Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam: Cương Lĩnh Hết Linh

11/04/200800:00:00(Xem: 7978)

Hoa Thịnh Đốn.- Kim chỉ nam “Xây Dựng Đất Nước Trong Thời  Kỳ Qúa  Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội” của đảng Cộng sản Việt Nam viết trong Cương Lĩnh năm 1991 coi như đã hết linh vì đảng  nói nhiều mà làm ít hay không sao chứng minh được những điều đã viết.

Tỷ dụ khi Cương lĩnh qủa quyết “chủ nghĩa tư bản vẫn là một chế độ áp bức, bóc lột và bất công” thì Nhà nước lại tìm mọi cách xuất cảng công nhân đi làm việc tại các nước theo chủ nghĩa Tư bản để giải quyết nạn thất nghiệp trong nước và gia tăng mậu dịch hai chiều với các nước này.

Và để đối phó với những giao động, mất định hướng của cán bộ, đảng viên, tiếp theo sự tan rã mau chóng của các nước Cộng sản ở Đông âu và Liên bang Sô viết từ 1989 đến 1991, Cương lĩnh  đã  phóng bừa ra dự đóan chủ nghĩa xã hội cộng sản sẽ hồi sinh vinh quang mà  không cần chứng minh: “Chủ nghĩa xã hội hiện đứng trước nhiều khó khăn, thử thách.  Lịch sử thế giới đang trải qua những bước quanh co; song, loài người cuối cùng nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội vì đó là quy luật tiến hoá của lịch sử.”
Quan điểm chủ quan lạc lõng này, sau 17 năm, vẫn được một nhúm người bảo thủ trong đảng coi như lời vàng, thước ngọc để cưỡng chế cả nước phải kiên trì giữ vững Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, trong khi đảng lại khẩn trương hội nhập với thế giới và mở cờ trong bụng khi được gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization, WTO).

Tiến trình từ bỏ chủ trương kinh tế tập trung phá sản Cộng sản để  chạy theo kinh tế Tư bản từ năm 1986 của Việt Nam được người Cộng sản ngụy trang là “Đổi mới” và ngụy ngôn là “ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” chỉ nhằm cứu  nguy cho đảng khỏi tan vì lúc ấy nhân dân đã đến đường cùng.

Nhưng đảng lại không cho dân biết phải “qúa độ”  bao nhiêu năm thì mới đến được ngưỡng cửa “thiên đàng” hay “địa ngục” của chủ nghĩa xã hội.  Cũng chưa ai, kể cả người Cộng sản, có thể hình dung được mặt mũi của cái xã hội  “mơ mộng” này như thế nào nên cứ nối đuôi nhau  cắm đầu mà đi như ngày nay!

Vì vậy mà hy vọng đến được cái ngày “loài người cuối cùng nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội”  như Cương lĩnh 1991 đề ra nghe sao mà  hãi hùng đến thế "
Nhưng Cương lĩnh thì cứ cao rao rằng : “ Xã hội  chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội:  Do nhân dân lao động làm chủ.  Có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu.  Có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.”

 “Con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, làm theo năng lực, hưởng theo lao động, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân.  Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.”

Tất cả những mỹ từ này chưa thấy xẩy ra  trong thực tế, sau 17 năm Cương lĩnh ra đời, tiêu biểu như  vấn đế “nhân dân lao động làm chủ”   đất nước mình đang sống. Mọi chuyện trong xã hội Việt Nam ngày nay đều do đảng làm và giữ độc quyền. Từ guồng máy cai trị cho đến hệ thống thừa hành cũng do đảng lựa chọn và quyết định mọi việc nên người dân  thành thừa thãi, vô dụng.  May mắn lắm thì cũng chỉ được sử dụng làm đồ trang trí cho chế độ  khi nhà nước tổ chức các cuộc “đảng cử dân bầu” ở mọi cấp chính quyền từ nhỏ nhất như phường, khóm đến Hội đồng Nhân dân và Quốc hội.


Nhưng sau 4 Kỳ Đại hội đảng, từ khóa VII  Đỗ Mười lên làm Tổng Bí thư đến khoá VIII Lê Khả Phiêu  rồi qua Nông Đức Mạnh của hai Khoá IX và X, nhân dân vẫn chưa ”có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân”  như  đề ra trong  Cương lĩnh 1991 là tại sao"

Đó là cốt lõi của vấn đề mà đảng vẫn còn nợ nhân dân vì đảng chỉ biết nói mà không làm như đã hứa nên dân vẫn phải chịu những bất công do cán bộ, đảng viên cường quyền gây ra.

Đảng cũng đã nhìn nhận tệ nạn tham nhũng  ăn sâu trong hệ thống lãnh đạo đã hết thuốc chữa; nạn cường hào ác bá dưới thời thực dân, phong kiến  đã tái sinh thành nạn cướp đất, hành dân nên  các nạn nhân của chế độ phải khiếu kiện, biểu tình liên tục từ nông thôn ra thành phố.

Đó là mặt trái của xã hội từ ngày có Cương lĩnh 1991 nên lời hứa xây dựng một xã hội trong đó  “con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công”  đã như nước lã đổ đầu vịt.

Đảng cũng  không giữ  lời hứa  “xây dựng Đảng trong sạch”, hay “xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức làm nền tảng.”

Ba giai cấp “công nhân, nông dân, trí thức” được đảng đề cao là những hình ảnh mờ nhạt nhất trong guồng máy cai trị hiện nay. Cả ba tầng lớp này, cũng như lớp dân thường thấp cổ bé miệng, chỉ có tiếng mà không có miếng.

Vì thế mà khi Cương lĩnh 1991 viết :” Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng liên hệ mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật” là đảng đã nói xạo với dân.

Bằng chứng  cho thấy đảng đã “đẻ” ra Quốc hội (Lập pháp), Chính phủ (Hành pháp), Tòa án (Tư pháp) và đảng cũng điều khiển luôn cả ba Cơ chế này thì không phải là đảng đã “ngồi” lên Hiến pháp rồi sao"

Do đó, đảng nói đảng cũng “chịu sự giám sát của nhân dân ,hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật ” là  nói cho có lệ vậy thôi, không có trong thực tế và cũng chẳng thuyết phục được ai.

Cho nên đảng đã không ngại mà nói cho cả thế giớ biết rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.”

Vấn đề đặt ra là  ai đã trao cho đảng nhiều quyền đến thế " Từ ngày thành lập đảng đến nay đã 70 năm rồi mà nhân dân chưa một lần được đảng cho bỏ phiếu tín nhiệm hay bất tín nhiệm thì không biết đảng đã coi thường dân hay sợ dân "

Có điều rõ ràng nhất là chưa bao giờ nhân dân đồng ý bằng lá phiếu  trao cho đảng  quyền “đại biểu của cả dân tộc”  .

Đó cũng là lý do tại sao ngày nay mối liên hệ giữa đảng và nhân dân không còn là “máu thịt” nữa.  -/-
Phạm Trần
(04/08)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Những ngày tháng cuối năm là thời gian rộn ràng nhất trong năm. Điều này không chỉ ứng với cố quận mình, xứ Cờ Hoa này mà hầu như mọi nơi trên thế gian này cũng đều như thế cả, cho dù có khác nhau về văn hoá, phong tục. Có lẽ thời gian sắp kết thúc cái cũ chuyển sang cái mới, thời điểm chuyển đổi làm cho lòng người chuyển theo hay lòng người chuyển tạo ra ảo giác chuyển của thời gian? Cái cũ, cái hư hoại sẽ qua đi để cho cái mới, cái tốt đẹp sẽ đến.
Nhiều người Mỹ gốc Việt đã từng sống ở quê hương sau ngày mất nước 30/04/1975 cho rằng một trong những điều đáng quí nhất ở Hoa Kỳ chính là nền tự do báo chí. Kể từ khi CSVN thống trị toàn cõi Việt Nam, toàn bộ các cơ quan truyền thông báo chí trở thành công cụ để tuyên truyền cho chế độ.
Từ năm 75 đến thập niên 80 có hằng trăm ngàn người Việt Nam liều chết vượt biển để tìm tự do và cuối cùng một số người may mắn đã đến được bến bờ tự do. Theo ước đoán, hiện nay có khoảng trên 25.000 người Việt Nam đang sinh sống tại thành phố Montréal. Họ được gọi là Les Vietnamiens de Montréal hay Les Viéto-Montréalais.
Đại dịch Covid-19 không chỉ gây ra cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng mà còn gây ra cả khủng hoảng kinh tế. Nhiệm vụ của tân Phó Tổng thống Kamala Harris và tôi là sẽ đối đầu trực tiếp với cuộc khủng hoảng kinh tế này và trợ giúp người dân ngay khi nhậm chức.
Chỉ còn 30 ngày nữa đến kỳ Đại hội XIII của đảng Cộng sản Việt Nam, diễn ra trong tháng 01 năm 2021, nhưng từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng xuống tới Lãnh đạo cấp Ủy cơ sở lại đang hô hào phải bảo vệ Tư tưởng Đảng bằng mọi giá.
Ngày thứ ba 17 tháng 3 năm 2020 nghe tin cô Thái Thanh ra đi, dẫu biết cô đã 86 tuổi, cái tuổi của Sinh, Lão, Bệnh và bây giờ là Tử. Giữa lúc bệnh dịch Covid_19 lây lan hoành hành khắp nơi, mọi người đều bị cách ly ở nhà, chẳng ai gặp ai, tôi thật ngậm ngùi thương cảm Cô mất trong hoàn cảnh éo le, không có bạn bè thăm viếng, đưa tiễn...
Năm 2012, 8 quốc gia trong khu vực châu Á Thái Bình Dương đang cùng Hoa Kỳ thương lượng Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) thì cũng bắt đầu thương thuyết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) với Trung cộng.
Bà chị đi lấy chồng vào đúng lúc tôi chia tay với cá, chim, dế, diều, bông vụ, nút phéng, giây thung, ná cao su, bong bóng … Giã từ tuổi thơ (adieu, những đứa bạn của thưở ấu thời) cùng những buổi chiều sôi nổi: tạt lon, dích hình, bắn bi, rượt bắt cứu tù, rồng rắn lên mây, và những đêm chơi năm mười bịt mắt mãi trốn tìm.
Trung Quốc tuy theo mô hình Tư Bản Nhà Nước nhưng ngân sách chính thức của nhà cầm quyền tính theo GDP lại thấp hơn nhiều so với các nước Âu-Mỹ [1] Bài viết này nhằm tìm hiểu nguyên nhân của mâu thuẩn đó.
Trong những trang sổ tay trước, chúng tôi đã có dịp đề cập đến vài mảnh đời lưu lạc của đồng bào H’mong đến từ Mường Nhé. Những dòng chữ còn lại của S.T.T.D hôm nay xin được dành riêng cho những đồng bào Thượng đi từ Tây Nguyên mà chúng tôi đã có dịp tiếp chuyện – nhiều lần – ở ven đô Bangkok.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
"Nước Mỹ trở lại", Joe Biden nói tại buổi họp báo ở Delaware hôm 24/11/2020 khi giới thiệu đội ngũ quan chức ngoại giao trong chính quyền tương lai: "Sẵn sàng lãnh đạo thế giới và không rút lui".
Các chuyên gia bảo mật tại IBM cho biết, một chiến dịch tấn công lừa đảo của các hacker đã nhắm vào các tổ chức liên quan đến việc phân phối vaccine Covid-19 kể từ tháng 09/2020
Hôm thứ Năm (03/12/2020), Apple thông báo với các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của hãng rằng một thiết bị phần cứng mới sẽ ra mắt vào ngày 08/12/2020.
Tòa án Tối cao Wisconsin từ chối thụ lý vụ kiện "gian lận bầu cử" của Donald Trump trong nỗ lực lật ngược thế cờ trước ôg Biden, và yêu cầu đơn kiện phải được giải quyết đúng trình tự
Tổng thống đắc cử Joe Biden cho haysẽ yêu cầu dân Mỹ đeo khẩu trang trong 100 ngày đầu ông nhậm chức tổng thống.