Hôm nay,  
Việt Báo Online

Quảng Trị: Đóng Cửa Chùa, Đuổi Học Tăng

08/12/200300:00:00(Xem: 3769)
Quảng Trị: Đóng Cửa Chùa, Đuổi Học Tăng
Dưới đây là Bản Tường Trình của Thượng Tọa Thích Hải Tạng về tình hình công an đóng cửa chùa của thầy, đuổi các học tăng về lại với gia đình và cấm thầy liên lạc hay làm Phật sự với Phật tử. Toàn văn như sau.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN TƯỜNG TRÌNH và KIẾN NGHỊ
Kính gởi: Ông Giám đốc Sở Công an tỉnh Quảng trị
Thưa Ông Giám đốc,
Tiếp theo hai ngày làm việc 15-16/10/2003, vào ngày 25-26/10/2003, tôi được mời đến trụ sở CA huyện Triệu phong để tiếp tục làm việc với quý ông Trần Minh Quyền -Trung tá Phó phòng PA38 và ông Lê Trí Quang -Thượng úy thuộc CA tỉnh Quảng trị. Xuyên suốt các ngày làm việc nầy, tôi đã trao đổi một cách thẳng thắn về các vấn đề mà ông Trần Minh Quyền đã nêu ra sau đây:
* Nguyên tắc pháp lý của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất(GHPGVNTN).
* Việc tôi tham gia đoàn công tác Phật sự với TT.Thích Thái Hoà và TT.Thích Phước Viên là sai trái.
* Đại hội bất thường của GHPGVNTN ngày 01/10/2003 là bất hợp pháp.Tại Đại hội nầy, tôi đã tham dự với tư cách là xướng ngôn viên dẫn chương trình Đại hội.
* Việc tôi có nghe và trả lời điện thoại với những người VN ở nước ngoài, trả lời phỏng vấn các đài phát thanh quốc tế là không đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước.
* Chúng tôi (các Thầy thuộc GHPGVNTN) phải chịu trách nhiệm về các nghị quyết sai trái của Quốc hội Hoa Kỳ và Quốc hội Châu Âu vừa mới thông qua vào các ngày 19 và 20/11/2003.
* Đại hội GHPGVNTN tại Hải ngoại có treo "cờ ba que" bên cạnh cờ Phật giáo là có ý đồ chính trị, muốn gắn bó với "chế độ Mỹ- Ngụy thối nát đã sụp đổ".
* Trong "Sự biến Lương sơn" ngày 09/10/2003, các cơ quan chức năng có khám xét và tịch thu một số tài liệu chống Đảng và Nhà nước trong máy vi tính của TT. Thích Thanh Huyền. Hai Ngài Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ không cất giữ "tài liệu bí mật quốc gia" (như lời tuyên bố của người Phát ngôn Bộ Ngoại giao).
* Giáo hội Phật giáo Việt nam (GHPGVN) là một GH duy nhất, đại diện cho Tăng Ni Phật tử VN ở trong và ngoài nước.
* Vụ việc ngày 01/10/2003 đang được Nhà nước còn tiếp tục làm việc, nên yêu cầu tôi không được đi đâu để mỗi khi cơ quan gọi là phải có mặt.
* Tôi không được quan hệ, giao tế với Phật tử như thăm viếng, cầu nguyện theo nghi lễ thuần túy Tôn giáo khi có người chết hoặc khi kỵ giỗ, vì tôi không tham gia vào GHPGVN nên không có "tư cách pháp nhân".
* Kể từ nay, tôi không được tham gia hoặc nhận lãnh bất cứ một công việc gì do Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN giao phó.
Kết thúc buổi làm việc hôm 26/11/2003, ông Trần Minh Quyền có yêu cầu tôi về viết lại bản tường trình một cách ngắn gọn và có nêu rõ những suy nghĩ nhận thức của tôi chung quanh vấn đề tồn tại của GHPGVNTN, cũng như những kiến nghị gì nếu có. Do đó, tôi xin kính trình và kiến nghị mấy suy nghĩ như sau:
1-Theo Hiến chương GHPGVNTN (Bản tu chính ngày 12/12/1973 - PL.2517, bởi Đại hội kỳ V ), tại điều 11 khoản 4 có ghi rõ nhiệm vụ của Đức Tăng Thống: "Triệu tập và chủ tọa Đại hội GHPGVNTN bất thường trong trường hợp đặc biệt, liên quan đến sự tồn vong của Giáo hội" và tại điều 15 cũng ghi rõ: "Trong trường hợp đặc biệt, Đức Tăng Thống sẽ triệu tập Đại hội bất thường Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương, đặt dưới sự chủ tọa của Đức Tăng Thống". Do đó, khi Ban Vận động thống nhất Phật giáo ra đời (1980), với chức năng và trách nhiệm của mình, Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu (lúc bấy giờ là Chánh Thư Ký Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống)-Bổn sư của chúng tôi - đã sử dụng các nguyên tắc theo Hiến chương quy định để triệu tập Đại hội Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương (bao gồm Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo) nhằm thảo luận và quyết định một vấn đề vô cùng hệ trọng: Thống nhất Phật giáo cả nước. Nhưng tiếc thay, mọi nổ lực của Ngài đều không thành, vì hoàn cảnh lúc bấy giờ không thể triệu tập được một Đại hội như vậy, nếu không có sự chấp thuận của Nhà nước. Đây chính là lý do tại sao Hòa thượng Bổn sư của chúng tôi hồi ấy đã không tham gia vào tổ chức GHPGVN vừa mới được thành lập (1981), dù tên tuổi của Ngài được ghi vào những chức danh rất trọng yếu. Và, tôi nghĩ, đây cũng chính là một trong những lý do căn bản, khiến nhiều vị Giáo phẩm cao cấp của GHPGVNTN lúc bấy giờ không chịu tham gia vào tổ chức PG mới, để Nhà nước đã có những biện pháp như đã có đối với họ. Sự kiện nầy đã làm cho nội bộ PG bị phân hóa trầm trọng và bất ổn cho đến ngày nay.
Giờ đây, nhìn lại hơn 20 năm đã trôi qua, dưới ánh sáng của công cuộc đổi mới ngày một tiến triển, lẽ ra đối với PG, Nhà nước nên có những nhìn nhận và đánh giá đúng đắn với thực tế lịch sử, nhanh chóng khắc phục và giải quyết những vấn đề còn tồn tại như các lĩnh vực kinh tế, ngân hàng, giáo dục v.v... đã không ngừng được cải thiện. Nên triển khai và cụ thể hóa bằng văn bản những lời nói tốt đẹp, thẳng thắn và chân tình của Thủ tướng Chính phủ trong buổi tiếp kiến với Đức Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang - vị lãnh đạo tối cao của GHPGVNTN - vào đầu tháng tư năm nay, hơn là vẫn bảo lưu những quan điểm cách đây hơn 20 năm về trước, thời điểm lịch sử mà khi tiến hành công cuộc đổi mới, chúng ta thường phê phán là chế độ quan liêu, bao cấp, duy ý chí v.v...
2- GHPGVNTN ngày nay không phải là không còn tồn tại như một số nhận định xa rời thực tế. Mà theo tôi, GHPGVNTN vẫn còn tồn tại đúng như thực tế lịch sử của nó, và đang bị chia thành ba bộ phận như sau:
a) Một bộ phận đang nằm trong lòng GHPGVN, tổ chức thành viên của MTTQ - Một Liên minh chính trị do Đảng trực tiếp lãnh đạo.
b) Một thực thể GH không tham gia (hoặc có thể chưa tham gia) vào tổ chức GHPGVN và đang bị Nhà nước cấm hoạt động.
c) GHPGVNTN tại Hải ngoại đang có mặt trên nhiều Châu lục - Đó là "một bộ phận không thể tách rời của Dân tộc".
Trước hiện tình nầy, Ban Dân vận và Ban Tôn giáo Chính phủ cần nên tham mưu cho Nhà nước có những chính sách khôn khéo và đúng đắn để tất cả đều được sinh hoạt tốt đẹp theo chiều hướng có lợi cho Phật giáo và Dân tộc. Và, xem đó như là một bước tiên khởi cho tiến trình hòa hợp, đại đoàn kết Dân tộc; tạo thành một sức mạnh nội lực tổng hợp để xây dựng đất nước, sau nhiều chục năm dài phân cách hận thù, do hoàn cảnh lịch sử để lại.
