Hôm nay,  
Việt Báo Online

Thơ Thẩn Mà Chơi

25/03/200200:00:00(Xem: 3853)
Thơ Thẩn Mà Chơi
Thơ Thẩn Chi Giao
Việt Lão đại gia (Victoria) có bài "Chúc Tết Cô Gia" đăng trong mục "Thơ thẩn mà chơi" cuœa SGT số 249, vì để loạt bài "Khoe ái quốc phaœi làm sao"" được liên tục nên mãi đến số này (252), Cô Gia mới họa vận bài cuœa Việt Lão trong ý nghĩa toœ tình "thơ thẩn chi giao". Xin Việt Lão đại gia thông caœm cho sự trễ naœi này. (Bộ vần cuœa VL đại gia là: ra, gia, hoa, ra, gia)

Những lời chúc Tết lão ghi ra,
Việt Lão, cám ơn nhé đại gia!
Về mục "Thẩn thơ" nay kết quaœ,
Và vườn "Thơ thẩn" đã đơm hoa.
Là do bằng hữu chung lòng lại,
Ấy bơœi đệ huynh boœ sức ra!
Gơœi quý đại gia lời caœm tạ,
Cuœa toàn tòa soạn lẫn Cô Gia.

Cô Gia

*
Ném Con Xuống Biển
Kết quả cuộc thăm dò dân ý của tờ Sunday Age cho thấy: Đa số dân Úc tin rằng Thủ tướng John Howard đã nói dối trong vụ "người tầm trú ném con xuống biển". Hiện có một ủy ban Thượng Viện điều tra về vụ này, và uy tín của ông Thủ tướng Howard đang tiếp tục sút giảm...

Lão đã tung ra tin giật gân
Ngõ hầu kiếm phiếu của người dân.
Huyênh hoang khi đảng tăng nhiều ghế,
Chễm trệ trên ngai đã mấy lần.
Ném trẻ khỏi tàu: loài dã thú.
Quăng con xuống biển: lũ vô nhân.
Làm sao minh chứng điều không thực,
Nên sẽ lòi ra chuyện dối gian.

Trường Xuân Lão

*
Lời Ru Cuœa Mẹ
Hồng Mỹ Linh là độc giaœ cuœa Sàigòn Times nhưng ơœ tận chân trời Gold Coast, muốn đóng góp một vài vần thơ thẩn để quý độc giaœ chúng ta "mua vui cũng được một vài trống canh". Mỹ Linh cũng thích tập tành làm thơ để nói lên hoài bão ý chí cuœa mình. Hôm nay Mỹ Linh xin ra mắt Cô Gia đại gia, chuœ vườn "Thơ thẩn mà chơi" và quý độc giaœ Sàigòn Times với "Lời ru cuœa mẹ". Kính mong được chỉ giáo.

Tuổi Mẹ là tuổi "Rì Thai"(1)
Mà sao Mẹ vẫn lo ngày lo đêm
Lo đàn con cháu lớn lên
"Nó" "cù", "nó" "dụ" Việt kiều "gô hôm"(2)
Chiêu bài "xây dựng quê hương"
Baœn đồ chữ S rách bươm ra rồi
Tội nghiệp các con cháu tôi
Thiệt thà hăm hơœ về quê thăm nhà
"Pháp lệnh quaœn lý" ban ra
Kiểm tra tất caœ Việt kiều "queo khơm"(3)
Những phường giá áo túi cơm
Hại dân bán nước lại còn ba hoa
Chính sách chia rẽ Đaœng ta
"I meo"(4)xách động chưœi xa chưœi gần
Mẹ già lo sợ phập phồng
Sợ đàn con cháu mắc lừa Cộng nô
Đêm ngày mẹ góp lời thô
Đề cao caœnh giác Thành Hồ hại con.

Hồng Mỹ Linh (Mẹ già) - Gold Coast

(1)Retired, (2)go home, (3)welcome, (4)Email

*
Thơ Văn Là Tính
Kính họa vận bài thơ "Nam Man lấy điểm với vợ" cuœa Nam Man đại gia trong mục "Thơ Cù Nèo" cuœa SGT số 250 ngày 7.3.02 để kính tặng Nam Man đại gia:

Thơ văn là tính cuœa ông mà,
Thật khó nói rằng bác thiệt thà:
Gặp quyœ! Hiền sao chơi... được đấy,
Nhằm yêu! Nhát lại đụng... vào đa.
Chung quy bác vẫn là nhân hậu,
Rốt cuộc ông còn giữ nết na.
Thấy gái! Thương bà đâu dám liếc,
Tuổi già chân yếu khó lân la.

Việt Lão - Victoria

*
Giaœ Điếc Ngu Ngơ
Có keœ cũng này cũng nọ, lại thêm tài lươn lẹo... nên phaœi ra hầu tòa để rồi giaœ điếc ngu ngơ còn khoe lúc trước đã từng... bị súng nổ quá ù tai. Nhưng thật ra tai thính không ai bì kịp và miệng leœo đốp chát khó tìm keœ đuổi theo. Keœ hèn có bài thơ xin gưœi vào mục "Thơ thẩn mà chơi"

Chính y hành động quá yêu tà
Đan kết nhóm phe thứ quyœ ma
Lộ lắm thói hư đâu chịu nhận...
Lòi nhiều tật xấu chối phăng mà...
Hầu toà! Giaœ điếc ngu ngơ lẩn
Hội họp! Lanh nghe, đốp chát rà
Yêu quœy đòi làm thần với thánh!
Tanh dơ lươn lẹo... ngon lành à"

Dân Đen - Melbourne

*
Giấu Cướp - Tội A Tòng
Đọc bài "Thanh lý môn hộ" ơœ mục "Hương giáo đề thơ" trong SGT số 249, Hương Giáo đã dẫn chứng và đưa đến kết luận người xưa có câu "môn hộ chưa thanh lý thì không thể nói đến đấu tranh với người ngoài". Keœ hèn kính bái phục những lời vàng ngọc trong ý tươœng cao quý này. Bài thơ sau đây xin kính tặng Hương Giáo:

Trơœ cờ, phaœn bội lũ cuồng ngông
Nịnh hót bon chen gọi có công
Việc phaœi đâu nhìn ra đóng góp...
Điều sai chẳng thấy cứ nâng bồng...
Manh gian! Phun độc nơi ngôn luận...
Dối trá! Quậy hôi chốn cộng đồng...
Thứ đó nếu mà còn chứa chấp
Khác nào giấu cướp - tội a tòng.

Việt Lão - Victoria

*
Đòi Lại Đất, Biển

Cắt đất, biển hiến dâng Trung quốc
Việt Cộng phường bán nước, hại dân
Non sông: Lãnh thổ, haœi phần
Mồ hôi, nước mắt cha ông thuơœ nào
Thứ vong baœn ôm nhào quyền lợi
Đất, biển đem cắt xới bán dâng
Bọn này phaœn quốc, khi dân
Đầu óc vọng ngoại ra thân tôi đòi
Vì ám muội quên nòi, quên
Tổ Gây tương tàn thịt boœ ngoài da
Quan thầy chúng trọng hơn cha
Non sông đóng móc bán ra nhiều phần
Giờ không thể khóc than chịu nhục
Tiếng núi sông gọi thúc vang rền
Trong ngoài kết hợp đứng lên
Quyết đòi đất, biển bạo quyền bán dâng.

Thái Châu - Victoria

*
Việt Cộng Rước Quan Thầy

Việt Cộng rước... thầy Giang Trạch Dân
Thầy qua ban phép để hộ thân
Chứ không phen này e khó thoát
Toàn dân sôi sục gấp bội phần
Tham quyền cố vị đem bán nước
Huœy bao công khó cuœa tiền nhân
Còn xác giặc Hồ sao không bán
Hoặc hiến dâng thầy để làm phân...

Tu Ta Lon - Victoria

*
Thiên Đường Cộng Saœn
Trên báo SGT số 249, tiết mục "Diễn đàn độc giaœ" có bài "Bi kịch cuœa phụ nữ dưới chế độ CS" cuœa Phan T.Lê Canberra. Sau khi đọc bài ca dao lưu truyền trên đất Bắc. Kính tặng quý đại gia và qúy độc giaœ SGT bài caœm hứng này:

Em là thiếu nữ tuổi xung phong,
Đaœng bắt băng rừng sợ phập phồng.
Taœi đạn Trường Sơn thêm sốt rét,
Ba lô chỉ muối với cơm không.
Ăn vô chát ngắt lòng cay đắng,
Nhớ lại thời qua thật bất công.
Cộng saœn ma le nhiều thuœ đoạn,
Phaœn dân hại nước caœ non sông.

Chang Son

*
Lôi Chúng Ra Công Lý

Tiền nhân dựng nước, chống Tàu
Ngày nay Đaœng Cộng lẽ nào hiến dưng"
Hiệp định biên giới Việt Trung
Tàu Mao lấn chiếm một vùng biên cương
Hơn baœy trăm cây số vuông
Nam Quan, Baœn Giốc nằm luôn đất Tàu
Vùng biển dầu khí dồi dào
Hoàng sa haœi đaœo thuộc vào Bắc Kinh
Bán nước, lũ Hồ Chí Minh
Duẩn, Linh, Mười, Mạnh, Kiệt, Chinh, Dũng, Hùng
Tôn, Khoan, Giá, Duyệt, Đồng, Tùng...
Ngoại bang lòn cúi, bần cùng nhân dân
Việt Cộng là bọn bất nhân
Luật rừng khuœng bố, người dân kinh hoàng
Muốn sống, dân phaœi kết đoàn
Diệt trừ đaœng Cộng, baœo toàn núi sông
Chế độ tàn ác bất công
Toàn dân đứng dậy, một lòng tiến lên
Điểm danh, vạch mặt từng tên
Tay sai, đón gió chớ quên truy lùng
Bạo quyền nay tới đường cùng
Quyết không cho chúng vẫy vùng thoát thân
Lôi cổ ra trước nhân dân
Thi hành công lý, định phân tội hình

Trương Minh Hoà (WA)

*
Hoœi Ông Ngô Caœnh Phương
Trong thượng tuần tháng 3/2002 báo chí viết nhiều vấn đề về bữa tiệc mừng Xuân âm lịch (Nhâm Ngọ) ơœ nhà tù Long Bay, trong tiệc đó ông Ngô Caœnh Phương là một tham dự viên (hay thành viên cuœa Ban Tổ chức"). Trước việc báo chí bàn ngang tán dọc, đứa Nam Man viết bài này để "hoœi ông Ngô Caœnh Phương".

Nghe thằng báo chí nó rêu rao,
Chẳng hiểu ông "ăn tết" kiểu nào.
Có được cai tù cho phép chưœa,
Không chờ chúa ngục chấp đơn sao"
Hai phong bánh pía, ly trà đậm,
Một đĩa tàu sa, gói mứt ngào.
"Ăn Tết" như vầy đâu có lớn,
Mần gì chúng nó cứ lao nhao.

Nam Man

*
Nam Man, Nó Đó

Thân tặng chú thím Trần Kim EŒm Qld.

Nhiều người "théc méc" đứa Nam Man,
Nó thấp" Hay cao" Mặt dọc, ngang"
Ngổ ngáo chắc như tên cán bộ,
Ngông nghênh chừng cỡ tụi công an"
Xem hình: thì thấy hơi hiền hậu,
Ngó aœnh: sao nghi khá điếm đàng!
Nó có học hành" Hay dốt nát"
Nó con nhà khó" Hoặc nhà sang"

Nam Man

21/03/2019(Xem: 169)
Có vẻ như thế giới đang xúm nhau cản bước quân lực Trung Quốc ở Biển Đông... Trong khi Hải quân nhiều quốc gia cho biết sẽ tới Biển Đông, xem như đường hàng hải quốc tế phải rủ nhau đi qua, bất kể chính phủ TQ đã tuyên bố chủ quyền 90% diện tích Biển Đông, Tạp Chí Oil Price hôm 20/3/2019 đưa ra nhận định của bình luận gia Haley Zaremba cho thấy quân lực TQ chẳng là cái thớ gì, chỉ riêng so với quân lực Hoa Kỳ -- và chỉ tính trong khu vực thôi cũng là một trời một vực.
21/03/2019(Xem: 118)
SEOUL, Nam hàn -- Bản tin từ thông tấn nhà nước Việt Nam cho biết: Hàn Quốc rúng động vụ 1.600 khách thuê phòng bị quay lén và phát trực tiếp trên Internet...
21/03/2019(Xem: 74)
WASHINGTON - Viên chức lãnh đạo cơ quan bảo vệ môi trường thiên nhên EPA báo động: nguy cơ thiếu nước và nước ô nhiễm là tai họa lớn hơn biến đổ khí hậu.
21/03/2019(Xem: 75)
BRUSSELS - Thủ Tướng Anh Quốc yêu cầu Liên Âu cho hoãn ly thân đến cuối Tháng 6 – chưa biết EU đồng ý hay không dời Brexit đến sau cuộc bầu cử QH châu Âu đã định vào Tháng 5.
21/03/2019(Xem: 74)
WELLINGTON - Thủ Tướng Jacinda Ardern không gọi tên hung thủ bắn chết 50 người hôm Thứ Sáu tại 2 đền Hồi Giáo tại Christchurh (New Zealand) để y không được nổi tiếng như ý muốn xấu của quỷ.
21/03/2019(Xem: 74)
NEW YORK - Thông tấn tài chính Bloomberg báo tin: 1 phi công dự khuyết phản ứng kịp thời bằng cách làm tê liệt hệ thống máy điện toán điều khuyển chuýên bay chỉ 1 ngày trước tai nạn Lion Air tại Indonesia 5 tháng trước, theo 3 nguồn thông tin từ đoàn điều tra đang phân tích hộp đen của Boeing.
21/03/2019(Xem: 105)
LOUDOUN COUNTY, Va. — Một người gốc Việt, chuyên hành nghề thầu xây dựng, nguyên cư trú ở thành phố Ashburn bị cáo buộc về tội trộm hơn 150,000 đôla từ ít nhất 26 khách hàng, rồi trốn sang California,
21/03/2019(Xem: 96)
WENATCHEE, Washington — Một người gốc Việt tại thị trấn Wenatchee hôm Thứ hai ra tòa thụ lý về tội hỗ trợ một nhóm tù nhân Quận Chelan County rút tỉa tiền bất hợp pháp từ thẻ ngân hàng của một tù nhân bạn.
21/03/2019(Xem: 117)
WASHINGTON - Với các tài liệu mới tiết lộ từ hồ sơ tòa án ngày 19-3, TT Trump bị vây hãm – bởi, hàng loạt tiết lộ mới cho thấy đủ lý do để ông cảm thấy bị đe dọa bởi đám mây u ám trùm phủ lên cuộc sống, về cuộc kinh doanh và vai trò lãnh đạo hành pháp của mình.
21/03/2019(Xem: 100)
WASHINGTON - Đáp lại phê bình hôm Thứ Hai của luật sư bảo thủ George Conway, chồng của cố vấn Kelleyanne Conway, nêu nghi vấn về sức khỏe tâm thần không thích hợp của TT, ông Trump mô tả ông Conway là “thằng chồng trời đánh”.
21/03/2019(Xem: 120)
WASHINGTON - Ông Johnny Isakson, là nghị sĩ đại diện cử tri Georgia, rất bất bình về các phát biểu xúc phạm người quá cố là đồng viện và cùng đảng CH, nghị sĩ McCain của Arizona, đã qua đời trong năm qua.
21/03/2019(Xem: 86)
