Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vấn Đề: Giải Thể Cộng Sản Và Xây Dựng Dân Chủ

12/09/200500:00:00(Xem: 5190)
-Ngày nay vấn đề căn bản của Việt Nam là giải thể chế độ Cộng Sản và xây dựng chế độ Dân Chủ.
Muốn đạt được mục tiêu này phải có sự đấu tranh của đồng bào trong và ngoài nước và sự yểm trợ của Thế Giới Dân Chủ.
Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc chưa thấy một quốc gia nào lại có cơ may như Việt Nam ngày nay. Đó là sự hậu thuẫn của khối đông đảo người Việt hải ngoại, hai triệu người như một, đồng lòng hướng về quê hương, mong cho dân tộc và đất nước tiến lên.
Chưa nói về sức mạnh tài chánh, đủ khả năng tiếp viện mỗi năm dăm bẩy tỷ mỹ kim cho quốc nội khi đất nước có tự do.
Chưa nói về sức mạnh phát triển, với hàng trăm ngàn chuyên viên kỹ thuật gia, đủ mọi ngành, mọi nghề, sẵn sàng trở về tái thiết quốc gia khi đất nước có dân chủ.
Chỉ nói về mặt nhân tâm, với hàng triệu tấm lòng, ngày đêm hướng về quê hương yêu dấu, mong cho đồng bào được hạnh phúc, cho dân tộc được tự do thì đó cũng là một sức mạnh tinh thần vô giá.
Một khi được vận dụng, sức mạnh này sẽ tạo thành động lực để thúc đẩy cuộc vận động lịch sử của người Việt trong nước đứng lên đòi quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
Ngày nay một số người nhận định rằng CS đã giải thể rồi, và đảng CS chỉ còn là một đảng Mafia. Do đó chúng ta không cần đấu tranh giải thể CS nữa.
Nhận định như vậy là chủ quan và không hiểu rõ bản chất CS.
Trên thực tế, bằng tham nhũng và lạm quyền, phe lãnh đạo CS đãõ sang đoạt hàng tỷ mỹ kim tài sản quốc gia để làm giàu bất chánh.
Điều đáng lưu ý là trong khi Mafia chỉ là một đảng cướp thường, thì Đảng CS là một đảng cướp đã cướp được chính quyền để thiết lập một chế độ độc tài toàn trị.
Cũng vì vậy họ có chính phủ tay sai để thi hành chính sách của Đảng, có quốc hội bù nhìn để hợp thức hóa những nghị quyết của Đảng, và có tòa án công cụ để bắt giam độc đoán những công dân lương thiện đã đứng lên đòi tự do, công lý, dân chủ và nhân quyền.
Do đó chúng ta còn phải đấu tranh ngày nào Đảng CS còn giữ độc quyền lãnh đạo, độc quyền tư tưởng. độc quyền thông tin, còn đàn áp tôn giáo và còn tước đoạt của người dân quyền tựïï do hội họp, tự do lập hội, tự do lập đảng v...v...
Bên cạnh quan niệm cho rằng CS đã tự giải thể, một số dư luận lại cho rằng CS không thể nào giải thể được. Đây là một nhận định bi quan và phản biện chứng. Vì chỉ trên bình diện tôn giáo những nguyên lý mới có giá trị là những chân lý tuyệt đối như đức từ bi của Nhà Phật, đức bác ái của Chúa Kitô, hay đức nhân nghĩa của Khổng Phu Tử. Trên bình diện dân sinh các chủ thuyết chỉ có giá trị tương đối theo thời gian và không gian. Về mặt chính trị các chế độ chỉ quy định những tương quan giữa người dân và quốc gia. Do đó nó phải thay đổi theo trình độ ý thức của người dân, điều kiện kinh tế xã hội của quốc gia và trào lưu tiến hóa của lịch sử.
Cũng vì vậy tại Âu Châu, chỉ trong vòng hai năm, từ 1989 đến 1991, 22 quốc gia đã lần lượt giải thể CS: 7 nước thuộc Bức Màn Sắt Đông Âu là Ba Lan, Hung Gia Lợi, Tiệp Khắc, Đông Đức, Albania, Bulgaria, Romania, và 15 nước thuộc Liên Bang Sô Viết.
