Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Nhân Quyền Và Tôn Giáo: Hai Món Ăn Khó Nuốt Cho Kẻ Ðộc Tài!

29/10/200700:00:00(Xem: 6567)

* Văn hóa và Nhân quyền hai khái niệm khác nhau

Nhân việc Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng nhà cầm quyền dộc tài CSVN trong buổi tiếp doàn khách ủy ban tự do tôn giáo Hoa Kỳ tại Hà Nội vừa qua. Dư luận lại dược nghe vẫn cái giọng diệu dược ông ta nhai di nhai lại về hai dề tài dược khách quan tâm hiện nay. Một là vấn dề nhân quyền, hai là vấn dề tự do tôn giáo.

Về nhân quyền, diều mà bấy lâu nay họ viện cớ chống chế là do nền văn hóa khác nhau nên việc hiểu nhân quyền của Hoa Kỳ sẽ khác Việt Nam. Cái cớ này làm cho mọi người nực cười cho hành vi trơ trẽn bao biện vô căn cứ của kẻ dộc tài. Người ta tự hỏi vậy Việt Nam dã thò bút ký vào hiệp dịnh về Nhân quyền của LHQ tại khóa họp dại hội dồng năm 1992,  có nghĩa là họ chấp nhận một Hiến chương về Nhân quyền cho toàn nhân loại, trong dó các diều khoản của hiến chưong là dịnh ước chung dược phổ biến và áp dụng cho toàn thể nhân loại, mà cụ thể là những nước dã ký hiệp dịnh, phải nghiêm chỉnh thực hiện các diều khoản dã cam kết về quyền con người. Trong dó nêu nên việc không có sự dối xử phân biệt giữa các quốc gia thành viênl

Vậy mà doàn dại biểu ủy ban tự do tôn giáo Hoa Kỳ lấy cơ sở của Hiến chương LHQ về nhân quyền dể nói chuyện về vi phạm nhân quyền với dộc tài VN trong việc dàn áp các nhà bất dồng chính kiến thời gian qua, thì họ lại dánh bài tảng lờ nếu nên sự khác biệt về văn hóa.

 Không biết những kẻ dộc tài dó có lòng tự trọng về sự liêm sỉ hay không, khi những lời phát ngôn bừa bãi dược dưa lên mặt báo, họ có biết bao nhiêu sự phản ứng lẫn chế cười dành cho họ. Phản ứng vì thái dộ vô liêm sỉ, chẳng coi dư luận là cái quái gì cho nên ông ta mới phát biểu nhố nhăng như vậy.

Chế cười ông ta là kẻ dốt dứng dầu một quốc gia, dại diện cho quốc thể một quốc gia, vậy mà ông ta thiếu suy nghĩ khi phát biểu văng mạng như vậy. Bởi dù ai ít hiểu biết cũng không thể hình dung dược văn hóa có liên quan gì dến nhân quyền. Văn hóa và Nhân quyền là hai lĩnh vực hoàn toàn tách rời nhau, thể hiện hai trang thái hoạt dộng khác nhau.

Văn hóa dược coi như biểu tượng của một nền học vấn hay nếp sinh hoạt tinh thần tư tưởng của một cá nhân, một dân tộc hay một quốc gia.

Nhân quyền dược dịnh nghĩa như một sự dảm bảo quyền lợi của con người trong các hoạt dộng trong xã hội.

Rõ ràng hai hình thái này nó dược thể hiện trong các hoạt dộng hoàn toàn biệt lập. Chưa từng nghe nói văn hóa nhân quyền bao giờ, mà chỉ thấy nói về văn hóa ứng xử, văn hóa ẩm thực, văn hóa dân gian, văn hóa du lịch vv.. Nếu có chăng trong vấn dề nhân quyền việc dối xử với các nhà bất dồng chính kiến, những nhà dân chủ, ngụy quyền dộc tài nên có cách xử sự một cách có văn hóa.  Chẳng hạn như nếu là chính nghĩa, lẽ phải thì phải thể hiện thiện chí dối thoại sòng phẳng, lịch sự. Cách hành xử dúng với một tư cách một nhà nước, một người lãnh dạo, một cơ quan an ninh có văn hóa, làm cho người  bất dồng chính kiến phải tôn trọng vì nể trong cách ứng xử. Chứ không phải cách hành xử kiểu dộc tài ti tiện và hèn hạ như họ dã và dang dối xử với những người bất dồng chính kiến.

