Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Loại Miễn Giảm: Tiền Tạm Ứng Cho Tín Thuế Eitc

05/03/200500:00:00(Xem: 1999)
Bản tiếng Việt: Thúy Chi - IRS/SPEC
Tiền miễn giảm dành cho người đi làm có thu nhập thấp (EIC) là một loại miễn giảm thuế đặc biệt một người khai thuế đủ tiêu chuẩn nhận được sau khi trừ đi các khoản thuế phải đóng. Loại miễn giảm đặc biệt này được ban hành nhằm bù lại phần nào sự gia tăng của giá sinh hoạt và mức tăng của loại thuế an sinh xã hội. Số tiền miễn giảm này sẽ làm giảm đi số thuế mà người đủ tiêu chuẩn nhận phải đóng, và trong nhiều trường hợp, sau khi trừ đi số thuế nợ, người khai thuế sẽ nhận được số tiền còn lại bằng tiền mặt.
Người đi làm nếu đủ tiêu chuẩn nhận loại miễn giảm này có thể nhận trước một phần số tiền miễn giảm dành cho họ trong năm 2005 qua các kỳ lương trong năm thay vì họ phải đợi đến cuối năm khi khai hồ sơ thuế năm 2005 mới nhận được loại miễn giảm này. Để biết xem mình có đủ tiêu chuẩn để nhận tiền tạm ứng cho loại miễn giảm đặc biệt EIC hay không, người đi làm phải có con nhỏ đủ tiêu chuẩn; tiền lương kiếm được trong năm phải giới hạn ở những mức quy định; và đồng thời họ cũng phải hội đủ một số điều kiện tiêu chuẩn khác nữa. Các yêu cầu này được giới thiệu cụ thể trên mẫu đơn W-5 - Chứng Nhận Đủ Tiêu Chuẩn Nhận Tạm Ứng tTiền Miễn Giảm Đặc Biệt Dành Cho Người Đi Làm Có Thu Nhập Thấp (Form W-5 - Earned Income Tax Credit Advance Payment Certificate) và trên ấn bản 596 - Miễn Giảm Đặc Biệt Dành Cho Người Đi Làm Có Thu Nhập Thấp (Publication 596 - Earned Income Tax Credit).
Quá trình tạm ứng tiền cho những người đi làm có thu nhập thấp diễn tiến như sau: Ví dụ quý vị là chủ một xí nghiệp hoặc một cơ sở thương mại; một công nhân giúp việc cho quý vị có đủ tiêu chuẩn nhận tiền miễn giảm thuế đặc biệt và họ muốn nhận loại miễn giảm này qua các kỳ lương. Người công nhân này phải điền đầy đủ và ký tên vào mẫu đơn W-5 trong năm 2005 rồi nộp cho chủ nhân hay chủ cơ quan. Theo quy định của luật pháp, là chủ nhân quý vị phải tạm ứng cho hầu hết các công nhân có đủ tiêu chuẩn đang làm việc cho quý vị khi họ nộp đơn để nhận loại miễn giảm đặc biệt này. Mẫu đơn W-5 cho năm 2005 chỉ có hiệu lực cho năm này. Nếu công nhân nào có đủ điều kiện cho năm kế tiếp và muốn nhận được tiền tạm ứng EIC, họ phải nộp cho chủ nhân một mẫu đơn mới cho năm sắp đến.
Tiền tạm ứng được cộng chung vào tiền lương sau khi người công nhân đóng thuế tạm thu trong mỗi kỳ lương. Vì tiền miễn giảm thuế đặc biệt EIC không phải là lương của người đi làm nên chủ nhân không thể giữ lại bất cứ loại thuế nào, như thuế thu nhập, thuế an sinh xã hội hay thuế y tế, trên số tiền này. Thường thường, chủ doanh nghiệp sẽ dùng tiền thuế tạm thu trên thu nhập của tất cả công nhân trong cơ sở kinh doanh, tiền thuế an sinh xã hội và thuế y tế của cả công nhân lẫn chủ nhân để trả trước các khoản tạm ứng này. Tuy vậy, số tiền ứng trước sẽ không làm thay đổi mức thuế lao động người chủ thường tạm thu từ tiền lương của công nhân. Trường hợp người công nhân đủ tiêu chuẩn nhận tiền tạm ứng vàsố tiền này nhiều hơn tiền thuế tạm thu, chủ nhân vẫn có thể vẫn phải ứng trước số tiền này cho họ.
Nếu quý vị tin rằng mình đủ tiêu chuẩn để nhận mức miễn giảm thuế đặc biệt dành cho người đi làm có thu nhập thấp trong năm 2005, quý vị có thể bắt đầu nhận một phần tiền của loại miễn giảm đặc biệt này qua các phiếu lương, thay vì phải đợi cho đến khi nộp hồ sơ khai thuế năm 2005 trong năm 2006 Số tiền tạm ứng này được gọi là Advance Earned Income Credit hay AEITC.
Tiền ứng trước của tín thuế EITC cho phép một số người đi làm có thu nhập thấp nhận được các khoản tiền nhỏ đều đặn qua các kỳ lương, thay vì họ phải đợi đến cuối năm mới nhận được trọn số tiền miễn giảm sau khi nộp hồ sơ khai thuế. Tín thuế này được trừ dần trên các phiếu lương trong năm của công nhân.
Những người có mức lương thấp có thể nhận được tiền tạm ứng cho tín thuế EITC dành cho họ nếu hội đủ các điều kiện sau đây:
· Tổng lợi tức trong năm của họ sẽ không cao hơn $30,338 nếu họ khai thuế với cương vị người sống độc thân; trường hợp người lao động là người kết hôn và khai chung hồ sơ thuế với vợ/chồng, tổng thu nhập trong năm của cả hai người thấp hơn $31,338.

