.
Khoảng giữa tháng 12/2018, một số nguồn tin cho biết, Facebook đang đàm phán với các kênh truyền hình trả tiền, bao gồm HBO, Showtime và Starz về thỏa thuận bán các dịch vụ trên Facebook. Người dùng ghi danh thuê bao có thể xem chúng trên các nền tảng của Facebook hoặc các nền tảng và thiết bị khác như Roku TV. Đây chính là mô hình Amazon đã làm trong vài năm và Apple đang muốn cung cấp vào năm 2019.
Khoảng giữa tháng 12/2018, chương trình sức khỏe trí tuệ nhân tạo AI được Google triển khai ở Thái Lan nhằm điều trị bệnh lý võng mạc tiểu đường có thể dẫn tới mù lòa.