Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Phân Tích Kết Quả và Tỉ Lệ Tham Gia Bầu Cử

29/12/201200:00:00(Xem: 7108)
Phân tích kết quả trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 vừa qua cho thấy cử tri gốc Việt tại Quận Cam đã tham gia bầu cử với tỉ lệ thấp hơn các sắc dân khác. Tỉ lệ thấp này là yếu tố chính đưa đến kết quả khá khiêm nhường đối với các ứng cử viên gốc Việt trong kỳ bầu cử vừa qua.

Tại Quận Cam, trong số khoảng 110,500 cử tri gốc Việt, chỉ có khoảng 55% đi bầu so với 67% tỉ lệ trên toàn quận. Tỉ lệ này có phần thấp hơn tỉ lệ 66% năm 2004 hay chỉ bằng tỉ lệ 54% năm 2008. Ngay cả tại các đơn vị có các ưcv gốc Việt tranh cử như tại Garden Grove và Westminster, tỉ lệ cử tri gốc Việt tham gia bầu cử lại còn thấp hơn so với các cử tri khác.

Trong khi đó, cử tri gốc Việt đã hăng hái ghi danh bầu cử với tỉ lệ hơn hẳn các sắc dân khác. Tỉ lệ này cũng cao hơn trong các đơn vị có các ưcv gốc Việt tranh cử như Garden Grove hay Westminster. Tuy nhiên tỉ lệ ghi danh bầu cử cao này cũng không bù được thành phần cử tri gốc Việt không tham gia bỏ phiểu.

Chiến Dịch Ghi Danh Bầu Cử

Trước ngày bầu cử, Cộng Đồng Việt Nam đã có nhiều chiến dịch vận động cử tri gốc Việt ghi danh bầu cử để gia tăng sức mạnh chính trị của cộng đồng. Khởi đầu là chiến dịch ghi danh bầu cử do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia của Ls Nguyễn Xuân Nghĩa phát động. Tiếp theo đó, Cộng Đồng Công Giáo đã phát động chiến dịch “Mỗi Người Thêm Một Phiếu Mới” đã khuyên khích mỗi giáo dân tìm kiếm thêm một người mới để ghi danh. Sau đó Hội Đồng Liên Tôn cùng với nhiều đoàn thể trong cộng đồng, đặc biệt là các đoàn thể trẻ, đã phát động một chiến dịch toàn diện để vận động các cử tri gốc Việt trên toàn Quận Cam ghi danh, ngay cả trên hệ thống Internet.

Kết quả các cử tri mới ghi danh hoặc ghi danh lại để được bầu cử trên toàn Quận Cam thật đáng khích lệ. Trên toàn Quận Cam có đến 6,283 cử tri gốc Việt mới ghi danh và 8,133 cử tri ghi danh lại nâng thêm tổng số cử tri có thể tham gia bầu cử lên đến 14,416 trong tổng số 110,500 cử tri gốc Việt trên toàn Quận.
absenteevoterresized
Ngồi ghi vào phiếu bầu.
Tại TP Garden Grove, có đến 3,128 cử tri gốc Việt mới ghi danh hoặc ghi danh lại so với 6,033 từ các cử tri khác. Tại TP Westminster, có đến 2,508 cử tri gốc Việt mới ghi danh hay ghi danh lại so với 2,855 từ các cử tri khác. Tại TP Fountain Valley, có 949 cử tri gốc Việt mới ghi danh hay ghi danh lại so với 2,983 từ các cử tri khác.

Tổng số các cử tri gốc Việt mới ghi danh hay ghi danh lại có tỉ lệ vượt hẳn hơn các sắc dân khác. Tuy nhiên số lượng các cử tri mới hợp lệ này cũng không đủ để bù lại sự thiếu sót từ các cử tri không tham gia bỏ phiếu.

