Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mandala Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Và Kinh Dược Sư

22/08/201600:00:00(Xem: 4491)

MANDALA ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI
 VÀ KINH DƯỢC SƯ

Thời tiết nóng vùng Little Sài gòn dịu dần vào  tuần lễ đầu tháng 8 năm 2016 như một sự ân cần đón chào phái đoàn chư tăng Tây Tạng đến tạo dựng Mandala Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai tại chùa Bảo Quang thành phố Santa Ana, California kéo dài năm ngày từ thứ tư mùng 3 tháng 8 đến chủ nhật mùng 7 tháng 8.

 

Phái đoàn gồm có sáu vị, đến từ Tu Viện Gaden Shartse Phukhang bên Ấn Độ. Trưởng đoàn là Đại Sư Lobsang Khamchuk Rinpoche, người đã được Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 công nhận là một vị Tulku tức là vị Sư tái sanh từ một vị Rinpoche trong kiếp trước. Ngài đã đậu bằng Geshe Doctorate Degree năm 2012 . Kế đến, là hai vị Gheshe, Gheshe Lama Phuntsok cũng là một Tiến Sĩ Phật học người gốc Bhutan, là xướng ngôn viên của phái đoàn, và nói tiếng Anh trôi chảy, và Gheshe Karma Yeshi, trị bệnh cho người xin chữa bệnh riêng. Ba vị chuyên kiến tạo Mandala là, Sư Lobsang Tsundu, Sư Lobsang Jigdal và Sư Konchok Jampa. Ngoài ra, còn có vị làm hướng dẫn phái đoàn là Ông Lobsang Wang Chuk.

 

Bàn thờ được lập đơn giản, với tượng Phật Thích Ca Mâu Ni màu trắng ở giữa, bên trái treo một bức thangka Đức Quán Thế Âm, bên phải treo hình Đức Đạt Lai Lạt Ma. Trên một vách tường treo mười bức thangka của Chư Phật và các vị Bồ Tát. Một bàn vuông đặt trước bàn thờ Phật, là nơi Quý Sư kiến tạo Mandala, bằng cách cạ nhẹ vào thành của ống dựng cát mầu, để rải từng hạt cát, tạo thành đồ hình Mandala. Quý Sư rất thành kính, tôn trọng, và trang nghiêm, trong từng động tác kiến tạo Mandala. Chư Tăng Tây Tạng đã làm lễ trang trọng, tụng kinh, chú nguyện cho cảnh giới đạo tràng được thanh tịnh trước khi kiến tạo Mandala.

 

Kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức có nói đến hai vị Đại Bồ Tát làm thượng thủ cho Đức Phật Dược Sư, trong cảnh giới Tịnh Lưu Ly, (thực hành mười hai đại nguyện cứu khổ cho người nghèo, người bệnh, người tật nguyền, người tù, v..v.., ), đó là hai vị Bồ Tát, Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu, và Bồ Tát Nguyệt Quang Biến Chiếu. Kinh Dược Sư có dạy là, ánh sáng mặt trời, và ánh sáng mặt trăng, dẫu sáng đến đâu cũng không bằng ánh sáng lưu ly từ Pháp Thân Phật Dược Sư tỏa ra như trong lời nguyện thứ hai của Ngài khi đang tu hạnh Bồ Tát :"Ta nguyện đời sau khi được đạo Bồ Đề, thân ta như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, không có chút nhơ bợn, ánh quang minh chói lọi khắp nơi , công đức cao vời vợi và an trú giữa từng lưới dệt bằng tia sáng tỏ hơn vừng nhật nguyệt. Chúng sanh trong cõi u minh đều nhờ ánh sáng ấy mà tâm trí được mở mang và tùy ý muốn đi đến chỗ nào để làm các sự nghiệp gì cũng đều được cả" ( Xem sách "MEDECINE BUDDHA SUTRA, KINH DƯỢC SƯ ấn bản 2001 của Văn Hiến Study Group, International Buddhist Monastic Institute---Bản dịch Anh ngữ của Minh Thành--Bản dịch Việt ngữ của Sa Môn Thích Huyền Dung---trang 78 ).

