Hôm nay,  
Việt Báo Online

Thông Tin Thuế Vụ Và Người Cao Tuổi

11/10/200800:00:00(Xem: 14706)
Thông Tin Thuế Vụ Và Người Cao Tuổi

 IRS/SPEC - Publication 3864

Khi đã lớn tuổi, nhất là khi tình trạng hôn nhân của quý vị có sự thay đổi, chẳng hạn, khi người phối ngẫu của quý vị qua đời; quý vị kết hôn hay ly dị ... các quy định thuế vụ liên quan đến việc khai thuế của quý vị trước đây cũng có thể đổi khác. Ảnh hưởng của những thay đổi xảy ra trong đời sống của quý vị có thể dẫn đến việc quý vị phải đóng thuế nhiều lần trong một năm và cả số tiền thuế phải đóng có thể cũng khác so với trước đây. Thông tin từ bài báo này có thể không bao gồm tất cả những điều quý vị muốn biết về những quy định thuế vụ liên quan đến các tình huống quý vị đang trải qua, nhưng những nguồn tài liệu liên quan có thể giúp vị biết được cách tìm câu trả lời cho những thắc mắc của mình, hoặc ít nhất quý vị cũng có thể nhờ người khác đọc hoặc thảo luận chung với quý vị khi cần thiết.Tôi năm nay đã ngoài 65, làm sao tôi biết được cương vị khai thuế hiện nay của tôi là gì" Và liệu tôi có cần phải khai thuê hay không"Cương vị khai thuế của quý vị có thể so sánh như một thứ hạng trong bảng phân loại những người đóng thuế, dựa vào tình trạng hôn nhân của quý vị trong ngày cuối cùng của năm thuế. Quý vị có phải khai và nộp hồ sơ thuế lợi tức Liên bang hay không sẽ  thuộc vào ba yếu tố: cương vị khai thuế (filing status), tuổi tác (age) và tổng lợi tức trong năm (gross income) của quý vị. Khi cương vị khai thuế của quý vị thay đổi, chẳng hạn khi người phối ngẫu của quý vị qua đời, khi quý vị kết hôn hay ly dị, mức lợi tức phải đóng thuế của quý vị cũng thay đổi.Muốn biết rõ hơn các chi tiết liên quan đến các vấn đề miễn giảm cá nhân, mức thuế giảm tiêu chuẩn và việc khai thuế, xin tham khảo thêm ấn bản số 501 của Sở Thuế Vụ Liên bang (IRS Publication 501 - Exemptions, Standard Deduction, and Filing Information).Những nguồn thu nhập nào được xem là lợi tức"Nói chung, khi nhận được một nguồn lợi tức, người nhận đều phải khai và đóng thuế, trừ khi nguồn thu nhập này được miễn thuế theo quy định của luật pháp. Ví dụ, tiền bồi thường bảo hiểm nhân thọ ít khi phải đóng thuế, nhưng một phần phúc lợi an sinh xã hội có thể phải đóng thuế và tiền phân phối hưu cũng có thể xem như  một nguồn lợi tức.Xin đọc thêm tài liệu liên quan trên ấn bản số 554 (IRS Publication 554 - Older Americans' Tax Guide) để hiễu rõ hơn những vân đề liên quan đến lợi tức của người cao tuổi.Tôi có cần phải đóng thuế phỏng định trên nguồn lợi tức nhận được hay không"Những thay đổi về cương vị khai thuế và lợi tức có thể đồng nghĩa với việc quý vị nợ thuế. Nếu số tiền thuế phải đóng của quý vị nhiều hơn $1,000, quý vị cần phải đóng thuế nhiều lần trong năm.Ấn bản 1040-ES sẽ giúp quý vị tính được số tiền thuế phỏng định phải đóng và chu kỳ đóng thuế cho mỗi quý (IRS Form 1040-ES - Estimated Tax). Ngoài ra, quý vị có thể tham khảo thêm tài liệu liên quan đến hai loại thuế tạm thu và phỏng định trên ấn bản số 505 (IRS Publication 505 - Tax Withholding and Estimated Tax).Làm sao tôi có thể khai để trừ thuế cho các chi phí y tế"Nếu quý vị có thể liệt kê các chi phí trong năm trên hồ sơ thuế, quý vị có thể khai trừ thuế cho một số các khoản tiền thuốc mua theo toa, chi phí thăm khám bệnh của bác sĩ, nha sĩ và tiền trả cho bệnh viện nếu chương trình bảo hiểm của quý vị không trả cho các phí tổn này.  Ấn bản 502 cung cấp cho quý vị danh sách của các chi phí y tế được khai để trừ thuế (IRS Publication 502 - Medical and Dental Expenses).Trường hợp tôi bán một căn nhà do tôi sở hữu, tôi có phải khai để đóng thuế hay không"Khi bán nhà, nếu có lời, mức miễn thuế dành cho mỗi người có thể là $250,000. Trường hợp quý vị khai chung hồ sơ thuế với người khác, số tiền lời khi bán nhà được miễn thuế có thể lên đến $500,000.Thông tin về vấn đề này ghi trên ấn bản số 554 (IRS Publication 554 Older Americans' Tax Guide).Có những tín thuế đặc biệt nào dành cho người cao tuổi hay không"Nói chung, các tín thuế giúp giảm số tiền thuế quý vị phải đóng. Một số các tín thuế có thể giúp người thọ thuế nhận thêm tiền từ chính phủ Liên bang dưới dạng tiền refund, ngay cả khi quý vị phải đóng một khoản tiền thuế nhỏ, hoặc khi quý vị không nợ thuế.Tín thuế EITC thường dành cho những người lao động có nguồn thu nhập thấp. Nếu quý vị có trẻ em đủ tiêu chuẩn khai trên hồ sơ thuế, số tiền nhận được có thể nhiều hơn. Trẻ đủ tiêu chuẩn có thể là con hoặc là cháu của quý vị. Nếu quý vị không có con hay cháu đủ tiêu chuẩn, quý vị phải còn dưới 65 tuổi mới có thể nhận được tín thuê EITC.Muốn biết rõ hơn các chi tiết liên quan đến tín thuê EITC, xin tham khảo thêm ấn bản 596 (IRS Publication 596 - Earned Income Credit).Trong một số các trường hợp khi lợi tức của quý vị thật thấp, tín thuế dành cho người cao tuổi và người bị tàn tật có thể làm giảm số tiền thuế quý vị phải đóng.Chi tiết liên quan loại tín thuế này được trình bày trên ấn bản 524 (Publication 524 - Credit for the Elderly or the Disabled).Vào năm người chồng/vợ của tôi qua đời, những vấn đề liên quan đến thuế lợi tức nào tôi cần phải biết để khai thuế"Nếu người phối ngẫu của quý vị qua đời vào năm ngoái, và đến cuối năm thuế quý vị chưa tái giá với ai, quý vị có thể khai chung hồ sơ thuế với người phối ngẫu đã quá cố. Với một hồ sơ thuế khai chung, người thọ thuế thường phải đóng thuế ít hơn.Chi tiết liên quan đến vấn đề này được trình bày trên ấn bản 559, xin quý vị tham khảo thêm để có thể hiểu rõ hơn việc khai một hồ sơ thuế chung cũng như trách nhiệm phải đóng số tiền thuế đến hạn (IRS Publication 559 - Survivors, Executors and Administrators).Tôi có nên quá lo lắng về loại thuế đánh trên tài sản của người quá cố hay không" Nếu tôi tặng quà cho người khác tôi có phải đóng thuế hay không"Nói chung, quý vị chỉ phải khai thuế cho những tài sản nhận được từ người quá cố khi giá trị của số tài sản này vượt quá mức quy định phải đóng thuế. Xin tham khảo ấn bản 950 trình bày các chi tiết liên quan đến loại thuế quà tặng thuế tài sản (Publication 950 - Introduction to Estate and Gift Taxes).Nếu quý vị tặng quà cho vợ hay chồng của mình, quý vị không phải đóng thuế trên giá trị món quà. Nhưng nếu quý vị tặng quà cho bất kỳ người nào khác, quý vị có thể phải đóng loại thuế quà tặng nếu giá trị món quà tặng cho mỗi người lớn hơn mức giá trị quy định phải đóng thuế trong năm.