Hôm nay,  

Kỳ Thị Chủng Tộc Và Người Việt

13/02/200600:00:00(Xem: 7043)
Trong hai tuần lễ cuối của tháng 12 năm 2005, trong khi các thành viên tự nguyện của hai Cộng Đồng Người Việt ở Dallas và Fort Worth đang bận rộn đóng góp thời-giờ và công sức vào nhiều việc quan-trọng và cần thiết cho cuối năm cũ và đầu năm mới, như lo báo cáo và tổng kết các sinh hoạt trong năm của người Việt, bầu cử cộng đồng và vui Tết ở Fort Worth, báo xuân của Cộng Đồng Dallas, lễ chào cờ đầu năm với bữa cơm thân-mật, và tổ chức giỗ tổ Hùng Vương tại trụ-sở Cộng Đồng Dallas ở Garland... thì lại xẩy ra vụ phỉ báng có tính cách kỳ thị chủng tộc nhắm trực tiếp vào người Việt của ông cảnh sát trưởng Jimmy Fawcett ở thành phố Farmers Branch, thuộc tiểu bang Texas.

Sự phát biểu kỳ thị nầy đã xẩy ra vào ngày 14 tháng 12, 2005, trong một buổi họp nội bộ của một ủy ban sắp vấn đáp 6 người đang xin việc làm (mà một trong 6 người đó là người Việt Nam), ông Fawcett đã tuyên bố với các nhân viên trong ủy ban nói trên rằng “As long as I’m police chief, we won’t have any gooks working in this department.” Nghĩa là, “Chừng nào tôi còn làm cảnh sát trưởng, chúng tôi sẽ không để cho bất cứ gã Việt Nam nào được làm việc trong sở cảnh sát nầy.” (Theo The Dallas Morning News, 12-1-2006, trang 11B, và Vietnam Weekly News, Thất Vọng Cuộc Họp Tại Thành Phố Farmers Branch, ông Cao Chánh Cương, 13-1-2006, trang 1A)

Một nhân viên trong ủy ban vấn đáp (Oral Review Board) đã báo-cáo sự việc tệ hại nầy với Phòng Nhân Lực (Human Resources Department) và thành phố Farmers Branch (FB) đã từ chối lập lại chính xác nguyên văn lời nói của ông Cảnh Sát Trưởng (CST) Jimmy Fawcett. Cho tới giữa tháng Giêng năm 2005, biện pháp chế tài của thành phố FB đối với ông CST là: Ông ta đã bị ngưng việc (nhưng có lương) từ 16-12-2005 đến 04-1-2006. Sau đó, khi trở lại làm việc, ông ta chỉ bị 10 ngày ngưng việc, bắt đầu từ 05-1 tới 18-1-2006, và phải tham dự cải huấn (mandatory counseling).

(Theo bài viết Police Chief to Apologize for Racial Slur by Stephanie Sandoval, The Dallas Morning News, 12-1-2006, trang 11B)

Lời tuyên bố kỳ thị rõ ràng trên đây cho thấy không những ông cảnh sát trưởng đã có thái độ công khai khinh miệt người Việt ở Farmers Branch nói riêng, mà còn ngang nhiên thách thức toàn thể cộng đồng người Việt ở các thành phố khác như Dallas, Garland, Arlington, Fort Worth (4 thành phố có cư dân người Việt đông nhất), và các vùng phụ cận, khoảng 100,000 người Việt, cũng như những ngưởi Việt đang sống trong các thành phố khác nữa ở Texas và Hoa Kỳ nói chung. Là những người Việt có danh dự dân tộc, tôn trọng luật pháp, làm việc siêng năng, nhiệt tình đóng góp công sức và tài năng cho xã-hội Hoa Kỳ, người Việt chúng ta nghĩ gì và cần phải làm gì trước lời sỉ-nhục có tính kỳ thị nầy của ông cảnh sát trưởng Farmers Branch.

Trước hết, chúng ta hãy nghĩ tới số phận của nhân viên (tên không được tiết-lộ) của ủy-ban phỏng vấn (Oral Review Board), đã can-đảm đi báo cáo với Phòng Nhân Lực (Human Resources Department) của Farmers Branch, sau khi nghe được lời tuyên-bố kỳ-thị của Cảnh Sát Trưởng (CST) Fawcett. Nhân viên nầy có thể tiếp-tục làm việc an-toàn dưới sự trả thù có thể xẩy ra của CST Fawcett không, sau 10 ngày ông ta trở lại với chức vụ và quyền-lực cũ" Có thể hiện nay nhân viên nầy đang ngày ngày lo lắng ở nơi làm việc, hoặc âm thầm tìm việc ở những chỗ khác, hoặc có thể đã bị gia đình trách móc là tại sao lại ‘dại dột’ lên tiếng báo cáo để giúp người Việt, nên nay phải lụy vào thân. Thử đặt mình vào vị trí khó-khăn và khó xử của nhân viên nầy. Nếu cộng đồng người Việt không tranh đấu hơn nữa, để đòi hỏi thành công sự ngưng chức thực sự của CST Fawcett, còn ai sẽ dám lên tiếng bênh-vực người Việt trong tương lai, khi thấy người Việt bị cư xử bất công hoặc bị đàn áp trong các công sở hoặc công ty tư nhân, và khi họ nghĩ rằng sau đó, cộng đồng người Việt sẽ không ủng hộ sự lên tiếng của họ"