Hậu quả dây chuyền của sự giải thể CS Âu Châu là sự tiêu vong của chế độ CS Á Phi tại Angola, Mozambique, Ethiopia, A Phú Hãn, Mông Cổ, Cao Miên v...v...
Trong cuộc chiến đấu này chúng ta phải tìm hiểu những nhược điểm của đối phương để khai thác, và những võ khí của đối phương để hóa giải.
Những nhược điểm của CS là: độc tài, tham nhũng, bất công, bất lực, thường xuyên vi phạm nhân quyền và trắng trợn vi phạm nhân quyền.
Hai võ khí chiến lược của CS là tuyên truyền dối trá và đàn áp khủng bố.

TUYÊN TRUYỀN DỐI TRÁ
1) Về mục tiêu giành độc lập.
Trong cuộc đấu tranh giành độc lập Đảng CS đã lồng cách mạng CS trong chiêu bài giải phóng dân tộc. Tuy nhiên, trung thành với chủ nghĩa quốc tế vô sản, Đảng CS chỉ quan niệm độc lập quốc gia như một chiêu bài, một phương tiện, hay một sách lược để đạt được mục tiêu chiến lược là cướp chính quyền. Họ phủ nhận bất cứ nền độc lập nào không cho họ độc quyền lãnh đạo quốc gia. Do đó, họ đã phủ nhận nền độc lập do Hiệp Định Élysée trao trả cho Việt Nam năm 1949. Và họ đã phát động chiến tranh võ trang trong 30 năm để cướp chính quyền .
Từ 1949 Chiến tranh Việt Nam không còn là chiến tranh giải phóng dân tộc, mà là chiến tranh ý thức hệ giữa Quốc Tế CS và Thế Giới Dân Chủ (như Chiến Tranh Triều Tiên). Sau khi thôn tính lục địa Trung Hoa năm 1949, mục tiêu chiến lược của Quốc Tế CS là nhuộm đỏ 2 bán đảo Đông Dương và Triều Tiên. Tháng 6, 1950 với sự yểm trợ của Liên Xô và Trung Quốc, Bắc Hàn đem quân xâm lăng Nam Hàn. Từ đó chiến tranh ý thức hệ bộc phát giữa Quốc Tế CS và Thế Giới Dân Chủ. Kết quả là 3 triệu người đã hy sinh thân sống tại Triều Tiên, 3 triệu thanh niên nam nữ đã hy sinh thân sống tại Việt Nam, và 2 triệu người Cao Miên đã bị tàn sát để cho Đảng CS có cơ hội cướp chính quyền, chứ không phải để giành độc lập cho quốc gia.
Từ 1919 tại Hội Quốc Liên, Tổng Thống Woodrow Wilson đã công bố quyền Dân Tộc Tự Quyết. Quyền này được tái xác nhận trong Hiến Chương Liên Hiệp Quốc năm 1945. Qua năm sau các Đế Quốc Mỹ, Anh, Pháp, Hòa Lan đã lần lượt tự giải thế để trả độc lập cho 12 thuộc địa Á Châu là Phi Luật Tân, Syria và Lebanon năm 1946; Ấn Độ, Đại Hồi, Myanmar, Sri Lanka và Palestine trong những năm 1947-1948; Việt Nam, Cao Miên, Ai Lao và Nam Dương năm 1949.
Ngày 8-3-1949 tại Paris, Tổng Thống Vincent Auriol đã ký HIỆP ĐỊNH ÉLYSÉE với Quốc Trưởng Việt Nam để trả độc lập cho Việt Nam. Ngày 20-7-1949, Tổng Thống Auriol lại ký Hiệp Ước với Quốc Vương Lào để trả độc lập cho Ai Lao. Và ngày 8-11-1949 Tổng Thống Auriol lại ký Hiệp Ước với Quốc Vương Cao Miên để trả độc lập cho Cao Miên “theo tinh thần Hiệp Định Élysée”.