3-Tại Quảng trị, trong thời gian vừa qua, đã hình thành một tổ công tác lưu động gồm: Ban Tôn giáo, UBMTTQ và Tỉnh hội PG Quảng trị đi nhiều nơi, tập hợp quần chúng để phổ biến "Lời kêu gọi của Đức Pháp chủ", đồng thời là để lên án GHPGVNTN, trực tiếp là để lên án, bôi nhọ và vu khống tôi, trong khi tôi vắng mặt. Đây là một việc làm hết sức đáng tiếc. Vì như thế nó đã minh chứng rằng, hiện tại chẳng những tự do Tôn giáo và nhân quyền đã không có, mà nhân phẩm của con người cũng không được tôn trọng, vì nếu không ưa ai thì Nhà nước có quyền vu khống, bôi nhọ họ một cách rất thô thiển trước công chúng.
Theo sự phản ánh của bà con Phật tử, tôi được biết trong những dịp nầy, sau khi đọc thư kêu gọi của Đức Pháp chủ, quý ông Lê văn Chiến - Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh, ông Lê quang Vũ - Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh và TT. Thích Phước Châu- Phó Ban thường trực PG tỉnh Quảng trị đã lần lượt lên diễn đàn để vu khống, lên án GH và cá nhân tôi với các nội dung đại ý như:
* Việc phục hồi GHPGVNTN là để nhận dollar Mỹ.
* Việc đi dự Đại hội ngày 01/10/2003 tại Bình định của tôi đã bị Chính quyền ngăn chặn nhưng tôi đã trốn đi.( Sự thật là trước khi đi, ngày 29/9/03, tôi có báo tạm vắng với CA xã Triệu thượng. Đến nơi tôi đã đăng ký tạm trú với CA của Bình định).
* Tại Đại hội ngày 01/10/03, tôi đã nhân danh đại diện GHPGVNTN tỉnh Quảng trị đọc báo cáo hai giờ đồng hồ trước Đại hội, rằng tôi đã nhận tiền về xây dựng được 111 ngôi chùa thuộc GHPGVNTN ở Quảng trị. Tôi đã được bầu làm Tổng thư ký Viện Hóa Đạo.(Không rõ TT Phước Châu và các vị kia dựa vào cơ sở nào để chỉ trích tôi như vậy).
* Năm 1999, tôi đã nhận tiền về, nhân danh GHPGVNTN đi cứu trợ đồng bào nạn nhân lũ lụt và giúp đỡ các chùa ở Quảng trị.(Hồi ấy tôi có đi cứu trợ, giúp đỡ được rất nhiều cho đồng bào và các chùa. Nhưng chủ trương của Ban Cứu trợ bấy giờ là không nhân danh Giáo hội).
* Hiện nay, chùa Long An, nơi tôi đang ở, không được thừa nhận là một cơ sở Tôn giáo nữa. Chùa đã bị đóng cửa, có người theo dõi 24/24, Chính quyền đang xem xét và có thể đưa tôi đi quản lý nơi khác. Bà con Phật tử không nên đến quan hệ gì với tôi.
Việc làm nầy của Ban Tôn giáo, UBMTTQ và Tỉnh hội PG Quảng trị đã được ông Trần minh Quyền xác nhận trong lúc làm việc với tôi, khi ông nói: "Thầy không nghĩ vì sao họ không làm như thế với ai mà lại làm với Thầy"" Tất cả những ý kiến vừa dẫn ở trên, tôi xin nhờ quý cấp có thẩm quyền thẩm định theo nguyên tắc luật pháp và truyền thống đạo lý của Dân tộc.
