Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam: Những Con Vẹt Lở Mồm Long Móng

08/09/200600:00:00(Xem: 1815)

Hoa Thịnh Đốn.- Sau hơn 30 năm gắn bó với tình hình nước nhà, chưa bao giờ tôi thấy đảng Cộng sản Việt Nam phải  lo “bấn xúc xích” lên để “chống” và “đỡ” những  áp lực đòi dân chủ và tự do bằng  thời gian sau  Đại hội đảng X (4/2006).

Sự kiện này cũng tựa như  Nhà nước đang bối rối  trước nạn dịch “Lở mồm nong móng”  lan nhanh  trong lợn, trâu bò gây nhiều thiệt hại kinh tế cho  dân.  Một trong những nguyên nhân lây lan nhanh chóng là do số  cán bộ thú y vô trách nhiệm đã toa rập với đội ngũ tham nhũng  cho  thú vật có bệnh bán sang vùng chưa bị  lây nhiễm khiến việc kiểm soát trở nên khó khăn.

Trong khi ấy loạt  bài   lý luận chống đỡ cho điều được gọi là nền “dân chủ xã hội chủ nghĩa” và vai trò  lãnh đạo tuyệt đối của đảng Cộng sản do  Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương tung ra cũng  mang tính cấp tốc, dồn dập, bức xúc như đi  tìm thuốc chữa  bệnh  sốt cấp tính.

Có khác chăng là chính những kẻ viết bài chống dân chủ,  tự do đã mắc chứng “lở mồm nong móng” nên lối cãi chầy cãi cối của họ, dù có ai óan thê lương như Cuốc kêu mùa hè, vẫn  không  có sức thuyết phục.

Tuy vậy, những “con vẹt mỏ cùn của Chế độ” vẫn gan lì cho rằng chỉ có đảng Cộng sản mới hội đủ điều kiện để tiếp tục lãnh đạo nhân dân  tiến lên Xã hội Chủ nghĩa là kết luận đúng đắn không thay đổi được !

Ta hãy nghe Trần Ngọc Tuệ, Tiến sỹ  nói: “Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới (1986), Đảng ta xác định, cùng với đổi mới kinh tế là “đổi mới chính trị, mà mục tiêu của đổi mới chính trị là từng bước xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân.”

Nhưng người dân Việt Nam đã được làm chủ những gì, ngoài bộ quấn áo mặc trên người " Họ đã bị đảng kiểm soát từ miếng ăn đến lời nói và cả sự đi lại.

Theo lý luận của Tuệ thì đảng đã “dân chủ hoá xã hội chủ nghĩa mọi mặt đời sống xã hội” nhưng người dân có được quyền ứng cử và bầu cử tự do chưa " Có người dân nào được ra báo đâu mà dám nói là đã “dân chủ hoá xã hội”"

Ngay cả đến Tôn giáo cũng còn bị kỳ thị và hạn chế thì quyền tự do  theo đạo của người dân được đảng đặt vào chỗ nào trong xã hội "

Vì những tai ách này nên một số Trí thức và Lãnh đạo Tôn giáo trong nước đã bất chấp nguy hiểm đến tính mạng liều mình đấu tranh hòa bình đòi quyền sống, quyền ăn nói và quyền cư trú cho mọi người theo như Hiến pháp đã quy định.

Nhưng thay vì lắng nghe để sửa đổi,  Chính phủ Viết Nam đã dùng các biện pháp khủng bố, đàn áp và bắt giam để hy vọng tiêu diệt những người đấu tranh.

Những tiếng nói dân chủ bất khuất của những người như : Bác sỹ Phạm Hồng Sơn, Nhà báo Nguyễn Khắc Tòan, Nhà văn Hoàng Tiến, Luật sự Nguyễn Văn Đài, Kỹ sư Bạch Ngọc Dương, Nhà báo Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Kiến Giang, Hà Sỹ Phu, Bác sỹ Nguyễn Đan Quế v.v…đã đạt tới cao điểm, song song với thái độ phản bác của cán bộ Tư tưởng – Văn hoá  kể từ sau Đại hội đảng X.

Tuệ phản ảnh tình trạng này khi viết rằng : “ Từ  từ 1980 đến nay  các thế lực thù địch, những kẻ cơ hội chính trị đã tìm mọi thủ đoạn xuyên tạc, phá hoạt nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng. Họ cho rằng, “dân chủ phải đi liền với đa nguyên chính trị”. Vậy ý đồ của họ là gì" Chúng ta cần vạch trần sự giả dối, thâm độc của luận điệu lừa mị đó.”

“Thực chất ý đồ thâm độc của sự lừa mị đó là che giấu tính chất giai cấp của dân chủ, lái quá trình xây dựng nền dân chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đi vào quỹ đạo dân chủ tư sản.….Nhưng trước sau, nó vẫn là nền dân chủ của giai cấp tư sản, bảo vệ lợi ích, địa vị thống trị của giai cấp tư sản, chứ không phải là nền dân chủ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động…”

Nhưng thứ dân chủ của Cộng sản Việt Nam, được tuyên truyền là “của dân, do dân và vì dân” hay “bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân... quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân” chẳng qua chỉ là tấm bánh vẽ bịp bợm khổng lồ đã được lịch sử chứng minh và nhân dân làm chứng từ 60 năm qua.

Nếu nhân dân Việt Nam đã thật  sự được làm chủ đất nước, có quyền tự quyết định lấy vận mệnh chính trị cho mình  thì đảng Cộng sản đã tiêu ma từ lâu rồi.

Tuệ khoe  tiếp: “ Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta làm chủ đất nước, làm chủ mọi mặt của đời sống xã hội thông qua hệ thống, chính trị, bằng các hình thức dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện” nhưng Tuệ quên rằng  khi “dân chủ” cũng do đảng chỉ huy thì nhân dân đã xuống hạng đầy tớ chứ đâu còn là chủ nhân của đất nước.

Thế rồi như kẻ mù sờ voi, Tuệ viết quàng viết quẩn : “ Ở miền Nam nước ta trước đây, Ngô Đình Diệm lập ra Đảng Cần lao nhân vị; Nguyễn Văn Thiệu lập ra Đảng Dân chủ và nhiều tổ chức gọi là “vì dân”, nhưng tất cả những cái đó đều che giấu bản chất của bọn địa chủ, phong kiến, tư sản phản dân, hại nước. Toàn bộ thiết chế, luật pháp của nền dân chủ tư sản chỉ nhằm mục đích duy nhất là bảo vệ địa vị thống trị của giai cấp tư sản, truyền bá, áp đặt hệ tư tưởng tư sản, đồng thời chống lại mọi tư tưởng tự do, dân chủ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.”

Viết lịch sử như thế  thì Tuệ đã tự trát bùn vào mặt Đảng. Hãy nhìn lại miền Bắc sau hơn 20 năm, từ 1954 đến 1975, người dân  đã có tự do, dân chủ như thế nào so với nhân dân miền Nam dưới thời các  Chính phủ của Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng hòa "

Tuệ hãy nói cho mọi người biết ở miền Bắc, dưới quyền lãnh đạo của Hồ Chí Minh và lớp sau này, đã có mấy đảng Chính trị đối lập với đảng CSVN được hoạt động " Cái “làng báo” của miền Bắc đem so với trong Nam thì nó là đám “cải bẹ xanh” hay “rau muống vàng” "

LÝ LUẬN LUNG TUNG

Đến phiên Phó Giáo Sư, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Hồi phát biểu thì sự qùe quặt, chậm tiến  trong tư tưởng của đội ngũ làm công tác tuyên truyền còn thảm hại hơn khi Hồi viết rằng : “ Mặc dù chủ nghĩa xã hội trên thế giới đang đứng trước nhiều khó khăn, thử thách; nhưng chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng: Chủ nghĩa xã hội mới là lời giải duy nhất đúng cho khát vọng cháy bỏng, ngàn đời của các dân tộc về một xã hội công bằng, bác ái, không có cảnh người bóc lột người. Đó mới là tương lai của nhân loại. Chắc chắn rằng, từ những bài học thành công và thất bại, cũng như từ khát vọng và sự thức tỉnh của các dân tộc, chủ nghĩa xã hội trên thế giới trong tương lai sẽ có điều kiện và khả năng tạo ra bước phát triển mới. Đó là sự vận động đúng với quy luật tiến hoá của lịch sử.”

Lý luận hão huyền này  có đánh lừa được người Việt Nam nào  trong Thế kỷ 21 "

Cùng một lập luận cối chầy như các thợ viết khác, Tô Huy Rứa, Trưởng Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương rêu rao : “  Xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh hiện nay là một sự nghiệp vô cùng khó khăn, phức tạp và lâu dài, nhưng đó là con đường đi hợp với quy luật khách quan của sự phát triển lịch sử, hợp với trào lưu tiến hóa của thế giới nhân loại mà thời đại mới đã mở ra từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười. Trong thời đại ngày nay, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam. Độc lập dân tộc là tiền đề và điều kiện để đi tới chủ nghĩa xã hội, và chủ nghĩa xã hội là đảm bảo chắc chắn, đầy đủ, triệt để nhất cho độc lập dân tộc. Đây là sợi chỉ đỏ, là đường nét chủ đạo, xuyên suốt và nhất quán trong di sản tư tưởng lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hơn bảy thập kỷ qua, Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã kiên trì lý tưởng và mục tiêu đó. Thắng lợi của Cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử là minh chứng thực tiễn cho tính đúng đắn, sức sống của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.”

Rứa nói trơn tru: “  Có thể nói, kiên trì lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng đúng đắn và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là bảo đảm chính trị, tư tưởng và lý luận của Đảng Cộng sản với tư cách một đảng cầm quyền tiếp tục lãnh đạo công cuộc đổi mới đi tới mục tiêu sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, đi tới văn minh, hiện đại.”

“Hai mươi năm đổi mới vừa qua, với những tiến bộ và trưởng thành mà Đảng và nhân dân ta đạt được, đã tỏ rõ sức mạnh sáng tạo của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.”

“Dân chủ được thể hiện và thực hiện chủ yếu và trực tiếp nhất qua Nhà nước, bằng Nhà nước. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân là yêu cầu bức thiết của dân chủ hóa xã hội, của đổi mới để phát triển ở nước ta, nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay. Để đảm bảo dân chủ, Nhà nước phải thể chế hóa và tổ chức thực hiện có hiệu  quả quyền công dân, quyền con người; kết hợp thực hiện các phương thức dân chủ đại diện và  dân chủ trực tiếp, chú trọng phát huy năng lực tự quản cộng đồng của dân cư ở cơ sở; lấy dân chủ trong nội bộ Đảng làm tấm gương  và tiền đề thúc đẩy mạnh mẽ dân chủ trong xã hội…”

Lý luận “dân chủ” như Rứa thì có khác gì chuyện đám “gà chạy quẩn cối xay”. Nhưng dân chủ đại diện của dân là ai " Đó là các Hội đồng nhân dân và Đại biều Quốc hội, hai thành phần  đảng viên nồng cốt của Đảng do Mặt trận Tổ quốc tuyển chọn chọn.

Còn dân chủ trực tiếp là chuyện người dân đi bỏ phiếu bầu người đại diện, nhưng mà dân có quyến ứng cử đâu "  Mọi ứng cử viên phải là người của đảng hay của các tổ chức chính trị, xã hội do đảng lập ra. Dân  chỉ được phép làm theo “đảng chọn dân bầu” thì dân được cái gì trong cơ chế  hiện nay "

Vậy mà Rứa  vẫn  nói “văng xích chó” : “ Đảng Cộng sản cầm quyền lãnh đạo xã hội và nhà nước để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động. Đó là sự thật lịch sử, là trọng trách của Đảng đối với nhân dân và dân tộc, được các tầng lớp nhân dân hết lòng ủng hộ.”

Nhà nước và đảng CSVN đã có bao giờ dám mở cuộc trưng cầu ý kiến nhân dân đâu mà biết họ đã “hết lòng ủng hộ” " Không tin, thử làm coi xem đảng được mấy phần trăm "

Đến lượt con vẹt  Phạm Xuân Hảo, Phó Giáo sự, Tiến sỹ  so sánh dân chủ  có thật của Tư bản Chủ nghĩa với  thứ “dân chủ ngụy tạo” của  Xã hội Chủ nghĩa thì chứng bệnh sợ dân làm chủ đất nước đã hiện ra. Hảo viết : “Các thế lực thù địch rêu rao rằng, ở Việt Nam thiếu dân chủ, mất dân chủ. Sự thật có phải như vậy không" Câu trả lời phải từ thực tế xã hội Việt Nam hiện nay, được phản ánh khách quan, trung thực, chứ không thể là sự xuyên tạc vu cáo, bôi đen.”

Hảo phân bua : “ Dân chủ tư sản là hình thức chính trị của nhà nước tư sản, là thành quả của cách mạng tư sản. Dân chủ tư sản là sự chuyên chính của giai cấp tư sản, là công cụ để củng cố cơ sở kinh tế - xã hội và nền tảng chính trị của chủ nghĩa tư bản. Dân chủ tư sản là sản phẩm của chế độ tư bản chủ nghĩa, mang bản chất giai cấp tư sản, phục vụ lợi ích và quyền lực thống trị của giai cấp tư sản. Trong nền dân chủ tư sản, chỉ có quyền lực của những nhà tư bản chứ không có quyền lực của nhân dân lao động.”

 “Dân chủ xã hội chủ nghĩa là hình thức chính trị của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Ở đó, quyền lực thực tế thuộc về nhân dân, nhân dân là người quản lý xã hội. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là dân chủ của đại đa số nhân dân lao động, gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, được thể hiện trên thực tế trong tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội; được thể chế hoá là thực hiện triệt để bằng hiến pháp, pháp luật của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Đây là nền dân chủ khác hẳn về chất so với nền dân chủ tư sản, và với một trình độ mới cao hơn hẳn các nền dân chủ trước đó. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là dân chủ đích thực của nhân dân lao động.”

Nếu “dân chủ xã hội chủ nghĩa” tốt đẹp  như thế thì tại sao nhân dân Nga đã đạp đổ nó đi để sống theo Tư bản chủ nghĩa từ 1992 " Và Hảo có thể giải thích tại sao “Dân chủ xã hội chủ nghĩa là dân chủ đích thực của nhân dân lao động”  mà ở Việt Nam bây giờ  giới công nhân và nông dân lại không được phép thành lập các  Nghiệp đoàn lao động để bảo vệ quyền lợi của  mình "

Các cuộc đình công tự phát chống bóc lột  của công nhân và đòi công bằng, chống chiếm đất  của nông dân trong mấy năm qua cho thấy  quyền lợi của dân đã bị những kẻ có chức, có quyền xâm phạm.

Mặt trái của “Dân chủ xã hội chủ nghĩa” là như thế nên  chỉ có lớp người mắc chứng “Lở mồm nong móng” hay đầu óc  không bình thường mới ra sức tô son điểm phấn cho nó.   -/-

Phạm Trần (09-06)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.