Vậy mà họ dám chầy cối cãi bừa rằng vì sự khác biệt về văn hóa nên việc hiểu nhân quyền của Hoa Kỳ và Việt Nam khác nhau. Phải chăng có sự khác nhau cơ bản là Hoa Kỳ là quốc gia dân chủ, nhân quyền là một trong những diều kiện bắt buộc dược áp dụng cho không những nhà nước, chính phủ mà cả luật pháp Hoa Kỳ lấy dó làm tiêu chí cho dường lối nhất quán của họ hơn 220 năm qua. Không một cá nhân nào, một thế lực nào có quyền áp dặt tiêu chí nhân quyền, giới hạn nhân quyền ở mức dộ nào, hiểu nhân quyền theo cách nào vv...dối với nhân dân.

Tiêu chí của nhân quyền mà nhân loại dã thừa nhận, dươc áp dụng cho mọi dân tộc và con người không có bất kỳ sự phân biệt hay giải thích nào khác, dó là: Quyền bình dẳng, quyền bất khả xâm phạm, quyền sống , quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Từ những quyền cơ bản này dược phát triển rộng ra các quyền khác, chẳng hạn như quyền  bình dẳng, tại sao cũng là người VN, có cùng những diều kiện về màu da, tiếng nói, nguồn gốc vv..mà Ông lại dược quyền lâp lên dảng CS, nhưng tôi lại không dược cái quyền dó...

Quyền tự do cũng vậy, tại sao ông lại dược tự do phát biểu quan diểm của mình trên mọi phương tiên, còn tôi lại bị cấm doán diều dó. Ai cho ông cái quyền thay mặt tôi, mà ông lại tự tiện nhân danh tôi, nhân danh nhân dân dể phát ngôn là “...do nhân dân Việt Nam dã lựa chon con dường di lên chủ nghĩa xã hội...”Các ông căn cứ vào cái gì, dể dại diện cho nhân dân. Trong khi dó quyền tự do dã bị các ông chiếm doạt" quyền lực nhà nước các ông dã chiếm giữ hơn 60 năm qua!

Bởi vậy, nếu nói về sự khác biệt văn hóa, thì có lẽ là sự khác biệt của những kẻ dộc tài dã thể hiện nếp văn hóa ứng xử quá thấp kém, không tương xứng, không thể hiện sự tôn trọng với khách, chỉ cốt cãi lấy dược theo triết lý của một kẻ dộc tài, nhưng lại thể hiện cái lý rất “cùn” “…bần cùng khố dây.

Qua những câu trả lời trên của ông thủ tướng dộc tài, nếu suy rộng ra cũng có nghĩa là ông ta tự nhận mình là kẻ thấp, trình dộ văn hóa thấp nên cách hiểu vấn dề nhân quyền không giống ai. Có nghĩa nhân quyền dược thực hiện trong khuôn khổ, dảng của ông ta làm chủ dất nước và chỉ cho phép dân dược duy nhất một quyền sống mà thôi.    

Mở cửa chùa không có nghĩa là Tự do tín ngưỡng

Vẫn luận diệu bao biện lấp liếm về tự do tôn giáo, trong bài trả lời của Dũng có doạn “ Một bộ phận những kẻ lợi dụng tôn giáo dã tự tách ra khỏi giáo hội phật giáo Việt Nam...những kẻ dó không dại diện cho phật giáo VN....”

  Trước hết, chúng ta nên hiểu tự do tín ngường và hoạt dộng tín ngưỡng là một hình thức sinh hoạt tư tưởng mang tính xã hội, họ hoạt dộng trong khuôn khổ luật pháp, dược tôn trọng trong bất kỳ quốc gia nào ở mọi thời diểm, trong lịch sử cũng như hiện tại.Nhà nước, chính phủ không có quyền can thiệp vào nội bộ các tôn giáo.

Vậy mà duy nhất nó chỉ bị cấm doán và hủy hoại ở chế dộ dộc tài CS mà thôi, cái lý do tôn giáo bị cấm doán là do CS muốn dộc chiếm toàn bộ tư tưởng lẫn hành vi con người. Tư tưởng của tôn giáo về cơ bản dối nghịch với chủ nghĩa Max, một chủ nghĩa vô thần, vì quá thiên về quyền lợi vật chất, nên Max dã quên mất quyền lợi về tinh thần của con người, ông ta dã tước bỏ tư tưởng con người trong việc tôn thờ tín ngưỡng, nhằm kéo con người trở về thời kỳ hoang sơ, vô cảm với tâm linh thần thánh.

Bản chất chung của bất kỳ tôn giáo nào cũng dều hướng thiện, loại trừ cái ác. Bởi vậy như nước và lửa, dại diện của hai trường phái THIỆN-ÁC, dạo giáo và cộng sản  sẽ không thể dung hòa.

Sau một thời gian tìm cách tiêu diệt tôn giáo nhưng thất bại, những kẻ dộc tài dã chuyển sang dùng thủ doạn lợi dụng tôn giáo, làm biến chất tha hóa tôn giáo, nhất là dạo phật, một dòng dạo có ảnh hưởng lâu dời ở VN, dể phục vụ cho âm mưu thoán quỳền của chúng.

Với chủ trương dảng hóa chùa chiền, chúng thực hiện chính sách tha hóa chính dạo, làm băng hoại dạo pháp, tiến tới dần dần biến tướng nhà chùa trên danh nghĩa là thờ phật, bên ngoài vẫn là chùa. Nhưng bên trong cốt lõi là tổ chức ngoại vi của dảng dộc tài tham gia các hoạt dộng xã hội trong khuôn khổ dươc dảng dộc tài kiểm soát giới hạn và có nhiệm vụ hõ trợ cổ vũ phục vụ cho chế dộc dộc tài.

Hiện nay hầu hết các chùa chiền ở miền bắc Việt Nam, việc thực hiện tu hành dạo pháp giáo lý nhà phật dã bị mai một, biến tướng sang các mục dích mê tín dị doan, thay dổi cơ bản chức năng và bản chất TU-HÀNH của tôn giáo, người tu hành bị kìm hãm khống chế không dược tự do hành dạo. Người mộ dạo chỉ hiểu sơ qua về phật dạo, mà không dược hóa giải thấu dáo dạo pháp giáo lý cơ bản của phật.

Các tín dồ dến chùa với mục dích nương nhờ cửa Phật dể cầu may cầu lộc, rồi trần sao âm vậy, họ lại hành xử theo dúng như dương thế hiện nay, lại sắm oản to mâm ngủ quả lớn, vàng mã nhà lầu xe hơi dể dút lót phật, họ dã biến phật thành kẻ tham nhũng biến chất, như các quan chức nhà nước hiện nay.

  Các sư ông sư bà dệ tử của Phật, thay vì rao giảng dạo pháp,giáo lý của Phật, nay thì xe lớn xe nhỏ luồn của trước rước cửa sau dón các thầy di làm lễ siêu hồn giải oan cầu tài cầu lộc, bói toán xem xét số mệnh vv.. Họ ngang nhiên dược tự do buôn thần bán thánh. Bởi vậy gần như hiện nay tuy chùa chiền dược mở trở lại, nhưng nó dã bị thay dổi bản chất một cách thảm hại.

Duy nhất chỉ còn lại hệ thống các chùa do hội Phật giáo VN thống nhất  quản lý, do không chịu tuân theo ý chỉ của dảng dộc tài là còn giữ dược “ trọn dạo” mà thôi, dó cũng là lý do mà họ dươc tặng danh hiệu “lợi dụng”tôn giáo dược dảng CSVN phong tặng.

Từ những nhận xét và phân tích bản chất của tự do tôn giáo nêu trên. Ta có thể thấy lý do tại sao nhà nước dộc tài lại quốc doanh hóa, nhà nước hóa tôn giáo, những tổ chức xưa nay chỉ chịu sự quản lý của pháp luật, chứ không một nhà nước nào, một chính phủ hay một thế lực nào can thiệp vào công việc nội bộ của tôn giáo.

Nói tóm lại như lời nhận xét chí lý của Hòa thượng Thích Quảng Ðộ  “Mở cửa chùa, không có nghĩa là tự do tôn giáo”. Tuy mang tiếng cho nhân dân tự do tín ngưỡng, nhưng cái cơ bản nhất của tự do tín ngưỡng là người dân phải dược tự do tiếp cận với giáo lý dạo phật. Chứ không phải như một lớp học, mang tiếng là học sinh dến lớp dể học, nhưng lại không có thầy giáo giảng dạy, học sinh di học mà chẳng học dược chữ nào, thì  hỏi mở lớp dể làm gì, nếu không muốn nói mở ra dể lấy tiếng là có lớp cho con em di học lấy chữ.

Vậy tại sao tôn giáo lại làm CS sợ hãi như vậy!

Một nhà thờ, một nhà chùa không thể răn dạy các con chiên, các chúng sinh của mình làm những việc “trái dạo, nghịch dạo” dược, họ sẽ dãn dắt các tín dồ của họ tuân theo lẽ phải chân chính, diều dó sẽ trái nghịch với kẻ vô thần dộc tài chuyên chế, lấy bạo ngược và quyền lực làm nền tảng cho mọi chính sách dộc tài. Bởi vậy tôn giáo chính là kẻ ngáng dường cho kẻ ác, kẻ gian.

Ðó là chưa kể việc suy bụng ta ra bụng người, ngày xưa trong thời kỳ hoạt dộng bí mật, chính CS dã lợi dụng cửa chùa dể ẩn náu, nay họ lại sợ những thế lực “phản dộng” núp dưới danh nghĩa tôn giáo phá hoại khối dại doàn kết toàn dân. Thật là giọng lười của ác quỉ.

Ác quỉ sợ thánh nhân. Bóng tối sợ ánh thái dương là lẽ dương nhiên. Những luận diệu mà kẻ dứng dầu nhà nước dộc tài bao biện với phái doàn ủy ban tự do tôn giáo Hoa Kỳ nó cũng xuất phát từ miệng lưỡi của thế lực dại diện cho ác quỉ cho bóng tối mà thôi!

