Hôm nay,  

Nước Đã Đến Chân Chưa ?

09/07/201000:00:00(Xem: 6824)

Nước Đã Đến Chân Chưa "

Phạm Trần
Càng gần ngày Đại hội đảng CSVN thứ XI (1/2011), càng có nhiều triệu chứng lòng dạ bất an của giới lãnh đạo trước đe dọa của tư tưởng xuống cấp, văn hóa băng họai, đạo lý suy đồi, đức hạnh đồi trụy  trong hàng ngũ không nhỏ cán bộ, đảng viên có chức có quyền.
Vì vậy, báo Quân đội Nhân dân đã cảnh giác trong số ra ngày 05/07/2010: “Mặt trận này không đổ máu, không tiếng súng, nhưng đó lại là mặt trận nóng bỏng nhất, quyết định nhất đối với chúng ta trong giai đoạn hiện nay.”
 Tác gỉa Xuân Bằng của bài viết báo động :“Tình hình văn hóa - tư tưởng diễn biến phức tạp hiện nay không còn là nguy cơ, là mối đe dọa, mà đang hiện hữu. Thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" hòng giành lại một "chiến thắng không cần chiến tranh" với Việt Nam, các thế lực thù địch đã thiết lập nhiều đài phát thanh tiếng Việt, tiếng các dân tộc thiểu số; nhiều trang web công khai công kích chế độ ta từ bên ngoài, bôi xấu, hạ bệ thần tượng dân tộc. Chúng tiến hành nhiều chương trình "chuyển lửa về quê hương" núp bóng chương trình kinh tế, hoặc từ thiện, tài trợ, mê hoặc dân chúng; nhiều chương trình thúc giục, cổ vũ, thậm chí phát không văn hóa phẩm độc hại, hướng mọi tầng lớp nhân dân theo những thị hiếu dễ bị kích động, xa lạ với thuần phong mỹ tục, xóa nhòa bản sắc văn hóa dân tộc. Chúng triển khai một cuộc tấn công toàn diện, mạnh mẽ vào các lĩnh vực chính trị tư tưởng, kinh tế, văn hóa... nhất là lĩnh vực văn hóa.”
Lời cáo buộc của Xuân Bằng cho rằng sự xuống cấp tư tưởng, lung lạc tinh thần và mất tin tưởng  vào đảng hiện nay của đảng viên và  nhân dân là do chiến lược "diễn biến hòa bình" của các “thế lực thù địch” chủ động chẳng qua  chỉ là một cách nói để che đậy thất bại của nhà nước trong nhiều lĩnh vực, kể cả  chống tham nhũng, và trừng phạt những kẻ có chức  có quyền đang đục khóet gân sách và  làm giầu trên mồ hôi nước mắt của người dân.
Nhưng tại sao đảng lại  lo xoắn  vó lên thế" Hãy đọc Xuân Bằng giải thích : “Mặc dù đã nhận thức đúng và đã tích cực phòng chống sự tấn công về tư tưởng-văn hóa trong nhiều năm qua, nhưng mặt trận này vẫn tồn tại nhiều thực trạng đáng lo lắng, nhất là phía chủ quan.”
Sau đó Bằng liệt kê : 
Thứ nhất, đó là sự coi nhẹ mặt trận tư tưởng - văn hóa, coi đó là việc của ai đó và ở đâu đó xa vời, không thiết thân với mình. Không ít người mơ hồ nhận thức rằng, cuộc đấu tranh tư tưởng - văn hóa là do ai đó tưởng tượng ra, là giáo điều, đánh giặc miệng, thậm chí đánh vào… không khí! Trong số những người này, một phần do nhận thức non kém, thấy văn hóa - tư tưởng chỉ là cờ đèn kèn trống, hoặc coi văn hóa chỉ là hát, múa, một bộ phận khác cố ý xuyên tạc, phủ nhận mặt trận văn hóa tư tưởng của Đảng, xuất phát từ lập trường và thái độ chính trị.
Thứ hai, cách làm văn hóa - tư tưởng nhiều nơi, nhiều lúc còn máy móc, thiếu tính chuyên nghiệp. Trình độ người làm công tác văn hóa - tư tưởng không ngang tầm nhiệm vụ nên không thuyết phục quần chúng. Để có cách nói, cách viết ngắn gọn, dễ đọc, dễ hiểu, dễ đi vào lòng người như Bác Hồ dạy, quả là một khoảng cách dài với đội ngũ những người làm công tác này.
Nếu chúng ta không nhanh chóng tìm được cách đi vào lòng người, thì những người chống lại chúng ta sẽ tìm cách đi trước, và thực tế họ đã đi trước ở nhiều nơi, nhiều vụ việc. Nếu chúng ta chỉ nói lý luận cao siêu mà thoát ly thực tiễn cuộc sống, không tạo được sự đồng thuận trong nhân dân thì hiệu quả công tác tư tưởng rất hạn chế...
Thứ ba, thiếu sự phối hợp và phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, xã hội, thiếu một sự quản lý chặt chẽ các thiết chế  và sản phẩm văn hóa. Nhiều vấn đề kinh tế, xã hội bức xúc chậm được giải quyết là trở lực lớn cho công tác văn hóa - tư tưởng.... Công tác tư tưởng  bị bỏ trống cùng với những bức xúc, thậm chí là oan khiên, đó không chỉ là yếu kém, mà còn là lỗi lầm trong công tác văn hóa - tư tưởng của chúng ta.
Xuân Bằng kết luận mặt tư tưởng : “Từ những bất cập trên (mặc dù chưa đầy đủ) của mặt trận văn hóa - tư tưởng, thời gian qua đã xuất hiện nhiều hiện tượng xã hội thiếu lành mạnh, thậm chí nguy hại, làm băng hoại nền tảng đạo đức chính trị tinh thần xã hội. Vì sao những trang web đen có một số lượng bạn đọc khá lớn" Trong khi những trang web chính thống với những bài viết lập luận sắc sảo, thuyết phục, kịp thời các vấn đề người dân quan tâm không nhiều. Nhu cầu tìm hiểu, lý giải, phản bác của nhân dân là có thật nhưng việc đáp ứng chưa kịp thời, chưa sắc bén, do vậy chưa phát huy tác dụng. Bên cạnh đó công tác văn hóa - tư tưởng chưa thực sự tập hợp và phát huy trí tuệ của đội ngũ đông đảo các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu trên các lĩnh vực và cũng chưa  thu hút được sự tham gia của đông đảo nhân dân.”
Tại sao lại có hiện tựơng dân không thèm đọc những bái viết tuyên truyền của đảng, bởi vì chúng không phản ảnh tình hình thực tế của cuộc sống. Chẳng hạn như đảng nói chống Tham nhũng, lãng phí thì tham nhũng mỗi ngày một lan rộng và không có cơ quan đảng và nhà nước nào lại không tìm cách lãng phí của công.
Các công ty nhà nước tiếp tục thua lỗ, phân tán ngân khỏan vay mượn vào túi tham mà điển hình như  Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (VINASHIN) vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương  (UBKT) của đảng vạch tội trong Thông báo ngày 05/07 (2010).
Thông báo viết : “Kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Phạm Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (VINASHIN) trong việc huy động, quản lý, sử dụng tiền vốn Nhà nước tại Tập đoàn công nghiệp Tàu thủy Việt Nam. Kết quả kiểm tra cho thấy, đồng chí Phạm Thanh Bình đã thiếu trách nhiệm trong việc huy động, quản lý, sử dụng tiền vốn nhà nước tại Tập đoàn công nghiệp Tàu thủy Việt Nam gây hậu quả nghiêm trọng khiến VINASHIN bên bờ vực phá sản.”
Thông báo còn cho hay: “Trong những năm qua Tập đoàn đã báo cáo không trung thực với Chính phủ tình hình tài chính của doanh nghiệp; thành lập quá nhiều công ty con (gần 200) không đủ năng lực sản xuất kinh doanh; đầu tư dàn trải ra nhiều lĩnh vực ngoài ngành công nghiệp tàu thủy; đầu tư mua nhiều tàu biển cũ, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước; vi phạm nghiêm trọng quy định của Nhà nước về lập, phê duyệt, đấu thầu các dự án; các khoản nợ rất lớn, mất khả năng thanh toán. Bộ máy quản lý vốn Nhà nước tại nhiều đơn vị thuộc tập đoàn thiếu năng lực.”
Đề cập đến hành động chia chác quyền lợi cho người trong gia đình,  Ủy  Ban Kiểm Tra Trung ương  viết : “Đồng chí Phạm Thanh Bình còn bổ nhiệm con trai và em ruột làm đại diện phần vốn của Nhà nước, đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trái quy định của Đảng và Nhà nước. Những sai phạm của đồng chí Phạm Thanh Bình trong huy động, quản lý, sử dụng tiền vốn của Nhà nước là do thiếu tinh thần trách nhiệm, cố ý làm trái và có biểu hiện vụ lợi cá nhân, gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, chính trị, xã hội; các khoản nợ rất lớn, mất khả năng thanh toán, đến nay, nợ quá hạn và đến hạn không có khả năng thanh toán lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, hơn 5.000 lao động không có việc làm; các khoản nợ lương và bảo hiểm xã hội lên đến 234 tỷ đồng.”


Với tội phá họai kinh tế và moi ruột nhà nước to bằng cái đình làng như thế mà Ủy ban Kiểm tra của đảng chỉ đề nghị phạt “kỷ luật” với Phạm Thanh Bình, thay vì bắt bỏ tù ngay lập tức !
 MIỆNG LƯỠI NGUYỄN TRƯỜNG TÔ
Đến chuyện đạo đức cán bộ còn rùng rợn hơn nhiều. Trường hợp Nguyễn Trường Tô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang phạm tội mua dâm nhiều lần, lại còn để cho gái làng chơi chụp hình khỏa thân đủ kiểu trong khách sạn mà đảng vẫn để cho tại chức ăn tiền từ 5 năm qua.
Hãy đọc Thông báo của UBKT Trung ương ngày 05-07 (2010): “Kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Nguyễn Trường Tô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên và nhiệm vụ cấp ủy viên về nội dung liên quan đến phẩm chất đạo đức, lối sống. Qua thẩm tra, xác minh nhận thấy đồng chí Nguyễn Trường Tô từ năm 2005 đến nay đã có vi phạm: thiếu gương mẫu trong sinh hoạt, sống buông thả, quan hệ không lành mạnh, vi phạm nghiêm trọng tư cách cấp ủy viên, đảng viên, gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh người cán bộ lãnh đạo, gây dư luận bất bình trong đảng và xã hội. Những vi phạm của đồng chí Tô đã được đồng chí Chủ nhiệm UBKT TW nhắc nhở nhưng không được nghiêm túc tiếp thu, khắc phục và không thành khẩn nhận khuyết điểm.”
Ghê thật.  Chuyện Tô thì có lẽ cả tỉnh Hà Giang đều đã biết và ngay cả khi được Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị,Chủ nhiệm UBKT Trung ương đảng nhắc nhở mà đương sự vẫn coi trời  bằng vung thì đã  hết thuốc chữa  chưa "
Tô đã dựa vào ai, thế lực nào trong đảng mà coi thường cấp trên đến như thế "
Ngay đến Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Hoàng Minh Nhất và  Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng  Nguyễn Bình Vận dù được báo cáo đầy đủ tội lỗi của Nguyễn Trường Tô từ lâu mà vẫn không có hành động ngăn chặn hay đề nghị lên cấp trên quyết định.