 

Với tín tâm sâu dầy vào từ tâm Tiêu Tai Kiết Tường của Đức Phật Dược Sư, ngày hôm đó, lúc  buổi trưa, khi chư tăng và đại chúng vân tập về đạo tràng, thì  dường như tất cả mọi người hiện diện, ai nấy đều được tắm chan hòa trong biển ánh sáng từ bi của Đức Phật Dược Sư từ Mandala tỏa ra, dầu là tự mình chưa nhận ra được sự gia hộ của Ngài.

 

Trong phần nghi lễ lúc 1:00 trưa của buổi Lễ Cúng Dường Nước Cam Lồ và Cầu Nguyện Đức Phật Dược Sư, Đại Sư Geshe Lama Phuntsok trình bày những yêu cầu căn bản mà đại chúng cần thực hành trước khi chư tăng hành lễ. Đại Sư yêu cầu mỗi người ngồi trang nghiêm yên lặng, lắng tâm hướng về Mandala, cầu nguyện Đức Phật Được Sư. (Nếu theo Kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức, và nương theo mười hai đại nguyện của Đức Dược Sư, thì cầu nguyện cho người  tu theo tà đạo, trở về với đạo Bồ Đề, cầu cho người tàn tật được lành lặn, cho người bệnh được khỏi, cho người tù được ra tù, cho người đói có cơm ăn, cho người áo rách có áo lành , cho người nữ được mang thân nam, v...v...) Đạo tràng im lặng hoàn toàn mặc dù đại chúng ngồi chật hết hội trường. Ai nấy đều yên lặng cầu nguyện khi chư tăng cúng dường nghi lễ. Tất cả những nghi lễ cúng dường có tác dụng thiêng liêng là làm cho tâm mỗi người tập trung, không lang thang đây đó, không bị quấy rối bởi những tà niệm, những tưởng tượng phù phiếm.

 

Kinh Dược Sư , trang 93 :  "Muốn những chứng bệnh đau khổ ấy được tiêu trừ và lòng mong cầu của chúng hữu tình được mãn nguyện, Ngài liền nhập định, kêu là định " Diệt trừ tất cả khổ não chúng sanh". Khi Ngài nhập định, từ trong nhục kế phóng ra luồng ánh sáng lớn , trong luồng ánh sáng ấy nói chú đại đà la ni :

 

Namo Bhagavate 

Bhaishajyaguru-vaidurya

Prabha-rajaya

Tathagataya-Arthate

Samyak-sambuddhaya

Tadyatha

OM  BHAISHAJYE  BHAISHAJYE  

BHAISHAJYA  SAMUDGATE  SVAHA

 

Lúc ấy trong luồng ánh sáng diễn chú này rồi, cả đại địa rung động, phóng ra ánh đại quang minh làm cho tất cả chúng sanh dứt hết bệnh khổ, hưởng được an vui" (Sách đã dẫn).

 

Trong các thời khoá tụng kinh Dược Sư trong chùa hay tại gia, Chư Tôn Đức và Phật tử Việt Nam tụng câu chú trên, Chú Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn, như sau:

 

Nam mô bạt xà phạt đế,

bệ sát xã, lũ lô tịch lưu ly,

bát lặt bà, hắt ra xà dã.

Đát tha yết đa da, a ra hắc đế.

Tam miệu tam bột đa da, đát điệt tha.

Án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế toán ha.

 

Giải kiết, giải kiết, giải oan kiết,

Nghiệp chướng bao đời đều giải hết,

Rửa sạch lòng trần, phát tâm thành kính

Đối trước Phật đài, cầu xin giải kiết.

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật.

Tiêu Tai diên thọ Dược Sư Phật.

Tuỳ tâm mãn nguyện Dược Sư Phật. blank
Trong lễ tạo dựng Mandala.

