Nhắc lại Ngày 30 - 04

26/04/201100:00:00(Xem: 5596)

Nhắc lại Ngày 30 - 04 

Nguyễn văn Trần

Nhìn lại vài nét mới của biến cố...

Biến cố 30 - 04 của Việt nam, sau 36 năm, vẫn còn được nhiều người nhắc tới dưới những cái nhìn khác nhau, nhưng tuyệt đối không có cái nhìn đó là « sự giải phóng », ngoài trừ nhóm cộng sản cầm quyền ở Hà nội .

Năm rồi, như để đưa ra một cái nhìn mới về biến cố mất Miền nam, một tác giả người Mỹ,Ts Roger Canfield, cho xuất bản quyển "Comrades in arms : How the Ameri-cong won the Vietnam war against the common enemy-America " ( Mỹ-cộng đã chiến thắng trong cuộc chiến Việt nam như thế nào) . Sau 22 năm dài, từ 1988, nghiên cứu qua nhiều tài liệu của CIA, FBI và sách báo ngoại quốc và việt nam, cả việt nam cộng sản, ông đưa ra nhận định " kết quả cuộc chiến là do người Mỹ thua mặt trận chánh trị ngay tại Quốc Hội Huê kỳ năm 1975 vì ảnh hưởng của truyền thông và các phong trào hòa bình-phản chiến, chớ quân Mỹ không thua trận do bị cộng quân đánh bại ". Thông điệp chánh mà ông muốn gởi qua quyển sách của ông là " hầu hết những gì người Mỹ hiểu về cuộc chiến Việt Nam là sai lầm, bởi vì phần lớn những gì được ghi lại trong sách vở là sự tuyên truyền của cộng sản Việt Nam. Khác biệt giữa quyển sách này với hàng ngàn cuốn sách viết về chiến tranh Việt Nam là ở chỗ chưa có một cuốn sách nào nghiên cứu chi tiết các cuộc tiếp xúc và thăm viếng qua lại giữa chính quyền Hà Nội với phe phản chiến tại Mỹ lúc bấy giờ.

Chiến tranh là điều không nên vì chiến tranh thật khủng khiếp, đặc biệt là cuộc chiến Việt Nam. Tuy nhiên, nó là một cuộc chiến nhằm ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản. Đây là một chiến trường quan trọng trong chiến tranh lạnh. Các chiến sĩ Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam không đánh bại được lính cộng sản miền Bắc vì quân đội Mỹ đã phản bội họ. Theo tôi, phản bội đồng minh của mình là điều đáng xấu hổ " (Trà Mi, VOA,23-03-2010 ).

Phê bình những nhận định của tác giả Roger Canfield, Giáo sư Thayer, chuyên nghiên cứu về Việt nam ở Học Viện Quốc phòng Úc, phát biểu :

" Cuộc chiến Việt Nam là một cuộc chiến cách mạng kéo dài. Và hiểu theo cách cộng sản đó là cuộc chiến kết hợp giữa quân sự và chính trị. Đó là cuộc đấu tranh quân sự kết hợp với đấu tranh chính trị và đấu tranh ngoại giao. Tôi không đồng ý với ý kiến cho rằng Hoa Kỳ thua tại mặt trận ở nhà. Có rất nhiều cuộc nghiên cứu sâu rộng về vai trò của truyền thông trong cuộc chiến này nhưng không có kết quả nào ủng hộ ý kiến cho rằng phong trào phản chiến tại Mỹ đã thành công trong việc dẫn tới việc Mỹ rút quân ra khỏi Việt Nam.

Tôi cũng không đồng ý với quan điểm cho rằng Hoa Kỳ thua trận. Cuộc chiến mà Hoa Kỳ đương đầu là một cuộc chiến cách mạng kéo dài và vì thế nói thắng hay thua là không hợp lý vì theo thời gian, mục tiêu của nước Mỹ thay đổi. Mỹ đã không thành công duy trì độc lập cho phe Cộng Hòa ở Việt Nam. Đây không phải là cuộc chiến tranh hiểu theo nghĩa thông thường là 1 quốc gia xâm lược một nước khác, mà đây là một cuộc chiến cách mạng, một cuộc chiến cách tân Việt Nam khỏi chủ nghĩa cộng sản ". ( Trà Mi, VOA, 23-03-2010 ).

Ts Roger Canfield cho rằng Miền nam thất thủ vì bị đồng minh huê kỳ phản bội . Lập luận này được tác giả việt nam, Ts Nguyễn Tiến Hưng, trong quyển sách của ông viết về " Tâm tư Tổng thống Thiệu "(giới thiệu trên Internet), xác nhận ngoại trưởng Kissinger thuyết phục để trấn an T.T Nixon là " Huê kỳ phải tìm ra một công thức nào đó để làm cho yên bề mọi chuyện trong một hay hai năm sau, sau đó thì chẳng ai cần đếch gì nữa . Vì lúc ấy, Việt nam sẽ chỉ còn là bãi hoang vắng ". Và quả thật cái "công thức nào đó ", ông Kissinger đã tìm được và đã áp dụng đưa đến kết quả như ông mong muốn khi ông trả lời ông Đổng lý Văn Phòng John Erlichmann của T.T Nixon " Tôi nghĩ rằng nếu họ (Chánh phủ Sài gòn) may mắn thì được 1 năm rưởi [ mới mất] ".

Ts Nguyễn Tiến Hưng nêu lên 3 điểm chủ yếu của chủ trương lúc bấy giờ của Chánh quyền Nixon nhằm giải quyết gắp vấn đề Việt nam " trong danh dự " sau khi đã mật đàm nhiều lần với Trung công và Nga-sô, tức đạt được sự thỏa thuận của 2 nước cộng sản này để kết thúc chiến tranh việt nam theo đường lối của Huê kỳ :

• Ký kết 1 hiệp định để Huê kỳ triệt thoái trong danh dự,

• Tôn trọng một khoảng thời gian giửa triệt thoái và sự sụp đổ sẽ xảy ra ( một vài năm sau để dư luận không lến án Huê kỳ phản bội bạn, mà cho rằng chánh quyền Sài gòn bất lực),

• Mỹ có thể chấp nhận một chánh quyền cộng sản ở Sài gòn .

Ts Roger Canfield dùng tựa sách rất độc đáo " Mỹ-cộng ". Trước giờ, người ta nói " Việt công " để chỉ cộng sản bắc việt xâm nhập và cộng sản ở Miền nam do Hà nội tổ chức . Cách nay hơn 2 năm, trong một bài viết về cộng sản hà nội (Ai thống trị Việt nam ngày nay : Đảng cộng sản hay một ĐẢNG HÁN NGỤY "), Giáo sư Stephen Young, người Mỹ, gọi đảng cộng sản hà nội là đảng Hán Ngụy vì đã hoàn toàn lệ thuộc Tàu bắc kinh, dâng đất đai, biển cả cho Bắc kinh để mua chuộc sự an toàn cho phe nhóm cầm quyền ở Việt nam . Ông muốn phản bác lại tiếng Mỹ-ngụy của Hà nội trước đây gọi Chánh quyền và nhân dân Miền nam .Tưởng từ nay người Việt hải ngoại nên gọi cộng sản hà nội là Hán ngụy để phơi bày bản chất nô lệ tàu và đánh mất chủ quyền của chúng nó.

Tác giả Roger Canfield giải thích tại sao ông viết " Mỹ-cộng " : "Ameri-cong là vì một số những người hoạt động phản chiến và kêu gọi hòa bình, họ tự xưng như thế . Mỹ-cộng có nghĩa là những người Mỹ đồng quan điểm với Việt công, với công cuộc đấu tranh của cộng sản . Mỹ-cộng và Việt cộng đều xem chủ nghĩa đế quốc Mỹ là kẻ thù chung " .

Trong sách, ông Roger Canfield có đề cặp tới việc Huê kỳ can thiệp ở Việt nam là để ngăn chặn sự bành trướng của cộng sản trong thời kỳ chiến tranh lạnh . Nhưng chúng tôi nghĩ nếu chiến lược " be bờ ngăn cộng " của Huê kỳ được đẩy mạnh thêm nữa thì chắc chắn ngày nay đã không còn tới 4 nước cộng sản tồn tại . Và Huê kỳ đã không bị thế giới lên án suốt nhiều năm dài như vừa qua vì đã hoàn thành sứ mạng cao cả của mình .

Giải phóng hay lệ thuộc "

Trả lời phỏng vấn nhân ngày 30-04 năm 2008, ông Bùi Tín, sĩ quan cao cấp nhứt vào Dinh Độc lập ngày 30/04/75 nay là nhà báo tự do ở Paris, nói to cho mọi người ở Hà nội nghe rõ : " đất nước Việt nam ta sau ngày 30-4-1975 chưa được giải phóng và cũng chưa được thống nhất. Ngày 30-4 chỉ có đảng CS thắng, toàn dân vẫn thua, vẫn bị thống trị bới độc quyền đảng trị ".