Ấn bản 950 cung cấp nhiều thông tin cập nhật về loại thuế quà tặng và thuế tài sản của người quá cố.Các loại chứng từ khai thuế hay chứng từ liên quan đến tài chính nào tôi cần phải lưu giữ" Và thời gian lưu giữ các chứng từ thường bao lâu"Quý vị nên giữ lại các hóa đơn (receipts), các chi phiếu đã thanh toán (cancelled checks), và bất cứ loại chứng từ nào giúp quý vị có được một hồ sơ thuế chính xác và đầy đủ.Thời gian lưu giữ thường ít nhất là 3 năm, và nói chung quý vị nên lưu giữ các chứng từ khai thuế nào cần để chứng minh các chi tiết quý vị khai trên hồ sơ thuế. Thông tin liên quan đến việc lưu giữ các chứng từ khai thuế được giới thiệu trên ấn bản 552 (IRS Publication 552 - Recordkeeping for Individuals).Giả sử tôi phải thuê người đến phụ giúp tôi những công việc vặt ở nhà, tôi có cần phải khai thuế cho họ không" Trường hợp tôi nhận làm thêm một số việc để lấy tiền tôi có phải đóng thuế hay không"Nếu quý vị thuê người đến nhà giúp việc, chẳng hạn, người lau dọn nhà cửa (housekeeper), người giúp săn sóc sức khỏe cho quý vị (caregiver), hay người làm vườn (gardener), quý vị có thể phải đóng thuế lao động cho họ. Quý vị cũng có thể phải giữ lại tiền thuế tạm thu và thuế y tế từ lương quý vị trả cho họ.Những hướng dẫn thuế vụ liên quan đến vấn đề này trình bày trên ấn bản 926 (IRS Publication 926 - Household Employer's Tax Guide).Khi đã cao tuổi, bất cứ nguồn lợi tức nào quý vị nhận được từ những công việc không thường nhật (odd jobs) đều được xem như nguồn thu nhập từ nghề nghiệp tự doanh (self-employment income). Nếu nguồn lợi tức nhận được trong một năm từ những công việc làm thêm này nhiều hơn $400, quý vị có thể phải đóng loại thuế tự doanh (self-employment tax) ngay cả khi quý vị đã đủ tuổi nhận phúc lợi an sinh xã hội hay phúc lợi y tế dành cho người cao tuổi.Chi tiết về chủ đề này có thể tìm thấy trên ấn bản 533 (IRS Publication 533 - Self-Employment Tax).Ngoài những điều kể trên, còn những vấn đê nào liên quan đến thuế vụ tôi cần phải biết"Quý vị có thể có những thắc mắc liên quan đến việc ủy quyền cho luật sư hay người đại diện của mình giúp giải quyết các vấn đề thuế vụ, vấn đề nợ khó đòi hay những vấn đề thuế vụ khác, xin liên lạc với những số điện thoại dưới đây, hay vào mạng điện tử để truy cập những thông tin cần thiết.Thật dễ dàng để có được các tài liệu thuế vụ bằng giấy, quý vị chỉ cần nhấc điện thoại và gọi số miễn phí ghi dưới đây, hoặc vào trang điện tử www.irs.gov để đọc ttuy cập nguồn thông tin cần thiết.Khi cần các mẫu đơn, xin vui lòng gọi số: 1-800-TAX-FORM hay (800-829-3676).Khi muốn hỏi về các chi tiết thuế vụ, xin gọi: 1-800-TAX-1040 hay (800-829-1040).Quý vị có thể nhận được các dịch vụ cố vấn thuế dành cho người cao tuổi. Chương trình TCE (Tax Counseling for the Elderly) do các chuyên viên tình nguyện tại địa phương làm việc để giúp khai những hồ sơ thuế đơn giản của quý vị. Chương trình này hoạt động từ đầu tháng Hai đến giữa tháng Tư hằng năm. Xin gọi số: 1-800-TAX-1040 để biết được địa chỉ của các văn phòng khai thuế TCE gần nơi quý vị cư ngụ.

13/11/2019(Xem: 497)
Phật tử đến chùa đã quen dần với hình ảnh Đức Phật Di Lặc có sáu chú điệu (lục tặc: 6 tên giặc) chơi giỡn, thọc loét và ngoáy rún của ngài. Hình ảnh đã để lại một bài học chánh niệm tự tại rất dễ thương.
13/11/2019(Xem: 217)
Ngày 09 tháng 11 năm 1989 – nhân dân Đức hai miền đã phá sập bức tường Bá Linh. Một sự kiện lịch sử dẫn tới thống nhất nước Đức sau đó 11 tháng và một loạt cách mạng lật đổ chế độ CS độc tài các nước Đông Âu và Liên Xô.
13/11/2019(Xem: 166)
Nền kinh tế Anh tăng trưởng yếu nhất gần 1 thập kỷ trong quý 3 vừa qua, khi những bấp bênh xung quanh vụ "ly dị" chưa có hồi kết giữa Anh với Liên minh Châu Âu (EU) – hay còn được gọi là Brexit - tiếp tục đè nặng lên các hoạt động kinh tế.
13/11/2019(Xem: 260)
MEXICO - TT Morales bị tố cáo gian lận bầu cử, bị quần chúng xuống đường biểu tình bao vây.
13/11/2019(Xem: 279)
KASTANIES, Hy Lạp - 1 công dân Mỹ tình nghi là ISIS bị trục xuất kẹt tại biên giới Hy Lạp. Người này bị đuổi khỏi nhà tù hôm Thứ Hai 11/11 theo chủ trương của chính quyền Erdogan đã loan báo. Cảnh sát Hy Lạp cho biết: anh ta bị từ chối khi định vượt qua biên giới tại thị trấn Kastanies.
13/11/2019(Xem: 231)
JERUSALEM - Phi cơ Israel không tập dải Gaza, gây thiệt mạng 1 cấp chỉ huy jihad của Palestine.
13/11/2019(Xem: 402)
IDLIB - Lực lượng Hoa Kỳ tại miền bắc Syria tăng cường khả năng chiến đấu trước các mối đe dọa mới.
13/11/2019(Xem: 425)
HONG KONG - 1 nhóm băng đảng nổi lên tại khu tài chính của đặc khu Hong Kong 1 ngày sau khi 2 người biểu tình bị đánh bị thương.
13/11/2019(Xem: 184)
KABUL - TT Ghani tuyên bố qua làn sóng truyền hình ngày 12/11: quyết định phóng thích 3 nhân vật Taleban để 1 công dân Mỹ và 1 giáo sư Anh được trả tự do.
13/11/2019(Xem: 792)
ATLANTA - Cựu TT Jimmy Carter đi cấp cứu tối Thứ Hai 11/11.
13/11/2019(Xem: 260)
WASHINGTON - Năm 2018 ghi kỷ lục 27 năm của tội ác giết người do tư tưởng hiềm khích gây ra.
13/11/2019(Xem: 398)
WASHINGTON - Tòa tối cao đã nghe điều trần trường hợp di dân vị thành niên trong chương trình DACA thời Obama (liên quan 700,000 di dân không có người lớn đi kèm) mà Bạch Ốc tìm cách giải tán từ 2017.
13/11/2019(Xem: 952)
WASHINGTON - Các nhà lập pháp của 2 đảng cùng đối diện thách thưc, trong lúc Hạ Viện điều tra luận tội TT Trump bắt đầu mở điều trần công khai.
13/11/2019(Xem: 377)
WASHINGTON - Ông Mick Mulvaney, là quyền chánh văn phòng của nội các Trump, tuyên bố hôm Thứ Ba 12/11 là sẽ không theo đuổi phiên tòa chống lại trát đòi của Hạ Viện.
13/11/2019(Xem: 249)
WASHINGTON - Ông Mark Sanford, là cựu thống đốc South Carolina và là dân biểu Cộng Hòa, loan báo 2 tháng trước ý định thách thức TT tại chức cùng đảng. Nhưng nay ông đã ngưng tranh cử.
Tin công nghệ
Khoảng đầu tháng 11/2019, một cuộc tranh cãi nổ ra bên trong Nhà Trắng về cách để đánh bại cuộc điều tra luận tội Trump do đảng Dân chủ dẫn dắt.
Yongsan là vùng đất ở trung tâm Seoul, nhưng không thuộc quyền kiểm soát của Hàn Quốc suốt gần 70 năm.
Khoảng đầu tháng 11/2019, một nghiên cứu mới được công bố đã đưa ra kết luận rằng nhạc giao hưởng có thể tạo ra các ảnh hưởng tốt đến thai nhi trong bụng mẹ.
Trong Chiến Tranh Lạnh, Mỹ đã 67 lần ném bom nguyên tử xuống quần đảo Marshall để thử nghiệm, và khi chán vũ khí hạt nhân, họ ném xuống đây vũ khí sinh học.
Ngoại trưởng Mexico cho rằng quân đội Bolivia đã đảo chính khi phá vỡ hiến pháp, gây áp lực buộc Tổng thống Morales từ chức.
Khoảng đầu tháng 11/2019, theo một báo cáo của Wall Street Journal, Google có một bộ phận bí mật tên là Project Nightingale, đang tiến hành thu thập dữ liệu sức khỏe cá nhân của hàng triệu người dùng tại Mỹ.
Nền kinh tế Anh tăng trưởng yếu nhất gần 1 thập kỷ trong quý 3 vừa qua, khi những bấp bênh xung quanh vụ "ly dị" chưa có hồi kết giữa Anh với Liên minh Châu Âu (EU) – hay còn được gọi là Brexit - tiếp tục đè nặng lên các hoạt động kinh tế.
Khoảng đầu tháng 11/2019, tàu ngầm USS Grayback của Mỹ bị đắm từ Thế chiến II được các nhà thám hiểm thuộc dự án Lost 52 tìm thấy ngoài khơi bờ biển Okinawa.
Theo đó, nhà chức trách phạt UBS số tiền 400 triệu Đôla Hồng Kông, tương đương 51 triệu USD, và yêu cầu ngân hàng bồi thường 200 triệu Đôla Hồng Kông cho khách hàng.
Khoảng đầu tháng 11/2019, các nhà khoa học tại trường đại học Waterloo, Canada đã phát triển được một loại cảm biến có thể nhận diện và báo động cho người khác khi nó phát hiện ra có trẻ em hoặc thú cưng bị nhốt trong xe.
Khoảng đầu tháng 11/2019, thẻ tín dụng Apple Card đang bị các cơ quan quản lý tài chính điều tra, sau khi có những phản hồi về việc thuật toán của Apple khi cho vay phân biệt đối xử với phụ nữ.
Khoảng đầu tháng 11/2019, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc bác bỏ thông tin Seoul muốn xem xét lại việc chấm dứt Thỏa thuận Chia sẻ Thông tin Tình báo Quân sự với Tokyo.
Nhật Bản đang có kế hoạch biến Fukushima trở thành trung tâm sản xuất điện gió và điện Mặt Trời.
Khoảng đầu tháng 11/2019, giới chức hai bang Queensland và New South Wales ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi 120 đám cháy rừng bùng phát.
Khoảng đầu tháng 11/2019, quốc vương Jordan Abdullah tuyên bố không tiếp tục cho Israel thuê đất tại hai khu vực Ghamr và Baqura theo thỏa thuận từ 25 năm trước.