Nghi lễ kế tiếp, lúc 3:30 là "Nghi lễ Khởi Phát Sự Gia Hộ Trường Thọ Của Đức Bồ Tát White Tara". Đại Sư Lama Phuntshok giảng nghĩa Bồ Tát Tara chính là Quán Thế Âm Bồ Tát với tâm đại bi luôn luôn lắng nghe tiếng kêu khổ của mọi loài để cứu độ, giúp cho người nào có tín tâm kiên cố được  sống lâu để tinh tấn tu hành.

 

Đại Sư Lobsang Khamchuk Rinpoche nhập định, và mọi người quán tưởng, cầu nguyện Đức Bồ Tát White Tara gia hộ năng lượng tâm linh để được trường thọ, để được tiêu trừ những tập khí xấu trong tâm chúng sinh, và để chuẩn bị tiếp nhận hạt giống thanh tịnh, tốt lành, sáng suốt từ nguồn sáng vô lượng của Bồ Tát, cùng là quán tưởng (visualise) Tánh Không để thanh tịnh hóa thân tâm. Như vậy, muốn đạt được kết quả lợi lạc trong sự hành trì, không phải chỉ một chiều từ Chư Tăng đến với người hành trì, mà chính là trước hết, phải tự mình nỗ lực, liên tục trì giới, thiền định và quán tưởng.

 

Vào cuối ngày, lúc 7 giờ tối, Đại Sư Lama Phuntshok thuyết pháp với đề tài  "Sự Hành Trì và Cầu Nguyện Đức Phật Dược Sư". Cầu nguyện Đức Phật Dược Sư cần phải có sự hành trì tích cực của bản thân. Tín tâm là điều tất yếu trước tiên, như đã được giảng dạy trong những buổi lễ trước. Tiếp đó là Nguyện, không phải chỉ nguyện thoát bệnh khổ cho bản thân mình, cho gia đình mình mà cho tất cả cảnh giới vô tận vô biên và vô lượng chúng sanh. Để có thể thọ nhận được năng lực gia trì của Đức Dược Sư trong khi tu hành, người hành trì nên quán tưởng là có luồng ánh sáng Tịnh Lưu Ly vô lượng vô biên tỏa xuống đỉnh đầu của ta, tràn ngập thân ta, quét sạch mọi bệnh tật, mọi phiền não bắt nguồn từ tham, sân, si, mạn nghi, ác kiến....Kế đến, luồng ánh sáng đó quét sạch phiền não bệnh tật của những người chung quanh, rộng ra nữa cho cả cảnh giới môi trường bốn phương tám hướng được sạch khỏi mọi ô nhiễm.

Trong truyền thống Phật Giáo Tây Tạng, việc thọ giáo với một Vị Thầy tâm linh, hay là vị Guru, là điều tất yếu.

 

Sau buổi thuyết pháp , đại chúng đều hoan hỷ vì đã thấy rõ pháp tu nên những tràng pháo tay lớn nổi lên để tỏ lòng tri ân Đại Sư Lama Phuntshok. Buổi tối trời mát dịu làm thân tâm mọi người đêu khinh an , nhu nhuyễn, dịu dàng, về nhà sẽ có giấc ngủ an lành chuẩn bị cho buồi lễ bế mạc ngày mai chủ nhật mùng 7 tháng 8 gọi là "Lễ Giải Huyền Mandala Phật Dược Sư".

 

Nghi lễ thứ tư bắt đầu từ 1 giờ trưa .Trước đó nửa tiếng, hội trường đã đầy kín. Nhiều đạo hữu đến trễ không có chỗ ngồi. Đại Sư Lama Phuntshok nói lời cảm tạ Hòa Thượng Viện Chủ chùa Bảo Quang, quí vị trong ban tổ chức, cùng toàn thể đại chúng ; tất cả đều góp phần làm cho Pháp Hội Mandala Phật Dược Sư được thành toàn mỹ mãn.  Hôm nay là lễ bế mạc, gọi là "Lễ Giải Huyền Mandala", tức là xóa cát, và chia ra các túi nhỏ để đại chúng thỉnh về, hoặc thờ cùng hình tượng Phật Dược Sư, hoặc mang ra bờ biển, đỉnh núi, bìa rừng, bến sông, rải ra, với nguyện lực  tịnh hóa môi trường. Trước khi xóa Mandala, chư tăng cùng đại chúng cầu nguyện Đức Phật Dược Sư rất trang nghiêm thanh tịnh. Buổi lễ bế mạc Mandala Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai châm dứt vào lúc 3 giờ chiều.

 

 

Tất cả đại chúng tham dự lễ cầu nguyện đều được Chư Tăng tặng bao cát Mandala, và sợi dây đỏ, buộc gút, đeo vào cổ. Chư Tăng giải thích mỗi sợi dây đỏ đã được rất nhiều lời cầu nguyện, cả hơn ngàn vị tăng, cầu nguyện liên tục trong hai tuần lễ, dưới sự chứng minh của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Công năng của sợi dây đỏ đeo trên cổ là nương theo lời cầu nguyện, sẽ bảo vệ và hộ trì cho người đeo tránh được các ác lực và lực không lành thiện. Để đáp lại, đại chúng tham dự thành tâm cúng dường tịnh tài lên Tam Bảo, để nuôi các tăng sinh đang tu học tại Tu Viện Gaden Shartse bên Ấn Độ. Chư Tăng rất hoan hỉ trả lời nhiều câu hỏi về Phật pháp và cách tu tập, của nhiều người khác nhau. Ban tổ chức chân thành gởi lời cảm tạ và giới thiệu Chi Nhánh Tu Viện Gaden Shartse Thubten Dargye Ling ở thành phố Long Beach California sẽ sẵn sàng hướng dẫn đại chúng mọi điều.

 

Về phần chúng tôi, người viết bài này, trong thâm tâm có mối đồng cảm về thân phận lưu vong của người Tây Tạng, dù xa quê hương vẫn nuôi dưỡng tình dân tộc nồng nàn.

 

