Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mandala Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Và Kinh Dược Sư

22/08/201600:00:00(Xem: 5124)

MANDALA ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI
 VÀ KINH DƯỢC SƯ

Thời tiết nóng vùng Little Sài gòn dịu dần vào  tuần lễ đầu tháng 8 năm 2016 như một sự ân cần đón chào phái đoàn chư tăng Tây Tạng đến tạo dựng Mandala Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai tại chùa Bảo Quang thành phố Santa Ana, California kéo dài năm ngày từ thứ tư mùng 3 tháng 8 đến chủ nhật mùng 7 tháng 8.

 

Phái đoàn gồm có sáu vị, đến từ Tu Viện Gaden Shartse Phukhang bên Ấn Độ. Trưởng đoàn là Đại Sư Lobsang Khamchuk Rinpoche, người đã được Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 công nhận là một vị Tulku tức là vị Sư tái sanh từ một vị Rinpoche trong kiếp trước. Ngài đã đậu bằng Geshe Doctorate Degree năm 2012 . Kế đến, là hai vị Gheshe, Gheshe Lama Phuntsok cũng là một Tiến Sĩ Phật học người gốc Bhutan, là xướng ngôn viên của phái đoàn, và nói tiếng Anh trôi chảy, và Gheshe Karma Yeshi, trị bệnh cho người xin chữa bệnh riêng. Ba vị chuyên kiến tạo Mandala là, Sư Lobsang Tsundu, Sư Lobsang Jigdal và Sư Konchok Jampa. Ngoài ra, còn có vị làm hướng dẫn phái đoàn là Ông Lobsang Wang Chuk.

 

Bàn thờ được lập đơn giản, với tượng Phật Thích Ca Mâu Ni màu trắng ở giữa, bên trái treo một bức thangka Đức Quán Thế Âm, bên phải treo hình Đức Đạt Lai Lạt Ma. Trên một vách tường treo mười bức thangka của Chư Phật và các vị Bồ Tát. Một bàn vuông đặt trước bàn thờ Phật, là nơi Quý Sư kiến tạo Mandala, bằng cách cạ nhẹ vào thành của ống dựng cát mầu, để rải từng hạt cát, tạo thành đồ hình Mandala. Quý Sư rất thành kính, tôn trọng, và trang nghiêm, trong từng động tác kiến tạo Mandala. Chư Tăng Tây Tạng đã làm lễ trang trọng, tụng kinh, chú nguyện cho cảnh giới đạo tràng được thanh tịnh trước khi kiến tạo Mandala.

 

Kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức có nói đến hai vị Đại Bồ Tát làm thượng thủ cho Đức Phật Dược Sư, trong cảnh giới Tịnh Lưu Ly, (thực hành mười hai đại nguyện cứu khổ cho người nghèo, người bệnh, người tật nguyền, người tù, v..v.., ), đó là hai vị Bồ Tát, Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu, và Bồ Tát Nguyệt Quang Biến Chiếu. Kinh Dược Sư có dạy là, ánh sáng mặt trời, và ánh sáng mặt trăng, dẫu sáng đến đâu cũng không bằng ánh sáng lưu ly từ Pháp Thân Phật Dược Sư tỏa ra như trong lời nguyện thứ hai của Ngài khi đang tu hạnh Bồ Tát :"Ta nguyện đời sau khi được đạo Bồ Đề, thân ta như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, không có chút nhơ bợn, ánh quang minh chói lọi khắp nơi , công đức cao vời vợi và an trú giữa từng lưới dệt bằng tia sáng tỏ hơn vừng nhật nguyệt. Chúng sanh trong cõi u minh đều nhờ ánh sáng ấy mà tâm trí được mở mang và tùy ý muốn đi đến chỗ nào để làm các sự nghiệp gì cũng đều được cả" ( Xem sách "MEDECINE BUDDHA SUTRA, KINH DƯỢC SƯ ấn bản 2001 của Văn Hiến Study Group, International Buddhist Monastic Institute---Bản dịch Anh ngữ của Minh Thành--Bản dịch Việt ngữ của Sa Môn Thích Huyền Dung---trang 78 ).

