Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Mandala Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Và Kinh Dược Sư

22/08/201600:00:00(Xem: 5929)

MANDALA ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI
 VÀ KINH DƯỢC SƯ

Thời tiết nóng vùng Little Sài gòn dịu dần vào  tuần lễ đầu tháng 8 năm 2016 như một sự ân cần đón chào phái đoàn chư tăng Tây Tạng đến tạo dựng Mandala Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai tại chùa Bảo Quang thành phố Santa Ana, California kéo dài năm ngày từ thứ tư mùng 3 tháng 8 đến chủ nhật mùng 7 tháng 8.

 

Phái đoàn gồm có sáu vị, đến từ Tu Viện Gaden Shartse Phukhang bên Ấn Độ. Trưởng đoàn là Đại Sư Lobsang Khamchuk Rinpoche, người đã được Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 công nhận là một vị Tulku tức là vị Sư tái sanh từ một vị Rinpoche trong kiếp trước. Ngài đã đậu bằng Geshe Doctorate Degree năm 2012 . Kế đến, là hai vị Gheshe, Gheshe Lama Phuntsok cũng là một Tiến Sĩ Phật học người gốc Bhutan, là xướng ngôn viên của phái đoàn, và nói tiếng Anh trôi chảy, và Gheshe Karma Yeshi, trị bệnh cho người xin chữa bệnh riêng. Ba vị chuyên kiến tạo Mandala là, Sư Lobsang Tsundu, Sư Lobsang Jigdal và Sư Konchok Jampa. Ngoài ra, còn có vị làm hướng dẫn phái đoàn là Ông Lobsang Wang Chuk.

 

Bàn thờ được lập đơn giản, với tượng Phật Thích Ca Mâu Ni màu trắng ở giữa, bên trái treo một bức thangka Đức Quán Thế Âm, bên phải treo hình Đức Đạt Lai Lạt Ma. Trên một vách tường treo mười bức thangka của Chư Phật và các vị Bồ Tát. Một bàn vuông đặt trước bàn thờ Phật, là nơi Quý Sư kiến tạo Mandala, bằng cách cạ nhẹ vào thành của ống dựng cát mầu, để rải từng hạt cát, tạo thành đồ hình Mandala. Quý Sư rất thành kính, tôn trọng, và trang nghiêm, trong từng động tác kiến tạo Mandala. Chư Tăng Tây Tạng đã làm lễ trang trọng, tụng kinh, chú nguyện cho cảnh giới đạo tràng được thanh tịnh trước khi kiến tạo Mandala.

 

Kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức có nói đến hai vị Đại Bồ Tát làm thượng thủ cho Đức Phật Dược Sư, trong cảnh giới Tịnh Lưu Ly, (thực hành mười hai đại nguyện cứu khổ cho người nghèo, người bệnh, người tật nguyền, người tù, v..v.., ), đó là hai vị Bồ Tát, Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu, và Bồ Tát Nguyệt Quang Biến Chiếu. Kinh Dược Sư có dạy là, ánh sáng mặt trời, và ánh sáng mặt trăng, dẫu sáng đến đâu cũng không bằng ánh sáng lưu ly từ Pháp Thân Phật Dược Sư tỏa ra như trong lời nguyện thứ hai của Ngài khi đang tu hạnh Bồ Tát :"Ta nguyện đời sau khi được đạo Bồ Đề, thân ta như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, không có chút nhơ bợn, ánh quang minh chói lọi khắp nơi , công đức cao vời vợi và an trú giữa từng lưới dệt bằng tia sáng tỏ hơn vừng nhật nguyệt. Chúng sanh trong cõi u minh đều nhờ ánh sáng ấy mà tâm trí được mở mang và tùy ý muốn đi đến chỗ nào để làm các sự nghiệp gì cũng đều được cả" ( Xem sách "MEDECINE BUDDHA SUTRA, KINH DƯỢC SƯ ấn bản 2001 của Văn Hiến Study Group, International Buddhist Monastic Institute---Bản dịch Anh ngữ của Minh Thành--Bản dịch Việt ngữ của Sa Môn Thích Huyền Dung---trang 78 ).

 

Với tín tâm sâu dầy vào từ tâm Tiêu Tai Kiết Tường của Đức Phật Dược Sư, ngày hôm đó, lúc  buổi trưa, khi chư tăng và đại chúng vân tập về đạo tràng, thì  dường như tất cả mọi người hiện diện, ai nấy đều được tắm chan hòa trong biển ánh sáng từ bi của Đức Phật Dược Sư từ Mandala tỏa ra, dầu là tự mình chưa nhận ra được sự gia hộ của Ngài.

 

Trong phần nghi lễ lúc 1:00 trưa của buổi Lễ Cúng Dường Nước Cam Lồ và Cầu Nguyện Đức Phật Dược Sư, Đại Sư Geshe Lama Phuntsok trình bày những yêu cầu căn bản mà đại chúng cần thực hành trước khi chư tăng hành lễ. Đại Sư yêu cầu mỗi người ngồi trang nghiêm yên lặng, lắng tâm hướng về Mandala, cầu nguyện Đức Phật Được Sư. (Nếu theo Kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức, và nương theo mười hai đại nguyện của Đức Dược Sư, thì cầu nguyện cho người  tu theo tà đạo, trở về với đạo Bồ Đề, cầu cho người tàn tật được lành lặn, cho người bệnh được khỏi, cho người tù được ra tù, cho người đói có cơm ăn, cho người áo rách có áo lành , cho người nữ được mang thân nam, v...v...) Đạo tràng im lặng hoàn toàn mặc dù đại chúng ngồi chật hết hội trường. Ai nấy đều yên lặng cầu nguyện khi chư tăng cúng dường nghi lễ. Tất cả những nghi lễ cúng dường có tác dụng thiêng liêng là làm cho tâm mỗi người tập trung, không lang thang đây đó, không bị quấy rối bởi những tà niệm, những tưởng tượng phù phiếm.

 

Kinh Dược Sư , trang 93 :  "Muốn những chứng bệnh đau khổ ấy được tiêu trừ và lòng mong cầu của chúng hữu tình được mãn nguyện, Ngài liền nhập định, kêu là định " Diệt trừ tất cả khổ não chúng sanh". Khi Ngài nhập định, từ trong nhục kế phóng ra luồng ánh sáng lớn , trong luồng ánh sáng ấy nói chú đại đà la ni :

 

Namo Bhagavate 

Bhaishajyaguru-vaidurya

Prabha-rajaya

Tathagataya-Arthate

Samyak-sambuddhaya

Tadyatha

OM  BHAISHAJYE  BHAISHAJYE  

BHAISHAJYA  SAMUDGATE  SVAHA

 

Lúc ấy trong luồng ánh sáng diễn chú này rồi, cả đại địa rung động, phóng ra ánh đại quang minh làm cho tất cả chúng sanh dứt hết bệnh khổ, hưởng được an vui" (Sách đã dẫn).

 

Trong các thời khoá tụng kinh Dược Sư trong chùa hay tại gia, Chư Tôn Đức và Phật tử Việt Nam tụng câu chú trên, Chú Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn, như sau:

 

Nam mô bạt xà phạt đế,

bệ sát xã, lũ lô tịch lưu ly,

bát lặt bà, hắt ra xà dã.

Đát tha yết đa da, a ra hắc đế.

Tam miệu tam bột đa da, đát điệt tha.

Án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế toán ha.

 

Giải kiết, giải kiết, giải oan kiết,

Nghiệp chướng bao đời đều giải hết,

Rửa sạch lòng trần, phát tâm thành kính

Đối trước Phật đài, cầu xin giải kiết.

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật.

Tiêu Tai diên thọ Dược Sư Phật.

Tuỳ tâm mãn nguyện Dược Sư Phật. blank
Trong lễ tạo dựng Mandala.

Nghi lễ kế tiếp, lúc 3:30 là "Nghi lễ Khởi Phát Sự Gia Hộ Trường Thọ Của Đức Bồ Tát White Tara". Đại Sư Lama Phuntshok giảng nghĩa Bồ Tát Tara chính là Quán Thế Âm Bồ Tát với tâm đại bi luôn luôn lắng nghe tiếng kêu khổ của mọi loài để cứu độ, giúp cho người nào có tín tâm kiên cố được  sống lâu để tinh tấn tu hành.

 

Đại Sư Lobsang Khamchuk Rinpoche nhập định, và mọi người quán tưởng, cầu nguyện Đức Bồ Tát White Tara gia hộ năng lượng tâm linh để được trường thọ, để được tiêu trừ những tập khí xấu trong tâm chúng sinh, và để chuẩn bị tiếp nhận hạt giống thanh tịnh, tốt lành, sáng suốt từ nguồn sáng vô lượng của Bồ Tát, cùng là quán tưởng (visualise) Tánh Không để thanh tịnh hóa thân tâm. Như vậy, muốn đạt được kết quả lợi lạc trong sự hành trì, không phải chỉ một chiều từ Chư Tăng đến với người hành trì, mà chính là trước hết, phải tự mình nỗ lực, liên tục trì giới, thiền định và quán tưởng.

