Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tiền Tiết Kiệm Hưu Trí: Đọc Giả Hỏi, Sở Thuế Đáp

29/07/200800:00:00(Xem: 8031)
Đọc giả hỏi...

Vợ chồng tôi đã về hưu nhưng chúng tôi có một số tiền để trong 401K để lo hưu sự. Nếu bây giờ chúng tôi rút ra phải chịu thuế 20%. Tiền đó nếu rút ra lần hồi (từ từ một số nhỏ) có phải đóng thuế hay không" Hay là bỏ vào trương mục của con tôi có phải đóng thuế hay không" Xin cho biết. Thành thật cảm ơn.

Thúy Chi trả lời:

Thưa hai bác, TC đã nhận được thư hai bác ngày 15 tháng 7 năm 2008 do tòa soan chuyển thư, nay cháu xin đăng lại câu hỏi và chia câu trả lời làm những phần rõ rệt như sau.

1. Các Chương Trình Hưu Trí 401(k) 

Một chương trình hưu thuộc Mục 401 (k) là một hình thức hoãn đóng thuế trên thù lao làm việc qua đó người lao động có thể đồng ý để chủ nhân của họ trích một phần lương bằng tiền mặt bỏ vào một quỹ hưu gồm các khoản tiền chưa đóng thuế. Các khoản tiền lương chưa đóng thuế này (thường được biết đến như những khoản tiền hoãn thuế không bắt buộc - elective deferrals) không phải đóng loại thuế tạm thu trong thời gian được hoãn thuế và cũng không phải khai trên mẫu đơn thuế 1040 vì số tiền này không bao gồm trên bảng lương (form W-2) của người thọ thuế. Tuy nhiên, các khoản tiền lương hoãn thuế vẫn phải đóng các loại thuế khác như thuế an sinh xã hội, thuế y tế và thuế thất nghiệp.

Số tiền lương được hoãn thuế qua chương trình hưu 401 (k) người công nhân có thể chọn thường có giới hạn. Do đó, các khoản tiền quý vị quyết định bỏ vào quỹ hưu sẽ căn cứ trên các quy định cuả loại quỹ hưu cơ quan cung cấp cho quý vị.

Các khoản tiền trích ra từ một quỹ hưu 401(k) có thể đủ tiêu chuẩn để quý vị nhận lại tất cả tiền hưu phân phối một lần (lump-sum distribution treatment), hoặc quý vị có thể chuyển các khoản tiền hoãn thuế từ quỹ hưu này sang quỹ hưu khác (rollover treatment) trong chừng mực cho phép.

Có nhiều loại quỹ hưu 401(k) cho phép người lao động rút tiền khi họ thật sự gặp khó khăn cần giải quyết chẳng hạn những bức thiết về tài chính hay khi có nhu cầu cần kíp. Nói chung, các khoản tiền được phân phối từ các quỹ hưu 401(k) trong trường hợp bức xúc thường được giới hạn ở mức các khoản tiền quý vị đã đóng góp vào quỹ, không bao gồm bất cứ  khoản lợi tức nào kiếm được từ nguồn tiền được hoãn thuế. Các khoản tiền được phân phối từ quỹ hưu 401(k) trong những trường hợp khó khăn sẽ không được xem như các khoản tiền được phép trung chuyển từ quỹ hưu này sang quỹ hưu khác.

Các khoản tiền hưu phân phối cho quý vị trước tuổi 59.5 được xem là tiền hưu non và phải đóng thuế phạt; tỉ lệ phạt là 10% ngoài các khoản thuế lợi tức phải đóng, trừ khi quý vị thuộc một trong những trường hợp ngoại lệ được miễn đóng loại thuế phạt này.

2. Thuế Trên Tiền Hưu Non

Các khoản tiền quý vị nhận được khi rút tiền từ quỹ hưu cá nhân (IRA) hay một chương trình hưu chính thức do chủ nhân mở cho quý vị trước khi quý vị đủ 59 tuổi rưỡi thường gọi là tiền hưu non (early/premature distributions). Nếu quý vị nhận tiền hưu non quý vị phải đóng thêm 10% tiền thuế phạt do rút tiền ra trước thời hạn quy định và phải báo tất cả số tiền này cho Sở Thuế Vụ.

Tuy vậy, vẫn có một số trường hợp ngoại lệ miễn giảm thuế trên tiền hưu non, còn gọi là ngoại lệ 59 tuổi rưỡi (the age 59.5 rule). Một số ngoại lệ chỉ áp dụng trên các quỹ hưu IRA; một số khác lại dành riêng cho các quỹ hưu đủ tiêu chuẩn khác; và một số ngoại luật có thể sử dụng cho cả hai loại quỹ hưu.

Ngoài tiền thuế phụ thu 10% trên tổng số tiền trích ra từ quỹ hưu khi quý vị chưa đủ 59 tuổi rưỡi, quý vị sẽ phải cộng chung số tiền được phân phối này vào tổng thu nhập trong năm. Trường hợp quý vị nhận được tiền hưu phân phối từ một quỹ hưu cá nhân IRA, không phải quỹ Roth IRA, và số tiền này được trích ra từ tổng số tiền đã bỏ vào quỹ hưu Roth, quý vị sẽ không phải đóng thuế trên khoản tiền nhận được. (Quỹ hưu IRA gồm các khoản tiền chưa đóng thuế; quỹ hưu Roth IRA bao gồm các khoản tiền sau khi đóng thuế. Do đó khi rút tiền hưu non từ quỹ hưu IRA quý vị phải đóng thuế; và nếu rút tiền hưu trước khi đủ 59 tuổi rưỡi, quý vị sẽ phải đóng phạt thêm 10% trên số tiền rút ra từ quỹ hưu). Như vậy, nếu quý vị nhận được những khoản tiền hưu đủ tiêu chuẩn phân phối (qualified distributions) từ quỹ hưu Roth IRA, quý vị không phải đóng thuế. Nếu nhận những khoản tiền hưu từ các quỹ hưu khác đủ tiêu chuẩn phân phối cho quý vị (portion of the distribution attributable to your cost - các khoản tiền thuộc về phần vốn quý vị đã bỏ vào quỹ hưu ) quý vị cũng sẽ không phải đóng thuế, nhưng nếu số tiền rút ra từ các quỹ hưu này thuộc phần lời của số tiền tiết kiệm hưu (pretax contributions), quý vị sẽ phải đóng thuế.

Chuyển tiền từ quỹ hưu này sang quỹ hưu khác (rollover) là một phương pháp tránh thuế trên các khoản tiền hưu phân phối sớm. Thường thường, khi chuyển tiền hay tài sản từ quỹ hưu này sang quỹ hưu khác quý vị không phải đóng thuế. Một quỹ hưu thích hợp để trung chuyển tiền (an eligible retirement plan) là một quỹ hưu truyền thống (traditional IRA), quỹ hưu chính thức (qualified retirement plan), hay quỹ hưu lưu niên chính thức (qualified annuity plan). Quý vị phải hoàn tất việc chuyển quỹ trong vòng 60 ngày sau ngày nhận được tiền hưu phân phối. Số tiền quý vị chuyển quỹ thường sẽ phải đóng thuế khi quý vị rút tiền ra từ quỹ hưu mới, hay khi người thừa hưởng số tiền hưu nhận tiền phân phối từ quỹ hưu mới.

3. Rút Tiền Từ Quỹ Hưu 401 (K)

Guồng máy thuế vụ của Hoa Kỳ là một hệ thống quý vị đóng thuế ngay khi nhận được nguồn lợi tức cá nhân hay từ công việc kinh doanh (pay-as-you-go system), chứ không đợi đến cuối năm sau khi kết toán sổ sách hoặc khi nhận được giấy thông báo thuế của chính phủ. Do đó, khi quý vị rút tiền để dành trong quỹ hưu trí trước tuổi về hưu, nguồn lợi tức này thường thường chưa được đóng thuế, sẽ trở thành nguồn thu nhập phải đóng thuế trong năm của quý vị. Trước tuổi 55 năm, vì lý do cá nhân quý vị phải nghỉ làm việc hay vì bị thất nghiệp, hoặc trước khi quý vị đủ 59 tuổi rưỡi quý vị rút tiền hưu ra chi dùng, quý vị phải đóng thuế phỏng định trên số tiền trích từ quỹ hưu của quý vị trước ngày quy định cho từng quý. Chẳng hạn, nếu quý vị rút tiền hưu vào tháng 3 năm 2008, quý vị phải đóng lại một khoản tiền thuế phỏng định cho số tiền hưu non vào hay trước ngày đáo hạn 15 tháng 4 năm 2009 nếu quý vị chỉ rút tiền hưu một lần trong năm thuế 2008. Quý vị cũng có thể đóng thuế phỏng định cho các khoản tiền hưu non rút từ quỹ 401 (K) trước hay vào ngày đáo hạn của mỗi quý nếu quý vị rút tiền nhiều lần trong năm.