4- Từ "sự biến Lương Sơn" (09/10/2003) đến nay, ngoài các ngày làm việc với cơ quan CA, tôi còn bị các cấp Chính quyền mời đến để làm việc (xã Triệu thượng hai lần, Ban Tôn giáo tỉnh một lần), tất cả chỉ với nội dung thông báo cho tôi biết việc sinh hoạt của GHPGVNTN là bất hợp pháp và ngăn cấm tôi không được tham gia công việc gì của GH đó. Nhưng, như quý vị đã biết, Tôi đã không nhận giữ một chức vụ gì trong Hội Đồng Lưỡng Viện, còn GH tại các tỉnh thì chưa có dự kiến tái lập. Nên tôi đề nghị từ nay trở đi, những việc gì liên quan đến pháp lý của GHPGVNTN, xin được miễn làm việc với tôi. Nhà nước nên trực tiếp làm việc với chư vị Tôn đức có trách nhiệm đang lãnh đạo GH, để tôi được yên ổn tu tập, chứ không nên bảo tôi cứ ngồi chờ có giấy gọi đi làm việc như một kẻ đang bị tại ngoại hầu tra.
5-Việc tôi đi dự Đại hội ngày 01/10/2003, mức độ vi phạm pháp luật như thế nào, đề nghị nên xử lý công minh đúng pháp lụât, chứ không nên có những biện pháp gây khó khăn cho tôi và cho cả chùa chúng tôi trong việc tu tập. Như không cho những người đến tu tập tại chùa Long An được đăng ký tạm trú - tạm vắng. Cụ thể là trường hợp của cháu Nguyên Thái - Nguyễn Văn Tuấn đã xuất gia tu học tại chùa gần mười năm rồi, nhưng ngày 18/11/03 lại bị CA xã Triệu thượng gọi lên bảo là không cho tạm trú nữa, phải về lại gia đình. Ngày 26/11/03, CA xã Hải khê cũng gọi cha của cháu Tuấn là Nguyễn Văn Châu đến bảo là nên đem con về, "từ nay tao sẽ không ký giấy tạm vắng nữa". Cùng với việc ngăn cấm tôi không được quan hệ, giao tế với tín đồ Phật tử vì lý do như tôi đã trình bày ở trên, thật là không xác đáng.
Thưa ông Giám đốc,
Những điều trên đây có thể quý ông không cảm thấy dễ nghe, nhưng lại là những suy nghĩ hết sức chân thành của một người tu sĩ PG, chẳng những tha thiết cho sự quang hưng của Đạo pháp trên quê hương, mà còn luôn luôn mong ước được góp phần nhỏ bé của mình cho sự nghiệp Dân giàu - Nước mạnh - Xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Do đó, tôi đã thẳng thắn trình bày mấy suy nghĩ và kiến nghị như trên, kính mong quý ông xem xét. Hoặc có thể chuyển đạt giúp tôi những điều mà quý ông xét thấy không thuộc thẩm quyển và trách nhiệm của mình.
Xin trân trọng cảm ơn.
Chùa Long An, ngày 29/11/2003
Tỷ kheo Thích Hải Tạng
(ấn ký)
* Bản sao kính đệ:
- Đức Tăng Thống
- Hòa thượng Viện Trưởng VHĐ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
" Để kính trình

20/04/2019(Xem: 149)
Các loài họ Đậu cần thiết cho sức khỏe con người vì đậu có chứa một chất acid gọi là phytic acid, một chất chống oxi hóa rất mạnh, giúp bảo vệ cơ thể chống lại các gốc tự do. Các gốc tự do này thường tấn công các tế bào khỏe mạnh
20/04/2019(Xem: 38)
TC đã đang làm ngang, nói ngược gây ra một làn sóng phản đối dữ dội và quyết liệt chưa từng có của các nước láng giềng trong khu vực cũng như của cộng đồng thế giới từ Á, Âu, Mỹ đều chống TC.
20/04/2019(Xem: 45)
WASHINGTON - Tiếp theo tin Bắc Hàn bắn thử vũ khí chiến thuật chính xác được tin là phi đạn tầm ngắn, quyền bộ trưởng quốc phòng của nội các Trump tuyên bố “không liên quan với phi đạn hành trình”.
20/04/2019(Xem: 44)
BEIJING - Khoa học gia Trung Cộng đang phát triển kỹ thuật mới để lọc nước thải và lọc nước mặn, dùng rơm và ánh sáng mặt trời – quang nhiệt là chiến lược hứa hẹn.
20/04/2019(Xem: 33)
LONDONDERRY - 1 phụ nữ thiệt mạng khi cảnh sát đụng độ đoàn biểu tình tại khu phố cực hữu của thành phố Londonderry.
20/04/2019(Xem: 43)
MOSCOW - Thông tấn RIA Novosti loan báo: lãnh tụ Kim Jong-un công du Nga vào cuối tháng này, đáp lời mời của TT Putin dẫn nguồn tin Điện Kremlin.
20/04/2019(Xem: 38)
TỈNH SOUTH KIVU - TT Congo Tshisekedi loan báo: tai nạn tàu chở khách tại Hồ Kivu gây thiệt mạng 13 người – 150 người được ghi mất tích.
20/04/2019(Xem: 41)
BEIJING - Trong chuyến thị sát 3 ngày tại vùng tây nam, gồm “cộng đồng Chongqing” từ Thứ Hai đến Thứ Tư, lãnh tụ đảng và nhà nước Trung Cộng khẳng định “Xóa nghèo là ước vọng của đảng CS trong suốt lịch sử 98 năm của đảng, 40 năm của chế độ cộng hòa nhân dân dân và 40 năm cải cách, cởi mở”.
20/04/2019(Xem: 47)
TAIPEI, Đài Loan -- Một đại sư Đài Loan, đại diện cho giáo hội Phật Quang Sơn, bày tỏ ý muốn giúp xây lại Nhà thờ Đức Bà Paris.
20/04/2019(Xem: 40)
WASHINGTON - Bạch Ốc xác nhận: TT Trump đã nói chuyện điện thoại với Tướng Haftar hôm Thứ Hai.
20/04/2019(Xem: 47)
CARACAS - 2 nguồn tin thông thạo cho biết: Quốc Hội Venezuela do đối lập kiểm soát được trông đợi biểu quyết về việc trả tiền lời 71 triệu MK của chương trình công trái.
20/04/2019(Xem: 39)
PARIS - Hàng trăm nhà tranh đấu về biến đổi khí hậu khóa tay với nhau như là chuỗi xích chắn lối vào trụ sở của công ty dầu Total và công ty điện EDF để báo động về “liên minh độc hại” giữa chính quyền của TT Macron và các công ty đa quốc gây ô nhiễm môi trường thiên nhiên.
20/04/2019(Xem: 46)
CAPETOWN - Mưa bão nặng nề làm sập mái nhà thờ gần Durban, 13 người chết và 16 người bị thương.
Tin công nghệ
Khoảng giữa tháng 04/2019, sau vụ cháy làm tan nát cả phần mái của Nhà thờ Đức Bà ở Paris, đã có hơn 1 tỷ USD được quyên góp để giúp phục dựng lại kiến trúc mang tính lịch sử của cả nhân loại. Tuy nhiên, lại phát sinh có 1 vấn đề khác đó là nếu muốn phục dựng đúng y phiên bản cũ, nước Pháp đang không có các cây đủ lớn để làm nguyên liệu.
"Khủng hoảng" không phải là một từ được sử dụng trong những tình huống nhẹ nhàng và các quan chức y tế công cộng biết rõ điều đó. Tuy nhiên, khi xem xét về diễn biến của bệnh sởi năm 2019, các giám đốc của cả Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đều phải dùng đến từ “khủng hoảng”.
Khi vào tù, đa số tù nhân sẽ tham gia vào các chương trình cải tạo riêng, thông thường sẽ là các hoạt động đào tạo nghề nghiệp liên quan tới thể chất. Nhưng ở Phần Lan, các tù nhân đang tham gia những khóa đào tạo đặc biệt: họ đang giúp huấn luyện thuật toán trí tuệ nhân tạo cho một startup trong nước
Samsung ghi nhận có những báo cáo về màn hình của những chiếc Galaxy Fold mà hãng gửi cho các bên truyền thông để đánh giá. Không chỉ một bên mà nhiều bên đã phàn nàn về màn hình của máy gặp vấn đề, liên quan tới mặt kính và lớp hiển thị. Samsung chỉ cho biết đang điều tra những máy bị hỏng đó để tìm nguyên nhân chứ chưa tiết lộ thêm các thông tin cụ thể.