Ðảng DCND, http://ddcnd.org/main/

Sài Gòn ngày 27/10/2007

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
‘Tổng thu nhập một tháng trên một khẩu của chúng tôi là 40.000 đồng …’ 40.000 đồng có giá trị như thế nào lúc này. Đó là giá của 2 bát phở, giá của 4 lít xăng, giá của hai xuất cơm trưa văn phòng, giá của một cuốc xe ôm trên đoạn đường 10km, giá của hơn một bao thuốc lá 555, giá của 3 ly cà phê… Tôi biết sẽ có rất nhiều người không thể tin rằng tổng thu nhập hàng tháng của một khẩu trong hầu hết những gia đình nông dân lại chỉ với một con số ‘kinh hoàng’ như thế.”
Các lãnh tụ của Đảng Cộng Hòa có thể tiếp tục than phiền về tình trạng kinh tế khó khăn và các chương trình của Biden có khuynh hướng xã hội, nhưng khi nhìn những thống kê về dư luận quần chúng thì rõ ràng quan điểm của Đảng Cộng Hòa không phản ảnh đúng với nhận thức của đa số dân Mỹ.
Nhạc Sĩ Tô Hải và Cựu Đại Tá Bùi Tín là hai nhân vật đã có dịp theo dõi và tham gia cuộc sống trong thời gian hai biến cố kể trên xảy ra, đã phục vụ chính quyền Cộng Sản trong Quân Đội Nhân Dân, trong văn nghệ và báo chí, sau đó đã đổi thái độ. Ngày 11/8/ 2018, hơn một tuần lễ trước ngày có thể coi là mở đầu cho định mệnh của hai ông, hai ông cùng qua đời, cùng ở tuổi 91. Câu hỏi được đặt ra là hai ông đã nhận định ra sao về ngày 19/8/1945 này?
Tuy nhiên, khi Chính phủ áp dụng giãn cách nhà với nhà, người với người, cấm ra đường nếu “không có lý do chinh đáng”, khoanh vùng, lập chốt kiểm soát cho tới ban hành lệnh giới nghiêm tại Sài Gòn từ 6 giớ tối đến 6 giớ sáng thì tình hình kinh tế và xã hội xáo trộn rất nhanh. Đời sống người dân bị đảo lộn, gặp muôn vàn khó khăn do mất việc, giảm việc, cạn kiệt tài chính vì dù không có việc làm nhưng vẫn phải ăn để sống, vẫn phải trả tiền thuê nhà, điện nước v.v…
Tôi tha phương cầu thực đã lâu nên tiếng mẹ đẻ không khỏi có phần giới hạn. Bữa qua, đứng xếp hàng ở chợ chờ trả tiền thùng bia, chợt nghe loáng thoáng dăm câu đối thoại của mấy người đồng hương mà không khỏi có đôi chút băn khoăn: Vậy chớ chị thuộc diện gì? Nào có “thuộc diện” gì đâu. Mình chỉ là loại … ăn theo thôi mà! Về nhà, xem qua tự điển thì thấy Soha định nghĩa (“ăn theo”) thế này: Khẩu ngữ: Được hưởng hoặc có được nhờ dựa theo cái khác, người khác, không phải do tự bản thân có hoặc làm nên: “Nước lên cá đuối ăn theo, Lái buôn hết gạo bỏ neo cầm chừng.” (Cdao)
Lời người dịch: Các lý giải của Jude Blanchette và Richard McGregor về sự ra đi và kế vị của Tập Cận Bình trong tương lai là một đóng góp hữu ích cho độc giả quan tâm đến sự nghiệp chính trị của Nguyễn Phú Trọng và sự thống trị của ĐCSVN, vì không có sự khác biệt to lớn trong hệ thống chính trị của Trung Quốc và Việt Nam. Nhưng hai tác giả không nêu lên một khía cạnh thời sự đang tác động cho tình thế là dịch bịnh COVID-19. Cả hai ĐCSTQ và ĐCSVN đều luôn tự hào về các thành tích kinh tế toả sáng mà không cần cải cách tự do chính trị và tự tuyên dương là “cường quốc chống dịch bịnh” hữu hiệu hơn các nước dân chủ phương Tây. Hiện nay, biến chuyển thảm khốc về dịch bịnh tại Việt Nam cho thấy một sự thật khác hẳn và giúp cho người dân có một cơ hội để nhận định đúng đắn hơn về sự lãnh đạo của ĐCSVN.
Ở độ cao hơn 46,000 feet tức là cao hơn 14 kilomets trên vùng sa mạc khô cằn của tiểu bang New Mexico, chiếc phi thuyền không gian màu trắng và bạc đã được hỏa tiễn phóng lên hướng về bầu khí quyển của Trái Đất, cỡi lên một chòm khói khí đốt và nhiên liệu cao su cứng đang cháy rực, theo ký giả Michael Greshko của báo National Geographic. Một vài phút sau, 2 phi công và 4 hành khách của phi thuyền, gồm tỉ phú Richard Branson, đã trôi trên bề mặt của hành tinh chúng ta hơn 53 dặm, tức hơn 85 cây số là độ cao đủ để nhìn thấy độ cong của Trái Đất và trượt qua mối ràng buộc của hấp lực, trong vòng ít nhất vài phút. Chiếc phi thuyền lấp lánh đó -- Virgin Galactic’s V.S.S. Unity – được phóng vào không trung từ một chiếc máy bay lớn hơn để đạt tới độ cao hơn 53 dặm trên bầu trời. Khi nó hoàn tất đường phóng lên, nó xoay cặp đuôi của nó lại, sắp xếp lại hình dạng chiếc phi thuyền để cho phép nó rơi trở lại thượng tầng khí quyển như một trái banh vũ cầu. 15 phút sau khi tách khỏi phi thuyền mẹ,
Câu chuyện của Giannis Antetokounmpo cũng là câu chuyện của những người di dân Mỹ. Bất kể đến từ đâu, bất kể màu da, bất kể chủng tộc, giá trị của người di dân chỉ có thể được đánh giá trên sự phấn đấu và những đóng góp của họ cho quê hương mới.
Như vậy, thì “mạng xã hội” đã lũng đoạn thành công và làm tha hóa đảng Cộng sản chưa, hay là, nói như lời để lại ngày 15/09/2017 của Cố Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Đại sứ của CSVN tại Bắc Kinh (Trung Cộng) rằng: ”ĐCSVN nay đã hoàn toàn biến chất, trở nên quá hư hỏng, khó có thể sửa chữa được! Đảng đã đánh mất mình, không còn xứng đáng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội nữa.”
Sóng radio, sóng ánh sáng lan tỏa trong không gian như thế nào ta đã biết. Chỉ còn một thắc mắc: Nguyên do nào khiến một vi phân tử, thí dụ như photon, “bay” nhanh đến thế – có thể nhanh nhất trong Vũ Trụ. Theo truyền thống, trước hết, thỉnh ý tiền nhân. Lên Gúc, tra cứu sách báo khoa học, không thấy các ngài – như Einstein, Newton – dạy bảo gì rõ ràng, dứt khoát về vụ này. Đành trông chờ ở các bậc cao minh của thời đại chúng ta.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.