Kế đến, xin ghi nhận và ghi ơn những đáp ứng đúng đắn, tức thời, và phù-hợp với tiếng nói và quyền lợi chung của đa số cộng đồng người Việt, từ các cá nhân và đoàn thể sau đây ở địa phương, xa và gần:

Phải kể đến việc lên tiếng khá nhanh chóng, trực diện và trực tiếp vào vấn đề, cũng như yêu-cầu thích-đáng của ông Cao Chánh Cương ở thành phố Mesquite, TX, trên báo The Dallas Morning News, Thứ Tư, ngày 11-1-2006, trang 16A:

“Discriminatory actions can be punished by law, and the fact that a police chief has committed such an act is even more dangerous, as he is his city’s top law enforcer. Admitting his prejudice toward Vietnamese-Americans but never issuing an official apology also leaves me to wonder what he is contemplating in his discriminatory heart and mind. Simply, the chief should be fired. A 10-day suspension and counseling are not appropriate...”

“Các hành vi kỳ thị có thể bị trừng phạt bởi luật pháp, và sự kiện có thật là một ông cảnh sát trưởng đã phạm lỗi phát ngôn kỳ thị như vậy lại càng nguy-hiểm hơn, bởi vì ông ta là nhân viên thi hành luật pháp ở cấp cao nhất của thành phố. Việc ông ta đã nhìn nhận có thành kiến sai lạc đối với người Mỹ gốc Việt nhưng chưa hề có lời xin lỗi chính thức cũng làm cho tôi tự hỏi thực sự ông ta đang nghĩ gì trong trái tim và đầu óc kỳ thị của ông ta. Nói một cách giản dị, viên cảnh sát trưởng nầy nên bị đuổi việc luôn. Biện pháp ngưng chức tạm thời trong 10 ngày và giáo-dục cải huấn dành cho ông ta là không thích đáng ...”

Tiếp theo sau ông Cao Chánh Cương là các nhận định ủng-hộ người Việt rất mạnh-mẽ và có tính thuyết-phục của ông Gerald S. Callaway II ở thành phố Richardson, TX, cũng ở trang 16A, cùng ngày 11-1-2006, trên báo The Dallas Morning News:

“... City Manager Linda Groomer sends a message that Police Chief Jimmy Fawcett’s behavior is not only tolerated, but acceptable. A 10-day suspension, when any other governmental agency or private corporation would immediately terminate him, is much too mild... They (city administrators and elected officials) are gravely mistaken if they think Chief Fawcett’s 10-day suspension will stop such talk.”

“... Viên Chức Quản-Trị Thành Phố Linda Groomer đang rao truyền một thông-điệp cho rằng hành vi của Cảnh Sát Trưởng Jimmy Fawcett không những được khoan-dung, mà còn được chấp-nhận. Chỉ ngưng chức 10 ngày là quá nhẹ, trong khi các cơ-quan chính-quyền khác hoặc các công ty tư nhân khác có thể kết thúc vĩnh viễn ngay lập tức chức vụ của ông ta... Các viên chức cao cấp của thành phố Farmers Branch đang sai lầm nghiêm trọng nếu họ nghĩ rằng 10 ngày ngưng việc của ông Fawcett là đủ để chấm dứt việc thảo luận về sự kỳ thị nầy.”

Thêm nữa, ông Mai văn Đức, chủ nhiệm báo Bút Việt, cũng nhấn mạnh yêu cầu chính-yếu của người Việt một cách gọn gàng và sắc bén, “The Vietnamese community wants him fired. They get so angry.” -- “Cộng đồng người Việt muốn ông ta bị đuổi việc vĩnh-viễn. Họ rất tức giận.”

(Theo bài viết Police Chief to Apologize for Racial Slur by Stephanie Sandoval, The Dallas Morning News, 12-1-2006, trang 11B)

Cũng để ủng hộ người Việt và cộng đồng Á Châu, ông Paul Thai, người Cam Bốt, đã trốn thoát vụ tàn sát man rợ của cộng sản Cam Bốt (Khmer Rouge) trước đây, hiện đang làm việc tại sở cảnh sát Dallas, và là chủ tịch của The Dallas Area Law Enforcement Association, cũng mạnh dạn phát biểu cảm-xúc và quan điểm riêng của ông, “The sentiment is still out there. A lot of people have been hurt - on both sides... This is a real setback for us. Folks will now point to this man and say, “This is how they [non-Asians] really feel about us.” -- “Sự xúc động vẫn còn đó. Nhiều người đã bị đau buồn - nói về cả hai bên... Đây là một bước thụt lùi thực sự cho tất cả chúng ta. Bây giờ dân chúng (người Á Châu) sẽ chỉ tay vào ông ta và nói, “Đây là cái cách (kỳ thị) thực sự mà họ [những người Mỹ, không phải Á Châu] nghĩ về chúng ta.”

Tương tự, ông Munoz, người Hispanic, đã nói một cách cương quyết, “Không thể có chỗ đứng cho sự thù ghét và thành kiến mù quáng khi chống lại người khác chủng tộc...” -- “There is no place for hatred and bigotry against another human... (of a different race)”. Ông cũng nói thêm, “Tôi là người Latino, nhưng ông ta có thể dễ dàng dời đổi vị trí của lời phỉ-báng chủng tộc đó nơi người Châu Á để chuyển hướng trực tiếp vào tôi.” -- “I am Latino, and that man could have easily replaced that racial slur directed at Asians to one directed at me.”

