Hôm nay,  
Việt Báo Online

Mùa Xuân Xứ Pháp

11/05/201300:00:00(Xem: 8332)
Mùa Xuân Xứ Pháp
Từ vài hôm nay, báo chí Pháp đây đó nhắc lại cách mạng 1789 để so sánh với hiện tình nước Pháp dưới Chánh phủ xã hội chủ nghĩa của Ông Hollande. Có báo chạy tít “Mùa Xuân Pháp” ngụ ý có cái gì đó liên hệ tới “Mùa Xuân Á-rặp”?

Trong văn chương xưa nay, người ta thường gắng liền cách mạng với Mùa Thu. Ngày nay, nhiều người chắc hãy còn nhớ câu hát “Mùa Thu, ngày 23, ta ra đi …”. Nói tới cách mạng là ngưòi ta liên tưởng tới Mùa Thu. Phải chăng vì bị ảnh hưởng cách mạng Tháng Mười ở Nga và hậu quả làm cho phân nửa nhơn loại từ đó đắm chìm trong máu và nước mắt suốt hơn bảy mươi năm và ngày nay, dân tộc Việt Nam hãy còn gánh chịu cái hệ quả thảm hại đó là chế độ cộng sản độc tài Hà Nội?

Cách mạng Mùa Thu là đem lại đau thương, chia lìa, chết chốc. Là hình ảnh những chiếc lá vàng úa, lìa cành, rơi rụng … Trong lúc đó cách mạng Mùa Xuân, trái lại, là đem lại công bằng, nhân bản, thăng tiến xã hội. Cách mạng Nhơn quyền và Dân quyền ở Pháp bùng nổ vào tháng 5 năm 1789 để chấm dứt chế độ Quân chủ, mở ra kỷ nguyên Dân chủ tự do.

Khi nhắc lại Cách mạng Mùa Xuân Pháp, báo chí không quên nhắc lại những điều kiện xã hội lúc bấy giờ đã khơi ngòi cho cuộc cách mạng bùng nổ: công nợ năm 1788 chiếm hết 80% sản lượng nội địa, thu nhập được 470 triệu quan (Livre), xài ra 630 triệu quan. Phần lớn chi phí nhà nước là trả công nợ.

Ngày nay, Chánh phủ xã hội (chủ nghĩa) thâm thụt ngân sách 4,8% sản lượng nội địa và công nợ lên tới 90,2% sản lượng nội địa.

Năm 1788, nhà vua tăng thu để bù thâm thụt ngân sách và công nợ. Dân chúng bị ảnh hưởng nặng. Bánh mì bị đầu cơ. Vua Louis XVI ngày nay, tức Ông Tổng thống Hollande, cũng đang gia sức vét túi dân chúng để kiếm thêm 6 tỉ euros cho đủ 20 tỉ dự bị cho năm tới 2014 đáp ứng đòi hỏi của Bruxelles. Sức mua của dân chúng năm nay sẽ giảm mất 3,1% vì cứ 8 trên 10 người chủ trương bóp bụng nhỏ thêm.

Qua năm sau, 1789, cách mạng bùng nổ chấm dứt chế độ quân chủ. Điều kiện cho một cuộc cách mạng ngày nay bùng nổ, dựa trên những yếu tố của cách mạng năm 1789, không khác. Nhưng những hiện tượng xã hội trong mấy ngày qua làm cho nhiều người quan tâm hơn. Phong trào Tả (Front de Gauche) chuẩn bị cuộc xuống đường rầm rộ vào ngày 5 tháng 5 tới với khẩu hiệu “Xóa bỏ nền Đệ V Cộng Hòa”.

Trong lúc đó liên tiếp nhiều cuộc biểu tình lớn qui tụ hằng trăm ngàn người xuống đường, gần Quốc Hội, phản đối dự luật “kết hôn cho mọi người”, tức chống luật cho phép đồng tính kết hôn và xin con nuôi.

Sau cùng, hồi 17 giớ ngày 23/04/2013, Quốc Hội do đa số thuộc phe tả đã thông qua được “dự luật kết hôn cho mọi ngưởi” tuy trên đường phố vẫn còn rầm rộ biểu tình phản đối. Từ nay, Pháp là quốc gia thứ 14 trên thế giới và quốc gia thứ 9 của Âu châu cho phép giới đồng tính kết hôn và xin con nuôi.