Một cuộc điều tra của AP năm 2018 cho thấy các ứng dụng của Google như Maps trên Android cho phép Google liên tục thu thập vĩ độ và kinh độ chính xác của người dùng.
Khoảng giữa tháng 04/2019, Facebook chính thức thừa nhận rằng hãng lưu trữ mật mã của hàng triệu người dùng Instagram dưới dạng ký tự thuần túy, khiến chúng dễ dàng bị lộ với những nhân viên có thẩm quyền truy cập vào hệ thống nội bộ nhất định.
Khoảng giữa tháng 04/2019, Emtek, đơn vị phát hành nội dung từ Indonesia cho biết sẽ ngưng cung cấp dịch vụ người dùng BBM, nền tảng tin nhắn rất nổi tiếng cho người dùng máy BlackBerry từ ngày 31/05/2019 tới. Hồi năm 2016, Emtek có được giấy phép khai thác nền tảng BBM cho khách hàng cá nhân trong khi mảng doanh nghiệp của BBM vẫn do BlackBerry quản lý.
Bộ nhóm nổi tiếng ở phía bắc vào mùa xuân, với tên gọi Leo Triplet, ba thiên hà tráng lệ tập hợp trong một cảnh nhìn.
Khoảng giữa tháng 04/2019, Facebook xác nhận đang phát triển trợ lý ảo bằng giọng nói của riêng hãng, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Google Assistant, Amazon Alexa và Siri của Apple.
Khoảng giữa tháng 04/2019, chỉ hơn một ngày sau khi thảm họa ập đến với ngôi Nhà thờ hơn 850 tuổi, mọi người đã quyên góp được gần 1 tỷ USD, bao gồm từ cả những tín đồ bình thường cho tới các nhà tài phiệt từ khắp nơi trên thế giới nhằm khôi phục Nhà Thờ Đức Bà. Tổng thống Pháp đề ra thời hạn 5 năm để có thể mang công trình kiến trúc lịch sử trở lại với nước Pháp và cả thế giới.
Vishwanath Akuthota, người sinh viên bị bắt, hiện phải đối mặt với án tù 10 năm, cộng thêm 3 năm quản thúc sau khi được thả và phải bồi thường số tiền lên tới 250,000 USD. Akuthota bị bắt vào ngày 22/02/2019 tại Bắc Carolina, 2 tuần sau khi liên tiếp lắp USB sát thủ vào 66 máy tính của trường Saint Rose ở những địa điểm xung quanh khuôn viên trường.
Khoảng giữa tháng 04/2019, công ty giải khát PepsiCo đã đàm phán với một startup không gian của Nga, để có cơ hội trình chiếu logo của hãng lên bầu trời đêm bằng hệ thống vệ tinh quỹ đạo thấp.
Ông Nightingale không phải người đầu tiên trong Firefox đứng ra tố cáo. Tháng 07/2018, giám đốc kỹ thuật của Mozilla, ông Chris Peterson, đã cáo buộc Google cố tình làm chậm YouTube trên Firefox. Ông tiết lộ rằng cả Firefox và Edge đều gặp phải tình trạng sụt giảm hiệu năng so với Chrome khi tải nội dung YouTube. Để làm được điều này, Google đã chuyển sang sử dụng một thư viện JavaScript dành cho YouTube mà họ biết nó không hỗ trợ YouTube.
Một trong những thiên hà sáng nhất trên Bầu trời Trái đất có kích thước tương tự Dải Ngân hà Milky Way của chúng ta: Messier 81 rộng lớn và xinh đẹp.
Khoảng giữa tháng 04/2019, một số nguồn tin từ Hà Lan đã cáo buộc Samsung là kẻ đánh cắp công nghệ phần mềm của ASML từ năm 2015, trước đó các báo cáo cho rằng Trung Quốc đứng phía sau vụ việc. ASML là nhà sản xuất các dây chuyền chế tạo chip lớn nhất thế giới, có trụ sở chính tại Hà Lan.