Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Quảng Trị: Đóng Cửa Chùa, Đuổi Học Tăng

08/12/200300:00:00(Xem: 3928)
Dưới đây là Bản Tường Trình của Thượng Tọa Thích Hải Tạng về tình hình công an đóng cửa chùa của thầy, đuổi các học tăng về lại với gia đình và cấm thầy liên lạc hay làm Phật sự với Phật tử. Toàn văn như sau.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN TƯỜNG TRÌNH và KIẾN NGHỊ
Kính gởi: Ông Giám đốc Sở Công an tỉnh Quảng trị
Thưa Ông Giám đốc,
Tiếp theo hai ngày làm việc 15-16/10/2003, vào ngày 25-26/10/2003, tôi được mời đến trụ sở CA huyện Triệu phong để tiếp tục làm việc với quý ông Trần Minh Quyền -Trung tá Phó phòng PA38 và ông Lê Trí Quang -Thượng úy thuộc CA tỉnh Quảng trị. Xuyên suốt các ngày làm việc nầy, tôi đã trao đổi một cách thẳng thắn về các vấn đề mà ông Trần Minh Quyền đã nêu ra sau đây:
* Nguyên tắc pháp lý của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất(GHPGVNTN).
* Việc tôi tham gia đoàn công tác Phật sự với TT.Thích Thái Hoà và TT.Thích Phước Viên là sai trái.
* Đại hội bất thường của GHPGVNTN ngày 01/10/2003 là bất hợp pháp.Tại Đại hội nầy, tôi đã tham dự với tư cách là xướng ngôn viên dẫn chương trình Đại hội.
* Việc tôi có nghe và trả lời điện thoại với những người VN ở nước ngoài, trả lời phỏng vấn các đài phát thanh quốc tế là không đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước.
* Chúng tôi (các Thầy thuộc GHPGVNTN) phải chịu trách nhiệm về các nghị quyết sai trái của Quốc hội Hoa Kỳ và Quốc hội Châu Âu vừa mới thông qua vào các ngày 19 và 20/11/2003.
* Đại hội GHPGVNTN tại Hải ngoại có treo "cờ ba que" bên cạnh cờ Phật giáo là có ý đồ chính trị, muốn gắn bó với "chế độ Mỹ- Ngụy thối nát đã sụp đổ".
* Trong "Sự biến Lương sơn" ngày 09/10/2003, các cơ quan chức năng có khám xét và tịch thu một số tài liệu chống Đảng và Nhà nước trong máy vi tính của TT. Thích Thanh Huyền. Hai Ngài Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ không cất giữ "tài liệu bí mật quốc gia" (như lời tuyên bố của người Phát ngôn Bộ Ngoại giao).
* Giáo hội Phật giáo Việt nam (GHPGVN) là một GH duy nhất, đại diện cho Tăng Ni Phật tử VN ở trong và ngoài nước.
* Vụ việc ngày 01/10/2003 đang được Nhà nước còn tiếp tục làm việc, nên yêu cầu tôi không được đi đâu để mỗi khi cơ quan gọi là phải có mặt.
* Tôi không được quan hệ, giao tế với Phật tử như thăm viếng, cầu nguyện theo nghi lễ thuần túy Tôn giáo khi có người chết hoặc khi kỵ giỗ, vì tôi không tham gia vào GHPGVN nên không có "tư cách pháp nhân".
* Kể từ nay, tôi không được tham gia hoặc nhận lãnh bất cứ một công việc gì do Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN giao phó.
