Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tổ Chức Từ Thiện Tại Hoa Kỳ và Hoạt Động Chính Trị

26/10/201200:00:00(Xem: 7002)
Cộng đồng Việt nam đang bước vào mùa tranh cử với sự hăng say tham dự không những của nhiều cá nhân mà cả những đoàn thể trong cộng đồng. Đa số các đoàn thể này sinh hoạt dưới hình thức “tổ chức từ thiện” (charitable organization) hay “tổ chức miễn thuế” (tax-exempt organization). Vấn đề trở nên rắc rối là khi các tổ chức này tham dự vô các hoạt động có tính cách chính trị hay tranh cử. Bài viết này nhằm mục đích giải thích rõ hơn về thực chất của các tổ chức từ thiện hay miễn thuế và giới hạn hay quyền hạn tham dự các sinh hoạt có tính cách chính trị.

Sơ lược về tổ chức “bất vụ lợi” và “miễn thuế”

Các tổ chức hoạt động với mục đích phục vụ lợi ích chung thường được gọi là tổ chức “bất vụ lợi,” tiếng dịch của chữ “non-profit organization.” Có khi loại tổ chức này được gọi là “tổ chức từ thiện,” là do chữ “charitable organization” để diễn tả mục đích của tổ chức. Các tổ chức này thường là các tổ chức tôn giáo, văn hóa, ái hữu, từ thiện hay cộng đồng, v.v...

Sau khi thành lập một tổ chức bất vụ lợi chính thức, các thành viên có thể làm đơn xin qui chế miễn thuế (tax-exempt status”) để khỏi phải phải đóng thuế lợi tức hàng năm và có thể cấp biên nhận cho những ân nhân đóng góp tiền để được khai giảm thuế (tax-deduction claim). Do đó, một tổ chức bất vụ lợi chưa hẳn là một tổ chức được miễn thuế vì nhiều tổ chức non-profit vẫn chưa xin được qui chế miễn thuể từ sở thuế liên bang hay tiểu bang.

Vì các tổ chức này được miễn thuế và được thành lập để phục vụ các lợi ích chung của xã hội, luật qui định là các tổ chức này phải tuân theo một số nguyên tắc căn bản, một trong những nguyên tắc đó là không được tham gia hoạt động chính trị, hay nói một cách chính xác hơn là không được vận động lập pháp (legislation) hay vận động tranh cử (election).

Các tổ chức có qui chế miễn thuế có thể bị mất qui chế này và bị phạt vạ nếu vi phạm những điều luật này.

Các hoạt động bị ngăn cấm đối với các tổ chức miễn thuế

Thông thường, luật chỉ ngăn cấm các tổ chức này tham dự vào hai lãnh vực chính trong các hoạt động chính trị, đó là (1) vận động (lobbying) với ngành lập pháp (legislature) để thông qua một điều luật nào đó, và (2) vận động tranh cử cho một ứng cử viên hay đảng phái nào đó. Vận động với ngành hành pháp, ví dụ như tổng thống hay thống đốc, không bị ngăn cấm. Hơn nữa vận động chống đối hay hỗ trợ một chính sách hay quan điểm nào đó mà không có liên hệ trực tiếp với ngành lập pháp hay các ứng cử viên hay đảng phái trong cuộc tranh cử cũng không bị ảnh hưởng.

Vận động với ngành lập pháp có nghĩa là liên lạc với quí vị dân cử hay nhân viên thuộc quốc hội hay ngành lập pháp để yêu cầu thông qua, thay đổi hay phản đối một dự luật, nghị quyết nào đó. Luật cấm này không áp dụng với các hoạt động vận động đối với ngành hành pháp, ví dụ tổng thống, bộ ngoại giao, thống đốc, hay thị trưởng, hay đối với ngành tư pháp ví dụ như tòa án.

Vận động tranh cử có nghĩa là dùng tên hay tài nguyên của tổ chức để hỗ trợ bất cứ ứng cử viên hay đảng phái nào. Ở điểm này chúng ta cần phải phân biệt sự hỗ trợ giữa tổ chức và cá nhân các thành viên của tổ chức. Các thành viên, với tư cách cá nhân, đương nhiên hỗ trợ ai cũng được miễn sao không tuyên bố là tổ chức đó hỗ trợ.

Tuy nhiên, các hoạt động này nếu có vi phạm luật thì phải ở mức độ đáng kể (“substantial”) so với tổng số tài khóa hay nỗ lực hoạt động chung của tổ chức. Có tòa án đã dùng tỉ lệ 5% trên mức toàn diện, nhưng cũng có tòa án dùng phẩm chất của những hoạt động này hơn là tỉ lệ phần trăm. Ví dụ, một nhà thờ Công giáo ra một thông báo kêu gọi giáo dân bầu cho Tổng Thống Bush vì vị tổng thống này chống hôn nhân đồng tình luyến ái, thì thông báo đó có thể coi là quan trọng, cho dầu tỉ lệ chi phí không thể quá 5% sinh hoạt hàng năm của nhà thờ Công giáo này. Ngược lại, các linh mục có thể kêu gọi các giáo dân lưu tâm đến trách nhiệm tham gia bầu cử, trách nhiệm bảo vệ hôn nhân theo tín lý Công giáo, hay trách nhiệm của người công giáo khi bỏ phiếu bầu cho bất cứ ai.

Tốt hơn hết, các tổ chức bất vụ lợi hay miễn thuế không nên tham dự nhiều vào các sinh hoạt nào có tính cách vận động dự luật hay tranh cử cho bất cứ ứng cử viên tranh cử hay đảng phái nào trong bất cứ thời gian nào. Tuy nhiên các tổ chức này vẫn có thể tham dự một cách “thỉnh thoảng” hay không có tính cách quá đáng về chất lượng hay số lượng.

Các hoạt động được cho phép đối với các tổ chức miễn thuế

Ngoài các giới hạn kể trên, các tổ chức miễn thuế có quyền tham gia các hoạt động nào mà không có tính cách vận động cho một ứng cử viên hay đảng phái nào. Một trong những hoạt động thông thường nhất là vận động ghi danh cử tri đi bầu và vận động cử tri tham gia đi bầu. Luật pháp nhìn nhận đây là một sinh hoạt có tính cách giáo dục để hỗ trợ cho nền tự do dân chủ của quốc gia nên luật pháp cần khuyến khích mọi người, kể cả các tổ chức miễn thuế tích cực tham gia. Đây là một lầm lẫn thông thường nhất đối với các tổ chức tôn giáo hay từ thiện trong cộng đồng Việt Nam vì họ nghĩ rằng công tác ghi danh bầu cử hay vận động tham gia bầu cử cũng là một hoạt động chính trị do đó không phù hợp với qui chế miễn thuế hay hoạt động tôn giáo hay từ thiện.

Luật cũng cho phép các tổ chức miễn thuế vận động dư luận quần chúng hay nói lên các ưu tư đặc biệt của mình mà không liên hệ đến các ứng cử viên hay đảng phái nào, ví dụ như vận động về chi phí cho bệnh nhân bệnh ung thư, nhân quyền cho Việt nam, tự do tôn giáo, quyền lợi của cộng đồng Việt nam, chính sách xã hội hay y tế đối với cộng đồng Việt nam, v.v...

Các tổ chức miễn thuế vẫn có quyền tiếp xúc với các ứng cử viên với mục đích trình bày quan điểm của tổ chức mình mà không tỏ ra là hỗ trợ cho ứng cử viên đó. Các tổ chức này cũng có thể tổ chức những buổi tranh luận giữa các ứng cử viên miễn sao hình thức diễn đàn đó được tổ chức một cách trung dung và không thiên vị bất cứ ai hay thành phần nào.

Các thành viên hay chức sắc thuộc các tổ chức này vẫn có thể hỗ trợ, vận động, hay chống đối các ứng cử viên hay đảng phái chính trị với tư cách cá nhân và có ghi rõ là chức vụ hay danh tánh các tổ chức liên hệ được nêu ra chỉ để xác nhận danh tánh mà thôi chứ không phải sự hỗ trợ của tổ chức đó.