  Westminster, CA 10 tháng 8 năm 2016

Đào Ngọc Phong


Ý kiến bạn đọc
29/08/201617:49:43
Khách
Kính thưa,
Từ "xướng ngôn viên" được dùng trong ngành phát thanh và trình diển trên sân khấu, trong bài này dùng từ " phát ngôn viên" để chỉ người phát ngôn thay mặt cho một nhóm hay phái đoàn.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Phe Biden sẽ dựa vào ngoại giao, thương thuyết và liên minh (alliance) thay vì đánh bài thấu cáy như Trump. Ngược lại cánh diều hâu cho rằng Mỹ thương thuyết bị gạt từ 30 năm nay trong lúc liên minh kiểu ASEAN đã bị Bắc Kinh bẻ gãy. Mỹ không dễ dàng trở lại TPP khi bị cả hai cánh tả Bernie Sander lẫn hữu chống đối. Phần Trump chẳng nhờ cậy nước nào mà lại dấu kín lá bài tủ nên không ai biết Mỹ sẽ giải quyết căng thẳng với Trung Quốc như thế nào, thế giới lo sợ trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết.
Ngày xửa ngày xưa, dưới chân Hy Mã Lạp Sơn có một vương quốc trù phú tên gọi Thắng Man. Dù là một vương quốc giàu mạnh nhưng lòng người ở đây không thành thật, sống trên những giá trị giả dối, phù phiếm. Tại ngôi chợ bên ngoài hoàng thành có một người đàn ông sống bằng nghề bán mũ. Mũ của anh chàng này rất đẹp nhưng không hiểu sao hàng ế ẩm nên anh chàng toan tính bỏ nghề, tìm nghề khác sinh sống.
Theo dõi các cuộc tranh luận cộng đồng trên các trang mạng xã hội, có lẽ cũng dễ dàng nhận ra một điều rằng: cộng đồng mạng của người Việt khá bạo lực. Một dạng bạo lực tâm lý, từ trong tâm tưởng và thể hiện qua những mẩu viết, lời bình trên Facebook hay dưới các bài báo. Đặc biệt khi liên quan đến các vấn đề chính trị xã hội, như về chính trường Hoa Kỳ hiện nay chẳng hạn.
Hôm nay, 6 tháng 8 năm 2020, thế giới kỷ niệm lần thứ 75 ngày hai quả bom nguyên tử được ném xuống hai thành phố lớn của Nhật bản: Hiroshima và Nagasaki. Tưởng không cần phải nhắc lại những thiệt hại về người, của và tinh thần người dân Nhật Bản và những hệ quả tai hại khôn lường từ 75 năm qua. Điều cần nói đến là sự quên lãng của nhân lọai về một tai họa nhãn tiền, một tai họa đã xẩy ra cách đây 75 năm, nhưng cũng có thể xẩy ra lần nữa vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu.
Sau khi triều đại nhà Thanh sụp đổ và trước năm 1950, khu vực tương ứng với Vùng Tự Trị Tây Tạng (TAR) ngày nay thực tế là một quốc gia độc lập. Đất nước này [Tây Tạng] lúc đó đã tự phát hành tiền tệ và tem, và duy trì các mối quan hệ quốc tế. Tây Tạng tuyên bố có 3 tỉnh (Amdo, Kham và U-Tsang), nhưng chỉ kiểm soát tỉnh Kham phía tây và U-Tsang.
Như nhiều người khác, sự quý mến và ngưỡng mộ ông của tôi có lý do. Xem phim và đọc về ông, thỉnh thoảng lại dịch các bài viết xuất sắc của ông vốn dễ bắt gặp thì chúng thường là các bài nói chuyện sâu sắc, ý nghĩa, lan truyền niềm cảm hứng đến giới trẻ, người dân. Đặc biệt là những diễn từ với giới trẻ, tại các lễ ra trường đại học vào mỗi mùa bãi trường hàng năm.
Tiếng Việt của ta rất phong phú và có ý nghĩa thâm sâu. Khi áp dụng vào chính trị thì nghĩa chữ càng tím ruột, lộn gan lên đầu. Tỷ dụ như khi báo Nhân Dân, tiếng nói chính thức của Đảng và Nhà nước CSVN nghêu gao rằng “dân chủ là bản chất chế độ xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước” (ngày 10/07/2020) thì dân Nam Kỳ Lục Tỉnh biết ngay đó là xạo ke, ba xạo, ba đía, hay là chuyện tào lao thiên địa, bá láp bá xàm.
Trong lịch sử cách mạng tranh đấu giành Độc lập Việt nam gần đây, có 2 Đảng Cách mạng có tuồi thọ cao nhứt là Việt nam Quốc dân Đảng và Đại việt Quốc dân Đảng. Đảng cộng sản tuy xuất hiện năm 1930, sau Việt nam Quốc dân Đảng, nhưng không phải là đảng tranh đấu cách mạng cho Độc lập dân tộc, mà tranh đấu cho quyền lợi của phong trào cộng sản quốc tế. Vì người cộng sản không có dân tộc và không có đất nước riêng của họ.
Đại dịch Vũ hán do virus cộng sản Bắc Kinh gây ra chưa dứt thì nhiều tổ chức, nhiều nước đã lập hồ sơ kiện Xi và đảng cộng sản Trung Quốc về tội dấu xử thật. Trong lúc đó, chánh phủ một số các nước khác cũng bị dân chúng khiếu kiện về tội không bảo vệ hữu hiệu xửc khỏe và đời sống dân chúng.
Sự tăm tối và độ hoang tưởng của các chú – xem ra – cũng ngang ngửa với các bác, chứ chả kém cạnh gì. Cỡ Lê Duẩn, Đỗ Mười, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc… e cũng chỉ “ngoan cố” và “ngu dốt” đến cỡ đó là cùng. Tuổi trẻ và những năm du học, ngó bộ, không giúp cho các chú đỡ “gù” hơn các bác bao nhiêu. Vậy mà các chú vẫn được coi như những ngôi sao đang lên (rising stars) trên chính trường nước Việt, một đất nước là vô phúc. Thiệt là họa vô đơn chí!
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.