(Theo bài viết Chief’s Slur Tarnishes Residents’ Trust in Police by Esther Wu, The Dallas Morning News, 12-1-2006, trang 11B)

Sau cùng, nhị vị chủ tịch của hai cộng đồng Dallas và Fort Worth, hai ông Thái Hóa Tố và Nguyễn Xuân Hùng, thay mặt Cộng Đồng Việt-Nam, đã cẩn thận xác định lập-trường vững chắc của người Việt, trong văn thư gửi ông Thị Trưởng và Hội Đồng Thành Phố Farmers Branch ngày 11-1-2006, “Sự ngưng việc 10 ngày không phải là một giải pháp thích đáng đối với việc phạm lỗi trầm-trọng nầy.” -- “The suspension did not adequately address a proper remedy for this serious offense.” Nghĩa là CĐ người Việt mong muốn FB City phải có những biện-pháp thích-đáng và hợp-lý hơn là chỉ có 10 ngày ngưng việc của ông CST.

Cần nói thêm trong văn thư nói trên, anh Hà Thúc Thanh (Tom Hà), người thu-thập ý-kiến trợ-giúp, cùng với hai vị chủ tịch Cộng Đồng Dallas và Fort Worth, cũng đã khẳng định một cách dứt khoát và minh bạch với các viên chức Farmers Branch, tiếng nói của Cộng Đồng Người Việt, như sau:

“Chúng tôi tin rằng sự việc không may xẩy ra nầy đã xâm phạm tất cả người Mỹ gốc Á Châu và nhất là người Mỹ gốc Việt. Hành động khởi sự trước tiên là ngưng chức ông Cảnh Sát Trưởng 10 ngày chứng tỏ rằng thành phố Farmers Branch đã xem vấn đề nầy là nghiêm trọng. Chúng tôi cũng hoan nghênh sự kiện ông CST đã xin lỗi sáu nhân viên mà ông ta đã tự tiện phát ra lời kỳ thị trước mặt họ. Tuy nhiên, ông Cảnh Sát Trưởng vẫn còn mắc nợ với công chúng, người Mỹ gốc Á Châu, cũng như cộng đồng người Việt, một lời xin lỗi chính thức trước công chúng.”

“We believe that this unfortunate incident violated all Asian Americans and especially Vietnamese Americans. The initial action to suspend the Chief for 10 days showed that the city of Farmers Branch viewed this issue as a serious matter. We also welcome the fact that the Chief did apologize to the 6 officers in front of whom he freely made the racial slur. The Chief, however, still owes the general public, the Asian Americans as well as the Vietnamese-American community a public apology.”

(Theo email của Hai Cộng Đồng Việt Nam cùng gửi đến the Mayor và Councilpersons, City of Farmers Branch, ngày 11-1-2006)

Ngoài ra, cũng cần biết rằng ông CST Fawcett có vợ người Nhật đã 35 năm. Những người bênh vực ông đã nói rằng vì vợ ông người Nhật và các con của ông là người Mỹ gốc Nhật nên ông ta tế-nhị đối với cộng đồng Á Châu. Nhưng trên thực tế, chúng ta đã nghe thấy sự phát ngôn bừa bãi và tự tiện của ông ta về sự kỳ thị người Việt ở Farmers Branch. Thử vào website của Asian American Empowerment:Model minority.com, chúng ta có thể thấy được quyền tự do phát biểu ý kiến của người dân đối với các viên chức cao cấp của chính quyền, một điều rất khó thấy ở Việt Nam hiện nay, và đọc thấy vài emails thú vị như sau:

1) Chỉ vì bạn kết hôn với một người Á Châu không có nghĩa là bạn không kỳ thị (người Á Châu)... Tôi cảm thấy buồn cho gia đình của ông ta. Bạn sẽ cảm thấy ra sao nếu người chồng/người cha của bạn không biết kính trọng một phần nào đó trong bản thân con người của bạn” “Just because you are married to someone Asian does not mean you aren’t racist... I feel real bad for his family. How would you feel if your husband/father did not respect a part of who you were.”

(Email by mahod on January 14, 2006)

2) Gã nầy đáng bị đuổi việc. Một cảnh sát trưởng cần phải chứng tỏ mình là biểu-tượng của lòng tin đối với cộng đồng của ông ta và do đó được kính trọng, gã già khùng nầy đã làm đổ vỡ sự giao ước đó rồi. “This guy should be fired. A police chief needs to be able to convey himself as a symbol of trust to his community and receive a respect as such, this old fool has broken that covenant.” (Email by brok on January 16, 2006)

Bây giờ, chúng ta thử tìm hiểu định nghĩa của sự kỳ thị chủng tộc theo sách giáo khoa ở Hoa Kỳ. Sự kỳ thị chủng tộc là sự tin rằng do bẩm sinh mà một loại chủng tộc được xem là cao cấp hơn hoặc bị xem là thấp kém hơn so với một chủng tộc khác. -- Racism is the belief that one racial category is innately superior or inferior to another. (Theo Society, The Basics, 2006, 8thed., in New Jersey, written by John J. Macionis). Do niềm tin mù quáng và hạn hẹp nầy của những người “cao cấp”, mà:

Người thiểu số (minority group) bị xem là một nhóm người, do có những tính chất hình thể và văn hóa khác biệt của họ, đã bị phân biệt riêng ra từ những người khác trong cùng một xã hội, trong đó, họ phải sống với cách cư xử khác biệt và bất bình-đẳng và do dó, họ thấy mình là đối tượng của sự kỳ thị tập thể -- Minority group is a category of people who, because of their physical or cultural characteristics, are singled out from others in the society in which they live for differential and unequal treatment, and who therefore regard themselves as objects of collective discrimination.

(Definition of Racism from Louis Wirth, 1945, in Sociology An Introduction, 1999, 6th ed., printed in the USA, written by Richard J. Gelles & Ann Levine).

Đến đây, có lẽ chúng ta đều thấy rằng, để tự vệ và chống lại mọi sự kỳ thị chủng tộc bất bình đẳng, người Việt thiểu số phải biết thức tỉnh và đoàn kết:

Trước hết, vì chúng ta không có số đông trên đất người. Vậy cần biết tôn trọng, bảo vệ, và hướng dẫn nhau đi theo lẽ phải, cũng như đừng đi ngược lại quyền lợi chung của tập thể Cộng Đồng Người Việt, ngay trong lúc bình thường để mà sống an vui với nhau, cũng như lúc có tai nạn: nhớ đừng trốn tránh bỏ chạy riêng, mà cố gắng tìm cách tranh đấu hoặc chia xẻ thành bại với nhau. Trên trời, chim biết bay thành đàn để cùng nhau vui sống, cũng như để cùng bay đến nơi, cùng về đến chốn, an toàn. Dưới đất, “Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ.” (Tục Ngữ Việt Nam)

Xin đừng vội quên đi, những trang sử đầy máu và nước mắt của bao lần thất bại đắng cay pha lẫn những tiếng cười chiến thắng của dân tộc Việt, vẫn còn khắc-ghi trên các hàng chữ đậm nét của một bài học đắt giá và xót-xa, nhưng hữu-ích và thực tiễn: Tự Do và Nhân Quyền không hề được biếu tặng miễn phí bao giờ. Thực vậy, trong quá khứ xa xưa và gần đây nhất, trước năm 1975: Tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em, và bằng hữu của chúng ta, đã phải hy sinh tranh đấu với máu xương và đoàn kết trong tù ngục, trong bệnh tật đói nghèo, ngay cả khi bị tra tấn, bị chà đạp và khinh bỉ, bị tàn-tật điên khùng, để có thể đạt được Chân Lý, Tự Do, và Hy Vọng, cho các thế-hệ trước và cho ta ngày nay.

Trong hiện tại và ngay trước mắt, chúng ta cần biết trân quý một phần Tự Do và An Bình đang có sẵn, để giúp nhau giữ vững lương tâm, rèn luyện ý chí, tập bỏ các thói quen xấu rất lâu đời và khó loại trừ của cá nhân chủ nghĩa (individualism):

1. Chú-trọng quá nhiều đến cá nhân, nhất là khi có sự bất-mãn hoặc tức-giận riêng-tư: Do đó, dễ quên đi quyền-lợi của tập-thể, và có thể hành-động thiếu sót hoặc sai lầm trong việc bảo-vệ danh-dự chung của người Việt, hoặc làm thiệt-hại quyền-lợi của tập-thể cộng đồng chúng ta, trước mắt công chúng hoặc dư-luận báo chí Việt Nam cũng như Hoa Kỳ.

2. Thiếu trách-nhiệm: Dễ thì hội họp vui hưởng, khó thì tìm cớ thoái thác, hoặc giữ thái-độ im lặng, để khỏi phải chung sức chịu-đựng, đấu tranh, ủng-hộ tinh-thần, hoặc chia-xẻ trong khó-khăn gian-khổ chung.

Do vậy, mỗi người chúng ta cần tự ý-thức, tự học-hỏi, tự kiềm-chế, và tự gạn-lọc dần dần chủ nghĩa cá nhân ra khỏi bản thân, để cùng hướng đến chính nghĩa và quyền lợi chung của tập thể và cộng đồng người Việt, ở ngoại quốc và quê hương sau nầy. Hy vọng chúng ta cùng biết tham gia bảo vệ các giá trị nhân-bản tốt-đẹp của Dân Tộc, của Chân Lý, và Tự Do đang có. Hy vọng sẽ không đến nỗi quá trễ, trước khi người Việt chúng ta dần dần bị phân hoá thành những cá nhân riêng lẻ, có thể đầy đủ về vật chất ở bề ngoài, nhưng cô đơn trống rỗng với chính mình ở bên trong, lạc-lõng ngay trong gia đình, xa cách với tập thể người Việt, và theo thời gian, đồng hoá hoàn toàn với nền văn hoá chỉ-huy mạnh-mẽ của nơi sinh sống định cư.