Các lỗi lầm thường hay xảy ra

Có một số lỗi lầm thường hay xảy ra vì sự lầm lẫn giữa qui chế miễn thuế và giới hạn không hoạt động chính trị.

Ký ngân phiếu đóng góp vào quỹ tranh cử từ trương mục của tổ chức miễn thuế. Đây là một vị phạm trực tiếp của luật bầu cử và các ứng cử viên nếu có nhận được các chi phiếu này cần phải trả lại ngay.

Tổ chức miễn thuế ra thông báo hỗ trợ cho ứng cử viên từ trong tổ chức của mình. Các thành viên cùng tổ chức vẫn có thể hỗ trợ ứng cử viên gà nhà, nhưng không dùng tên hay tài nguyên của tổ chức của mình.

Tên của người ủng hộ có kèm theo chức vụ và tên của tổ chức miễn thuế. Các thành viên của tổ chức miễn thuế vẫn có quyền tuyên bố hỗ trợ ứng cử viên của mình, nhưng khi nhắc đến tên của tổ chức nên nói rõ thêm là “chỉ dùng để xác nhận danh tánh mà thôi” (“organization named for identification purpose only”).

Không cho phép đặt trạm ghi danh bầu cử tại nhà thờ, chùa chiền, hay văn phòng của tổ chức miễn thuế. Đây là một lầm lẫn rất thông thường và các tổ chức miễn thuế đều có quyền vận động ghi danh bầu cử hay vận động cử tri tham gia bầu cử.

Kết luận

Hầu hết các tổ chức bất vụ lợi hay miễn thuế hay các thành viên then chốt đều có quan điểm chính trị rất cao và do đó việc va chạm với các hoạt động chính trị là một việc rất thường tình. Tuy nhiên, việc hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình đối với tổ chức, cũng như những giới hạn hay quyền lợi của cá nhân mình hay tổ chức của mình đối với các hoạt động chính trị là một điều rất quan trọng.

