Vẽ Lại Khu Vực Dân Cử - Luật Sư Nguyễn Quốc Lân

13/06/201100:00:00(Xem: 5451)
Vẽ Lại Khu Vực Dân Cử

map_congressional_district_central_orange-large-contentBản đồ Khu vực Dân Biểu Liên Bang bao gồm các thành phố Garden Grove, Westminster, Fountain Valley, Cypress, La Palma, Artesia, Cerritos và Santa Ana.

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân

Tại Hoa Kỳ, các khu vực dân cử cấp tiểu bang hay liên bang được vẽ lại mỗi 10 năm một lần theo sau các cuộc tổng kiểm kê dân số. Dựa trên kết quả kiểm kê dân số Census 2010 vừa qua, các tiểu bang trên tòan quốc đang vẽ lại các khu vực dân cử như thượng nghị sĩ cấp tiểu bang hay dân biểu tiểu bang hay hay liên bang vào năm 2011 để áp dụng vào cuộc tranh cử năm 2012 sắp tới. Mục tiêu chính của việc vẽ lại khu vực dân cử là để bảo đảm các khu vực dân cử cùng cấp bậc có số cư dân gần bằng nhau để phiếu bầu của mỗi cử tri không khác biệt nhau so với các đơn vị khác. Nhưng mọi người đều quan tâm đến vấn đề ai sẽ có thể đắc cử trong khu vực được vẽ lại đó.
Luật Mới Tại Tiểu Bang California
Tại Tiểu Bang California, việc vẽ lại khu vực dân cử năm nay khác biệt hơn những thập niên trước là vì cử tri trên toàn tiểu bang đã thông qua các dự luật số 11 và 20 vào những năm 2008 và 2010 qua đó thành lập một Hội Đồng Công Dân được chọn lựa một cách độc lập để vẽ lại các khu vực dân cử dựa trên các tiêu chuẩn không bị ảnh hưởng bởi chính trị hay đảng phái. Những tiêu chuẩn này gồm có chia đều số dân cho mỗi đơn vị dân cử cùng cấp bậc, tuân theo Đạo Luật Quyền Bầu Cử của liên bang và tiểu bang, bao gồm trọn vẹn các khu vực cộng đồng, lối xóm hay thành phố liên tục với nhau và có những đặc điểm quyền lợi tương tự với nhau hay các khu vực có biên giới gọn ghẽ và dễ nhận biết được. Các dự luật trên còn qui định rằng Hội Đồng vẽ lại khu vực không được cân nhắc đến ảnh hưởng đối với thành phần cử tri dựa trên đảng phái hay các vị dân cử đang tại chức hay trong tương lai.
Thủ Tục Vẽ Lại Khu Vực Trước Đây
Trước đây, việc vẽ lại các khu vực dân cử phải được Nghị Hội California phê chuẩn. Hậu quả là việc vẽ lại các khu vực được vẽ lại theo sự vận động của các thành phần dân cử hay chính trị mà mục tiêu chính thường là không để vị dân cử nào bị mất ghế vì có sự thay đổi về số cư dân hay cử trị gây ra bởi việc vẽ lại khu vực dân cử. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy trong các cuộc tranh cử vừa qua, các khu vực dân biểu hay thượng nghị sĩ được vẽ một cách ngoằn ngèo, lúc nhỏ lúc to lúc kéo dài ra nhiều khu vực hay thành phố khác nhau và thường khó nhận biết được địa điểm nào thuộc khu vực dân cử nào. Kết quả là không có vị dân cử nào bị mất chức hay thay đổi vì lý do vẽ lại khu vực dân cử của mình.
Ảnh hưởng đối với các cộng đồng sắc dân thiểu số
Đối với các cộng đồng sắc dân thiểu số trong đó có cộng đồng Việt Nam, việc vẽ lại khu vực dân cử theo tinh thần của các điều luật mới là một điều rất quan trọng để tạo điều kiện dễ dàng cho các cộng đồng dân cư thiểu số này có thể tiến cử các vị dân cử đại diện cho quyền lợi của mình. Nếu không có sự cân nhắc này, các khu vực dân cử có thể được vẽ một cách ngoằn nghèo để chia năm sẻ bảy các khối cử tri này để họ không tập trung ảnh hưởng chính trị để tiến cử một đại diện dân cử của họ.
Ví dụ như khu vực Little Saigon tại Quận Cam, nơi có đông người Việt Nam nhất Hoa Kỳ, gồm phần lớn các thành phố như Westminster, Garden Grove, Midway, Fountain Valley hay Stanton, nhưng khu vực này được chia ra nhiều khu vực Dân Biểu Liên Bang được đại diện bởi nhiều dân biểu khác nhau như Loretta Sanchez, Ed Royce hay Dana Rhobacher. Nếu các thành phố này được gộp lại trong cùng một đơn vị dân biểu liên bang, cộng đồng Việt Nam có thể tiến cử một dân biểu có thể đại diện cho quyền lợi của cộng đồng Việt Nam một cách dễ dàng hơn.
Hội Đồng Công Dân Vẽ Lại Khu Vực Dân Cử
Hội Đồng Công Dân Vẽ Lại Khu Vực Dân Cử hiện có 14 thành viên được tuyển chọn dựa trên các tiêu chuẩn trung dung mà không bị ảnh hưởng bới các thế lực đảng phái hay chính trị. Các thành viên này có trách nhiệm vẽ lại khu vực dân cử đối với 53 khu vực dân biểu liên bang, 40 khu vực thượng nghị sĩ tiểu bang, 80 khu vực dân biểu tiểu bang, thường lại hai khu vực dân biểu nằm trong cùng một khu vực thượng nghị sĩ, và 4 khu vực Hội Đồng Thuế Vụ Tiểu Bang (Board of Equalization). Hội Đồng này hiện đang tổ chức nhiều phiên họp tại nhiều nơi trên khắp tiểu bang để đón nhận ý kiến đóng góp của các cư dân. Hội Đồng Công Dân này có trang nhà trên lưới điện toán ở địa chỉ www.wedrawthelines.ca.gov, email ở địa chỉ votersfirstact@crc.c.gov hay số fax (916) 322-0904.

Các thành viên của Hội Đồng này trên nguyên tắc phải hoạt một một cách vô tư và trung dung. Nhưng trên thực tế họ cũng có thể được vận động bởi các thế lực chính trị. Tuy nhiên, các thành viên trong Cộng Đồng Việt Nam cần phải lên tiếng nhiều hơn để các thành viên trong Hội Đồng nghe được tiếng nói của Cộng Đồng Việt Nam trong số muôn ngàn tiếng nói khác.
Tiến Trình Hiện Nay
Hiện nay Hội Đồng Công Dân đã đưa ra một số các bản đồ sơ khởi để bắt đầu thảo luận với các cư dân. Các bản đồ này hiện đang được lưu giữ hay phổ biến trên web site của Hội Đồng Công Dân Vẽ Lại Khu Vực Dân Cử www.wedrawthelines.ca.gov Theo nhận định sơ khởi, các khu vực dân cử trong khu vực có đông người Việt Nam được vẽ lại có nhiều tiến bộ hơn so với những thập niên trước. Tuy nhiên, các bản đồ này vẫn còn đang được vận động để sửa đổi và cộng đồng Việt Nam vẫn cần vận động để cải thiện các bản đồ này một cách có lợi hơn cho cộng đồng Việt Nam. Các chi tiết phân chia khu dưới đây được ghi nhận từ bản đồ mới nhất được công bố vào ngày 10 tháng 6.
Khu Vực Dân Biểu Liên Bang
Khu vực Dân Biểu Liên Bang hiện được đại diện bởi DB Loretta Sanchez được vẽ lại bao gồm hầu hết khu vực Little Saigon gồm các thành phố Garden Grove, Westminster, Midway City, Fountain Valley, Stanton và Santa Ana. Chỉ mới một tuần trước đó, vào ngày 2 tháng 6, bản đồ dự thảo cho khu vực này bao gồm cả các thành phố Cypress và Buena Park nhưng không có Thành phố Santa Ana.
Khu vực mới này có lợi cho cộng đồng Việt Nam hơn trước đây. Tuy nhiên việc bao gồm cả thành phố Santa Ana trong khu vực này sẽ tạo nên một sự đối chọi căng thẳng giữa cộng đồng gốc Việt và cộng đồng gốc La Tinh để chọn một người dân biểu đại diện cho khu vực này.
