Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Giáo Hội Phật Giáo Hào Hảo Úc Châu Phản Đối Nhà Cầm Quyền Csvn Bắt Tín Đồ Vô Tội

05/10/200000:00:00(Xem: 4076)
Nguyễn Huỳnh Mai

Ông Nguyễn Văn Paul, Hội Trưởng Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Liên Bang Úc Châu vừa gởi Kháng Thư ngày 3 tháng 10 năm 2000, cho Nhà Cầm Quyền Việt Nam, các Cơ Quan Quốc Tế Nhân Quyền, các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước cùng Mạng Lưới PGHH trên Thế Giới.

Kháng Thư trên của 6 Ban Trị Sự tại New South Wales, Victoria, South Australia, Queenland, West Australia và ATC Úc Châu, nhằm phản đối hành vi bắt bớ và xét xử vô căn cớ những tín đồ PGHH của nhà cầm quyền địa phương tại An Giang, Việt Nam.

Kháng Thư trên đã được chuyển đến các cơ quan quốc tế nhân quyền, quốc hội Úc Châu , quốc hội và chánh phủ Hoa Kỳ, cũng như các hãng thông tấn quốc tế tại Hà Nội vào 3-10 - 2000.

Ngoài ra Ông Tăng Văn Ngô, Phó Hội Trưởng Giáo Hội PGHH/Úc Châu, đặc trách Tương Tế Xã Hội đã gởi văn thư cho các cơ quan truyền thông và đồng đạo phát động cuộc lạc quyên khắp Úc Châu, nhằm cấp thời giúp đỡ đồng bào đang bị lũ lụt nơi quê nhà.

Tại Miền Nam California, ông Lê Hữu Ky, Trưởng Ban Tổ Chức Gây Quỹ Cứu Trợ Nạn Lụt, cùng anh Nguyễn Văn Dũng, Đoàn Trưởng Thanh Niên Đoàn PGHH, sẽõ tổ chức một buổi cơm chay gây quỹ cứu trợ nạn lụt Miền Tây vào 10 giờ 30 sáng Chủ Nhật 8- 10- 2000 tại Hội Quán PGHH, số 2114 W. Mc Fadden, CA 92704. ĐT (714) 557 7563

Sau đây là nguyên văn Kháng Thư của Giáo Hội PGHH Liên Bang Úc Châu:

GIÁO HỘI PHẬT GIAÓ HÒA HẢO ÚC CHÂU
P.O.BOX 1193 Richmond North VIC 3121
e-mail:pghoahao@hoahao-aus.org
Website http://www.hoahao-aus.org

Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
-Các Cơ Quan Nhân Quyền Quốc Tế
-Các Cơ Quan Truyền Thông trong và ngoài Việt Nam
-Mạng Lưới Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thế Giới

KHÁNG THƯ

V/v: Phản đối chống lại Hành Vi Bắt Bớ và Xét Xử Vô Căn Cớ Những Tín Đồ Phật Giáo Hòa Hảo tại An Giang, Viet Nam

Xét rằng,

Năm tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo tại tỉnh An Giang, bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ và bị xử án từ một (1) đến ba (3) năm vào ngày 26 tháng Chín năm 2000, là
-Nguyễn Châu Lang
-Trương Văn Thức
-Lê Văn Nhuộm
-Trần Nguyên Hườn
-Trần Văn Bé Cao

đã hành sử một cách ôn hòa những quyền công dân của mình gồm có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ ý kiến đã được tuyên bố trong Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam là một trong những nước đã ký kết. Đơn thỉnh cầu Chính Phủ Việt Nam cứu xét để chấp thuận cho cử hành những ngày lễ hằng năm trọng đại của Phật Giáo Hòa Hảo đáng lẽ phải được xem như một hành động chánh đáng hơn là một tội hình sự bởi chính quyền địa phương ở Việt Nam. Như vậy khi hành động như trên nhà cầm quyền Việt Nam đã vi phạm trầm trọng những điều 17, 18, 19 và 20 của Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc và Hiệp Ước Quốc Tế liên hệ đến các quyền tôn giáo và chính trị.

Xét rằng

Nhà chức quyền CSVN liên hệ đáng lẽ cho phép tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo được hưởng quy chế bảo vệ của Hiến Pháp Cộng Hòa Chủ Nghĩa Xã Hội Việt Nam vốn bảo đảm sự thực thi ôn hòa các quyền tự do phát biểu ý kiến, chẳng hạn như viết thỉnh nguyện thư cho Chính Phủ Trung Ương Việt Nam để khiếu nại về hành động sai trái và bất công mà các viên chức địa phương đã gây nên cho họ. Như vậy bản cáo trạng áp đặt lên các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo và gia đình họ rằng họ “đã lạm dụng quyền tự do dân chủ, phá rối an ninh trật tự, và chống đối nhà nước” thật ra chứng tỏ hành động của Chính Phủ Việt Nam trong vấn đề nầy đã mâu thuẫn với chính Hiến Pháp và Chính Sách của mình.

Xét rằng,

Sự bắt bớ và xử án vô căn cớ quả thật vi phạm chính sách mà chính phủ Việt nam đã ban hành. Ô. Lê Khả Phiêu, Bí Thư của Đảng Cộng Sản Việt Nam, đã tuyên bố trong hội nghị tôn giáo tại Hà Nội ngày 22 Tháng 6 Năm 1998 rằng Đảng và Nhà Nước (ta) đã hoàn toàn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do cầu nguyện. Không có sự can thiệp vào bên trong các hoạt động thuần túy tôn giáo của bất cứ tôn giáo nào.(!)

Xét rằng,

Ban Đại Diện PGHH được Chính Quyền thừa nhận vốn được cán bộ cao cấp Mười Tôn lãnh đạo, chưa thể đại diện tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo ở Việt Nam vì sự thành lập của nó đã được xem là đi ngược nguyên tắc tự do bầu cử người đại diện cho mình trong tập thể PGHH. Điều nầy được xác định bởi sự kiện rằng Ban Đại Diện nầy đã chưa bao giờ có sáng kiến can thiệp giúp những người bị bắt và cũng không cung cấp sự giúp đỡ nào đối với thân nhân của họ, mà thay vào đó diễn một vai trò bù nhìn cho Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Xét rằng,

Những cơ quan nhân quyền và truyền thông thế giới đã nhất tề tố giác những vi phạm của giới chức liên hệ với Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, tuy nhiên họ đã tỏ ra làm ngơ trước những hành hành động sai trái đó. Điều đó chứng tỏ rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam chi phối chính quyền từ trên xuống dưới và khiến họ xem thường dư luận quốc tế.


Vì những lý lẽ trên:

Chúng tôi, ký tên dưới đây đại diện cho Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Úc Châu, đồng loạt và cứng rắn tuyên bố rằng :

· Cực lực lên án sự tiếp tục vi phạm quyền tự do cầu nguyện và những quyền làm người khác của Chính Phủ Việt Nam qua hành vi bắt bớ những tín đồ PGHH trên cùng với công đồng quốc tế mà chúng tôi ủng hộ cho đến khi những chiến sĩ tranh đấu cho lương tri được thả tự do;

· Yêu cầu Chính Phủ Việt Nam lập tức có ngay hành động chấn chỉnh các viên chức của mình, chẳng hạn như nhanh chóng đưa những tín đồ PGHH và gia đình của họ họ trở về đời sống bình thường. Những người có trách nhiệm về những bất công phaiû được xét xử và các nạn nhân phải được bồi thường thỏa đáng.

· Yêu cầu Chính Phủ Việt Nam hủy bỏ ngay Ban Đại Diện Quốc Doanh do Mười Tôn và mười vị đồng chí của y lãnh đạo. Chúng tôi kêu gọi quyền được lựa chọn người đại diện cho mình của tín đồ PGHH được phục hồi, cùng với quyền tái lập các cơ cấu tôn giáo của mình, và thực hiện những hoạt động tôn giáo phù hợp với đức tin của mình trong phạm vi chính sách của Chính Phủ Việt Nam, và những quyền do Hiến Pháp của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Bản Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân Quyền đảm bảo.

· Sát cánh với những tổ chức quốc tế, cơ quan chính quyền và cá nhân có cùng mục tiêu hỗ trợ tín đồ PGHH và những tôn giáo khác để chấm dứt sự đàn áp và kỳ thị tôn giáo.

Nói chung chúng tôi tha thiết kêu gọi dân chúng và chính quyền khắp thế giới, Hội Đồng Liên Tôn, Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc và các cơ quan quốc tế và trong nước có trách nhiệm về các vấn đề nhân quyền để hỗ trợ cho chiến dịch vận động cho tự do cá nhân, khoan dung tôn giáo, và quyền của mọi người dân Việt Nam được sống đời sống của mình trong hòa bình và thân ái.

Làm tại Melbourne, Ngày 3 Tháng 10 Năm 2000

Thay mặt cho toàn thể tín đồ PGHH và thân hữu tại Úc Châu.
Nguyễn Văn Paul
Hội Trưởng
Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Úc Châu

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Chương trình SAC Promise mở rộng, được tài trợ bởi Văn phòng Hiệu trưởng Trường Đại học Cộng đồng California, áp dụng cho học sinh tốt nghiệp trung học Mùa xuân năm 2021 hoặc bất kỳ học sinh năm nhất nào, bất kể họ đã theo học trường trung học nào.
Vào ngày tồi tệ nhất vì cháy do nấu ăn của năm, nhận thức và phòng chống là việc quan trọng cần thiết để tránh các hiểm họa xảy ra khi nấu trên bếp, trong lò nướng và nấu bằng điện.
Mùa Giáng Sinh sắp về, nhà nhà đều sửa soạn nhà cửa cho thật đẹp để đón mùa Giáng Sinh, nhưng cũng có một số người nhức đầu, vì có người mướn nhà không trả tiền cho chủ nhà, chủ nhà không tiền trả tiền cho nhà băng, nhà có thể bị nhà băng tịch thu nếu 3 tháng không trả tiền nhà, nhà băng sẽ gửi giấy đến đòi nợ, rồi sẽ bán đấu giá.
Tịnh Xá Giác An tọa lạc tại số 12811 Dale Street, Garden Grove CA 92841 do Đại Đức Thích Giác Châu Trụ Trì vào tối 22 tháng 11 năm 2020 đã bị kẻ xấu dùng sơn đen đến xịt vào tượng Đức Phật Di Lặc và tượng Đức Quan Thế Âm.
Tại Mile Square Park vào lúc 12 giờ trưa Thứ Bảy ngày 21 tháng 11 năm 2020 Tổ Chức Người Mỹ Gốc Việt Ủng Hộ Biden (Vienamese Americans for Biden - VAfB) cùng với các nhóm FB chống Trump Ao Sen và Sự Thật Lề Đường đã tổ chức bữa tiệc mừng chiến thắng của Biden, chương trình có phần trình diễn văn nghệ.
Vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 22 tháng 11 năm 2020, tại chánh điện Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ số 1612 N. Spurgeon Street, Santa Ana, CA 92701, Tổng Vụ Pháp Chế HĐĐH/ GHPGVNTN/HK do Tiến Sĩ Huỳnh Tấn Lê, Tổng Vụ Trưởng đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Lần Thứ Bảy Cố Trung Tướng Tôn Thất Đính.
Trong suốt mấy tháng vừa qua, con em chúng ta đã miệt mài tập hát, tập đọc để tham dự cuộc thi Ước Mơ Việt kỳ II. Đến nay, vòng Sơ Kết đã chấm dứt, Ban Tổ Chức rất cảm kích trước sự nhiệt tình của quý phụ huynh và sự hăng hái của các thí sinh. Nhờ vào lòng hảo tâm của quý mạnh thường quân, Ban Tổ Chức đã chuẩn bị được rất nhiều phần thưởng cho các thí sinh.
Cuộc thi Ước Mơ Việt xin trân trọng thông báo lịch sinh hoạt tử nay đến cuối năm 2020. Ngày 20/11/20: Công bố kết quả của kỳ thi Sơ Kết và tài liệu học tập/ thể lệ cuộc thi Chung Kết Ngày 26/11/20: Bắt đầu phát hình các thí sinh của giải HIẾU HỌC Chủ Nhật, 13/12/20, thi Chung Kết qua hình thức trực tuyến.
Nhân mùa Lễ Tạ Ơn, mặc dù trong hoàn cảnh đại dịch Covid-19 đang tiếp tục lây lan, nhưng để tỏ lòng biết ơn những người đã gắn bó với hội, nhất là những vị mạnh thường quân đã đóng góp công sức để hội có điều kiện duy trì những sinh hoạt trong mấy chục năm qua, Hội Cao Niên Á Mỹ do bà Từ Dung sáng lập và điều hành hơn 30 năm qua, đã tổ chức Lễ Tạ Ơn vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy ngày 14 tháng 11 năm 2020 tại Trụ Sở Hội ở địa chỉ 220 Hospital Circle Westminster, CA 92683.
Tiếp theo ông Nguyễn Kim Bình, Phó Chủ Tịch Nội Vụ lên cho biết: Chiếu theo bản nội quy (Tu Chính 2016), Chương VIII, Điều 33 về việc tổ chức bầu cử thì Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Nam California đã phải tổ chức bầu cử tân Hội Đồng Đại Diện nhiệm kỳ 2020-2023 trước tháng 11 năm 2020. Nhưng vì bệnh dịch Covid-19 đã khiến cho Hội Đồng Đại Diện không thể thực hiện công việc nầy theo đúng thời gian quy định.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Tại sao lại có các dải mây nhiều màu sắc lại bao quanh sao Mộc?
Có vẻ như việc đưa dịch vụ chơi game đám mây Stadia lên nền tảng iOS là một bài toán khó đối với Google
Hai ứng dụng được các nhà nghiên cứu chỉ ra là Baidu Maps và Baidu App, làm rò rỉ dữ liệu nhạy cảm của người dùng, đều đã bị gỡ khỏi Google Play vào tháng 10/2020.
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien thông báo Mỹ đã gửi cho Quân đội Philippines lô bom, tên lửa đầu tiên sau khi ông Trump cam kết cấp 18 triệu USD vũ khí giúp họ chống phiến quân.
Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ ân xá cho cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn.