Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vẽ Lại Khu Vực Dân Cử - Luật Sư Nguyễn Quốc Lân

13/06/201100:00:00(Xem: 4914)
Vẽ Lại Khu Vực Dân Cử

map_congressional_district_central_orange-large-contentBản đồ Khu vực Dân Biểu Liên Bang bao gồm các thành phố Garden Grove, Westminster, Fountain Valley, Cypress, La Palma, Artesia, Cerritos và Santa Ana.

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân

Tại Hoa Kỳ, các khu vực dân cử cấp tiểu bang hay liên bang được vẽ lại mỗi 10 năm một lần theo sau các cuộc tổng kiểm kê dân số. Dựa trên kết quả kiểm kê dân số Census 2010 vừa qua, các tiểu bang trên tòan quốc đang vẽ lại các khu vực dân cử như thượng nghị sĩ cấp tiểu bang hay dân biểu tiểu bang hay hay liên bang vào năm 2011 để áp dụng vào cuộc tranh cử năm 2012 sắp tới. Mục tiêu chính của việc vẽ lại khu vực dân cử là để bảo đảm các khu vực dân cử cùng cấp bậc có số cư dân gần bằng nhau để phiếu bầu của mỗi cử tri không khác biệt nhau so với các đơn vị khác. Nhưng mọi người đều quan tâm đến vấn đề ai sẽ có thể đắc cử trong khu vực được vẽ lại đó.
Luật Mới Tại Tiểu Bang California
Tại Tiểu Bang California, việc vẽ lại khu vực dân cử năm nay khác biệt hơn những thập niên trước là vì cử tri trên toàn tiểu bang đã thông qua các dự luật số 11 và 20 vào những năm 2008 và 2010 qua đó thành lập một Hội Đồng Công Dân được chọn lựa một cách độc lập để vẽ lại các khu vực dân cử dựa trên các tiêu chuẩn không bị ảnh hưởng bởi chính trị hay đảng phái. Những tiêu chuẩn này gồm có chia đều số dân cho mỗi đơn vị dân cử cùng cấp bậc, tuân theo Đạo Luật Quyền Bầu Cử của liên bang và tiểu bang, bao gồm trọn vẹn các khu vực cộng đồng, lối xóm hay thành phố liên tục với nhau và có những đặc điểm quyền lợi tương tự với nhau hay các khu vực có biên giới gọn ghẽ và dễ nhận biết được. Các dự luật trên còn qui định rằng Hội Đồng vẽ lại khu vực không được cân nhắc đến ảnh hưởng đối với thành phần cử tri dựa trên đảng phái hay các vị dân cử đang tại chức hay trong tương lai.
Thủ Tục Vẽ Lại Khu Vực Trước Đây
Trước đây, việc vẽ lại các khu vực dân cử phải được Nghị Hội California phê chuẩn. Hậu quả là việc vẽ lại các khu vực được vẽ lại theo sự vận động của các thành phần dân cử hay chính trị mà mục tiêu chính thường là không để vị dân cử nào bị mất ghế vì có sự thay đổi về số cư dân hay cử trị gây ra bởi việc vẽ lại khu vực dân cử. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy trong các cuộc tranh cử vừa qua, các khu vực dân biểu hay thượng nghị sĩ được vẽ một cách ngoằn ngèo, lúc nhỏ lúc to lúc kéo dài ra nhiều khu vực hay thành phố khác nhau và thường khó nhận biết được địa điểm nào thuộc khu vực dân cử nào. Kết quả là không có vị dân cử nào bị mất chức hay thay đổi vì lý do vẽ lại khu vực dân cử của mình.
Ảnh hưởng đối với các cộng đồng sắc dân thiểu số
Đối với các cộng đồng sắc dân thiểu số trong đó có cộng đồng Việt Nam, việc vẽ lại khu vực dân cử theo tinh thần của các điều luật mới là một điều rất quan trọng để tạo điều kiện dễ dàng cho các cộng đồng dân cư thiểu số này có thể tiến cử các vị dân cử đại diện cho quyền lợi của mình. Nếu không có sự cân nhắc này, các khu vực dân cử có thể được vẽ một cách ngoằn nghèo để chia năm sẻ bảy các khối cử tri này để họ không tập trung ảnh hưởng chính trị để tiến cử một đại diện dân cử của họ.
Ví dụ như khu vực Little Saigon tại Quận Cam, nơi có đông người Việt Nam nhất Hoa Kỳ, gồm phần lớn các thành phố như Westminster, Garden Grove, Midway, Fountain Valley hay Stanton, nhưng khu vực này được chia ra nhiều khu vực Dân Biểu Liên Bang được đại diện bởi nhiều dân biểu khác nhau như Loretta Sanchez, Ed Royce hay Dana Rhobacher. Nếu các thành phố này được gộp lại trong cùng một đơn vị dân biểu liên bang, cộng đồng Việt Nam có thể tiến cử một dân biểu có thể đại diện cho quyền lợi của cộng đồng Việt Nam một cách dễ dàng hơn.
Hội Đồng Công Dân Vẽ Lại Khu Vực Dân Cử
Hội Đồng Công Dân Vẽ Lại Khu Vực Dân Cử hiện có 14 thành viên được tuyển chọn dựa trên các tiêu chuẩn trung dung mà không bị ảnh hưởng bới các thế lực đảng phái hay chính trị. Các thành viên này có trách nhiệm vẽ lại khu vực dân cử đối với 53 khu vực dân biểu liên bang, 40 khu vực thượng nghị sĩ tiểu bang, 80 khu vực dân biểu tiểu bang, thường lại hai khu vực dân biểu nằm trong cùng một khu vực thượng nghị sĩ, và 4 khu vực Hội Đồng Thuế Vụ Tiểu Bang (Board of Equalization). Hội Đồng này hiện đang tổ chức nhiều phiên họp tại nhiều nơi trên khắp tiểu bang để đón nhận ý kiến đóng góp của các cư dân. Hội Đồng Công Dân này có trang nhà trên lưới điện toán ở địa chỉ www.wedrawthelines.ca.gov, email ở địa chỉ votersfirstact@crc.c.gov hay số fax (916) 322-0904.

Các thành viên của Hội Đồng này trên nguyên tắc phải hoạt một một cách vô tư và trung dung. Nhưng trên thực tế họ cũng có thể được vận động bởi các thế lực chính trị. Tuy nhiên, các thành viên trong Cộng Đồng Việt Nam cần phải lên tiếng nhiều hơn để các thành viên trong Hội Đồng nghe được tiếng nói của Cộng Đồng Việt Nam trong số muôn ngàn tiếng nói khác.
Tiến Trình Hiện Nay
Hiện nay Hội Đồng Công Dân đã đưa ra một số các bản đồ sơ khởi để bắt đầu thảo luận với các cư dân. Các bản đồ này hiện đang được lưu giữ hay phổ biến trên web site của Hội Đồng Công Dân Vẽ Lại Khu Vực Dân Cử www.wedrawthelines.ca.gov Theo nhận định sơ khởi, các khu vực dân cử trong khu vực có đông người Việt Nam được vẽ lại có nhiều tiến bộ hơn so với những thập niên trước. Tuy nhiên, các bản đồ này vẫn còn đang được vận động để sửa đổi và cộng đồng Việt Nam vẫn cần vận động để cải thiện các bản đồ này một cách có lợi hơn cho cộng đồng Việt Nam. Các chi tiết phân chia khu dưới đây được ghi nhận từ bản đồ mới nhất được công bố vào ngày 10 tháng 6.
Khu Vực Dân Biểu Liên Bang
Khu vực Dân Biểu Liên Bang hiện được đại diện bởi DB Loretta Sanchez được vẽ lại bao gồm hầu hết khu vực Little Saigon gồm các thành phố Garden Grove, Westminster, Midway City, Fountain Valley, Stanton và Santa Ana. Chỉ mới một tuần trước đó, vào ngày 2 tháng 6, bản đồ dự thảo cho khu vực này bao gồm cả các thành phố Cypress và Buena Park nhưng không có Thành phố Santa Ana.
Khu vực mới này có lợi cho cộng đồng Việt Nam hơn trước đây. Tuy nhiên việc bao gồm cả thành phố Santa Ana trong khu vực này sẽ tạo nên một sự đối chọi căng thẳng giữa cộng đồng gốc Việt và cộng đồng gốc La Tinh để chọn một người dân biểu đại diện cho khu vực này.