Từ 1955, trong kế hoạch thôn tính Miền Nam, Đảng CS tuyên truyền rằng Hoa Kỳ đem quân sang để thống trị Miền Nam. Đây là một luận điệu tuyên truyền xuyên tạc. Vì trong hai thập niên 1950 và 1960, Hoa Kỳ đem quân tham chiến tại Đại Hàn và Việt Nam, không phải để thống trị hai nước này, mà để bảo vệ biên thùy của Thế Giới Dân Chủ. Tháng 2-1953, tại Diễn Đàn Quốc Hội, Tổng Thống Eisenhower có nói: “Người Pháp chiến đấu tại Việt Nam và người Mỹ chiến đấu tại Triều Tiên cùng theo một mục đích như nhau [bảo vệ biên thùy của Thế Giới Dân Chủ]”.
Ngày nay lịch sử đã chứng minh rằng, trên bình diện dân tộc, hai cuộc Chiến Tranh Việt Nam từ 1946 đến 1975 là những cuộc chiến tranh vô ích, vô lý và tai hại.
Đại hạnh của Ấn Độ là có Gandhi theo chủ nghĩa dân tộc.
Đại bất hạnh của Việt Nam là có Hồ Chí Minh theo chủ nghĩa quốc tế cộng sản..
2) Về mục tiêu tự do dân chủ.
Đảng CS hứa thiết lập một chế độ dân chủ gấp triệu lần chế dộ dân chủ Tây Phương. Đây cũng là một luận điệu tuyên truyền dối trá. Về chủ thuyết Đảng CS không chủ trương thực thi tự do dân chủ cho người dân. Mục tiêu chiến lược của họ là thiết lập một chế độ độc tài vô sản, hay đúng hơn, một chế độ độc tài của Đảng để thống trị vô sản và nhân dân. Họ không tôn trọng bất cứ quyền nào trong 26 dân quyền căn bản dầu rằng những quyền này đã được ghi trong hiến pháp và công ước quốc tế.
3) Về mục tiêu mưu cầu hạnh phúc.
Đảng CS hứa hẹn sẽ cải cách ruộng đất để chia ruộng cho người cày, đem lại


công bằng xã hội cho người dân. Thật ra đây chỉ để đấu tranh giai cấp. Đầu thập niên 1950, trong cuộc đấu tố cải cách ruộng đất, Đảng CS đã sát hại hơn hai trăm ngàn trí thức và tiểu tư sản nông thôn được đôn lên hàng địa chủ chỉ vì có hơn 2 hecta ruộng.
Từ 1975, trong chính sách cải tạo công thương nghiệp, Đảng CS đã “đánh tư sản” để tước đoạt tài sản của các giới công thương kỹ nghệ gia.

ĐÀN ÁP KHỦNG BỐ.
Võ khí chiến lược số 2 của CS là đàn áp khủng bố. Đây là một trong hai song
cổ kiếm phải sử dụng đồng thời, mất một là mất tất cả. Nếu CS không thểù tuyên truyền dối trá được nữa, nếu người dân biết rõ mặt thật của CS, họ sẽ không tha thiết bảo vệ chế độ nữa và CS sẽ tiêu vong.
Lịch sử đã chứng minh điều đó. Tại Đông Đức và Lỗ Ma Ni năm 1989, bộ máy công an kìm kẹp cũng rất hung dữ. Nó có sự dã man của mật vụ Gestapo thời Hitler, và sự tàn ác của mật vụ KGB thời Stalin. Vậy mà khi người dân đã biết rõ mặt thật của CS và đứng lên đòi Dân Tộc Tự Quyết thì võ khí đàn áp không còn hiệu nghiệm nữa.
5 bậc thang đàn áp khủng bố là: thủ tiêu cá nhân, tàn sát tập thể, lao động cải tạo, tòa án luật pháp và quản chế hành chánh.
1) Mặc dầu không ngừng kêu gọi đoàn kết quốc gia, Đảng CS đã thủ tiêu những người Quốc Gia yêu nước là những đối thủ nguy hiểm của CS trên đường cướp chính quyền. Sau khi cướp được chính quyền năm 1945, họ đã thủ tiêu các nhà Cách Mạng Quốc Gia trong các Nhóm Lập Hiến, Tân Tả Phái và các Đảng Quốc Gia theo chủ nghĩa dân tộc.
2) Đồng thời với thủ tiêu cá nhân, Đảng CS còn tàn sát tập thể.
Tàn sát vì lý do tôn giáo, như sát hại các tín đồ Cao Đài và Hòa Hảo trong Chiến Tranh Đông Dương; vì lý do đảng phái như sát hại các cán bộ đảng viên Quốc Dân Đảng, Đồng Minh Hội, Đại Việt, Duy Dân v...v...; vì lý do giai cấp như sát hại 200.000 trí thức và tiểu tư sản nông thôn trong cuộc cải cách ruộng đất; vì lý do chính kiến như sát hại 5 ngàn người Quốc Gia tại Huế trong dịp Tết Mậu Thân (1968).
3) Cường độ đàn áp thứ ba là lao động cải tạo.
Mặc dầu kêu gọi hòa giải hòa hợp dân tộc, từ 1975 Đảng CS đã bắt giam độc đoán hàng trăm ngàn quân cán chánh và trí thức văn nghệ sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại các trại lao động khổ sai cưỡng bách, người thì 5, 7 năm, người thì 15, 17 năm.
4) Cường độ đàn áp thứ tư là tòa án luật pháp.
Thay vì để ban phát công lý cho người dân và bảo vệ con người về sinh mạng, tự do, danh dự và tài sản, tòa án luật pháp CS được sử dụng làm công cụ đàn áp để bắt giam độc đoán những người đấu tranh ôn hòa cho tự do, công lý, dân chủ và nhân quyền.
5) Cường độ đàn áp thứ năm là quản chế hành chánh.
Năm1997 Đảng Cộng Sản ban hành quy chế quản chế hành chánh để quản thúc tại gia những người đối kháng, cấm không được hành nghề, không được di chuyển, không được tiếp xúc với quần chúng, không được trả lời phỏng vấn và không được tham gia chính quyền.
Sau vụ Đại Khủng Bố ngày 11-9-2001, khi Hoa Kỳ và các đồng minh còn bận tâm về Chiến Tranh Chống Khủng Bố, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã lợi dụng thời cơ leo thang khủng bố, từ bậc 5 (quản chế hành chánh) lên bậc 4 (tòa án luật pháp).
Trong 3 năm, từ tháng 10-2001 đến tháng 11-2004, Đảng CS đã truy tố và kết án 18ø tù nhân tôn giáo và tù nhân chính trị bằng những tội danh giả tạo bịa đặt, và cưỡng ép lố bịch như phá hoại chính sách đoàn kết quốc gia, tuyên truyền chống nhà nước, lợi dụng quyền tự do dân chủ, và gián điệp.
Ngày 15-9-2004 Chính Phủ Hoa Kỳ đã liệt kê Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần “đặc biệt quan tâm” vì đã thường xuyên và thô bạo vi phạm tự do tôn giáo. Do đó để tránh tiếng đàn áp tôn giáo, tháng 11 vừa qua Đảng CS đã kết án các nhà lãnh đạo tôn giáo Tin Lành về tội thường phạm “ngăn cản nhân viên công lực hành sự”.
THẬP DIỆN MAI PHỤC
Vì không được quyền tranh luận trước tòa, từ 1991 đến 2004, nhân danh Hội Luật Gia Việt Nam tại California và Ủy Ban Luật Gia Bảo Vệ Dân Quyền, chúng tôi đã đệ trình tòa án công luận những bản biện minh trạng để bào chữa cho 22 tù nhân lương tâm. Trong dịp này chúng tôi nhận định rằng ngày nay Cộng Sản sợ 7 điều (Cộng Sản Hữu Thất Cụ). 7 điều Cộng Sản sợ chính là 7 mặt trận đấu tranh của chúng ta để giải thể Cộng Sản và xây dựng Dân Chủ.
1) Cộng Sản sợ Internet, sợ tin tức ý kiến: Chúng ta phát động mặt trận truyền thông.
2) Cộng Sản sợ dư luận quốc tế, sợ mất thể diện, mất viện trợ đầu tư: Chúng ta phát động mặt trận quốc tế vận.
3) Cộng Sản sợ đối lập: Chúng ta phát động phong trào tổ chức, phát triển và kết hợp các lực lượng dân chủ ở trong nước và hải ngoại.
4) Cộng Sản sợ sự thật: Chúng ta phát động mặt trận truyền bá sự thật, phục hồi sự thật lịch sử, để giành lại chính nghĩa tự do dân chủ, hậu thuẫn quần chúng và hậu thuẫn quốc tế.
5) Cộng Sản sợ tự do: Chúng ta phát động mặt trận đấu tranh đòi tôn trọng và
thực thi những quyền tự do căn bản ghi trong Hiến Pháp và trong Công Ước Quốc Tế về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị.
6) Cộng Sản sợ dân chủ: Chúng ta phát động mặt trận truyền bá dân chủ, phổ biến ý thức dân chủ và những kỹ thuật pháp lý tiến tới việc thiết lập chế độ dân chủ pháp trị, dân chủ đa đảng.
7) Cộng Sản sợ nhân quyền: Chúng ta phát động mặt trận truyền bá nhân quyền, đấu tranh đòi thực thi nhân quyền, phản kháng những vi phạm nhân quyền, đặc biệt tranh thủ từng tù nhân lương tâm.
Ngoài 7 mặt trận nói trên, chúng ta còn phát động 3 mặt trận:
8) Mặt trận tự do tôn giáo đấu tranh đòi phóng thích các tù nhân tôn giáo, đòi lại quyền sinh hoạt tự trị cho các giáo hội, và đòi lại các cơ sở tài sản của giáo hội để hoằng dương đạo pháp.
9) Mặt trận bảo vệ chủ quyền lãnh thổ tố cáo phe lãnh đạo Cộng Sản phản bội Tổ Quốc bằng cách nhượng đất biên giới và bán nước Biển Đông cho Trung Quốc.
10) Mặt trận luật pháp tòa án phối hợp các mặt trận đấu tranh để hóa giải võ khí đàn áp khủng bố của Cộng Sản. Với sự thiết lập Tòa Án Hình Sự Quốc Tế,
3 loại đàn áp khủng bố dã man nhất là thủ tiêu cá nhân, tàn sát tập thể và lao động cải tạo sẽ cấu thành “tội chống nhân loại” thuộc thẩm quyền Tòa Án Hình Sự Quốc Tế. Do đó ngày nay luật pháp tòa án là võ khí chiến lược căn bản của Cộng Sản để đàn áp đối lập và củng cố chính quyền.
DIỄN BIẾN HÒA BÌNH
Ngày nay Hoa Kỳ và các quốc gia dân chủ Tây Phương muốn phát triển các tương quan ngoại giao, kinh tế, văn hóa với Hà Nội để thực hiện lộ trình diễn biến hòa bình, cho Việt Nam hội nhập vào cộng đồng các quốc gia dân chủ trên thế giới.
Đó cũng là ước vọng của chúng ta. Mọi người kỳ vọng rằng, với sự phát triển kinh tế thị trường, giao lưu văn hóa và trao đổi tin tức ý kiến, rồi đây dân trí sẽ mở mang, đời sống kinh tế của người dân sẽ thoát khỏi sự kiềm tỏa của nhà nước, và ý thức dân chủ sẽ khai thông kỷ nguyên nhân quyền và tiến bộ.
Kinh nghiệm Đông Âu cho biết, nhờ có trao đổi tin tức ý kiến, người dân lần lần hiểu rõ bản chất của Cộng Sản. Và khi biết rõ mặt thật Cộng Sản, họ không còn tha thiết bảo vệ chế độ nữa, và chế độ đã tiêu vong. Tại Hung Gia Lợi, Tiệp Khắc và Bảo Gia Lợi chế độ Cộng Sản đã bị giải thể bằng diễn biến hòa bình.
Bài này viết cho đồng bào trong và ngoài nước để gây lại Niềm Tin. Và để cảnh tỉnh những người lãnh đạo Cộng Sản về Trào Lưu Tiến Hóa của Lịch Sử và Sức Mạnh của Quốc Dân.
Tài liệu này cũng đã được thông tri cho Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush và Ngoại Trưởng Condi Rice.
LUẬT SƯ NGUYỄN HỮU THỐNG

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.