 

Vào cuối ngày, lúc 7 giờ tối, Đại Sư Lama Phuntshok thuyết pháp với đề tài  "Sự Hành Trì và Cầu Nguyện Đức Phật Dược Sư". Cầu nguyện Đức Phật Dược Sư cần phải có sự hành trì tích cực của bản thân. Tín tâm là điều tất yếu trước tiên, như đã được giảng dạy trong những buổi lễ trước. Tiếp đó là Nguyện, không phải chỉ nguyện thoát bệnh khổ cho bản thân mình, cho gia đình mình mà cho tất cả cảnh giới vô tận vô biên và vô lượng chúng sanh. Để có thể thọ nhận được năng lực gia trì của Đức Dược Sư trong khi tu hành, người hành trì nên quán tưởng là có luồng ánh sáng Tịnh Lưu Ly vô lượng vô biên tỏa xuống đỉnh đầu của ta, tràn ngập thân ta, quét sạch mọi bệnh tật, mọi phiền não bắt nguồn từ tham, sân, si, mạn nghi, ác kiến....Kế đến, luồng ánh sáng đó quét sạch phiền não bệnh tật của những người chung quanh, rộng ra nữa cho cả cảnh giới môi trường bốn phương tám hướng được sạch khỏi mọi ô nhiễm.

Trong truyền thống Phật Giáo Tây Tạng, việc thọ giáo với một Vị Thầy tâm linh, hay là vị Guru, là điều tất yếu.

 

Sau buổi thuyết pháp , đại chúng đều hoan hỷ vì đã thấy rõ pháp tu nên những tràng pháo tay lớn nổi lên để tỏ lòng tri ân Đại Sư Lama Phuntshok. Buổi tối trời mát dịu làm thân tâm mọi người đêu khinh an , nhu nhuyễn, dịu dàng, về nhà sẽ có giấc ngủ an lành chuẩn bị cho buồi lễ bế mạc ngày mai chủ nhật mùng 7 tháng 8 gọi là "Lễ Giải Huyền Mandala Phật Dược Sư".

 

Nghi lễ thứ tư bắt đầu từ 1 giờ trưa .Trước đó nửa tiếng, hội trường đã đầy kín. Nhiều đạo hữu đến trễ không có chỗ ngồi. Đại Sư Lama Phuntshok nói lời cảm tạ Hòa Thượng Viện Chủ chùa Bảo Quang, quí vị trong ban tổ chức, cùng toàn thể đại chúng ; tất cả đều góp phần làm cho Pháp Hội Mandala Phật Dược Sư được thành toàn mỹ mãn.  Hôm nay là lễ bế mạc, gọi là "Lễ Giải Huyền Mandala", tức là xóa cát, và chia ra các túi nhỏ để đại chúng thỉnh về, hoặc thờ cùng hình tượng Phật Dược Sư, hoặc mang ra bờ biển, đỉnh núi, bìa rừng, bến sông, rải ra, với nguyện lực  tịnh hóa môi trường. Trước khi xóa Mandala, chư tăng cùng đại chúng cầu nguyện Đức Phật Dược Sư rất trang nghiêm thanh tịnh. Buổi lễ bế mạc Mandala Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai châm dứt vào lúc 3 giờ chiều.

 

 

Tất cả đại chúng tham dự lễ cầu nguyện đều được Chư Tăng tặng bao cát Mandala, và sợi dây đỏ, buộc gút, đeo vào cổ. Chư Tăng giải thích mỗi sợi dây đỏ đã được rất nhiều lời cầu nguyện, cả hơn ngàn vị tăng, cầu nguyện liên tục trong hai tuần lễ, dưới sự chứng minh của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Công năng của sợi dây đỏ đeo trên cổ là nương theo lời cầu nguyện, sẽ bảo vệ và hộ trì cho người đeo tránh được các ác lực và lực không lành thiện. Để đáp lại, đại chúng tham dự thành tâm cúng dường tịnh tài lên Tam Bảo, để nuôi các tăng sinh đang tu học tại Tu Viện Gaden Shartse bên Ấn Độ. Chư Tăng rất hoan hỉ trả lời nhiều câu hỏi về Phật pháp và cách tu tập, của nhiều người khác nhau. Ban tổ chức chân thành gởi lời cảm tạ và giới thiệu Chi Nhánh Tu Viện Gaden Shartse Thubten Dargye Ling ở thành phố Long Beach California sẽ sẵn sàng hướng dẫn đại chúng mọi điều.

