Hôm nay,  
Việt Báo Online

Quân Đội Đảo Chánh Kinh Tế Đảng

16/12/201700:00:00(Xem: 2502)
Quân Đội Đảo Chánh Kinh Tế Đảng
Vi Anh

 
Một, thời sự và sự kiện: Tại TP HCM, thủ đô kinh tế của VNCS,  sáng 23-6-2017 trước Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo TP HCM, Thượng tướng Thứ trưởng Quốc phòng VNCS Lê Chiêm thuộc phe bảo thủ ủng hộ Đảng CSVN phát biểu: “Hiện nay đã có một chủ trương của Bộ Quốc phòng là quân đội sẽ không làm kinh tế nữa, mà tập trung cho xây dựng quân đội chính quy hiện đại, để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân. Tất cả doanh nghiệp quân đội sẽ cổ phần hóa, thoái vốn chuyển ra bên ngoài.”

Nhưng không đầy ba tuần sau, vào ngày 12-7, Quân đội VNCS đã nã trọng pháo vào thành trì Đảng, đảo chánh Đảng CS cấm quân đội làm kinh tế. Từ đặc khu kinh tế quốc phòng Tân Cảng ở Saigòn, trong Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch phất cờ, ban nhật lịnh đảo chánh kinh tế của Đảng CS từ lâu không cho Quân đội làm kinh tế, rằng: “Quân đội làm kinh tế là chủ trương đúng đắn!” Ngay sau đó hàng tướng lãnh hùng hậu trong Hội đồng Quân nhân Cách mạng chủ trương đảo chánh chính sách Đảng  cấm quân đội làm kinh tế gồm Đại tướng/Bộ trưởng  Quốc phòng, hai Thượng tướng/Thứ trưởng Quốc phòng, một Chuẩn đô đốc/Tư lệnh Hải quân, một Trung tướng/Tư lệnh Quân khu cùng Chủ tịch UBND TP HCM, Chuẩn Đô đốc/TGĐ Tân Cảng Sài Gòn Nguyễn Đăng Nghiêm long trọng tuyên bố thi hành quân lịnh: “Đến nay có thể khẳng định một điều, chúng tôi từ khu vực quân sự chuyển sang kinh doanh đã trở thành những người lính trên mặt trận kinh tế.”

Và sáng ngày 24-11, khối tướng lãnh đại biểu tấn công vào trong Quốc Hội VNCS, đứng lên đòi “thể chế hoá” vấn đề quân đội làm kinh tế. Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy Quân khu 7, cho rằng việc quân đội làm kinh tế sẽ làm “gia tăng sức mạnh quân sự, sức mạnh quốc phòng, từ đó gia tăng sức mạnh quốc gia”. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thì khẳng định: “Quy định Quân đội nhân dân thực hiện nhiệm vụ tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế là thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng và cụ thể hóa Điều 68 của Hiến pháp năm 2013.”

Thế là nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 khóa X của Đảng CSVN hồi hạ tuần tháng 1 năm 2007 đã  bị huỷ bỏ như tờ giấy lộn. Bỏ cái quyết nghị của Đảng chuyển các doanh nghiệp làm kinh tế đơn thuần thuộc các cơ quan đảng, lực lượng vũ trang, m trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội sang các cơ quan nhà nước quản lý từ năm 2007.

Và từ nay quân đội, các doanh nghiệp quân đội không những không chuyển sang cho các cơ quan dân sự quản lý nữa, mà còn tăng số lượng nhiều lên và mở rộng qui mô lên theo chính sách kinh tế quốc phòng mới của Quân đội.

Hai, đi vào phân tích: CS có câu, sức ép càng nhiều, sức bật càng cao. Đảng CS sợ Quân đội thống nhứt được đất nước, uy tín  cao với nhân dân nên chèn ép quân đội liên tục. Trong thời chiến, Đảng giao cho Quân uỷ kềm kẹp, làm thầy quân đội. Không có một chỉ huy quân sự nào trong ‘bộ đội’ CS ưa chánh trị viên của quân uỷ của Đảng điều xuống lãnh đạo quân đội. Chánh trị viên của Đảng vốn không có một ngày lính lại có quyền sai bảo, chỉ vẻ đơn vị là quân nhân đánh hay không đánh.

Không có anh ‘bộ đội’ nào ưa công an khi chiến tranh thì trốn chui trốn nhủi, khi hoà bình ra thành, Đảng CS dùng làm tay mặt của Đảng, đàn áp, bóc lột dân, trong đó có thân nhân, gia đình, bè bạn của quân nhân.

