Cựu: Sinh viên Cao Đẳng Sư Phạm, Sài Gòn- Đại Học Sydney Teachers College, Úc Châu- Đại Học Văn Khoa, Sài Gòn; Giáo Sư Trường Nữ Trung Học Gia Long và Lê Văn Duyệt, Sài Gòn; Giáo Sư Hội Việt Mỹ và Trung Tâm Thính Thị Anh Ngữ, Sài Gòn; Giáo Sư Trường Trung Học Kaimuki High School và Jarrett Intermediate, Honolulu, Hawaii. Sinh ngày 19 tháng 9 năm 1934 tại Hà Nội, Việt Nam. Đã qua đời ngày 21 tháng 9 năm 2023 tại Vitas Healthcare, thành phố Santa Ana, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 89 tuổi. Xin thành thật chia buồn cùng Đặng Thơ Thơ và toàn thể tang quyến. Nguyện cầu Linh hồn Bà NGUYỄN MINH THU sớm về cõi Vĩnh Hằng
Vô cùng thương tiếc khi được tin: Ông ĐỖ DOÃN QUẾ, Cựu Luật sư Tòa Thượng Thẩm Saigon Việt Nam đã mãn phần ngày 4 tháng 8 năm 2023 tại Antioch, California; Hưởng thọ: 89 tuổi. Chúng tôi đại diện con cháu Cụ Bà Trùng Quang xin chia buồn cùng Bà ĐỖ DOÃN QUẾ và toàn thể gia đình. Nguyện cầu hương linh Ông ĐỖ DOÃN QUẾ sớm siêu thoát về cõi Vĩnh Hằng. ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU - Ông Lê Văn Dương và gia đình. Bà Trần Đức Huy và gia đình. Ông Bà Tôn Thất Côn. Bà Vũ Quang và gia đình. Ông Bà Nguyễn Hữu Đông và gia đình. Ông Bà Trần Dạ Từ- Nhã Ca và gia đình.
Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Miền Nam California nhận được tin buồn: Bà Quả Phụ LÊ VĂN BÁ. Nhũ danh NGUYỄN THỊ HẠNH. Sinh năm 1935 tại Việt Nam, từ trần ngày 26-6-2023 tại San Jose, California. Hưởng thọ 88 tuổi. Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo cùng đồng đạo tại Miền Nam California thành kính chia buồn cùng tang quyến. Đồng thành tâm cầu nguyện cho đồng đạo NGUYỄN THỊ HẠNH được thoát chốn mê đồ. Vãng sanh miền Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Santa Ana, ngày 28-7 năm 2023, T.M. BTS/PGHH/Miền Nam California, Hội Trưởng Trần Văn Tài. Nam Mô A Di Đà Phật Hội Trưởng TRẦN VĂN TÀI.
Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Miền Nam California nhận được tin buồn: Bà Quả Phụ LƯU VĂN TRÍ, Nhũ danh LÊ THỊ NGỌC ANH, Pháp danh ĐÔNG HUÂN. Tạ thế ngày mùng 3 tháng 6 năm Quý Mão tại Garden Grove, California. Hưởng thọ 91 tuổi. Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo cùng đồng đạo tại Miền Nam California thành kính chia buồn cùng tang quyến. Đồng thành tâm cầu nguyện cho đồng đạo LÊ THỊ NGỌC ANH được thoát chốn mê đồ. Vãng sanh miền Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Santa Ana, ngày 28 tháng 7 năm 2023, T.M. BTS/PGHH/Miền Nam California, Hội Trưởng TRẦN VĂN TÀI.
Đại Gia Đình Thông Tin Dân Vận Chiêu Hồi được tin buồn: Đồng Nghiệp Ngô Đức Am, Cựu Sinh Viên Ban Đốc Sự Khóa 5 Học Viện Quốc Gia Hành Chánh VNCH, phục vụ tại Tổng Nha Thông Tin, Đệ Nhất Cộng Hòa, thất lộc ngày 20 tháng 7 năm 2023 tại Fairfax, tiểu bang Virginia, Hưởng Thọ 87 tuổi. Hoàng Đức Nhã và Đại Gia Đình Thông Tin Dân Vân Chiêu Hồi VNCH xin thành thật chia buồn cùng chị Ngô Đức Am và tang quyến, Nguyện cầu Hương linh người quá cố sớm siêu thoát.
Phân Ưu: Được tin Giáo Sư Đặng Phùng Quân. Sinh ngày 23-01-1942 (Tân Tỵ) tại Vũ Tiên, Thái Bình Việt Nam, nhà văn, cựu giáo sư Triết học Đại học Văn Khoa Sài gòn vừa qua đời vào ngày 15-7-2023 tại Houston Texas, hưởng thọ 83 tuổi. Chúng tôi thành viên Nhóm Nghiên Cứu Triết Học Đại học Văn Khoa Sài gòn (www.trietvan.com) và thân hữu trong và ngoài nước thành kính phân ưu cùng tang quyến và cầu nguyện Giáo sư Đặng Phùng Quân siêu sinh tịnh độ.
Được tin buồn Ông Cổ Tấn Tinh Châu; Pháp Danh: Phổ Giải Thoát; Cựu Sinh Viên Khóa 5 Trường Bộ Binh Thủ Đức; Cựu Đại Tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa; Nguyên Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 2 Thủy Quân Lục Chiến (Tiểu Đoàn Trâu Điên); Nguyên Tham Mưu Trưởng Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô; Nguyên Chỉ Huy Trưởng Đặc Khu Rừng Sát; Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Biệt Bộ Bùi Hữu Phiệt Đảng Tân Đại Việt; Sinh ngày 13 tháng 2 năm 1935 tại Sài Gòn Việt Nam; Đã vãng sanh lúc 9 giờ 30 PM ngày 11 tháng 7 năm 2023 (Nhằm ngày 24 tháng 5 năm Quý Mão) tại Fountain Vaalley, California, Hoa Kỳ; Hưởng Thọ 88 Tuổi. Chúng tôi nhóm thân hữu Café Gypsy xin thành thật chia buồn cùng Bà Quả Phụ Nguyễn Thị Lý và tang quyến Nguyện Cầu Hương Linh Cụ Ông Cổ Tấn Tinh Châu sớm Vãng Sanh về Miền Cực Lạc.
Được tin buồn thân mẫu của Trương Nga Tanya, Bà: LÂM THỊ CHÁNH. Pháp danh : MINH NHẬT. Đã từ trần ngày 1 tháng 5 năm 2023 tại Orange, California. Hưởng Thọ 94 tuổi. Xin chân thành chia buồn cùng Trương Nga Tanya và toàn thể tang quyến. Nguyện cầu Hương Linh Bà LÂM THỊ CHÁNH; Pháp danh MINH NHẬT sớm về Cõi Phật.