Hôm nay,  
Việt Báo Online
banner-orange-nba-728x90-kb banner-orange-nba-728x90 banner-orange-728x90-kb banner-orange-728x90

Quân Đội Đảo Chánh Kinh Tế Đảng

16/12/201700:00:00(Xem: 2434)
Quân Đội Đảo Chánh Kinh Tế Đảng
Vi Anh

 
Một, thời sự và sự kiện: Tại TP HCM, thủ đô kinh tế của VNCS,  sáng 23-6-2017 trước Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo TP HCM, Thượng tướng Thứ trưởng Quốc phòng VNCS Lê Chiêm thuộc phe bảo thủ ủng hộ Đảng CSVN phát biểu: “Hiện nay đã có một chủ trương của Bộ Quốc phòng là quân đội sẽ không làm kinh tế nữa, mà tập trung cho xây dựng quân đội chính quy hiện đại, để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân. Tất cả doanh nghiệp quân đội sẽ cổ phần hóa, thoái vốn chuyển ra bên ngoài.”

Nhưng không đầy ba tuần sau, vào ngày 12-7, Quân đội VNCS đã nã trọng pháo vào thành trì Đảng, đảo chánh Đảng CS cấm quân đội làm kinh tế. Từ đặc khu kinh tế quốc phòng Tân Cảng ở Saigòn, trong Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch phất cờ, ban nhật lịnh đảo chánh kinh tế của Đảng CS từ lâu không cho Quân đội làm kinh tế, rằng: “Quân đội làm kinh tế là chủ trương đúng đắn!” Ngay sau đó hàng tướng lãnh hùng hậu trong Hội đồng Quân nhân Cách mạng chủ trương đảo chánh chính sách Đảng  cấm quân đội làm kinh tế gồm Đại tướng/Bộ trưởng  Quốc phòng, hai Thượng tướng/Thứ trưởng Quốc phòng, một Chuẩn đô đốc/Tư lệnh Hải quân, một Trung tướng/Tư lệnh Quân khu cùng Chủ tịch UBND TP HCM, Chuẩn Đô đốc/TGĐ Tân Cảng Sài Gòn Nguyễn Đăng Nghiêm long trọng tuyên bố thi hành quân lịnh: “Đến nay có thể khẳng định một điều, chúng tôi từ khu vực quân sự chuyển sang kinh doanh đã trở thành những người lính trên mặt trận kinh tế.”

Và sáng ngày 24-11, khối tướng lãnh đại biểu tấn công vào trong Quốc Hội VNCS, đứng lên đòi “thể chế hoá” vấn đề quân đội làm kinh tế. Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy Quân khu 7, cho rằng việc quân đội làm kinh tế sẽ làm “gia tăng sức mạnh quân sự, sức mạnh quốc phòng, từ đó gia tăng sức mạnh quốc gia”. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thì khẳng định: “Quy định Quân đội nhân dân thực hiện nhiệm vụ tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế là thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng và cụ thể hóa Điều 68 của Hiến pháp năm 2013.”

Thế là nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 khóa X của Đảng CSVN hồi hạ tuần tháng 1 năm 2007 đã  bị huỷ bỏ như tờ giấy lộn. Bỏ cái quyết nghị của Đảng chuyển các doanh nghiệp làm kinh tế đơn thuần thuộc các cơ quan đảng, lực lượng vũ trang, m trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội sang các cơ quan nhà nước quản lý từ năm 2007.

Và từ nay quân đội, các doanh nghiệp quân đội không những không chuyển sang cho các cơ quan dân sự quản lý nữa, mà còn tăng số lượng nhiều lên và mở rộng qui mô lên theo chính sách kinh tế quốc phòng mới của Quân đội.

Hai, đi vào phân tích: CS có câu, sức ép càng nhiều, sức bật càng cao. Đảng CS sợ Quân đội thống nhứt được đất nước, uy tín  cao với nhân dân nên chèn ép quân đội liên tục. Trong thời chiến, Đảng giao cho Quân uỷ kềm kẹp, làm thầy quân đội. Không có một chỉ huy quân sự nào trong ‘bộ đội’ CS ưa chánh trị viên của quân uỷ của Đảng điều xuống lãnh đạo quân đội. Chánh trị viên của Đảng vốn không có một ngày lính lại có quyền sai bảo, chỉ vẻ đơn vị là quân nhân đánh hay không đánh.

Không có anh ‘bộ đội’ nào ưa công an khi chiến tranh thì trốn chui trốn nhủi, khi hoà bình ra thành, Đảng CS dùng làm tay mặt của Đảng, đàn áp, bóc lột dân, trong đó có thân nhân, gia đình, bè bạn của quân nhân.

