Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Cộng Đồng: Thành Quả Lớn

18/12/201500:00:00(Xem: 3858)

Nói gì thì nói, nhưng đứng trên phương diện chánh trị và xã hội học, thành quả lớn nhứt của người Việt tỵ nạn CS trong 40 năm qua, là Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại. Đó là một tập thể, một thực thể, một cộng đồng gần giống như cộng đồng quốc gia vậy. Một Việt Nam Hải Ngoại đối kháng với chế độ CS đang thống trị dân tộc VN, một cộng đồng quốc gia trong nước.

Đó là thành công xuất sắc nhứt, thành quả được đánh giá quan trọng nhứt. Đó là vốn quí, nhân tài vật lực mà Tổ Quốc VN “mong cho mai sau” để khôi phục, tái thiết, phát triển nước nhà VN khi CS Hà Nội sụp đổ. Các nước CS Đông Âu, Nga không có đối lực, tiềm năng này nên công cuộc phi cộng sản, dân chủ hóa, phục hồi kinh tế đất nước hơi chậm. Trong cái rủi quốc gia dân tộc sa vào gông cùm CS, có cái may. Trên hai triệu người thoát được ra ngoại quốc và thành lập nên một cộng đồng hải ngoại trong lòng văn minh Tây Phương với kinh tế phát triển tiền tiến, chánh trị tự do, dân chủ, khoa học kỹ thuật cao nhứt hoàn cầu. Cái gương đã thấy rõ. Cộng Đồng hải ngoại Trung Hoa, Ấn Độ, Cuba, nhứt là Do Thái ở Mỹ đã giúp cho nước nhà vô vàn tiến bộ. Cái mộng của Nguyễn Trường Tộ, của Kỳ Ngoại Hầu Cường Để, Tây Du, Đông Du đã thành hiện thực.

Không phải dễ gì một quốc gia nào đó có thể có được một cộng đồng ở hải ngoại trong lòng văn minh Tây Phương, nhứt là ở Mỹ như cộng đồng Việt Nam nay đã lên gần hai triệu người. Cần phải có một số lượng đông đủ nào đó mới thành một cộng đồng được. Thí dụ ở Mỹ phải trên hai ba triệu người, nên anh chị em đi trước trong cuộc di tản sau 30-4-75 ở Mỹ đã nỗ lực vận động nhiều Tổng Thống Mỹ tăng số lượng cho thuyền nhân, cho HO, cho ODP người Việt để đạt được túc số trở thành cộng đồng. Phải cần có một ý chí sống chung, một cảm nghĩ thuộc về, một mẫu số chung văn hóa, chánh trị, xã hội nào đó mới hội đủ điều kiện hình thành một cộng đồng sắc tộc tuy thiểu số nhưng thiểu số có ảnh hưởng trong xã hội đa nguyên, đa văn hóa Mỹ. Phải cần có một môi trường xã hội, một khung cảnh pháp lý thuận tiện nào đó, cộng đồng sắc tộc mới thành hình và phát triển được như cộng đồng người Việt định cư ở các nước Tây Âu, Bắc Mỹ và Úc Châu..

Tuy bây giờ cộng người Việt Hải Ngoại tại nhiều nơi chưa thành một cộng đồng tổ chức “thống nhứt” kim tự tháp như nhiều người mong mỏi, nhưng đã “thuần nhứt” qua liên kết nhau theo chiều ngang trong nhiều vấn đề, nhứt là trong các lễ hội truyền thống, đấu tranh chánh trị chống CS, đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Cộng đồng người Việt đang hoạt động với nhau theo tinh thần giống như liên bang của Mỹ. Washington DC, Liên xô khi xưa, Trung Cộng bây giờ có thể tấn công phá hoại, nhưng các tiểu bang California, Texas, Oregon, Arkansas vẫn còn chánh quyền và sẽ kết hợp lại, chánh quyền Liên bang vẫn sống với các tiểu bang, để phối hợp quét sạch quân xâm lược và trả đũa kẻ thù ngay tại quốc gia họ. CS Hà Nội có thể móc nối một số người Việt mất gốc nào đó ở thành phố nào đó, nhưng cộng đồng các nơi sẽ la lên, tiếp viện loại được thành phần ung thúi này đi. Đúng, cộng đồng người Việt hải ngoại có chia rẽ, có chống đối, nhưng chỉ trên phương diện cá nhân, chớ không trên phương diện cơ cấu, đường lối chiến lược chánh trị, nói chung. Nói khác, có khác biệt trong chiến thuật nhưng không trong chiến lược.

Xét quá trình thành lập, cộng đồng người Việt Hải Ngoại là một cộng đồng tự nguyện muốn sống chung, một yếu tố, theo sử quan mới, còn quan trọng hơn lãnh thổ, chánh quyền nữa. Người Việt Hải Ngoại tự đến với nhau, tự nguyện, tự khởi hợp đoàn, thúc đẩy bởi khối óc và con tim Việt, như “Chim Việt đậu cành Nam” vậy. Hoàn toàn không có Chánh Phủ Lưu Vong hay tổ chức nào qui tụ. Việc hình thành thường ngoài ý muốn của quốc gia cho định cư thường muốn trộn di dân chung lộn với người sở tại để thúc đẩy tiến trình hòa nhập sâu sát, nhanh chóng hơn. Còn người Việt Hải Ngoại đi trước hướng dẫn người Việt đi sau. Người Việt đi sau lôi cuốn người Việt sắp tới. Và từ đó, bất cứ nơi nào có người Việt định cư là có tổ chức thành tập thể, thành cộng đồng.


40 năm sau, chỉ hơn một thế hệ xã hội học thôi, non nửa đời người thôi, bất cứ nơi nào có cộng đồng người Việt là có các tổ chức chánh trị, hội đoàn, văn hóa, xã hội ngoại vi, thân hào nhân sĩ vừa là đối tượng vừa là chủ thể của cộng đồng người Việt Hải Ngoại.

Đáng kính phục thay những người bỏ công bỏ của riêng, “ăn cơm nhà ra vác ngà voi hành tổng” để phục vụ cộng đồng. Khen thì ít, chê lại nhiều, nhưng tinh thần cộng đồng trong tim óc vẫn mạnh hơn những lời ra tiếng vào vốn phải có trong sinh hoạt tập thể. Lòng can đảm của những người Việt ra gánh vác việc cộng đồng, cao quí như lòng can đảm của người mẹ nuôi con. Có thể nói lớn hơn lòng can đảm của một chiến sĩ xông pha ngoài mặt trận. Người chiến sĩ chỉ cần can đảm khi xung phong nhưng người làm việc cộng đồng và người mẹ phải can đảm liên tục lắm mới chịu đựng được những lời phê bình liên tục, mới không ngã lòng để hy sinh liên tục trong vô vàn công việc chung không tên hàng ngày.

Giá trị của cộng đồng và các đoàn thể người Việt Hải Ngoại rất lớn trong công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho hơn 90 triệu đồng bào đang sống dưới gót giày của CS Hà Nội. Quốc tế vận của người Việt Hải Ngoại đã đem lại những kỳ tích làm ngạc nhiên nhiều cộng đồng bạn. Tại Mỹ, tính đến năm thứ 40 đã có cả chục tiểu bang, hàng trăm quận hạt, 6 thành phố chánh thức công nhận quốc kỳ Việt Nam nền vàng ba sọc đỏ được treo ngang hàng với quốc kỳ Hoa Kỳ tại các cơ quan hành chánh, trong các trường học, cũng như trong các lễ hội. Nhưng đơn vị hành chánh là nơi sống và làm việc của phân nửa dân số Mỹ.

CS Hà Nội từng bị liệt vào 1 trong 8 nước cần phải quan tâm đặc biệt vì lý do đàn áp tôn giáo. Nhân quyền VN đã đi vào Lập Pháp, Hành Pháp Mỹ và một số nước Liên Âu và Úc. Nhân quyền VN, mục tiêu đấu tranh, quốc tế vận của người Việt Hải ngoại là trở ngại hàng đầu trong ngoại giao của CS Hà Nội. Như lời Thứ Trưởng Ngoại Giao CS Hà Nội, Nguyễn Đình Binh, hồi tháng 6 năm rồi, nói tại trụ sở Ngân Hàng Thế Giới, “Hiện nay có hai vấn đề nổi cộm và xúc phạm không thể chấp nhận được, và đã cản trở sự phát triển quan hệ với Hoa Kỳ. Đó là dự luật Nhân Quyền và sự kiện một số thành phố hay thị trấn của Hoa Kỳ đã đưa ra nghị quyết công nhận cho treo cờ 3 sọc của chế độ thân Mỹ từ 28 năm qua vẫn còn tồn tại”.

Được thế là nhờ cộng đồng VN vận dụng một cách hữu hiệu việc hội nhập vào dòng chánh kinh tế, chánh tri, quân sự, giáo dục. Tại Mỹ nơi đông người Việt định cư nhứt thế giới, kinh tế tài chánh sở hữu của người Việt thừa sức phục hồi nền kinh tế nước nhà khi CS sụp đổ. Người Việt đã từng đi vào Quốc Hội liên bang, tiểu bang, ngồi ghế Thứ Trưởng Bộ Liên bang, chủ nhiệm bộ môn đại học, làm tướng lãnh Mỹ đứng chỉ huy điều động đoàn Thủy Quân Lục Chiến thiện chiến và Hạm trưởng Hải Quân. Lá phiếu người Việt chưa tự làm ra được một tổng thống, một nghị sĩ, dân biểu liên bang nhưng đã biết liên kết làm thành giọt nước tràn thắng cử cấp liên bang. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đại học Mỹ ngang hàng với người Mỹ Trắng. Kiến thức khoa học kỹ thuật người Việt qua dư để tái thiết nước nhà.

CS Hà Nội khan cổ kêu gọi đầu tư, mời mọc chất xám, chiêu dụ khúc ruột ngàn dặm của quê hương. Nhưng vô ích, về chơi thì có, bỏ chút tiền cho bà con làm thì có, chớ làm việc cho CS thì không. Vì đại đa số đều nhớ nguồn gốc, thân phận của cộng đồng người Việt Hải Ngoại là tỵ nạn CS, là người Quốc Gia, yêu tự do, dân chủ vốn là khắc tinh của CS Hà Nội độc tài, đảng trị toàn diện. Mục tiêu cuối cùng, cứu cánh sau rốt vẫn là giành lại tự do, dân chủ cho đồng bào trong nước./.(Vi Anh)

Ý kiến bạn đọc
21/12/201500:41:38
Khách
Đồng ý với ông Vi Anh, người Việt hải ngoại tuy có phân hóa về chiến thuật nhưng đồng nhứt về chiến lược là tranh đấu để giải thể chế độ độc tài của đảng CSVN. Mục tiêu nầy chưa hề thay đổi sau 40 năm, và có thể nói đây là một cộng đồng bền vững và có tiềm năng sau cộng đồng người Do Thái. Xin ngã nón trước những hy sinh của những vị phục vụ cộng đồng.
18/12/201521:07:51
Khách
Dạ ,con cũng đã lập lời thề là sẽ đuổi Cộng sản đến người cuối cùng !
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy bao xa?
Theo nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy miễn dịch cộng đồng đang giúp nước họ chống lại Covid-19
Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không toàn cầu trong giai đoạn 2020-2021.
Sau khi các hãng dược phẩm Mỹ và Anh lần lượt công bố kết quả thử nghiệm khả quan vaccine phòng Covid-19, Nga cũng tuyên bố sẽ bán vaccine Covid-19 với giá rẻ hơn và đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021
Theo trang Financial Times, Facebook đang lên kế hoạch “lấy lòng” ông Biden bằng các chiến dịch tập trung vào Covid-19 và biến đổi khí hậu.