 

Về phần chúng tôi, người viết bài này, trong thâm tâm có mối đồng cảm về thân phận lưu vong của người Tây Tạng, dù xa quê hương vẫn nuôi dưỡng tình dân tộc nồng nàn.

 

  Westminster, CA 10 tháng 8 năm 2016

Đào Ngọc Phong


Ý kiến bạn đọc
29/08/201617:49:43
Khách
Kính thưa,
Từ "xướng ngôn viên" được dùng trong ngành phát thanh và trình diển trên sân khấu, trong bài này dùng từ " phát ngôn viên" để chỉ người phát ngôn thay mặt cho một nhóm hay phái đoàn.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Đến hôm nay thứ sáu 2 tháng 12 giải túc cầu thế giới năm 2022 đã đi được nửa đoạn đường. Cũng như bất kỳ một cuộc tranh đua thể thao nào phải có kẻ thắng người thua. Kẻ thắng thì vui mừng hớn hở vì đã đem lại vinh quang cho xứ sở và dân tộc mình. Kẻ thua thì viện lý do nầy hay lý do khác vì mình đã bị xử ép để tránh sự chỉ trích của những người hâm mộ. Nhưng đó là những sự kiện thường tình lúc nào cũng xẩy ra.
Bài này sẽ phân tích về một số ý chỉ trong hai hội đầu trong Cư Trần Lạc Đạo Phú của Vua Trần Nhân Tông (1258-1308), người sáng lập dòng Thiền Trúc Lâm. Bài phú này có 10 phần, chữ xưa gọi là 10 hội, chỉ ra đường lối của Thiền Trúc Lâm.
Một người nghĩ rằng, người kia làm chuyện lầm lỗi, vì muốn chống đối, người này làm chuyện có lỗi để gây tiếng vang, phản đối lại sự lầm lỗi của người kia. Vậy thì ai có lỗi? Và lỗi nào nặng hơn? Có lẽ, bạn đọc nghĩ rằng, tôi đang muốn nói về chuyện luật tử hình. Lý luận này: một kẻ cố ý giết người, hoặc giết nhiều người, cần phải đền tội bằng cái chết. Mắt đền mắt. Răng đền răng. Đúng và hữu lý. Nhưng lý luận kia: Trong xã hội văn minh, trừng phạt là thứ yếu, giáo dục, cải thiện người xấu trở thành tốt mới là mục tiêu nhân bản. Người phạm tội, có quyền được hưởng, ít nhất, một cơ hội để hối lỗi, để trở thành người tốt hơn. Cả hai lý luận đều đúng. Có lý luận thứ ba: Giết người là có tội, dù là lý do gì, ngoại trừ phải tự vệ trong tình trạng khẩn cấp. Như vậy, khi tòa án kết tội tử hình, chính tòa án (luật pháp, thẩm phán, và công tố viên) đã phạm tội giết người.
Dư âm cuộc cách mạng Mùa Xuân Ả Rập năm 2010 ở Trung Đông, Bắc Phi châu và sự tan rã của Thế giới Cộng sản ở Nga năm 1992, đang là mối lo hàng đầu của đảng CSVN, sau hơn 35 năm đổi mới. Dưới lăng kính bảo vệ an ninh quốc gia, nhà nước Cộng sản Việt Nam (CSVN) coi mọi phản ứng của dân trong cuộc sống, kể cả các hoạt động đòi dân chủ, tự do và nhân quyền v.v… đều là “diễn biến hòa bình” nhằm phát triển “cách mạng mầu” để lật đổ đảng CSVN...
Cuộc chiến hiện nay tại Ukraine, chẳng cần nói nhiều, đã là một bài học rất lớn cho Hoa Kỳ, và có lẽ nó sẽ được dùng làm chuẩn mực cho những xung đột trong tương lai giữa Hoa Kỳ và các thế lực thù địch trên thế giới...
Vậy bằng cách nào mà cuốn tạp chí BK, số cuối cùng (phát hành vào ngày 20 tháng 4 năm 1975) đã không bị ném vào mồi lửa, không trở thành giấy gói xôi, không bị thu hồi, tịch thu, tiêu hủy” và vẫn có thể xuất hiện “nguyên con” trên trang web của Tạp Chí Thế Kỷ 21 vào ngày 2 tháng 4 năm 2017? Đây là câu hỏi mà qúi vị lãnh đạo của chính phủ hiện hành ... cần “suy ngẫm” để có thể ban hành những nghị quyết, hay nghị định đỡ ngớ ngẩn (và lạc hậu) hơn chút xíu...