Tức nước sẽ bể bờ, Quân đội chống Đảng. Các tướng lãnh quân đội chọn chiến trường rất tốt để đảo chánh kinh tế Đảng. Đó là  Saigon hay TP HCM. Đây là thủ đô kinh tế hiện thời của VNCS, đầu mối vựa lúa, cá của cả nước. Đây là thủ phủ của VN Cộng hoà nơi Tây  Âu Bắc Mỹ đầu tư nhiều nhứt nước. Dân chúng ở đây từng sống trực tiếp vơí Pháp, Mỹ quen với tác phong giao tế, lao động của Tây Phương. Và đối với đồng bào Miền Bắc, dân Bắc Nam Trung đã hoà nhập với nhau nhờ 1 triệu đồng bào Miên Bắc di cư vào Nam, dân Nam đã chia cơm, xẻ đất cho đồng bào mình vào Nam ty nạn CS. Quân đội VNCH đã giúp Nam, Bắc, Trung hoà nhập trong công cuộc vì dân chiến đấu, vi nước hy sinh chống với CS.

Miền Nam cũng là căn cứ địa của thành phần CS  gốc Miền Nam từng chủ động đổi mới kinh tế, có lập trường xích lại gần Mỹ, chống quân Tàu xâm lược biển đảo VN.

Và quan trọng nhứt là Saigon, thủ phủ của Miền Nam là nơi làm ra tiền nhiều nhứt, đóng cho ngân sách quốc gia nhièu nhứt so với hai miền kia. Nguyên tắc kinh tế chánh trị là ai, ở đâu làm ra tiền nhiều thì nắm quyền. Tân Cảng Saigon là nơi các tướng lãnh CS họp tuyên bố đảo chánh chánh sách của Đảng CS cấm quân đôi làm kinh tế, là cảng sông, cảng biển do Mỹ thành lập để lại, có giá trị dân sự lẫn quân sự đối với Saigon.

Ba và sau cùng, Quân đội đảo chánh kinh tế của Đảng vì kinh tế và chánh trị là môi với răng. Quyền lợi kinh tế chánh trị chung mà không có riêng thì chúng vô hồn, riêng mà không có chung là cá nhân, ích kỷ. Phân tích vụ quân đội của VNCS đang mạnh dạn đứng lên đảo chánh kinh tế của Đảng, đòi quyền làm kinh tế cho quân đội, lật đổ chế độ của Đảng CS cấm quân đội làm kinh tế lâu nay -- không phải giản dị chỉ là đòi quyền lợi kinh tế cho quân đội mà còn hạ đám công an, cảnh sát được Đảng sử dụng bảo vệ Đảng và chế độ, ưu đãi họ, biến chế độ thành cảnh sát trị, đàn áp, bóc lột dân tận xương tuỷ.

Quân đội đảo chánh kinh tế của Đảng là một cuộc thử nghiệm của tài thao lược, thế và lực của quân đội trong một cuộc chiến đấu quan trọng hơn mà quân đội nhân dân các nước CS Đông Âu đã làm và thành công với tư cách là ‘quân đội nhân dân’ trở về với dân, cùng vì dân chiến đấu, vì nước hy sinh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, trong các cuộc cách mạng nhân dân giải trừ Đảng CS.

Quân đội đảo chánh kinh tế của Đảng để đòi Đảng phải trả lại công bằng, danh dự cho quân đội đã đem xương máu giành chánh quyền, chủ quyền đất nước mà Đảng CS đã  cướp công biến VN thành chư hầu, thuộc địa kiểu mới cho TC, để TC thôn tính biển đảo của VN. Để CS  lên đồ lớn, đi xe sang trọng, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con đông. Còn dân thì,  nam làm lao động xuất khẩu, làm mọi cho công ty ngoại bang trong nước; nữ nô lệ tình dục cho Miên, Thái, Đài, Hàn. Tổng bí thư Nguyễn phú Trọng làm ‘gia nô’ cho TC bị dân quân VN gọi là là “Trọng Tội. Trọng Lú”. Y sợ Quân đội nên làm Chủ Tịch Quân uỷ trung ương chưa đủ, lại qua gá nghĩa với công an, tự cơ cấu thành viên thường của  Đảng ủy Công an Trung ương.

Quân đội không bao giờ quên tánh đoản hậu, thói làm nhục quân đội của Đảng CSVN. Tổng bí Thư Lê Duẫn, Trưởng Ban Tổ chức không một ngày lính khi được thời làm nhục Đại Tướng Võ nguyên Giáp, đày Tướng Giáp phụ trách chương trình sanh đẻ có kế hoạch và loan truyền câu ca dao nhục mạ “Ngày xưa Đại tướng cầm quân. Ngày nay Đại Tương cầm quần chị em”./.(VA)

22/03/2018(Xem: 123)
Giải thưởng trị giá $1000. Các bài dự giải sẽ được chọn đăng trên mục Viết Về Nước Mỹ và in trong sách Viết Về Nước Mỹ, 2018.
22/03/2018(Xem: 1442)
Vậy là Trung Quốc ngang nhiên, không xem ai ra gì. Trước tiên là khai thác dầu Vịnh Bắc Bộ... và đưa hàng không mẫu hạm Liêu Ninh vào eo biển Đài Loan. Nghĩa là, tay đấm, chân đá, khắp bốn biển, chẳng coi ai ra gì...
22/03/2018(Xem: 1306)
PARIS - Từ Tháng 2, một cơ sở kinh doanh tình dục tại thành phố Paris đã bắt đầu hoạt động với 4 búp-bê nhựa khoả thân trên giuờng hay ghế dựa.
22/03/2018(Xem: 339)
KIGALI - Vùng tự do mậu dịch lớn nhất thế giới thành hình sau 2 năm đàm phán, theo loan báo từ Liên Đoàn Phi Châu (AU) - chủ tịch Moussa Faki Mahamat của Ủy Hội AU cho biết: 44 nước đã ký tham gia.
22/03/2018(Xem: 316)
VIENNA - Viên chức cao cấp của cơ quan nguyên tử năng quốc tế - IAEA” loan báo: thanh tra nguyên tử sẵn sàng đi Bắc Hàn làm nhiệm vụ.
22/03/2018(Xem: 279)
MOSCOW - Trong lúc phương Tây góp tiếng lên án Điện Kremlin dùng độc chất là vũ khí hoá học ám sát cựu đại tá quân báo tại vùng tây nam vương quốc UK, viên chức Nga đặt giả thuyết là “dựng chuyện.”
22/03/2018(Xem: 207)
ANKARA - Bộ tổng tham mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ loan báo: ít nhất 12 tay súng khủng bố thuộc loạn quân ly khai Kurd đuợc biết với tên tắt PKK bị loại khỏi vòng chiến trong lúc chuẩn bị tấn công tại vùng Hakurk thuộc miền bắc Syria.
22/03/2018(Xem: 157)
KABUL - Bộ y tế Afghanistan loan báo: vụ đánh bom thí mạng tại thủ đô gây thiệt mạng 31 người và 52 người bị thưong.
22/03/2018(Xem: 237)
NEW DEHLI - Chủ nhân facebook bị viên chức Ấn Độ nêu tên trong 1 cảnh cáo về trộm cắp dữ liệu – bộ trưởng kỹ thuật thông tin Ravi Shankar Prasad nói “Ông Zuckerberg nên biết chúng tôi quan sát các hoạt động của Facebook – nếu dữ liệu của Ấn Độ bị đánh cắp với sự thông đồng của Facebook, chúng tôi không dung thứ”.
22/03/2018(Xem: 226)
NAYPIDAW - TT Htin Kywa bất ngờ loan báo quyết định từ chức tiếp theo các tin tức về tình trạng đau yếu của ông – đồng minh của ông là lãnh tụ Aung San Suu Kyi bị hiến pháp cấm trở thành TT thừa kế.
22/03/2018(Xem: 197)
PYONGYANG - Lãnh tụ Bắc Hàn đã chúc mừng TT Nga tái cử.
22/03/2018(Xem: 188)
BEIJING - Trong 1 loan báo phổ biến bằng thông tấn chính thức Xinhua, nhà cầm quyền Hoa Lục công bố hàng loạt thay đổi nhằm củng cố ảnh hưởng toàn cầu, gồm 1 cơ chế thông tin tập trung để quảng bá thông điệp của chế độ trong nước và ngoài nước.
22/03/2018(Xem: 173)
Khoảng giữa tháng 03/2018, một số nguồn tin cho biết, các ngân hàng lớn ở Thái Lan sẽ hợp tác để phát triển một nền tảng tài chính thương mại chia sẻ dựa trên công nghệ blockchain.
22/03/2018(Xem: 672)
SAN FRANCISCO — Mark Zuckerberg, Tổng quản trị công ty Facebook, sau nhiêu ngày im lặng về tình hình dữ kiện cá nhân trên mạng xã hội này đã bị Cambridge Analytica lạm dụng để giúp Trump thắng cử Tổng Thống năm 2016.
22/03/2018(Xem: 453)
AUSTIN - Cảnh sát tin rằng thủ phạm đặt bom gói tại thủ phủ tiểu bang Texas đã tự sát.
Tin công nghệ
Khoảng cuối tháng 03/2018, các cổ đông của Tesla đã hoàn tất bỏ phiếu thông qua khoản thưởng lớn nhất trong lịch sử dành cho CEO Elon Musk . Ước tính tổng giá trị khoản thưởng sẽ lên tới 2.6 tỷ USD, quy đổi trên cổ phiếu của công ty và sẽ được trả thành nhiều lần trong 10 năm tiếp theo.
Với iPhone hoặc iPad, trợ lý ảo Siri của Apple sẽ đọc hết thông báo trên màn hình khoá từ các ứng dụng, kể cả khi người dùng đã tắt tính năng xem trước nội dung. Thậm chí Siri sẽ đọc lớn các thông báo từ các ứng dụng bên thứ 3.
Khoảng cuối tháng 03/2018, Netflix ra mắt font chữ mới Netflix Sans của riêng hãng.
Khoảng cuối tháng 03/2018, Google ra mắt ứng dụng AR mới, có tên là Just a Line, cho phép người dùng có thể vẽ lên không khí. Google cho biết ứng dụng Just a Line sẽ tạo ra một trải nghiệm chưa từng có, người dùng có thể tự do sáng tạo nghệ thuật ở bất cứ nơi nào.
Khoảng cuối tháng 03/2018, Mark Zuckerberg cuối cùng cũng đã chính thức lên tiếng trước vụ scandal làm lộ dữ liệu của hơn 50 triệu người dùng Facebook. Cùng với những chia sẻ về sự cố ngoài ý muốn liên quan đến công ty Cambridge Analytica, CEO Zuckerberg cũng đã hé lộ kế hoạch chi tiết nhằm giải quyết triệt để vấn đề.
Khoảng cuối tháng 03/2018, một số nguồn tin cho biết, Cơ quan Các dự án Nghiên cứu phòng thủ tiên tiến (DARPA) đã đầu tư vào nghiên cứu tinh thể thời gian Time Cyrstal.
Khoảng cuối tháng 03/2018, trang Financial Times đã đưa ra dữ liệu mới nhất về số lượng xe tự lái mà Apple được phép thử nghiệm tại California. Thông tin xuất hiện trong thời điểm cả thế giới đang xôn xao trước vụ tai nạn chết người do xe tự lái của Uber gây ra
Khoảng giữa tháng 03/2018, một số nguồn tin cho biết, các ngân hàng lớn ở Thái Lan sẽ hợp tác để phát triển một nền tảng tài chính thương mại chia sẻ dựa trên công nghệ blockchain.
Khoảng giữa tháng 03/2018, Ủy ban FTC đã thành lập một nhóm làm việc Blockchain để nghiên cứu những cách thức về công nghệ, đặc biệt là tiền mật mã, sẽ ảnh hưởng đến các mục tiêu như thế nào
Khoảng giữa tháng 03/2018, John Glen, Bộ trưởng Tài chính Anh đã công bố rằng chính phủ sẽ khởi động các nghiên cứu mới nhằm tìm hiểu các rủi ro tiềm tàng gây ra bởi các loại tiền mã hóa như bitcoin.
Khoảng giữa tháng 03/2018, Samsung đã ghi danh bằng sáng chế mới nhất với Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ USPTO, mang đến thiết kế của một chiếc điện thoại với màn hình có thể mở rộng được.
Khoảng giữa tháng 03/2018, nhóm các nhà khoa học đến từ trường Northwestern University, được dẫn đầu bởi giáo sư Jiaxing Huang, trong quá trình khai thác các ứng dụng của graphene đã tìm ra một giải pháp giúp sản xuất thuốc nhuộm tóc ít độc hại hơn so với các loại thuốc nhuộm thông thường.
Google có thể là giải pháp cho những người dùng muốn mua hàng, đặc biệt là mua sắm trực tuyến. Những kết quả tìm kiếm thường dẫn đến việc người dùng mua hàng trên những trang web như Amazon nhiều hơn, và có vẻ như Google không hài lòng vì điều này. Khoảng giữa tháng 03/2018, Google ra mắt chương trình Shopping Actions để người dùng tìm kiếm và có thể mua hàng ngày lập tức mà không cần rời khỏi Google. Chương trình hiện đang được triển khai với sự hỗ trợ từ các đối thủ của Amazon.
Khoảng giữa tháng 03/2018, Google đã chính thức công bố dự án Google News Initiative nhằm hỗ trợ cho lĩnh vực truyền thông, đặc biệt là giới báo chí trong việc nhận diện và chống lại các thông tin sai lệch. Trước đó, Google cũng đã triển khai dự án tương tự có tên Digital News Initiative tại khu vực Châu Âu. Với Google News Initiative, hãng muốn ý tưởng được thực hiện rộng rãi trên toàn cầu.