Trở lại phần thông-tin, được biết vào giờ chót:

- Ngày 16-01, Bà City Manager Linda Groomer đã chính thức đáp lại lời kêu gọi của hai vị chủ tịch Cộng Đồng Dallas và Fort Worth, để họp bàn vào ngày 26-01, về vấn đề phát biểu kỳ thị của ông Cảnh Sát Trưởng (CST), nhưng ba ngày sau, bà đổi lại ngày họp là 24-01-06. Việc dời ngày họp sớm hơn có lẽ để cho Cộng Đồng (CĐ) không kịp chuẩn bị và bớt người đi họp, bớt sự chống đối. Thêm nữa, sau khi ông CST trở lại làm việc ngày 18-01-06, ông lại đi nghỉ phép (taking vacation,) có thể là để câu giờ (buying time), và để tìm cách trì-hoãn việc xin lỗi chính thức trước công chúng (public apology) của ông.

- Ngày Thứ Sáu, 20-01, bà Linda Groomer thông-báo rằng ông CST sẽ chính thức xin lỗi vào sáng Thứ Ba, 24-01, tại thành phố Farmers Branch, dự định vào lúc 10 giờ sáng, nhưng thời-điểm 10 giờ sáng này vẫn chưa chắc chắn. -- “Chief Fawcett's public apology will take place on Tuesday morning, January 24, at the Farmers Branch City Hall. We are targeting 10 a.m., but the time is still tentative.”

- Do đó, vào ngày Chủ Nhật, 22-01-06, sau một buổi họp đặc biệt và sôi-nổi vào lúc 4 giờ chiều tại Arlington, TX, hai Cộng Đồng Dallas và Fort Worth cùng các hội-đoàn người Việt ở địa-phương đã đồng lòng biểu-quyết: Yêu-cầu ông CST Jimmy Fawcett phải rời khỏi chức vụ hiện-hữu (stepping down from his position of power). Biểu-quyết nầy đã nêu lên các quan điểm và hành động tức thời như sau:

- Lý do chính là vì những người Mỹ gốc Á Châu sẽ không thể tin-tưởng vào ông CST Jimmy Fawcett trong việc thi-hành nghĩa-vụ một cách công-bằng và hữu-hiệu nữa -- “Asian Americans will not be able to trust Chief Jimmy Fawcett to uphold his duty fairly and effectively.” Do đó, một lời xin lỗi sẽ không thể phục-hồi được niềm tin của cộng đồng nơi ông CST Fawcett -- “An apology will not restore community’s trust in Chief Jimmy Fawcett.”

- Các đại-diện của CĐ Việt Nam đã ca ngợi những dịch-vụ xuất-sắc của tất cả các cảnh sát viên tại FB và bộc lộ sự thán-phục dành riêng cho nhân viên cảnh sát đã can-đảm thổi còi báo hiệu về lời phỉ-báng có tính cách kỳ-thị nầy. -- “Representatives also expressed their deepest appreciation for the outstanding services of all police officers at the Farmers Branch. They voiced the admiration for the courage of the officer who blew the whistle on the racial slur.”

- Ông Cao Chánh Cương và ông Đàm Trung Thao đã được bầu làm lãnh-đạo cho ủy-ban vận-động hai cuộc biểu-tình của hai CĐ Người Việt ở Dallas và FT Worth, dự định sẽ diễn ra vào hai ngày Thứ Năm và Thứ Sáu, 26 và 27- 01 tại FB City Hall, nhằm phát-biểu mối quan-tâm của người Việt đối với sự giải-quyết thiếu sót của các viên chức ở FB. Cho dù ông CST có xin lỗi theo giờ giấc thử nghiệm đi nữa vào sáng ngày 24-01, hai cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Dallas và Ft Worth cũng sẽ tiến-hành các cuộc biểu-tình theo dự-định. -- “Representatives of both communities also voted to elect Mr. Cao Chánh Cương and Mr. Đàm Trung Thao to be the Chairman and Vice Chairman respectively of the Demonstration Committee. This committee is contingently planning 2 major demonstrations at the City Hall on Thursday and Friday, January, 26 and 27 to express concerns over the lack of proper remedy from Farmers Branch’s officials. Even if the Chief would make a public apology as tentatively scheduled in the morning of January 24, the Vietnamese American communities of Dallas and Forth Worth will go ahead with their planned demonstrations.” (Theo The Dallas Morning News, Thứ Tư, 25-01- 2006, trang 10B)

- Hai Cộng Đồng đã nhờ anh Hà Thúc Thanh (Tom Hà) gửi thỉnh nguyện nầy tới Farmers Branch City Manager Linda Groomer, cũng như gửi đến các đài truyền thanh, truyền hình, và các báo chí địa phương của người Mỹ lẫn người Việt (Press Release) vào khoảng 8 giờ sáng ngày 23-01-06.

- Cách chuẩn-bị có kế-hoạch và sự tiến-hành cương-quyết, đúng mực và đúng lúc, của hai CĐ Dallas và Fort Worth đã đạt được kết-quả hữu-hiệu: Vào khoảng 4 giờ chiều cùng ngày 23-01, một đại-diện của FB City đã phúc đáp với sự xác-nhận rõ-ràng lần nầy là ông CST sẽ xin lỗi trước công chúng vào ngày Thứ Ba, 24-01-06, tại FB City Hall, đúng vào lúc 10 giờ, chứ không phải giờ thử-nghiệm “chưa chắc chắn” như trước nữa.

