Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Bốn Năm Nhìn Lại

20/09/200600:00:00(Xem: 3528)

LS Nguyễn Quốc Lân và các thiện nguyện viên.

Thấm thoát mà đã 4 năm từ ngày tôi được đắc cử vào chức vụ Uỷ Viên Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove và trở thành một trong hai uỷ viên giáo dục gốc Việt đầu tiên tại Hoa Kỳ và là người Việt Nam đầu tiên tại Quận Cam. Trở lại tái tranh cử vào chức vụ này, tôi vẫn phải vận động tranh cử và gây quỹ tranh cử như bao ứng cử viên khác. Đây là lúc nhiều người hay thắc mắc tôi đã làm được những gì trong suốt 4 năm qua.

Trong bài viết này, tôi cố gắng trả lời câu hỏi đó bằng cách tóm tắt một số việc làm mà tôi đã đạt được một cách gián tiếp hay trực tiếp qua chính sách hay thành quả của học khu. Kể từ lúc tôi được đắc cử vào năm 2002, Học Khu đã có những bước tiến quan trọng như sau:

Được chọn là một trong ba học khu xuất sắc trên toàn quốc ba năm liền, và năm sau cùng được chọn là học khu xuất sắc nhất cùng với $500,000 tiền học bổng. Đây là một vinh dự có thể nói là duy nhất trên toàn quốc vì HKGG là một học khu cỡ lớn trong vùng đô thị và có đến 80% học sinh gốc thiểu số,  60% thuộc gia đình nghèo và hơn 50% số học sinh xử dụng Anh Ngữ không phải là ngôn ngữ chính. Với thành phần học sinh này, các học khu thông thường trên toàn quốc đều gặp trở ngại về vấn đề học vấn và đi kèm với nhiều vấn đề khác như kỷ luật, tài chánh, chất lượng giảng dạy, v..v.. Tuy nhiên, HKGG đã vượt trội hơn hầu hết các học khu khác trong cùng hoàn cảnh vì điểm thi của các học sinh vẫn cứ vượt cao hơn hẳn các học khu khác.

Gia tăng số trường được chọn là xuất sắc trên toàn tiểu bang hay toàn quốc. Mỗi năm, HKGG luôn luôn dẫn đầu số trường được công nhận lãnh giải xuất sắc về học vấn (Title I Academic Achieving Schools) trên toàn Orange County, ví dụ như năm 2003 có 14 trường từ HKGG trên tổng số 22 trường trên toàn Orange County, năm 2004 có 15 trên tổng số 27 trường từ Orange County, và năm 2005 cũng có 15 trên tổng số 27 trường được vinh danh từ Orange County.

Không những vậy, thành tích của các trường trung học thuộc HKGG được vinh danh cũng vượt trội số trường trung học trên toàn tiểu bang. Năm 2004, HKGG có đến 2 trường trung học, đó là La Quinta và Garde Grove, được chọn là trường xuất sắc trong số chỉ có 9 trường trung học trên toàn tiểu bang; năm 2005, HKGG có đến 3 trường trung học, đó là La Quinta, Garden Grove và Rancho Alamitos, được vinh danh trong số chỉ có 21 trường trung học trên toàn tiểu bang.

Thêm vào đó, trường trung học Bolsa còn được chọn là 1 trong 10 trường công lập có thành tích vượt trội nhất trên toàn tiểu bang California (Highest Achieving High Schools) trong một cuộc nghiên cứu bởi Springboard Schools. Không những vậy, Trường Trung Học Bolsa Grande còn được Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ chọn là một trường kiểu mẫu dựa vào các phương thức giảng dạy đang được thực hiện tại trường trung học Bolsa Grande.

Nâng cao điểm thi hàng năm, đặc biệt là các học sinh có lợi tức thấp hay còn đang học Anh ngữ. Điểm Academic Performance Index (API) của toàn học khu đã tăng từ 719 trong năm 2003, lên 726 trong năm 2004, lên 740 trong năm 2005 và 756 trong năm 2006. Theo luật định và mục tiêu của tiểu bang và liên bang, điểm API phải đạt được là 590 vào năm nay và 800 vào năm 2014. Tất cả các trường trong HKGG đã vượt xa mục tiêu này và nhiều trường cũng đã vượt xa mức 800 hay đang đến gần mục tiêu sau cùng này.

Mục tiêu của HKGG hiện nay không hẳn là đạt được mục tiêu do theo luật định, nhưng phải tiến bộ một cách đều đặn và gia tăng phẩm chất giảng dạy cũng như tiếp thu của học sinh.

Gia tăng gấp đôi chương trình chuẩn bị vào lớp mẫu giáo (pre-school) để có thể đáp ứng nhu cầu của hầu hết các học sinh từ các gia đình có lợi tức thấp. Trong vòng 3 năm qua, số học sinh thuộc gia đình có lợi tức thấp được đi học chương trình chuẩn bị vào mẫu giáo (pre-school) đã gia tăng từ gần 400 lên đến hơn  1,000 học sinh và hầu như nhưng không còn danh sách đợi chờ (waiting list) để được theo học chương trình này. Số trường học cũng gia tăng từ 4 lên đến 9 địa điểm. Đây là một chương trình hoàn toàn miễn phí và phẩm chất giáo dục rất là cao dựa trên các tiêu chuẩn rất khắc khe của tiểu bang và các nguồn tài trợ.

Đây là một vấn đề rất quan trọng cho các cư dân có lợi tức thấp vì phụ huynh nào cũng muốn con mình được đi học trường vườn trẻ trước khi vào mẫu giáo. Tuy nhiên phải tốn phí từ $250 đến $400 mỗi tháng để cho con vào trường tư không phải là một điều dễ dàng cho nhiều gia đình trong khu vực của học khu.

Nâng cao trình độ học vấn để giúp học sinh chuẩn bị thi vào đại học và mở thêm nhiều lớp cao cấp hay trình độ đại học. Mặc dầu tỉ số học sinh ra trường mà có đủ điều kiện thi vào đại học 4 năm tại HKGG vẫn còn thấp so với tỉ lệ tương tự tại Quận Cam cũng như trên toàn tiểu bang. Kết quả sau cùng của niên khoá 2004-2005 cho thấy tỉ lệ học sinh ra trường tại HKGG mà đã hội đủ tiêu chuẩn để xin vào đại học 4 năm chỉ vào khoảng 26.1%, thay vì  38.7% tại Quận Cam hay 35.2% trên toàn tiểu bang.  Con số này nên được nhìn kỹ với tỉ lệ học sinh gốc La Tinh là 50% ra trường nhưng chỉ có khoảng 11.2% đã hội đủ điều kiện để thi vào đại học. Dẫu sao đây là một con số thấp mà HKGG đang tìm cách khắc phục..

HKGG đã tiến hành nhiều nỗ lực nhằm khuyến khích tất cả các học sinh phải theo học các lớp cao cấp để có đủ trình độ thi vào đại học 4 năm, cho dầu là các học sinh này có muốn theo học đại học hay không. Kế hoạch này bao gồm nhiều nỗ lực từ phía nhà trường như tự động sắp lớp các học sinh vào các lớp khó thay vì đợi các em yêu cầu, mở các chương trình dạy kèm để khuyến khích học sinh chuẩn bị vào đại học, mở thêm các lớp toán hay khoa học cao cấp để nhiều học sinh có thể theo học dễ dàng, nới rộng các chương trình toán cao cấp xuống các cấp lớp thấp hơn, hay giới thiệu hoặc hướng dẫn phụ huynh và học sinh về việc theo học đại học ngay từ các cấp lớp tiểu học.

Hy vọng tỉ số học sinh ra trường với trình độ có thể vào đại học sẽ cao hơn. Cho dầu các học sinh có theo học đại học hay không, vốn kiến thức thâu thập được trong các lớp học cao cấp này cũng sẽ giúp các học sinh tìm kiếm đưo.c công ăn việc làm tốt hơn.

Gia tăng chương trình dạy kèm sau giờ học, đặc biệt là đối với các học sinh thuộc gia đình có lợi tức thấp hay đang gặp khó khăn trong lớp học. Bên cạnh các chương trình giáo dục của học khu, HKGG đã gia tăng hợp tác với Hội Boys & Girls Club để cung cấp các chương trình bổ túc như giúp đỡ đưa đón và giữ trẻ trước và sau giờ học tại 4 trường, mở các lớp dạy kèm sau giờ học tại 10 trường, và mở các lớp Anh Ngữ và hướng dẫn để phụ huynh và học sinh cùng theo học tại một số địa điểm và phục phụ hơn 1,500 học sinh và 500 phụ huynh tại 14 địa điểm.

Trong thời gian sắp tới, tôi sẽ khuyến khích học khu mở cửa các phòng ốc trong học khu để khuyến khích các cơ sở tư nhân hay bất vụ lợi mở lớp dạy kèm ngay tại trường và sau giờ học và có tính lệ phí vừa phải. Nếu thực hiện được, nhiều phụ huynh có thể yên tâm để con em tiếp tục ở lại trường để học kèm thay vì phải đưa đón về nhà giữa giờ là việc hay đưa đến các trường dạy kèm trong các khu phố.

Mở rộng chương trình Việt Ngữ như là một ngoại ngữ. Kể từ năm 2002, chương trình Việt Ngữ tại HKGG đã được nâng cấp đều đặn mỗi năm thêm một cấp đến cấp thứ 4 là cao nhất. Sang đến năm nay, học khu đã mở thêm một trường thứ ba có chương trình Việt Ngữ là Trường Trung Học Garden Grove, thêm vào hai trường trước đó là Trường Trung Học Bolsa Grande và La Quinta.

Học Khu hiện nay đang thăm dò với Hội Đồng Chấm Thi Vào Đại Học (College Board) để xin mở chương trình thi Việt Ngữ Cao Cấp (Advanced Placement Vietnamese) để khuyến khích thêm học sinh muốn theo đuổi chương trình Việt Ngữ cao cấp để dễ xin vào đại học hơn.

Đây là chương trình dạy Việt Ngữ như là một ngoại ngữ chính đầu tiên tại Hoa Kỳ. Một số các trường trung học khác đã có dạy chương trình Việt Ngữ, nhưng chỉ mở cho các học sinh gốc Việt mà thôi.

Thuê thêm giáo chức và ban giám hiệu xuất sắc và có hiểu biết về văn hoá và ngôn ngữ cộng đồng. Trong vài năm trở gần đây, HKGG đã đẩy mạnh thêm chính sách thuê mướn các giáo chức hay viên chức giám hiệu với ưu tiên cho những ai có kinh nghiệm hoặc khả năng hiểu biết về các cộng đồng thiểu số. Tiêu chuẩn này được công bố rõ ràng trong các tiêu chuẩn thuê mướn hay tiến trình tuyển chọn.

Chính sách này dựa trên một quan điểm rằng các thầy cô hay giáo chức có hiểu biết về ngôn ngữ hay tập quán của các cộng đồng thiểu số như La Tinh hay Á Châu thì việc liên hệ hay cảm thông giữa phụ huynh và nhà trường sẽ được dễ dàng hơn. Dĩ nhiên, sự cảm thông giữa thầy cô và học trò cũng giúp ích nhiều trong môi trường giảng dạy và hấp thụ bài vở của học trò.

Gia tăng mức độ cộng tác của phụ huynh, cắt cử chuyên viên làm việc toàn thời gian với phụ huynh. Bắt đầu từ năm 2005, HKGG đã có nhiều nhân viên làm việc toàn thời gian trong việc liên hệ với cộng đồng và giúp đỡ phụ huynh hiểu biết nhiều hơn về vai trò của phụ huynh trong học đường. Chương trình này là kết quả của nhiều năm tiếp cận với cộng đồng và tìm hiểu nhiều hơn về nhu cầu và hoàn cảnh riêng của mỗi cộng động có con em học sinh theo học tại HKGG.

Trước đây, trách nhiệm giao tế này phụ thuộc phần lớn vào trách nhiệm của các vị hiệu trưởng hay nhân viên giao tế tại mỗi trường. Tuy nhiên, các viên chức này thường là rất bận nên không có thời giờ nhiều để sinh hoạt thường xuyên với cộng đồng hay các nhóm phụ huynh.

Gia tăng sự liên hệ và cộng tác giữa học khu và cộng đồng, thành lập và phát triển các nhóm cố vấn cộng đồng để trao đổi ý kiến giữa học khu và cộng đồng. Cùng trong nỗ lực cắt cử nhân viên làm việc toàn thời gian trong việc giao tế với cộng đồng và giúp đỡ phụ huynh, HKGG cũng đã gây dựng và phát triển các nhóm phụ huynh để đóng vai trò cố vấn cho học khu trong các chính sách có ảnh hưởng nhiều đến phụ huynh và cộng đồng. Thêm vào đó, HKGG cũng đã bắt đầu tổ chức các nhóm cố vấn theo ngôn ngữ riêng như Việt Nam, Tây Ban Nha hay Đại Hàn chức không gộp chung lại như trước đây.

Đây là một diễn đàn để các thành phần trong cộng đồng và học khu có thể trao đổi ý kiến về nhu cầu và khả năng của đôi bên. Ngoài ra, HKGG còn gia tăng nhiều mức độ liên lạc thường xuyên với các cơ quan truyền thông Việt Nam để phổ biến các tin tức về học khu.

Tạo điều kiện cho cộng đồng có thể theo dõi các phiên họp Hội Đồng Giáo Dục, ghi âm các phiên họp để đưa lên lưới điện toán. Tôi vẫn quan niệm rằng nếu các phụ huynh, giáo chức, học sinh hay cộng đồng có thể theo dõi các phiên họp của Hội Đồng Giáo Dục thì các uỷ viên giáo dục sẽ phải thận trọng hơn trong việc cân nhắc các quyết định của mình và do đó nhu cầu của quí phụ huynh hay cộng đồng dễ được đáp ứng hơn. Trong chiều hướng đó, tôi đã vận động để Hội Đồng Giáo Dục thiết lập hệ thống truyền hình trực tiếp các phiên họp của hội đồng giáo dục qua hệ thống Internet. Đây là một phương thức rất dễ dàng, tiện lợi, ít tốn kém và đang được thực hiện tại nhiều hội đồng thành phố hay hội đồng giáo dục trên toàn quốc.

Tuy nhiên, Hội Đồng Giáo Dục hiện nay chỉ chấp thuận cho ghi âm và phổ biến trên lưới điện toán sau giờ họp mà thôi. Đây là một bước tiến tốt, tuy nhiên học khu vẫn có thể thực hiện kỹ thuật phát hình trực tiếp mà không tốn kém hay khó khăn nhiều hơn. Đây là một mục tiêu tôi muốn đạt được trong nhiệm kỳ sắp tới vì đây là một phương tiện rất quan trọng để giúp những người có quan tâm học khu không có thời giờ hay phương tiện đến họp nhưng vẫn có thể theo dõi phiên họp từ nhà hay từ bất cứ nơi nào qua hệ thống Internet.

Gia tăng khả năng phân tích điểm thi để theo dõi sát trình độ học vấn của mỗi học sinh. Trong hai năm gần đây, học khu đang phát triển một hệ thống chấm thi bằng điện toán mà có thể biết điểm thi ngay này hôm sau chứ không phải đợi một thời gian dài như trước đây.  Hệ thống chấm điểm này rất hiệu quả trong việc thẩm định trình độ học vấn của mỗi học sinh hay của cả lớp để giúp các thầy cô điều chỉnh phương thức giảng dạy của mình. Các thầy cô hay ban giám hiệu cũng có thể xử dụng các điểm thi này để thẩm định phương thức giảng dạy của nhau để rút tỉa kinh nghiệm.

Đây là một phương thức tiên phong trong một khuynh hướng giáo dục mới gọi là để “chẩn bệnh” chứ không phải “khám tử thi,” một hiện tượng để ám chỉ rằng khi có điểm thi thì các học sinh đã xong năm học hay lên lớp mới rồi.

Mở rộng khả năng xử dụng điện toán không dây (wireless technology) để giúp thêm nhiều học sinh có thể xử dụng máy điện toán hay Internet trong lớp học. HKGG hiện đang xử dụng nhiều các hệ thống máy điện toán không dây và cất giữ trên các xe lưu động để được di chuyển từ phòng học này đến phòng học khác khi có nhu cầu. Với hệ thống này, các học sinh không cần phải rời lớp học của mình để đến phòng lab mới có thể xử dụng máy điện toán. Như vậy học sinh sẽ có nhiều cơ hội xử dụng máy điện toán hay mạng lưới toàn cầu (Internet) ngay trong lớp học của mình mà không mất thì giờ di chuyển hay chờ đợi lớp khác đang dùng.

Gia tăng việc xử dụng kỹ thuật điện toán để trợ giúp việc giảng dạy trong lớp và các dịch vụ của học khu. Kỹ thuật điện toán đang trở thành một phương tiện thiết yếu trong hầu hết mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Các kỹ thuật này không những là một phương tiện lợi hại trong các bài giảng hay bài học trong lớp học, nhưng còn có thể cải thiện nhiều phương thức làm việc trong học khu. Trong thời gian qua, tôi đã nỗ lực rất nhiều để vận động việc xử dụng điện toán hay lưới điện toán trong các công việc như hệ thống điểm danh học sinh hàng ngày, hệ thống liên lạc khẩn cấp trong trường hợp thiên tai, hệ thống liên lạc giữa phụ huynh và thầy cô hay các viên chức trường học, hay hệ thống lưu giữ hồ sơ sổ sách của học khu.

Thêm Một Nhiệm Kỳ

Nhìn lại 4 năm vừa qua, còn nhiều điều tôi muốn làm nhưng vẫn chưa làm được. Nếu được sự hỗ trợ của quí đồng hương cũng như các cử tri trong học khu, tôi sẽ có cơ hội theo đuổi những ước muốn đó.

Tôi nhận thức rằng tương lai của gần 50,000 học sinh và 17,000 học sinh ngưới lớn trong học khu, trong đó khoảng 30% là học sinh gốc Việt, là tương lai và sức mạnh của một khu vực lớn trong Quận Cam, trong đó có khu cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Tôi rất trân trọng cái trách nhiệm mà các cử tri đã tin tưởng nơi tôi và tôi sẽ không bao giờ lơ là trong trách nhiệm đó.

Mong quí đồng hương và quí cử tri trong khu vực tiếp tục hỗ trợ tôi trong cuộc tái tranh cử hiện nay.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.