Kết thúc buổi làm việc hôm 26/11/2003, ông Trần Minh Quyền có yêu cầu tôi về viết lại bản tường trình một cách ngắn gọn và có nêu rõ những suy nghĩ nhận thức của tôi chung quanh vấn đề tồn tại của GHPGVNTN, cũng như những kiến nghị gì nếu có. Do đó, tôi xin kính trình và kiến nghị mấy suy nghĩ như sau:
1-Theo Hiến chương GHPGVNTN (Bản tu chính ngày 12/12/1973 - PL.2517, bởi Đại hội kỳ V ), tại điều 11 khoản 4 có ghi rõ nhiệm vụ của Đức Tăng Thống: "Triệu tập và chủ tọa Đại hội GHPGVNTN bất thường trong trường hợp đặc biệt, liên quan đến sự tồn vong của Giáo hội" và tại điều 15 cũng ghi rõ: "Trong trường hợp đặc biệt, Đức Tăng Thống sẽ triệu tập Đại hội bất thường Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương, đặt dưới sự chủ tọa của Đức Tăng Thống". Do đó, khi Ban Vận động thống nhất Phật giáo ra đời (1980), với chức năng và trách nhiệm của mình, Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu (lúc bấy giờ là Chánh Thư Ký Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống)-Bổn sư của chúng tôi - đã sử dụng các nguyên tắc theo Hiến chương quy định để triệu tập Đại hội Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương (bao gồm Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo) nhằm thảo luận và quyết định một vấn đề vô cùng hệ trọng: Thống nhất Phật giáo cả nước. Nhưng tiếc thay, mọi nổ lực của Ngài đều không thành, vì hoàn cảnh lúc bấy giờ không thể triệu tập được một Đại hội như vậy, nếu không có sự chấp thuận của Nhà nước. Đây chính là lý do tại sao Hòa thượng Bổn sư của chúng tôi hồi ấy đã không tham gia vào tổ chức GHPGVN vừa mới được thành lập (1981), dù tên tuổi của Ngài được ghi vào những chức danh rất trọng yếu. Và, tôi nghĩ, đây cũng chính là một trong những lý do căn bản, khiến nhiều vị Giáo phẩm cao cấp của GHPGVNTN lúc bấy giờ không chịu tham gia vào tổ chức PG mới, để Nhà nước đã có những biện pháp như đã có đối với họ. Sự kiện nầy đã làm cho nội bộ PG bị phân hóa trầm trọng và bất ổn cho đến ngày nay.
Giờ đây, nhìn lại hơn 20 năm đã trôi qua, dưới ánh sáng của công cuộc đổi mới ngày một tiến triển, lẽ ra đối với PG, Nhà nước nên có những nhìn nhận và đánh giá đúng đắn với thực tế lịch sử, nhanh chóng khắc phục và giải quyết những vấn đề còn tồn tại như các lĩnh vực kinh tế, ngân hàng, giáo dục v.v... đã không ngừng được cải thiện. Nên triển khai và cụ thể hóa bằng văn bản những lời nói tốt đẹp, thẳng thắn và chân tình của Thủ tướng Chính phủ trong buổi tiếp kiến với Đức Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang - vị lãnh đạo tối cao của GHPGVNTN - vào đầu tháng tư năm nay, hơn là vẫn bảo lưu những quan điểm cách đây hơn 20 năm về trước, thời điểm lịch sử mà khi tiến hành công cuộc đổi mới, chúng ta thường phê phán là chế độ quan liêu, bao cấp, duy ý chí v.v...
2- GHPGVNTN ngày nay không phải là không còn tồn tại như một số nhận định xa rời thực tế. Mà theo tôi, GHPGVNTN vẫn còn tồn tại đúng như thực tế lịch sử của nó, và đang bị chia thành ba bộ phận như sau:
a) Một bộ phận đang nằm trong lòng GHPGVN, tổ chức thành viên của MTTQ - Một Liên minh chính trị do Đảng trực tiếp lãnh đạo.

b) Một thực thể GH không tham gia (hoặc có thể chưa tham gia) vào tổ chức GHPGVN và đang bị Nhà nước cấm hoạt động.
c) GHPGVNTN tại Hải ngoại đang có mặt trên nhiều Châu lục - Đó là "một bộ phận không thể tách rời của Dân tộc".
Trước hiện tình nầy, Ban Dân vận và Ban Tôn giáo Chính phủ cần nên tham mưu cho Nhà nước có những chính sách khôn khéo và đúng đắn để tất cả đều được sinh hoạt tốt đẹp theo chiều hướng có lợi cho Phật giáo và Dân tộc. Và, xem đó như là một bước tiên khởi cho tiến trình hòa hợp, đại đoàn kết Dân tộc; tạo thành một sức mạnh nội lực tổng hợp để xây dựng đất nước, sau nhiều chục năm dài phân cách hận thù, do hoàn cảnh lịch sử để lại.
3-Tại Quảng trị, trong thời gian vừa qua, đã hình thành một tổ công tác lưu động gồm: Ban Tôn giáo, UBMTTQ và Tỉnh hội PG Quảng trị đi nhiều nơi, tập hợp quần chúng để phổ biến "Lời kêu gọi của Đức Pháp chủ", đồng thời là để lên án GHPGVNTN, trực tiếp là để lên án, bôi nhọ và vu khống tôi, trong khi tôi vắng mặt. Đây là một việc làm hết sức đáng tiếc. Vì như thế nó đã minh chứng rằng, hiện tại chẳng những tự do Tôn giáo và nhân quyền đã không có, mà nhân phẩm của con người cũng không được tôn trọng, vì nếu không ưa ai thì Nhà nước có quyền vu khống, bôi nhọ họ một cách rất thô thiển trước công chúng.
