Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam: Đồng Thuận Với Ai, Đồng Thuận Cái Gì ?

02/10/200900:00:00(Xem: 4226)

Việt Nam: Đồng Thuận Với Ai, Đồng Thuận Cái Gì "

Phạm Trần
Hoa Thịnh Đốn.- Ở Việt Nam bất cứ chuyện gì cũng có thể biến thành phong trào để  thi đua vì  nói không thôi cũng có thể hái ra tiền và còn là dịp, nếu gặp may, được thăng quan tiến chức.
Vì vậy mà trong thời gian  6 tháng cuối  của  năm 2009, mọi người đã phải nghe đến ngẹt lỗ tai  hai nhóm chữ “đồng thuận” và “phản biện” trong xã hội của  Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam và của các cán bộ, đảng viên cấp dưới.
Trước hết, hãy nghe Nông Đức Mạnh kêu gọi : “  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội, thực hiện đại đoàn kết từ cơ sở, trong từng cộng đồng dân cư đến toàn dân, toàn quân trên phạm vi toàn quốc.” (Trích  Diễn văn tại Buổi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 28/09/2009 tại Hà Nội),
Nhưng tại sao phải “tăng cường” cả “đòan kết” và  “đồng thuận” trong xã hội từ hạ tầng cơ sở và trong tất cả 54 cộng đồng dân tộc đang sống trên lãnh thồ Việt Nam " Người ta chỉ “tăng cường” khi  chưa đủ, nhưng việc nước mà dân chưa đòan kết và chưa đồng thuận với Chính phủ thì nhà nước này phải có vấn đề.
Một là dân không muốn tiếp tục để cho Nhà nước nắm đầu, bảo sao nghe vậy. Hai là dân không tán thành những việc làm của Chính phủ.
Ở các nước dân chủ tân tiến, nhà nước đối thọai với dân qua các cuộc gặp trực tiếp, tiếp nhận ý kiến bằng thư từ, hay gián tiếp qua các Đại biểu của dân và qua báo chí. Nhưng những việc này  không xẩy ra ở Việt Nam vì đảng độc tài, nhà nước độc quyền, cán bộ coi dân như rơm rác và đảng bắt báo chí phải chịu chỉ huy và kiểm sóat chặt chẽ của nhà nước để tuyên truyền và phục vụ đảng.
Do vậy, thông tin chỉ còn một chiều nên ở Việt Nam không có đối thọai, hay “phản biện”  dân chủ giữa dân và nhà nước; không còn  tình trạng người dân luôn luôn “một lòng, một dạ” với đảng như Nhà nước tuyên truyền.
Như vậy, liệu  đã đến lúc Đảng và Nhà nước  có nên  cho dân biết tại sao đảng  chưa  đòan kết được tòan khối 85 triệu người dân và xã hội đã “đồng thuận” được bao nhiêu phần trăm  đối với các  chủ trương, chính sách của nhà nước  "
Cả hai vấn đề này, nếu chỉ nghe nói bằng miệng thì không mấy ai để ý, nhưng nếu chịu khó bình tĩnh suy nghĩ thì  khi  dân chưa hòan tòan nhất trí với nhà nước thì đảng và nhà nước này không còn được  người dân  tín nhiệm nữa.
Có lẽ vì thế mà Hùynh Đảm, người tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc khóa VII đã nói trong cuộc họp báo tại Hà Nội sau khi bế mạc Hội nghị : “Muốn huy động được sức mạnh toàn dân tộc, không có cách nào khác hơn là phải phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đó cũng là ưu tiên của bản thân tôi cũng như Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2009-2014. Đồng thời, MTTQ sẽ có chương trình hành động cụ thể để đẩy mạnh hoạt động giám sát và phản biện xã hội trên cơ sở phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước.”  (Báo Điện tử VietNamNet, 30-09-09)
Nhưng “phát huy dân chủ” như thế nào, trong đảng hay ngoài nhân dân " Nếu chỉ “dân chủ” trong nội bộ đảng với nhau thì nhân dân, thành phần bị cai trị, phải đứng ngòai nhìn vào.
Khi nói đến nhiệm vụ giám sát, Huỳnh Đảm khoe từ nay Mặt Trận: "Không chỉ tham gia trong quá trình xây dựng chính sách, MTTQ sẽ tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện, hoạt động của các cán bộ, công chức xem có thực sự là công bộc của dân hay không.”
Đây là một thay đổi lớn so với nhiệm vụ “giám sát”  vô hiệu lực từ trước tới nay của Tổ chức này.
Theo Luật Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam ngày 12 tháng 6 năm 1999 thì Tổ chức này có nhiệm vụ : “ Giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tham gia phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.” (Điều 2), nhưng trong thực tế Tổ chức này không làm được việc gì, nhất là trong lĩnh vực chống Tham nhũng.


