Hôm nay,  
Việt Báo Online

Làm Gì Để Ủng Hộ Các Ứcv ‘gà Nhà’?

07/10/200600:00:00(Xem: 2074)
Làm Gì Để Ủng Hộ Các Ứcv ‘gà Nhà’?

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân.

Cuộc Tổng Tuyển Cử vào ngày 7 tháng 11 năm 2006 đã bắt đầu tăng cường độ. Tất cả mọi người đều có thể tiếp tay để hỗ trợ lực lượng ứng cử viên “gà nhà,” cho dầu là chưa có quốc tịch, chưa muốn ghi danh đi bầu hay chưa đến tuổi đi bầu. Dĩ nhiên là chỉ những người có quốc tịch và đủ 18 tuổi mới có thể ghi danh đi bầu hay tham gia bầu cử. Những người khác cũng vẫn có thế đóng góp một tay trong khả năng riêng của mình.

Việc giúp đỡ có thể nằm trong nhiều lãnh vực tùy theo mỗi hoàn cảnh của mỗi người: có thể nhiều thời giờ, có thể ít thời giờ; có thể tình nguyện tại văn phòng ban vận động, có thể ngồi làm việc ngay tại nhà; có thể phải đi ra ngoài, có thể chỉ cần ngồi tại văn phòng ban vận động; có thể tham dự từ đầu, có thể chỉ cần hỗ trợ vào giờ chót; có thể trực tiếp hỗ trợ, có thể vận động người khác hỗ trợ; có thể cần nói tiếng Anh, có thể chỉ cần nói tiếng Việt; có thể hỗ trợ công sức, có thể hỗ trợ tài chánh hay các phương tiện khác; và dĩ nhiên, tất cả thì càng quí.

Muốn vận động cho các ứng cử viên gốc Việt, mỗi người đều có thể làm được những việc sau đây:

1. Trưng bầy các bích chương quảng cáo (poster): Quí vị và các bạn có thể đến các văn phòng tranh cử của các ứng cử viên để lấy một số bích chương để quảng cáo cho ứng cử viên của mình. Đây là một phương thức vận động rất quan trọng vì làm như vậy, những người chung quanh, cho dầu không phải là người Việt, có thể bầu theo mình và cũng để cho các cử tri trong vùng thấy rằng ứng cử viên của mình được hỗ trợ rất rộng rãi từ mọi thành phần hay mọi nơi trong khu xóm.

2. Phân phối tài liệu quảng cáo: Quý vị có thể phân phát những tài liệu này cho người trong nhà, lối xóm, bạn bè làm việc cùng chỗ hay học cùng trường, hay bất kỳ người nào quý vị biết. Quý vị cũng còn có thể lấy những tài liệu này từ internet ở địa chỉ của các ứng cử viên và chuyển cho những bạn bè trên internet. Xin đừng ngại rằng những người bạn trên Internet này không giúp được. Ngay khi họ có sống tại miền Đông đi nữa, họ cũng vẫn có thể hỗ trợ tài chánh, hay lại giới thiệu ứng cử viên của mình với thân nhân và bè bạn của họ sống trong khu bầu cử có ứng cử viên gốc Việt.

3. Giới thiệu ứng cử viên của mình đến với các nhóm cử tri: Nếu biết một nhóm đông cử tri nào hay một chỗ hay dịp nào hy vọng có nhiều cử tri thí dụ như khu chung cư, nhà thờ, chùa, các buổi họp khu phố, trường học, cơ sở thương mại v.v... thì trình bày với giới chức thẩm quyền và dàn xếp để giới thiệu ứng cử viên của mình đến với những thành phần cử tri này.

4. Ghi danh đi bầu. Theo hồ sơ bầu cử từ Phòng Ghi Danh Cử Tri, tỉ lệ ghi danh đi bầu của cử tri gốc Việt nam vẫn còn rất thấp, đặc biệt là trong số các bạn trẻ trong khoản tuổi mới tốt nghiệp trung học hay đang theo học đại học. Tỉ lệ cử tri gốc Việt thực sự đi bầu lại càng thấp hơn. Các vị dân cử đều biết rõ những con số này. Do đó, họ có thể không coi trọng ảnh hưởng chính trị của cộng đồng Việt nam nếu tỉ lệ tham gia bầu cử của cử tri Việt nam vẫn còn thấp như nhiều năm qua. Hạn chót để ghi danh đi bầu cử trong ký tổng tuyền cử này là ngày 23 tháng 10.

5. Điền đơn xin bầu khiếm diện: Việc điền đơn xin bầu khiếm diện rất đơn giản. Quí vị chỉ cần viết tên, địa chỉ, ký tên và gởi về Phòng Ghi Danh Bầu Cử. Quí vị có thể xin mẫu đơn này tại các văn phòng ban vận động tranh cử. Quí vị cũng có thể đã nhận được những mẫu đơn xin bầu khiếm diện này do các ứng cử viên gởi đến tận nhà quí vị. Nếu được bỏ phiếu khiếm diện, quí vị có thể tham gia bầu cử mà không cần đến phòng bỏ phiếu. Hơn nữa, quí vị có thể thong thả chọn ứng cử viên ở nhà hoặc nhờ thân nhân hay bạn bè góp ý kiến cho quí vị nếu cần.

6. Gọi điện thoại: Quý vị có thể gọi điện thoại cho những cử tri đã ghi danh trong khu bầu cử để nhắc họ đi bầu và hỏi họ xem có cần giúp đỡ gì không. Cho đến hết ngày bầu cử, quý vị có thể đến văn phòng tranh cử để gọi, gọi từ sở làm, từ nhà quý vị hay từ điện thoại cầm tay của quí vị. Do vậy, quý vị có thể tự chọn giờ giấc nào thuận tiện, phù hợp với công ăn việc làm cùng thời khóa biểu sinh hoạt thường xuyên của quý vị.

7. Giới thiệu ứng cử viên của mình với cư dân trong khu vực bầu cử: Quý vị có thể đi bộ vòng quanh khu phố, gặp những cư dân trong vùng, đưa giấy quảng cáo, giới thiệu và xin họ bỏ phiếu cho ứng cử viên của mình. Sự giới thiệu này rất quan trọng vì nhiều khi những cử tri đó không biết đến ứng cử viên gốc Việt nhưng vì quen biết quí vị, họ có thể bỏ phiếu cho ứng cử viên của mình một cách dễ dàng hơn.

8. Làm việc tại Văn Phòng Vận Động Tranh Cử: Có rất nhiều việc quý vị và các bạn có thể tiếp tay tại văn phòng: trả lời điện thoại, giúp những việc giấy tờ, đánh máy đưa dữ kiện vào computer. Cũng như những việc khác, quý vị tùy mình lựa chọn giờ giấc làm việc và phối hợp với những thiện nguyện khác tại văn phòng.

9. Yêu cầu người khác giúp: Nếu quý vị có thân nhân, bạn bè, hay biết ai sống trong khu vực  tranh cử có ứng cử viên gốc Việt, quý vị có thể liên lạc với họ và xin họ làm những chuyện vừa nêu trên cộng thêm:

a) Nhắc họ đi bầu.

b) Nhờ họ nhắc thân nhân và lối xóm của họ đi bầu, và dĩ nhiên là xin tất cả cùng bầu cho ứng cử viên của mình.

c) Xin phép họ cho cắm poster quảng cáo cho ứng cử viên của mình trước nhà của ho.

d) Xin họ đóng góp tài chánh giúp đỡ cho cuộc vận động tranh cử của ứng cử viên của mình.

10. Đóng góp tài chánh: Chi phí tranh cử không phải là một số tiền nhỏ, và dĩ nhiên không thể vay ngân hàng được. Thông thường, đã từng là một ứng cử viên trước đây, tôi coi vấn đề đầu tiên hết là "tiền đâu"" Nhưng tôi đặt mục này vào điểm sau chót vì tôi tin rằng sự ủng hộ nhiệt tình của các cư dân gốc Việt sẽ có gía trị gấp mấy lần so với số tiền đóng góp. Phải thành thật mà nói, cộng đồng Việt Nam là một cộng đồng nghèo và đa số chúng ta chỉ có thể đóng góp công sức hay phiếu bầu mà thôi, do đó sự đóng góp về công sức hay phiếu bầu là một vấn đề hết sức quan trọng.

Kết Luận:

Sự thành công của mỗi ứng cử viên gốc Việt trong kỳ bầu cử này sẽ mở thêm một trang sử mới cho ảnh hưởng chính trị của Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt ngõ hầu có thể đáp ứng những nhu cầu thích đáng của mọi người trong cộng đồng. Mong sự đóng góp của tất cả quí vị trong cuộc bầu cử lịch sử này.

Danh sách các ứng cử viên gốc Việt trong vùng Orange County:

- Dân Biểu Liên Bang, Khu Vực 47: Nguyễn Đức Tân hay Tan Nguyen

- Dân Biểu Tiểu Bang, Khu Vực 68: Luật Sư Trần Thái Văn;

- Uỷ Viên Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Đại Học Cộng Đồng Coast Community College: Ông Nguyễn Tuấn Lữ;

- Uỷ Viên Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove: Luật Sư Nguyễn Quốc Lân và Ông John Chương Nguyễn

- Ủy Viên Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Westminster: Bà Diana Dương Mendez, Ông Andrew Nguyễn và Ông Frank Trần

- Thị Trưởng Thành Phố Irvine: Ông John Quốc Dương

- Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Westminster: Nghị Viên Andy Quách, Ông Tạ Đức Trí  và Ông Hà Mạch; write-in: Frank Trần.

- Nghị Viên Thành Phố Garden Grove: Luật Sư Dina Nguyễn, Ông Nguyễn Tấn Lạc và Cô Angie Lê

- Uỷ Viên Hội Đồng Cấp Thuỷ Quận Cam, Đơn Vị 1: Luật Sư Nguyễn Quang Trung.

- Uỷ Viên Hội Đồng Đặc Khu Vệ Sinh Khu Midway và Westminster: Ông Diệp Miên Trường.

12/11/2019(Xem: 459)
Phi trường Suvamabhumi là phi trường quốc tế của Thái Lan. Trước khi đến đây, tôi nghe nói phi trường này mỗi năm tiếp đón chục triệu lượt khách. Nghe là như vậy, chớ chưa đến đó trải nghiệm sự thật.
12/11/2019(Xem: 209)
Westminster (Bình Sa)- - Tại Thánh Thất California 8791 Orangewood Ave, Garden Grove, CA 92841 vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 10 tháng 11 năm 2019 Châu Đạo California đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Khai Minh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ năm thứ 95.
12/11/2019(Xem: 156)
Đảng Việt Tân vừa lên tiếng tố cáo chính quyền CSVN khủng bố các nhà đấu tranh ôn hòa Châu Văn Khảm, Nguyễn Văn Viễn và Trần Văn Quyền.
12/11/2019(Xem: 182)
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
11/11/2019(Xem: 398)
Garden Grove, Nam California (Bình Sa)- - Tại hội trường Thư Viện Việt Nam vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy này 2 tháng 11 năm 2019, Ủy Ban Vận Động Việt Nam Cộng Hòa Trở Lại do ông Hồ Văn Sinh, Chủ Tịch Ủy Ban Vận Động Việt Nam Cộng Hòa Trở Lại đã tổ chức buổi họp báo nhằm mục đích tường trình lại cuộc hội thảo lịch sử đã diễn ra vào ngày 25 Tháng Mười, 2019
11/11/2019(Xem: 271)
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
10/11/2019(Xem: 603)
Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết Canh Tý (DHT) xin hân hoan loan báo Ngày Diễn Hành Tết 2020 năm nay sẽ được tổ chức vào ngày thứ bảy, 25 tháng 1 năm 2020, nhằm ngày Mồng Một Tết năm Canh Tý.
09/11/2019(Xem: 247)
Westminster (Bình Sa)- - Theo thông lệ hằng năm, Hội Phật Giáo Hoa Kỳ, Chùa Duy Pháp do Thượng Tọa Thích Trung Duệ làm Viện Chủ tọa lạc tại số 14851 Wilson St. Midway City, CA 92655, điện thoại số (714) 988-8883, (714) 622-9307 đã tổ chức thành công khóa tu.
09/11/2019(Xem: 193)
Quận Cam hiện gia tăng việc trợ giúp cấp bách cho các cựu quân nhân Hoa Kỳ đang cần sự giúp đỡ.
09/11/2019(Xem: 265)
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
08/11/2019(Xem: 469)
Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai tổ chức cuộc biểu tình vào lúc 02 giờ trưa thứ Năm ngày 7 tháng 11 năm 2019, trước Tòa Lãnh Sự Trung Cộng
08/11/2019(Xem: 384)
Lần đầu tiên, sự kiện 'Meet on Beach' kết nối bảy Thành phố kéo dài trên đường Beach Boulevard, sẽ tổ chức vào Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019.
08/11/2019(Xem: 358)
Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Việt Báo vào chiều Chủ Nhật ngày 3 tháng 11 năm 2019 vừa qua, Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal, đã tổ chức cuộc triển lãm pho tượng Thương Tiếc, nhân dịp nầy ông Nguyễn Đạc Thành, Chủ Tịch Hội VAF cũng có mặt để tường trình một số tin tức chi tiết về việc trùng tu nghĩa trang Biên Hòa.
08/11/2019(Xem: 250)
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
07/11/2019(Xem: 387)
Đã trở lại do sự yêu cầu của nhiều người, lễ hội 2019 sẽ lớn hơn và nhiều ánh sáng hơn
Tin công nghệ
Theo đó, nhà chức trách phạt UBS số tiền 400 triệu Đôla Hồng Kông, tương đương 51 triệu USD, và yêu cầu ngân hàng bồi thường 200 triệu Đôla Hồng Kông cho khách hàng.
Khoảng đầu tháng 11/2019, các nhà khoa học tại trường đại học Waterloo, Canada đã phát triển được một loại cảm biến có thể nhận diện và báo động cho người khác khi nó phát hiện ra có trẻ em hoặc thú cưng bị nhốt trong xe.
Khoảng đầu tháng 11/2019, thẻ tín dụng Apple Card đang bị các cơ quan quản lý tài chính điều tra, sau khi có những phản hồi về việc thuật toán của Apple khi cho vay phân biệt đối xử với phụ nữ.
Khoảng đầu tháng 11/2019, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc bác bỏ thông tin Seoul muốn xem xét lại việc chấm dứt Thỏa thuận Chia sẻ Thông tin Tình báo Quân sự với Tokyo.
Nhật Bản đang có kế hoạch biến Fukushima trở thành trung tâm sản xuất điện gió và điện Mặt Trời.
Khoảng đầu tháng 11/2019, giới chức hai bang Queensland và New South Wales ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi 120 đám cháy rừng bùng phát.
Khoảng đầu tháng 11/2019, quốc vương Jordan Abdullah tuyên bố không tiếp tục cho Israel thuê đất tại hai khu vực Ghamr và Baqura theo thỏa thuận từ 25 năm trước.
Một nghiên cứu mới từ Đại học Boston đã khẳng định rằng: trong lúc ngủ, não của chúng ta thật sự đang được "rửa sạch" khỏi các độc tố, bao gồm cả chất dẫn đến bệnh Alzheimers
Dù chứng khoán Mỹ đang tăng liên tiếp và lập kỷ lục mới, nhưng Phố Wall đã bắt đầu đưa ra cảnh báo về những rủi ro cho thị trường vào năm 2020.
Khoảng đầu tháng 11/2019, tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ khôi phục nguyên trạng máy bay F-117 loại biên từ 12 năm trước để trưng bày trước công chúng.
Tổng thống Trump thúc giục Iran trả tự do cho cựu đặc vụ FBI Robert Levinson mất tích từ năm 2007, cho rằng đây sẽ là "bước đi tích cực".
Khoảng đầu tháng 11/2019, theo báo cáo từ Trung tâm kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC, các mẫu dịch từ phổi của 29 bệnh nhân tổn thương phổi ở 10 tiểu bang cùng chứa một hóa chất. Phát hiện mới là một bước tiến lớn cho việc điều tra về các tổn thương phổi nghiêm trọng và bí ẩn đối với người dùng thuốc lá điện tử trên khắp nước Mỹ.
Khoảng đầu tháng 11/2019, Ravi Menon, giám đốc điều hành của Cơ quan Tiền tệ Singapore, cho biết Singapore muốn trở thành "thủ phủ" cho các hãng công nghệ với lợi thế về dữ liệu tại Châu Á để giúp cải thiện dịch vụ ngân hàng trong nước cũng như các quốc gia khác ở Đông Nam Á.
Khoảng đầu tháng 11/2019, NASA giới thiệu chiếc máy bay chạy điện hoàn toàn X-57 Maxwell - thứ đã được hãng nghiên cứu phát triển kể từ năm 2015 theo dự án X-plane
Curious Kids (Những Đứa Trẻ Tò Mò) là một series hỏi đáp dành cho trẻ em ở mọi lứa tuổi trên trang The Conversation. Những đứa trẻ sẽ đặt câu hỏi trên trang The Conversation, và trang sẽ đi hỏi các chuyên gia để giải đáp các thắc mắc