Chỉ còn chờ phán quyết sau cùng của Hội đồng Bảo hiến để ban hành áp dụng vì phe chống đối, liền sau khi Quốc Hội thông qua, nộp khiếu nại cho rằng dự luật này vi hiến.

Hội Đồng Bảo Hiến sẽ công bố kết luận vào cuối tháng 5 tới. Hiện tại, kết quả thăm dò dư luận có 44,12% dân chúng nghĩ rằng Hội Đồng Bảo Hiến sẽ bát, 55,88% những người khác lại tin dự luật sẽ được Hội Đồng Bảo Hiến thông qua.

Kẻ chống người bênh

Thắng lợi của phe tả cầm quyền và dân chúng có xu hướng ủng hộ tự do kết hôn, cay đắng, bất mản sâu sắc cho những người cực lực chống đối. Sự cải tổ lề lối xã hội pháp của Chánh phủ đã gây ra sự rạng nức nghiêm trọng trong dân chúng. Hiện nay, tuy dự luật đã thành luật, nhưng phe chống đối vẫn chưa chịu thua vì họ cho rằng chánh sách của Chánh phủ tả phái nhằm phá hủy nền văn minh lâu đời của dân tộc. Họ hi vọng dự luật sẽ bị Hội Đồng Bảo Hiến bát bỏ.

Chỉ một giờ sau khi Quốc Hội thông qua dư luật đêm 23/04, Dân biểu các đảng đối lập UMP và UDI –UC liền lập tức nạp hồ sơ khiếu nại ở Hội Đồng Bảo Hiến.

Theo Dân biểu Christìan Jacob, Trưởng khối đảng UMP ở Quốc Hội, đó là một tập hồ sơ dày cợm cả trăm trang, lập luận rất vửng chắc, từ hình thức tiến hành và thông qua của Quốc Hội tới nội dung của dự luật.

Về nội dung, phe chống đối đưa ra quan niệm hôn nhơn phải giử đúng ý nghĩa như hôn nhơn từ xưa nay, về con cái, về quyền có con nuôi, …

Những người này cho rằng “dự luật hôn nhơn cho mọi người” mâu thuẩn với tinh thần công pháp quốc tế và sự định nghĩa về hôn nhơn là nguyên tắc căn bản được luật pháp của nền Cộng hòa nhìn nhận thì không thể thay đổi chỉ bằng một đạo luật thông thường được.

Ngoài ra, phe chống đối còn phê phán “dự luật hôn nhơn cho mọi người” chà đạp nguyên tắc về quyền tôn trọng đời sống riêng tư gia đình, nguyên tắc về nhơn phẩm con người và nguyên tắc về bình đẳng giửa con người với nhau.

Những người chống đối cũng phê phán tính không hợp lý về tên họ của con nuôi vì phải dựng lên tên họ một cách giả tạo. Sau cùng họ kết luận rằng việc soạn thảo dự luật không nghiêm túc.

Theo Dân biểu xã hội Erwann Binet thì phe xã hôi đã dự liệu trước rất kỹ những rủi ro có thể xảy ra vì tính bất hợp hiến của dự luật và tin chắc Hội Đồng Bảo Hiến sẽ chấp thuận toàn bộ dự luật.

Dân biểu Erwann Binet nhắc lại phán quyết của những vị Hiền triết ngày 21/1/2011 theo đó “Hôn nhơn giửa hai người đồng tính là hợp hiến”.Luật gia về Hiến pháp, Ông Guy Carcassonnne, tuyên bố “Hôn nhơn giửa một người đàn ông và một người đàn bà chưa bao giờ được xem là luật căn bản. Nó là sản phẩm của luật gia chớ chưa được Hội Đồng bảo Hiến thông qua”.

Còn vấn đề con nuôi trước luật pháp lại khá phức tạp. Người ta có thể cho rắng “nó không phù hợp với sự bình đẳng và nhơn phẩm của trẻ con”.

Trái lại, nhiều luật gia khác quả quyết hồ sơ khiếu nại của Dân biểu đảng UMP sẽ không được Hội Đồng bảo Hiến chấp thuận. Luật pháp thay đổi nhiều trong gần đây theo đó trẻ con được nhìn nhận bình đẳng mặc dầu đó là con nuôi, con do quan hệ loạn luân, con rơi, con riêng tư, …

Hội Đồng Bảo Hiến sẽ công bố phán quyết trong vòng một tháng, tức ngày 23/05/2013. Tuy nhiên Tổng thống có thể yêu cầu Hội Đồng Bảo Hiến công bố phán quyết trong vòng một tuần lễ.

Dự luật có được chấp thuận trọn vẹn đi nữa, điều đó vẫn không thể ngăn cản những người chống đối tiếp tục xuống đường biểu tình. Họ đã hẹn nhau ngày 5 tháng 5 và ngày 25 tháng 5 tới đây.

Tiếng nói đường phố

Từ cả tuần trước khi dự luật “hôn nhơn cho mọi người” đưa qua Quốc Hội biểu quyết, đường phố trên khắp nước Pháp gào thét chống đối dự luật và ủng hộ dự luật.

Phe chống đối xuống đường ở Paris được Ban tổ chức ước tính có tới 270,000 người, cảnh sát nói chỉ có 47,000 mà thôi. Điều này đã làm đề tài cho phe chống đối lên tiếng phê phán Chánh phủ vô cùng gay gắt.

Phe ủng hộ dự luật tập họp được 3500 người ở khu Bastille, cách xa phe chống đối tập họp gần Quốc Hội.

Phe chống đối đòi Chánh phủ phải đưa vấn đề ra trưng cầu ý kiến của toàn dân bởi ở đây có sự lợi dụng dân chủ. Muốn được trưng cầu dân ý phải hội đủ túc số 1à 10% cử tri, tức lối 1 triệu người.

Một người biểu tình nói lớn “Người ta chống lại việc có thể mua con trong siêu thị”. Trên những biểu ngữ ghi “Sự bình đẳng, đó là một người cha và một bà mẹ cho mọi người” …

Dự luật “hôn nhơn cho mọi người”, còn gọi là “luật Taubira” vì do Bà Taubira, Tổng trưởng Tư pháp đưa ra, đã phân hóa cực kỳ trầm trọng dân pháp trong lúc này. Ngoài hàng trăm ngàn người liên tục xuống đường trên khắp nước Pháp, đông nhứt là ở Paris, gần Quốc Hội, còn xảy ra những xung đột giửa phe chống đối và phe ủng hộ, giửa cảnh sát và người biểu tình. Trong hàng ngủ biểu tình chống đối, có nhiều phần tử lợi dụng cơ hội chen vào đập phá xe cộ, nhà cửa dân chúng. Đến nay có hơn 300 người bạo loạn bị cảnh sát bắt giữ.

Riêng Ông Claude Bartolone, Chủ tịch Quốc Hội (đảng xã hội chủ nghĩa), nhận được một thư nặc danh bên trong có thêm một gói bột thuốc nổ ngụ ý hăm dọa an ninh của ông trong vụ cho thông qua dự luật hôn nhơn đồng tính.

Niềm vui kẻ chiến thắng

Bà Tổng trưởng Tư pháp, người chịu trách nhiệm Đạo luật cho phép giới đồng tính kết hôn, vui mừng tuyên bố trước Dân biểu phe nhà “Tôi rất hảnh diện đưa ra dự luật này. Đây đúng là một cuộc bỏ phiếu mang tính lịch sử vì Đạo luật được Quốc Hội chấp thuận là một Đạo luật đầy tính bao dung. Đạo luật của “tự do, bình đẳng, hữu nghị. Từ nay, những người đồng tính sẽ ngẩng cao, sẽ không còn bị nạn kỳ thị nữa”.

Những thảo luận trong Quốc Hội để đi đến biểu quyết làm mất 136 giờ 46 phút. Có 331 phiếu thuận, 225 phiếu chống.

Tổng thống có mười ngày để ban hành sau khi Hội đồng Bảo Hiến thông qua. Tức vào cuối tháng năm. Các Thị xã cần mươi ngày để sửa soạn cần thiết cho những ”đám cưới đàn bà với đàn bà, đàn ông với đàn ông” đầu tiên vào thượng tuần tháng sáu tới.

Luật có ban hành, Chánh quyền Thị xã sẽ cử hành hôn lễ dân sự cho những người đồng tính nhưng tâm lý người dân khó mà thay đổi theo luật pháp. Nước Pháp vẫn bị xâu xé kéo dài không biết đến bao giờ vết thương này mới lành lặn? Một sự xung đột sâu sắc liệu đủ sức phá vở cái trật tự xã hội ảnh hưởng Vatican không?