- Cũng trong buổi chiều ngày Chủ Nhật, 22-01-06, các đài truyền thanh Việt Nam ở địa phương như VRN (Vietnamse Radio Network) ở Dallas của cô Thu Nga và Vietnamese Dallas Radio ở Arlington của cô Đào Liên Bích đã đồng loạt phát thanh một thông-báo khẩn cấp của hai Cộng Đồng Dallas và Fort Worth, kêu gọi người Việt chuẩn-bị sẵn sàng để đi biểu tình nếu ngày Thứ Ba, 24-01, ông CST không bước xuống khỏi chức-vụ hiện thời (stepping down from his current Chief Police position) theo thỉnh nguyện chính-đáng của người Việt.

- Ở thành phố Houston, TX, ông Võ Hubert, dân biểu người Việt cũng đã tiếp tay ủng hộ hai CĐ Dallas và Fort Worth của chúng ta, bằng cách nhờ Dân Biểu Rafael Anchia ở Farmers Branch, liên lạc với thành phố FB nầy, để yêu cầu cần phải có một giải pháp tốt đẹp cho vụ phát-biểu kỳ thị, và họ sẽ họp bàn với nhau vào ngày 30-1-2006.

Tuy nhiên, vẫn chưa đủ, so với dân số khoảng 100,000 người Việt ở khu Dallas và Fort Worth areas. Cần có thêm nhiều ý kiến nữa, phát biểu trên báo chí, internet, nơi làm việc, ngoài xã hội... Thử nhìn và học hỏi về các cuộc biểu tình đoàn kết của các người thiểu số khác trên đất Mỹ khi quyền lợi và danh-dự của họ bị xung đột. Họ có mặt trong nhiều ngày biểu-tình với đủ mọi tầng lớp: già trẻ, nam nữ, lớn nhỏ, có học hoặc không có học, có việc làm hoặc thất nghiệp, xa và gần... Nếu chúng ta, những người Việt, không đoàn kết lại, để lên tiếng và tranh đấu cho danh dự và quyền lợi của người Việt, thì Ai Sẽ Tranh Đấu Thay Ta" Có bao giờ quyền-lợi và danh-dự của một dân-tộc thiểu-số đã từng đạt được bằng sự miễn phí và im-lặng"

Sau cùng, vào lúc 10 giờ sáng ngày Thứ Ba, 24-01-06, tại FB City Hall, trước sự có mặt đông-đủ của công chúng và báo chí, ông CST Jimmy Fawcett đã tuyên đọc lời xin lỗi chính-thức (public apology) của ông, “Tôi có mặt hôm nay để nói lên những lời tạ lỗi thật chân thành của tôi đối với cộng đồng Á Châu và để nhìn-nhận rằng những lời nói của tôi đã làm tổn-thương các thành viên của cộng đồng chúng ta... Tôi đã dùng những lời phê-bình không tế nhị mà tôi hối tiếc sâu xa... Tôi đã nói chuyện về kinh nghiệm đời tôi đã xẩy ra cách đây trên 35 năm ở Việt Nam. Tôi đã dùng các tiếng lóng từ thời đại đó một cách không đúng chỗ nên đã gây ra sự sỉ nhục và không may đã làm cho một số người tin rằng tôi có thành kiến chống đối người Việt. Hãy để cho tôi xác nhận ngay bây giờ, là tôi không có thành kiến chống lại người Việt hoặc bất cứ dân tộc nào khác.” -- “I am here today to offer my sincere and hearfelt apologies to the Asian community and to admit that comments I have made offended members of our community... I made insensitive comments that I deeply regret...I have had conversations about my experiences, which occurred over 35 years ago in Vietnam. I inappropriately used slang terms from that era that were offensive and unfortunately lead some to believe that I have a bias against Vietnamese. Let me assure you right now, I have no bias against Vietnamese or any other ethnic group.”

(Theo The Dallas Morning News, Thứ Tư, 25-01- 2006, trang 10B)

Ông cũng xin lỗi bà City Manager, ông Mayor, các nhân viên làm việc của thành-phố FB, và đặc biệt với gia đình ông vì họ phải chịu-đựng những ngày giờ cực kỳ căng-thẳng vừa qua. Ông đã bộc-lộ một vẻ mặt đau buồn và đầy xúc động khi xin lỗi, cũng như đã tuyên-bố sẽ về hưu (retired) khỏi chức vụ Cảnh Sát Trưởng, vào buổi sáng ngày Thứ Ba, 24-01-06.

