Hôm nay,  

Những nhức nhối của Cộng sản Việt Nam

26/12/202314:06:00(Xem: 1285)
Chính luận

vn court

“Tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong Lực lượng vũ trang nhân dân là mối lo hàng đầu của đảng Cộng sản Việt Nam  hiện nay. Bằng chứng này đã được Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đưa ra tại Hội nghị Đảng ủy Công an ngày 20/12/2023 tại Hà Nội, và trong nội dung các bài viết trên báo chí chính thống của nhà nước liên quan đến Quân đội.
    Ông nói: “Trong điều kiện chúng ta phải khẩn trương phục hồi kinh tế sau đại dịch để duy trì đà tăng trưởng, nhiều khó khăn, thách thức về kinh tế-xã hội, về an ninh chính trị còn tiềm ẩn vấn đề phức tạp; các thế lực thù địch, phản động, số đối tượng cơ hội gia tăng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc...”
    Theo lời ông Trọng thì: “Ở trong nước, còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp; các thế lực thù địch còn tiếp tục tranh thủ cơ hội này để chống phá chúng ta với các thủ đoạn thâm độc hơn, nguy hiểm hơn; công tác bảo đảm an ninh, trật tự sẽ phải đối diện với nhiều thách thức lớn hơn.”
    Tuy nhiên, người đứng đầu đảng không cho biết “các thế lực thù địch” là ai, từ đâu đến mà có sức mạnh đe dọa sự sống còn của đảng như thế. Chỉ thấy ông kêu gọi Công an phải: “Phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, chống đối; nhất là hoạt động tình báo, gián điệp, thâm nhập, tác động chuyển hoá nội bộ, cài cắm nội gián, thực hiện hoạt động phá hoại, nhất là vào thời điểm chúng ta chuẩn bị cho đại hội các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.”
    Đại hội XIV của đảng dự trù diễn ra năm 2026, đồng thời cũng chấm dứt nhiệm vụ Tổng Bí thư của ông Trọng, sau ba nhiệm kỳ từ năm 2011. Ông được nhắc đến như người tiên phong cùng lúc vừa “xây dựng đảng” vừa “chống tham nhũng, tiêu cực”. Nhưng, cho đến cuối năm 2023, sau 12 năm cầm quyền, việc nào cũng còn ngổn ngang trăm bề.

SUY THOÁI TRONG CÔNG AN
 
Trong diễn văn, ông Trọng cũng kêu gọi Công an theo dõi và đề phòng các “đối tượng cơ hội” chống phá đảng nhưng không công khai nói họ là ai, trong hay ngoài nước. Chỉ biết từ lâu, đảng CSVN đã tăng cường theo dõi và khủng bố những người bất đồng chính kiến và hoạt động nhân quyền ở trong nước. Nhà nước còn cáo buộc họ là thành phần trong âm mưu “diễn biến hòa bình” do Mỹ cầm đầu có tham vọng dựng lên một cuộc “cách mạng đường phố”, hay “cách mạng mầu” chống đối chính quyền và làm suy yếu vai trò lãnh đạo của đảng như đã xẩy ra ở Trung Đông trước đây.
    Ông Trọng còn  ra lệnh cho Công an phải: “Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý thật nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"”. Ý tưởng này tuy không mới nhưng được ông lặp lại trong diễn văn chứng tỏ tình hình suy thoái tư tưởng chính trị trong nội bộ cần được quan tâm theo dõi.
    Nói về Đại hội đảng khóa XIV năm 2026, ông Trọng yêu cầu Công an: “Chủ động nắm chắc tình hình "trong - ngoài", đấu tranh vô hiệu hoá mọi hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ sớm, từ xa, tạo môi trường an ninh, an toàn, thuận lợi nhất cho các công việc hệ trọng của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, xuất phát từ vị trí, vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, các đồng chí cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; đấu tranh chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống ngay trong lực lượng Công an nhân dân.”

