Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Điều 4 Hiến Pháp"

02/11/201100:00:00(Xem: 12783)

Điều 4 Hiến Pháp"

Trần Khải

Trong khi một Ủy ban Quốc hội VN bắt đầu thảo luận về sửa đổi Hiến Pháp 1992, và theo lịch trình Quốc Hội sẽ thông qua sửa đổi vào tháng 10/2013, Giáo sư Tương Lai, nguyên Viện Trưởng Viện Xã Hội Học Việt Nam, nói trên đài RFI rằng cần phải trưng cầu dân ý về điều 4 Hiến Pháp, vì phải cho dân quyền làm chủ bằng cách phúc quyết Hiến Pháp.

Tại sao Giáo sư Tương Lai chỉ thắc mắc về Điều 4 trong khi Hiến Pháp 1992 có tới 147 điều trong 12 chương"

Đơn giản vì Điều 4 là điều gây tranh cãi nhất trong bản Hiến Pháp 1992, trong đó trao quyền lãnh đạo cả nước cho duy nhất một đảng là Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đài RFI đã phỏng vấn Giáo sư Tương Lai với những vấn đề đáng chú ý, với lời dẫn nêu lên:

“...việc sửa đổi Hiến pháp liệu có sẽ dẫn đến những thay đổi căn bản về thể chế ở Việt Nam" Hiến pháp cần phải được sửa đổi như thế nào để thật sự có tam quyền phân lập, để Nhà nước thật sự là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân"”(hết trích)

Và cụ thể, đoạn vấn đáp sau nói về Điều 4 Hiến Pháp:

“RFI: Thưa giáo sư, có một điểm trước đây không có trong Hiến pháp 1946, đó là vai trò lãnh đạo của Đảng, như quy định của điều 4 Hiến pháp 1992. Vậy thì khi sửa đổi Hiến pháp, có nên xóa bỏ điều 4 hoặc sửa đổi điều khoản này"

Giáo sư Tương Lai: Về điểm này thì theo tôi, tốt nhất là thực hiện ngay tinh thần mà tôi nêu lên trong Hiến pháp 1946, đó là quyền của người dân được phúc quyết Hiến pháp.

Đảng khẳng định là vai trò lãnh đạo của đảng đã được nhân dân tôn trọng. Tôi nhớ là gần đây, bạn tôi, giáo sư Chu Hảo, trong một bài báo có đặt ra vấn đề như thế này: điều 4 Hiến pháp quy định về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy thì để khẳng định một lần nữa là ý đảng hợp với lòng dân, chỉ việc đưa ra trưng cầu dân ý, theo tinh thần quyền phúc quyết thuộc về dân. Nếu đúng là dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng, thì quyền phúc quyết Hiến pháp ấy của dân sẽ có sức mạnh lớn lao và làm uy tín lãnh đạo của đảng tăng lên, đồng thời trở thành vấn đề mang tính pháp lý nữa. Vậy thì hãy mạnh dạn đưa vấn đề này ra để người dân phúc quyết.

Cho nên, không nên đặt ra vấn đề là xóa bỏ hay không xóa bỏ điều 4. Ai có quyền làm điều đó" Chỉ có dân mới có quyền mà thôi.”(hết trích)

Nếu trưng cầu dân ý, và Điều 4 Hiếp Pháp được yêu cầu xóa bỏ, có nghĩa là dân chúng đòi hỏi một chính thể đa nguyên đa đảng. Đơn giản vì, khi dân chúng bày tỏ ý muốn xóa bỏ quyền độc đảng cai trị, có nghĩa là đòi hỏi phải cho nhiều đảng hoạt động.

Vấn đề là, chính phủ CSVN có dám cho trưng cầu dân ý về Điều 4 Hiến Pháp hay không"

Một người tù lương tâm, Luật Sư Cù Huy Hà Vũ, khi còn tự do đã trả lời cuộc phỏng vấn trên Đài VOA vào tháng 6-2010, trong đó Luật Sư yêu cầu xóa bỏ điều 4 Hiến pháp vì tất cả thảm hại pháp luật ở Việt Nam chính là sự độc quyền lãnh đạo đất nước của Đảng cộng sản được Hiến pháp ghi ở Điều 4, vì “Tòa án không dám xử quan chức chính quyền, Quốc hội không dám giải tán Chính phủ tham nhũng và yếu kém là vì cả Lập pháp, Tư pháp và Hành pháp chỉ là công cụ cai trị của Đảng cộng sản chứ không phải là công cụ quản lý quốc gia, quản lý xã hội của nhân dân... Quy chế "lãnh đạo suốt đời" của Đảng cộng sản Việt Nam được cụ thể hoá bằng Điều 4 Hiến pháp là nhằm bảo đảm cho ban lãnh đạo đảng không bị thách thức trong việc bỏ túi tài sản quốc gia.”(Trích Wikipedia, Cù Huy Hà Vũ)

Tướng Trần Độ, một nhà bất đồng chính kiến quá cố nổi tiếng, không chỉ đích danh Điều 4 Hiến Pháp, nhưng đã kêu gọi rất cụ thể: “Đảng Cộng sản phải tự mình từ bỏ chế độ độc đảng, toàn trị, khôi phục vai trò, vị trí vốn có của Quốc hội, Chính phủ. Phải thực hiện đúng Hiến pháp, tức là sửa chữa các đạo luật chưa đúng tinh thần Hiến pháp. Đó là phải có những đạo luật ban bố quyền tự do lập hội, lập đảng, tự do ngôn luận, luật báo chí, xuất bản. Sửa chữa các luật bầu cử ứng cử tự do, từ bỏ quyền quyết định của cơ quan tổ chức Đảng, trừ bỏ "hiệp thương" mà thực chất là gò ép.”(Trích Wikipedia, Trần Độ)

Tướng Trần Độ là một công thần xây dựng chế độ CSVN, và Luật Sư Cù Huy Hà Vũ là người trưởng thành trong lòng chế độ. Trong khi đó, Giáo sư Tương Lai là một trong các học giả đã góp phần cho kiến trúc xã hội của chế độ CSVN. Nếu cả ba vị đã thấy là cần xóa bỏ (hay cần trưng cầu dân ý) Điều 4 Hiến Pháp, có nghĩa là đã có rất nhiều người nhìn thấy tương tự.

Trong bài viết của tác giả Trần Bình Nam, một nhà hoạt động từ Hoa Kỳ, nhan đề "Bỏ điều 4 Hiến pháp là sự tái sinh giá trị lịch sử của đảng cộng sản Việt Nam," đã có trích dẫn từ Tuyển Tập Đối Thoại 2001 viết chung bởi hai học giả Trần Khuê và Nguyễn Thị Thanh Xuân, trong đó 2 học giả quốc nội đã nhận xét:

"“...Điều 4 đã đặt đảng cộng sản Việt Nam vào vị thế siêu quyền lực, siêu pháp luật, không chịu bất cứ sự giám sát nào kể cả cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước là Quốc hội... Không thể chống được bọn cửa quyền, tham nhũng cũng chính là do Điều 4 này... Nhiều đảng viên (trong đó có cả những đảng viên chân chính và thông minh) cứ lo bỏ Điều 4 sẽ mất vai trò lãnh đạo của Đảng. Họ nhầm... Bỏ Điều 4 thì mất bọn cửa quyền tham nhũng chứ không thể mất Đảng. Tóm lại: bỏ thì còn, để thì mất. Liên Xô và Đông Âu đã là cái gương tày liếp, tùy Đảng và Nhân Dân lựa chọn.”(tranbinhnam.com)

Cùng trong bài trên, nhà bình luận Trần Bình Nam cũng nhận xét:

"Điểm sau cùng là cuộc vận động này không phải là một sự xin xỏ đảng cộng sản hủy bỏ điều 4. Chúng ta áp lực đảng cộng sản bỏ điều 4. Chúng ta nói với người cộng sản rằng, “nếu đảng các anh muốn có chính danh, các anh phải tự bỏ điều 4, để cho các thành phần đối lập với các anh cùng đóng góp ý kiến trong việc xây dựng quốc gia và tạo điều kiện cho dân chọn người lãnh đạo qua bầu cử tự do. Qui luật của lịch sử là bằng cách nầy hay cách khác điều 4 cũng sẽ được hủy bỏ, và một sự hủy bỏ không bằng phương pháp hòa bình không phải là điều có lợi cho đảng cộng sản và cũng không có lợi cho sự ổn định quốc gia."..."

Một bài viết từ năm 2007 của Luật Sư Ðào Tăng Dực, một nhà hoạt động từ Úc, có nhan đề “Ðiều 4 Hiến Pháp là Một Sỉ Nhục Ðối Với Luật Hiến Pháp,” trong đó có Luật Sư họ Ðào nhận xét, trích:

“...Nguyên văn điều 4HP:

Điều 4

Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.(...)

Trên căn bản của luật hiến pháp mà nói, và căn cứ trên chính hiến pháp CHXHCNVN thì đảng CSVN đã vi phạm trầm trọng chính điều 4 HP và không còn tư cách để nắm quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội dân sự nữa.

Lý do: Điều 4HP không những trao cho đảng CSVN độc quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội dân sự. Tuy nhiên, trên phương diện luật hiến pháp, nó đòi hỏi những yếu tố ắt có và đủ rất khắt khe mà người CSVN không đáp ứng nổi.

Những yếu tố ấy là gì:

Đảng CSVN phải là:

a. đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam

b. Đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân,

c. Đại biể u trung thành của giai cấp lao động và

d. Đại biểu trung thành của cả dân tộc

e. Theo chủ nghĩa Mác-LêNin và

f. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh.(...)

Hiện giờ thì toàn dân và bất cứ một tòa án nào cũng thấy rất rõ:

a. Đảng CSVN không còn là đội tiên phong của giai cấp công nh ân VIỆT NAM. Bây giờ hàng ngũ của họ là những business managers tức giai cấp quản lý và giai cấp chủ nhân.

b. Họ cũng không còn là đại biểu trung thành của giai cấp công nhân vì họ đang kết hợp với các thế lực tư bản quốc tế , trên toàn cầu, kêu gọi đầu tư vào V IỆT NAM. Họ cũng cho phép các nhà tư bản quốc tế bóc lột công nhân, đồng thời chính họ cũng tham gia hoặc trực tiếp bóc lột.

c. Đã bóc lột công nhân thì dĩ nhiên không thể là đại biểu của giai cấp lao động

d. Đảng CSVN không thể là đại biểu trung thành của cả dân tộc vì họ cả gan dành cho đảng CSVN 90% số ghế trong quốc hội, trong khi số đảng viên chỉ có vài triệu người (từ 2 đ ến 4 triệu). Dân số VIỆT NAM còn lại là trên 80 triệu thì chỉ được 10% đại biểu. Sau đó họ xử dụng đa số trong quốc hội, phản bội dân t ộc bằng cách thông qua các sắc luật nhượng lãnh thổ và lãnh hải cho Trung Quốc, trắng trợn phản bội di sản tiền nhân, hầu bảo vệ quyền độc đảng của bè phái. Nông Đức Mạnh, Ðỗ Mười, Lê Ðức Anh, Nguyễn Phú Trọng, Lê Hồng Anh và những thành phần bảo thủ khác có tội nặng nhất đối với dân tộc.

e. Đảng CSVN không còn theo chủ nghĩa Mác LêNin vì họ đã chính thức có quyết nghị thay đổi điều lệ đảng, cho phép các đảng viên được tự do kinh tế tư doanh.

f. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì rất khó vì Ông Hồ Chí Minh không phải là một tư tưởng gia. Ông chỉ cóp nhặc tư tưởng của người này người nọ rồi dạy lại cho các đệ tử trong đảng CSVN. Dù cho họ có cãi bừa rằng có theo tư tưởng HCM thì cũng không đủ để đáp ứng những đòi hỏi khắc khe của điều 4HP. Ðảng CSVN phải thỏa mãn đủ tòan bộ 6 đòi hỏi của điều 4HP thì mới được cho phép nắm quyền hợp hiến.

Kết quả là Ðảng CSVN đang nắm quyền bất hợp hiến vì chính điều 4HP do họ viết ra. (Nguồn: http://daotangduc.com/dieu4hienphaplamotsinhucdoivoiluathienphap.html)

Như thế, thấy rõ rằng, từ trong tới ngoài nước, Điều 4 Hiến Pháp không còn đứng vững nữa, đã trở thành gánh nặng làm hại đất nước. Đó chỉ là mới trưng cần dân ý một số vị trí thức.

Và do vậy, có thể đoán rằng CSVN sẽ không dám trưng cầu dân ý, và tất cả những màn “hội ý nhân dân” nếu có cũng sẽ chỉ là những màn kịch trình diễn.

Ý kiến bạn đọc
18/04/201300:09:22
Khách
Ung ho xoa bo dieu 4 hien phap cua cong san . Cong san ko the doc quyen lanh dao mai duoc , cong san di theo XHCN chi dua VN Xuong Ho Ca Nuoc ma thui.
25/02/201306:20:26
Khách
Tôi là một người dân vùng biên cương .quan điểm của tôi về điều 4 -thùa nhận quyền lãnh đạo của ĐCS .là hoàn toàn đúng .ĐCSVN là Đảng theo chủ nghĩa Macx LêNIN tư tưởng Hồ Chí Minh ..Còn nói về kinh tế thị trường định hướng XHCN là phù hợp cần hiểu rõ nền kinh tế thị trường là tiến bộ đúng đắn của loài người .ngay trước đây Lênin đã vạch rõ kinh tế thị trường là một thuộc tính của nền kinh tế XHCN . VN nhấn mạnh kinh tế thị trường định hướng XHCN .bởi VN chưa phải là nước XHCNmaf đang ở giai đoạn của quá độ tiến lên XHCN .Hướng phát triển của chúng ta là tiến lên xây dựng thành công XHCN .dân giầu nước mạnh xã hội công bằng văn minh . Và ngay điều này thôi cũng khẳng định người lãnh đạo xã hội Việt Nam phải là Đảng Cộng Sản Việt Nam .Đảng mà do bác Hồ sáng lập dìu dắt. điều đó là bất di bất dịch .không có bất kỳ Đảng nào lãnh đạo và hoàn thành di nghuyện của bác Hồ muôn vàn kinh yêu được. chúng ta vì tính lịc sử ,vì tổ quốc yêu quý Việt Nam mà phản đối Đa nguyên đa Đảng ở Việt Nam
02/11/201108:44:36
Khách
Đảng và cái gọi là nhà cầm quyền csVN có bao giờ tôn trọng các loại giấy tờ (bất kể là loại nào như hiệp ước quốc tế, luật nhân quyền, hiệp định Balê ...) mà họ đã đặt bút ký. Hay chính những văn bản như hiến pháp, luật pháp ... do chính họ soạn thảo và ban hành đâu, mà chúng ta phải tranh luận về những vấn đề này cho mất thời gian và giấy mực ???!!!
Giả xử như đảng csVN có cho phép cái cuốc hội bù nhìn này sao lại nguyên văn hiến pháp của Hoa Kỳ hay một nước tư bản tự do nào đó (chứ đừng nói là sửa đổi) rồi ban hành. Nhưng họ lại (ngoan cố) không thi hành theo những điều khoản đã ghi trong bản hiến pháp đó thì ai làm gì được họ ???
Như chúng ta đã thấy. Hiến pháp hiện nay có qui định cho phép nhân dân được tự do ngôn luận. Được biểu tình để nói lên chính kiến của mình. Được tự do tín ngưỡng, cơ sở, tài nguyên của các tôn giáo được nhà nước bảo hộ ...
Nhưng thực tế. Người dân có quyền được in ấn và phát hành báo chí tự do không ???
Người dân đi biểu tình (dù là phản đối Trung Cuốc xâm lược) có được yên ổn không ??? Hay bị đánh đập, bắt bớ, hành hạ, nhốt tù và khủng bố cho đến nay vẫn chưa được yên thân ???
Các tôn giáo có được tự do hoạt động và hành đạo hay không ??? Các tài nguyên, cơ sở của các tôn giáo có được nhà nước bảo hộ hay bị cưỡng chiếm bởi chính bàn tay của nhà cầm quyền ???
Nhà nước có tôn trọng và thi hành theo đúng hiến pháp hiện tại hay không ???
Nhà nước và đảng csVN có tôn trọng luật pháp do chính họ soạn thảo và ban hành Không ???
Cả một đống văn bản, hiến pháp, luật pháp, hiệp ước quốc tế ... đã và đang có sẵn mà họ còn chẳng thèm đoái hoài, bận tâm đến !!! Chúng ta hy vọng họ sửa đổi một vài điều trong cái gọi là hiến pháp (thực chất chỉ để làm cảnh với thế giới) để làm gì ???
Điều mà chúng ta cần biết là liệu họ có còn nhân tính hay không ???
Họ có còn là người Việt Nam, là đồng bào với chúng ta hay không ???
Họ có còn mong muốn cho quê hương, dân tộc Việt Nam mở mày, mở mặt. Sánh vai với các dân tộc khác trên thế giới hay không ???
Nếu không. Chỉ có một cách duy nhất mà cựu lãnh tụ Liên Sô Bói Yelsin đã phát biểu là :" CỘNG SẢN KHÔNG THỂ SỬA CHỮA, MÀ CHỈ CÓ THỂ THAY THẾ ". Chấm hết !!!
Hãy bàn cách làm sao để thay thế cái đảng cộng sản và cái nhà nước thối nát này hơn là mất công bàn những chuyện tầm phào, vô tích sự !!!
02/11/201102:29:25
Khách
Trưng cầu dân ý dưới chế độ Cộng Sản, nếu có chỉ là hình thức để hợp thức hoá kết quả đã định trước. Nói khác đi, mọi hình thức bầu cử của Cộng Sản chỉ là trò bịp.
02/11/201116:00:06
Khách
đấu tranh bất bạo động với đãng cs chỉ là tự sát.
02/11/201111:12:56
Khách
Dù cho hiến-pháp của CHXHCN Việt-Nam có sửa đổi ít nhiều điểu gì đi nữa, chế-độ cai-trị đất nước vẫn là cộng-sản. Phải lật đổ chế-độ cộng-sản, chẳng còn cách nào khác hơn!
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.