Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vi Diệu Pháp

21/11/201400:05:00(Xem: 11137)

VI DIỆU PHÁP

       Phan Minh Hành

          Khóa tu kéo dài 9 ngày bắt đầu từ 11-11 đến tối thứ tư hôm nay 19-11 của sư cô Tâm Tâm về bài "Vi Diệu Pháp" ở Thiền đường Mây Từ, đã kết thúc hoàn toàn mỹ mãn và tốt đẹp. Ngoại trừ ngày chủ nhật khóa tu bắt đầu từ 3 giờ đến 6 giờ chiều, còn thì khóa tu khởi giảng từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Với thời khóa như thế đã gây nhiều bất tiện trong công việc thường nhật của hàng phật tử trong vùng Bolsa, nhưng trong suốt 9 ngày qua thiền đường chật cứng người đến tham dự, đến không còn lối đi và ghế ngồi! Sư cô Tâm Tâm đã giảng về Vi Diệu Pháp vài lần trong quá khứ và được tán thán khen ngợi rất nhiều, nên đó là lý do chính lôi cuốn hàng phật tử tại vùng nam Cali về tham dự đông đảo khóa tu, bất chấp giờ giấc không thuận tiện cho việc đi làm hằng ngày. Nếu sư cô không nói ra khó ai có thể đoán được sư cô đã đến tuổi thất tuần, bởi trông sư cô Tâm Tâm vẫn còn khỏe mạnh rất nhiều.

blank

          Nhìn lại lịch sử Phật Giáo Vi Diệu Pháp đã được Đức Phật thuyết giảng vào hạ thứ bảy tại cung trời Đạo Lợi, nhằm mục đích độ thân mẫu của Ngài. Vi Diệu Pháp được dịch ra bởi Phạn ngữ Abhidhamma, gồm có hai phần. Abhi là sự thù thắng, uyên thâm, sâu xa; Dhamma là giáo pháp, lời dạy của đấng giác ngộ. Do đó Vi Diệu Pháp có nghĩa là những giáo lý cao siêu, vi diệu, thù thắng, vượt trên tất cả. Đây là giáo lý tinh hoa và nòng cốt của Phật Giáo về cả hai phương diện triết học và đạo đức học.

          Ngày đầu tiên của khóa tu mỗi thính chúng được sư cô Tâm Tâm phát cho một đồ hình về ABHIDHAMMA. Khởi đầu bài giảng sư cô Tâm Tâm nói đến lợi ích về sự hiểu biết Vi Diệu Pháp. Theo sư cô thấu hiểu Vi Diệu Pháp giúp chúng ta có thể chuyển hóa tâm thức bằng giảm dần sự phát triển của tâm ô nhiễm. Nhưng sư cô nhấn mạnh sự ô nhiễm vẫn còn trong tâm thức. Vì vậy chúng ta phải tập hành thiền Vipassana, thì mới loại trừ tận gốc sự ô nhiễm trong tâm. Sau đó sư cô Tâm Tâm trình bày tiếp rằng khi nói về Vi Diệu Pháp ắt phải đề cập đến pháp chân đế và pháp tục đế. Pháp chân đế gồm có hai phần:

          - Pháp vô vi: tức là Niết bàn.

          - Pháp hữu vi: gồm có tâm, sở hữu tâm và sắc pháp, mà trong đó                   tâm và sở hữu tâm là phần danh pháp.

     Một cách khái lược sư cô Tâm Tâm trình bày Vi Diệu Pháp trên đồ hình ABHIDHAMMA, có tất cả 121 tâm, được phân chia ra như sau:

     Trong phần tâm sở( CETASIKA) có:

          - Phần danh pháp( gồm có tâm và sở hữu tâm ) có 52 tâm.

          - Phần sắc pháp có 28 tâm

          - Phần niết bàn có 1 tâm.

     Trong phần tâm vương(CITTA) có:

          - Ở cõi dục giới: có 54 tâm.

          - Ở cõi sắc giới: có 15 tâm.

          - Ở cõi vô sắc giới: có 12 tâm.

     Trong 81 tâm trên được xem là tâm thế, hay là tâm thế gian, nên còn luân hồi trong ba cõi dục, sắc và vô sắc giới.

     Sau cùng còn có 40 tâm được xem là tâm siêu thế, gồm có 20 tâm đạo và 20 tâm quả. Đây là tâm của các bậc thánh, hay của bậc A La Hán và không còn luân hồi trong ba cõi nữa. Tóm lại, có 81 tâm thế gian và 40 tâm tâm siêu thoát, tạo thành ABHIDHAMMA, tức là Vi Diệu Pháp.

          Đứng trước bảng chi pháp sư côTâm Tâm giải thích thêm rằng các hành giả trong cõi tâm sắc giới tu đắc quả từ sơ thiền đến ngũ thiền, thì được sanh lên cõi trời. Còn các hành giả trong cõi tâm vô sắc giới tu đắc quả từ tầng thứ nhất đến tầng thứ tư, thì được sanh lên trong cõi trời phạm vương. Và các hành giả nào ở trong cõi dục giới chứng đắc được quả vị A La Hán, tức là cắt đứt hoàn toàn với sự ô nhiễm để tâm trở thành vô lậu, thì tâm của các A La Hán nầy trở thành tâm duy tác. Tâm duy tác là thứ tâm chỉ còn ánh sáng của trí tuệ và hoàn toàn cắt đứt chủng tử phàm phu. Do đó trong 54 tâm ở trong cõi dục giới phải trừ ra 9 tâm duy tác, đó là tâm của Đức Phật Thích Ca phải xử dụng nhục thân để hóa độ chúng sanh. Vì vậy theo sự chỉ dẫn của sư cô Tâm Tâm, tâm phàm phu của chúng ta chỉ còn lại 45 tâm, gồm có:

          - 12 tâm bất thiên.

          - 17 tâm vô nhân.

          - 8 tâm thiện

          - 8 tâm quả thiện hữu nhân.

     Theo lời sư cô Tâm Tâm vũ trụ dù rộng lớn bao nhiêu cũng không ngoài bốn loại tâm, đó là tâm, sở hữu tâm, sắc pháp và niết bàn. Khi bàn về tâm và tâm sở, Vi Diệu Pháp giúp chúng ta nhận thấy được sự hiện hữu của tâm và sự diễn tiến hoại diệt từng sát na của chúng. Khi nói về sắc pháp, Vi Diệu Pháp giảng giải về những duyên tạo hợp, cũng như những tiến trình sanh diệt từng sát na của sắc. Và khi đề cập về Niết bàn, Vi Diệu Pháp giải thích cặn kẻ về pháp hữu vi sanh diệt, vô thường, hầu giúp chúng ta nhận rõ thế sự thăng trầm của thế gian, đặng tinh tấn tu tập đạt đến đạo quả Niết bàn. Cũng theo sư cô Tâm Tâm, Vi Diệu Pháp chính là nền tảng hiểu biết để thực hành thiền Vipassana đưa đến tuệ giải thoát. Điều tinh túy của Vi Diệu Pháp là sự sâu sắc về bản thể pháp hay pháp chơn đế. Vì vậy, theo sư cô muốn thấu hiểu Vi Diệu Pháp cần nắm vững nghĩa lý của pháp chân đế, khác với tục đế, là sự thật của thế gian. Người con Phật cần phải phân biệt rõ pháp hữu vi với pháp vô vi, để không có sự lầm lẫn, chấp "ngón tay là mặt trăng". Vì vậy các phật tử cần phải hành thiền Vipassana thì mới thấu triệt được tất cả bản chất thật thể của các pháp.

          Trong ngày cuối cùng của khóa tu sư cô Tâm Tâm đã giải đáp thỏa đáng tất cả câu hỏi của thính chúng và tất cả mọi người vô cùng hoan hỉ và biết ơn sư cô đã giảng dạy cho đạo tràng Mây Từ một đề tài Vi Diệu Pháp thực sự hữu ích trên đường trao dồi tu đạo.

          Theo sự tìm hiểu Sư Cô Thích Nữ Tâm Tâm tốt nghiệp Tiến Sĩ Phật Học ở New Delhi, Ấn Độ. Sư cô đã bắt đầu giảng về Vi Diêu Pháp từ năm 2003 và đến nay cũng vẫn còn đang tiếp tục. Hiện sư cô chủ trì Tịnh xá Pháp Huệ tại quận Bình Tân, Sài Gòn. Tịnh xá nầy còn đang trong vòng xây cất ngôi giảng đường Đại Tạng và Thiền Đường Vipassana. Phật tử tại Hải Ngoại muốn cúng dường tịnh tài và tịnh vật, có thể gởi check cho hội từ thiện MilkCare Foundation. Pay to the order of:  MilkCare Foundation. Note: “Gởi Sư Cô Tâm Tâm xây giảng đường”. MilkCare Foundation  P.O. Box 3575  Santa Clara, Califoria 95055-3575. Hoặc

E-mail: info@milkcare.org

          Ngoài ra không thể không kể đến công lao của các tình nguyện viên thường trực ở Thiền đường Mây Từ, như cô Diệu Mỹ, cô Từ Anh, anh Tâm Chánh Đạt vv..vv, và nhất là cô Chân Tịnh Diệu, đã góp bàn tay tác tạo sự thành công viên mãn cho khóa tu. Đặc biệt nhất nhà hàng chay Hương Từ vừa mới khai trương vài tháng qua đã cung ứng vô vị lợi thức ăn tối mỗi ngày cho khóa tu. Không những thế mọi người đến tham dự khóa tu còn được biếu tặng đĩa CD, DVD, sách báo cùng các hình ảnh các vị Phật và Bồ Tát. Thêm nữa tất cả bài giảng về Vi Diệu Pháp của khóa tu 9 ngày ở thiền đường Mây Từ của sư cô Tâm Tâm đã được thu hình vào DVD, và biếu tặng thính chúng ngay sau buổi học. Bởi thế công sức bố thí pháp của các vị tình nguyện viên luôn được mọi người đến tu học ở thiền đường Mây Từ ghi ơn rất nhiều.

 

                                                                                      11/20/2014

                                                                                   Phan Minh Hành

 

 

 

 

    

 


.
,

Ý kiến bạn đọc
02/12/201602:00:47
Khách
Giáo pháp là để giải quyết cái khổ cho chúng sanh. chúng sanh nào tự thấy mình khổ trong cuộc sống này thì tìm đến để học và thoát khổ nhờ vào chánh trí. cón chúng sanh nào tự cho mình quá hạnh phúc trong kiếp sống này thì không cần phải học. nhưng đến lúc khổ thì bế tắt. hậu quả là tà trí. là sân hận. là si mê. là tham vọng. là địa ngục tâm thức. là bất toại nguyện. là vẫn khổ đau.
14/07/201605:30:38
Khách
Bởi vì chỉ có bà mẹ đó mới đủ căn cơ để hiểu được Vi diệu pháp. Còn các bà mẹ khác đã tái sanh về những cõi không thể nghe giảng được. Làm người trở lại khó lắm, làm chư thiên còn khó gấp ngàn lần.
22/11/201413:03:19
Khách
Niết bàn chỉ có một tâm. Tâm đó không có nơi chốn ,không có tướng trạng , cũng không phải không có, cũng không phải không không có. Phủ định toàn bộ như phủ định việc xác lập vô cực trong toán học. Vì khi bạn xác định được vô cực thì vô cực +1 sẽ làm cho vô cực của bạn mất vị trí vô cùng lớn rồi
Niết bạn cũng không thể xác định. Nói rằng phải giác ngộ mới ....xác định được niết bàn là gì cũng không ổn. Vì ngay từ bản chất niết bàn không sinh không diệt,,không từ nơi nào đến ,cũng không đến nơi nào cả,giống hệt như khởi thủy của big bang. Khi đó không có cả vũ trụ lấy đâu sanh diệt hoặc hiên hữu. Đi tu để trở về nơi đó chăng.?
22/11/201412:49:38
Khách
Tất cả chúng sanh rất có thể là cha mẹ của mình trong một kiếp nào đó. Tại sao Đức Phật chỉ có một bà mẹ? Và chỉ độ bà mẹ này? Và chúng ta ở trần gian sao lại có thể biết chuyện ở cung trời đao lợi.
Chẳng hợp lý tí nào. Các vị kể chuyện như thế náy , có tự thấy mình ...mâu thuẩn và thuyết phục không?
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Phe Biden sẽ dựa vào ngoại giao, thương thuyết và liên minh (alliance) thay vì đánh bài thấu cáy như Trump. Ngược lại cánh diều hâu cho rằng Mỹ thương thuyết bị gạt từ 30 năm nay trong lúc liên minh kiểu ASEAN đã bị Bắc Kinh bẻ gãy. Mỹ không dễ dàng trở lại TPP khi bị cả hai cánh tả Bernie Sander lẫn hữu chống đối. Phần Trump chẳng nhờ cậy nước nào mà lại dấu kín lá bài tủ nên không ai biết Mỹ sẽ giải quyết căng thẳng với Trung Quốc như thế nào, thế giới lo sợ trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết.
Ngày xửa ngày xưa, dưới chân Hy Mã Lạp Sơn có một vương quốc trù phú tên gọi Thắng Man. Dù là một vương quốc giàu mạnh nhưng lòng người ở đây không thành thật, sống trên những giá trị giả dối, phù phiếm. Tại ngôi chợ bên ngoài hoàng thành có một người đàn ông sống bằng nghề bán mũ. Mũ của anh chàng này rất đẹp nhưng không hiểu sao hàng ế ẩm nên anh chàng toan tính bỏ nghề, tìm nghề khác sinh sống.
Theo dõi các cuộc tranh luận cộng đồng trên các trang mạng xã hội, có lẽ cũng dễ dàng nhận ra một điều rằng: cộng đồng mạng của người Việt khá bạo lực. Một dạng bạo lực tâm lý, từ trong tâm tưởng và thể hiện qua những mẩu viết, lời bình trên Facebook hay dưới các bài báo. Đặc biệt khi liên quan đến các vấn đề chính trị xã hội, như về chính trường Hoa Kỳ hiện nay chẳng hạn.
Hôm nay, 6 tháng 8 năm 2020, thế giới kỷ niệm lần thứ 75 ngày hai quả bom nguyên tử được ném xuống hai thành phố lớn của Nhật bản: Hiroshima và Nagasaki. Tưởng không cần phải nhắc lại những thiệt hại về người, của và tinh thần người dân Nhật Bản và những hệ quả tai hại khôn lường từ 75 năm qua. Điều cần nói đến là sự quên lãng của nhân lọai về một tai họa nhãn tiền, một tai họa đã xẩy ra cách đây 75 năm, nhưng cũng có thể xẩy ra lần nữa vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu.
Sau khi triều đại nhà Thanh sụp đổ và trước năm 1950, khu vực tương ứng với Vùng Tự Trị Tây Tạng (TAR) ngày nay thực tế là một quốc gia độc lập. Đất nước này [Tây Tạng] lúc đó đã tự phát hành tiền tệ và tem, và duy trì các mối quan hệ quốc tế. Tây Tạng tuyên bố có 3 tỉnh (Amdo, Kham và U-Tsang), nhưng chỉ kiểm soát tỉnh Kham phía tây và U-Tsang.
Như nhiều người khác, sự quý mến và ngưỡng mộ ông của tôi có lý do. Xem phim và đọc về ông, thỉnh thoảng lại dịch các bài viết xuất sắc của ông vốn dễ bắt gặp thì chúng thường là các bài nói chuyện sâu sắc, ý nghĩa, lan truyền niềm cảm hứng đến giới trẻ, người dân. Đặc biệt là những diễn từ với giới trẻ, tại các lễ ra trường đại học vào mỗi mùa bãi trường hàng năm.
Tiếng Việt của ta rất phong phú và có ý nghĩa thâm sâu. Khi áp dụng vào chính trị thì nghĩa chữ càng tím ruột, lộn gan lên đầu. Tỷ dụ như khi báo Nhân Dân, tiếng nói chính thức của Đảng và Nhà nước CSVN nghêu gao rằng “dân chủ là bản chất chế độ xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước” (ngày 10/07/2020) thì dân Nam Kỳ Lục Tỉnh biết ngay đó là xạo ke, ba xạo, ba đía, hay là chuyện tào lao thiên địa, bá láp bá xàm.
Trong lịch sử cách mạng tranh đấu giành Độc lập Việt nam gần đây, có 2 Đảng Cách mạng có tuồi thọ cao nhứt là Việt nam Quốc dân Đảng và Đại việt Quốc dân Đảng. Đảng cộng sản tuy xuất hiện năm 1930, sau Việt nam Quốc dân Đảng, nhưng không phải là đảng tranh đấu cách mạng cho Độc lập dân tộc, mà tranh đấu cho quyền lợi của phong trào cộng sản quốc tế. Vì người cộng sản không có dân tộc và không có đất nước riêng của họ.
Đại dịch Vũ hán do virus cộng sản Bắc Kinh gây ra chưa dứt thì nhiều tổ chức, nhiều nước đã lập hồ sơ kiện Xi và đảng cộng sản Trung Quốc về tội dấu xử thật. Trong lúc đó, chánh phủ một số các nước khác cũng bị dân chúng khiếu kiện về tội không bảo vệ hữu hiệu xửc khỏe và đời sống dân chúng.
Sự tăm tối và độ hoang tưởng của các chú – xem ra – cũng ngang ngửa với các bác, chứ chả kém cạnh gì. Cỡ Lê Duẩn, Đỗ Mười, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc… e cũng chỉ “ngoan cố” và “ngu dốt” đến cỡ đó là cùng. Tuổi trẻ và những năm du học, ngó bộ, không giúp cho các chú đỡ “gù” hơn các bác bao nhiêu. Vậy mà các chú vẫn được coi như những ngôi sao đang lên (rising stars) trên chính trường nước Việt, một đất nước là vô phúc. Thiệt là họa vô đơn chí!
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.