Viêt nam và đồng tính biểu tình ở Hà nội

Theo báo Mai ngày 6/8/2012, Cộng đồng những người “đồng tính, song tính và đổi giới” đã công khai đạp xe diển hành trên các tuyến đường phố Thủ đô Hà nội vào dịp Tết vừa qua. Cuộc diển hành thu hút rất nhiều giới trẻ hà nội. Và đây là lần đầu tiên chương trình này được tổ chức nhưng nhận được rất nhiều phản hồi tích cực.

Tết năm rồi, diển hành Hội chợ Tết ở khu Litle Saigon không chấp nhận cho những người đồng tính tham dự mặc dầu Huê kỳ có luật cho phép đồng tính kết hôn. Phài chănh vì có Hội Đồng Liên tôn chủ trì lễ hội Tết? Hay người Việt nam ở Huê kỳ khác với Chánh quyền hà nội?

Đức Đạt Lai Lạt ma từng kêu gọi ”nhơn quyền cho mọi người”, tức muốn nói nhơn quyền luôn cho những người đồng tính nữa.

Nhưng trong một cuộc hợp báo, Đức Đạt lai Lạt ma trả lời một câu hỏi liên quan đến vấn đề đồng tính kết hôn «Theo quan điểm Phật giáo, tình dục của người đồng tính nam hay đồng tín nữ là không hợp đạo lý».

Ở xứ Huê kỳ, người ta chấp nhận đồng tính vì lý do nhơn đạo. Đã xảy ra quá nhiều vụ đồng tính tự tử vì bị kỳ thị.

Đảng cộng sản Hà nội cấm gặp nhau quá 5 người, cực lực cấm biểu tình nơi công cộng. Nhưng chấp nhận hằng trăm người đồng tính đạp xe trên đường phố hà nội biểu tình. Phải chăng vì đảng cộng sản đã chấp nhận được dể dàng nhiều điều không hay như đảng viên tham nhủng, cướp đất đai của dân ghèo, bán đất nước cho Tàu, lệ thuộc chánh trị với Tàu, thì chập nhận đồng tính biểu tình là chuyện nhỏ.

Hiện nay, chánh trị Pháp hội đủ điều kiện cho một cuộc cách mạng bùng nổ như năm 1789 nhưng mọi người cầu mong những vụ biểu tình sắp tới sẽ không biến thành ngòi nổ.

