Mừng Dân Việt Đắc Cử

29/11/200600:00:00(Xem: 4625)

Mừng Dân Việt Đắc Cử

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tổng thống, vào ngày 7 tháng 11 năm 2006 đã qua. Ngày 29 tháng 11, kết quả sau cùng chánh thức được công nhận và sẽ nhậm chức tại các cơ quan dân cử liên quan. Khi viết bài này chỉ còn khoảng vài trăm phiều để ra soát lại, không đủ để thay đổi cục diện. Nên kết quả về số người gốc Việt đắc cử  coi như đã chắc. Một bước ngoặc chánh trị bầu cử đáng mừng, một niềm vui cho dân Việt ở Little Saigon, thủ đô tinh thần củ angười Việt tỵ nạn CS nói riêng và người Việt Hải ngoại nói chung.

Chưa mùa bầu cử nào lớp trẻ người Mỹ gốc Việt ở Little Saigon ra ứng cử  đông và thành công lớn hơn mùa bầu cử này. Hạ Viện TB Cali,  tiểu bang người Việt quần cư đông nhứt Mỹ, tiểu bang đông dân nhứt Mỹ, kinh tế ngang hàng cả nước Pháp, DB Trần thái Văn tái đắc cử với đa số áp đảo so với người về sau. Hội đồng TP Garden Grove, thành phố người Việt quần cư đông nhứt Little Saigon, Nữ Luật sư Dina Nguyễn về nhứt cộng với Nữ Nghị viên đương nhiệm là Janet Nguyễn, hội đồng có 2 người gốc Việt trong hội đồng có 5 người. Học khu Garden Grove, Hội đồng Giáo dục, một hội đồng nhiều trường ốc và học sinh nhứt Quận Cam,  Ls Nguyễn quốc Lân tái đắc cử cộng với 2 Uy viên đương nhiệm Ls Nguyễn quang Trung, và Tiến sĩ Nguyễn Lâm Kim Oanh, thành phần gốc Việt chiếm 3 trên 5 của hội đồng. Hội đồng TP Westminster, thành phố nội ô  của Little Saigon, Andy Quach tái đắc cử về đầu, và Tạ Đức Trí lần đầu tiên ứng cử đắc cử. Như TP Garden Grove, Hội đồng TP Westminster cũng có 2 người Việt trên 5 của Hội đồng.  Học khu Westminster,  học khu có khoảng 30% học sinh gốc Việt, từng là điểm nóng xảy ra cuộc biểu tình khi Hội đồng Giáo dục Westminster nay mướn mai cho nghỉ Giáo sư Tiến Sĩ  Nguyễn Lâm Kim Oanh, mà người gốc Latinh và gốc Việt nghĩ có kỳ thị chủng tộc. Andrew Nguyễn một chuyên viên nghiệp đoàn chuyên đi dàn xếp các xung khắc giữa giáo chức và thành phần phục vụ học đường ở Garden Grove nhảy vào đống lửa, và đắc cử. Đăc biệt hơn nữa tại Đăc Khu Vệ Sinh Midway, nghe tưởng nhỏ, chớ thực sự công tác bao gồm cả thành phố Westminster, Midway, đã từng trong đôi năm tăng giá vệ sinh 200%, một người trẻ nhứt làm nên một ngạc nhiên lớn. Diệp Miên Trường mới 23 tuổi, Phụ Tá đặc trách cộng đồng cho DB Trần thái Văn, ra ứng cử đắc cử vào Ban Giám đốc có 5 người, sẽ quyết định một việc mà hàng tháng mỗi gia đình đều phải ký ngân phiếu để trả. Em ra ứng cử vì muốn ngăn chận việc tăng giá bất hợp lý ấy.

Bà con cô bác người Mỹ gốc Việt trong vùng mừng Anh Chị Em đắc cử vì nhiều lý do.

Mừng vì kết quả làm cho bà con cô bác thở phào nhẹ nhỏm. Sau nhiều ngày nín thở, hồi họp theo dõi cuộc kiểm phiếu. Cứ 5 giờ chiều là lo thở ra hay mừng khấp khởi. Trừ  DB Trần thái Văn và Uy viên Giáo dục Nguyễn quốc Lân tái đắc cử chắc trong những giờ đầu vì số phiếu vượt xa,  người kế tiếp không thể rượt kịp. Số còn lại vô cùng hội họp. Nửa đêm đầu ứng cử viên  Việt số phiếu về rất cao, sau đó bị vượt dần dần, có lúc gần như thất vọng, rồi sau cùng vọt lên lại để vượt mức đến, thắng cử sau cùng.

Mừng vì đó là những lá phiếu Việt quyết định, những lá phiếu khiếm diện gởi thơ trước không kịp, giờ chót nhờ bà con chở đến nộp tại phòng phiếu ngày đi bầu, và những lá phiếu tạm thời mà bà con  cử tri hợp lệ nhưng vi công ăn việc làm phải tạm vắng trở về bỏ. Người viết bài này từng sống nhờ lá phiếu ở VN, những giờ chót đi rảo các thùng phiếu, đã vô cùng cảm kích khi thấy một đại úy trừ bị gốc Việt, gốc Little Saigon đi như đi hành quân về dẫn vợ vào phòng phiếu xin bỏ thăm. Hai cô đi làm làm nails dài ngày  từ  Las Vegas chạy xe hất hơ hất hải về bỏ thăm. Một ông lão nhờ ông bạn già dìu vào phòng phiếu xin nộp  bao thơ bầu khiếm diện vì trước đó năm nhà thương không điền gởi được. Hỏi ra mới biết nhờ truyền hình SBTN khắp nước Mỹ, nhờ báo  và radio online tiếng Việt, những cử tri đầy hồn thiêng sông núi Việt này mới biết và hất hơ hất hải chạy về quê Little Saigon để bỏ phiếu tạm thời, vô nước cho gà nhà, tiếp sức cho ngựa về ngược. Lá phiếu bầu vắng mặt của thế hệ thứ nhứt và lá phiếu tạm thời (provisional vote) của lớp trẻ đi đâu vẫn bám gốc Little Saigon về bỏ thăm trong ngày cần thiết, những lá phiếu đó đã tạo nên chẳng những số phiếu căn bản mà là số phiếu giọt nước tràn đăc cử giờ chót của Anh Chị Em ứng cử viên gốc Việt.

Mừng vì truyền thông đại chúng, báo chí, phát thanh, phát hình tiếng Việt nói chung đã vận động mạnh để người Việt đi bầu đông. Cộng luận và truyền thông đại chúng tiếng Việt  của người Việt, hầu hết muốn ứng cử viên Việt đoàn kết, tranh đua lành mạnh. Phần lớn đồng bào gốc Việt cử tri đã  ủng hộ "gà nhà" hết mình nên tỷ lệ số ƯCV gốc Việt đắc cử  mới cao như vậy..

Mừng vì anh chị em ứng cử biết ý bà con bà con cô bác. Đồng bào muốn ứng cử viên Việt không giúp nhau được thì thôi, chớ đừng đánh phá lẫn nhau. Báo chí nói chung không loan tãi những gì tiêu cực, làm mất tiếng tốt của tập thể người Việt trong cuộc tranh cử. Đi xa hơn thiện ý đó, Anh Chị Em ứng cử viên Việt còn kết họp lại thành một liên minh tranh cử Việt, rất đỡ tốn kém và tránh được chống đối của hai đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hoà vì trong liên minh có người này thân Cộng Hoà có người người thân Dân Chủ. Công tâm mà nói, DB Trần thái Văn, người dân cử đi trước,  đã dìu dắt anh em ứng cử một cách tích cực, đoàn kết, trong liên minh 8 người quảng cáo bầu cử chung.  

Mừng vì sự đắc cử của Anh Chị Em là một bằng cớ hùng hồn giải toả ưu tư người gốc Việt ra nhiều quá sẽ làm cho các sắc dân lâu đời lo ngại. Không hẵn vậy, xã hội cũng như chánh trị Mỹ lý tưỏng là đa sắc tộc, đa văn hoá, đa nguyên như một dĩa sà lách trộn dấm đường, muối mỗi thứ giữ  bản chất của mình để tạo thành cái chung, là thành phần cấu tạo của một tập thể lớn:  Out of many one. Chánh trị không có đại diện đồng đều là chánh trị chưa hoàn chỉnh.

Mừng vì đại đa số cử tri nói riêng, bà con cô bác đồng bào gốc Việt nói chung cũng như ứng cử viên nhận thấy nhu cầu củng cố nội lực của cộng đồng Việt là điều kiện tiên quyết để tạo thế đứng vững và tiếng nói mạnh trong dòng chánh chánh trị Mỹ. Nội lực là nền tảng thành công chánh trị bước đầu và bước ngoặc hoà nhập hài hoà, hoà nhập nhưng không đồng hoá theo kiểu melting pot. Không ai đi thương lượng với một tập thể không có lá phiếu, không có đại diện trong nền dân chủ đại nghị như Mỹ.

Mừng vì bà con cô bác đã làm xong nhiệm vụ đưa Anh Chị Em vào nghị trường. Bản tánh người Việt là thủy chung, không ai bỏ Anh Chị Em giữa dòng. Người Việt có câu có sanh là có dưỡng. Bà con cô bác lúc cần sẽ sẵn sàng làm bàn để tiếng nói của Anh Chị Em thêm mạnh ở nghi trường. Ở đơn vị sẽ  theo dõi việc làm, khuyên lơn, nói phải quấy, và nhiều khi gõ cửa, kêu gọi Anh Chị Em khi có thăc mắc, khiếu nại, hàm oan cá nhân hay tập thể.

Mừng vì quyền lợi đia phương, sát sườn, thân thiết là quan trọng. Số người ứng cử vào các cơ quan lập qui điạ phương nhiều. Hai nghị viện trên 5 nghi viên của Hội Đồng TP Garden Grove, thành phố người Việt ở đông nhứt Mỹ, và TP Wesminster, thành phố trong lòng của Little Saigon, thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn CS. 3/5 trong Hội đồng Giáo dục học khu Garden Grove.

Sau cùng, 300 ngàn ngưòi Việt ở Nam Cali, gần 2 triệu người Việt ở Mỹ nói riêng. Và  300 triệu người Mỹ nói chung đã từng dang tay ra phò trợ người Mỹ gốc Việt trên nước Mỹ xinh đẹp, giàu mạnh này. Đại đa số  đang nhìn về Little Saigon, để đánh giá mức độ trưởng thành chánh trị của người Mỷ gốc Việt, sau 31 nam hoà nhập, mà tiêu biểu là qua những người đại diện dân cử. Xin chia vui cùng Anh Chị Em đắc cử và xin chúc Anh Chị Em chưa đắc cử cố gắng đầu tư nhiều hơn nữa. Cầu nguyện  An Trên và hồn thiêng sông núi Mỹ Việt phù hộ cho Anh Chị Em hoàn thành trách nhiệm do đồng bào  Việt và đồng quốc tịch Mỹ giao phó. 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.