Nếu không tôn trọng những giới hạn này, những tai họa về sau này như bị phạt vạ hay tai tiếng cho cá nhân, tổ chức hay các ứng cử viên liện hệ là một việc rất dễ xảy ra. Không cần phải nói, trong chính trường, các đối thủ chính trị bị ảnh hưởng bởi những việc làm sai trái này thường không để yên cho những thành phần liên hệ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
✱ VOA: Trên cương vị tổng thống, ông Trump đôi khi chia sẻ thông tin, bất kể mức độ nhạy cảm của nó. Ông ngẫu hứng cung cấp thông tin bảo mật cấp độ cao cho bộ trưởng ngoại giao Nga ✱ VOA: Những tài liệu này cần được bảo mật là việc rất nghiêm trọng- đặc biệt là đối với Mar-a-Lago, những khách nước ngoài ở đó - tạo ra một mối đe dọa đến an ninh quốc gia ✱ VOA: John Kelly khởi động một nỗ lực để cố gắng hạn chế những người có quyền tiếp cận ông Trump tại Mar-a-Lago, nhưng nỗ lực này thất bại khi Trump từ chối hợp tác...
Hôm thứ Sáu 23-9 trên tạp chí Project-Syndicate, nhà báo Laurence Tubiana cho rằng không có gì là hay, là tốt một khi châu Âu theo đuổi chính sách đa phương hóa theo tiêu chuẩn hai mặt (double standard) trong cuộc chiến Ukraine, vì cộng đồng Âu còn nhiều vấn đề ưu tiên giải quyết...
Đại Hội Đồng Liên Hiêp Quốc lần thứ 77 đã khai mạc tại New York hôm 20-9-2022, trong bối cảnh thế giới đối mặt với hàng loạt khủng hoảng, đang bị chia rẽ vì nhiều vấn đề: Cuộc chiến Ukraine, khủng hoảng khí hậu, mất an ninh lương thực, khủng hoảng năng lượng, và nạn dịch Covid-19 vẫn chưa chấm dứt...
Truyện dài chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam đã được thi hành từ Trung ương xuống địa phương, nhưng tham nhũng cứ trơ ra là vì sao? Thắc mắc này không phải đến thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới có mà từ khuya lắm rồi, ít nhất cũng từ khóa đảng VII thời ông Đỗ Mười làm Tổng Bí thư (28 tháng 6 năm 1991 - 26 tháng 12 năm 1997). Nhưng tại sao tình trạng này cứ kéo dài mãi và không có dấu hiệu suy giảm mà còn biến chứng, lan nhanh mặc dù nhà nước đã tung ra nhiều biện pháp phòng ngừa và chữa trị...
Tôi đã trót có dăm ba lời về nón cối, mũ cối, và dép râu nên (lỡ trớn) cũng xin được thưa luôn, đôi câu, về cái nón tai bèo...
Bạn ơi, -Kẻ trí tuệ ít lỗi lầm và khi phạm lỗi thì nhận biết và tu sửa. Kẻ ngu si không biết lỗi lầm và khi nhận biết thì biện minh mà không hề tu sửa. -Kẻ trí tuệ trước mọi sự việc đều tìm hiểu và phân tích lợi-hại. Còn kẻ ngu si chỉ nhìn thấy lợi mà không thấy hại. -Kẻ trí tuệ biết đo lường thời thế. Còn kẻ ngu si thì làm bừa, khi thất bại lại đổ lỗi cho Trời. Tức khí nhảy ra đâm chém dễ. Nhẫn nhục chờ thời khó, “Khảng khái cần vương dị. Thung dung tựu nghĩa nan.” (Lý Trần Quán Tiến Sĩ đời Lê Trung Hưng)
Theo VOA Tiếng Việt hôm 9-9-2022 bà Aler Grubbs, giám đốc Quốc gia USAID Mỹ tại Việt Nam và ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng GD&ĐT-VN đã ký kết bản ghi nhớ nâng cao chất lượng giáo dục Đại học và thúc đẩy xây dựng một nền Đại Học Tự Trị tại Việt Nam...
Trận đánh tái chiếm cổ thành Quảng Trị kéo dài 81 ngày trong mùa Hè đỏ lửa 1972 là một trong những trận đánh dài và khốc liệt nhất trong chiến tranh Việt Nam. Trong tạp chí tháng Tư trên trang mạng khảo cứu lịch sử historynet năm nay, Thiếu Tướng hồi hưu John D. Howard, một sĩ quan West Point và cựu cố vấn tại chiến trường Việt Nam vào năm 1972 đã kể lại diễn biến toàn bộ chiến dịch và trận tái chiếm lịch sử này. Xin giới thiệu lại bài viết này nhân kỷ niệm 50 năm trận tái chiếm cổ thành kết thúc vào ngày 16 tháng 9 năm 1972...
Vào giữa tháng 3, chưa đầy một tháng sau khi Nga xâm lăng Ukraine, nhà khoa học chính trị Francis Fukuyama đã đưa ra một dự đoán nổi bật: Ukraine sẽ chiến thắng. Sáu tháng sau, Ukraine đang trên đà tấn công và tái chiếm lãnh thổ quan trọng giữa nhiều dấu hiệu là quyết tâm của Nga đang suy yếu. Các bản tường thuật chỉ ra rằng vũ khí và thông tin tình báo do Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh khác cung cấp đang mang lại cho cuộc phản công của Ukraine một sự thúc đẩy nghiêm trọng. Liên minh NATO vẫn bền vững và đoàn kết đứng sau Ukraine, bất chấp nỗ lực của Nga nhằm làm suy yếu sự thống nhất đó bằng cách hạn chế xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang châu Âu...
Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã “cạn kiệt” các vấn đề quốc kế dân sinh hay sao mà lại đem những chuyện cũ ra thảo luận tại Hội nghị Trung ương 6 vào tháng 10?
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.