 

Với tín tâm sâu dầy vào từ tâm Tiêu Tai Kiết Tường của Đức Phật Dược Sư, ngày hôm đó, lúc  buổi trưa, khi chư tăng và đại chúng vân tập về đạo tràng, thì  dường như tất cả mọi người hiện diện, ai nấy đều được tắm chan hòa trong biển ánh sáng từ bi của Đức Phật Dược Sư từ Mandala tỏa ra, dầu là tự mình chưa nhận ra được sự gia hộ của Ngài.

 

Trong phần nghi lễ lúc 1:00 trưa của buổi Lễ Cúng Dường Nước Cam Lồ và Cầu Nguyện Đức Phật Dược Sư, Đại Sư Geshe Lama Phuntsok trình bày những yêu cầu căn bản mà đại chúng cần thực hành trước khi chư tăng hành lễ. Đại Sư yêu cầu mỗi người ngồi trang nghiêm yên lặng, lắng tâm hướng về Mandala, cầu nguyện Đức Phật Được Sư. (Nếu theo Kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức, và nương theo mười hai đại nguyện của Đức Dược Sư, thì cầu nguyện cho người  tu theo tà đạo, trở về với đạo Bồ Đề, cầu cho người tàn tật được lành lặn, cho người bệnh được khỏi, cho người tù được ra tù, cho người đói có cơm ăn, cho người áo rách có áo lành , cho người nữ được mang thân nam, v...v...) Đạo tràng im lặng hoàn toàn mặc dù đại chúng ngồi chật hết hội trường. Ai nấy đều yên lặng cầu nguyện khi chư tăng cúng dường nghi lễ. Tất cả những nghi lễ cúng dường có tác dụng thiêng liêng là làm cho tâm mỗi người tập trung, không lang thang đây đó, không bị quấy rối bởi những tà niệm, những tưởng tượng phù phiếm.

 

Kinh Dược Sư , trang 93 :  "Muốn những chứng bệnh đau khổ ấy được tiêu trừ và lòng mong cầu của chúng hữu tình được mãn nguyện, Ngài liền nhập định, kêu là định " Diệt trừ tất cả khổ não chúng sanh". Khi Ngài nhập định, từ trong nhục kế phóng ra luồng ánh sáng lớn , trong luồng ánh sáng ấy nói chú đại đà la ni :

 

Namo Bhagavate 

Bhaishajyaguru-vaidurya

Prabha-rajaya

Tathagataya-Arthate

Samyak-sambuddhaya

Tadyatha

OM  BHAISHAJYE  BHAISHAJYE  

BHAISHAJYA  SAMUDGATE  SVAHA

 

Lúc ấy trong luồng ánh sáng diễn chú này rồi, cả đại địa rung động, phóng ra ánh đại quang minh làm cho tất cả chúng sanh dứt hết bệnh khổ, hưởng được an vui" (Sách đã dẫn).

 

Trong các thời khoá tụng kinh Dược Sư trong chùa hay tại gia, Chư Tôn Đức và Phật tử Việt Nam tụng câu chú trên, Chú Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn, như sau:

 

Nam mô bạt xà phạt đế,

bệ sát xã, lũ lô tịch lưu ly,

bát lặt bà, hắt ra xà dã.

Đát tha yết đa da, a ra hắc đế.

Tam miệu tam bột đa da, đát điệt tha.

Án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế toán ha.

 

Giải kiết, giải kiết, giải oan kiết,

Nghiệp chướng bao đời đều giải hết,

Rửa sạch lòng trần, phát tâm thành kính

Đối trước Phật đài, cầu xin giải kiết.

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật.

Tiêu Tai diên thọ Dược Sư Phật.

Tuỳ tâm mãn nguyện Dược Sư Phật. blank
Trong lễ tạo dựng Mandala.

Nghi lễ kế tiếp, lúc 3:30 là "Nghi lễ Khởi Phát Sự Gia Hộ Trường Thọ Của Đức Bồ Tát White Tara". Đại Sư Lama Phuntshok giảng nghĩa Bồ Tát Tara chính là Quán Thế Âm Bồ Tát với tâm đại bi luôn luôn lắng nghe tiếng kêu khổ của mọi loài để cứu độ, giúp cho người nào có tín tâm kiên cố được  sống lâu để tinh tấn tu hành.

 

Đại Sư Lobsang Khamchuk Rinpoche nhập định, và mọi người quán tưởng, cầu nguyện Đức Bồ Tát White Tara gia hộ năng lượng tâm linh để được trường thọ, để được tiêu trừ những tập khí xấu trong tâm chúng sinh, và để chuẩn bị tiếp nhận hạt giống thanh tịnh, tốt lành, sáng suốt từ nguồn sáng vô lượng của Bồ Tát, cùng là quán tưởng (visualise) Tánh Không để thanh tịnh hóa thân tâm. Như vậy, muốn đạt được kết quả lợi lạc trong sự hành trì, không phải chỉ một chiều từ Chư Tăng đến với người hành trì, mà chính là trước hết, phải tự mình nỗ lực, liên tục trì giới, thiền định và quán tưởng.

 

Vào cuối ngày, lúc 7 giờ tối, Đại Sư Lama Phuntshok thuyết pháp với đề tài  "Sự Hành Trì và Cầu Nguyện Đức Phật Dược Sư". Cầu nguyện Đức Phật Dược Sư cần phải có sự hành trì tích cực của bản thân. Tín tâm là điều tất yếu trước tiên, như đã được giảng dạy trong những buổi lễ trước. Tiếp đó là Nguyện, không phải chỉ nguyện thoát bệnh khổ cho bản thân mình, cho gia đình mình mà cho tất cả cảnh giới vô tận vô biên và vô lượng chúng sanh. Để có thể thọ nhận được năng lực gia trì của Đức Dược Sư trong khi tu hành, người hành trì nên quán tưởng là có luồng ánh sáng Tịnh Lưu Ly vô lượng vô biên tỏa xuống đỉnh đầu của ta, tràn ngập thân ta, quét sạch mọi bệnh tật, mọi phiền não bắt nguồn từ tham, sân, si, mạn nghi, ác kiến....Kế đến, luồng ánh sáng đó quét sạch phiền não bệnh tật của những người chung quanh, rộng ra nữa cho cả cảnh giới môi trường bốn phương tám hướng được sạch khỏi mọi ô nhiễm.

Trong truyền thống Phật Giáo Tây Tạng, việc thọ giáo với một Vị Thầy tâm linh, hay là vị Guru, là điều tất yếu.

 

Sau buổi thuyết pháp , đại chúng đều hoan hỷ vì đã thấy rõ pháp tu nên những tràng pháo tay lớn nổi lên để tỏ lòng tri ân Đại Sư Lama Phuntshok. Buổi tối trời mát dịu làm thân tâm mọi người đêu khinh an , nhu nhuyễn, dịu dàng, về nhà sẽ có giấc ngủ an lành chuẩn bị cho buồi lễ bế mạc ngày mai chủ nhật mùng 7 tháng 8 gọi là "Lễ Giải Huyền Mandala Phật Dược Sư".

 

Nghi lễ thứ tư bắt đầu từ 1 giờ trưa .Trước đó nửa tiếng, hội trường đã đầy kín. Nhiều đạo hữu đến trễ không có chỗ ngồi. Đại Sư Lama Phuntshok nói lời cảm tạ Hòa Thượng Viện Chủ chùa Bảo Quang, quí vị trong ban tổ chức, cùng toàn thể đại chúng ; tất cả đều góp phần làm cho Pháp Hội Mandala Phật Dược Sư được thành toàn mỹ mãn.  Hôm nay là lễ bế mạc, gọi là "Lễ Giải Huyền Mandala", tức là xóa cát, và chia ra các túi nhỏ để đại chúng thỉnh về, hoặc thờ cùng hình tượng Phật Dược Sư, hoặc mang ra bờ biển, đỉnh núi, bìa rừng, bến sông, rải ra, với nguyện lực  tịnh hóa môi trường. Trước khi xóa Mandala, chư tăng cùng đại chúng cầu nguyện Đức Phật Dược Sư rất trang nghiêm thanh tịnh. Buổi lễ bế mạc Mandala Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai châm dứt vào lúc 3 giờ chiều.