Các  ý kiến hay kiến nghị của dân gửi cho đảng qua tay cán bộ của Mặt trận, hay  của chính Mặt trận, thường bị “ngâm tôm” vì nhiều cấp lãnh đạo trong Mặt trận cũng là những đảng viên cao cấp nên giao việc giám sát Nhà nước cho Mặt trận cũng giống như giao quyền trọng tài cho một cầu thủ mà người trong nước gọi là “vừa đá bóng vừa thổi còi”.
TIẾP TỤC SUY THOÁI
Đó cũng chính là sự thừa nhận của Nông Đức Mạnh trong Diễn văn ngày khai mạc Hội nghị, 28-08-2009.  Mạnh nói : “Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu vẫn còn nghiêm trọng.  Một số nội dung trong chính sách xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chưa được thực hiện đầy đủ. Công tác dân vận, nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội còn có mặt chậm đổi mới, có biểu hiện hành chính hoá và hình thức chủ nghĩa. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo còn hạn chế.”
Tại sao Mạnh lại nhắc lại những thiếu sót này của đảng" Bởi vì đảng hay Mặt Trận cũng là một và Nhà nước hay đảng cũng là một nên tuy là 3 thành viên, nhưng lại cùng ở trong một tổ chức đảng nên Mạnh muốn chia bớt gánh nặng khiếm khuyết cho Mặt Trận để nhẹ phần trách nhiệm của cá nhân mình.
Vì vậy Mạnh hứa với Mặt Trận là sẽ :“Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.”
Mạnh còn kêu gọi Mặt Trận : “Tổ chức và hướng dẫn nhân dân phát huy quyền làm chủ, chủ động và tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, nhất là ở cơ sở; củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần cùng các tổ chức đảng tạo ra sự chuyển biến căn bản trong việc ngăn chặn, từng bước đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân…. gia cùng các cơ quan xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thanh tra nhân dân; thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội theo đúng quy định của pháp luật.”
Khi Mạnh kêu gọi Mặt Trận “thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội” thì Mạnh lại quên chính đảng và nhà nước đã không thèm để ý đến thái độ chống khai thác Bauxite tại Tây Nguyên của nhiều  chục ngàn Công dân trong và ngoài nước, trong đó có  cả những Trí thức, Nhà Khoa học, Chuyên gia các ngành, các Nhà văn hoá, sinh viên, tu sỹ, học sinh cho đến Tướng Võ Nguyên Giáp, một trong những Công thần hàng đầu của đảng CSVN.
Mạnh còn dung túng để cho tay sai đó đây viết bài mạ lỵ, chụp mũ những ai lên tiếng  bảo vệ tài nguyên và chủ quyền quốc gia. Thậm chí Mạnh đã để cho lực lượng Công an truy bắt những Thanh niên, Thiếu nữ, các ông già, bà cả và thiếu niên xuống đường chống Tầu có âm mưu mở rộng lãnh thổ xuống phiá nam để chiếm các đảo của  Việt Nam ở biển Đông, đặc biệt là  Trường Sa, sau khi đã chiếm quần đảo Hòang Sa năm 1974.
Tệ hại hơn,Mạnh đã để cho Ban Tuyên Giáo và một số Sỹ quan trong Quân đội thuộc Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự - Bộ Quốc phòng viết bài chụp mũ những người chống khai thác Bauxite và cảnh giác hiểm họa Trung Hoa bành trướng lãnh thổ là nằm trong điều được gọi là “âm mưu diễn biến hòa bình” của các “thế lực thù địch” chống “nhân dân” và “tổ quốc”  !
Điều này đã giải thích tại sao trong xã hội Việt Nam ngày nay không có sự “đồng thuận” giữa người dân và thành phần cai trị để xây dựng  Việt Nam  thành một nước  giàu mạnh, dân chủ và văn minh. -/-
Phạm Trần
(10/09)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Công bằng mà nói, ngày càng có nhiều sự đồng thuận là chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn các hành động của Trung Quốc trong khu vực. Sự răn đe đòi hỏi những khả năng đáng tin cậy. Liên minh mới này phù hợp với lý luận đó.
Liên quan đến cuộc bầu cử Quốc Hội Đức 2021 trước đây tôi đã giới thiệu lần lượt ba ứng cử viên: Scholz của SPD, Laschet (CDU) và Baerbock (Xanh). Nhưng trong những tháng qua có khá nhiều tin giật gân nên để rộng đường dư luận tôi lại mạn phép ghi ra vài điểm chính bằng Việt ngữ từ vài tin tức liên quan đến cuộc bầu cử 2021 được truyền thông và báo chí Đức loan tải.
Năm 17 tuổi, đang khi học thi tú tài, tôi bỗng nhiên bị suyễn. Căn bệnh này – vào cuối thế kỷ trước, ở miền Nam – vẫn bị coi là loại nan y, vô phương chữa trị. Từ đó, thỉnh thoảng, tôi lại phải trải qua vài ba cơn suyễn thập tử nhất sinh. Những lúc ngồi (hay nằm) thoi thóp tôi mới ý thức được rằng sinh mệnh của chúng ta mong manh lắm, và chỉ cần được hít thở bình thường thôi cũng đã là một điều hạnh phúc lắm rồi. If you can't breathe, nothing else matters!
Một người không có trí nhớ, hoặc mất trí nhớ, cuộc đời người ấy sẽ ra sao? Giả thiết người ấy là ta, cuộc đời ta sẽ như thế nào? Ai cũng có thể tự đặt câu hỏi như vậy và tự cảm nghiệm về ý nghĩa của câu hỏi ấy. Sinh hoạt của một người, trong từng giây phút, không thể không có trí nhớ. Cho đến một sinh vật hạ đẳng mà chúng ta có thể biết, cũng không thể tồn tại nếu nó không có trí nhớ. Trí nhớ, Sanskrit nói là smṛti, Pāli nói là sati, và từ Hán tương đương là niệm, cũng gọi là ức niệm, tùy niệm. Nói theo ngôn ngữ thường dùng hiện đại, niệm là ký ức. Đó là khả năng ghi nhớ những gì đã xảy ra, thậm chí trong thời gian ngắn nhất, một sát-na, mà ý thức thô phù của ta không thể đo được.
Ba mươi năm trước tôi là thành viên hội đồng quản trị của một cơ quan xã hội giúp người tị nạn trong khu vực phía đông Vịnh San Francisco (East Bay) nên khi đó đã có dịp tiếp xúc với người tị nạn Afghan. Nhiều người Afghan đã đến Mỹ theo diện tị nạn cộng sản sau khi Hồng quân Liên Xô xâm chiếm đất nước của họ và cũng có người tị nạn vì bị chính quyền Taliban đàn áp. Người Afghan là nạn nhân của hai chế độ khác nhau trên quê hương, chế độ cộng sản và chế độ Hồi giáo cực đoan.
Bà Merkel là một người đàn bà giản dị và khiêm tốn, nhưng nhiều đối thủ chính trị lại rất nể trọng bà, họ đã truyền cho nhau một kinh nghiệm quý báu là “Không bao giờ được đánh giá thấp bà Merkel”.
Hai cụm từ trọng cung (supply-side) và trọng cầu (demand-side) thường dùng cho chính sách kinh tế trong nước Mỹ (đảng Cộng Hòa trọng cung, Dân Chủ trọng cầu) nhưng đồng thời cũng thể hiện hai mô hình phát triển của Hoa Kỳ (trọng cầu) và Trung Quốc (trọng cung). Bài viết này sẽ tìm hiểu cả hai trường hợp. Trọng cung là chủ trương kinh tế của đảng Cộng Hoà từ thời Tổng Thống Ronald Reagan nhằm cắt giảm thuế má để khuyến khích người có tiền tăng gia đầu tư sản xuất. Mức cung tăng (sản xuất tăng) vừa hạ thấp giá cả hàng hóa và dịch vụ lại tạo thêm công ăn việc làm mới. Nhờ vậy mức cầu theo đó cũng tăng giúp cho kinh tế phát triển để mang lại lợi ích cho mọi thành phần trong xã hội. Giảm thuế lại thêm đồng nghĩa với hạn chế vai trò của nhà nước, tức là thu nhỏ khu vực công mà phát huy khu vực tư.
Gần đây, chỉ một tấm ảnh của nữ trung sĩ TQLC Hoa Kỳ – Nicole Gee – ôm em bé người Afghan với thái độ đầy thương cảm thì nhiều cơ quan truyền thông quốc tế đều phổ biến và ca ngợi! Nhân loại chỉ tôn trọng sự thật, trân quý những tâm hồn cao thượng và những trái tim biết rung động vì tình người – như nữ trung sĩ TQLC Hoa Kỳ, Nicole Gee – chứ nhân loại không bao giờ thán phục hoặc ca ngợi sự tàn ác, dã man, như những gì người csVN đã và đang áp đặt lên thân phận người Việt Nam!
Tôi vừa mới nghe ông Trần Văn Chánh phàn nàn: “Cũng như các hội nghề nghiệp khác, chưa từng thấy Hội nhà giáo Việt Nam, giới giáo chức đại học có một lời tuyên bố hay kiến nghị tập thể gì liên quan những vấn đề quốc kế dân sinh hệ trọng; thậm chí nhiều lần Trung Quốc lấn hiếp Việt Nam ở Biển Đông trong khoảng chục năm gần đây cũng thấy họ im phăng phắc, thủ khẩu như bình…”
Thế giới chưa an toàn và sẽ không an toàn chừng nào các lực lượng khủng bố trên thế giới vẫn còn tồn tại, một nhà báo, cựu phóng viên đài VOA từ Washington D.C. nói với BBC News Tiếng Việt hôm thứ Năm. Sự kiện nước Mỹ bị tấn công vào ngày 11 tháng 09 năm 2001 đã thức tỉnh thế giới về một chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan đang tồn tại trong lòng các nước Trung Đông. Giờ đây, sau 20 năm, liệu người Mỹ có cảm thấy an toàn hơn hay họ vẫn lo sợ về một cuộc tấn công khủng bố khác trên đất nước Hoa Kỳ hay nhằm vào công dân Mỹ ở nước ngoài.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.