Khu Vực Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang
Khu vực TNS Tiểu Bang hiện được đại diện bởi TNS Lou Correa được vẽ lại để bao gồm toàn bộ khu vực Little Saigon gồm các thành phố Garden Grove, Westminster, Fountain Valley, Santa Ana cộng thêm các thành phố Orange vào hướng đông và Cypress, La Palma, Artersia và Cerritos vào hướng tây.
Cũng giống như khu vực dân biểu liên bang đang được vẽ lại, khu vực TNS mới này gồm có hai cộng đồng chính là gốc Việt và gốc La Tinh và TNS nào đại diện cho khu vực này sẽ phải được sự ủng hộ của cả hai cộng đồng gốc La Tinh và gốc Việt.
Khu Vực Dân Biểu Tiểu Bang.
Khác với hai khu vực trên đây, khu vực Dân Biểu Tiểu Bang được vẽ lại bao gồm hai khu vực có đông người gốc Á Châu và gốc La Tinh. Khu Vực 68 hiện đang được đại diện bởi Dân Biểu Alan Mansoor được vẽ lại chỉ bao gồm các thành phố Garden Grove, Westminster, Fountain Valley, Cypress, La Palama, Artesia và Cerritos. Trong khi đó, Khu Vực 69 hiện đang được đại diện bởi DB Jose Solerio được vẽ lại chỉ bao gồm thành phố Santa Ana và Orange. Như vậy một người Á Châu gốc Việt rất dễ được đắc cử trong khu vực 68 và một ứng cử viên gốc La Tinh rất dễ được đắc cử trong khu vực 69.
Cả hai khu vực dân biểu 68 và 69 tạo thành Khu Vực Thượng Nghị Sĩ 43.
Tóm Tắt
Nói chung, trong tiến trình vẽ lại khu vực dân cử hiện nay, khu vực Little Saigon gồm các thành phố Garden Grove, Westminster, Midway City và Fountain Valley, đang được gom lại trong cùng một khu vực trong các khu vực Dân Biểu Liên Bang, TNS và Dân Biểu Tiểu Bang. Như vậy, một ứng cử viên được sự hỗ trợ rộng rãi của các cử tri gốc Việt sẽ dễ được đắc cử hơn trong các khu vực dân cử này.
Tuy nhiên, các bản đồ dự thảo này vẫn còn được sửa đổi cho đến giữa tháng 8. Cộng đồng gốc Việt cần phải tiếp tục vận động để tiếp tục giữ vững các bản đồ dự thảo hiện này hay cải thiện hơn nếu được. Buổi điều trần sắp tới tại Quận Cam được tổ chức vào ngày thứ bảy, 18 tháng 6, từ 2 giờ đến 5 giờ tại Mackey Auditorium thuộc Trường Đại Học Cal State Fullerton. Các chi tiết cần thiết có thể được tìm thấy trên web site www.wedrawthelines.ca.gov.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Đầu năm mới Qúy Mão không ai muốn nghe chuyện xui, nhưng dân gian và báo chí của đảng CSVN lại chỉ nói đến những nguy cơ tiềm ẩn đang đe dọa sự sống còn của chế độ...
✱ HĐ Tham Mưu Trưởng LQ/JCS: Tổng thống Kennedy và Johnson đều không tin tưởng vào các cố vấn quân sự của họ, vì cho rằng các tướng lĩnh và đô đốc thiếu sự tinh tế về mặt chính trị - Giới quân sự bất bình vì "coi lực lượng quân sự là công cụ để thương lượng về mặt ngoại giao". ✱ McNamara: Một khi bổ sung quân số sẽ tăng thêm chi phí về nhân sự, về chính trị và kinh tế do cuộc chiến gây ra, làm suy giảm khả năng của quốc gia một khi cuộc chiến kéo dài. ✱ JCS: McNamara chủ trương tìm kiếm một giải pháp hòa đàm về cuộc chiến - thúc giục Hà Nội đi đến bàn đàm phán hòa bình...
Cái thời bao cấp (thổ tả) ấy, may quá, đã xa như dĩ vãng. Sau khi Đảng dũng cảm nhìn vào sự thực, quyết tâm đổi mới toàn diện, và cương quyết bẻ lái con tầu tổ quốc (theo hướng kinh tế thị trường) thì bộ mặt của xã hội đã hoàn toàn thay đổi ...