Bằng chứng đã được nhiều báo trong nước đưa tin : “ Vụ thứ nhất xảy ra vào tháng 11.2006, Công an thị xã Hà Giang bắt quả tang một vụ mua bán dâm. Trong máy điện thoại của cô gái bán dâm có lưu giữ hàng loạt ảnh ông Tô đang khỏa thân ở nhiều tư thế khác nhau. Đồng thời, trong chiếc ĐTDĐ này có lưu giữ nhiều tin nhắn được gửi đến từ số máy được xác định là của ông Tô. Sự việc này sau đó đã được báo cáo lên ông Nguyễn Bình Vận, Giám đốc Công an tỉnh và ông Hoàng Minh Nhất, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang. Tuy nhiên, việc xử lý chỉ dừng lại ở hình thức nhắc nhở, kiểm điểm nội bộ.”
Rất may mà có vụ Sầm Đức Xương, Hiệu trưởng Trung học Phổ thông  Việt Lâm ở tỉnh Hà Giang bị tố cáo bắt hai nữ sinh Nguyễn Thị Thanh Thúy  và Nguyễn Thị Hằng phải “ăn nằm”  với mình để được nâng điểm mới lòi ra chuyện quan Nguyễn Trường Tô  và nhiều quan chức to đầu khác ở Hà Giang cũng “ăn nằm” với 15 nữ sinh và gái vị thành niên, có em  mới 13 tuổi sa cơ vì nhà nghèo, nên nội vụ mới bị đổ bể.
Hai cô nói với Luật sư Trần Đình Triển (Trưởng văn phòng luật sư Vì Dân, Hà Nội): “ Các cháu bị cưỡng ép, dụ dỗ, khống chế buộc phải quan hệ tình dục hoặc lôi kéo người khác "phục vụ" cho nhóm người của ông Xương."
Vào tháng 11/2009, trong phiên xử kín, Tòa án Nhân dân huyện Vị Xuyên tuyên phạt ông Xương 10 năm 6 tháng tù về hành vi mua dâm nhiều lần với trẻ vị thành niên. Hằng và Thúy bị xác định là nạn nhân "mua vui" cho hiệu trưởng nhưng cũng là người môi giới giúp ông nhiều lần mua dâm các nữ sinh khác. Hai cô phải nhận án lần lượt 6 và 5 năm tù về tội môi giới mại dâm.
Quyết định này của Tòa án đã khiến dư luận xôn xao vì 2 Nữ sinh đã phản cung trước Tòa án Phúc thẩm hồi tháng 1/2010 rằng họ “chưa bao giờ nhận tội  vì Công an điều tra  đã buộc họ ký tên vào giấy trắng rồi sau đó tự viết lời nhận  tội để truy tố họ ra tòa.”
Họ cũng cho Luật sư biện hộ biết  họ đã nạp “danh sách đen” các viên chức to đầu của Hà Giang trong đó có Nguyễn Trường Tô mua dâm nữ sinh nhưng Công  an gạt đi, không ghi vào hồ sơ.
Tại phiên Phúc thẩm,  ông Xương  khai rằng ông bị bệnh “liệt dương” nên không thể quan hệ tình dục và tố ngược lại rằng chính ông ta là nạn nhân của những kẻ có chức có quyền phạm tội rồi vu khống cho ông để chạy tội.
Còn hai nữ sinh Hằng và Thúy thì tiết lộ trước Tòa danh dách trên 10 viên chức to  đầu trong Tỉnh, trong đó có Nguyễn Trường Tô đã thường xuyên mua dâm với nữ  sinh.
Sau khi danh sách được tiết lộ rộng rãi trên các mạng báo Điện tử thì  Thẩm phán chủ tọa phiên tòa không tuyên bố lí do, không công bố Hội đồng xét xử, không cần hội ý hoặc nghị án đã đơn phương tuyên bố hoãn phiên tòa.