Theo sự phản ánh của bà con Phật tử, tôi được biết trong những dịp nầy, sau khi đọc thư kêu gọi của Đức Pháp chủ, quý ông Lê văn Chiến - Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh, ông Lê quang Vũ - Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh và TT. Thích Phước Châu- Phó Ban thường trực PG tỉnh Quảng trị đã lần lượt lên diễn đàn để vu khống, lên án GH và cá nhân tôi với các nội dung đại ý như:
* Việc phục hồi GHPGVNTN là để nhận dollar Mỹ.
* Việc đi dự Đại hội ngày 01/10/2003 tại Bình định của tôi đã bị Chính quyền ngăn chặn nhưng tôi đã trốn đi.( Sự thật là trước khi đi, ngày 29/9/03, tôi có báo tạm vắng với CA xã Triệu thượng. Đến nơi tôi đã đăng ký tạm trú với CA của Bình định).
* Tại Đại hội ngày 01/10/03, tôi đã nhân danh đại diện GHPGVNTN tỉnh Quảng trị đọc báo cáo hai giờ đồng hồ trước Đại hội, rằng tôi đã nhận tiền về xây dựng được 111 ngôi chùa thuộc GHPGVNTN ở Quảng trị. Tôi đã được bầu làm Tổng thư ký Viện Hóa Đạo.(Không rõ TT Phước Châu và các vị kia dựa vào cơ sở nào để chỉ trích tôi như vậy).
* Năm 1999, tôi đã nhận tiền về, nhân danh GHPGVNTN đi cứu trợ đồng bào nạn nhân lũ lụt và giúp đỡ các chùa ở Quảng trị.(Hồi ấy tôi có đi cứu trợ, giúp đỡ được rất nhiều cho đồng bào và các chùa. Nhưng chủ trương của Ban Cứu trợ bấy giờ là không nhân danh Giáo hội).
* Hiện nay, chùa Long An, nơi tôi đang ở, không được thừa nhận là một cơ sở Tôn giáo nữa. Chùa đã bị đóng cửa, có người theo dõi 24/24, Chính quyền đang xem xét và có thể đưa tôi đi quản lý nơi khác. Bà con Phật tử không nên đến quan hệ gì với tôi.
Việc làm nầy của Ban Tôn giáo, UBMTTQ và Tỉnh hội PG Quảng trị đã được ông Trần minh Quyền xác nhận trong lúc làm việc với tôi, khi ông nói: "Thầy không nghĩ vì sao họ không làm như thế với ai mà lại làm với Thầy"" Tất cả những ý kiến vừa dẫn ở trên, tôi xin nhờ quý cấp có thẩm quyền thẩm định theo nguyên tắc luật pháp và truyền thống đạo lý của Dân tộc.
4- Từ "sự biến Lương Sơn" (09/10/2003) đến nay, ngoài các ngày làm việc với cơ quan CA, tôi còn bị các cấp Chính quyền mời đến để làm việc (xã Triệu thượng hai lần, Ban Tôn giáo tỉnh một lần), tất cả chỉ với nội dung thông báo cho tôi biết việc sinh hoạt của GHPGVNTN là bất hợp pháp và ngăn cấm tôi không được tham gia công việc gì của GH đó. Nhưng, như quý vị đã biết, Tôi đã không nhận giữ một chức vụ gì trong Hội Đồng Lưỡng Viện, còn GH tại các tỉnh thì chưa có dự kiến tái lập. Nên tôi đề nghị từ nay trở đi, những việc gì liên quan đến pháp lý của GHPGVNTN, xin được miễn làm việc với tôi. Nhà nước nên trực tiếp làm việc với chư vị Tôn đức có trách nhiệm đang lãnh đạo GH, để tôi được yên ổn tu tập, chứ không nên bảo tôi cứ ngồi chờ có giấy gọi đi làm việc như một kẻ đang bị tại ngoại hầu tra.
5-Việc tôi đi dự Đại hội ngày 01/10/2003, mức độ vi phạm pháp luật như thế nào, đề nghị nên xử lý công minh đúng pháp lụât, chứ không nên có những biện pháp gây khó khăn cho tôi và cho cả chùa chúng tôi trong việc tu tập. Như không cho những người đến tu tập tại chùa Long An được đăng ký tạm trú - tạm vắng. Cụ thể là trường hợp của cháu Nguyên Thái - Nguyễn Văn Tuấn đã xuất gia tu học tại chùa gần mười năm rồi, nhưng ngày 18/11/03 lại bị CA xã Triệu thượng gọi lên bảo là không cho tạm trú nữa, phải về lại gia đình. Ngày 26/11/03, CA xã Hải khê cũng gọi cha của cháu Tuấn là Nguyễn Văn Châu đến bảo là nên đem con về, "từ nay tao sẽ không ký giấy tạm vắng nữa". Cùng với việc ngăn cấm tôi không được quan hệ, giao tế với tín đồ Phật tử vì lý do như tôi đã trình bày ở trên, thật là không xác đáng.