Tuy nhiên, ngay sau khi ông Fawcettt đọc lời xin lỗi và đã bước ra ngoài, trong lúc đa số người Việt đang bận-rộn lắng nghe hoặc trả-lời các câu hỏi của báo-chí Hoa Kỳ trong phòng họp, ông Cung Nhật Thành và vài người khác đã bước ra ngoài và tìm thấy những bản sao từ một thông-báo chính-thức của bà Linda Groomer để lại, cho biết bà sẽ mời ông Fawcett làm việc trở lại như một cố-vấn tham khảo (consultant) với một hợp-đồng 6 tháng, mỗi tháng 7,500$. Ông CNThành đã đưa thông báo nầy cho hai ông Thái Hoá Tố và Nguyễn Xuân Hùng. Báo chí Hoa Kỳ liền hỏi ý-kiến Cộng Đồng (CĐ) về việc nầy, anh Nguyễn Xuân Hùng và chị Đan Phượng đã trả lời là nếu ông Fawcett không giữ vị trí quyết-định quan-trọng trong việc thuê mướn nhân viên và nhất là cảnh sát trưởng, thì có thể chấp-nhận được, vì lợi ích của người dân thành phố FB. Nếu không, hai CĐ sẽ biểu tình để phản-đối. Trước đó, khi được chính thức giới thiệu, nhị vị chủ tịch hai CĐ đã lần lượt đứng lên trước công chúng và báo chí, và mọi người Việt hiện diện trong buổi họp sáng ngày 24-01 đã vỗ tay nhiệt liệt. Sau cùng, nhị vị chủ tịch của hai CĐ Dallas và Fort Worth đã đồng ý hủy-bỏ hai cuộc biểu-tình đã dự-định vào hai ngày Thứ Năm và Thứ Sáu, 26 và 27- 01, trong tuần nầy, vì ông Fawcett đã đồng-ý tự rời khỏi chức-vụ cảnh sát trưởng, như ý-nguyện của đa số cộng đồng người Việt.

Trước báo chí và công chúng cùng ngày 24-01, chị Vũ Đan Phượng (phát ngôn viên của CĐ Dallas) và anh Tom Hà (Phát ngôn viên của CĐ Fort Worth) đã ngỏ lời cám ơn sự hợp-tác hữu-hiệu của ông Fawcett và các viên chức của FB City, đồng thời ngỏ ý sẽ quên đi quá-khứ và hướng về tương-lai, như lời kêu-gọi trước đó, trong buổi họp, của ông Thị Trưởng Phelps, để CĐ người Việt và Thành phố FB sẽ có những liên hệ hữu-nghị với nhau sau nầy. Đây là một kết-quả tốt-đẹp cho cả đôi bên, phần lớn do sự đoàn-kết của người Việt và sự làm việc thống-nhất của hai CĐ Dallas và Fort Worth, trước thềm năm mới 2006, mà mùng một Tết là ngày 29-01-06 sắp tới đây:

- Báo Dallas Morning News đã nhận ra sự đoàn kết của hai cộng đồng chúng ta qua bản tin trên báo của họ, ngày 25-01: “Cộng Đồng Người Việt Dallas và tổ chức huynh-đệ của họ ở Fort Worth đã hoạch-định các cuộc biểu-tình tại tòa Đô Chính ở Farmers Branch vào Thứ Năm và Thứ Sáu nếu ông CST không tự rời khỏi chức-vụ hoặc bị bắt buộc phải làm như vậy...” -- “The Vietnamese American Community of Greater Dallas and its sister organization in Fort Worth had planned protests at Farmers Branch City Hall on Thursday and Friday if the chief had not stepped down or been forced out...”

- Báo Dallas Morning News cũng đã chú-thích phía dưới hình chụp anh Cao Hữu Ken như sau: “Anh Cao Ken đã đến từ Arlington để bày tỏ sự ủng-hộ cho cộng-đồng người Á Châu trong khi ông Fawcett phát-biểu.” -- “Cao Ken came from Arlington to show support for Asian Americans during Mr. Fawcett’s address.”

- Ông Ron DeLord, president of the Combined Law Enforcement Associations of Texas, đã phát-biểu rằng, một khi người nào đã làm mất niềm tin rồi, hầu như người đó không thể nào trở lại chức-vụ được nữa... Hay nhất là ông ta đã về hưu. Mọi việc sẽ được hàn gắn tốt hơn nếu ông ta không làm việc ở đó nữa. “Once you’ve damaged a position of trust, it’s almost impossible to come back... It’s best he retired. It probably will heal things up better if he’s not there.”

- Ông Phelps, thị trưởng của FB, cũng đã nói rằng ông ta hy vọng sự xin lỗi và về hưu của ông CST sẽ kết thúc được những sự tai tiếng và đau buồn đã gây chấn động thành phố FB trong nhiều tuần lễ qua. Ông nói, “Đã đến lúc hãy để sự việc nầy ở lại phía sau chúng ta và tiến về phía trước.” He also said he hopes the apology and retirement will provide closure to the scandal and hurt that have rocked the city for weeks. “It is time to put this behind us and move forward,” Mr. Phelps said.

(Theo The Dallas Morning News, Thứ Tư, 25-01- 2006, trang 10B)

Còn việc thành-phố Farmers Branch quyết-định cho ông Fawcett trở lại làm việc như một cố-vấn vì họ đang cần ông làm việc tiếp tục để hoàn-tất những kế-hoạch đã bị gián-đoạn thình-lình, vì lợi-ích chung của thành-phố FB. Đó cũng là việc giải-quyết nội-bộ hữu-ích cho người dân của thành phố họ, chúng ta không nên xen vào. Các nhân-viên cao-cấp của thành-phố FB cũng cần thời-gian và sự yên-tịnh để sửa-đổi các sai-lầm và hàn-gắn những rạn-nứt đã xẩy ra, vậy chúng ta cần tôn-trọng cách giải-quyết riêng nầy của họ, để hoạt-động của thành-phố FB được hồi-phục.

