Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Sử Việt: Trưng Vương: Trưng Trắc, Trưng Nhị

01/01/201300:00:00(Xem: 12478)
(Lời tâm tình: “Sử Việt” chỉ khái quát các Nhân vật lịch sử, không đi sâu từng chi tiết của Nhân vật. Cuối mỗi bài viết, phần “Thiết nghĩ” nếu có là góp ý của tác giả, không ngoài mục đích làm sáng tỏ thêm về nội dung của đề tài đã biên soạn. Xin độc giả đừng xem đấy là chính sử, vì “Thiết nghĩ” chỉ là ý kiến riêng rẽ của tác giả. “Sử Việt” đăng vào ngày thứ Ba (Tuesday) mỗi tuần - NLY).

TRƯNG VƯƠNG: TRƯNG TRẮC, TRƯNG NHỊ
(14 - 43 SCN)

Tương truyền Hai Bà Trưng là chị em sinh đôi, sinh ngày mồng một tháng tám năm Giáp tuất (năm 14 SCN), quê vùng Ba Vì. Ngọc phả còn ghi ở các làng Hạ Lôi và Hát Môn. Cha là Lạc tướng ở huyện Mê Linh, mất sớm. Mẹ là Trần Thị Đoan (tục danh Man Thiện) chăm sóc, dạy cả văn lẫn võ, nên hai chị em Bà, đều giỏi võ nghệ và có chí lớn.

Trưng Trắc: là con của Lạc tướng ở huyện Mê Linh (tỉnh Phúc Yên), kết hôn với Thi Sách là con của Lạc tướng ở huyện Chu Diên (tỉnh Vĩnh Phúc). Sau khi nhà Triệu bị thất bại, Giao Chỉ do Tàu đô hộ. Mỗi quận đứng đầu là một quan Thái thú, tuy nhiên các Lạc hầu, Lạc tướng của nước ta vẫn còn tại vị.

Thái thú Tích Quan và Nhâm Diên cai trị khôn ngoan, luôn dùng thủ đoạn vuốt ve khôn khéo, nên dân chúng có lầm than, nhưng không quá bức xúc, sự chống lại chính quyền không mấy mạnh mẽ. Tô Định làm Thái Thú ở Giao Châu, tính tình tham lam, hung hãn, Thi Sách (xem TS) thấy vậy lo lắng dân chúng bị hại, ông viết thư gửi Tô Định, lời lẽ can gián trung trực.

Tô Định không lắng nghe điều phải, mà bất kỳ đem quân bắt Thi Sách giết đi vào năm 39 (SCN). Khi Trưng Trắc nhận được thiệp tang, lòng đau đớn, nhưng người tài trí như bà không để tang chồng vào lúc đó, mà bà cho đánh trống đồng dồn dập, dựng cờ khởi nghĩa để trả thù nhà nợ nước. Theo “Thiên Nam Ngữ Lục” bà xin phát thệ 4 điều:

“Một xin rửa sạch nước thù
Hai xin dựng lại nghiệp dư họ Hồng
Ba xin báo oán cho chồng
Bốn xin được vẹn sớ công lệnh này”

Thề xong, Bà cùng em gái là Trưng Nhị, hiệu triệu thiên hạ, phất cờ khởi nghĩa, được toàn dân hưởng ứng. Tương truyền hai bà cỡi voi, mặc áo dài hai tà áo giáp vàng, che lọng vàng, nai nịt hẳn hoi. Khi xung trận, quân Hán tiến thối có trật tự, vũ khí sắc bén; quân của hai bà chưa được huấn luyện kỹ càng, chưa kinh nghiệm chiến trận và vũ khí thô sơ. Tuy nhiên, với lòng căm thù ngoại xâm cùng cực, nên quân ta hăng hái đánh quân Hán tan tác. Sử Hậu Hán Thư của Tàu, Phạm Việp viết: “Ở quận Giao Chỉ có người đàn bà tên Trưng Trắc, cùng em gái là Trưng Nhị, khởi binh đánh lấy quận Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố, dân chúng đều hưởng ứng, chiếm trên 60 thành vùng Lũng Ngoại.”(a)

Năm Canh tý (năm 40), Tô Định bị thua chạy về Tàu. Ngày 6 tháng giêng Tân sửu (năm 41), Bà lên làm vua hiệu Trưng Vương, quốc hiệu Hùng Lạc, đóng đô ở Mê Linh, thuộc tỉnh Phúc Yên. Đến lúc ấy bà Trưng Trắc mới làm lễ để tang cho chồng, lý do như bà đã nói lúc xuất quân “Mang tang chế trong lúc cầm quân có thể làm giảm nhuệ khí của binh sĩ.”

Trưng Nhị: là một nữ tướng thao lược, đã cùng chị là Trưng Trắc khởi nghĩa và lập nên nhiều chiến công hiển hách. Bà luôn xông xáo trận mạc cùng chị, chỉ huy tướng sĩ tiêu diệt thành Luy Lâu và nhiều huyện, thành khác. Sau khi cuộc khởi nghĩa thắng lợi, bà Trưng Trắc xưng vương, đóng đô ở Mê Linh, bà Trưng Nhị cũng được phong vương, đóng quân ở thành Dền. Thành Dền do bà Trưng Nhị chỉ huy xây cất, ở trang Cự Triền, cách sông Nguyệt Đức khoảng 5 dặm, cách thành Mê Linh khoảng 9 dặm, ngày nay vẫn còn dấu vết.

Thành hình bán nguyệt, có tường cao hào sâu, bốn bề có tháp canh. Bên trong thành có giếng nước, chỗ ăn ở cho quân sĩ, có chỗ cho quân sĩ tập luyện võ nghệ và kho lương thực.

Quân Tàu tái xâm lược, Trưng Vương hy sinh: Năm Tân sửu (41-SCN) vua Tàu là Quang Vũ sai Phục ba tướng quân là Mã Viện(b) và Lưu Long làm phó tướng, đem đại quân sang đánh nước ta. Trận đánh lớn ở Lãng Bạc cả vạn người Việt bị tử thương. Hai Bà lui quân về thành Dền cố thủ một thời gian. Quân Tàu tấn công thành, đều bị đánh bật ra, Mã Viện sai đắp một thành khác, cách thành Dền 3 dặm, tên là thành Vượn (nay thuộc xã Tam Đồng, huyện Yên Lãng), để cắt đường tiếp tế và mở các cuộc tấn công liên tục. Quân ít, thế yếu không thể giữ lâu dài; Hai Bà phải bỏ thành Dền, vừa đánh vừa rút về Cẩm Khê (Vĩnh Yên). Một trận ác liệt nữa quân ta bị nhiều


người hy sinh. Quân Tàu quá đông, khó cầm cự lâu dài.

Trưng Vương cho quân lui dần đến làng Hát Môn, huyện Phúc Thọ, tỉnh Sơn Tây, đến sông Hát Giang, hai bà gieo mình xuống sông tuẫn tiết vào ngày 6 tháng 2 năm Quí Mẹo(c) (Năm 43 SCN), dân chúng lập đền thờ hai vị Nữ anh hùng ở đấy.

Sau này nhiều sử gia cảm phục hai Bà Trưng là hồng nhan liễu yếu, đã phất cờ khởi nghĩa giành lại độc lập cho nước nhà.

- Sử gia Lê Văn Hưu viết: “Trưng trắc và Trưng Nhị là đàn bà phất cờ khởi nghĩa, đánh lấy 65 thành trì, lập quốc xưng vương dễ dàng. Thế mà từ cuối đời nhà Triệu đến nhà Ngô, hơn một nghìn năm, người mình cứ cúi đầu bó tay làm tôi cho người Tàu. Thật thẹn thùng, không bằng chị em Trưng Nữ Vương là liễu yếu hồng nhan”.

- Đại Nam Quốc sử diễn ca viết:

“Ngàn tây nổi áng phong trần
Ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên
Hồng quần nhẹ bước chinh yên
Đuổi ngay Tô Định giang sơn thái bình
Đô kỳ đóng cõi Mê Linh
Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta
Báo thù gánh vác sơn hà
Một là báo phục hai là bá vương”.

Đền thờ hai Bà ở xã Ngọc Lâm, Bắc Giang có hai câu đối:
“Đông hải chung anh, thiên vị Trưng triều sinh nữ tướng.
Bắc nhung chi phách, nhân ư ngọc chử ngưỡng thần uy.”
(Biển Đông hun đúc, sản sinh nữ tướng dựng triều đại Trưng Vương.
Giặc Nhung phương Bắc tan hồn, người bến ngọc nhớ thần uy.)

*- Thiết nghĩ: Hai Bà Trưng vào thời xưa, đàn bà còn gọi là “liễu yếu đào thơ”, thế mà phất cờ khỏi nghĩa, đánh đuổi quân quan nhà Hán tan tác, giành lại độc lập cho nước nhà. Người đàn bà tiếng tăm vang dội như Lã Hậu (Hán Cao Hậu: 195-180 TCN) của Tàu cũng chỉ biết tiếm quyền, lũng đoạn triều chính mà thôi. Thế nên, Trưng Trắc-Trưng Nhị là hai người phụ nữ vĩ đại bậc nhất trong lịch sử nhân loại vậy.

Cảm niệm: Trưng Vương
Anh thư tài sắc ở Mê Linh
Tin tức phu quân, bị bỏ mình
Đau đớn thiệp tang, trời đất chứng
Căm hờn quốc nhục, quỷ thần kinh!
Trống đồng dồn dập, truyền trừ giặc
(d)
Trưng Nữ lẹ làng, nguyện khởi binh
Xông xáo vây thành, công hãm trận
Ngoại xâm tan tác, nước thanh bình

