Hôm nay,  
Việt Báo Online

Chết Mất Ðất, Chết Khô Nước

18/01/200800:00:00(Xem: 4378)
Chết Mất Ðất, Chết Khô Nước
Làm thầy thuốc trật hại một người, làm thầy giáo trật hại một lớp; làm chánh trị trật hại một quốc gia dân tộc. Với dộ lùi thời gian khá dủ, với chỉ tai họa tiêu biểu Hoàng Sa Trường Sa dã mất vào tay Trung Cộng dã cũng khá dủ dể cho người Việt ở Bắc, ở Nam, ở Trung và ở hải ngoại thấy: CS Hà nội là những người làm chánh trị trật dã hại cả quốc gia dân tộc Việt Nam.
Chưa hết dâu, giang sơn gấm vóc Việt Nam, di sản mấy ngàn năm của dất nước ông bà Việt Nam dể lại, quốc gia dân tộc Việt Nam với 4000 năm văn hiến sắp chết khô nước nữa. Các nước thượng nguồn Sông Cửu Long, Trung Cộng, Miến Ðiện, Lào  và Thái Lan dã, dang, và sẽ xây dập thủy diện, chận bớt dòng chảy và nguồn nước vào Ðồng Bằng Sông Cửu Long ở Nam Việt hạ nguồn bị nhiễm mặn, lừng phèn, mất phù sa của vựa lúa của cản nước VN.
Ðúng như nhà báo Lưu tường Quang nói trên dài Quốc tế Pháp, nếu Thủ Tướng Phạm văn Ðồng năm 1958 nhơn danh Ðảng Nhà Nước CS ở  Miền Bắc dã ký và gởi công hàm  cho Thủ Tướng Chu ân Lai của TC, thừa nhận hai quần dảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của TC, là làm một hành dộng chánh trị có tội dộng trời dối với quốc gia dân tộc Việt Nam, thì việc làm của Bộ Trưởng Ngoại Giao Nguyễn mạnh Cầm vào năm 1995  còn làm một tội dộng dất khi dặt bút ký tên gia nhập và thừa nhận hiến chương mới của Ủy Hội Sông Mekong (Mekong River Commmission) và dặt văn phòng chi nhánh ở Hà nội.
Tổ chức và hiến chương mới này bãi bỏ tổ chức cũ là Ủy ban Sông Mekong (Mekong River Committee), VNCH là thành viên có văn phòng chi nhánh dạt ở Saigon. Ủy hội mới, hiến chương mới của Ủy Hội Sông Mekong do Ô Nguyễn mạnh Cầm ký làm mất thẩm quyền phủ quyết của quốc gia dân tộc Việt Nam là một quốc gia có vùng trù phú nhứt, vựa lúa của cả nước là Ðồng Bắng Sông Cửu Long nằm ở hạ lưu vực, hạ nguồn sông Mekong.
Quyền phủ quyết dó bảo lưu nguồn thực phẩm hàng ngày, nguồn kinh tế then chốt của Miền Nam Việt Nam và vựa lúa cho cả nước quốc gia dân tộc Việt Nam. Việt Nam không có quyền phủ quyết ấy thì Việt Nam không thể ngăn cản các nước xây dập ở thượng nguồn, ngăn chận dòng nước tưới và phù sa bón cho Ðồng Bằng Sông Cửu Long. Ðó là chưa nói việc ngăn chận nguồn thủy sản nước ngọt là món ăn căn bản của người dân Miền Nam.
Việt Nam Cộng Hòa thấu triệt sâu sắc diều kiện sanh tử dó nên quyết liệt dòi hỏi, bảo lưu, hành sử liên tục quyền phủ quyết qui dịnh trong hiến chương của Ủy ban Sông Mekong. VNCH làm chánh trị với cố gắng và quyết tâm cao nhứt, làm tất cả những gì có thể làm dược và không từ bỏ cơ hội nào dể bảo lưu quyền phủ quyết dó trên phương diện chánh trị quốc tế. Vì rằng nếu không phủ quyết dược thì vì các nước ở thượng nguồn sẽ xây dập thủy diện hưởng lợi, mà cái lợi dó là diều hại lớn cho Ðồng Bằng Sông Cửu Long. Còn chế dộ CS Hà nội coi việc dược gia nhập vào Uỷ Ban dánh bóng cho chế dộ và Ðảng Nhà Nước CS cao hơn quyền lợi quốc gia dân tộc nên Ngoại Trưởng Nguyễn mạnh Cầm dặt bút ký tỉnh bơ, dễ ợt, gián tiếp thủ tiêu quyền phủ quyết sanh tử này của quốc gia dân tộc Việt Nam. Bây giờ CS Hà nội muốn gở coi như vô kế khả thi. Chỉ có Việt Nam là nước hạ nguồn chịu thiệt trong việc các nước thượng nguồn có lợi khi xây dập thủy diện, Các nước TC, Miến Ðiện, Thái Lan, Lào, Miên, có lợi dâu bao giờ giúp Việt Nam.
Còn việc Việt Nam chết mất, mất dất, mất biển, mất hải dảo với Trung Công do công hàm bán nước của Ô. Phạm văn Ðồng, CS Hà nội cũng không có cách gỡ. Trước chấn dộng do Quốc Vụ Viện TC sáp nhập hai quần dảo Hoàng Sa, Trường Sa thành quận huyện của TC, những người cầm dầu Ðảng Nhà Nước CS câm như hến. Phát ngôn viên ngoại giao chỉ ú ớ, cho lấy có, chiếu lệ.  Thanh niên sinh viên biểu tình, TC mới nguýt một cái,  hé môi một tiếng thì công an CS Hà nội  công khai, chánh thức, mau mau, mạnh bạo cấm biểu tình. Chưa dủ. Công an còn dến gia dình, học dường  phải ngăn chận và bắt cóc người biểu tình nữa.  Còn nhờ công lý và luật pháp quốc tế thì vô phương. Những lời tuyên bố của Bộ Trưởng Ung văn Khiêm xác nhận hai dảo thuộc Trung Quốc từ thời Nhà Tống bên Tàu. Công hàm của Thủ Tướng Phạm văn Ðồng, và có thể còn nhiều mật ước mà CS Hà nội dã ký hay hứa với TC mà còn dấu kín như bưng là những thứ hiệp ước giữa TC và VC, có giá trị luật pháp dối với Ðảng Nhà Nước CS hai nước. Các nước lân cận như Ðài Loan, Phi luật Tân, Mã lai, Nam Dương, Brunei có tranh chấp chủ quyền trong vùng này cũng không có quyền lợi gì dể tiếp tay Việt Nam vì họ biết hai dảo ấy thực sự là của Việt Nam. Chế dộ CS Hà nội làm chánh trị trật thì ráng mà chịu, hà cớ gì họ xen vào.
Còn CS Hà nội muốn dựa vào thế nhân dân Việt Nam, hy vọng này càng mong manh hơn. Sau nửa thế kỷ thống trị ở Miền Bắc, một phần ba thế kỷ thống trị ở Miền Nam, CS Hà nội dã quá xa rời quần chúng khó mà huy dộng dược. Còn  quần chúng dã quá chán nản, bất mãn Ðảng Nhà Nước CS Hà nội dộc tài dảng trị quá rồi, nên CS Hà nội  không dám huy dộng nội lực sợ gây ông dập lưng ông. Nên còn CS Hà nội làm quốc gia dân tộc Việt Nam còn chết mất dất, chết khô nước. 
Chỉ có thế cứu vãn dược tai họa mất Hoàng Sa, Trường Sa; chỉ có thể cứu vãn tai họa Sông Cửu Long cạn dòng, Ðồng Bắng Sông Cửu Long khô cằn, nhiễm  mặn, mùa màng thất bát, với một chánh quyền mới. Chánh quyền mới có thể phủ nhận mọi hứa hẹn, công hàm, qui ước mà CS Hà nội dã hứa và ký kết với TC và các nước thượng nguồn. Ðó là những văn kiện hà tì về hình thức, bất bình dẳng về nội dung. Một vấn dề trọng dại thuộc chủ quyền lãnh thổ quốc gia mà CS không dưa ra Quốc Hội phê chuẩn, không dưa ra trưng cầu dân ý chiếu tinh lý pháp luật phổ quát dòi hỏi phải làm. Một vấn dề trong dại liên quan dến lãnh hải, dính líu dến luật biển quốc tế mà CS không dăng bộ công khai với quốc tế là Liên Hiệp Quốc thì không có giá trị thi hành với quốc tế. Việc Ông Phạm văn Ðồng, Ông Ung văn Khiêm dã làm ở mức dộ pháp lý hình thức nào dó chỉ là những hành vi chánh phủ. Chánh quyền mới có dầy dủ tư  cách, thẩm quyền phủ nhận coi như không hề có. Và từ dó mới có thể dặt vấn dề dòi lại bằng nhiều cách thức và dường lối.

19/10/2019(Xem: 514)
Tác phẩm viết bằng song ngữ Anh-Việt, ấn hành lần đầu là năm 2017, lần tái bản này năm 2019 với nhiều bổ sung. Bìa là tranh vẽ Thầy Tuệ Sỹ của họa sĩ Đỗ Trung Quân.
19/10/2019(Xem: 270)
Công an xã Đông Thành huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long liền gởi giấy mời đồng đạo Nguyễn Ngọc Tân đến làm việc với công an địa phương vào ngày Thứ Hai 21-10-2019
19/10/2019(Xem: 1541)
Gần hai thập niên CSVN chuyển hệ tư duy, đổi sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hôi chủ nghĩa. CS mở cửa cho đầu tư ngoại quốc vào nhưng khoá chặt cửa chánh trị vẫn độc tài đảng trị toàn diện. Đến thời TT Trump là một tổng thống công khai chống CS, chống Chủ Nghĩa Xã hội.
19/10/2019(Xem: 165)
ROME - Tổ Chức Lương Nông Quốc Tế (FAO) cho hay: bản tin ngắn của thông tấn Trung Đông là al- Jazeera loan báo về số người đói tăng khắp thế giới, và ở mức báo động tại các nước xếp hạng đang phát triển, gồm 1 số vùng thuộc châu Phi.
19/10/2019(Xem: 153)
PARIS - Với nỗ lực ngoại giao che chắn của Trung Cộng, Pakistan cảm thấy tin tưởng sẽ không tiếp tục có tên trong “sổ đen tài trợ khủng bố” của 1 cơ chế liên chính phủ.
19/10/2019(Xem: 168)
LONDON - Nhà lãnh đạo hành pháp của Vương Quốc UK đang chạy đua với thời gian, để thuyết phục Hạ Viện thông qua đề án Brexit của ông được EU công nhận công bằng và cân đối.
19/10/2019(Xem: 203)
IDLID - Dân quân SDF của phe Kurd tại Syria đồng ý đáp ứng hưu chiến, sau cuộc vận động chính quyền lâng bang Thổ Nhĩ Kỳ bởi nỗ lực của PTT Hoa Kỳ Mike Pence và ngoại trưởng Pompeo.
19/10/2019(Xem: 117)
KABUL - Hồ sơ của phái bộ LHQ (hay UNAMA) ghi: 4,313 thương vong của thường dân do bom đạn gây ra tại Afghanistan từ Tháng 7 đến Tháng 9, là chưa từng thấy.
19/10/2019(Xem: 387)
BEIJING - Các phát biểu chê trách phong trào xuống đường tại Hong Kong vào ngày 18/10, đã biến Thủ Tướng của đảo Sư Tử trở thành hiệp sĩ của truyền thông Hoa Lục sống dưới chế độ toàn trị, theo tường thuật của báo Anh ngữ phát hành tại Hong Kong.
19/10/2019(Xem: 370)
HONG KONG - Hung thủ gây án mạng dẫn tới đề luật dẫn độ gây bất ổn trong mấy tháng qua tại đặc khu Hong Kong đang định nộp mình.
19/10/2019(Xem: 303)
ANKARA - Khả năng theo đuổi chiến địch biên giới đánh đuổi dân quân SDF của phe Kurd tại Syria lệ thuộc điều xẩy ra với nội tệ là tiền lira xa bãi chiến trường, là thị trường hối đoái.
19/10/2019(Xem: 288)
VIRGINIA, Alabama - Chỉ còn 2 tháng đến ngày nhập học năm đầu của trường cao đẳng, Connor Bruce Croll dọa nổ bom.
19/10/2019(Xem: 445)
MIAMI - Vào ngày 18/10, trung tâm báo bão quốc gia (NHC-Miami) đưa tin: 1 hệ thống bão nhiệt đới đang chuyển thành bão có cấp độ và tên gọi là Nestor đang trực chỉ vùng ven Vịnh Mexico giữa Louisiana và Florida.
19/10/2019(Xem: 292)
NEW ORLEANS - Theo CBS ngày 18/10, có thể Louisiana sẽ là tiểu bang trước nhất không có dịch vụ phá thai hợp pháp, kể từ khi dịch vụ được hợp pháp hóa vào năm 1973.
19/10/2019(Xem: 552)
DALLAS - Không lâu sau khi phô trương tăng truởng kinh tế tiếp tục tăng trưởng như là điểm sáng nhất trong gần 3 năm lãnh đạo hành pháp, TT lại quay sang công kích các nhà lập pháp của đảng DC trong lúc vận động cử tri Texas tại Dallas tối Thứ Năm 17/10.
Tin công nghệ
Khoảng gữa tháng 10/2019, một vụ việc dở khóc dở cười liên quan tới Google Maps - ứng dụng bản đồ và chỉ đường phổ biến nhất thế giới - đã bất ngờ xảy ra: Thị trưởng thành phố Sardinia (thuộc Italy) đã quyết định cấm lưu hành ứng dụng Google Maps trên lãnh thổ, vì đã có quá nhiều khách du lịch bị lạc do nghe lời chỉ đường của Google Maps.
Kể cả khi có thể di chuyển bằng vận tốc năm ánh sáng, ta vẫn phải mất rất nhiều năm Trái Đất để đến được hệ sao gần nhất.
Khoảng giữa tháng 10/2019, theo một báo cáo mới của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đến năm 2030, tới 40% dân số thế giới sẽ bị cận thị.
Theo các điều khoản của bộ luật quyền riêng tư mới được đề xuất, CEO Facebook Mark Zuckerberg có thể sẽ phải chịu hình phạt nặng nhất là ngồi tù 20 năm. Bộ luật mới sẽ khiến các giám đốc điều hành phải chịu trách nhiệm hình sự do những sai lầm của công ty làm tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng
Nhiều người vẫn thường nghe nói về Web 2.0 và có lẽ cả Web 3.0 mà nhà sản xuất trình duyệt Opera yêu thích. Nhưng liệu có ai đã bao giờ nghe nói về "Xã hội 5.0"?
Khoảng giữa tháng 10/2019, Interbrand công bố báo cáo “Thương hiệu toàn cầu tốt nhất 2019” với sự thống trị của các hãng công nghệ như Facebook rơi khỏi top 10
Mạng 5G cung cấp tốc độ tải dữ liệu nhanh hơn nhiều so với 4G. Khoảng giữa tháng 10/2019, theo Cơ quan quản lý viễn thông IMDA của Singapore, ít nhất 50% diện tích đất nước sẽ được phủ sóng 5G độc lập vào cuối năm 2022.
Tháng 10/2019, hãng hàng không Qantas Airways của Australia sẽ khai thác một chuyến bay thương mại dài nhất trong lịch sử. Dự kiến, máy bay sẽ cất cánh ở New York vào ngày 18/10/2019, chuyến bay sẽ vượt qua 16,200 km trong suốt 19 giờ 30 phút để hạ cánh ở Sydney.
Khoảng giữa tháng 10/2019, Mozilla đang xuất bản các giai thoại về việc xem YouTube có thể trở nên tồi tệ như thế nào, thông qua một trang web riêng.
Apple đã rất thành công trong kinh doanh thiết bị đeo với Apple Watch, chiếc smartwatch phổ biến nhất trên thế giới. Công ty cũng sản xuất một trong những thiết bị đeo tai (ear-worn devices) bán chạy nhất thế giới – AirPods. Chuyên gia phân tích uy tín Ming-Chi Kuo còn tiết lộ rằng Apple Glass AR sẽ chính thức ra mắt vào đầu năm 2020.
Lúc 10 giờ của một buổi sáng cuối tháng 11/2017, nhân viên ngân hàng tại Freiburg, Đức phát hiện thấy hệ thống báo cây ATM đã gặp lỗi. Vụ việc được trình báo lên cơ quan chức năng, và theo lời người trong cuộc, cái máy ATM đã bị nhiễm một loại malware có tên là “Cutlet Maker”, có khả năng ép máy ATM nhả ra tất cả tiền có trong máy.
Khoảng giữa tháng 10/2019, trận lũ lụt ở Nhật Bản từ bão Hagibis đã phá huỷ 1/3 đoàn tàu cao tốc tương lai có giá trị khoảng 32.8 tỷ Yên (300 triệu USD)
Từ lâu, ánh sáng xanh phát ra từ các thiết bị điện tử như smartphone, laptop, tivi... đã bị buộc tội là nguyên nhân gây mất ngủ, thậm chí tổn thương mắt. Ánh sáng xanh có bước sóng ngắn, có nghĩa là nó mang năng lượng cao và có thể làm hỏng các mô tế bào thị giác.
Khoảng giữa tháng 10/2019, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã triệt phá thành công một trong các trang web khai thác trẻ em lớn nhất trên Dark Web.
Khoảng giữa tháng 10/2019, hãng nước ngọt Coca Cola thông báo đã sản xuất thành công lô vỏ chai đầu tiên làm từ nhựa của các loại chất thải nhựa đang trôi nổi trên các đại dương.