Westminster (Bình Sa)- - Để có phương tiện cho việc tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL. 2563-2019 do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và Cộng Đồng Phật Giáo Miền Nam California sẽ được tổ chức tại Công Viên Mile Square Park, Thành Phố Fountain Valley, Miền Nam California vào các ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật, 13 và 14 tháng 4 năm 2019 tại Mile Square Park, thành phố Fountain Valley, California, Hoa Kỳ với Chủ Đề “Phật Giáo và Hòa Bình”
21/03/2019(Xem: 95)
WASHUNGTON - Dân biểu Elijah Cummings (DC-Maryland) đang là chủ tịch ủy ban giám sát Hạ Viện lên án Bạch Ốc hành động chưa từng thấy để ngăn trở và trì hoãn yêu cầu thông tin cần cho cuộc điều tra các nghi vấn về ông Trump và nhóm cộng sự.
21/03/2019(Xem: 103)
WASHINGTON - Sự đảo ngược lập trường của TT Trump không là ngoài mong đợi của mọi người – twitter ngày 6-11-2012 của ông ghi “Cử tri đoàn là tai họa của thể chế dân chủ”.
Tin công nghệ
Khoảng giữa tháng 03/2019, chỉ một ngày sau khi làm mới iPad Air và iPad mini, Apple tiếp tục phát hành cập nhật phần cứng mới dành cho iMac. Cả model 21.5 inch và 27 inch đều được nâng cấp về phần cứng với việc hỗ trợ CPU Intel thế hệ 8 và 9. Ngoài ra, còn có tuỳ chọn GPU AMD Radeon Pro Vega dành cho những người cần sức mạnh đồ họa. iMac 21.5 inch mới sẽ có giá từ 1,299 USD trong khi model màn hình 27 inch sẽ có giá từ 1,799 USD.
Google từng xác nhận rằng ứng dụng email phổ biến của hãng - Inbox by Gmail – sẽ ngừng hoạt động vào mùa xuân năm 2019 nhưng không tiết lộ ngày cụ thể. Đến khoảng giữa tháng 03/2019, điều này đã chính thức được Google xác nhận. "Inbox by Gmail" sẽ ngừng hoạt động từ ngày 02/04/2019.
Trước khi ra mắt năm 2007, Apple đã bí mật phát triển dự án iPhone của hãng trong ít nhất 2.5 năm. Trong khoảng thời gian đó, hầu hết những người làm việc trong công ty chỉ biết tới thiết bị qua tên mã M68 và Purple 2. Apple muốn tạo ra một ngạc nhiên lớn cho mọi người về chiếc iPhone nên với ngay cả kỹ sư phát triển nó cũng không biết hình dáng nó như thế nào.
Ngày 21/03/2019, thương vụ giữa hãng phim Walt Disney Company's và công ty 20st Century Fox chính thức kí kết, hoàn tất thỏa thuận, hai tên tuổi lớn nhất nhì Hollywood sẽ chính thức "về chung một nhà".
Khoảng giữa tháng 03/2019, tại Hội nghị Nhà phát triển Game GDC diễn ra ở San Francisco, Google đã ra mắt một nền tảng hoàn toàn mới có tên là “Stadia”. Đây là nền tảng cho phép chơi game thông qua dịch vụ đám mây của Google, tất cả những gì người dùng cần chỉ là trình duyệt Chrome và mạng Internet tốc độ cao.
Qualcomm từng thông báo sẽ sớm ra mắt một dòng sản phẩm mới. Khoảng giữa tháng 03/2019, hãng đã chính thức giới thiệu dòng chipset hoàn toàn mới có tên QCS400, một bộ vi xử lý dành riêng cho các thiết bị âm thanh thông minh.
Trong thông cáo báo chí khoảng giữa tháng 03/2019, Apple cho biết, Standford Medicine đã công bố kết quả của cuộc nghiên cứu thông qua phần mềm Apple Heart Study tại “Hội thảo và triển lãm khoa học hàng năm của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ lần thứ 68”.