Đến  ngày 1/2/2010 Ông Cao Xuân Hùng, Thẩm phán đã tuyên bố hủy bỏ bản án của tòa dưới để điều tra lại từ đầu, nhưng ông Xương và hai nữ sinh Hằng và Thúy vẫn bị giam để điều tra.
AI BAO CHE AI "
Một chi tiết khá đặc biệt, theo Bà Nguyễn Thị Thơm, mẹ của bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy nói với báo chí trong nước thì  sau khi Thúy bị bắt đã liên tục nhận được lời đề nghị của nhiều người lạ cũng như quen biết, vận động không nên để sự việc thành rùm beng. Những người này còn khuyên trong quá trình thăm nuôi Thúy thì "động viên" con không nên khai ra những người đã mua dâm.
Riêng  Nguyễn Trường Tô thì lại “đóng trò” rất ngoạn mục. Khi vụ Sầm Đức Xương đổ bể Tô dõng dạc nói với báo chí : “Hiệu trưởng mua dâm nữ sinh là một việc động trời, không thể hình dung được. Đây là một việc làm đáng xấu hổ và không thể chấp nhận với một thầy giáo đồng thời là người đứng đầu một trường cấp 3”.
Nhưng cũng đáng chú ý là  mặc dù Ủy ban Kiểm Tra Trung ương đã công bố tội trạng của Tô ngày  5-7-2010 thì cũng vào ngày này, Tô vẫn dửng dưng đến sở làm việc và còn tham dự Hội nghị Ban Chấp hành  Đảng bộ tỉnh  Hà Giang lần thứ 29 (mở rộng).
Và với tư cách là Phó Bí Thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang,  Nguyễn Trường Tô đã  “Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010” của Hà Giang tại Hội nghị.
Cũng  đáng chú ý  là Báo điện tử Hà Giang, tiếng nói  của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Giang  đã không loan bất cứ tin nào liên quan đến Nguyễn Trường Tô  và hai cán bộ đã bao che cho Tô là  Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Hoàng Minh Nhất và  Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng  Nguyễn Bình Vận.
Bây giờ thì Nguyễn Trường Tô sẽ bị lột hết chức vụ và sẽ bị khai trừ khỏi đảng, nhưng câu chuyện bao che cho nhau ở tỉnh Hà Giang cũng chỉ là chuyện nhỏ trong muôn vàn  vụ bao che khác chưa bị làm to chuyện của  các cấp lãnh đạo  trong đảng và nhà nước CSVN.
Vậy vụ  Nguyễn Trường Tô ở Hà Giang và chuyện Phạm Thanh Bình của Công ty Tầu thủy Việt Nam (VINASHIN) có dính dáng gì đến “âm mưu của các thế lực thù địch” và  “diễn biến hòa bình” không, hay tư tưởng đảng viên bị sa sút và văn hóa trong nhân gian  bị ô nhiễm là do những hành vi tội lỗi của  cán bộ, đảng viên, nhất là những kẻ có chức có quyền đã gây ra khiến mọi người phải lánh xa đảng "
Chẳng nhẽ  trước những sự việc động trời coi thường luật pháp như thế mà những người cầm đầu đảng  CSVN vẫn chưa  nhìn thấy nước đã đến chân rồi sao "
Phạm Trần
(07/2010)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Một cuộc tranh giành quyền lực kéo dài được ngụy trang bằng một chiến dịch chống tham nhũng rộng rãi hơn đã dẫn tới việc bất ngờ sa thải Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, và chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Kết quả của cuộc đấu tranh này sẽ khiến những người vẫn còn hy vọng rằng Việt Nam có thể tham gia một "Liên minh chống Trung Quốc" phải suy nghĩ lại. Mặc dù cuộc tranh giành quyền lực này không liên quan đến chính sách đối ngoại nhưng nó sẽ khiến Việt Nam gần gũi hơn với Trung Quốc và xa rời phương Tây.