Khi quý vị hay người khai thuế giúp cho quý vị tính số tiền thuế quý vị phải đóng trên nguồn thu nhập này, quý vị cũng đồng thời biết được quý vị có cần phải đóng loại thuế phỏng định trên các khoản tiền hưu non hay không. Quý vị phải tính thêm 10% tiền thuế phạt do rút tiền hưu trước tuổi nghỉ hưu vào số tiền thuế quý vị phải đóng trên nguồn lợi tức này. Trừ khi quý vị ở trong những trường hợp ngoại lệ, quý vị thường phải chịu mức thuế phạt này chung với số thuế tính trên nguồn thu nhập từ tiền rút từ quỹ hưu chưa đủ tuổi.

Quý vị có thể tự tính được tiền thuế lợi tức bằng cách điền đầy đủ vào mẫu đơn 1040-ES. Đây là mẫu đơn giúp tính các khoản tiền thuế phỏng định dành cho cá nhân (Form 1040ES - Estimated Tax for Individuals). Trường hợp quý vị rút tiền hưu ra khỏi quỹ hưu trước tuổi chính thức nghỉ hưu, quý vị có thể tính được khoản tiền phạt 10% khi sử dụng mẫu đơn 5329 để khai. Mẫu đơn 5329 là mẫu đơn dùng để tính số tiền thuế bổ xung 10% cho các khoản tiền hưu non rút từ các quỹ hưu chính thức, bao gồm cả quỹ hưu IRA, cùng các tài khoản lợi thuế khác (other tax-favored accounts).

Đối với quỹ hưu 401 (K), sau khi nhận được mẫu báo cáo tài chính 1099-R, quý vị cần phải cộng chung vào nguồn thu nhập trong năm tất cả số tiền đã phân phối cho quý vị trong năm từ quỹ hưu này. Mẫu 1099-R là bản báo cáo tài chính do cơ quan phân phối tiền hưu từ quỹ 401 (K) của quý vị gởi đến vào dịp cuối năm đểgiúp quý vị khai thuế.  Quý vị cũng sẽ nhận được mẫu đơn 1099-R nếu quý vị nhận được các khoản tiền hưu phân phối từ các quỹ hưu khác hay khi quý vị nhận được các khoản trợ cấp hằng năm, tiền hưu từ các chương trình hưu trích từ quỹ lợi nhuận của công ty nơi quý vị làm việc hoặc từ các hợp đồng hưu trí IRA v.v. Nên nhớ, nếu quý vị chưa đủ 59 tuổi rưỡi vào ngày quý vị rút tiền hưu, quý vị sẽ phải chịu mức thuế phạt 10% ngoài mức thuế đánh trên khoản thu nhập từ tiền hưu non của quý vị.

4. Thừa Hưởng Quỹ Hưu Trí của Người Khác

Nếu quý vị muốn rút tiền từ quỹ hưu của mình (để bỏ vào trương mục cho con), nếu là tiền hưu non, quý vị phải đóng thuế; nếu không phải đóng thuế như đã trình bày ở trên, người nhận sẽ không phải đóng thuế trên số tiền này.

Nếu quý vị được quyền thừa hưởng quỹ hưu trí của người khác, việc thừa hưởng này sẽ kèm theo một số các quy định.

a. Thừa hưởng quỹ hưu trí của người phối ngẫu:

Nếu quý vị thừa hưởng quỹ hưu trí của người chồng hay vợ đã qua đời, thông thường quý vị có thể chuyển số tiền thừa kế này sang một quỹ IRA khác của quý vị, hay có thể xem số tiền này như là của quý vị bằng cách chọn mình là người đứng chủ tài khoản này thay vì là người thừa hưởng.

Quý vị sẽ phải cân nhắc việc chọn cách nào để số tiền này được xem như của quý vị, nếu:

- Số tiền bỏ vào quỹ, gồm số tiền đóng góp được chuyển vào quỹ, là loại dành cho quỹ hưu trí thừa kế, hay

- Số tiền được yêu cầu phân phối không dành cho quỹ hưu trí thừa kế.

Đồng thời, quý vị sẽ chỉ phải cân nhắc việc sử dụng số tiền này như là của quý vị, nếu:

- quý vị là người thừa kế duy nhất của quỹ IRA do chồng hay vợ mình để lại.

- quý vị có quyền rút tiền ra khỏi quỹ này bất cứ lúc nào, và

- số tiền phân phối tối thiểu mỗi năm từ tài khoản quỹ hưu trí của người chồng hay vợ quá cố này đã được ấn định sẵn.

Đối với các số tiền từ quỹ hưu được phân bổ sau ngày 31 tháng 12 năm 2001, quý vị có nhiều cách hơn trước đây khi chuyển số tiền này vào quỹ hưu trí của quý vị. (1) Quý vị vẫn có thể chuyển tiền từ quỹ hưu trí của người chồng hay vợ quá cố của mình vào quỹ hưu trí mà quý vị hiện có, nhưng chỉ phải chuyển phần tiền chưa đóng thuế, phần không phải đóng thuế là tài sản thừa kế, tùy quý vị quyết định về cách sử dụng. (2) Quý vị có thể chuyển số tiền từ quỹ hưu trí của người chồng hay vợ quá cố vào các chương trình tiết kiệm quý vị đủ tiêu chuẩn như quỹ trợ cấp hằng năm - 403(a) annuity, quỹ trợ cấp hằng năm không phải đóng thuế - 403(b) annuity, hay quỹ thù lao trả dần của tiểu bang hay chính quyền địa phương - 457 plan.

b. Thừa hưởng quỹ hưu trí của người khác không phải vợ hay chồng mình:

Nếu quý vị được thừa kế quỹ hưu trí của một người khác không phải là người vợ hay chồng đã qua đời của quý vị, quý vị không thể sử dụng số tiền trong quỹ hưu như là tài sản riêng. Nói cách khác, các món tiền đã được bỏ vào quỹ, gồm cả số tiền được chuyển, không thể được xem như tiền hưu trí và quý vị không thể chuyển bất cứ khoản tiền nào ra khỏi quỹ hưu trí quý vị được thừa kế. Tuy nhiên, cũng giống như người chủ chính đã mở quỹ hưu, quý vị không nợ thuế trên di sản này cho đến khi quý vị bắt đầu nhận được các khoản tiền được phân phối từ quỹ hưu này. Khi quý vị bắt đầu nhận được tiền phân phối từ quỹ hưu mình được thừa kế loại này, quý vị sẽ phải tuân theo các quy định áp dụng trên số tiền được phân phối dành cho người thừa kế.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong những trang sổ tay trước, chúng tôi đã có dịp đề cập đến vài mảnh đời lưu lạc của đồng bào H’mong đến từ Mường Nhé. Những dòng chữ còn lại của S.T.T.D hôm nay xin được dành riêng cho những đồng bào Thượng đi từ Tây Nguyên mà chúng tôi đã có dịp tiếp chuyện – nhiều lần – ở ven đô Bangkok.
Hôm nay 24/11/20, theo tin AFP, ông TT.Trump bật đèn xanh cho ông Joe Biden đắc cử Tổng thống trong cuộc bầu cử hôm 3/11 tiếp cận chương trình chuyển giao quyền lực tuy ông Trump vẫn chưa thừa nhận sự thắng cử của ông Biden.
Trước hết chúng ta hãy biết ơn chính nền dân chủ. Trong mùa bầu cử này, chúng ta đã thấy những con số kỷ lục về số người Mỹ thực hiện quyền thiêng liêng nhất của họ, đó là quyền bỏ phiếu để bày tỏ ý nguyện của họ qua lá phiếu. Hơn 150 triệu người đã đi bỏ phiếu. Đó là điều phi thường. Nếu quý vị muốn biết điều gì đang đập tận trong trái tim nước Mỹ thì đó là nền dân chủ.
Qua bao nhiêu mùa lễ Tạ Ơn trên đất Hoa Kỳ, năm nào tôi cũng thầm tạ ơn đất nước này đã cho tôi một nếp sống tự do, một mái nhà ấm cúng dung dưỡng gia đình tôi từ ngày tôi rời Việt Nam. Năm nay là lần đầu tiên tôi nghĩ mình nên trải lòng biết ơn sâu xa này xuống mà nói thành lời. Nguyên nhân chính có lẽ vì biến cố đại dịch và sự mâu thuẫn chính trị của nước Mỹ tác động mạnh đến tôi và cuộc sống của triệu triệu người dân.
Xét lại lịch sử đảng, bài học hàng hàng lớp lớp Thanh niên-Trí thức đã xếp bút nghiên theo tiếng gọi kháng chiến chống Pháp giàng độc lập trước 1945, để sau này phải hối hận vì đã sai lầm để cho đảng Cộng sản cướp công kháng chiến, biến hành động gọi là Cách mạng tháng Tám thành bệ phóng cho đảng lên nắm quyền cai trị độc tài Cộng sản.
Số dân Việt Nam đang trôi nổi ở xứ Chùa Tháp thì không. Họ là thứ sắc dân vô tổ quốc (stateless ethnic Vietnamese, theo như cách gọi chính thức của các N.G.O đang hoạt động ở Cambodia) nên không có quyền sở hữu tài sản hay đất đai, và buộc phải chấp nhận một nếp sống rất bồng bềnh, và vô cùng bấp bênh – như hiện cảnh.
Một vài ghi chép lại trong nhiều tháng qua là như vậy. Câu chuyện về những người Việt ủng hộ Trump và chống Trump sẽ vẫn kéo dài thêm một thời gian nữa. Nó sẽ khép lại, hay mở rộng thêm còn tùy vào nghiệp lực của nước Mỹ, của cộng đồng người Việt ở Mỹ. Qui luật nhân quả vẫn sẽ vận hành như một qui luật muôn đời của vũ trụ.
Đã vài tuần kể từ lần cuối tôi liên lạc với quý vị. Trong thời gian đó, chúng tôi đã gắng sức làm việc để thành lập một nội các thể hiện các giá trị mà chúng tôi đã đưa ra là, hàn gắn sự chia rẽ quốc gia sâu đậm tại quốc nội và khôi phục vai trò lãnh đạo của chúng ta ở quốc ngoại.
Giữa những giờ phút ngự trị bởi các con số khổng lồ chóng mặt, những tranh cãi dao búa, một câu nói của ông Joe Biden đã nhắc nhở tới chiều sâu của một cuộc bầu cử dân chủ: đằng sau mỗi lá phiếu là một con người. Câu nói như một công án thiền. Tường chừng chìm lỉm trong những tiếng la hét, reo hò, bên này giận dữ, bên kia vui mừng.
Tổng thống Donald Trump sau khi lên nhậm chức đã nhanh chóng ký quyết định rút khỏi Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và nay nhìn trở lại cuộc tranh cử 2016, tôi tin rằng nếu giả sử bà Hillary Clinton thắng cử, bà cũng khó có thể đưa nước Mỹ gia nhập TPP.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Hai quận của Wisconsin đã hoàn tất kiểm phiếu lại theo yêu cầu của ông Trump, xác nhận Biden vẫn thắng với cách biệt tăng thêm một chút.
Trung Quốc đã phát trực tiếp đoạn phim về chiếc tàu lặn có người lái mới của họ ở dưới đáy Rãnh Mariana, như một phần của sứ mệnh lịch sử vào thung lũng dưới nước sâu nhất hành tinh.
Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm toán Môi trường (Environmental Audit Committee) của Quốc hội Anh, các công ty công nghệ như Apple đang góp phần khiến tình trạng rác thải điện tử trở nên nghiêm trọng hơn.
Facebook được cho là đang lên kế hoạch khởi động dự án đầy tham vọng của mình là Libra sớm nhất là vào tháng 01/2021.
Hôm Chủ nhật (29/11/2020), tổng thống đắc cử Joe Biden công bố nhóm truyền thông Nhà Trắng gồm toàn bộ thành viên nữ đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.