Vì theo ông, đảng Cộng sản ở Việt nam, sau 30-04-75, đã thực sự trở thành một đảng xâm lược thực hiện chính sách chiếm đóng và thống trị miền Nam, bỏ tù và quản thúc hàng triệu người dân, cướp đoạt tài sản của toàn dân, thanh toán ngay Mặt trận dân tộc giải phóng Miền nam, gây thảm cảnh hàng triệu thuyền nhân. Sau 30-4-1975, chỉ riêng duy nhất đảng CS cầm quyền, không cho ai lập hội, không cho một tư nhân nào ra báo, không có tự do ứng cử và bầu cử, đàn áp dã man những người tranh đấu đòi dân chủ, nhân quyền, đòi bảo vệ chủ quyền quốc gia, lảnh thổ, lảnh hải,…trước hiểm họa Bắc kinh xâm lược .

Trong Hội nghị TW 12 ở Hà nội vừa qua, đảng cộng sản vẫn kiên định con đường xã hội chủ nghĩa thật thảm hại trong lúc Hội đồng châu Âu đã tuyên bố Chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội hiện thực do các đảng cộng sản ở Đông âu và Liên-sô chủ trương từ 1945 đến 1991 là phi nhân tính, là thảm hoạ cho các dân tộc và tội ác chống nhân loại. Quốc hội Balan đã thông qua luật đ cộng sản ra ngoài vòng pháp luật, và coi việc tuyên truyền cộng sản là phạm pháp.

Tại các nước Đông Âu, nơi chủ nghĩa cộng sản từng ngự trị, ngày nay, không có gì xấu, nhục bằng khi bị mắng nhiếc : " nói dối như cộng sản, lừa gạt như cộng sản! " . Cũng giống như ở Hoa kỳ, Canađa, Úc ... ai bị vu cáo, chụp mũ là "tay sai Việt Cộng","Việt Cộng nằm vùng", có thể phát đơn kiện kẻ chụp mủ, và đã có phiên toà xét xử tuyên án phạt kẻ chụp mủ gần 100 ngàn đô-la, vì quan toà tôn trọng giá trị xã hội "coi Cộng sản như là một điều gì xấu xa, bẩn thỉu, tồi tệ, ghê tởm " . Thế mà ngày nay, ở Việt nam lại còn một nhóm người "can đảm" ôm chặc con đường cộng sản ! Chỉ vì quyền lợi phe nhóm mà vô cảm trước quyền lợi tối thượng của đất nước !

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh hoàn toàn không có tư tưởng, chỉ "có công " đem chủ nghĩa mác-lê về áp dụng ở Việt nam nhằm đưa Việt nam biến thành một bộ phận của quốc tế cộng sản . Mục tiêu của Hồ Chí Minh trước sau không phải là dành lại cho nhân dân quyền tự quyết, quyền bầu cử, quyền chọn lựa người lãnh đạo, quyền có luật pháp của mình và nếp sống của mình. Mục tiêu của ông ta là cưỡng bức nhân dân phải chấp nhận chế độ toàn trị kiểu Staline và Mao-trạch-đông do ông ta chọn lựa, với tất cả đặc điểm của nó : những cuộc hành quyết không qua xét xử, trại tập trung, sự chà đạp nhân phẩm và áp dụng mọi cách trả thù bẩn thỉu trong "cải tạo", bỏ dân chúng chết đói và đảng viên cầm quyền các cấp tự do tham nhũng vô tội vạ .

Khi phát động chiến tranh giải phóng, Hồ Chí Minh khơi dậy những khát vọng tự nhiên của con người : khát vọng tự do, thịnh vượng, tiến bộ, độc lập dân tộc để rồi hướng tất cả ý nguyện ấy của toàn dân vào những mục tiêu hoàn toàn trái ngược để chỉ nhằm phục vụ cho đường lối cộng sản Đệ III quốc tế mà thôi . Dân tôc việt nam đã bị ông ta lợi dụng thâm độc. Khi quần chúng nhận được ra sự lừa đảo thì đã quá muộn. Họ đã bị cầm tù. Chính quyền độc tài toàn trị đã được thiết lập và nhà tù đã khóa chặt cửa . Thế là Hồ Chí Minh đã thành công biển thủ những tình cảm cao quý, những sự dấn thân và hi sinh của toàn dân trong kháng chiến .

Phạm tội ác chống nhân loại trong các cuộc Cải cách Ruộng đất, Nhân văn Giai phẩm, thảm sát Mậu thân, và bao nhiêu vụ thanh toán các đồng chí để bảo vệ địa vị lãnh đạo của mình, Hồ Chí Minh vẫn giữ vẻ lương tâm thanh thản, cả trong khi nêu lên những mặt tiêu cực của chế độ .