Những năm gần đây, chúng ta thường thấy trên mạng xã hội, nhiều trường hợp rơi nước mắt trong giới lao động tại Việt Nam, khi những người dân nghèo vướng phải căn bệnh ung thư hiểm nghèo, không có bảo hiểm y tế hay tiền bạc để chữa trị, chiến đấu chiếu lệ với tử thần, qua đời trong cảnh thương tâm. Hầu như căn bệnh ung thư lan tỏa khắp nơi, nhất là vây hãm giới lao động trong các xóm nghèo...
30.04.2024 lọt ra tin kêu cứu từ trại giam số 6 tỉnh Nghệ An nên thời gian lúc này phải dành cho việc khẩn cấp là viết thư báo động cho các tổ chức bảo vệ Nhân quyền quốc tế và các tòa đại sứ tại Hà Nội, nhờ can thiệp về vấn đề một số tù nhân lương tâm đang bị nhốt tại Việt Nam trong những phòng giam chật hẹp...
Lý do Việt Nam còn chậm tiến và lạc hậu hơn các nước láng giềng vì đảng CSVN chỉ muốn chỉ huy trí thức, thay vì hợp tác chân thành trong dân chủ và tự do...
Với sự miễn nhiệm ba nhân vật ở vị trí lãnh đạo quốc gia như Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam chỉ trong vòng một năm từ năm 2023 đến năm 2024 vì lý do ba nhân vật đó thiếu liêm chính đã dẫn đưa người ta có cái nhìn về viễn ảnh trước mắt là sự khủng hoảng cơ cấu và sự bất ổn kinh tế làm cho giới đầu tư nước ngoài e dè, thận trọng, và chuyển hướng đầu tư sang các quốc gia khác...
Mỗi khi tai qua nạn khỏi hay gặp một điều lành, chúng ta đều nhắc tới chữ Phúc Đức: “Nhờ phúc ông bà nên tôi vừa thoát nạn.” “Nhờ phúc nhà nên cháu vừa thi đỗ.” “Cầu phúc tổ tiên cho được mẹ tròn con vuông.”...
Có 6 loại cán bộ, đảng viên sẽ bị loại khỏi thành phần Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XIV, nhưng tiêu chuẩn người được chọn “vẫn cũ như trái đất”...
Ông Bill Burns, Trùm CIA, hôm 19/04/24, cảnh báo « Ukraine có thể thua cuộc chiến sanh tử với Poutine từ đây tới cuối năm ». Lời tuyên bố đưa ra trước hôm Hạ viện Huê kỳ biểu quyết có nên tháo khoán 61 tỷ USD để giúp Ukraine hay không? Nay thì Ukraine có 61 tỷ, và còn thêm phần viện trợ của Otan nữa, để tăng cường khả năng quân sự và cả kinh tế để đối đầu với Poutine. Vậy tới cuối năm, chiến tranh Ukraine sẽ kết thúc và thắng lợi sẽ ngả về phía Ukraine?
Thời gian còn làm Trung Sĩ Thông Dịch Viên trong Bộ Tư Lệnh Lục Quân Hoa Kỳ ở căn cứ Long Bình, Việt Nam vào năm 1969, trước khi tôi được chuyển sang phục vụ trong ngành phi hành của Không Quân Việt Nam Cộng Hòa, thì tôi có dịp tháp tùng phái đoàn Dân Sự Vụ (Civic Action) Lữ Đoàn 18 Quân Cảnh Hoa Kỳ (U.S. 18th Military Police Brigade) đi công tác ở Nhật Bản. Cũng trong chuyến công du này tôi đã phát hiện ra rằng, Nhật Bản là một quốc gia thực thi được chính sách phát triển kinh tế làm thịnh vượng cho toàn thể xã hội, và xóa bỏ được nhiều điều bất công...
Trong bất kỳ cuộc đấu tranh nào, cần phải phân loại, xác định rõ ràng các loại “địch” để tìm cách đối phó hoặc vận động gây cảm tình làm đồng minh, tùy loại địch. Mọi người thường nói, “biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng” là vậy.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.