Khu Vực Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang
Khu vực TNS Tiểu Bang hiện được đại diện bởi TNS Lou Correa được vẽ lại để bao gồm toàn bộ khu vực Little Saigon gồm các thành phố Garden Grove, Westminster, Fountain Valley, Santa Ana cộng thêm các thành phố Orange vào hướng đông và Cypress, La Palma, Artersia và Cerritos vào hướng tây.
Cũng giống như khu vực dân biểu liên bang đang được vẽ lại, khu vực TNS mới này gồm có hai cộng đồng chính là gốc Việt và gốc La Tinh và TNS nào đại diện cho khu vực này sẽ phải được sự ủng hộ của cả hai cộng đồng gốc La Tinh và gốc Việt.
Khu Vực Dân Biểu Tiểu Bang.
Khác với hai khu vực trên đây, khu vực Dân Biểu Tiểu Bang được vẽ lại bao gồm hai khu vực có đông người gốc Á Châu và gốc La Tinh. Khu Vực 68 hiện đang được đại diện bởi Dân Biểu Alan Mansoor được vẽ lại chỉ bao gồm các thành phố Garden Grove, Westminster, Fountain Valley, Cypress, La Palama, Artesia và Cerritos. Trong khi đó, Khu Vực 69 hiện đang được đại diện bởi DB Jose Solerio được vẽ lại chỉ bao gồm thành phố Santa Ana và Orange. Như vậy một người Á Châu gốc Việt rất dễ được đắc cử trong khu vực 68 và một ứng cử viên gốc La Tinh rất dễ được đắc cử trong khu vực 69.
Cả hai khu vực dân biểu 68 và 69 tạo thành Khu Vực Thượng Nghị Sĩ 43.
Tóm Tắt
Nói chung, trong tiến trình vẽ lại khu vực dân cử hiện nay, khu vực Little Saigon gồm các thành phố Garden Grove, Westminster, Midway City và Fountain Valley, đang được gom lại trong cùng một khu vực trong các khu vực Dân Biểu Liên Bang, TNS và Dân Biểu Tiểu Bang. Như vậy, một ứng cử viên được sự hỗ trợ rộng rãi của các cử tri gốc Việt sẽ dễ được đắc cử hơn trong các khu vực dân cử này.
Tuy nhiên, các bản đồ dự thảo này vẫn còn được sửa đổi cho đến giữa tháng 8. Cộng đồng gốc Việt cần phải tiếp tục vận động để tiếp tục giữ vững các bản đồ dự thảo hiện này hay cải thiện hơn nếu được. Buổi điều trần sắp tới tại Quận Cam được tổ chức vào ngày thứ bảy, 18 tháng 6, từ 2 giờ đến 5 giờ tại Mackey Auditorium thuộc Trường Đại Học Cal State Fullerton. Các chi tiết cần thiết có thể được tìm thấy trên web site www.wedrawthelines.ca.gov.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Chiều thứ Ba ngày 11 tháng 8, cựu Phó tổng thống Joe Biden đã chính thức thông báo nữ Thượng Nghị Sĩ Kamala Harris của tiểu bang California đã được ông mời chọn làm ứng viên phó tổng thống, đứng chung vào liên danh trong cuộc tranh cử tổng thống 2020. Trong thư gởi đến cử tri ủng hộ, ông viết rằng, "Tôi đã quyết định rằng Kamala Harris là người tốt nhất để giúp tôi tranh cử cùng Donald Trump và Mike Pence, để rồi dẫn dắt quốc gia từ tháng Một năm 2021. Tôi cần một người tài trí, cứng rắn và sẳn sàng dẫn dắt quốc gia sát cánh cùng tôi. Kamala là mẫu người đó"
Chỉ còn ba tháng nữa là đến ngày bầu cử tổng thống 2020 và một số các chức vụ dân cử khác, nước Mỹ đang bị phân rẽ hơn bao giờ hết kể từ cuộc chiến Việt Nam lồng trong bối cảnh của Chiến tranh Lạnh.
Mà nào có riêng chi thân phận của 41 sinh linh lớn bé mang dòng máu Việt. Biển Hồ cạn nước, tình hữu nghị Việt/Miên cũng đang cạn dần theo. Rồi ra, trong số 750.000 kiều bào ở Cambodia thì ít nhất cũng phải có đến hơn nửa sẽ phải tìm đường trở về cố quốc. Chứ còn nơi nao để mà dung thân nữa?
Phe Biden sẽ dựa vào ngoại giao, thương thuyết và liên minh (alliance) thay vì đánh bài thấu cáy như Trump. Ngược lại cánh diều hâu cho rằng Mỹ thương thuyết bị gạt từ 30 năm nay trong lúc liên minh kiểu ASEAN đã bị Bắc Kinh bẻ gãy. Mỹ không dễ dàng trở lại TPP khi bị cả hai cánh tả Bernie Sander lẫn hữu chống đối. Phần Trump chẳng nhờ cậy nước nào mà lại dấu kín lá bài tủ nên không ai biết Mỹ sẽ giải quyết căng thẳng với Trung Quốc như thế nào, thế giới lo sợ trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết.
Ngày xửa ngày xưa, dưới chân Hy Mã Lạp Sơn có một vương quốc trù phú tên gọi Thắng Man. Dù là một vương quốc giàu mạnh nhưng lòng người ở đây không thành thật, sống trên những giá trị giả dối, phù phiếm. Tại ngôi chợ bên ngoài hoàng thành có một người đàn ông sống bằng nghề bán mũ. Mũ của anh chàng này rất đẹp nhưng không hiểu sao hàng ế ẩm nên anh chàng toan tính bỏ nghề, tìm nghề khác sinh sống.
Theo dõi các cuộc tranh luận cộng đồng trên các trang mạng xã hội, có lẽ cũng dễ dàng nhận ra một điều rằng: cộng đồng mạng của người Việt khá bạo lực. Một dạng bạo lực tâm lý, từ trong tâm tưởng và thể hiện qua những mẩu viết, lời bình trên Facebook hay dưới các bài báo. Đặc biệt khi liên quan đến các vấn đề chính trị xã hội, như về chính trường Hoa Kỳ hiện nay chẳng hạn.
Hôm nay, 6 tháng 8 năm 2020, thế giới kỷ niệm lần thứ 75 ngày hai quả bom nguyên tử được ném xuống hai thành phố lớn của Nhật bản: Hiroshima và Nagasaki. Tưởng không cần phải nhắc lại những thiệt hại về người, của và tinh thần người dân Nhật Bản và những hệ quả tai hại khôn lường từ 75 năm qua. Điều cần nói đến là sự quên lãng của nhân lọai về một tai họa nhãn tiền, một tai họa đã xẩy ra cách đây 75 năm, nhưng cũng có thể xẩy ra lần nữa vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu.
Sau khi triều đại nhà Thanh sụp đổ và trước năm 1950, khu vực tương ứng với Vùng Tự Trị Tây Tạng (TAR) ngày nay thực tế là một quốc gia độc lập. Đất nước này [Tây Tạng] lúc đó đã tự phát hành tiền tệ và tem, và duy trì các mối quan hệ quốc tế. Tây Tạng tuyên bố có 3 tỉnh (Amdo, Kham và U-Tsang), nhưng chỉ kiểm soát tỉnh Kham phía tây và U-Tsang.
Như nhiều người khác, sự quý mến và ngưỡng mộ ông của tôi có lý do. Xem phim và đọc về ông, thỉnh thoảng lại dịch các bài viết xuất sắc của ông vốn dễ bắt gặp thì chúng thường là các bài nói chuyện sâu sắc, ý nghĩa, lan truyền niềm cảm hứng đến giới trẻ, người dân. Đặc biệt là những diễn từ với giới trẻ, tại các lễ ra trường đại học vào mỗi mùa bãi trường hàng năm.
Tiếng Việt của ta rất phong phú và có ý nghĩa thâm sâu. Khi áp dụng vào chính trị thì nghĩa chữ càng tím ruột, lộn gan lên đầu. Tỷ dụ như khi báo Nhân Dân, tiếng nói chính thức của Đảng và Nhà nước CSVN nghêu gao rằng “dân chủ là bản chất chế độ xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước” (ngày 10/07/2020) thì dân Nam Kỳ Lục Tỉnh biết ngay đó là xạo ke, ba xạo, ba đía, hay là chuyện tào lao thiên địa, bá láp bá xàm.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.