Hiệp định về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết ngày 27 tháng 1 năm 1973 tại Paris, gồm có 9 chương và 23 điều khoản. Nội dung mà Chính phủ Hoa Kỳ, Chính phủ VNDCCH, Chính phủ VNCH và Chính phủ CMLTMNVN đồng thuận không phải là thoả hiệp giữa hai phe thắng và thua, mà nhằm quy định việc ngưng mọi cuộc giao tranh, Hoa Kỳ rút quân trong vòng 60 ngày ra khỏi Việt Nam, QĐNDVN được ở lại miền Nam; bù lại, Hà Nội trao trả các tù binh Hoa Kỳ, VNCH và MTGPMN cùng hoạt động trên lãnh thổ của mình...
Tại sao rất ít người Việt đọc sách Việt? Tôi muốn nói đến sách văn chương, sách triết học, sách khoa học. Đây là ba nguồn kiến thức, tư tưởng lớn của nhân loại. Nếu lấy ra hết ba loại hiểu biết này, con người chỉ là đàn bò nhai lại và tranh cãi. Nếu một người không có hiểu biết nào từ ba nguồn cung cấp trên, người đó không thể khác hơn con bò. Tuy nhiên, việc này không bao giờ xảy ra.
Hôm thứ Sáu 13/1/2023 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tiếp Thủ tướng Kishida Fumio của Nhật Bản tại phòng Bầu Dục Tòa Bạch Ốc. Chương trình nghị sự của hai nguyên thủ quốc gia hẳn phải đề cập đến hiểm họa an ninh từ Trung quốc, mà cả hai quốc gia trong thời gian những năm gần đây đều đặt lên trọng tâm hàng đầu
Làm sao để giữ vững tư tưởng trong Quân đội và Công an là vấn đề sống còn năm 2023 của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN). Lý do vì năm con Mèo (Quý Mão) có Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ Khóa đảng XIII, dự trù vào khoảng tháng Sáu, để bỏ phiếu tín nhiệm các cấp Lãnh đạo từ Trung ương xuống địa phương. Cuộc bỏ phiếu này sẽ là cơ hội cho các cấp tranh đua, chạy chức, chiếm quyền lãnh đạo. Và kết quả cuộc bỏ phiếu này sẽ đặt nền tảng cho Đại hội đảng khóa XIV để bầu lên Tổng Bí thư và Bộ Chính trị mới nhiệm kỳ 2026-2031...
Chứ chả lẽ cái chết thảm thiết của bà Cát Hanh Long và của hàng bao nhiêu triệu lương dân khác nữa (ở khắp ba miền đất nước, từ hơn nửa thế kỷ nay) thì đất/trời có thể dung tha được hay sao?
✱ Lê Đức Thọ: Bây giờ về phần thỏa thuận chúng tôi đã đồng ý, chúng ta sẽ tiến hành như thế nào? ✱ Kissinger: Để tránh nhầm lẫn, chúng tôi sẽ đánh máy lại từ tiếng Anh của chúng tôi và ông có một bản sao của bản văn. Chúng tôi sẽ nỗ lực tận tâm nhất để đảm bảo rằng mọi thứ chúng ta đã đồng ý đều được hợp nhất. ✱ TT Thiệu: Nếu chúng tôi không thể ký thỏa hiệp này trước cuộc bầu cử, thời liệu Hoa Kỳ có cần phải công bố cho người dân biết rằng họ vẫn có ý định ký kết thỏa hiệp này không? ✱ TT Nixon: Tôi phải có câu trả lời của ông (TT Thiệu) trước 1200 giờ Washington, ngày 21 tháng 1 năm 1973...
Sau 13 năm, cuối cùng thì Bác sĩ David Sinclair và các đồng nghiệp đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi: Điều gì thúc đẩy quá trình lão hóa? Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cell vào ngày 12 tháng 1 năm 2023, Sinclair, giáo sư di truyền học và đồng giám đốc của Paul F. Glenn Center for Biology of Aging Research tại Trường Y Harvard (Harvard Medical School), đã phác họa ra một chiếc đồng hồ lão hóa, khi ta vặn chiều kim là có thể đẩy nhanh hoặc đảo ngược quá trình lão hóa của các tế bào.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.