Tỉ Lệ Tham Gia Bầu Cử Tại Garden Grove

Tại Garden Grove, trong số khoảng 44,250 cử tri gốc Việt, chỉ có khoảng 23,700 người đi bầu, tức khoảng 54% so với 54,400 cử tri khác, hay 60%. Trong số cử tri gốc Việt đi bầu, 2,348 (17%) người bầu tại phòng phiếu, 19,229 (76%) bầu qua bưu điện và 4,515 người đã nhận được phiếu bầu qua bưu điện nhưng không bỏ phiếu hay gởi trở lại. Tổng cộng, có khoảng 20,500 cử tri gốc Việt tại Garden Grove đã không tham gia đi bầu trong cuộc bầu cử vừa qua.

Kết quả sau cùng cho thấy hai ưcv đắc cử là Steve Jones với số phiếu 18,593 và Chris Phan với số phiếu 13,929 vượt qua hai ưcv gốc Việt khác là Phát Bùi với số phiếu 12,244 và Jenny Nguyễn với số phiếu 6,082.

Rất có thể là các ưcv gốc Việt khó có thể vượt qua được số phiếu của ưcv đương kim Nghị Viên Steve Jones, nhưng kết quả thua xa ưcv này cho thấy tỉ lệ tham gia bầu cử thấp đã phản ảnh không đáng kể về ảnh hưởng chính trị của khối củ tri gốc Việt cũng như tình trạng chia phiếu giữa các ưcv gốc Việt.

Tỉ Lệ Tham Gia Bầu Cử Tại Westminster

Tại Westminster, tỉ lệ tham gia bầu cử thấp của khối cử tri gốc Việt gây ảnh hưởng đậm nét hơn với các ưcv gốc Việt. Ngoại trừ ưcv Tạ Đức Trí đắc cử vào chức vụ Thị Trưởng với số phiếu 11,861, tất cả ba ưcv gốc Việt khác đều thất cử, trong đó có đương kim Nghị Viên Tyler Diệp Miên Trường, Nguyễn Mạnh Chí và Khải Đào.

Trong số 20,000 cử tri gốc Việt tại Westminster, chỉ có khoảng 10,900 cử tri đi bầu, với tỉ lệ 54% so với 64% các cử tri khác, khoảng 18,400 cử tri. Trong số các cử tri đi bầu, 2,130 (20%) bầu tại phòng phiếu, 8,020 (74%) bầu qua bưu điện và 3,138 người đã nhận được phiếu bầu qua bưu điện nhưng không bỏ phiếu hay gởi trở lại. Tổng cộng, có khoảng 9,200 cử tri gốc Việt tại Westminster đã không tham gia bầu cử.


Kết quả sau cùng cho thấy hai ưcv đắc cử là Sergio Contreras với 11,715 phiếu và Diana Carey với 8,999 phiếu, vượt qua mặt các ưcv gốc Việt khác là Tyler Diệp với 8,787 phiếu, Charlie Nguyễn Mạnh Chí với 7,723 phiếu và Khải Đào với 2,715 phiếu. Ưcv Tyler Diệp chỉ thua có 212 phiếu và ưcv Charlie Nguyễn Mạnh Chí chỉ thua ưcv đắc cử có 1,276 phiếu. Trong khi đó, có khoảng 9,200 cử tri gốc Việt tại Westminster đã không tham gia bỏ phiếu, trong đó có hơn 3,100 người đã nhận được phiếu bầu qua bưu điện nhưng không gởi phiếu bầu trở lại.

Mặc dầu tình trạng chia phiếu đã xảy ra giữa các ưcv gốc Việt, nhưng tỉ lệ tham gia bầu cử thấp của khối cử tri gốc Việt là yếu tố chính đưa đến sự thất bại của các cử tri gốc Việt, đặc biệt là đối với đương kim Nghị Viên Tyler Diệp Miên Trường.

Fountain Valley

Tại Fountain Valley chỉ có một ưcv gốc Việt tranh cử, đó là Nguyễn T. Duy, tranh cử vào Hội Đồng Thành Phố Fountain Valley. Ưcv Nguyễn Duy về hạng 4 với 4,050 phiếu và hai ưcv về đầu là Steve Nagel đắc cử với 12,970 phiếu và Cheryl Brothers với 9,262 phiếu.

Tại Fountain Valley, có khoảng 7,200 cử tri gốc Việt, nhưng chỉ có khoảng 4,200 người đi bầu, tức tỉ lệ 57% so với 71% các cử tri khác. Trong số các cử tri gốc Việt tham gia đi bầu, có khoảng 1,000 người đi bầu tại phòng phiếu, 2,900 người bỏ phiếu qua bưu điện và 1,013 người đã nhận được phiếu bầu qua bưu điện nhưng không bỏ phiếu hay gởi trở lại.

Cho dầu tỉ lệ tham gia bầu cử của các cử tri gốc Việt có đông đão cũng không đủ để giúp ưcv Nguyễn T. Duy đắc cử. Tuy nhiên, tỉ lệ tham gia bầu cử cao hơn sẽ tạo nên một ảnh hưởng tốt đẹp hơn đối với ảnh hưởng chính trị của khối cử tri gốc Việt tại Thành Phố Fountain Valley, một khu vực quan trọng trong khu vực Little Saigon.

Học Khu Garden Grove

Tỉ lệ tham gia bầu cử của khối cử tri gốc Việt tại HKGG cũng không khác tỉ lệ tại Garden Grove hay Westminster, tức khoảng 54% so với 60% đối với các sắc dân khác. Trong số khoảng 44,250 cử tri gốc Việt trong khu vực HKGG, chỉ có khoảng 23,700 người đi bầu.

Trong số những người đi bầu, có khoảng 17,900 (76%) cử tri bầu qua bưu điện, 4,150 (17%) bỏ phiếu tại phòng phiếu, và 7,600 cử tri đã nhận được phiếu bầu qua bưu điện nhưng không gởi trở lại.

Rất may mắn là ƯCV Nguyễn Quốc Bảo đã đắc cử với tổng số 37,934 phiếu, theo sau Ts. George West với 39,580 phiếu và Gs Linda Paulsen-Reed với 39,509 phiếu. Trong cuộc tranh cử tại HKGG, có bốn ưcv tranh cử vào ba ghế và một ưcv không đắc cử là Linda Zamora được 24,556 phiếu.

Kết Luận

Phân tích các tỉ lệ tham gia bầu cử trong nhiều năm qua cho thấy các cử tri gốc Việt có chiều hướng tham gia bầu cử ít hơn. Những con số đáng quan tâm nhất là tỉ lệ các cử tri đã nhận được phiếu bầu khiếm diện nhưng không gởi trở lại. Tỉ số này đã lên đến gần 30% tổng số cử tri đi bầu như tại TP Westminster hay 20% tại Garden Grove.

Cũng trong nhiều năm qua, tỉ lệ các cử tri khác xử dụng phiếu bầu khiếm diện cũng lên cao và do đó làm giảm thiểu lợi điểm của khối cử tri gốc Việt trong việc xử dụng phiếu bầu khiếm diện. Trong tất cả các đơn vị có ưcv gốc Việt, tỉ lệ khối cử tri gốc Việt vẫn là thiểu số, và do đó khối cử tri gốc Việt sẽ không tạo được ảnh hưởng quyết định nhiều trừ khi cử tri gốc Việt tham gia đi bầu với tỉ lệ cao hơn các sắc dân khác.

Lý do gây ra tỉ lệ tham gia bầu cử thấp này cũng một phần là do các ưcv gốc Việt đã không gây được hứng thú hay tin tưởng trong khối cử tri gốc Việt là các ưcv này có thể đem lại lợi ích thiết thực nào cho cộng đồng Việt Nam hay không. Tình trạng chia phiếu hay không cân nhắc kỹ trong khi bỏ phiếu cũng làm gia tăng thêm ảnh hưởng bất lợi của các lý do kể trên.

Trong các kỳ bầu cử sắp tới, khối cử tri gốc Việt cần có kế hoạch cụ thể và lâu dài để vận động cử tri ghi danh bầu cử và tham gia bầu cử một cách tích cực hơn thì mới có thể hỗ trợ cho các ưcv thực sự quan tâm đến quyền lợi của cộng đồng người Mỹ gốc Việt.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoạt động chính trị nội bộ cộng đồng gốc Việt vốn không được truyền thông dòng chính để tâm, ngoại trừ dăm báo chí địa phương vẫn thường đưa tin về các ứng viên gốc Việt ra tranh cử hay thắng cử vào các chức vụ dân cử địa phương trong mỗi mùa bầu cử.
Vào ngày 16/10/2020, một nam giáo viên Pháp dạy lịch sử đã cho học trò cả lớp xem những bức hý họa châm biếm Nhà Tiên Tri Mohammad để chứng tỏ quyền tự do ngôn luận đã bị chặt đầu ở một địa điểm gần trường học của ông ở ngoại ô Paris.
Việt Nam có chu kỳ lịch sử năm trăm năm: 500 năm thịnh, 500 năm suy. Dân tộc ta đang ở cuối thời kỳ suy thoái năm trăm năm vừa qua (hậu Lê, Nguyễn, Tây thuộc, Cộng sản thuộc), đang tiến dần vào giai đoạn chuyển tiếp sang 500 năm hưng thịnh sẽ tới (Đại Việt 2000).
OECD dự đoán đến cuối năm 2021 GDP Trung Quốc tăng trưởng 10% trong khi GDP Hoa Kỳ chỉ trở lại bằng năm 2019 [1], trong lúc Âu Châu và Nhật Bản mất thêm nhiều năm nửa mới phục hồi. Như vậy nếu thương chiến tái khởi động hiệp 2 thì Trung Quốc vừa ở thế mạnh hơn trước lại càng dễ dàng chia rẽ các nước Tây Phương.
Nếu các cuộc thăm dò dư luận phản ảnh trung thực trên lá phiếu cử tri thì cựu Phó Tổng thống Dân chủ Joe Biden sẽ là Tổng thống Mỹ thứ 46 sau cuộc bầu cử ngày 3/11 (2020).
Kinh nghiệm của tôi với chế độ cộng sản tuy ngắn nhưng (chắc) đủ. Ngay sau khi họ chiếm được miền Nam, những sợi giây thun ở đây cũng đã lật đật thun nhỏ ngay lại. Những trang sách hay những cái bao ni lông cũng thế, cũng đang trắng tinh liền vội vã biến thành sắc mầu đen xỉn.
Bàn chuyện ma quỷ là một việc vô cùng nguy hiểm vì đây là một vấn đề rất nhạy cảm được thiên hạ liệt vào loại mê tín dị đoan. Tin ma hay không tin ma là quyền tự do của mỗi người. Xin đừng phán xét.
Tôi đến thăm nhà sách Tú Quỳnh từ sáng sớm thứ Bảy 18 tháng 10, 2020, cốt để nhìn lại một nơi chốn thân quen của người Việt tị nạn ở Quận Cam, trước khi nó đóng cửa vĩnh viễn. Cơn lốc đại dịch Covid 19 chưa qua mà hậu quả thảm hại đã giáng xuống khắp nơi từ nhân mạng tới tài chánh và bao nhiêu món ăn tinh thần cũng theo đó mà ra đi.
Nhân khi đọc bài Thành Tựu Niết bàn của Cư sỹ Nguyên giác Phan Tấn Hải, chúng tôi xin phép kết hợp với thuyết big bang của Stephen Hawking và tiến trình giác ngộ của Đức Phật, và sự sống và chết theo Phật giáo để luận bàn về Niết bàn, giải đáp thắc mắc đức Phật chết rồi đi về đâu? Đây chỉ là khởi niệm mới lạ, biết đâu tương lai sẽ có người chứng minh được.
Phiên toà xử người dân Đồng Tâm cùng cái án tử hình, chung thân dành cho con cháu cụ Kình đã phủ xuống tâm trạng u ám cho tất cả chúng ta. Nhưng sự việc không dừng ở đó, công an đã bắt giam nhà báo Phạm Đoan Trang, đồng tác giả của ấn bản “Báo Cáo Đồng Tâm”.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.