Lịch sử là hệ quả không phải của những ý định con người mà là của hành đông của họ . (Hồ Chí Minh, con người và di sản, của Jean-François Revel,Việt nam Infos, số 36, ngày 25-05-2006, Paris) . Mà hành động tội ác chống nhân loại sẽ phải được đem ra xét sử trước một Tòa án dân chủ vì đó là những tội bất khả thời tiêu .

Mất nước

Ngày nay, người dân trong và ngoài nước đều khẳng định đất nước đã thật sự lệ thuộc Tàu bắc kinh . Nhưng thật ra Việt nam đã bắt đầu mất về mặt chánh trị từ khi cộng sản hà nội cai trị cả nước . Chế độ độc tài toàn trị đã cướp đoạt mọi quyền của dân thì người dân không còn làm chủ đất nước của họ . Hơn nữa, họ không làm chủ được mạng sống của họ nữa . Nay chỉ mất thêm lảnh thổ, biển vào tay ngoại bang . Nhưng trên quan điểm « cùng phe xã hội chủ nghĩa » thì Việt nam vẫn tồn tại trong không gian xã hội chủ nghĩa vì Việt nam xã hội chủ nghĩa thì không có biên cương quốc gia . Cùng « Tổ quốc xã hội chủ nghĩa » với nhau . Vấn đề cầm quyền ở nơi này hay nơi nọ chỉ là sự ủy nhiệm mà thôi.

Trong lịch sử xưa nay, mất nước thường không do quân giặc mạnh, mà do lòng dân không biết hay không muốn giữ nước . Ngày nay, Việt nam bị mất vào tay giặc Tàu không vì lòng dân không biết giử nước, mà vì người dân không có quyền giữ nước .

Ngày 30-04 nay không mang ý nghĩa gì khác hơn là đánh dấu ngày mất nước cho giặc Tàu trong sự thống nhứt về cùng phe xã hội chủ nghĩa anh em với nhau! 

Nguyễn văn Trần

Ý kiến bạn đọc
26/04/201112:13:01
Khách
Chiến tranh Vn rỏ ràng là 1 cuộc chiến ý thức hệ đã được phân định bằng 2 chủ nghĩa ,miền nam thất thủ vì cao trào chủ nghĩa cs bừng mạnh trong thập niên đó ,với những người cuồng tín làm tai sai cho đế quốc chủ nghĩa cs ,họ đã bán nước buôn dân họ đã tự hào chiến thắng ,nhưng sự chiến thắng vinh quang đó đã mang lại cho ai , hay chỉ cho 1 nhóm đầu gấu với quyền lợi bè phái cá nhân, lợi dụng những chữ nhân dân và tự do độc lập ,có thật sự độc lập chưa ,có tự do chưa ,hay chỉ là cúc cung tận tụy cam tâm làm tôi tớ cho ngoại bang nhân dân làm chủ nhà nước tôi tớ , dân làm chủ thì nghèo sơ xác kẻ làm tôi cho dân thì giàu nứt vách đỗ tường ,thật là những từ ngữ trơ trẻn
Tên Hồ chi Minh làm gì có tư tưởng chủ nghĩa riêng !!! chỉ là 1 tên đạo văn điếm đàng xảo trá tự ca ngợi lấy chính mình , copy lại chủ nghĩa của cs đàn anh rồi tự cho là của mình ,thật không biết hổ thẹn ...
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Đầu năm mới Qúy Mão không ai muốn nghe chuyện xui, nhưng dân gian và báo chí của đảng CSVN lại chỉ nói đến những nguy cơ tiềm ẩn đang đe dọa sự sống còn của chế độ...
✱ HĐ Tham Mưu Trưởng LQ/JCS: Tổng thống Kennedy và Johnson đều không tin tưởng vào các cố vấn quân sự của họ, vì cho rằng các tướng lĩnh và đô đốc thiếu sự tinh tế về mặt chính trị - Giới quân sự bất bình vì "coi lực lượng quân sự là công cụ để thương lượng về mặt ngoại giao". ✱ McNamara: Một khi bổ sung quân số sẽ tăng thêm chi phí về nhân sự, về chính trị và kinh tế do cuộc chiến gây ra, làm suy giảm khả năng của quốc gia một khi cuộc chiến kéo dài. ✱ JCS: McNamara chủ trương tìm kiếm một giải pháp hòa đàm về cuộc chiến - thúc giục Hà Nội đi đến bàn đàm phán hòa bình...
Cái thời bao cấp (thổ tả) ấy, may quá, đã xa như dĩ vãng. Sau khi Đảng dũng cảm nhìn vào sự thực, quyết tâm đổi mới toàn diện, và cương quyết bẻ lái con tầu tổ quốc (theo hướng kinh tế thị trường) thì bộ mặt của xã hội đã hoàn toàn thay đổi ...
Hiệp định về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết ngày 27 tháng 1 năm 1973 tại Paris, gồm có 9 chương và 23 điều khoản. Nội dung mà Chính phủ Hoa Kỳ, Chính phủ VNDCCH, Chính phủ VNCH và Chính phủ CMLTMNVN đồng thuận không phải là thoả hiệp giữa hai phe thắng và thua, mà nhằm quy định việc ngưng mọi cuộc giao tranh, Hoa Kỳ rút quân trong vòng 60 ngày ra khỏi Việt Nam, QĐNDVN được ở lại miền Nam; bù lại, Hà Nội trao trả các tù binh Hoa Kỳ, VNCH và MTGPMN cùng hoạt động trên lãnh thổ của mình...
Tại sao rất ít người Việt đọc sách Việt? Tôi muốn nói đến sách văn chương, sách triết học, sách khoa học. Đây là ba nguồn kiến thức, tư tưởng lớn của nhân loại. Nếu lấy ra hết ba loại hiểu biết này, con người chỉ là đàn bò nhai lại và tranh cãi. Nếu một người không có hiểu biết nào từ ba nguồn cung cấp trên, người đó không thể khác hơn con bò. Tuy nhiên, việc này không bao giờ xảy ra.
Hôm thứ Sáu 13/1/2023 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tiếp Thủ tướng Kishida Fumio của Nhật Bản tại phòng Bầu Dục Tòa Bạch Ốc. Chương trình nghị sự của hai nguyên thủ quốc gia hẳn phải đề cập đến hiểm họa an ninh từ Trung quốc, mà cả hai quốc gia trong thời gian những năm gần đây đều đặt lên trọng tâm hàng đầu
Làm sao để giữ vững tư tưởng trong Quân đội và Công an là vấn đề sống còn năm 2023 của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN). Lý do vì năm con Mèo (Quý Mão) có Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ Khóa đảng XIII, dự trù vào khoảng tháng Sáu, để bỏ phiếu tín nhiệm các cấp Lãnh đạo từ Trung ương xuống địa phương. Cuộc bỏ phiếu này sẽ là cơ hội cho các cấp tranh đua, chạy chức, chiếm quyền lãnh đạo. Và kết quả cuộc bỏ phiếu này sẽ đặt nền tảng cho Đại hội đảng khóa XIV để bầu lên Tổng Bí thư và Bộ Chính trị mới nhiệm kỳ 2026-2031...
Chứ chả lẽ cái chết thảm thiết của bà Cát Hanh Long và của hàng bao nhiêu triệu lương dân khác nữa (ở khắp ba miền đất nước, từ hơn nửa thế kỷ nay) thì đất/trời có thể dung tha được hay sao?
✱ Lê Đức Thọ: Bây giờ về phần thỏa thuận chúng tôi đã đồng ý, chúng ta sẽ tiến hành như thế nào? ✱ Kissinger: Để tránh nhầm lẫn, chúng tôi sẽ đánh máy lại từ tiếng Anh của chúng tôi và ông có một bản sao của bản văn. Chúng tôi sẽ nỗ lực tận tâm nhất để đảm bảo rằng mọi thứ chúng ta đã đồng ý đều được hợp nhất. ✱ TT Thiệu: Nếu chúng tôi không thể ký thỏa hiệp này trước cuộc bầu cử, thời liệu Hoa Kỳ có cần phải công bố cho người dân biết rằng họ vẫn có ý định ký kết thỏa hiệp này không? ✱ TT Nixon: Tôi phải có câu trả lời của ông (TT Thiệu) trước 1200 giờ Washington, ngày 21 tháng 1 năm 1973...
Sau 13 năm, cuối cùng thì Bác sĩ David Sinclair và các đồng nghiệp đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi: Điều gì thúc đẩy quá trình lão hóa? Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cell vào ngày 12 tháng 1 năm 2023, Sinclair, giáo sư di truyền học và đồng giám đốc của Paul F. Glenn Center for Biology of Aging Research tại Trường Y Harvard (Harvard Medical School), đã phác họa ra một chiếc đồng hồ lão hóa, khi ta vặn chiều kim là có thể đẩy nhanh hoặc đảo ngược quá trình lão hóa của các tế bào.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.