Thưa ông Giám đốc,
Những điều trên đây có thể quý ông không cảm thấy dễ nghe, nhưng lại là những suy nghĩ hết sức chân thành của một người tu sĩ PG, chẳng những tha thiết cho sự quang hưng của Đạo pháp trên quê hương, mà còn luôn luôn mong ước được góp phần nhỏ bé của mình cho sự nghiệp Dân giàu - Nước mạnh - Xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Do đó, tôi đã thẳng thắn trình bày mấy suy nghĩ và kiến nghị như trên, kính mong quý ông xem xét. Hoặc có thể chuyển đạt giúp tôi những điều mà quý ông xét thấy không thuộc thẩm quyển và trách nhiệm của mình.
Xin trân trọng cảm ơn.
Chùa Long An, ngày 29/11/2003
Tỷ kheo Thích Hải Tạng
(ấn ký)
* Bản sao kính đệ:
- Đức Tăng Thống
- Hòa thượng Viện Trưởng VHĐ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
" Để kính trình

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Bộ trưởng quốc phòng Nam Han, Jeong Kyeong-doo và đồng nhiệm Trung Quốc, Ngụy Phượng Hòa đã đồng ý thiết lập thêm những đường dây nóng quân sự giữa hai nước và chuẩn bị cho chuyến công du của bộ trưởng Jeong đến Trung Quốc vào năm 2020.
Ánh nắng chiều đã tắt nhưng tôi vẫn như cảm nhận được cái nóng hừng hực qua cung cách vén ống tay áo để lau mồ hôi trán của người tưới cỏ.
Công Ty Disneyland sẽ chính thức tham dự cuộc Diễn Hành Tết tại Westminster với sự góp mặt của nhiều nhân vật trong đó có Mickey và Mini Mouse.
Thương vụ bán hàng trên mạng tại Hoa Kỳ Ngày Lễ Tạ Ơn đã tăng vọt 17$ tới 4.1 tỉ đôla, theo Salesforce cho biết. Doanh thu bán hàng mạng trên toàn cầu đã tăng còn nhanh hơn.
2 du khách của chiếc du thuyền Carnival Cruise Line đã chdết trong một xe buýt trong thời gian một tua độc lập tại Belize hôm Thứ Tư.
Thủ Tướng Iraq Adel Abdul-Mahdi cho biết hôm Thứ Sáu rằng ông sẽ từ chức theo sau nhiều tuần lễ biểu tình bạo động và lời kêu gọi ông ra đi bởi nhà lãnh đạo tôn giáo hàng đầu quốc gia của phái Hồi Giáo Shia.
2 phi đạn được Bắc Hàn phóng đi hôm Thứ Năm “được cho là bắn từ một bệ phóng phi đạn nòng siêu lớn,” theo các viên chức quân sự Nam Hàn cho biết.
Cảnh sát Anh đã bắn chết một người tấn công khủng bố hôm Thứ Sáu tại Cầu London -- một sự kiện đau lòng đã khiến ít nhất một người vô tội thiệt mạng và một số người khác bị thương xung quanh con đường trọng yếu là nơi xảy ra vụ tấn công Hồi Giáo chết người chỉ hơn hai năm trước.
Trấn Cảnh Đồng nằm bên bờ sông Liễu Hạ, xinh đẹp như cảnh thiên thai ở chốn trần gian. Khách thương hồ đến đi mua bán quanh năm. Khách du thanh tú lịch lãm cũng dập dìu trẩy hội…
Tháng 12 sắp đến năm nay 2019, là tháng cuối cùng trước khi Hiệp Ước Thành Đô được áp dụng. Năm tới, 2020, Việt Nam sẽ chánh thức do Nhà cầm quyền Tàu Cộng kiểm soát …... Con đường đấu tranh để Việt Nam thoát khỏi quỷ đạo Cộng Sản Tàu e rằng bế tắc!
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Một đám cháy đã bùng phát tại Viện Huyết thanh ở bang Maharashtra, Ấn Độ, nơi đang sản xuất hàng triệu liều vaccine Covid-19.
Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã lên tiếng cảm ơn WHO vì dẫn dắt nỗ lực ứng phó Covid-19, trái ngược với chỉ trích thời ông Trump.
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.
Ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ và cũng là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Giá dầu thế giới tăng cùng với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (19/01/2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden,