Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Làm Gì Để Ủng Hộ Các Ứcv ‘gà Nhà’?

07/10/200600:00:00(Xem: 2192)

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân.

Cuộc Tổng Tuyển Cử vào ngày 7 tháng 11 năm 2006 đã bắt đầu tăng cường độ. Tất cả mọi người đều có thể tiếp tay để hỗ trợ lực lượng ứng cử viên “gà nhà,” cho dầu là chưa có quốc tịch, chưa muốn ghi danh đi bầu hay chưa đến tuổi đi bầu. Dĩ nhiên là chỉ những người có quốc tịch và đủ 18 tuổi mới có thể ghi danh đi bầu hay tham gia bầu cử. Những người khác cũng vẫn có thế đóng góp một tay trong khả năng riêng của mình.

Việc giúp đỡ có thể nằm trong nhiều lãnh vực tùy theo mỗi hoàn cảnh của mỗi người: có thể nhiều thời giờ, có thể ít thời giờ; có thể tình nguyện tại văn phòng ban vận động, có thể ngồi làm việc ngay tại nhà; có thể phải đi ra ngoài, có thể chỉ cần ngồi tại văn phòng ban vận động; có thể tham dự từ đầu, có thể chỉ cần hỗ trợ vào giờ chót; có thể trực tiếp hỗ trợ, có thể vận động người khác hỗ trợ; có thể cần nói tiếng Anh, có thể chỉ cần nói tiếng Việt; có thể hỗ trợ công sức, có thể hỗ trợ tài chánh hay các phương tiện khác; và dĩ nhiên, tất cả thì càng quí.

Muốn vận động cho các ứng cử viên gốc Việt, mỗi người đều có thể làm được những việc sau đây:

1. Trưng bầy các bích chương quảng cáo (poster): Quí vị và các bạn có thể đến các văn phòng tranh cử của các ứng cử viên để lấy một số bích chương để quảng cáo cho ứng cử viên của mình. Đây là một phương thức vận động rất quan trọng vì làm như vậy, những người chung quanh, cho dầu không phải là người Việt, có thể bầu theo mình và cũng để cho các cử tri trong vùng thấy rằng ứng cử viên của mình được hỗ trợ rất rộng rãi từ mọi thành phần hay mọi nơi trong khu xóm.

2. Phân phối tài liệu quảng cáo: Quý vị có thể phân phát những tài liệu này cho người trong nhà, lối xóm, bạn bè làm việc cùng chỗ hay học cùng trường, hay bất kỳ người nào quý vị biết. Quý vị cũng còn có thể lấy những tài liệu này từ internet ở địa chỉ của các ứng cử viên và chuyển cho những bạn bè trên internet. Xin đừng ngại rằng những người bạn trên Internet này không giúp được. Ngay khi họ có sống tại miền Đông đi nữa, họ cũng vẫn có thể hỗ trợ tài chánh, hay lại giới thiệu ứng cử viên của mình với thân nhân và bè bạn của họ sống trong khu bầu cử có ứng cử viên gốc Việt.

3. Giới thiệu ứng cử viên của mình đến với các nhóm cử tri: Nếu biết một nhóm đông cử tri nào hay một chỗ hay dịp nào hy vọng có nhiều cử tri thí dụ như khu chung cư, nhà thờ, chùa, các buổi họp khu phố, trường học, cơ sở thương mại v.v... thì trình bày với giới chức thẩm quyền và dàn xếp để giới thiệu ứng cử viên của mình đến với những thành phần cử tri này.

4. Ghi danh đi bầu. Theo hồ sơ bầu cử từ Phòng Ghi Danh Cử Tri, tỉ lệ ghi danh đi bầu của cử tri gốc Việt nam vẫn còn rất thấp, đặc biệt là trong số các bạn trẻ trong khoản tuổi mới tốt nghiệp trung học hay đang theo học đại học. Tỉ lệ cử tri gốc Việt thực sự đi bầu lại càng thấp hơn. Các vị dân cử đều biết rõ những con số này. Do đó, họ có thể không coi trọng ảnh hưởng chính trị của cộng đồng Việt nam nếu tỉ lệ tham gia bầu cử của cử tri Việt nam vẫn còn thấp như nhiều năm qua. Hạn chót để ghi danh đi bầu cử trong ký tổng tuyền cử này là ngày 23 tháng 10.

5. Điền đơn xin bầu khiếm diện: Việc điền đơn xin bầu khiếm diện rất đơn giản. Quí vị chỉ cần viết tên, địa chỉ, ký tên và gởi về Phòng Ghi Danh Bầu Cử. Quí vị có thể xin mẫu đơn này tại các văn phòng ban vận động tranh cử. Quí vị cũng có thể đã nhận được những mẫu đơn xin bầu khiếm diện này do các ứng cử viên gởi đến tận nhà quí vị. Nếu được bỏ phiếu khiếm diện, quí vị có thể tham gia bầu cử mà không cần đến phòng bỏ phiếu. Hơn nữa, quí vị có thể thong thả chọn ứng cử viên ở nhà hoặc nhờ thân nhân hay bạn bè góp ý kiến cho quí vị nếu cần.

6. Gọi điện thoại: Quý vị có thể gọi điện thoại cho những cử tri đã ghi danh trong khu bầu cử để nhắc họ đi bầu và hỏi họ xem có cần giúp đỡ gì không. Cho đến hết ngày bầu cử, quý vị có thể đến văn phòng tranh cử để gọi, gọi từ sở làm, từ nhà quý vị hay từ điện thoại cầm tay của quí vị. Do vậy, quý vị có thể tự chọn giờ giấc nào thuận tiện, phù hợp với công ăn việc làm cùng thời khóa biểu sinh hoạt thường xuyên của quý vị.

7. Giới thiệu ứng cử viên của mình với cư dân trong khu vực bầu cử: Quý vị có thể đi bộ vòng quanh khu phố, gặp những cư dân trong vùng, đưa giấy quảng cáo, giới thiệu và xin họ bỏ phiếu cho ứng cử viên của mình. Sự giới thiệu này rất quan trọng vì nhiều khi những cử tri đó không biết đến ứng cử viên gốc Việt nhưng vì quen biết quí vị, họ có thể bỏ phiếu cho ứng cử viên của mình một cách dễ dàng hơn.

8. Làm việc tại Văn Phòng Vận Động Tranh Cử: Có rất nhiều việc quý vị và các bạn có thể tiếp tay tại văn phòng: trả lời điện thoại, giúp những việc giấy tờ, đánh máy đưa dữ kiện vào computer. Cũng như những việc khác, quý vị tùy mình lựa chọn giờ giấc làm việc và phối hợp với những thiện nguyện khác tại văn phòng.

9. Yêu cầu người khác giúp: Nếu quý vị có thân nhân, bạn bè, hay biết ai sống trong khu vực  tranh cử có ứng cử viên gốc Việt, quý vị có thể liên lạc với họ và xin họ làm những chuyện vừa nêu trên cộng thêm:

a) Nhắc họ đi bầu.

b) Nhờ họ nhắc thân nhân và lối xóm của họ đi bầu, và dĩ nhiên là xin tất cả cùng bầu cho ứng cử viên của mình.

c) Xin phép họ cho cắm poster quảng cáo cho ứng cử viên của mình trước nhà của ho.

d) Xin họ đóng góp tài chánh giúp đỡ cho cuộc vận động tranh cử của ứng cử viên của mình.

10. Đóng góp tài chánh: Chi phí tranh cử không phải là một số tiền nhỏ, và dĩ nhiên không thể vay ngân hàng được. Thông thường, đã từng là một ứng cử viên trước đây, tôi coi vấn đề đầu tiên hết là "tiền đâu"" Nhưng tôi đặt mục này vào điểm sau chót vì tôi tin rằng sự ủng hộ nhiệt tình của các cư dân gốc Việt sẽ có gía trị gấp mấy lần so với số tiền đóng góp. Phải thành thật mà nói, cộng đồng Việt Nam là một cộng đồng nghèo và đa số chúng ta chỉ có thể đóng góp công sức hay phiếu bầu mà thôi, do đó sự đóng góp về công sức hay phiếu bầu là một vấn đề hết sức quan trọng.

Kết Luận:

Sự thành công của mỗi ứng cử viên gốc Việt trong kỳ bầu cử này sẽ mở thêm một trang sử mới cho ảnh hưởng chính trị của Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt ngõ hầu có thể đáp ứng những nhu cầu thích đáng của mọi người trong cộng đồng. Mong sự đóng góp của tất cả quí vị trong cuộc bầu cử lịch sử này.

Danh sách các ứng cử viên gốc Việt trong vùng Orange County:

- Dân Biểu Liên Bang, Khu Vực 47: Nguyễn Đức Tân hay Tan Nguyen

- Dân Biểu Tiểu Bang, Khu Vực 68: Luật Sư Trần Thái Văn;

- Uỷ Viên Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Đại Học Cộng Đồng Coast Community College: Ông Nguyễn Tuấn Lữ;

- Uỷ Viên Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove: Luật Sư Nguyễn Quốc Lân và Ông John Chương Nguyễn

- Ủy Viên Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Westminster: Bà Diana Dương Mendez, Ông Andrew Nguyễn và Ông Frank Trần

- Thị Trưởng Thành Phố Irvine: Ông John Quốc Dương

- Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Westminster: Nghị Viên Andy Quách, Ông Tạ Đức Trí  và Ông Hà Mạch; write-in: Frank Trần.

- Nghị Viên Thành Phố Garden Grove: Luật Sư Dina Nguyễn, Ông Nguyễn Tấn Lạc và Cô Angie Lê

- Uỷ Viên Hội Đồng Cấp Thuỷ Quận Cam, Đơn Vị 1: Luật Sư Nguyễn Quang Trung.

- Uỷ Viên Hội Đồng Đặc Khu Vệ Sinh Khu Midway và Westminster: Ông Diệp Miên Trường.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Vào Thứ Năm, ngày 12 tháng 11, từ 4:00 chiều đến 4:30 chiều, Thành phố Garden Grove và Phòng Thương mại Garden Grove sẽ tổ chức buổi hội thảo online để cung cấp thông tin về chương trình “Buy in Garden Grove” (BiGG) của Thành phố.
Sáng Thứ Ba, ngày 3 tháng 11 năm 2020, vào lúc 7:00 sáng các phòng phiếu quanh Little Saigon đã đồng loạt mở cửa. Phòng phiếu đặt tại Freedom Hall trong Mile Square Park, thành phố Fountain Valley, trước giờ mở cửa đã có một số cử tri chờ sẵn, phần đông là cư dân người Mỹ gốc Mễ, đa số là những người trẻ.
Trong khi, không chỉ cấp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ kêu gọi lòng từ của mọi giới trong xã hội hướng về đồng bào đang hứng chịu can qua, mà mọi tôn giáo, mọi tổ chức, cơ quan công sở của người Việt v.v… khắp nơi trên toàn thế giới, cũng đang hành động như thế.
Các Viên chức Trúng cử Kêu gọi Những người ủng hộ một sân chơi công bằng cho tất cả bằng cách bỏ phiếu Có (Yes) cho Dự luật 16 (Prop 16)
Liên tiếp trong 35 năm, Thành phố Garden Grove nhận được Chứng nhận Thành tích Xuất sắc về Báo cáo Tài chính từ Hiệp hội Tài chính Chính phủ (Government Finance Officers Association), cho Báo cáo Tài chính Toàn diện Thường niên (Comprehensive Annual Financial Report), lần này cho niên khoá tài chính năm 2018-2019.
Có bốn nguy cơ chính ảnh hưởng sức khỏe có liên quan đến việc sử dụng thuốc lá điện tử hay còn được gọi là vaping: các bệnh về phổi, tim, não và nướu răng.
Khách hàng của SCE có thời hạn đến ngày 31 tháng Mười Hai để nộp đơn vào chương trình hồi phí Phần Thưởng Nhiên Liệu Sạch.
Vào thứ Bảy, ngày 14 tháng 11 năm 2020, lúc 11:00 sáng, Thành phố sẽ tổ chức một buổi hội thảo cộng đồng để thảo luận về những sữa chữa nâng cấp cho công viên Woodbury trong tương lai.
Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal (CA-47) ngày hôm nay đã tham gia một buổi họp báo do Dân Biểu Katie Porter tổ chức với ông Michael Phương Minh Nguyễn, một công dân Mỹ vừa được trả tự do trở về đoàn tụ với gia đình.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy bao xa?
Theo nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy miễn dịch cộng đồng đang giúp nước họ chống lại Covid-19
Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không toàn cầu trong giai đoạn 2020-2021.
Sau khi các hãng dược phẩm Mỹ và Anh lần lượt công bố kết quả thử nghiệm khả quan vaccine phòng Covid-19, Nga cũng tuyên bố sẽ bán vaccine Covid-19 với giá rẻ hơn và đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021
Theo trang Financial Times, Facebook đang lên kế hoạch “lấy lòng” ông Biden bằng các chiến dịch tập trung vào Covid-19 và biến đổi khí hậu.