Nguyễn thị Cỏ May

17/08/2019(Xem: 316)
Nhà thơ Trịnh Y Thư, Giám đốc Nhà xuất bản Văn Học Press, hôm Thứ Bảy 17/8/2019 cho biết tập thơ Âm tuyết đỏ thời gian (ÂTĐTG) của nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ vừa được phát hành trên toàn cầu qua mạng nhà sách Barns & Noble
17/08/2019(Xem: 377)
Emails qua lại nhiều lần, tôi mới biết anh Mũ Nâu cũng là một ngòi bút nhà binh, bút hiệu Dương Thượng Trúc. Lúc này tôi mới nhớ là tôi đã thấy bút hiệu Dương Thượng Trúc trên nhiều tờ báo có giá trị tại Hoa Kỳ
17/08/2019(Xem: 676)
Từ rất lâu rồi, thỉnh thoảng lại nghe lời đồn rằng những người tu thiền sẽ dễ bị điên. Hình như huyền thoại này ban đầu xuất phát từ các tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung, trong đó có một số nhân vật bị “tẩu hỏa nhập ma”
17/08/2019(Xem: 845)
Trọng lượng kinh tế của toàn khối các quốc gia chậm tiến trong Chiến Tranh Lạnh chỉ là 21% GDP toàn cầu, nhưng đến năm 2010 đã nhảy lên 49% và sẽ tăng đến 60% vào năm 2030
17/08/2019(Xem: 796)
Nếu có dịp về Châu Đốc thăm thắng cảnh Núi Sam, chắc ai cũng nghe nhắc đến món đặc sản của vùng sông nước Nam bộ : đó là món mắm thái Châu Đốc
17/08/2019(Xem: 988)
Để quả quyết đảng cộng sản hiện đang cai trị nước Việt nam là thứ đảng gì, về bản chất, và cả về hành động, Cỏ May tôi xin nhắc lại một giai thoại trong truyện «Xe lên, xe xuống»
17/08/2019(Xem: 403)
Thế mà mùa thu em ơi!
16/08/2019(Xem: 644)
tinh thần phục vụ của các nữ tu Công giáo mà thầy và Huynh Trưởng Nghĩa Sinh đã thường huấn tại Hà Nội (15/08/2019)
16/08/2019(Xem: 542)
Thằng con Cả của gia đình tôi, Cyril « Kongo » Phan, họa sĩ Đường Phố - Graffiti, được giới nghệ sĩ quốc tế gọi là Mister Colorful, Ông Mầu Sắc, vì hắn « chơi » mầu sắc rất độc đáo và đặc biệt
16/08/2019(Xem: 655)
Chẳng biết Tâm Kinh truyền đến cố quận mình tự bao giờ, Phật tử xứ mình hầu như ai cũng biết, ai cũng thuộc Tâm Kinh.
16/08/2019(Xem: 636)
Trong nhiều năm qua, mỗi dịp đến ngày 19 tháng Tám, các dư luận viên Tuyên giáo đảng Cộng sản lại thi đua tự ca điều gọi là thành tích kỳ diệu của “Tổng khởi nghĩa Tháng Tám”
15/08/2019(Xem: 1415)
Dầu mỏ và khí thiên nhiên thường tạo ra bằng cách chuyển hóa các chất hữu cơ trải qua hàng triệu năm mà thành.
15/08/2019(Xem: 943)
Buổi sáng thức dậy, với tôi, một ngày làm việc của tôi không thể bắt đầu nếu không có tách cà phê. Cà phê làm tôi tỉnh người, hương vị của nó khiến đầu óc tôi tỉnh táo và cỗ máy con người mới thực sự khởi động khi ngấm vào dòng nước nâu thơm đó.
14/08/2019(Xem: 960)
Cứ thỉnh thoảng laị lộp độp, lộp độp… cái điệp khúc suốt cả tháng giữa mùa hạ. Đêm đêm đào rụng trên mái nhà, âm thanh như vọng từ một thời cổ tích xa xưa nào vậy.
14/08/2019(Xem: 991)
Cùng viết sách đồng thời với Petrus Ký khi ông Petrus Ký có Chuyện Đời Xưa thì ông Huỳnh Tịnh Của có Chuyện Giải Buồn.
Tin công nghệ
Huawei là nhà sản xuất thiết bị viễn thông và smartphone hàng đầu tại Trung Quốc, cũng như trên thế giới. Những chiếc smartphone cao cấp của Huawei vẫn luôn được đánh giá cao, chẳng hạn như P30 Pro mới đây với camera ấn tượng, cấu hình mạnh mẽ, dung lượng pin cao và nhiều tính năng hấp dẫn khác.
Khoảng giữa tháng 08/2019, Microsoft cảnh báo tất cả người dùng Windows 10 phải cập nhật hệ điều hành của mình ngay lập tức, để tránh nguy cơ bị tấn công bởi các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng mới được phát hiện. Theo báo cáo, chỉ có 2 lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, nhưng trên thực tế số lỗ hổng bảo mật lên tới 4.
Các nhà kinh tế học đã nhiều lần cố gắng giải thích với Trump rằng các thỏa thuận thương mại có thể ảnh hưởng đến việc Hoa Kỳ sẽ mua và bán hàng với quốc gia nào, chứ không ảnh hưởng đến mức độ thâm hụt thương mại của Mỹ nói chung. Nhưng, như thường lệ, Trump chỉ tin những gì ông muốn tin, cái giá phải trả thì để mặc lại cho người dân.
Hạt vi nhựa - những hạt nhựa siêu nhỏ có mặt trên tất cả mọi thứ, đã được phát hiện trộn lẫn trong tuyết ở các vùng xa xôi hẻo lánh nhất của thế giới, trong đó có cả Bắc cực. Theo một nghiên cứu mới, người ta tìm thấy hơn 10,000 hạt vi nhựa trong mỗi lít băng ở Bắc cực, một con số cao đến đáng ngạc nhiên, cho thấy ngay cả những khu vực hiếm người đến trên Trái đất cũng không thể thoát được những vấn đề đang rất nóng liên quan đến vật liệu nhựa mà cả nhân loại đang phải đối phó
Khoảng giữa tháng 08/2019, trong một bài điều tra của Wall Street Journal, họ cho biết một số nhân viên Huawei tại Châu Phi đã giúp nhiều chính trị gia tại Uganda và Zambia đọc lén tin nhắn WhatsApp và những ứng dụng khác bằng cách cài malware. Bài điều tra của WSJ không phát hiện ra hành vi nghe lén thông tin đối thủ chính trị tại hai quốc gia Châu Phi có liên quan tới chính phủ Trung Quốc, vì thế có thể kết luận các nhân viên Huawei đã tự ý làm việc.
Giống như một minh họa trong một sự tích thiên hà nào đó, Vòi Voi uốn lượn qua tinh vân phát xạ và cụm sao trẻ IC 1396, trong chòm sao Tiên Vương (Cepheus) cao vợi và xa vời.
Hiện nay trong lòng biển sâu, hàng tỷ tỷ hạt vi nhựa từ chai lọ và những món đồ dùng hàng ngày của con người đang trôi lơ lửng, đi vào cơ thể của những sinh vật biển và gây hại cho chúng cũng như môi trường.
Khoảng giữa tháng 08/2019, nhiều thông tin quan trọng và chưa từng xuất hiện từ trước đến nay đã được một nhân viên của Foxconn gửi cho trang web chuyên đánh giá hiệu năng smartphone Antutu.
Nếu người dùng thay pin iPhone tại những tiệm điện thoại không được Apple cấp giấy phép thì khi sử dụng, tính năng đọc dữ liệu Battery Health sẽ bị khoá, đồng thời những thông báo sẽ hiện ra để cảnh báo người dùng rằng “đây không phải là pin chính hãng”. Và thậm chí nếu được thay pin chính chủ từ Apple, máy cũng hiện thông báo do trên cục pin có một bộ micro controller và chỉ có những đơn vị được Apple ủy quyền chính thức mới có thể xử lý nó đúng cách, bằng không iOS sẽ không nhận diện được và đưa ra cảnh báo.
Khoảng giữa tháng 08/2019, với thử nghiệm trên chuột bạch, các nhà khoa học tại đại học Basel, Thụy Sỹ đã thành công trong việc biến tế bào ung thư vú thành mỡ, lợi dụng chính đặc điểm của tế bào ung thư và tế bào gốc.
Điện toán đám mây đang trở thành nền tảng cho quá trình chuyển đổi số, khi nó không chỉ mang lại các tiện ích cho công nghệ điện toán mà còn cả bệnh viện và các hệ thống chăm sóc sức khỏe. Ngay cả các công ty dược phẩm cũng đang sử dụng đám mây để thay đổi cơ bản các phương thức hoạt động kinh doanh của mình.
Khi một hành tinh chết đi, nó phát ra những thứ tín hiệu riêng biệt. Vì một khối vật chất khổng lồ khi tan rã chắc chắn sẽ phải để lại những dấu vết nhất định. Việc nghiên cứu những tín hiệu ma sẽ vén màn bí mật: Trái Đất sẽ ra đi như thế nào?
Dù có ánh trăng xen vào vì trong giai đoạn trăng tròn, nhiều nơi trên Trái đất đã có thể chiêm ngưỡng mưa sao băng Perseid năm 2019.
Từ ngày 01/09/2019, những sản phẩm của Apple sản xuất tại Trung Quốc, từ AirPods, Apple Watch, HomePod đều sẽ bị đánh thuế 10% khi nhập khẩu vào Mỹ, và tổng thống Donald Trump vẫn rất cứng rắn trong lập trường của mình, thậm chí yêu cầu CEO Tim Cook dời dây chuyền sản xuất của Apple về Mỹ để được miễn thuế.
Hồi giữa tháng 06/2019, Apple đã phát đi thông cáo cho biết một lượng máy MacBook Pro được bán ra từ tháng 09/2015 đến tháng 02/2017 gặp lỗi về pin có thể quá nhiệt, từ đó dẫn đến phát nổ và bốc cháy. Cụ thể, model MacBook Pro có nguy cơ phát nổ là MacBook Pro màn hình 15 inch sản xuất năm 2015. Apple đang tiến hành thu hồi và thay thế pin miễn phí cho những máy bị ảnh hưởng