Hôm nay,  

Việt Nam: Đồng Thuận Với Ai, Đồng Thuận Cái Gì ?

02/10/200900:00:00(Xem: 4800)

Việt Nam: Đồng Thuận Với Ai, Đồng Thuận Cái Gì "

Phạm Trần
Hoa Thịnh Đốn.- Ở Việt Nam bất cứ chuyện gì cũng có thể biến thành phong trào để  thi đua vì  nói không thôi cũng có thể hái ra tiền và còn là dịp, nếu gặp may, được thăng quan tiến chức.
Vì vậy mà trong thời gian  6 tháng cuối  của  năm 2009, mọi người đã phải nghe đến ngẹt lỗ tai  hai nhóm chữ “đồng thuận” và “phản biện” trong xã hội của  Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam và của các cán bộ, đảng viên cấp dưới.
Trước hết, hãy nghe Nông Đức Mạnh kêu gọi : “  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội, thực hiện đại đoàn kết từ cơ sở, trong từng cộng đồng dân cư đến toàn dân, toàn quân trên phạm vi toàn quốc.” (Trích  Diễn văn tại Buổi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 28/09/2009 tại Hà Nội),
Nhưng tại sao phải “tăng cường” cả “đòan kết” và  “đồng thuận” trong xã hội từ hạ tầng cơ sở và trong tất cả 54 cộng đồng dân tộc đang sống trên lãnh thồ Việt Nam " Người ta chỉ “tăng cường” khi  chưa đủ, nhưng việc nước mà dân chưa đòan kết và chưa đồng thuận với Chính phủ thì nhà nước này phải có vấn đề.
Một là dân không muốn tiếp tục để cho Nhà nước nắm đầu, bảo sao nghe vậy. Hai là dân không tán thành những việc làm của Chính phủ.
Ở các nước dân chủ tân tiến, nhà nước đối thọai với dân qua các cuộc gặp trực tiếp, tiếp nhận ý kiến bằng thư từ, hay gián tiếp qua các Đại biểu của dân và qua báo chí. Nhưng những việc này  không xẩy ra ở Việt Nam vì đảng độc tài, nhà nước độc quyền, cán bộ coi dân như rơm rác và đảng bắt báo chí phải chịu chỉ huy và kiểm sóat chặt chẽ của nhà nước để tuyên truyền và phục vụ đảng.
Do vậy, thông tin chỉ còn một chiều nên ở Việt Nam không có đối thọai, hay “phản biện”  dân chủ giữa dân và nhà nước; không còn  tình trạng người dân luôn luôn “một lòng, một dạ” với đảng như Nhà nước tuyên truyền.
Như vậy, liệu  đã đến lúc Đảng và Nhà nước  có nên  cho dân biết tại sao đảng  chưa  đòan kết được tòan khối 85 triệu người dân và xã hội đã “đồng thuận” được bao nhiêu phần trăm  đối với các  chủ trương, chính sách của nhà nước  "
Cả hai vấn đề này, nếu chỉ nghe nói bằng miệng thì không mấy ai để ý, nhưng nếu chịu khó bình tĩnh suy nghĩ thì  khi  dân chưa hòan tòan nhất trí với nhà nước thì đảng và nhà nước này không còn được  người dân  tín nhiệm nữa.
Có lẽ vì thế mà Hùynh Đảm, người tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc khóa VII đã nói trong cuộc họp báo tại Hà Nội sau khi bế mạc Hội nghị : “Muốn huy động được sức mạnh toàn dân tộc, không có cách nào khác hơn là phải phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đó cũng là ưu tiên của bản thân tôi cũng như Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2009-2014. Đồng thời, MTTQ sẽ có chương trình hành động cụ thể để đẩy mạnh hoạt động giám sát và phản biện xã hội trên cơ sở phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước.”  (Báo Điện tử VietNamNet, 30-09-09)
Nhưng “phát huy dân chủ” như thế nào, trong đảng hay ngoài nhân dân " Nếu chỉ “dân chủ” trong nội bộ đảng với nhau thì nhân dân, thành phần bị cai trị, phải đứng ngòai nhìn vào.
Khi nói đến nhiệm vụ giám sát, Huỳnh Đảm khoe từ nay Mặt Trận: "Không chỉ tham gia trong quá trình xây dựng chính sách, MTTQ sẽ tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện, hoạt động của các cán bộ, công chức xem có thực sự là công bộc của dân hay không.”
Đây là một thay đổi lớn so với nhiệm vụ “giám sát”  vô hiệu lực từ trước tới nay của Tổ chức này.
Theo Luật Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam ngày 12 tháng 6 năm 1999 thì Tổ chức này có nhiệm vụ : “ Giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tham gia phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.” (Điều 2), nhưng trong thực tế Tổ chức này không làm được việc gì, nhất là trong lĩnh vực chống Tham nhũng.


Các  ý kiến hay kiến nghị của dân gửi cho đảng qua tay cán bộ của Mặt trận, hay  của chính Mặt trận, thường bị “ngâm tôm” vì nhiều cấp lãnh đạo trong Mặt trận cũng là những đảng viên cao cấp nên giao việc giám sát Nhà nước cho Mặt trận cũng giống như giao quyền trọng tài cho một cầu thủ mà người trong nước gọi là “vừa đá bóng vừa thổi còi”.
TIẾP TỤC SUY THOÁI
Đó cũng chính là sự thừa nhận của Nông Đức Mạnh trong Diễn văn ngày khai mạc Hội nghị, 28-08-2009.  Mạnh nói : “Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu vẫn còn nghiêm trọng.  Một số nội dung trong chính sách xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chưa được thực hiện đầy đủ. Công tác dân vận, nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội còn có mặt chậm đổi mới, có biểu hiện hành chính hoá và hình thức chủ nghĩa. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo còn hạn chế.”
Tại sao Mạnh lại nhắc lại những thiếu sót này của đảng" Bởi vì đảng hay Mặt Trận cũng là một và Nhà nước hay đảng cũng là một nên tuy là 3 thành viên, nhưng lại cùng ở trong một tổ chức đảng nên Mạnh muốn chia bớt gánh nặng khiếm khuyết cho Mặt Trận để nhẹ phần trách nhiệm của cá nhân mình.
Vì vậy Mạnh hứa với Mặt Trận là sẽ :“Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.”
Mạnh còn kêu gọi Mặt Trận : “Tổ chức và hướng dẫn nhân dân phát huy quyền làm chủ, chủ động và tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, nhất là ở cơ sở; củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần cùng các tổ chức đảng tạo ra sự chuyển biến căn bản trong việc ngăn chặn, từng bước đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân…. gia cùng các cơ quan xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thanh tra nhân dân; thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội theo đúng quy định của pháp luật.”
Khi Mạnh kêu gọi Mặt Trận “thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội” thì Mạnh lại quên chính đảng và nhà nước đã không thèm để ý đến thái độ chống khai thác Bauxite tại Tây Nguyên của nhiều  chục ngàn Công dân trong và ngoài nước, trong đó có  cả những Trí thức, Nhà Khoa học, Chuyên gia các ngành, các Nhà văn hoá, sinh viên, tu sỹ, học sinh cho đến Tướng Võ Nguyên Giáp, một trong những Công thần hàng đầu của đảng CSVN.
Mạnh còn dung túng để cho tay sai đó đây viết bài mạ lỵ, chụp mũ những ai lên tiếng  bảo vệ tài nguyên và chủ quyền quốc gia. Thậm chí Mạnh đã để cho lực lượng Công an truy bắt những Thanh niên, Thiếu nữ, các ông già, bà cả và thiếu niên xuống đường chống Tầu có âm mưu mở rộng lãnh thổ xuống phiá nam để chiếm các đảo của  Việt Nam ở biển Đông, đặc biệt là  Trường Sa, sau khi đã chiếm quần đảo Hòang Sa năm 1974.
Tệ hại hơn,Mạnh đã để cho Ban Tuyên Giáo và một số Sỹ quan trong Quân đội thuộc Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự - Bộ Quốc phòng viết bài chụp mũ những người chống khai thác Bauxite và cảnh giác hiểm họa Trung Hoa bành trướng lãnh thổ là nằm trong điều được gọi là “âm mưu diễn biến hòa bình” của các “thế lực thù địch” chống “nhân dân” và “tổ quốc”  !
Điều này đã giải thích tại sao trong xã hội Việt Nam ngày nay không có sự “đồng thuận” giữa người dân và thành phần cai trị để xây dựng  Việt Nam  thành một nước  giàu mạnh, dân chủ và văn minh. -/-
Phạm Trần
(10/09)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) có nhiều chứng bệnh nan y vì chúng là máu thịt của cán bộ, đảng viên. Chúng tồn tại và sinh sôi nẩy nở thường xuyên từ thời ông Hồ Chí Minh còn sống. Đứng đầu trong số này là chứng “chủ nghĩa cá nhân” đã đẻ ra tham nhũng, tiêu cực và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Tôi may mắn được bằng hữu gửi cho cuốn băng ghi âm buổi nói chuyện (“Định Hướng Tương Lai Với Thế Hệ Tăng Sĩ Trẻ Ngày Nay”) của Thích Tuệ Sỹ, tại chùa Từ Hiếu. Khi đề cập đến sự “căng thẳng” giữa quý vị sư tăng bên Viện Hóa Đạo và nhà đương cuộc Hà Nội, về quyết định khai sinh ra Giáo Hội Phật Giáo Quốc Doanh – vào năm 1981 – Hòa Thượng có nhắc lại lời phát ngôn (rất độc đáo và thú vị) của một vị tướng lãnh trong của lực lượng công an
Nỗi buồn tận huyệt của những đầu óc cải cách lớn nhất của dân tộc cũng giống như nỗi lòng của người mẹ khi thấy đàn con ngày càng suy kiệt. Mà những thách thức họ từng đối phó cũng chính là chướng ngại của người mẹ vì sự nhỏ nhen, ghen tuông của những thứ “cha/dượng” nhỏ nhen, thậm chí chỉ đơn thuần là thứ tiểu nhân mơ làm cha, làm dượng.
Nhà báo thạo tin nội bộ đảng CSVN. Huy Đức (Trương Huy San, Osin Huy Đức) và Luật sư Trần Đình Triển, chuyên bênh vực Dân oan bị bắt tạm giam, theo tin chính thức của nhà nước CSVN ngày 07/06/2024...
Quý vị nghĩ sao nếu có người nói với quý vị rằng chính phủ và giới truyền thông Hoa Kỳ đang bị kiểm soát bởi một băng nhóm bí mật, nhóm người này tôn thờ ma quỷ và đứng sau hàng loạt các vụ bắt cóc trẻ em? Theo một cuộc khảo sát gần đây, 17% người dân Hoa Kỳ tin rằng thuyết âm mưu này là có thật.
Ngày 30 tháng 5, một bồi thẩm đoàn ở New York kết luận, cựu Tống thống Donald Trump phạm tất cả 34 tội danh. Đây là một sự kiện chưa từng xảy ra trong lịch sử nước Mỹ, khi lần đầu tiên một cựu tổng thống bị tuyên án nhiều tội đại hình trong một vụ án hình sự. Ông Trump bị kết tội làm làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu các khoản khoản thanh toán tiền bịt miệng cho cựu ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels, nhằm mục đích ém nhẹm các thông tin bất lợi trước cuộc bầu cử năm 2016, để cử tri bỏ phiếu cho ông ta.
Hôm rồi, cháu Út hỏi: Người mình hay nói “phải sống đàng hoàng tử tế”. Thế nào là “đàng hoàng”, hả bố ? Tôi lúng túng không biết trả lời sao cho gọn gàng và dễ hiểu nên đành phải kể lại cho con nghe mẩu chuyện ngăn ngắn, của một nhà báo lẫy lừng (Anh Ba Sàm) đọc được qua Thông Tấn Xã Vỉa Hè: “Sau 1975, có những thứ mà Sài Gòn, miền Nam làm cho hắn rất lạ và không thể quên. Một đêm, chạy xe máy về nhà (ông cậu), tới ngã tư đèn đỏ, ngó hai bên đường vắng hoe, hắn rồ ga tính vọt thẳng. Bất ngờ nghe bên tai tiếng thắng xe cái rẹc, liếc qua thấy ông lão với chiếc xích lô trống không. Quê quá, phải dừng theo!”
Nếu cái gì cũng có bước khởi đầu của nó thì -- ngoài công việc thường ngày là quan sát hành động của từng con người để có một phán xét cuối cùng vào thời điểm thích hợp -- đâu là việc làm đầu tiên của Thượng Đế? Câu trả lời, theo một câu chuyện chỉ để cười chơi, rất thích hợp với bộ máy chuyên tạo nên cảnh rối ren hỗn loạn trên đất nước chúng ta. Cái câu chuyện về một cảnh trà dư tửu hậu khi những nhà chức nghiệp cãi nhau rằng nghề của ai có trước, dựa trên những tín lý từ bộ kinh Cựu Uớc, đặc biệt là chương Sáng Thế Ký.
Đảng CSVN có nhiều chứng bệnh lây nhiễm trong thời kỳ “đổi mới” như tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và chia rẽ, nhưng 3 chứng “nhận vơ”, “lười lao động” và “lười làm việc” của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên đã khiến Đảng lo sợ.
Bất ngờ sáng 30/05/24, TT Biden tuyên bố bỏ giới hạn sử dụng võ khí của Huê Kỳ cung cấp cho Ukraine đánh Nga. Đồng thời, Âu châu đã thỏa thuận một quyết định mới quan trọng là bỏ giới hạn đỏ, gởi huấn luyện viên quân sự qua Ukraine giúp quân đội Ukraine, cho phép Ukraine sử dụng các loại võ khí mạnh và có tầm hoạt động xa tới lãnh thổ Nga nhằm những mục tiêu quân sự. Riêng Anh đã bước tới trước, một số quân đội Anh đang hoạt động tại Ukraine.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.