BỐN BƯỚC BẢO VỆ QUÂN ĐỘI

Ai cũng biết đảng CSVN còn tồn tại là nhờ vào sự bảo vệ tuyệt đối của Công an và Quân đội cho nên không ngạc nhiên khi thấy ông Trọng ca tụng Công an là “Thanh bảo kiếm của Đảng - cơ quan thực thi pháp luật không thể không gương mẫu được"; với tinh thần "Còn Đảng thì còn mình", "Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất". Đối với Quân đội, lãnh đạo đảng và quân đội không ngừng kêu gọi chống yêu cầu “phi chính trị hóa Quân đội”. Báo điện tử của đảng, ĐCSVN, viết:
    “Để đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội ở đơn vị cơ sở, cần thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:
    Một là, “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong đấu tranh phòng, chống âm mưu “phi chính trị hóa”.
    Hai là, “đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao giác ngộ giai cấp cho cán bộ, chiến sĩ trong đấu tranh chống âm mưu “phi chính trị hóa”.
    Ba là, “nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ trước âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” của kẻ thù.”
    Bốn là, “thực hiện có hiệu quả các hoạt động đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, góp phần làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” của kẻ thù.”
    Cuối củng báo ĐCSVN yêu cầu: “Để phòng, chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội, cấp ủy, tổ chức đảng phải thường xuyên củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mặt khác, phải thường xuyên quan tâm, theo dõi bằng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau với cơ chế thích hợp để phòng, chống hệ tư tưởng và lối sống tư sản với mọi biểu hiện đa dạng, tinh vi hàng ngày, hàng giờ xâm nhập vào cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị cơ sở trong Quân đội.” (báo ĐCSVN, ngày 10/12/2023)

HẠN CHẾ KÉO DÀI

Tuy nhiên, dù đảng đã lám hết cách để giữ vững tư tưởng chính trị trong Công an và Quân đội, nhưng thành công còn là điều xa vời. Ban Tuyên giáo Trung ương cho hay: “Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng về tư tưởng trong Đảng bộ Quân đội thời gian qua vẫn còn những hạn chế, bất cập. Điều này có nguyên nhân từ sự tác động, ảnh hưởng của mặt trái cơ chế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch; luật pháp, cơ chế, chính sách có nội dung còn bất cập...”
    Toàn là những nguyên nhân cũ được lặp lại để che đi tình hình “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong Công an và Quân đội.
    Vì vậy, Tuyên giáo phải nhìn nhận có suy thoái trong nhân sự: “Song chủ yếu do một số cấp ủy, chỉ huy đơn vị chưa quyết liệt trong triển khai thực hiện, đề ra chủ trương nhưng thiếu biện pháp cụ thể, đồng bộ, hiệu quả; kiểm tra, đôn đốc không thường xuyên. Chất lượng thực hiện các chế độ ở một số cơ quan, đơn vị có lúc chưa tốt, còn biểu hiện bệnh thành tích, giấu giếm khuyết điểm. Có cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, nói chưa đi đôi với làm; cá biệt có cán bộ ý thức tổ chức kỷ luật kém, vi phạm kỷ luật và pháp luật...” (Tuyên Giáo, ngày 22/12/2023)
    Nhưng không chỉ có Quân đội và Công an suy thoái, xuống cấp mà, theo lời ông Nguyễn Xuân Thắng, ủy viên Bộ Chính trị, giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thì: “Vẫn còn có một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả ở cấp cao, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", gây bất bình, lo lắng, suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.” (báo Tuổi Trẻ, ngày 19/05/2023)
    Đó là vấn đề “nhức nhối” của đảng CSVN trong những ngày cuối năm 2023.

