Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Phân Tích Kết Quả và Tỉ Lệ Tham Gia Bầu Cử

29/12/201200:00:00(Xem: 7132)
Phân tích kết quả trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 vừa qua cho thấy cử tri gốc Việt tại Quận Cam đã tham gia bầu cử với tỉ lệ thấp hơn các sắc dân khác. Tỉ lệ thấp này là yếu tố chính đưa đến kết quả khá khiêm nhường đối với các ứng cử viên gốc Việt trong kỳ bầu cử vừa qua.

Tại Quận Cam, trong số khoảng 110,500 cử tri gốc Việt, chỉ có khoảng 55% đi bầu so với 67% tỉ lệ trên toàn quận. Tỉ lệ này có phần thấp hơn tỉ lệ 66% năm 2004 hay chỉ bằng tỉ lệ 54% năm 2008. Ngay cả tại các đơn vị có các ưcv gốc Việt tranh cử như tại Garden Grove và Westminster, tỉ lệ cử tri gốc Việt tham gia bầu cử lại còn thấp hơn so với các cử tri khác.

Trong khi đó, cử tri gốc Việt đã hăng hái ghi danh bầu cử với tỉ lệ hơn hẳn các sắc dân khác. Tỉ lệ này cũng cao hơn trong các đơn vị có các ưcv gốc Việt tranh cử như Garden Grove hay Westminster. Tuy nhiên tỉ lệ ghi danh bầu cử cao này cũng không bù được thành phần cử tri gốc Việt không tham gia bỏ phiểu.

Chiến Dịch Ghi Danh Bầu Cử

Trước ngày bầu cử, Cộng Đồng Việt Nam đã có nhiều chiến dịch vận động cử tri gốc Việt ghi danh bầu cử để gia tăng sức mạnh chính trị của cộng đồng. Khởi đầu là chiến dịch ghi danh bầu cử do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia của Ls Nguyễn Xuân Nghĩa phát động. Tiếp theo đó, Cộng Đồng Công Giáo đã phát động chiến dịch “Mỗi Người Thêm Một Phiếu Mới” đã khuyên khích mỗi giáo dân tìm kiếm thêm một người mới để ghi danh. Sau đó Hội Đồng Liên Tôn cùng với nhiều đoàn thể trong cộng đồng, đặc biệt là các đoàn thể trẻ, đã phát động một chiến dịch toàn diện để vận động các cử tri gốc Việt trên toàn Quận Cam ghi danh, ngay cả trên hệ thống Internet.

Kết quả các cử tri mới ghi danh hoặc ghi danh lại để được bầu cử trên toàn Quận Cam thật đáng khích lệ. Trên toàn Quận Cam có đến 6,283 cử tri gốc Việt mới ghi danh và 8,133 cử tri ghi danh lại nâng thêm tổng số cử tri có thể tham gia bầu cử lên đến 14,416 trong tổng số 110,500 cử tri gốc Việt trên toàn Quận.
absenteevoterresized
Ngồi ghi vào phiếu bầu.
Tại TP Garden Grove, có đến 3,128 cử tri gốc Việt mới ghi danh hoặc ghi danh lại so với 6,033 từ các cử tri khác. Tại TP Westminster, có đến 2,508 cử tri gốc Việt mới ghi danh hay ghi danh lại so với 2,855 từ các cử tri khác. Tại TP Fountain Valley, có 949 cử tri gốc Việt mới ghi danh hay ghi danh lại so với 2,983 từ các cử tri khác.

Tổng số các cử tri gốc Việt mới ghi danh hay ghi danh lại có tỉ lệ vượt hẳn hơn các sắc dân khác. Tuy nhiên số lượng các cử tri mới hợp lệ này cũng không đủ để bù lại sự thiếu sót từ các cử tri không tham gia bỏ phiếu.

Tỉ Lệ Tham Gia Bầu Cử Tại Garden Grove

Tại Garden Grove, trong số khoảng 44,250 cử tri gốc Việt, chỉ có khoảng 23,700 người đi bầu, tức khoảng 54% so với 54,400 cử tri khác, hay 60%. Trong số cử tri gốc Việt đi bầu, 2,348 (17%) người bầu tại phòng phiếu, 19,229 (76%) bầu qua bưu điện và 4,515 người đã nhận được phiếu bầu qua bưu điện nhưng không bỏ phiếu hay gởi trở lại. Tổng cộng, có khoảng 20,500 cử tri gốc Việt tại Garden Grove đã không tham gia đi bầu trong cuộc bầu cử vừa qua.

Kết quả sau cùng cho thấy hai ưcv đắc cử là Steve Jones với số phiếu 18,593 và Chris Phan với số phiếu 13,929 vượt qua hai ưcv gốc Việt khác là Phát Bùi với số phiếu 12,244 và Jenny Nguyễn với số phiếu 6,082.

Rất có thể là các ưcv gốc Việt khó có thể vượt qua được số phiếu của ưcv đương kim Nghị Viên Steve Jones, nhưng kết quả thua xa ưcv này cho thấy tỉ lệ tham gia bầu cử thấp đã phản ảnh không đáng kể về ảnh hưởng chính trị của khối củ tri gốc Việt cũng như tình trạng chia phiếu giữa các ưcv gốc Việt.

Tỉ Lệ Tham Gia Bầu Cử Tại Westminster

Tại Westminster, tỉ lệ tham gia bầu cử thấp của khối cử tri gốc Việt gây ảnh hưởng đậm nét hơn với các ưcv gốc Việt. Ngoại trừ ưcv Tạ Đức Trí đắc cử vào chức vụ Thị Trưởng với số phiếu 11,861, tất cả ba ưcv gốc Việt khác đều thất cử, trong đó có đương kim Nghị Viên Tyler Diệp Miên Trường, Nguyễn Mạnh Chí và Khải Đào.

Trong số 20,000 cử tri gốc Việt tại Westminster, chỉ có khoảng 10,900 cử tri đi bầu, với tỉ lệ 54% so với 64% các cử tri khác, khoảng 18,400 cử tri. Trong số các cử tri đi bầu, 2,130 (20%) bầu tại phòng phiếu, 8,020 (74%) bầu qua bưu điện và 3,138 người đã nhận được phiếu bầu qua bưu điện nhưng không bỏ phiếu hay gởi trở lại. Tổng cộng, có khoảng 9,200 cử tri gốc Việt tại Westminster đã không tham gia bầu cử.


Kết quả sau cùng cho thấy hai ưcv đắc cử là Sergio Contreras với 11,715 phiếu và Diana Carey với 8,999 phiếu, vượt qua mặt các ưcv gốc Việt khác là Tyler Diệp với 8,787 phiếu, Charlie Nguyễn Mạnh Chí với 7,723 phiếu và Khải Đào với 2,715 phiếu. Ưcv Tyler Diệp chỉ thua có 212 phiếu và ưcv Charlie Nguyễn Mạnh Chí chỉ thua ưcv đắc cử có 1,276 phiếu. Trong khi đó, có khoảng 9,200 cử tri gốc Việt tại Westminster đã không tham gia bỏ phiếu, trong đó có hơn 3,100 người đã nhận được phiếu bầu qua bưu điện nhưng không gởi phiếu bầu trở lại.

Mặc dầu tình trạng chia phiếu đã xảy ra giữa các ưcv gốc Việt, nhưng tỉ lệ tham gia bầu cử thấp của khối cử tri gốc Việt là yếu tố chính đưa đến sự thất bại của các cử tri gốc Việt, đặc biệt là đối với đương kim Nghị Viên Tyler Diệp Miên Trường.

Fountain Valley

Tại Fountain Valley chỉ có một ưcv gốc Việt tranh cử, đó là Nguyễn T. Duy, tranh cử vào Hội Đồng Thành Phố Fountain Valley. Ưcv Nguyễn Duy về hạng 4 với 4,050 phiếu và hai ưcv về đầu là Steve Nagel đắc cử với 12,970 phiếu và Cheryl Brothers với 9,262 phiếu.

Tại Fountain Valley, có khoảng 7,200 cử tri gốc Việt, nhưng chỉ có khoảng 4,200 người đi bầu, tức tỉ lệ 57% so với 71% các cử tri khác. Trong số các cử tri gốc Việt tham gia đi bầu, có khoảng 1,000 người đi bầu tại phòng phiếu, 2,900 người bỏ phiếu qua bưu điện và 1,013 người đã nhận được phiếu bầu qua bưu điện nhưng không bỏ phiếu hay gởi trở lại.

Cho dầu tỉ lệ tham gia bầu cử của các cử tri gốc Việt có đông đão cũng không đủ để giúp ưcv Nguyễn T. Duy đắc cử. Tuy nhiên, tỉ lệ tham gia bầu cử cao hơn sẽ tạo nên một ảnh hưởng tốt đẹp hơn đối với ảnh hưởng chính trị của khối cử tri gốc Việt tại Thành Phố Fountain Valley, một khu vực quan trọng trong khu vực Little Saigon.

Học Khu Garden Grove

Tỉ lệ tham gia bầu cử của khối cử tri gốc Việt tại HKGG cũng không khác tỉ lệ tại Garden Grove hay Westminster, tức khoảng 54% so với 60% đối với các sắc dân khác. Trong số khoảng 44,250 cử tri gốc Việt trong khu vực HKGG, chỉ có khoảng 23,700 người đi bầu.

Trong số những người đi bầu, có khoảng 17,900 (76%) cử tri bầu qua bưu điện, 4,150 (17%) bỏ phiếu tại phòng phiếu, và 7,600 cử tri đã nhận được phiếu bầu qua bưu điện nhưng không gởi trở lại.

Rất may mắn là ƯCV Nguyễn Quốc Bảo đã đắc cử với tổng số 37,934 phiếu, theo sau Ts. George West với 39,580 phiếu và Gs Linda Paulsen-Reed với 39,509 phiếu. Trong cuộc tranh cử tại HKGG, có bốn ưcv tranh cử vào ba ghế và một ưcv không đắc cử là Linda Zamora được 24,556 phiếu.

Kết Luận

Phân tích các tỉ lệ tham gia bầu cử trong nhiều năm qua cho thấy các cử tri gốc Việt có chiều hướng tham gia bầu cử ít hơn. Những con số đáng quan tâm nhất là tỉ lệ các cử tri đã nhận được phiếu bầu khiếm diện nhưng không gởi trở lại. Tỉ số này đã lên đến gần 30% tổng số cử tri đi bầu như tại TP Westminster hay 20% tại Garden Grove.

Cũng trong nhiều năm qua, tỉ lệ các cử tri khác xử dụng phiếu bầu khiếm diện cũng lên cao và do đó làm giảm thiểu lợi điểm của khối cử tri gốc Việt trong việc xử dụng phiếu bầu khiếm diện. Trong tất cả các đơn vị có ưcv gốc Việt, tỉ lệ khối cử tri gốc Việt vẫn là thiểu số, và do đó khối cử tri gốc Việt sẽ không tạo được ảnh hưởng quyết định nhiều trừ khi cử tri gốc Việt tham gia đi bầu với tỉ lệ cao hơn các sắc dân khác.

Lý do gây ra tỉ lệ tham gia bầu cử thấp này cũng một phần là do các ưcv gốc Việt đã không gây được hứng thú hay tin tưởng trong khối cử tri gốc Việt là các ưcv này có thể đem lại lợi ích thiết thực nào cho cộng đồng Việt Nam hay không. Tình trạng chia phiếu hay không cân nhắc kỹ trong khi bỏ phiếu cũng làm gia tăng thêm ảnh hưởng bất lợi của các lý do kể trên.

Trong các kỳ bầu cử sắp tới, khối cử tri gốc Việt cần có kế hoạch cụ thể và lâu dài để vận động cử tri ghi danh bầu cử và tham gia bầu cử một cách tích cực hơn thì mới có thể hỗ trợ cho các ưcv thực sự quan tâm đến quyền lợi của cộng đồng người Mỹ gốc Việt.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Giữa những giờ phút ngự trị bởi các con số khổng lồ chóng mặt, những tranh cãi dao búa, một câu nói của ông Joe Biden đã nhắc nhở tới chiều sâu của một cuộc bầu cử dân chủ: đằng sau mỗi lá phiếu là một con người. Câu nói như một công án thiền. Tường chừng chìm lỉm trong những tiếng la hét, reo hò, bên này giận dữ, bên kia vui mừng.
Tổng thống Donald Trump sau khi lên nhậm chức đã nhanh chóng ký quyết định rút khỏi Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và nay nhìn trở lại cuộc tranh cử 2016, tôi tin rằng nếu giả sử bà Hillary Clinton thắng cử, bà cũng khó có thể đưa nước Mỹ gia nhập TPP.
Khi còn tại chức, bà Phan Thúy Thanh – Phát Ngôn Viên Bộ Ngoại Giao của nước CHXHCNVN – có nuôi một con két nói năng rất sõi. Một hôm, nó xổ lồng bay mất. Bà Thanh nhờ báo đăng để tìm lại con thú cưng nhưng báo chưa kịp ra mà đã có người đến gõ cửa. Hỏi: Sao biết là con vẹt này của tôi. Đáp: Nó chối leo lẻo suốt ngày nên nhà cháu biết ngay là của bà chứ còn ai vào đây nữa.
Chuyến viếng thăm phòng Bầu Dục đầu tiên của tôi diễn ra chỉ vài ngày sau cuộc bầu cử, khi theo truyền thống lâu đời thì vợ chồng Tổng Thống Bush đã mời Michelle và tôi đi thăm nơi sắp là nhà. Ngồi trên công xa của cơ quan mật vụ, chúng tôi chạy ngang qua vòng cung quanh co cổng Tây viên vào Bạch Ốc, cố lưu giữ dăm điều nơi chúng tôi sẽ dọn vào dưới ba tháng nữa.
Ông Biden thắng cử vẫn bị ông Trump kịch liệt bác bỏ vì cho rằng việc kiểm phiếu không minh bạch. Mãi cho tới hôm 15/11 vừa qua, lần đầu tiên sau tám ngày thông báo kết quả bầu cử, ông Trump lên tiếng trên tweet «ông Biden thắng cử». Nhưng liền đó, ông lại nhắc «ứng cử viên dân chủ đã gian lận để đạt được kết quả đó».
Hai tuần sau ngày tổng tuyển cử 3/11, việc đếm phiếu đã gần hoàn tất. Tuy chưa chính thức nhưng cựu Phó Tổng thống Joe Biden coi như thắng cử với 79 triệu phiếu phổ thông và 306 phiếu cử tri đoàn, Tổng thống Donald Trump được 73.3 triệu phiếu và 232 phiếu cử tri đoàn.
Các phụ nữ sẽ có ít nhất 14 ghế trong Quốc Hội Thứ 117, đạt mức kỷ lục mới đối với đại diện phụ nữ.Trong năm 2018, toàn quốc đã bầu 127 phụ nữ -- và 48 phụ nữ da màu – vào Hạ Viện và Thượng Viện. Vào ngày 3 tháng 1 sắp tới, ít nhất 141 phụ nữ, gồm 51 phụ nữ da màu sẽ được tuyên thệ nhậm chức. 8 cuộc tranh cử liên quan đến phụ nữ chưa được tuyên bố tính tới ngày 16 tháng 11, có nghĩa là con số này có thể sẽ còn cao hơn.
Nhân mùa lễ Tạ Ơn, xin nói một lời cảm ơn cái quốc gia này, cảm ơn tất cả những mối quan hệ tương tác qua lại, cảm ơn sự cộng sinh giữa người với người, người với vạn vật muôn loài nhưng trên hết là cảm ơn cha mẹ đã cho con cái hình hài này, cho con sự sống này.
Trong buổi hội thảo qua truyền hình, của Diễn Đàn An Ninh Toàn Cầu, hôm 16-11-2020, Robert O'Brien, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, đã đưa ra cam kết về việc chuyển giao quyền lực cho tân Tổng Thống Joe Biden sẽ diễn ra ôn hòa và thành công vào ngày 20-1-2021 như những lần chuyển giao quyền lực trước đây.
Để giúp khai sáng viễn ảnh của chính sách Ngoại giao trong 4 năm tới của Chính quyền Biden, đồng thời nhìn lại những thành công và thất bại của Tổng thống Cộng hòa mãn nhiệm Donald Trump trong lĩnh vực này, chúng tôi đã phỏng vấn Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng, một Học giả chuyên ngành Chính trị Quốc tế. Ông là Giáo sư ngoại hạng (Professor Emeritus) đã từng giảng dạy nhiều năm về Quan hệ Quốc tế tại Đại học George Mason, gần Thủ đô Hoa Thịnh Đốn.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Tất cả các ngôi sao đã đi đâu? Cái thường được xem là một lỗ trống trên bầu trời nay được biết là một đám mây phân tử tối.
Một loại vaccine Covid-19 được phát triển bởi Đại học Oxford và AstraZeneca cho thấy khả năng phòng bệnh ở đa số tình nguyện viên được tiêm trong một cuộc thử nghiệm quy mô lớn.
Hãng hàng không British Airways đã bắt đầu bán các sản phẩm là vật dụng trên khoang hạng nhất, bao gồm ly rượu, bát đĩa sành sứ, dép, khăn... phản ánh tác động của Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh của hãng.
Các khu mua sắm nổi tiếng thế giới từ Paris, New York cho tới Tokyo đều đang chuẩn bị cho một mùa nghỉ lễ chưa từng thấy.
Hôm thứ Hai (23/11/2020), Tổng thống đắc cử Joe Biden đã có cuộc điện đàm với người đứng đầu EU và NATO, trong nỗ lực phục hồi mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương