Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam: Há Miệng Mắc Quai

11/07/200300:00:00(Xem: 4087)
Con khôn hơn cha, nhà mất phước "
Hoa Thịnh Đốn.- Đảng Cộng sản Vệt Nam đang tìm cách xóa đi tàn tích của Hồ Chí Minh qua cuộc vận động thay Sắc lệnh về Tôn giáo bằng một Pháp lệnh để tự do thao túng nội bộ các tôn giáo.
Phản ứng trong nước đang lên cao, tiêu biểu qua các ý kiến của Tổng Giám mục (TGM) giáo phận Sài Gòn Phạm Minh Mẫn và của Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đối lập với Nhà nước.
Trong văn thư đáp lại yêu cầu góp ý về dự thảo Pháp lệnh về Tôn giáo của Quốc hội, TGM Mẫn đề nghị thay vì mất công viết ra những điều mới không phù hợp với chủ trương "đổi mới" và tình hình bây giờ Nhà nước nên quay về cội nguồn của những điều khoản trong Sắc lệnh 234 do Hồ Chí Minh ký ngày 14-6-1955. Bởi vì, theo lời TGM, ngài hoàn toàn đồng ý với nhận xét của Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Quang Hưng, thuộc Viện Nghiên cứu Tôn giáo cho rằng Sắc lệnh 234 "là văn bản có tính luật pháp tiêu biểu và hoàn chỉnh nhất cho những cống hiến quan trọng của Hồ Chí Minh trên chặng đường đầu tiên xây dựng luật pháp tôn giáo ở Việt Nam." (Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 3-2002).
TGM Mẫn viết trong thư gửi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An:"Thật vậy, nếu Sắc lệnh 234 lịch sử của Hồ Chủ tịch "có tính luật pháp tiêu biểu và hoàn chỉnh nhất", thiết tưởng chúng ta nên trân trọng duy trì và bổ sung cho hợp với hoàn cảnh hiện nay."
Tại sao TGM Mẫn lại chỉ muốn sửa đổi đôi điều trong Sắc lệnh 234 mà không cần phải có một Pháp lệnh mới "
Bởi vì nếu so sánh nội dung hai văn kiện thì Sắc lệnh của Hồ Chí Minh dân chủ hơn nhiều và minh bạch không lẫn lộn được giữa thế quyền và thần quyền. Hơn nữa, Sắc lệnh 234 dù chỉ có 16 điều, trong 5 Chương nhưng viết ngắn gọn và rõ rệt, không ai có thể hiểu sai và làm sai.
Đặc tính của Sắc lệnh Hồ Chí Minh ở những điểm :
1) "Chính quyền không can thiệp vào nội bộ các tôn giáo. Riêng về công giáo, quan hệ về tôn giáo giữa Giáo hội Việt Nam với Tòa Thánh La-Mã là vấn đề nội bộ của công giáo." (Điều 13)
2) "Các tôn giáo được mở trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo của mình." (Điều 5)
3) "Các tôn giáo được phép mở trường tư thục. Các trường tư thục phải dạy theo chương trình giáo dục của chính phủ. Ngoài giờ dạy theo chương trình giáo dục của chính phủ có thể dạy thêm giáo lý cho những học sinh nào muốn học." (Điều 9)
4) "Các nhà tu hành và các tín đồ đều được hưởng mọi quyền lợi của người công dân và phải làm mọi nghĩa vụ của người công dân." (Điều 2)
5) "Các nhà tu hành người ngoại quốc mà Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cho phép, thì được giảng đạo như các nhà tu hành Việt Nam và phải tuân theo luật pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, như các ngoại kiều khác." (Điều 3)
Tuyệt nhiên trong 16 điều của Sắc lệnh 234, không có điều nào buộc những nhà tu hành hay các vị lãnh đạo Tôn giáo phải có giấy chứng nhận thì mới được hoạt động. Sự di chuyển của họ cũng không bị kiểm soát và việc bổ nhiệm trong nội bộ mỗi tôn giáo cũng không phải có phép chấp thuận của các cấp chính quyền.
NỘI DUNG PHÁP LỆNH
Ngược lại Pháp lệnh về Tôn giáo, dài hơn 40 điều trong 7 Chương, đang luân chuyển lấy ý kiến và thảo luận trong nước có nhiều ràng buộc, kiểm soát ngặt nghèo hoạt động của các Tôn giáo, các nhà tu hành và hàng Giáo phẩm lãnh đạo. Các tôn giáo phải nằm trong tổ chức Mặt trận Tổ quốc do đảng CSVN kiểm soát. Mọi liên lạc với nước ngoài của các Tôn giáo phải có phép của Chính phủ. Đối với Giáo hội công gáo,Nhà nước CSVN dành quyền tuyển chọn các Giám mục trước khi cho phép Giáo hội công giáo Việt Nam đề bạt qua Tòa thánh La Mã để xin chấp thuận. Đã nhiều lần, các ứng viên do Hội đồng Giám mục Việt Nam đề cử đã bị Nhà nước bác bỏ.
Ngay cả việc chọn lựa người muốn tu hành cũng phải được Nhà nước các cấp kiểm soát lý lịch v.v...
Vì vậy mà TGM Mẫn đã yêu cầu Nhà nước "không nên hạn chế số tuyển sinh, đặt ra hệ thống "quota" (nhân số) cho từng đơn vị, quy định thời gian nhất định cho việc tuyển sinh như hiện nay."
Ngài cũng cho rằng nội dung Điều 24 của bản dự thảo Pháp lệnh đã "biểu hiện ý muốn can thiệp quá sâu vào nội bộ tôn giáo, khi buộc các chức sắc tôn giáo, tùy theo cấp bậc, phải được Chính quyền trung ương hay địa phương chấp thận và công nhận bằng văn bản mới được hoạt động."
TGM Mẫn kết luận:"Điều này vừa không thực tế, vừa làm cho các chức sắc tôn giáo quá lệ thuộc vào chính quyền, dễ sinh ra phiền toái và tiêu cực."
Thật ra nội dung của dự thảo Pháp lệnh còn quá quắt và khe khắt hơn những gì TGM Mẫn đã nói. Chẳng hạn như đoạn 2 của Điều 18 (Dự thảo thứ 19) viết:" Tín đồ tu học để trở thành nhà tu hành, chức sắc phải trên cơ sở tự nguyện và phải gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân."
Nhưng thế nào là "gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân " " Nhà nước có trăm ngàn cách để phê "không đủ tiêu chuẩn" đối với một ứng viên vì những tiêu chuẩn của "gương mẫu" là do các cấp chính quyền tùy tiện đặt ra, không dựa vào văn bản pháp lý nào.
Sự lệ thuộc của các cấp lãnh đạo Tôn giáo vào Nhà nước còn bị trói chặt trong hai điều 29 và Điều 30 (Dự thảo thứ 19) :
1) Việc phong chức, phong phẩm hoặc phục hồi chức vụ Hồng y, Giám mục, chức vụ Giám quản, Bề trên dòng tu trong đạo Công giáo, Hòa thượng, Ni trưởng trong đạo Phật hoặc chức sắc đứng đầu tổ chức của các tôn giáo khác do tổ chức tôn giáo của các tôn giáo đó quyết định, sau khi danh sách dự kiến nhân sự hoặc văn bản đề nghị phục hồi chức vụ cho chức sắc tôn giáo của giáo hội được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

2) Việc phong chức, phong phẩm hoặc phục hồi chức vụ cho chức việc, nhà tu hành, chức sắc không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này do tổ chức tôn giáo quyết định, sau khi dự kiến danh sách nhân sự hoặc văn bản đề nghị phục hồi chức vụ cho chức việc, nhà tu hành, chức sắc của giáo hội được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chức việc, nhà tu hành, chức sắc cư trú chấp thuận.
3) Việc bổ nhiệm, thuyên chuyển chức việc, nhà tu hành, chức sắc trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải được sự chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp bổ nhiệm, thuyên chuyển ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải được sự chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi đến.
4) Người do tổ chức tôn giáo hoặc tín đồ bầu ra, sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận bằng văn bản mới được hoạt động.
Điều 30 viết : "Giấy chứng nhận nhà tu hành, chức sắc tôn giáo do tổ chức tôn giáo cấp và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
Trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nhà tu hành, chức sắc tôn giáo của tổ chức tôn giáo do Chính phủ quy định."
Sự ràng bộc các Tôn giáo phải nằm trong tổ chức Đảng, xuyên qua Mặt trận Tổ quốc cũng được ấn định ở Điều 9:" Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tập hợp đồng bào các tôn giáo trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tập hợp ý kiến, nguyện vọng của đồng bào các tôn giáo để phản ánh, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tuyên truyền, vận động tín đồ, chức việc, nhà tu hành, chức sắc các tôn giáo thực hiện pháp luật và giám sát thực hiện pháp luật về tôn giáo." (Dự thảo thứ 19)
Tất cả những thứ giây thòng lọng này tựu trung cũng quay về một mối cho Nhà nước quản lý như viết trong Điều 37 nguyên văn như sau:
1) "Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về tôn giáo trong phạm vi cả nước.
Ủy ban nhân nhân các cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tôn giáo ở địa phương.
2) Ban Tôn giáo của Chính phủ là cơ quan giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về tôn giáo.
Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Ban Tôn giáo của Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về tôn giáo."
THỰC TẾ
Chủ trương lùa các Tôn giáo và Nhà tu hành vào một rọ của đảng CSVN đã rõ ràng chống lại những gì Hồ Chí Minh thừa nhận và cho phép trong Sắc lệnh 234. Nhưng báo và đài phát thanh Nhà nước vẫn tiếp tục truyền đi những phát ngôn bừa bãi của các viên chức Chính phủ cho rằng "Việt Nam là một quốc gia thực hiện tốt nhất quyền tự do tôn giáo, tư do tín ngưỡng." (Báo Quân đội Nhân dân, 30-5-2003).
Tờ báo của đội ngũ quân lính nhẩy lên như đỉa phải vôi khi phản ứng lại tố cáo của Amnesty International (Tổ chức ân xá quốc tế) trong phúc trình hàng năm của họ về tình hình nhân quyền và tôn giáo tại Việt Nam năm 2002:"Dựa trên bằng chứng bịa đặt, những thông tin sai sự thật, bản báo cáo trên hết chỉ trích Chính phủ Việt Nam đàn áp "những người bất đồng về chính trị và tôn giáo" lại lên án Việt Nam bắt giữ và xét xử những nhân vật mà họ gọi là "tù nhân lương tâm"."
Báo này viết tiếp:"Kể từ khi ra đời đến nay, Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định coi trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Hiện nay, Việt Nam có khoảng gần 20 triệu người theo các tôn giáo khác nhau. Các chức sắc và tín đồ tôn giáo đều là công dân của đất nước, hòa trong cuộc sống chung của dân tộc, được tự do hành đạo, sống "tốt đời, đẹp đạo", đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng vả bảo vệ Tố quốc."
Tờ báo lên án Tổ chức ân xá quốc tế đã "bóp méo sự thật...để bịa ra chuyện Việt Nam bóp nghẹt tôn giáo."
Nhưng có bóp méo hay không thì cứ việc hỏi Hòa Thượng Thích Quảng Độ, người mới hết bị quản thúc sau hơn hai năm ở Thanh Minh Thiền viện ở Sài Gòn.
Ngài nói với Nhà văn Ỷ Lan của Văn phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, Paris:"Tự do đối với cá nhân tôi rất có giới hạn. Cũng giống như con cá ở trong chậu, bây giờ được thả ra cái ao. Mà thả ra cái ao cũng không được yên ổn hoàn toàn, cũng rất dễ bị bắt lại. Chỉ khi nào con cá được thả về biển cả, thì thật sự cá mới được tự do. Tình trạng tôi hiện tại cũng thế. Tuy được tự do trên giấy tờ, nhưng vẫn cứ bị dòm ngó, theo dõi. Tôi tin chắc tôi chưa được tự do hoàn toàn." (Bản tin ngày 4-7-2003)
Hòa Thượng Quảng Độ cáo buộc CSVN, sau khi chiếm Sài Gòn tháng 4-1975, đã tìm mọi cách phân hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và thành lập ra một tổ chức Phật giáo mới (Giáo hội Phật giáo Việt Nam) để chi phối. Hòa Thượng bác bỏ tin đồn nói rằng, hai khối Phật giáo sẽ thống nhất sau khi có cuộc gặp gỡ giữa Hòa thượngThích Huyền Quang và Thủ tướng Phan Văn Khải ở Hà Nội.
Hòa thượng nói với Ỷ Lan: "Mà thật sự ra, có muốn thống nhất thì chẳng ai thành tâm để mà thống nhất. Thống nhất là khi "người ta" phải điều khiển dược, "người ta" mới cho thống nhất. Ở dưới chế độ xã hội chủ nghĩa không có xã hội công dân đâu. Cái gì cũng toàn của Nhà nước làm. Mình có thống nhất mà muốn độc lập thì không ai cho thống nhất. Thống nhất phải là thành viên của Mặt trận Tổ quốc của Nhà nước. Họ có quản lý được thì họ mới cho mình thống nhất."
Không biết những lời nói thẳng thắn nhưng cương quyết của hai nhân chứng Thích Quảng Độ và Phạm Minh Mẫn đã lột tả được hết tính phi dân chủ và vi phạm quyền tự do tôn giáo của đảng CSVN chưa hay cần gọi ông Hồ sống dậy để giảng cho bầy tôi nghe thêm một lần về ý nghĩa của Sắc lệnh 234 mà ông đã ký ban hành cách nay gần nửa thế kỷ " -/-
Phạm Trần (7-03)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.