Tức nước sẽ bể bờ, Quân đội chống Đảng. Các tướng lãnh quân đội chọn chiến trường rất tốt để đảo chánh kinh tế Đảng. Đó là  Saigon hay TP HCM. Đây là thủ đô kinh tế hiện thời của VNCS, đầu mối vựa lúa, cá của cả nước. Đây là thủ phủ của VN Cộng hoà nơi Tây  Âu Bắc Mỹ đầu tư nhiều nhứt nước. Dân chúng ở đây từng sống trực tiếp vơí Pháp, Mỹ quen với tác phong giao tế, lao động của Tây Phương. Và đối với đồng bào Miền Bắc, dân Bắc Nam Trung đã hoà nhập với nhau nhờ 1 triệu đồng bào Miên Bắc di cư vào Nam, dân Nam đã chia cơm, xẻ đất cho đồng bào mình vào Nam ty nạn CS. Quân đội VNCH đã giúp Nam, Bắc, Trung hoà nhập trong công cuộc vì dân chiến đấu, vi nước hy sinh chống với CS.

Miền Nam cũng là căn cứ địa của thành phần CS  gốc Miền Nam từng chủ động đổi mới kinh tế, có lập trường xích lại gần Mỹ, chống quân Tàu xâm lược biển đảo VN.

Và quan trọng nhứt là Saigon, thủ phủ của Miền Nam là nơi làm ra tiền nhiều nhứt, đóng cho ngân sách quốc gia nhièu nhứt so với hai miền kia. Nguyên tắc kinh tế chánh trị là ai, ở đâu làm ra tiền nhiều thì nắm quyền. Tân Cảng Saigon là nơi các tướng lãnh CS họp tuyên bố đảo chánh chánh sách của Đảng CS cấm quân đôi làm kinh tế, là cảng sông, cảng biển do Mỹ thành lập để lại, có giá trị dân sự lẫn quân sự đối với Saigon.

Ba và sau cùng, Quân đội đảo chánh kinh tế của Đảng vì kinh tế và chánh trị là môi với răng. Quyền lợi kinh tế chánh trị chung mà không có riêng thì chúng vô hồn, riêng mà không có chung là cá nhân, ích kỷ. Phân tích vụ quân đội của VNCS đang mạnh dạn đứng lên đảo chánh kinh tế của Đảng, đòi quyền làm kinh tế cho quân đội, lật đổ chế độ của Đảng CS cấm quân đội làm kinh tế lâu nay -- không phải giản dị chỉ là đòi quyền lợi kinh tế cho quân đội mà còn hạ đám công an, cảnh sát được Đảng sử dụng bảo vệ Đảng và chế độ, ưu đãi họ, biến chế độ thành cảnh sát trị, đàn áp, bóc lột dân tận xương tuỷ.

Quân đội đảo chánh kinh tế của Đảng là một cuộc thử nghiệm của tài thao lược, thế và lực của quân đội trong một cuộc chiến đấu quan trọng hơn mà quân đội nhân dân các nước CS Đông Âu đã làm và thành công với tư cách là ‘quân đội nhân dân’ trở về với dân, cùng vì dân chiến đấu, vì nước hy sinh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, trong các cuộc cách mạng nhân dân giải trừ Đảng CS.

Quân đội đảo chánh kinh tế của Đảng để đòi Đảng phải trả lại công bằng, danh dự cho quân đội đã đem xương máu giành chánh quyền, chủ quyền đất nước mà Đảng CS đã  cướp công biến VN thành chư hầu, thuộc địa kiểu mới cho TC, để TC thôn tính biển đảo của VN. Để CS  lên đồ lớn, đi xe sang trọng, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con đông. Còn dân thì,  nam làm lao động xuất khẩu, làm mọi cho công ty ngoại bang trong nước; nữ nô lệ tình dục cho Miên, Thái, Đài, Hàn. Tổng bí thư Nguyễn phú Trọng làm ‘gia nô’ cho TC bị dân quân VN gọi là là “Trọng Tội. Trọng Lú”. Y sợ Quân đội nên làm Chủ Tịch Quân uỷ trung ương chưa đủ, lại qua gá nghĩa với công an, tự cơ cấu thành viên thường của  Đảng ủy Công an Trung ương.

Quân đội không bao giờ quên tánh đoản hậu, thói làm nhục quân đội của Đảng CSVN. Tổng bí Thư Lê Duẫn, Trưởng Ban Tổ chức không một ngày lính khi được thời làm nhục Đại Tướng Võ nguyên Giáp, đày Tướng Giáp phụ trách chương trình sanh đẻ có kế hoạch và loan truyền câu ca dao nhục mạ “Ngày xưa Đại tướng cầm quân. Ngày nay Đại Tương cầm quần chị em”./.(VA)

19/04/2018(Xem: 200)
xô xát giữa chính quyền công an quận 3 và tín đồ Hồi Giáo (Islam) ở Việt Nam được đăng tải trên trang mạng Facebook vào Chủ Nhật ngày 8 tháng 4 năm 2018 đã gây xôn xao
19/04/2018(Xem: 153)
Không phải tình cờ TC và Mỹ đều mở hai cuộc tập trận gần như đồng thời tại hai vùng biển gần nhau ở Biển Đông.
19/04/2018(Xem: 121)
BERLIN - Nga bị chính phủ Đức quy 1 phần trách nhiệm trong trận không kích Syria của 3 cường quốc phương tây.
19/04/2018(Xem: 97)
BRUSSELS - 3 hãng liên quan trong việc xuất cảng sang Syria 1 thành phần của hơi độc thần kinh sarin bị truy tố, vì phạm luật cấm quốc tế.
19/04/2018(Xem: 76)
TEHRAN - Nhân Dịp duyệt binh Ngày Quân Lực, TT Rouhani tuyên bố: Iran có quyền sản xuất hay mua mọi loại vũ khí cần dùng để tự vệ, không chờ đuợc thỏa thuận hay bình phẩm.
19/04/2018(Xem: 74)
JERUSALEM - Israel sẵn sàng kỷ niệm 70 năm lập quốc giữa lúc chào mừng thành tựu kinh tế và khả năng quân sự trong khi đối đầu hàng loạt thách thức cũ và mới, về an ninh và chính trị.
19/04/2018(Xem: 105)
THE HAGUE - Đoàn an ninh của LHQ bị bắn trong lúc làm việc tiền sát để thanh tra quốc tế đến khảo sát nơi chứng kiến vụ tấn công bằng vũ khí hoá học ngày 7-4 tại ven đô Damascus.
19/04/2018(Xem: 77)
Khoảng giữa tháng 04/2018, tại Hội nghị RSA, 34 công ty công nghệ toàn cầu bao gồm Microsoft, Facebook và những công ty khác đã ký Thỏa thuận Công nghệ An ninh mạng nhằm tăng cường bảo mật trực tuyến và chống lại các cuộc tấn công mạng. Các công ty đã đồng ý rằng sẽ bảo vệ tất cả khách hàng ở mọi nơi khỏi những cuộc tấn công nguy hiểm từ tội phạm mạng.
19/04/2018(Xem: 122)
QUẬN CAM, Calif.-- Tổ chức dân quyền American Civil Liberties Union (ACLU) đã nộp đơn kiện thành phố Los Alamitos hôm Thứ Tư, cho rằng thành phố quyết định tự đặc miễn thi hành luật “an trú di dân” của tiểu bang California đã vi phạm hiến pháp tiểu bang và làm tốn kém tiền thuế của dân.
19/04/2018(Xem: 125)
WASHINGTON - Giám đốc CIA Mike Pompeo được TT Trump chọn để thay thế cựu ngoại trưởng Rex Tillerson thấy khó đuợc Thượng Viện chấp thuận.
19/04/2018(Xem: 81)
MIAMI - Nam sinh David Hogg, học năm cuối tại trường Douglas (Parkland) chứng kiến vụ nổ súng tàn sát 17 người, hô hào tẩy chay 2 nhà đầu tư lớn nhất của kỹ nghệ súng, là BlackRock và Vanguard Group, qua mạng hôm Thứ Ba.
19/04/2018(Xem: 161)
PHILADELPHIA - Chuyến bay 1380 của hãng Southwest Air chứng kiến động cơ nổ trên không trung trong lúc bay từ New York đến Dallas – nữ phi công Tammie Jo Shults giữ bình tĩnh điều khiển chiếc Boeing 737 đáp an toàn tại phi trường Philadelphia.
19/04/2018(Xem: 128)
WASHINGTON - Phu nhân của TT thứ 41 và là thân mẫu của TT thứ 43, đã qua đời hôm Thứ Ba ở tuổi 92, theo tin đuợc phát ngôn viên Jim McGrath của gia đình Bush xác nhận.
19/04/2018(Xem: 87)
NEW YORK - Tổng giám đốc của hệ thống cửa hàng ca-phê Starbucks trực tiếp xin lỗi khách hàng sau vụ 2 người da đen bị bắt tại 1 cửa hàng Starbucks chỉ vì “ngồi lặng lẽ chờ bạn” trong tiệm. Công ty cũng loan báo: đóng cửa tất cả 8000 cửa hàng và văn phòng ngày 29-5 để mọi nhân viên đuợc giáo dục về thiên vị màu da.
Tin công nghệ
Khoảng giữa tháng 04/2018, sau 2 hệ thống đường ống thử nghiệm tốc độ cao tại Mỹ, Hyperloop Transportation Technology, công ty chịu trách nhiệm phát triển hệ thống vận tải hành khách siêu tốc, đang xây lắp hệ thống đường ống thứ 3 tại Pháp để thử nghiệm công nghệ vận tải hành khách với tốc độ lên tới 1300km/h.
Autopilot là một tính năng lái tự động trên xe điện của Tesla, nhưng cũng là tính năng mang lại nhiều phiền phức cho Elon Musk, vì nhiều vụ tai nạn đã xảy ra, từ bị thương đến chết người, chủ quan lẫn khách quan liên quan đến Autopilot.
Khoảng giữa tháng 04/2018, sau khi xóa 18.5 triệu địa chỉ IP của Google và Amazon trên ứng dụng tin nhắn Telegram để bảo mật an ninh quốc gia, Nga tiếp tục tổng kiểm tra Facebook, đồng thời cảnh báo: “Nếu không tuân thủ yêu cầu, Facebook sẽ nhận được lệnh cấm tương tự”.
Khoảng giữa tháng 04/2018, Intel đã xác nhận kế hoạch đóng cửa New Devices Group, nhóm thiết kế và nghiên cứu thiết bị mới, và ngừng phát triển dự án kính thông minh Vaunt được tiết lộ hồi đầu năm 2018.
Khoảng giữa tháng 04/2018, Hãng môi giới bảo hiểm quốc tế Marsh hợp tác với IBM để phát triển một giải pháp blockchain thương mại, cho phép các doanh nghiệp xác nhận rằng nhà thầu họ sắp hợp tác có phạm vi hoạt động bảo hiểm đúng, cập nhật cần thiết để bắt đầu công việc
Khoảng giữa tháng 04/2018, một số nguồn tin cho biết, Google đang phát triển chế độ AltOS, nhằm cho phép người dùng cài đặt hệ điều hành thứ hai lên Pixelbook.
Khoảng giữa tháng 04/2018, Google phát hành phiên bản Chrome 66 cho người dùng Windows, Linux và Mac. Chrome 66 bao gồm nhiều bản vá lỗi bảo mật quan trọng và nâng cao hiệu suất của trình duyệt
Khoảng giữa tháng 04/2018, Thẩm phán Liên bang Mỹ đã ra phán quyết rằng Facebook sẽ phải đối mặt với một vụ kiện tập thể, do mạng xã hội đã bị tố cáo vì đã sử dụng quy trình nhận dạng gương mặt trên ảnh mà không có sự cho phép của người sử dụng.
Khoảng giữa tháng 04/2018, trang Bloomberg cho biết, Facebook đang thiết kế chip xử lý của riêng mình để giảm sự phụ thuộc vào đối tác như Intel hay Qualcomm
Khoảng giữa tháng 04/2018, Amazon cập nhật ứng dụng dành cho thiết bị di động với tính năng Trải nghiệm Mua sắm quốc tế mới, cho phép dễ dàng mua sắm các sản phẩm trên Amazon ờ nước ngoài bằng ứng dụng
Khoảng giữa tháng 04/2018, tại Hội nghị RSA, 34 công ty công nghệ toàn cầu bao gồm Microsoft, Facebook và những công ty khác đã ký Thỏa thuận Công nghệ An ninh mạng nhằm tăng cường bảo mật trực tuyến và chống lại các cuộc tấn công mạng. Các công ty đã đồng ý rằng sẽ bảo vệ tất cả khách hàng ở mọi nơi khỏi những cuộc tấn công nguy hiểm từ tội phạm mạng.
Khoảng giữa tháng 04/2018, theo trang TheVerge, Apple sẽ kết hợp với Texture – dịch vụ cung cấp cho người dùng hơn 200 loại tạp chí khác nhau với mức phí 9.99 USD/tháng - vào dịch vụ News của hãng.
Tháng 04/2018 là khoảng thời gian tồi tệ với ZTE. Sau khi vi phạm một số thỏa thuận, công ty đã bị Mỹ cấm sử dụng các linh kiện và phần mềm của các hãng công nghệ Mỹ trong khoảng thời gian 7 năm.
Khoảng giữa tháng 04/2018, theo trang Motherboard, lực lượng cảnh sát địa phương và các đơn vị hành pháp thuộc liên bang trên toàn nước Mỹ đều đã được trang bị những công cụ giúp mở khóa các loại iPhone mới, vượt qua mọi hình thức mã hóa. Thông tin là trái ngược với những gì giám đốc FBI Christoper Wray từng nói, rằng ngày càng khó có thể truy xuất dữ liệu được lưu trên những thiết bị được mã hóa và đi ngược với chính sách và quan điểm về bảo mật dữ liệu cá nhân của Apple.
Khoảng giữa tháng 04/2018, một sáng chế mới được phát hiện bởi Patently Mobile cho thấy Samsung đang tiếp tục thử nghiệm những loại màn hình khác nhau cho các thiết bị di động trong tương lai. Một chiếc tablet có thể gấp lại ở hai vị trí riêng biệt, có thể giúp bổ sung thêm nhiều chức năng mới.