– Phạm Trần

(12/023)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Khi bài này đến với độc giả thì Tổng Bí thư đảng CSVN, Nguyễn Phú Trọng đã vắng mặt gần một tháng mà không có lời giải thích nào của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Lần gần nhất công chúng Việt Nam nhìn thấy ông Trọng là khi ông tiếp Tổng thống Putin thăm Hà Nội ngày 20/06/2024. Sau đó ông đã vắng mặt tại các buổi họp quan trọng...
Không ai biết chắc khi nào một đế chế sẽ sụp đổ. Chẳng ai có thể xác định chính xác thời điểm Đế chế La Mã, Bồ Đào Nha, Ottoman hay Anh kết thúc. Trong bài thơ "Waiting for the Barbarians", nhà thơ Hy lạp Constantine P. Cavafy nhiều lần khẳng định rằng những kẻ man rợ sẽ đến hôm nay. Người ta chờ đợi, như thể đây là chuyện thường nhật như việc một công ty sẽ phá sản, hay một buổi lễ ra trường vậy. Nhưng một đế chế thì sao? Liệu vào thời của mình, nhà thơ Hy Lạp Cavafy có thuộc về một đế chế nào đáng để gọi là đế chế không?
Tôi hoàn toàn (và tuyệt đối) không có năng khiếu hay tham vọng gì ráo trong lãnh vực thơ văn/thi phú. Suốt đời chỉ ước mong sao có sách báo để đọc, để thưởng thức những lời hay ý đẹp của giới văn nhân thi sỹ, là vui thích lắm rồi. Sở thích, cùng niềm vui, tuy giản dị thế thôi nhưng đôi lúc tôi vẫn bị lôi thôi vì những câu cú (vô cùng) tối nghĩa:
Tệ nạn “dưới đẩy lên, trên đùn xuống” và “vô trách nhiệm” không mới trong cán bộ, đảng viên CSVN, nhưng số người “sáng vác ô đi tối vác về” vẫn khơi khơi trong hệ thống cầm quyền mới là điều lạ. Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng từng nói:“Ai không làm thì đứng sang một bên cho người khác làm”, nhưng không ai muốn về vườn vì chứng bệnh nan y “tham quyền cố vị” đã có trong máu thịt Đảng...
Đảng CSVN đang bối rối về câu hỏi: Tại sao phải kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh để xây dựng đất nước? Lý do đơn giản, vì đảng sợ “dân chủ”, nhát “tự do” và lo phải đối phó với tình trạng “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng, đe dọa sự sống còn của chế độ...
BBC ái ngại loan tin: “Hôm 8/6, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã phát một video (‘Thông tin xuyên tạc ẩn tu của ông Thích Minh Tuệ’) có độ dài 3 phút 40 giây … Sau khi phóng sự được đăng tải trên các trang báo, cũng như các trang mạng xã hội, có không ít người nghi ngờ về độ chân thực của video”.
Hội nghị thượng đỉnh về hoà bình cho Ukraine tại Bürgenstock, Thụy Sĩ vào ngày 15 và 16 tháng 6 năm 2024 được coi là một thành công khiêm nhường cho Ukraine. 80 nước đã lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ cho chính nghĩa đấu tranh của Ukraine, nhưng tiếp tục phát huy thành quả này sẽ là không chắc chắn.
Cảnh người Mỹ tranh cãi và dọa dẫm kiện tụng liên quan đến “Thập giới” lại làm tôi nghĩ đến “Thập cửu giới” – tức “Mười chín điều đảng viên không được làm” trên đất Việt. Trên phương diện sử học thì “Thập giới”, hay “Mười điều răn”, chính là bộ luật hình sự đầu tiên của nhân loại. Theo Cựu ước thì bộ luật này được Thượng Đế ban cho Nhà tiên tri Moses trên đỉnh núi Sinai để thiết lập trật tự cho cộng đồng Do Thái. Cũng trên phương diện sử học thì Cựu ước chính là một “đại tự sự” – một “câu chuyện lớn” tương tự câu chuyện về Bốn ngàn năm văn hiến hay con Rồng cháu Tiên của chúng ta v.v.. – với ý hướng tạo một bản sắc chung để kết hợp các bộ lạc Do Thái lại với nhau.
Tôi quen Đinh Quang Anh Thái đã lâu, lâu tới cỡ không còn biết là mình đã gặp gỡ y vào cái thuở xa xưa nào nữa. Dù không mấy khi có dịp “giao lưu” (hay “tương tác”) nhưng tôi vẫn nghe thằng chả ra rả hàng ngày, về đủ thứ chuyện trên trời/biển – ròng rã suốt từ thế kỷ này, qua đến thế kỷ kia – và hoàn toàn chưa thấy có dấu hiệu gì là gã sẽ (hay sắp) tắt đài trong tương lai gần cả. Nghề của chàng mà. Tắt tiếng là (dám) treo niêu luôn, chớ đâu phải chuyện chơi. Chỉ có điều hơi bất ngờ là đương sự không chỉ nói nhiều mà viết cũng nhiều không kém. Hết xuất bản Ký 1, Ký 2, rồi tới Ký 3. Nay mai (không chừng) sẽ có Ký 4 và Ký 5 luôn nữa.
Đảng CSVN tiếp tục cãi chầy cãi cối về các quyền tự do tôn giáo, tự do tư tưởng, tự do báo chí, tự do lập hội và tự do biểu tình. Tất cả những quyền này đã được quy định trong Hiến pháp 2013, nhưng khi thi hành thì lại nại cớ “theo pháp luật quy định” với những điều kiện khe khắt để can thiệp thô bạo...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.