 

 

Tất cả đại chúng tham dự lễ cầu nguyện đều được Chư Tăng tặng bao cát Mandala, và sợi dây đỏ, buộc gút, đeo vào cổ. Chư Tăng giải thích mỗi sợi dây đỏ đã được rất nhiều lời cầu nguyện, cả hơn ngàn vị tăng, cầu nguyện liên tục trong hai tuần lễ, dưới sự chứng minh của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Công năng của sợi dây đỏ đeo trên cổ là nương theo lời cầu nguyện, sẽ bảo vệ và hộ trì cho người đeo tránh được các ác lực và lực không lành thiện. Để đáp lại, đại chúng tham dự thành tâm cúng dường tịnh tài lên Tam Bảo, để nuôi các tăng sinh đang tu học tại Tu Viện Gaden Shartse bên Ấn Độ. Chư Tăng rất hoan hỉ trả lời nhiều câu hỏi về Phật pháp và cách tu tập, của nhiều người khác nhau. Ban tổ chức chân thành gởi lời cảm tạ và giới thiệu Chi Nhánh Tu Viện Gaden Shartse Thubten Dargye Ling ở thành phố Long Beach California sẽ sẵn sàng hướng dẫn đại chúng mọi điều.

 

Về phần chúng tôi, người viết bài này, trong thâm tâm có mối đồng cảm về thân phận lưu vong của người Tây Tạng, dù xa quê hương vẫn nuôi dưỡng tình dân tộc nồng nàn.

 

  Westminster, CA 10 tháng 8 năm 2016

Đào Ngọc Phong


Ý kiến bạn đọc
29/08/201617:49:43
Khách
Kính thưa,
Từ "xướng ngôn viên" được dùng trong ngành phát thanh và trình diển trên sân khấu, trong bài này dùng từ " phát ngôn viên" để chỉ người phát ngôn thay mặt cho một nhóm hay phái đoàn.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
‘Tổng thu nhập một tháng trên một khẩu của chúng tôi là 40.000 đồng …’ 40.000 đồng có giá trị như thế nào lúc này. Đó là giá của 2 bát phở, giá của 4 lít xăng, giá của hai xuất cơm trưa văn phòng, giá của một cuốc xe ôm trên đoạn đường 10km, giá của hơn một bao thuốc lá 555, giá của 3 ly cà phê… Tôi biết sẽ có rất nhiều người không thể tin rằng tổng thu nhập hàng tháng của một khẩu trong hầu hết những gia đình nông dân lại chỉ với một con số ‘kinh hoàng’ như thế.”
Các lãnh tụ của Đảng Cộng Hòa có thể tiếp tục than phiền về tình trạng kinh tế khó khăn và các chương trình của Biden có khuynh hướng xã hội, nhưng khi nhìn những thống kê về dư luận quần chúng thì rõ ràng quan điểm của Đảng Cộng Hòa không phản ảnh đúng với nhận thức của đa số dân Mỹ.
Nhạc Sĩ Tô Hải và Cựu Đại Tá Bùi Tín là hai nhân vật đã có dịp theo dõi và tham gia cuộc sống trong thời gian hai biến cố kể trên xảy ra, đã phục vụ chính quyền Cộng Sản trong Quân Đội Nhân Dân, trong văn nghệ và báo chí, sau đó đã đổi thái độ. Ngày 11/8/ 2018, hơn một tuần lễ trước ngày có thể coi là mở đầu cho định mệnh của hai ông, hai ông cùng qua đời, cùng ở tuổi 91. Câu hỏi được đặt ra là hai ông đã nhận định ra sao về ngày 19/8/1945 này?
Tuy nhiên, khi Chính phủ áp dụng giãn cách nhà với nhà, người với người, cấm ra đường nếu “không có lý do chinh đáng”, khoanh vùng, lập chốt kiểm soát cho tới ban hành lệnh giới nghiêm tại Sài Gòn từ 6 giớ tối đến 6 giớ sáng thì tình hình kinh tế và xã hội xáo trộn rất nhanh. Đời sống người dân bị đảo lộn, gặp muôn vàn khó khăn do mất việc, giảm việc, cạn kiệt tài chính vì dù không có việc làm nhưng vẫn phải ăn để sống, vẫn phải trả tiền thuê nhà, điện nước v.v…
Tôi tha phương cầu thực đã lâu nên tiếng mẹ đẻ không khỏi có phần giới hạn. Bữa qua, đứng xếp hàng ở chợ chờ trả tiền thùng bia, chợt nghe loáng thoáng dăm câu đối thoại của mấy người đồng hương mà không khỏi có đôi chút băn khoăn: Vậy chớ chị thuộc diện gì? Nào có “thuộc diện” gì đâu. Mình chỉ là loại … ăn theo thôi mà! Về nhà, xem qua tự điển thì thấy Soha định nghĩa (“ăn theo”) thế này: Khẩu ngữ: Được hưởng hoặc có được nhờ dựa theo cái khác, người khác, không phải do tự bản thân có hoặc làm nên: “Nước lên cá đuối ăn theo, Lái buôn hết gạo bỏ neo cầm chừng.” (Cdao)
Lời người dịch: Các lý giải của Jude Blanchette và Richard McGregor về sự ra đi và kế vị của Tập Cận Bình trong tương lai là một đóng góp hữu ích cho độc giả quan tâm đến sự nghiệp chính trị của Nguyễn Phú Trọng và sự thống trị của ĐCSVN, vì không có sự khác biệt to lớn trong hệ thống chính trị của Trung Quốc và Việt Nam. Nhưng hai tác giả không nêu lên một khía cạnh thời sự đang tác động cho tình thế là dịch bịnh COVID-19. Cả hai ĐCSTQ và ĐCSVN đều luôn tự hào về các thành tích kinh tế toả sáng mà không cần cải cách tự do chính trị và tự tuyên dương là “cường quốc chống dịch bịnh” hữu hiệu hơn các nước dân chủ phương Tây. Hiện nay, biến chuyển thảm khốc về dịch bịnh tại Việt Nam cho thấy một sự thật khác hẳn và giúp cho người dân có một cơ hội để nhận định đúng đắn hơn về sự lãnh đạo của ĐCSVN.
Ở độ cao hơn 46,000 feet tức là cao hơn 14 kilomets trên vùng sa mạc khô cằn của tiểu bang New Mexico, chiếc phi thuyền không gian màu trắng và bạc đã được hỏa tiễn phóng lên hướng về bầu khí quyển của Trái Đất, cỡi lên một chòm khói khí đốt và nhiên liệu cao su cứng đang cháy rực, theo ký giả Michael Greshko của báo National Geographic. Một vài phút sau, 2 phi công và 4 hành khách của phi thuyền, gồm tỉ phú Richard Branson, đã trôi trên bề mặt của hành tinh chúng ta hơn 53 dặm, tức hơn 85 cây số là độ cao đủ để nhìn thấy độ cong của Trái Đất và trượt qua mối ràng buộc của hấp lực, trong vòng ít nhất vài phút. Chiếc phi thuyền lấp lánh đó -- Virgin Galactic’s V.S.S. Unity – được phóng vào không trung từ một chiếc máy bay lớn hơn để đạt tới độ cao hơn 53 dặm trên bầu trời. Khi nó hoàn tất đường phóng lên, nó xoay cặp đuôi của nó lại, sắp xếp lại hình dạng chiếc phi thuyền để cho phép nó rơi trở lại thượng tầng khí quyển như một trái banh vũ cầu. 15 phút sau khi tách khỏi phi thuyền mẹ,
Câu chuyện của Giannis Antetokounmpo cũng là câu chuyện của những người di dân Mỹ. Bất kể đến từ đâu, bất kể màu da, bất kể chủng tộc, giá trị của người di dân chỉ có thể được đánh giá trên sự phấn đấu và những đóng góp của họ cho quê hương mới.
Như vậy, thì “mạng xã hội” đã lũng đoạn thành công và làm tha hóa đảng Cộng sản chưa, hay là, nói như lời để lại ngày 15/09/2017 của Cố Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Đại sứ của CSVN tại Bắc Kinh (Trung Cộng) rằng: ”ĐCSVN nay đã hoàn toàn biến chất, trở nên quá hư hỏng, khó có thể sửa chữa được! Đảng đã đánh mất mình, không còn xứng đáng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội nữa.”
Sóng radio, sóng ánh sáng lan tỏa trong không gian như thế nào ta đã biết. Chỉ còn một thắc mắc: Nguyên do nào khiến một vi phân tử, thí dụ như photon, “bay” nhanh đến thế – có thể nhanh nhất trong Vũ Trụ. Theo truyền thống, trước hết, thỉnh ý tiền nhân. Lên Gúc, tra cứu sách báo khoa học, không thấy các ngài – như Einstein, Newton – dạy bảo gì rõ ràng, dứt khoát về vụ này. Đành trông chờ ở các bậc cao minh của thời đại chúng ta.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.