Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tiền Tiết Kiệm Hưu Trí: Đọc Giả Hỏi, Sở Thuế Đáp

29/07/200800:00:00(Xem: 7991)
Đọc giả hỏi...

Vợ chồng tôi đã về hưu nhưng chúng tôi có một số tiền để trong 401K để lo hưu sự. Nếu bây giờ chúng tôi rút ra phải chịu thuế 20%. Tiền đó nếu rút ra lần hồi (từ từ một số nhỏ) có phải đóng thuế hay không" Hay là bỏ vào trương mục của con tôi có phải đóng thuế hay không" Xin cho biết. Thành thật cảm ơn.

Thúy Chi trả lời:

Thưa hai bác, TC đã nhận được thư hai bác ngày 15 tháng 7 năm 2008 do tòa soan chuyển thư, nay cháu xin đăng lại câu hỏi và chia câu trả lời làm những phần rõ rệt như sau.

1. Các Chương Trình Hưu Trí 401(k) 

Một chương trình hưu thuộc Mục 401 (k) là một hình thức hoãn đóng thuế trên thù lao làm việc qua đó người lao động có thể đồng ý để chủ nhân của họ trích một phần lương bằng tiền mặt bỏ vào một quỹ hưu gồm các khoản tiền chưa đóng thuế. Các khoản tiền lương chưa đóng thuế này (thường được biết đến như những khoản tiền hoãn thuế không bắt buộc - elective deferrals) không phải đóng loại thuế tạm thu trong thời gian được hoãn thuế và cũng không phải khai trên mẫu đơn thuế 1040 vì số tiền này không bao gồm trên bảng lương (form W-2) của người thọ thuế. Tuy nhiên, các khoản tiền lương hoãn thuế vẫn phải đóng các loại thuế khác như thuế an sinh xã hội, thuế y tế và thuế thất nghiệp.

Số tiền lương được hoãn thuế qua chương trình hưu 401 (k) người công nhân có thể chọn thường có giới hạn. Do đó, các khoản tiền quý vị quyết định bỏ vào quỹ hưu sẽ căn cứ trên các quy định cuả loại quỹ hưu cơ quan cung cấp cho quý vị.

Các khoản tiền trích ra từ một quỹ hưu 401(k) có thể đủ tiêu chuẩn để quý vị nhận lại tất cả tiền hưu phân phối một lần (lump-sum distribution treatment), hoặc quý vị có thể chuyển các khoản tiền hoãn thuế từ quỹ hưu này sang quỹ hưu khác (rollover treatment) trong chừng mực cho phép.

Có nhiều loại quỹ hưu 401(k) cho phép người lao động rút tiền khi họ thật sự gặp khó khăn cần giải quyết chẳng hạn những bức thiết về tài chính hay khi có nhu cầu cần kíp. Nói chung, các khoản tiền được phân phối từ các quỹ hưu 401(k) trong trường hợp bức xúc thường được giới hạn ở mức các khoản tiền quý vị đã đóng góp vào quỹ, không bao gồm bất cứ  khoản lợi tức nào kiếm được từ nguồn tiền được hoãn thuế. Các khoản tiền được phân phối từ quỹ hưu 401(k) trong những trường hợp khó khăn sẽ không được xem như các khoản tiền được phép trung chuyển từ quỹ hưu này sang quỹ hưu khác.

Các khoản tiền hưu phân phối cho quý vị trước tuổi 59.5 được xem là tiền hưu non và phải đóng thuế phạt; tỉ lệ phạt là 10% ngoài các khoản thuế lợi tức phải đóng, trừ khi quý vị thuộc một trong những trường hợp ngoại lệ được miễn đóng loại thuế phạt này.

2. Thuế Trên Tiền Hưu Non

Các khoản tiền quý vị nhận được khi rút tiền từ quỹ hưu cá nhân (IRA) hay một chương trình hưu chính thức do chủ nhân mở cho quý vị trước khi quý vị đủ 59 tuổi rưỡi thường gọi là tiền hưu non (early/premature distributions). Nếu quý vị nhận tiền hưu non quý vị phải đóng thêm 10% tiền thuế phạt do rút tiền ra trước thời hạn quy định và phải báo tất cả số tiền này cho Sở Thuế Vụ.

Tuy vậy, vẫn có một số trường hợp ngoại lệ miễn giảm thuế trên tiền hưu non, còn gọi là ngoại lệ 59 tuổi rưỡi (the age 59.5 rule). Một số ngoại lệ chỉ áp dụng trên các quỹ hưu IRA; một số khác lại dành riêng cho các quỹ hưu đủ tiêu chuẩn khác; và một số ngoại luật có thể sử dụng cho cả hai loại quỹ hưu.

Ngoài tiền thuế phụ thu 10% trên tổng số tiền trích ra từ quỹ hưu khi quý vị chưa đủ 59 tuổi rưỡi, quý vị sẽ phải cộng chung số tiền được phân phối này vào tổng thu nhập trong năm. Trường hợp quý vị nhận được tiền hưu phân phối từ một quỹ hưu cá nhân IRA, không phải quỹ Roth IRA, và số tiền này được trích ra từ tổng số tiền đã bỏ vào quỹ hưu Roth, quý vị sẽ không phải đóng thuế trên khoản tiền nhận được. (Quỹ hưu IRA gồm các khoản tiền chưa đóng thuế; quỹ hưu Roth IRA bao gồm các khoản tiền sau khi đóng thuế. Do đó khi rút tiền hưu non từ quỹ hưu IRA quý vị phải đóng thuế; và nếu rút tiền hưu trước khi đủ 59 tuổi rưỡi, quý vị sẽ phải đóng phạt thêm 10% trên số tiền rút ra từ quỹ hưu). Như vậy, nếu quý vị nhận được những khoản tiền hưu đủ tiêu chuẩn phân phối (qualified distributions) từ quỹ hưu Roth IRA, quý vị không phải đóng thuế. Nếu nhận những khoản tiền hưu từ các quỹ hưu khác đủ tiêu chuẩn phân phối cho quý vị (portion of the distribution attributable to your cost - các khoản tiền thuộc về phần vốn quý vị đã bỏ vào quỹ hưu ) quý vị cũng sẽ không phải đóng thuế, nhưng nếu số tiền rút ra từ các quỹ hưu này thuộc phần lời của số tiền tiết kiệm hưu (pretax contributions), quý vị sẽ phải đóng thuế.

Chuyển tiền từ quỹ hưu này sang quỹ hưu khác (rollover) là một phương pháp tránh thuế trên các khoản tiền hưu phân phối sớm. Thường thường, khi chuyển tiền hay tài sản từ quỹ hưu này sang quỹ hưu khác quý vị không phải đóng thuế. Một quỹ hưu thích hợp để trung chuyển tiền (an eligible retirement plan) là một quỹ hưu truyền thống (traditional IRA), quỹ hưu chính thức (qualified retirement plan), hay quỹ hưu lưu niên chính thức (qualified annuity plan). Quý vị phải hoàn tất việc chuyển quỹ trong vòng 60 ngày sau ngày nhận được tiền hưu phân phối. Số tiền quý vị chuyển quỹ thường sẽ phải đóng thuế khi quý vị rút tiền ra từ quỹ hưu mới, hay khi người thừa hưởng số tiền hưu nhận tiền phân phối từ quỹ hưu mới.

3. Rút Tiền Từ Quỹ Hưu 401 (K)

Guồng máy thuế vụ của Hoa Kỳ là một hệ thống quý vị đóng thuế ngay khi nhận được nguồn lợi tức cá nhân hay từ công việc kinh doanh (pay-as-you-go system), chứ không đợi đến cuối năm sau khi kết toán sổ sách hoặc khi nhận được giấy thông báo thuế của chính phủ. Do đó, khi quý vị rút tiền để dành trong quỹ hưu trí trước tuổi về hưu, nguồn lợi tức này thường thường chưa được đóng thuế, sẽ trở thành nguồn thu nhập phải đóng thuế trong năm của quý vị. Trước tuổi 55 năm, vì lý do cá nhân quý vị phải nghỉ làm việc hay vì bị thất nghiệp, hoặc trước khi quý vị đủ 59 tuổi rưỡi quý vị rút tiền hưu ra chi dùng, quý vị phải đóng thuế phỏng định trên số tiền trích từ quỹ hưu của quý vị trước ngày quy định cho từng quý. Chẳng hạn, nếu quý vị rút tiền hưu vào tháng 3 năm 2008, quý vị phải đóng lại một khoản tiền thuế phỏng định cho số tiền hưu non vào hay trước ngày đáo hạn 15 tháng 4 năm 2009 nếu quý vị chỉ rút tiền hưu một lần trong năm thuế 2008. Quý vị cũng có thể đóng thuế phỏng định cho các khoản tiền hưu non rút từ quỹ 401 (K) trước hay vào ngày đáo hạn của mỗi quý nếu quý vị rút tiền nhiều lần trong năm.

Khi quý vị hay người khai thuế giúp cho quý vị tính số tiền thuế quý vị phải đóng trên nguồn thu nhập này, quý vị cũng đồng thời biết được quý vị có cần phải đóng loại thuế phỏng định trên các khoản tiền hưu non hay không. Quý vị phải tính thêm 10% tiền thuế phạt do rút tiền hưu trước tuổi nghỉ hưu vào số tiền thuế quý vị phải đóng trên nguồn lợi tức này. Trừ khi quý vị ở trong những trường hợp ngoại lệ, quý vị thường phải chịu mức thuế phạt này chung với số thuế tính trên nguồn thu nhập từ tiền rút từ quỹ hưu chưa đủ tuổi.

Quý vị có thể tự tính được tiền thuế lợi tức bằng cách điền đầy đủ vào mẫu đơn 1040-ES. Đây là mẫu đơn giúp tính các khoản tiền thuế phỏng định dành cho cá nhân (Form 1040ES - Estimated Tax for Individuals). Trường hợp quý vị rút tiền hưu ra khỏi quỹ hưu trước tuổi chính thức nghỉ hưu, quý vị có thể tính được khoản tiền phạt 10% khi sử dụng mẫu đơn 5329 để khai. Mẫu đơn 5329 là mẫu đơn dùng để tính số tiền thuế bổ xung 10% cho các khoản tiền hưu non rút từ các quỹ hưu chính thức, bao gồm cả quỹ hưu IRA, cùng các tài khoản lợi thuế khác (other tax-favored accounts).

Đối với quỹ hưu 401 (K), sau khi nhận được mẫu báo cáo tài chính 1099-R, quý vị cần phải cộng chung vào nguồn thu nhập trong năm tất cả số tiền đã phân phối cho quý vị trong năm từ quỹ hưu này. Mẫu 1099-R là bản báo cáo tài chính do cơ quan phân phối tiền hưu từ quỹ 401 (K) của quý vị gởi đến vào dịp cuối năm đểgiúp quý vị khai thuế.  Quý vị cũng sẽ nhận được mẫu đơn 1099-R nếu quý vị nhận được các khoản tiền hưu phân phối từ các quỹ hưu khác hay khi quý vị nhận được các khoản trợ cấp hằng năm, tiền hưu từ các chương trình hưu trích từ quỹ lợi nhuận của công ty nơi quý vị làm việc hoặc từ các hợp đồng hưu trí IRA v.v. Nên nhớ, nếu quý vị chưa đủ 59 tuổi rưỡi vào ngày quý vị rút tiền hưu, quý vị sẽ phải chịu mức thuế phạt 10% ngoài mức thuế đánh trên khoản thu nhập từ tiền hưu non của quý vị.

4. Thừa Hưởng Quỹ Hưu Trí của Người Khác

Nếu quý vị muốn rút tiền từ quỹ hưu của mình (để bỏ vào trương mục cho con), nếu là tiền hưu non, quý vị phải đóng thuế; nếu không phải đóng thuế như đã trình bày ở trên, người nhận sẽ không phải đóng thuế trên số tiền này.

Nếu quý vị được quyền thừa hưởng quỹ hưu trí của người khác, việc thừa hưởng này sẽ kèm theo một số các quy định.

a. Thừa hưởng quỹ hưu trí của người phối ngẫu:

Nếu quý vị thừa hưởng quỹ hưu trí của người chồng hay vợ đã qua đời, thông thường quý vị có thể chuyển số tiền thừa kế này sang một quỹ IRA khác của quý vị, hay có thể xem số tiền này như là của quý vị bằng cách chọn mình là người đứng chủ tài khoản này thay vì là người thừa hưởng.

Quý vị sẽ phải cân nhắc việc chọn cách nào để số tiền này được xem như của quý vị, nếu:

- Số tiền bỏ vào quỹ, gồm số tiền đóng góp được chuyển vào quỹ, là loại dành cho quỹ hưu trí thừa kế, hay

- Số tiền được yêu cầu phân phối không dành cho quỹ hưu trí thừa kế.

Đồng thời, quý vị sẽ chỉ phải cân nhắc việc sử dụng số tiền này như là của quý vị, nếu:

- quý vị là người thừa kế duy nhất của quỹ IRA do chồng hay vợ mình để lại.

- quý vị có quyền rút tiền ra khỏi quỹ này bất cứ lúc nào, và

- số tiền phân phối tối thiểu mỗi năm từ tài khoản quỹ hưu trí của người chồng hay vợ quá cố này đã được ấn định sẵn.

Đối với các số tiền từ quỹ hưu được phân bổ sau ngày 31 tháng 12 năm 2001, quý vị có nhiều cách hơn trước đây khi chuyển số tiền này vào quỹ hưu trí của quý vị. (1) Quý vị vẫn có thể chuyển tiền từ quỹ hưu trí của người chồng hay vợ quá cố của mình vào quỹ hưu trí mà quý vị hiện có, nhưng chỉ phải chuyển phần tiền chưa đóng thuế, phần không phải đóng thuế là tài sản thừa kế, tùy quý vị quyết định về cách sử dụng. (2) Quý vị có thể chuyển số tiền từ quỹ hưu trí của người chồng hay vợ quá cố vào các chương trình tiết kiệm quý vị đủ tiêu chuẩn như quỹ trợ cấp hằng năm - 403(a) annuity, quỹ trợ cấp hằng năm không phải đóng thuế - 403(b) annuity, hay quỹ thù lao trả dần của tiểu bang hay chính quyền địa phương - 457 plan.

b. Thừa hưởng quỹ hưu trí của người khác không phải vợ hay chồng mình:

Nếu quý vị được thừa kế quỹ hưu trí của một người khác không phải là người vợ hay chồng đã qua đời của quý vị, quý vị không thể sử dụng số tiền trong quỹ hưu như là tài sản riêng. Nói cách khác, các món tiền đã được bỏ vào quỹ, gồm cả số tiền được chuyển, không thể được xem như tiền hưu trí và quý vị không thể chuyển bất cứ khoản tiền nào ra khỏi quỹ hưu trí quý vị được thừa kế. Tuy nhiên, cũng giống như người chủ chính đã mở quỹ hưu, quý vị không nợ thuế trên di sản này cho đến khi quý vị bắt đầu nhận được các khoản tiền được phân phối từ quỹ hưu này. Khi quý vị bắt đầu nhận được tiền phân phối từ quỹ hưu mình được thừa kế loại này, quý vị sẽ phải tuân theo các quy định áp dụng trên số tiền được phân phối dành cho người thừa kế.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Nước. Nước từ đâu cứ dâng lên; lên rồi rút, rút rồi lại lên, ngập tràn đồng ruộng, ao hồ, vườn tược, làng quê, và phố thị của nhiều tỉnh thành miền Trung. Cuồng phong bão tố từ đại dương cuộn xoáy vào đất liền, kéo theo những cơn mưa xối xả ngày đêm.
Vấn đề không phải là để truy thù hay báo oán. Truyền thống văn hoá bao dung dân tộc Việt không cho phép bất cứ ai thực hiện điều đó. Tuy nhiên, quá khứ cần phải được thanh thoả – và không thể thanh thỏa bằng một (hay vài) cuốn truyện– để chúng ta đều cảm thấy được nhẹ lòng, và an tâm hơn khi hướng đến tương lai.
Làm thương mại, nhất là làm trong nghề buôn bán nhà cửa, muốn mọi người thương mình rất khó. Chín người thương mình cũng có một người ghét mình. Ăn ở cho mọi người thương mình chỉ có chân thành mới làm được.
Rừng điêu tàn thì đất nước suy vong; đây mới chính là cội rễ của vấn đề.bChúng ta cứu giúp đồng bào bị nạn nhưng chính chúng ta có ai nghĩ đến cội nguồn của vấn đề là nạn phá rừng cưa gỗ tàn phá đất nước. Tác động tới môi trường, phá rừng vẫn đang tiếp diễn và đang làm thay đổi khí hậu và địa lý.
Trưa ngày 16/10/2020, một thanh niên người Tchétchène, tên Abdoullakh Anzarov, đã cắt cổ Thầy giáo Sử Địa, ông Samuel Paty, ngay trước trường Trung học Le Bois d'Aulne nơi ông đang dạy, ở Thành phố Conflans-Sainte-Honorine, ngoại ô Tây-Bắc cách Paris chừng 40km Paris.
Tôi rất hãnh diện đã ủng hộ đạo luật lịch sử, mang 130,000 người tị nạn đầu tiên từ các nước Việt Nam, Lào, và Campuchia đến Hoa Kỳ vào năm 1975 và đã thông qua nghị quyết chào đón họ. Tôi đã bỏ phiếu chấp thuận gia tăng ngân quỹ để giúp những người Việt mới đến định cư và sau này tôi đã đồng bảo trợ cho đạo luật dẫn đến sự hình thành của hệ thống di trú theo quy chế tị nạn hiện hành. Tinh thần cứu giúp người tị nạn, chào đón họ đến với tự do sau khi trốn thoát chế độ đàn áp, là giá trị nền tảng của chúng ta và của Hoa Kỳ. Cũng do giá trị đó mà nước Mỹ trở thành biểu tượng của tự do và hy vọng, dẫn đầu thế giới không chỉ bằng sức mạnh của một cường quốc mà bằng hành động cụ thể làm gương cho thế giới. Trong vai trò tổng thống, tôi cam kết sẽ giữ cho nước Mỹ là quốc gia luôn chào đón người tỵ nạn và di dân, và chúng ta ghi nhận sức mạnh phi thường của Hoa Kỳ đến từ xã hội đa dạng và đa sắc tộc của chúng ta.
Hai Dự thảo “Báo cáo Chính trị” (BCCT) và “Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII”, gọi ngắn là “Xây dựng, chỉnh đốn đảng”, dành cho Đại hội đảng XIII vào đầu tháng Giêng năm 2021, đã bộc lộ bản tính tham quyền cố vị và tư duy giáo điều
Tại Hoa Kỳ, tháng 10 được chọn là tháng nâng cao hiểu biết về ung thư vú. Theo thông tin từ trang web của Hiệp Hội Ung Thư Vú Quốc Gia (National Breast Cancer Foundation), trung bình cứ 2 phút thì có một phụ nữ được chẩn đoán bị ung thư vú tại đất nước có hệ thống y tế đứng đầu thế giới này. Theo trang web của Hội Ung Thư Việt Mỹ (Vietnamese American Cancer Foundation), ung thư vú là loại ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ người Việt nhưng lại có rất ít thông tin về những gì người mắc bệnh đã từng trải qua. Đây một tổ chức vô vụ lợi có văn phòng tại miền Nam Cali được thành lập từ năm 2002 với sứ mệnh ủng hộ và tranh đấu cho quyền lợi của bệnh nhân ung thư.
Dân Việt Nam và các dân tộc trên thế giới tùy theo ảnh hưởng môi trường của nơi cư trú, văn hóa tập tục truyền từ đời này qua đời khác, cách sinh sống, tôn giáo khác nhau, họ có các hình thức mai táng khác biệt riêng mà tôi xin dần dà trình bày ra đây để gọi là góp thêm chút ý kiến với quý vị:
Mấy ngày qua nghe tin nước lụt ngập tràn miền Trung, tôi cứ cố "giả lơ" vì biết mình không thể cầm lòng được khi đối diện thêm lần nữa cảnh hoang tàn mùa lụt lội. Tôi xem lướt qua những hình ảnh nước ngập nhiều nơi ở miền Trung trong tâm trạng bất lực vì những điều tôi mong và muốn cho quê hương vẫn còn xa quá trong tầm với của tay mình.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.