Cái Thế Của VN Hải Ngoại

21/04/201800:00:00(Xem: 4254)
Vi Anh
 

Lại một Quốc Hận nữa, Quốc Hận thứ 43. Hầu hết các cộng đồng người Việt hải ngoại ở Tây Âu, Bắc Mỹ và Úc châu, đâu đâu cũng tập trung nỗ lực lo tổ chức tưởng niệm Quốc Hận.

Quốc Hận là thời gian người dân Việt hay ôn cố tri tân. Quốc Hận là thời điểm người dân Việt bắt đầu cuộc di tản vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Việt Nam - đầy gian lao, khó khổ mà cũng đầy thành quả vươn lên của dân tộc Việt ít ai dè. Lần đầu tiên trong lịch sử 4.000 năm, Việt Nam có một cộng đồng hải ngoại hơn mấy triệu người chỉ nhỏ hơn cộng đồng quốc gia trong nước non 100 triệu mà thôi. Đặc biệt cộng đồng VN hải ngoại này phần lớn nằm trong lòng văn minh Tây Phương, kinh tế chánh trị tự do, khoa học kỹ thuật tiền tiến nhiều lần hơn VNCS. Và người Việt ở Tây  Âu, Bắc Mỹ và Úc châu cảm thấy thuộc về nhau như Việt Nam Hải Ngoại như France d’Outre-Mer thời Pháp bị Đức Quốc xã tạm chiếm. Công cuộc quốc tế vận của người Việt hải ngoại cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho đồng bào VN trong nước nhà rất bền bĩ, sáng tạo và hữu hiệu.

Cho nên từ ngày CSVN bang giao, giao thương được với Mỹ, nơi người Việt tỵ nạn CS, người Việt Hải ngoại định cư sinh cơ lập nghiệp đông nhứt thế giới, CSVN đã lợi dụng thế bang giao, giao thương đẩy mạnh công tác kiều vận – nhưng thực sự dân vận thì ít mà địch vận thì nhiều. Một mặt, CS họ tuyên truyền trắng, dùng tình tự quê hương để chiêu dụ lớp trẻ có học, có tiền đem «chất xám» và Đô la xanh về giúp cho chế độ. Mặt khác, họ dùng tuyên truyền đen và xám để «hề hóa» công cuộc chống Cộng, bôi tro trét trấu vô căn cứ  những người đấu tranh, và tạo mặc cảm tự ti đối với quần chúng người Việt Hải Ngoại. Chống tuyên truyền đen, trắng, xám không có gì hay hơn là chính đối tượng bị tuyên truyền cố gắng biết mình, «biết ta» để tự tin, tự khẳng định mà tiến tới, và biết người, «biết địch» để không bị mê hoặc, không bị lũng đoạn tinh thần mà bất động, đầu hàng trước khi đánh.

Một, CS bày đặt “vẽ” chuyện người Việt Hải Ngoại đã mất gốc. Hoàn toàn sai, đứng trên phương diện thực tế cũng như pháp lý. Đối với mình, chắc chắn không người Việt nào dù định cư, dù vô quốc tịch bao lâu đi nữa lại tự xem mình là người Mỹ, người Pháp, người Úc chánh tông, v.v... Đối với người sở tại, cũng  chắc chắn không người Pháp, người Mỹ, người Úc, v.v...  nào nói người Việt Nam vô quốc tịch nước họ, là người Mỹ, người Pháp, Úc... Cái «gốc Việt»,  dân chính gốc sở tại của quốc gia định cư và người Việt nhập cư đều minh thị lẫn mặc thị thừa nhận và chấp nhận. Quốc tịch có thể đổi được, lối sống có thể đổi được, nhưng cái gốc chủng tộc thì không; nhân chủng và xã hội học đều thừa nhận chân lý ấy. Nên người Việt ở Mỹ, ở Pháp, ở Úc thường được nước đó và người Việt xem là người Mỹ gốc Việt, người Pháp gốc Việt, người Úc gốc Việt, v.v...

Hai, CS bày đặt «vẽ» chuyện vô quốc tịch rồi không có quyền  làm chánh trị cho nước nhà Việt Nam nữa. Hoàn toàn sai, người Việt ở Hải Ngoại đại đa số là người tỵ nạn chánh trị đứng trên phương diện pháp lý cũng như thực tế đối với nước định cư. Không có nước nào buộc người Việt từ bỏ quốc tịch gốc Việt Nam khi nhập quốc tịch nước định cư. Các quốc gia định cư chưa bao giờ cấm người Việt định cư hoạt động chánh trị cho nước nhà, cấm chống Cộng đang thống trị nước nhà Việt Nam cả. Việt Nam là quốc gia dân tộc, là nước nhà (home country) của người Việt Hải Ngoại. Việt Nam Cộng sản  chỉ là một chế độ cai trị (regime). Quyền chọn lựa chế độ, nhà cầm quyền, quyền làm ra hay truất phế  nhà cầm quyền là quyền tối thượng của nhân dân các nước tự do, dân chủ tiền tiến mà người Việt định cư. Chọn lựa có nghĩa là được quyền thay đổi, chống binh.

 Ba, CS bày đặt «vẽ» chuyện người Việt Hải Ngoại ở xa nước, xa dân, không rõ  sự tình, không hiểu nhân tình thế thái nên không có tư cách và thẩm quyền can thiệp vào việc nước, chuyện dân. Đó là mưu sâu kế độc, «ý đồ» thâm hiểm, CS tuyên truyền đen, xám tạo mặc cảm tự ti nơi người Việt Hải Ngoại để lũng đoạn tinh thần đấu tranh cho tự do, dân chủ nhần quyền Việt Nam. Mục đích nhằm triệt tiêu, vô hiệu hóa quyền hoạt động chánh trị cho nước nhà và đồng bào Việt Nam để CS độc quyền nắm cán lẫn lưỡi. Hoàn toàn sai đối với người bị tuyên truyền lẫn người tuyên truyền. Tự vấn lương tâm, và tình hình thực tế cho thấy người Việt Hải ngoại đi càng xa nước, càng cách đồng bào, càng yêu thêm nước, càng thương thêm đồng bào.

Còn CS đã trắng trợn mâu thuẫn khi ngoài miệng nói Việt Kiều “là khúc ruột ngàn dặm của quê hương, bộ phận không trách rời của dân tộc” khi chiêu dụ người Việt Hải Ngoại đem chất xám của sở học và chất xanh của Đô la về phục vụ cho chế độ. Nhưng thâm tâm họ là một bồ dao găm mã tấu hành động che dấu luôn  đánh phá không cho bất cứ ai, người dân Việt trong hay ngoài nước, đụng đến quyền thống trị chuyên chế độc tài của CS.

Tại sao CS bày đặt «vẽ» chuyện như vậy đối với người Việt Hải Ngoại? Không khó hiểu. Người Việt Hải ngoại sau 43 năm đã trở thành một thế lực chống đối CS khắp nơi trên thế giới và quốc tế vận cho đồng bào chống Cộng trong nước. Thứ nhứt, Người Việt Hải Ngoại là một thế lực kinh tế mạnh của dân tộc Việt. Mỗi năm gởi về giúp thân nhân khoảng 5 hay 6 tỷ Đô la. Chi phí về nước thăm cảnh, thăm người, giải trí, vui chơi khoảng 2 tỷ nữa. Nhẩm tính vị chi 8 hay 9 tỷ mỗi năm. Nếu theo thông thường chi phí này chiếm 10%, thì lợi tức kiếm được của 3 triệu người Việt Hải Ngoại, khoảng 50 tỷ. Vậy lợi tức đồng niên tính trên đầu người của người Việt Hải Ngoại lớn gấp 30 lần hơn người trong nước theo Ngân Hàng Thế giới ước tính chưa đến 450 đô la/năm.

Thứ hai, người Việt Hải ngoại là một thế lực chánh trị, ngoại giao «công dân» tại các nước tiền tiến. Bằng cớ. Cờ Việt Nam Cộng Hoà đã được chánh quyền hơn phân nửa dân số Mỹ thừa nhận. Cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền Việt Nam, quốc tế vận của người Việt Hải Ngoại đã đi sâu vào Quốc Hội Liên  Âu, Mỹ, Úc. Mỹ đệ nhứt siêu cường thế giới, nơi người Việt định cư đông nhứt, đã từng liệt CSVN là chế độ “cần phải quan tâm đặc biệt.»  Thứ ba, người Việt Hải Ngoại trình độ học vấn và kiến thức, kinh nghiệm khoa học kỹ thuật tiên tiến, vượt trội hơn trong nước ít nhứt nửa thế kỷ và với tỷ lệ so với dân số rất cao. Tỷ lệ người Mỹ gốc Việt đậu đại học ngang với người Mỹ Trắng, khoảng 26%. Hầu như nhà nào cũng có con cháu tốt nghiệp đại học 4 năm hay cao hơn. Lớp trẻ Việt đã đi vào Quốc hội, Bộ, Nha, Cơ quan Không gian Mỹ, quân đội và truyền thông đại chúng Mỹ. Trong khi đó giới trí thức trẻ bị CS Hà Nội bằng việc mua bán văn bằng giả, «dốt chuyên tu ngu tại chức», làm khổ sinh viên học sinh nghèo bằng tăng học phí đại học 40% và đóng nhiều lệ phí không tên ở trung tiểu học.

Thứ tư, người Việt Hải Ngoại được xu thế kinh tế chánh trị toàn cầu yểm trợ. Chính sách kinh tế toàn cầu và dân chủ hóa thế giới là chính sách thời thượng của thế giới, trong cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. CS Hà Nội càng bon chen vào Tổ chức Thương mại thế giới WTO và các tổ chức quốc tế khác, càng mở rộng bang giao càng bị các giá trị tự do, dân chủ phổ cập chi phối. Thêm vào đó tiến bộ khoa học Tin Học đã giúp phá tan bức màn tre bưng bít của CSVN, đem ánh sáng tự do, dân chủ vào trong nước, và trong tâm trí của một số đảng viên CS nữa.

CS như bóng tối sẽ tan khi ánh sáng tới. Đó là qui trình tất yếu của bánh xe Tiến Hóa. Không cưỡng được; không đảo ngược được. Binh gia Tôn Tử và đất nước Ông Bà Việt Nam nói biết người biết ta, trăm trận trăm thắng./.(VA)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.