Hơn nữa, cần nhớ rằng ông Fawcett đã có 32 năm kinh-nghiệm làm việc ở thành-phố đó nên họ cần ông cung-cấp tài-liệu hoặc chứng-minh cho các văn-kiện chưa kết-thúc khi ông phải rời khỏi chức-vụ bất ngờ. Sau cùng, ông Fawcett còn có một gia-đình với vợ con để nuôi dưỡng và chăm-sóc. Vậy sự trở lại làm việc có lương như một cố-vấn ở FB giúp ông thực-hiện được hai nghĩa-vụ công và tư đối với thành phố FB cũng như gia-đình ông. Chúng ta không nên cản-trở ông trong việc cố-gắng chu-toàn các trách nhiệm cần-thiết đó.

Ngoài ra, vào thượng tuần tháng Hai 2006, bà Groomer đã liên-lạc với hai ông chủ-tịch Cộng Đồng Người Việt ở Dallas và Fort Worth, bày tỏ ý-muốn xây-dựng các hợp tác hổ-tương với cộng-đồng người Việt, để cùng vượt qua nỗi khó-khăn vừa qua và bàn kế-hoạch cho một tổ-chức đa văn-hóa có tính hữu-nghị ở Farmers Branch, bao gồm nhiều sắc dân và cộng-đồng khác nhau trong đó có cộng-đồng người Việt. Bà cũng khẳng-định, ông Fawcett không phải là một cố-vấn cho Sở Cảnh-Sát FB, do đó, ông không còn là nhân-viên của thành-phố, không có văn phòng (no office in a city facility) và không được hưởng quyền-lợi (no employee benefits). Hiện thời, ông đang làm việc như một nhân-viên với hợp-đồng và sẽ không có liên-hệ gì trong phương-thức tuyển-chọn người cảnh-sát trưởng mới (not be involved in the selection of the new police chief).

Sau cùng, chúng ta đã đạt được một giải-pháp tốt-đẹp cho cả đôi bên. Đây là một thành công đáng khen-ngợi trong việc chống kỳ-thị cũng như bảo-vệ quyền-lợi và danh-dự của cộng-đồng người Việt, do cách làm việc phối-hợp và có nghiên-cứu của hai cộng-đồng Dallas và Fort Worth, ngay cả khi gặp khó-khăn và vô cùng bận-rộn vì gần Tết Việt Nam. Đó cũng là do nỗ-lực hợp-tác của thành phố Farmers Branch, cùng sự đoàn kết về mọi mặt của tập-thể người Việt ở các vùng Dallas, Garland, Arlington, Fort Worth, và phụ-cận, dưới sự lãnh đạo của hai tổ-chức cộng-đồng Dallas và Fort Worth ở tiểu bang Texas.

Cũng cần ý-thức rằng mục-tiêu nhân-bản của cộng-đồng người Việt là chỉ loại-trừ các hành-vi sai-lầm nơi một người, (nhất là khi người đó là một cá-nhân nhiều quyền-lực), để triệt-tiêu hoặc giảm bớt quyền-lực không xứng-đáng của người đó, và ngăn-ngừa các ảnh-hưởng tai-hại hoặc kết-quả bất-công do người đó tạo ra đối với một cá nhân hoặc một tập-thể. Nhưng chúng ta không cố ý gây đau-khổ cho bản thân của người đã sai lầm, (tuy lầm-lỗi nhưng vẫn có giá-trị toàn-vẹn của một con người), và cho gia-đình người đó.

Thực vậy, ngày 24-01-06, ông Jimmy Fawcett đã tự bước xuống khỏi vị-trí quyền-lực của ông (stepped down from his position of power), và do đó, sẽ không trực-tiếp điều-hành việc thuê-mướn nhân-viên hoặc một cảnh-sát trưởng mới nữa. Nghĩa là ông không còn ở vị-trí quyền-lực để có thể thực-thi các hành-vi bất-công và sai-lầm do ý-nghĩ và lời nói kỳ-thị của ông, đối với bất cứ người thiểu-số nào. Đó là mục tiêu chính của chúng ta. Và chúng ta đã thành-công

Kết luận, người Việt chúng ta cần nỗ-lực liên kết hơn nữa, trong các sinh-hoạt văn hoá, xã hội, kinh tế, tôn giáo, chính trị, với các cộng đồng thiểu số khác, cũng như với cộng đồng người Mỹ, để hy vọng tạo được sự hiểu-biết và niềm thông-cảm chung, trong cùng một xã hội đa văn-hoá. Ngay trong lúc nầy, chúng ta cần biểu-dương cho được, ít nhất là sức mạnh đoàn kết của tập thể người Việt, thể-hiện qua tổ-chức của hai cộng đồng Dallas và Fort Worth, để trước hết, có thể chống lại mọi sự kỳ thị địa phương; và sau này, hy vọng sẽ đạt được một giấc mơ rộng lớn hơn và lý tưởng hơn. Đó là giảm bớt tối đa sự kỳ thị người Việt, cũng như sự kỳ thị bất cứ các sắc dân nào khác, trên toàn thể đất nước Hoa Kỳ, một xứ sở được xem là nơi dung-thân của những kẻ bị áp bức về chính trị và tôn giáo, và là quê hương yên-ấm của những người tỵ nạn trên thế-giới.

Texas, Mùa Xuân Bính Tuất, 12-02-2006

G.S Trần Thủy Tiên, M.S., M.A.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.