Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Việt Nam: Đồng Thuận Với Ai, Đồng Thuận Cái Gì ?

02/10/200900:00:00(Xem: 4381)

Việt Nam: Đồng Thuận Với Ai, Đồng Thuận Cái Gì "

Phạm Trần
Hoa Thịnh Đốn.- Ở Việt Nam bất cứ chuyện gì cũng có thể biến thành phong trào để  thi đua vì  nói không thôi cũng có thể hái ra tiền và còn là dịp, nếu gặp may, được thăng quan tiến chức.
Vì vậy mà trong thời gian  6 tháng cuối  của  năm 2009, mọi người đã phải nghe đến ngẹt lỗ tai  hai nhóm chữ “đồng thuận” và “phản biện” trong xã hội của  Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam và của các cán bộ, đảng viên cấp dưới.
Trước hết, hãy nghe Nông Đức Mạnh kêu gọi : “  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội, thực hiện đại đoàn kết từ cơ sở, trong từng cộng đồng dân cư đến toàn dân, toàn quân trên phạm vi toàn quốc.” (Trích  Diễn văn tại Buổi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 28/09/2009 tại Hà Nội),
Nhưng tại sao phải “tăng cường” cả “đòan kết” và  “đồng thuận” trong xã hội từ hạ tầng cơ sở và trong tất cả 54 cộng đồng dân tộc đang sống trên lãnh thồ Việt Nam " Người ta chỉ “tăng cường” khi  chưa đủ, nhưng việc nước mà dân chưa đòan kết và chưa đồng thuận với Chính phủ thì nhà nước này phải có vấn đề.
Một là dân không muốn tiếp tục để cho Nhà nước nắm đầu, bảo sao nghe vậy. Hai là dân không tán thành những việc làm của Chính phủ.
Ở các nước dân chủ tân tiến, nhà nước đối thọai với dân qua các cuộc gặp trực tiếp, tiếp nhận ý kiến bằng thư từ, hay gián tiếp qua các Đại biểu của dân và qua báo chí. Nhưng những việc này  không xẩy ra ở Việt Nam vì đảng độc tài, nhà nước độc quyền, cán bộ coi dân như rơm rác và đảng bắt báo chí phải chịu chỉ huy và kiểm sóat chặt chẽ của nhà nước để tuyên truyền và phục vụ đảng.
Do vậy, thông tin chỉ còn một chiều nên ở Việt Nam không có đối thọai, hay “phản biện”  dân chủ giữa dân và nhà nước; không còn  tình trạng người dân luôn luôn “một lòng, một dạ” với đảng như Nhà nước tuyên truyền.
Như vậy, liệu  đã đến lúc Đảng và Nhà nước  có nên  cho dân biết tại sao đảng  chưa  đòan kết được tòan khối 85 triệu người dân và xã hội đã “đồng thuận” được bao nhiêu phần trăm  đối với các  chủ trương, chính sách của nhà nước  "
Cả hai vấn đề này, nếu chỉ nghe nói bằng miệng thì không mấy ai để ý, nhưng nếu chịu khó bình tĩnh suy nghĩ thì  khi  dân chưa hòan tòan nhất trí với nhà nước thì đảng và nhà nước này không còn được  người dân  tín nhiệm nữa.
Có lẽ vì thế mà Hùynh Đảm, người tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc khóa VII đã nói trong cuộc họp báo tại Hà Nội sau khi bế mạc Hội nghị : “Muốn huy động được sức mạnh toàn dân tộc, không có cách nào khác hơn là phải phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đó cũng là ưu tiên của bản thân tôi cũng như Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2009-2014. Đồng thời, MTTQ sẽ có chương trình hành động cụ thể để đẩy mạnh hoạt động giám sát và phản biện xã hội trên cơ sở phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước.”  (Báo Điện tử VietNamNet, 30-09-09)
Nhưng “phát huy dân chủ” như thế nào, trong đảng hay ngoài nhân dân " Nếu chỉ “dân chủ” trong nội bộ đảng với nhau thì nhân dân, thành phần bị cai trị, phải đứng ngòai nhìn vào.
Khi nói đến nhiệm vụ giám sát, Huỳnh Đảm khoe từ nay Mặt Trận: "Không chỉ tham gia trong quá trình xây dựng chính sách, MTTQ sẽ tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện, hoạt động của các cán bộ, công chức xem có thực sự là công bộc của dân hay không.”
Đây là một thay đổi lớn so với nhiệm vụ “giám sát”  vô hiệu lực từ trước tới nay của Tổ chức này.
Theo Luật Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam ngày 12 tháng 6 năm 1999 thì Tổ chức này có nhiệm vụ : “ Giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tham gia phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.” (Điều 2), nhưng trong thực tế Tổ chức này không làm được việc gì, nhất là trong lĩnh vực chống Tham nhũng.


Các  ý kiến hay kiến nghị của dân gửi cho đảng qua tay cán bộ của Mặt trận, hay  của chính Mặt trận, thường bị “ngâm tôm” vì nhiều cấp lãnh đạo trong Mặt trận cũng là những đảng viên cao cấp nên giao việc giám sát Nhà nước cho Mặt trận cũng giống như giao quyền trọng tài cho một cầu thủ mà người trong nước gọi là “vừa đá bóng vừa thổi còi”.
TIẾP TỤC SUY THOÁI
Đó cũng chính là sự thừa nhận của Nông Đức Mạnh trong Diễn văn ngày khai mạc Hội nghị, 28-08-2009.  Mạnh nói : “Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu vẫn còn nghiêm trọng.  Một số nội dung trong chính sách xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chưa được thực hiện đầy đủ. Công tác dân vận, nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội còn có mặt chậm đổi mới, có biểu hiện hành chính hoá và hình thức chủ nghĩa. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo còn hạn chế.”
Tại sao Mạnh lại nhắc lại những thiếu sót này của đảng" Bởi vì đảng hay Mặt Trận cũng là một và Nhà nước hay đảng cũng là một nên tuy là 3 thành viên, nhưng lại cùng ở trong một tổ chức đảng nên Mạnh muốn chia bớt gánh nặng khiếm khuyết cho Mặt Trận để nhẹ phần trách nhiệm của cá nhân mình.
Vì vậy Mạnh hứa với Mặt Trận là sẽ :“Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.”
Mạnh còn kêu gọi Mặt Trận : “Tổ chức và hướng dẫn nhân dân phát huy quyền làm chủ, chủ động và tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, nhất là ở cơ sở; củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần cùng các tổ chức đảng tạo ra sự chuyển biến căn bản trong việc ngăn chặn, từng bước đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân…. gia cùng các cơ quan xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thanh tra nhân dân; thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội theo đúng quy định của pháp luật.”
Khi Mạnh kêu gọi Mặt Trận “thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội” thì Mạnh lại quên chính đảng và nhà nước đã không thèm để ý đến thái độ chống khai thác Bauxite tại Tây Nguyên của nhiều  chục ngàn Công dân trong và ngoài nước, trong đó có  cả những Trí thức, Nhà Khoa học, Chuyên gia các ngành, các Nhà văn hoá, sinh viên, tu sỹ, học sinh cho đến Tướng Võ Nguyên Giáp, một trong những Công thần hàng đầu của đảng CSVN.
Mạnh còn dung túng để cho tay sai đó đây viết bài mạ lỵ, chụp mũ những ai lên tiếng  bảo vệ tài nguyên và chủ quyền quốc gia. Thậm chí Mạnh đã để cho lực lượng Công an truy bắt những Thanh niên, Thiếu nữ, các ông già, bà cả và thiếu niên xuống đường chống Tầu có âm mưu mở rộng lãnh thổ xuống phiá nam để chiếm các đảo của  Việt Nam ở biển Đông, đặc biệt là  Trường Sa, sau khi đã chiếm quần đảo Hòang Sa năm 1974.
Tệ hại hơn,Mạnh đã để cho Ban Tuyên Giáo và một số Sỹ quan trong Quân đội thuộc Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự - Bộ Quốc phòng viết bài chụp mũ những người chống khai thác Bauxite và cảnh giác hiểm họa Trung Hoa bành trướng lãnh thổ là nằm trong điều được gọi là “âm mưu diễn biến hòa bình” của các “thế lực thù địch” chống “nhân dân” và “tổ quốc”  !
Điều này đã giải thích tại sao trong xã hội Việt Nam ngày nay không có sự “đồng thuận” giữa người dân và thành phần cai trị để xây dựng  Việt Nam  thành một nước  giàu mạnh, dân chủ và văn minh. -/-
Phạm Trần
(10/09)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Cuộc chiến hiện nay tại Ukraine, chẳng cần nói nhiều, đã là một bài học rất lớn cho Hoa Kỳ, và có lẽ nó sẽ được dùng làm chuẩn mực cho những xung đột trong tương lai giữa Hoa Kỳ và các thế lực thù địch trên thế giới...
Vậy bằng cách nào mà cuốn tạp chí BK, số cuối cùng (phát hành vào ngày 20 tháng 4 năm 1975) đã không bị ném vào mồi lửa, không trở thành giấy gói xôi, không bị thu hồi, tịch thu, tiêu hủy” và vẫn có thể xuất hiện “nguyên con” trên trang web của Tạp Chí Thế Kỷ 21 vào ngày 2 tháng 4 năm 2017? Đây là câu hỏi mà qúi vị lãnh đạo của chính phủ hiện hành ... cần “suy ngẫm” để có thể ban hành những nghị quyết, hay nghị định đỡ ngớ ngẩn (và lạc hậu) hơn chút xíu...
✱ Reuters: Nga đang hy vọng rằng đảng Cộng hòa kiểm soát Quốc hội - Chính quyền Biden sẽ gặp khó khăn trong việc thúc đẩy Quốc hội thông qua các chương trình viện trợ cho Kyiv. ✱ Military: Các nhà vận động hành lang làm việc cho các nhà thầu quốc phòng, đã từng làm việc cho chính phủ liên bang trước đây - cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã từng làm việc văn phòng quan hệ chính phủ của Raytheon. ✱ Al Jazeera: Nhiều dự luật trong quá khứ, đã được Hạ viện và Thượng viện thông qua trong nhiều thập kỷ mà không bị thất bại. ✱ Bilderbergmeetings Co. UK: Chính quyền Biden đã coi Nga và Trung Quốc là đối tác trong thách thức đối với “trật tự thế giới”- Sự cạnh tranh toàn diện với Trung Quốc đang trở thành một nguyên tắc trong các chính sách kinh tế, đối ngoại và an ninh của Hoa Kỳ...
Nhiều người nghĩ ngay đến con số 18 tỷ kiều hối USD chuyển về Việt Nam năm 2021. Đó thật ra không phải là điều nên mất thời gian bàn tính vì đó là một thực thể không thay đổi được. Những người gởi có những lý do riêng không ai lay chuyển được và người Việt trong nước đều muốn nhận những đồng tiền gởi về. Nhưng còn những món tiền khổng lồ khác từ những chương trình viện trợ đủ mọi kiểu cho dân VN từ những chính phủ Âu-Mỹ mà người dân không hay biết, những nguồn tài trợ đã từ lâu bị thất thoát, hoặc cả biến mất mà không ai đặt câu hỏi. Đây là một địa hạt cần soi giọi.
* Cựu Tổng Thống Trump tuyên bố tái tranh cử để tránh bị truy tố nhưng vô hiệu quả. * Trump sẽ bị truy tố trước hoặc sau mùa lễ 2022. * Việc đề cử ông Jack Smith làm cố vấn đặc biệt để giám sát cuộc điều tra hình sự cựu Tổng Thống Trump chỉ làm chậm trễ một vài tuần là cùng. Trường hợp này khác với việc đề cử Robert Muller. * Trump sẽ bị truy tố về vụ lưu trữ bất hợp pháp tài liệu mật quốc gia và vụ bạo loạn 6/1. * Truy tố ăn cắp tài liệu mật dễ dàng như truy tố buôn bán ma túy. Trường hợp bạo loạn 6/1 phức tạp hơn. * Phiên tòa sẽ kéo dài 12 – 24 tháng và kết thúc trước nhiệm kỳ của Tổng Thống Biden chấm dứt. * Việc truy tố Trump của cố vấn đặc biệt không ảnh hưởng đến việc tái tranh cử của cựu tổng thống ngoại trừ Tu Chánh Án 14 được mang ra xét xử.
✱ The Guardian, Uk: Donald Trump tuyên bố ứng cử chắc chắn sẽ không làm cho việc truy tố ông ta trở nên bất khả thi - chẳng qua chỉ là một nỗ lực nhằm đánh lừa mọi người, và nó không làm thay đổi mức độ tội ác của ông ta đã phạm - nhiều khả năng khiến Trump trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên phải vào tù. ✱ NY Post: Cựu Bộ Trưởng Tư pháp Bill Barr cho rằng chính phủ liên bang có đủ bằng chứng để buộc tội cựu Tổng thống Donald Trump - ông ta đã thất bại với tư cách tổng thống trước đây, thời không nên tìm kiếm một nhiệm kỳ khác ✱ Yahoo News/Ms Evans: Donald Trump không thể cứu nước Mỹ - Ông ta thậm chí không thể tự cứu được mình - Ông ấy đã lợi dụng chúng tôi để giành được Tòa Bạch Ốc. ✱ Brookings Edu: Cựu tổng thống phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của ông ta đã phạm ở Georgia. Chúng tôi kết luận rằng Trump có nguy cơ cao sẽ bị truy tố hình sự ở Fulton County.
Họ sống thêm được bao lâu nữa thì chỉ có Trời mới biết. Và chắc ngay cả đến Trời cũng không thể trả lời câu hỏi (thượng dẫn) của nhà văn Thận Nhiên: Sao sau bao nhiêu xương máu đổ xuống nơi này mà người dân Q.B vẫn phải lặn hụp mò ốc (dưới ao) cứ như thể là họ vẫn còn đang sống trong cảnh tối tăm, giữa Đêm Trường Trung Cổ vậy?
Tại Bangkok, Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2022 đã kết thúc và 21 quốc gia thành viên đã đồng thuận đưa ra một Bản Tuyên bố chung với nội dung lên án Nga về cuộc chiến tranh xâm lược tại Ukraine. Tuy nhiên, Bản Tuyên bố có nêu rõ giới hạn dè dặt là nhìn chung vẫn còn có "những quan điểm và đánh giá khác nhau về tình hình và các biện pháp trừng phạt.”
Vào ngày 15-11-2022 tại tư dinh Mar-a-Lago, Florida cựu Tổng thống bị thất sủng Donald Trump tuyên bố rằng ông sẽ tái tranh cử Tổng thống vào năm 2024. Ngay ngày hôm sau Dân Biểu Hoa Kỳ Gerry Connolly (Dân Chủ, Virginia) cho biết rằng các Dân Biểu Dân Chủ sẽ đưa ra một nghị quyết trong tuần này để đảm bảo rằng Trump không bao giờ có thể giữ chức vụ tổng thống nữa bằng cách viện dẫn Tu Chính Án Thứ 14. Hiến Pháp Hoa Kỳ quy định rằng những người tham gia những cuộc phản loạn (insurrection) bị cấm giữ các chức vụ liên bang và ông Connolly cam kết đảm bảo các hành động của Trump vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 không bị lãng quên...
Dù vẫn còn một ít kết quả chưa được công bố và cuộc tái bầu cử “runoff” thứ nhì cho chiếc ghế Thượng viện tại tiểu bang Georgia vào đầu tháng12 tới, cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 tại Hoa Kỳ xem như đã kết thúc. Nếu làn sóng đỏ của phía Cộng Hòa không có được kết quả như dự đoán hay theo mong đợi từ đảng này thì ngược lại, việc đảng Dân Chủ thắng thêm chiếc ghế Thượng Viện cùng các ghế Thống Đốc tiểu bang trước tình trạng lạm phát gia tăng và tổng thống đương nhiệm bị sụt giảm mức ủng hộ là một cuộc ngược dòng đáng kể...
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.