· Người này có ít nhất một con nhỏ phải nuôi dưỡng. Và
· Người này đủ điều kiện nhận tín thuế EITC.
Là người đóng thuế, nếu quý vị muốn nhận được các khoản tiền tạm ứng của tín thuế EITC, quý vị phải điền đầy đủ vào mẫu đơn W-5 rồi đưa phần cuối của tờ đơn cho chủ nhân nơi quý vị làm việc. Mẫu đơn W-5 là giấy chứng nhận nhận tiền tạm ứng cho tín thuế EITC. Quý vị phải giữ lại phần đầu của mẫu đơn W-5 để làm hồ sơ lưu thuế. Phần đơn quý vị đưa cho chủ cơ quan sẽ cho phép họ cộng thêm khoản tiền tạm ứng vào các kỳ lương từ tín thuế dành cho quý vị là người đi làm có nguồn thu nhập thấp.
Trường hợp có sự thay đổi về mức lương trong năm, quý vị không còn đủ tiêu chuẩn để nhận loại tạm ứng EITC nữa, quý vị phải điền một mẫu W-5 mới và nộp lại cho chủ nhân của quý vị để họ không tiếp tục gởi cho quý vị tiền tạm ứng EITC nữa.
Những người có nguồn thu nhập trong năm thuần túy từ các hoạt động tự doanh - (không đi làm cho người khác và không nhận tiền lương bằng qua hệ thống bảng lương W-2) - sẽ không nhận được các khoản tạm ứng dành cho tín thuế này.
1. Tiền tạm ứng EITC là tiền gì"
Tiền tạm ứng EITC (AEITC) là các khoản tiền ứng trước dành cho những người có nguồn thu nhập trong năm tương đối thấp, đủ tiêu chuẩn nhận tín thuế EITC và có ít nhất một con nhỏ phải nuôi dưỡng. Các khoản tạm ứng này sẽ được cộng chung vào các phiếu lương trong năm người đi làm đủ điều kiện nhận loại tín thuế này.
2. Tại sao người lao động có lợi tức thấp nên nghĩ đến việc nhận tiền ứng trước của tín thuế EITC"
Nếu quý vị giúp việc cho người khác để lĩnh lương và nguồn thu nhập này không quá $31,000 trong năm 2005 (hoặc $33,000 đối với người khai chung hồ sơ thuế với vợ/chồng); quý vị có con nhỏ (ít nhất một con), tiền tạm ứng EITC sẽ giúp quý vị nhận thêm một ít tiền trong mỗi kỳ lương để chi phí trong gia đình không phải đợi đến cuối năm sau khi khai thuế mới nhận được tiền giảm thuế đặc biệt của loại tín thuế này.
3. Làm sao người lao động có lợi tức thấp nhận được tiền tạm ứng EITC"
Quý vị nên xem qua 5 câu hỏi in ở mặt sau mẫu đơn W-5 để xem quý vị có hội đủ điều kiện nhận tiền tạm ứng AEITC hay không. Nếu quý vị tin rằng quý vị đủ điều kiện nhận loại tín thuế này quý vị phải điền đầy đủ vào mẫu đơn và nộp phần cuối của mẫu đơn cho chủ cơ quan nơi quý vị làm việc. Sau đó, căn cứ trên mức lương của quý vị, chủ cơ quan sẽ cộng thêm vào mỗi kỳ lương của quý vị một khoản tiền ứng trước của tín thuế EITC. Nhưng nếu nguồn thu nhập quý vị có trong năm đến từ công việc tự doanh hay bằng những nghề tự do, quý vị không thể nhận được các khoản tạm ứng dành cho người có thu nhập thấp.
4. Các khoản tiền tạm ứng dành cho người nhận tín thuế EITC có thể thay đổi không"
Có thể thay đổi. Như trường hợp trong năm nếu nguồn lợi tức của quý vị tăng cao hơn giới hạn áp dụng cho người có mức lương thấp nhận tín thuế, hoặc nếu khi quý vị không đủ tiêu chuẩn để nhận loại tín thuế này nữa, chẳng hạn, con cái của quý vị không còn là trẻ em đủ tiêu chuẩn để quý vị nhận tín thuế này. Quý vị phải điền đầy đủ vào một mẫu W-5 mới và nộp phần cuối của mẫu đơn cho chủ nhân, phần đầu mẫu đơn W-5 quý vị giữ lại để làm hồ sơ lưu thuế. Khi nhận được mẫu W-5 quý vị khai lại, chủ cơ quan nơi quý vị làm việc sẽ ngưng không cộng chung vào lương của quý vị khoản tạm ứng EITC nữa.
Lưu ý: Nếu quý vị không còn đủ tiêu chuẩn để nhận tạm ứng EITC mà không nộp mẫu W-5 để ngưng nhận tiền, khi khai thuế cho năm này, quý vị sẽ phải hoàn lại tất cả số tiền tạm ứng đã nhận từ khi quý vị không đủ tiêu chuẩn cho đến cuối năm thuế.
5. Nếu tôi nhận tiền tạm ứng EITC, tôi có buộc phải khai thuế lợi tức vào cuối năm hay không"
Có. Nếu quý vị đã nhận tiền tạm ứng EITC quý vị phải khai thuế cho năm đó. Trên bảng lương, mẫu W-2, chủ cơ quan của quý vị sẽ ghi rõ số tiền tạm ứng EITC quý vị đã nhận trong năm. Số tiền này phải được khai trên hồ sơ thuế của quý vị. Quý vị có thể sẽ khai để nhận thêm các miễn giảm thuế đặc biệt khác dành cho quý vị khi quý vị nộp đơn khai thuế.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.