Ngoại xâm tan tác, nước thanh bình
Lo lắng quân lương, ngừa chiến chinh
Mã Viện mưu mô, tâm quỷ quyệt
(e)
Cấm Khê ràn rụa, máu trung trinh
Đầu hàng giặc Bắc, luôn luôn nhục
Tử tiết Hát Giang, mãi mãi vinh
(f)
Mùng sáu tháng hai, ngày thống thiết!
Trời cao lồng lộng, nỡ làm thinh?!
_____________
(a)-
Nguyên văn: “Hựu Giao Chỉ tử nữ Trưng Trắc, cập nữ muội Trưng Nhị, phản công đầu kỳ quận Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố, man di giai ứng chi, khẩu lược Lũng Ngoại lục thập dư thành.”
(b)- Tương truyền Mã Viện xâm chiếm nước ta xong, lại âm mưu quỷ quyệt, trồng trụ đồng ở Lĩnh Nam (trên đất của ta) để làm cương giới nhà Hán. Khắc chữ vào trụ rằng: “Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt” (Trụ đồng gãy, Giao Chỉ mất).
(c)- Có sách nói rằng bà Trưng Nhị bị tử thương trên sông Nguyệt Đức, lúc ấy đang có mưa to gió lớn, sóng đang dâng lên cuồn cuộn. Quân ta thừa thế xông vào trận địa, cướp lấy thi thể vị chủ tướng, rồi vượt sóng đưa về an táng trên núi Hy Sơn thuộc đất Phong Châu ngày nay. Tại Phong Châu, nơi thành Dền cũ, có đền thờ của bà Trưng Nhị.
(d)- Trống đồng: Nhạc khí đúc bằng đồng, có khắc hoa văn trên mặt. Được đánh bằng thanh gỗ thường có buộc tua ngũ sắc. Trống dùng trong các ngày hội hè. Khi xưa dùng để báo hiệu cho binh sĩ nơi chiến trận.
(e)-
Tục truyền quân của Trưng Vương, nhiều nữ tướng và nữ binh, Mã Viện quỷ quyệt cho lính Tàu cởi truồng ra trận, đàn bà con gái e thẹn ngó mặt đi nơi khác, nhờ vậy giặc thừa cơ thủ thắng.
(f)-
Hát Giang: Sông Hát bên làng Hát Môn, huyện Phúc Lộc (nay thuộc tỉnh Sơn Tây), chỗ sông Đáy tiếp với sông Hồng (theo Việt Nam sử lược chú thích). Hiện nay có đền thờ hai Bà Trưng ở bờ sông Hát, huyện Phúc Lộc.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Kinh nghiệm của tôi với chế độ cộng sản tuy ngắn nhưng (chắc) đủ. Ngay sau khi họ chiếm được miền Nam, những sợi giây thun ở đây cũng đã lật đật thun nhỏ ngay lại. Những trang sách hay những cái bao ni lông cũng thế, cũng đang trắng tinh liền vội vã biến thành sắc mầu đen xỉn.
Bàn chuyện ma quỷ là một việc vô cùng nguy hiểm vì đây là một vấn đề rất nhạy cảm được thiên hạ liệt vào loại mê tín dị đoan. Tin ma hay không tin ma là quyền tự do của mỗi người. Xin đừng phán xét.
Tôi đến thăm nhà sách Tú Quỳnh từ sáng sớm thứ Bảy 18 tháng 10, 2020, cốt để nhìn lại một nơi chốn thân quen của người Việt tị nạn ở Quận Cam, trước khi nó đóng cửa vĩnh viễn. Cơn lốc đại dịch Covid 19 chưa qua mà hậu quả thảm hại đã giáng xuống khắp nơi từ nhân mạng tới tài chánh và bao nhiêu món ăn tinh thần cũng theo đó mà ra đi.
Nhân khi đọc bài Thành Tựu Niết bàn của Cư sỹ Nguyên giác Phan Tấn Hải, chúng tôi xin phép kết hợp với thuyết big bang của Stephen Hawking và tiến trình giác ngộ của Đức Phật, và sự sống và chết theo Phật giáo để luận bàn về Niết bàn, giải đáp thắc mắc đức Phật chết rồi đi về đâu? Đây chỉ là khởi niệm mới lạ, biết đâu tương lai sẽ có người chứng minh được.
Phiên toà xử người dân Đồng Tâm cùng cái án tử hình, chung thân dành cho con cháu cụ Kình đã phủ xuống tâm trạng u ám cho tất cả chúng ta. Nhưng sự việc không dừng ở đó, công an đã bắt giam nhà báo Phạm Đoan Trang, đồng tác giả của ấn bản “Báo Cáo Đồng Tâm”.
Ông mô tả mình là một người chủ trương “tôn trọng sự sống – (pro-life),” ủng hộ Tu chính án số 2 (quyền sở hữu vũ khí,) cổ võ một bộ máy chính quyền nhỏ, một kế hoạch quốc phòng mạnh mẽ, và là một người bảo thủ tôn trọng quốc ca” đã nói là hiện nay nước Mỹ không còn là một quốc gia dân chủ gương mẫu, và rằng “chúng ta cần phải có một Tổng Thống cho tất cả mọi người Mỹ, chứ không phải chỉ cho một nửa nước Mỹ.”
Nước. Nước từ đâu cứ dâng lên; lên rồi rút, rút rồi lại lên, ngập tràn đồng ruộng, ao hồ, vườn tược, làng quê, và phố thị của nhiều tỉnh thành miền Trung. Cuồng phong bão tố từ đại dương cuộn xoáy vào đất liền, kéo theo những cơn mưa xối xả ngày đêm.
Vấn đề không phải là để truy thù hay báo oán. Truyền thống văn hoá bao dung dân tộc Việt không cho phép bất cứ ai thực hiện điều đó. Tuy nhiên, quá khứ cần phải được thanh thoả – và không thể thanh thỏa bằng một (hay vài) cuốn truyện– để chúng ta đều cảm thấy được nhẹ lòng, và an tâm hơn khi hướng đến tương lai.
Làm thương mại, nhất là làm trong nghề buôn bán nhà cửa, muốn mọi người thương mình rất khó. Chín người thương mình cũng có một người ghét mình. Ăn ở cho mọi người thương mình chỉ có chân thành mới làm được.
Rừng điêu tàn thì đất nước suy vong; đây mới chính là cội rễ của vấn đề.bChúng ta cứu giúp đồng bào bị nạn nhưng chính chúng ta có ai nghĩ đến cội nguồn của vấn đề là nạn phá rừng cưa gỗ tàn phá đất nước. Tác động tới môi trường, phá rừng vẫn đang tiếp diễn và đang làm thay đổi khí hậu và địa lý.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.