✱ Reuters: Nga đang hy vọng rằng đảng Cộng hòa kiểm soát Quốc hội - Chính quyền Biden sẽ gặp khó khăn trong việc thúc đẩy Quốc hội thông qua các chương trình viện trợ cho Kyiv. ✱ Military: Các nhà vận động hành lang làm việc cho các nhà thầu quốc phòng, đã từng làm việc cho chính phủ liên bang trước đây - cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã từng làm việc văn phòng quan hệ chính phủ của Raytheon. ✱ Al Jazeera: Nhiều dự luật trong quá khứ, đã được Hạ viện và Thượng viện thông qua trong nhiều thập kỷ mà không bị thất bại. ✱ Bilderbergmeetings Co. UK: Chính quyền Biden đã coi Nga và Trung Quốc là đối tác trong thách thức đối với “trật tự thế giới”- Sự cạnh tranh toàn diện với Trung Quốc đang trở thành một nguyên tắc trong các chính sách kinh tế, đối ngoại và an ninh của Hoa Kỳ...
Nhiều người nghĩ ngay đến con số 18 tỷ kiều hối USD chuyển về Việt Nam năm 2021. Đó thật ra không phải là điều nên mất thời gian bàn tính vì đó là một thực thể không thay đổi được. Những người gởi có những lý do riêng không ai lay chuyển được và người Việt trong nước đều muốn nhận những đồng tiền gởi về. Nhưng còn những món tiền khổng lồ khác từ những chương trình viện trợ đủ mọi kiểu cho dân VN từ những chính phủ Âu-Mỹ mà người dân không hay biết, những nguồn tài trợ đã từ lâu bị thất thoát, hoặc cả biến mất mà không ai đặt câu hỏi. Đây là một địa hạt cần soi giọi.
* Cựu Tổng Thống Trump tuyên bố tái tranh cử để tránh bị truy tố nhưng vô hiệu quả. * Trump sẽ bị truy tố trước hoặc sau mùa lễ 2022. * Việc đề cử ông Jack Smith làm cố vấn đặc biệt để giám sát cuộc điều tra hình sự cựu Tổng Thống Trump chỉ làm chậm trễ một vài tuần là cùng. Trường hợp này khác với việc đề cử Robert Muller. * Trump sẽ bị truy tố về vụ lưu trữ bất hợp pháp tài liệu mật quốc gia và vụ bạo loạn 6/1. * Truy tố ăn cắp tài liệu mật dễ dàng như truy tố buôn bán ma túy. Trường hợp bạo loạn 6/1 phức tạp hơn. * Phiên tòa sẽ kéo dài 12 – 24 tháng và kết thúc trước nhiệm kỳ của Tổng Thống Biden chấm dứt. * Việc truy tố Trump của cố vấn đặc biệt không ảnh hưởng đến việc tái tranh cử của cựu tổng thống ngoại trừ Tu Chánh Án 14 được mang ra xét xử.
✱ The Guardian, Uk: Donald Trump tuyên bố ứng cử chắc chắn sẽ không làm cho việc truy tố ông ta trở nên bất khả thi - chẳng qua chỉ là một nỗ lực nhằm đánh lừa mọi người, và nó không làm thay đổi mức độ tội ác của ông ta đã phạm - nhiều khả năng khiến Trump trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên phải vào tù. ✱ NY Post: Cựu Bộ Trưởng Tư pháp Bill Barr cho rằng chính phủ liên bang có đủ bằng chứng để buộc tội cựu Tổng thống Donald Trump - ông ta đã thất bại với tư cách tổng thống trước đây, thời không nên tìm kiếm một nhiệm kỳ khác ✱ Yahoo News/Ms Evans: Donald Trump không thể cứu nước Mỹ - Ông ta thậm chí không thể tự cứu được mình - Ông ấy đã lợi dụng chúng tôi để giành được Tòa Bạch Ốc. ✱ Brookings Edu: Cựu tổng thống phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của ông ta đã phạm ở Georgia. Chúng tôi kết luận rằng Trump có nguy cơ cao sẽ bị truy tố hình sự ở Fulton County.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.