Khoảng giữa tháng 03/2019, Apple bất ngờ ra mắt chiếc iPad Air hoàn toàn mới với màn hình 10.5 inch lớn hơn và có giá 499 USD.
Dù Face ID vẫn hoạt động trong công việc nhận dạng gương mặt của mỗi người và phát hiện những cách lách luật, nó vẫn bị lừa bởi những cặp song sinh trong gia đình. Trước đây, khi lần đầu ra mắt iPhone X, đã có hàng loạt video trên YouTube chứng minh vấn đề.
Tinh vân Đầu ngựa tối và Tinh vân Orion phát sáng là những khung cảnh vũ trụ tương phản. Cách Trái đất 1,.500 năm ánh sáng, ở trong một trong những chòm sao dễ nhận biết nhất của bầu trời đêm, chúng xuất hiện ở các góc đối diện của bức tranh khảm hai ảnh tuyệt đẹp.
Khoảng giữa tháng 03/2019, một số nguồn tin Đức cho biết, có thể BMW và tập đoàn Daimler - công ty mẹ của thương hiệu Mercedes-Benz đang thương lượng về kế hoạch cùng phát triển nền tảng xe điện. Dù vẫn chưa có gì chắc chắn nhưng nếu thành công, phân khúc xe mà cả hai nhà sản xuất xe hơi hàng đầu nước Đức hướng đến là các mẫu xe cỡ nhỏ và cỡ trung. Việc sử dụng chung nền tảng cùng nhau phát triển được cho là sẽ giúp tiết kiệm ít nhất 8 tỷ USD trong suốt 7 năm đối với cả 2 bên.
Tháng 01/2018, những hacker được cho là thành viên của nhóm Lazarus, những kẻ được cho là do chính phủ Triều Tiên thuê để trộm tiền và hack các doanh nghiệp, tổ chức trên thế giới đã thử cố trộm 110 triệu USD từ ngân hàng Mexico Bancomext. Những hacker mũ đen không thể nuốt trọn số tiền 110 triệu USD, nhưng chúng cũng thành công trong việc “tuồn” từ 300 đến 400 triệu Peso ra khỏi Mexico, quy đổi ra là khoảng 10 đến 20 triệu USD vào tháng 04/2018.
Khoảng giữa tháng 03/2019, sau khi Google phát hành bản cập nhật Android Q cho các mẫu điện thoại Pixel, một số lập trình viên của diễn đàn XDA-Developers đã nghiên cứu và phát hiện ra một loạt tính năng mới mà Google đã bổ sung vào hệ điều hành mới nhất của hãng.
Khoảng giữa tháng 03/2019, trường Đại học Princeton, Stanford, Ohio State và California-Berkeley cho biết đang cắt đứt hoặc giảm liên quan với Huawei. Theo Bộ Giáo dục Mỹ, từ năm 2012 đến 2018, công ty Trung Quốc đã trao 10.6 triệu USD dưới dạng quà tặng và hợp đồng cho các chương trình truyền thông và công nghệ của 9 trường học. Ông Tobin Smith, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học Mỹ, cho biết “ngày càng nhiều trường cắt liên lạc với họ”. Tháng 09/2018, FBI tổ chức hội nghị lớn với Hiệu trưởng các trường đại học tại Washington
Điều gì đang diễn ra ở trung tâm của thiên hà xoắn ốc M106? Thiên hà M106 xuất hiện vô cùng ấn tượng với một đĩa xoắn ốc chứa đầy những ngôi sao màu xanh cùng mây khí, và phần gần trung tâm với những dải bụi mảnh màu đỏ hòa quyện vào nhau. Lõi của M106 bức xạ mạnh trong vùng sóng radio và tia X, cho thấy hai luồng vật chất phun theo hai hướng ngược nhau, dọc theo trục lớn của thiên hà. M106 là một trong những thiên hà tiêu biểu theo kiểu Seyfert với phần trung tâm có độ sáng lớn bất thường.