Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Hỗ Trợ Thuế Vụ Giúp Các Chủ Nhà Lao Đao Vì Nợ

18/03/200900:00:00(Xem: 3625)
Hỗ Trợ Thuế Vụ Giúp Các Chủ Nhà Lao Đao Vì Nợ   
Thúy Chi - IRS/SPEC/Publication 4705
Các giải pháp tha nợ thế chấp giúp nhiều gia đình không phải khai thuế trên tiền xóa nợ nhà.
Theo quy định liên quan đến bộ luật giải nợ, chủ nhà với món nợ vay thế chấp đã được xóa nợ một phần hay toàn bộ có thể khai để được đặc biệt hỗ trợ thuế với mẫu đơn 982 (Form 982 - Reduction of Tax Attributes) gởi chung trong hồ sơ khai thuế lợi tức Liên bang.
Thường thường, số tiền nợ được xóa bỏ sẽ trở thành lợi tức phải khai thuế của người được xóa nợ, nhưng chiếu theo Bộ Luật Giải Nợ Vay Thế Chấp Nhà ban hành năm 2007, người thọ thuế có thể miễn khai số nợ lên đến $2 triêu mỹ kim liên quan đến căn nhà dùng làm nơi cư ngụ chính. Nếu là người kết hôn khai riêng hồ sơ thuế, mức cao nhất có thể khai miễn lợi tức là $1 triệu mỹ kim. Xin tham khảo thêm các hướng dẫn sử dụng mẫu đơn 982 để biết rõ hơn các chi tiết liên quan.
Các món nợ nhà ở chính đủ tiêu chuẩn được tha nợ
Tiền vay nợ phải được dùng để mua, xây hay đại tu (sửa chữa đáng kể) căn nhà là nơi cư ngụ chính của người thọ thuế và phải được thế chấp bằng chính căn nhà đó. Khoản nợ vay qua tái thế chấp một món nợ đủ tiêu chuẩn khác (debt used to refinance qualifying debt) cũng đủ điều kiện được miễn khai lợi tức, nhưng mức cao nhất được miễn chỉ bằng số nợ cũ đã vay khi mua căn nhà ở chính, tính đến trước ngày căn nhà này được tái thế chấp.
Cũng như món nợ nhà được tha sau khi căn nhà bị tịch thu, khoản nợ được giảm qua việc định giá lại khoản nợ đã vay mua nhà (mortgage restructuring) cũng có thể đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ thuế. Trong hầu hết các trường hợp, các chủ nhà đủ tiêu chuẩn chỉ cần điền một vài dòng trên mẫu đơn 982.
Tất cả các món nợ được tha trên căn nhà thứ hai (second homes), nhà/tài sản cho thuê (rental property), nhà/bất động sản sử dụng vào mục đích kinh doanh (business property), nợ tín dụng (debt on credit cards) hay nợ xe (car loans) đều không thuộc quy định hỗ trợ thuế mới ban hành này. Tuy nhiên, trong một số các trường hợp, cũng có các loại hỗ trợ thuế khác người thọ thuế có thể nhận được, chẳng hạn, các khoản nợ khai phá sản. Xin tham khảo thêm mẫu đơn 982 để biết rõ hơn các chi tiết liên quan đến vấn đề này.
Mẫu đơn báo nợ được tha (Form 1099-C - Cancellation of Debt)
Người mượn nợ có khoản tiền vay được tha hay giảm sẽ nhận được một mẫu báo cáo tài chính vào cuối năm do chủ nợ gởi đến cho họ (Form 1099-C). Chủ nợ buộc phải hoàn tất và gởi mẫu đơn này đến người vay nợ trước ngày 31 tháng 1. Theo Luật, mẫu đơn này phải nêu rõ số nợ đã được tha, và thị giá của bất kỳ loại tài sản nào đã được xóa nợ qua quá trình tịch thu nhà để trừ nợ (foreclosure).
Người có nợ cần phải xem xét kỹ mẫu đơn 1099-C nhận được. Nếu thấy bất cứ điều gì ghi trên mẫu đơn này không đúng, người có nợ cần phải báo ngay cho chủ nợ biết. Đặc biệt người có nợ cần phải chú trọng vào số nợ đã được xóa ghi trên ô số 2 (Box 2) của mẫu đơn và giá trị căn nhà của mình ghi trên ô số 7 (Box 7).
Mẫu đơn báo tài sản được thu hồi  hay từ bỏ (Form 1099-A - Acquisition or Abandonment of Secured Property)
Người vay nợ có nhà hay tài sản bị chủ nợ thu hồi để trừ nợ có thể nhận được một mẫu 1099-A (Form 1099-A). Khi căn nhà bị tịch thu hay trở thành tài sản sở hữu của người khác, xem như đã xảy ra việc mua bán tài sản này. Người vay nợ có thể có lời theo cách dàn xếp này. Nếu căn nhà bị tịch thu hay trở thành tài sản của người khác trong cùng một năm (theo lịch), món nợ được xóa bỏ liên quan đến việc thu hồi tài sản để bãi nợ, chủ nợ có thể gởi đến con nợ cả hai mẫu đơn 1099-A và 1099-C, hoặc chỉ gởi một mẫu 1099-C. Xin tham khảo thêm ấn bản 523 về việc bán nhà ở để biết rõ hơn các chi tiết cần thiết (Publication 523 - Selling Your Home).
Những câu hỏi liên quan đến bộ luật giải nợ  "THE MORTGAGE FORGIVENESS DEBT RELIEF ACT"
1. Bộ Luật Tha Nợ Vay Mua Nhà - the Mortgage Forgiveness Debt Relief Act of 2007 - là gì"
Bộ Luật "Mortgage Forgiveness Debt Relief Act" về giải nợ các khoản tiền vay thế chấp, được quốc Hội Hoa Kỳ thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2007 cho phép miễn khai trên hồ sơ thuế các khoản nợ đã được tha liên quan đến việc thay đổi các quy định về khoản tiền vay (modification of the terms of the mortgage) hay những căn nhà ở bị xiết nợ (fore-closure on your principal residence).
2. Xin giải thích rõ hơn ý nghĩa của việc giải nợ"
Thông thường khi một khoản nợ được chủ nợ tha (forgiven) hay xóa bỏ (canceled), người được tha nợ phải khai thuế cho số tiền được tha như một nguồn lợi tức nhận được trong năm. Bộ Luật năm 2007 về Giải Nợ Thế Chấp Nhà Ở cho phép người thọ thuế được miễn đóng thuế trên số nợ được xóa với điều kiện khoản nợ được xóa bỏ là món nợ từ số tiền vay liên quan đến căn nhà là nơi cư ngụ chính của quý vị.

3. Có phải bộ luật này áp dụng cho tất cả những người có những khoản nợ vay mua nhà đã được tha nợ"
Như đã nêu, không phải tất cả các món nợ vay mua nhà nào cũng được miễn thuế. Bộ Luật về Giải Nợ năm 2007 ghi rõ chỉ những khoản nợ đã được xóa bỏ nào liên quan đến các khoản tiền vay dùng để mua, xây, hay sửa chữa phần lớn căn nhà nơi quý vị cư ngụ. Các khoản tiền vay được tha và miễn khai thuế cũng bao gồm số tiền vay tái thế chấp nhà (refinance debt) để lấy tiền mua, xây, sửa chữa hay tân trang nơi cư ngụ chính của quý vị.
4. Những người có các món nợ tái thế chấp nhà (refinance) có được tha nợ hay không"
Về số tiền vay tái thế chấp, số tiền được miễn khai thuế sẽ chỉ bằng số tiền vốn quý vị đã vay trên món nợ vay thế chấp cũ (balance of the old mortgage) tính trước ngày quý vị tái thế chấp căn nhà (immediately before the refinancing).
5. Có phải quy định này chỉ áp dụng cho những món nợ đã được xóa hay tha trong năm 2007 mà thôi"
Những quy định về giải nợ thế chấp nhà của bộ luật năm 2007 áp dụng chung cho các món nợ vay mua nhà đã được xóa trong các năm 2007, 2008 và 2009. Bộ Luật tiếp theo liên quan đến việc giúp ổn định kinh tế quốc gia ra đời năm 2008 - The Emergency Economic Stabilization Act of 2008 đã gia hạn thời gian có hiệu lực đến năm 2012.
6. Trường hợp tôi được ngân hàng giải nợ cho số tiền tôi vay mua nhà, tôi có cần phải khai số tiền này trên hồ sơ khai thuế của tôi hay không"
Nếu được ngân hàng giải nợ cho số tiền vay mua căn nhà chính, người thọ thuế vẫn phải khai số tiền được xóa nợ trên hồ sơ thuế của mình. Số tiền này cũng đồng thời được khai trên mẫu đơn 982. Quý vị phải kèm mẫu đơn 982 chung với hồ sơ thuế lợi tức của năm.
7. Tôi có phải điền đầy đủ tất cả các chi tiết trên mẫu đơn dùng để khai giải nợ 982 hay không"
Mẫu đơn 982 (Form 982, Reduction of Tax Attributes Due to Discharge of Indebtedness (and Section 1082 Adjustment), còn được sử dụng vào những trường hợp khác ngoài việc khai số tiền vay thế chấp nhà được xóa bỏ. Nếu căn nhà ở chính của quý vị bị tịch thu (foreclosre), và ngân hàng xóa nợ cho quý vị, quý vị chỉ cần phải điền vào dòng 1e và dòng số 2 của mẫu đơn. Nếu quý vị vẫn sở hữu căn nhà của quý vị và được thay đổi một số các quy định về số nợ vay do đủ điều kiện đực giải nợ, quý vị sẽ điền thông tin trên các dòng 1e, dòng số 2 và dòng số 10b. Khi nộp hồ sơ thuế quý vị cũng sẽ phải kèm theo mẫu đơn 982 đã điền theo yêu cầu.
8. Làm sao chúng tôi có được mẫu đơn này"
Người thọ thuế có thể in mẫu đơn này trực tiếp từ mạng thông tin điện tử của Sở Thuế Vụ tại địa chỉ www.irs.gov. Quý vị cũng có thể gọi số 1-800-829-3676 để yêu cầu cơ quan thuế vụ gởi mẫu đơn đến tận nhà của quý vị. Thời gian từ ngày yêu cầu gởi đơn đến khi nhận được đơn có thể từ 7 đến 10 ngày.
9. Làm sao tôi biết được hay tính ra số tiền nợ được tha là bao nhiêu"
Chủ nợ của quý vị sẽ phải gởi cho quý vị một giấy báo tha nợ (Form 1099-C - Cancellation of Debt) trước ngày 31 tháng 1. Số nợ được tha hay xóa bỏ ghi trên ô số 2 của mẫu đơn này (Box 2). Nếu món nợ này hoàn toàn đủ tiêu chuẩn xóa nợ nhà ở chính, số tiền ghi trên Box 2 thường sẽ là số tiền quý vị khai trên các dòng số 2 và dòng 10b của mẫu đơn 982 nếu sử dụng.
10. Tôi có thể miễn khai số nợ được tha từ căn nhà thứ hai, nợ tín dụng hoặc nợ xe hay không"
Nợ từ căn nhà thứ hai, nợ thẻ tín dụng hay nợ mua xe không thuộc điều luật này. Chỉ các khoản nợ quý vị vay để mua, xây, hay nâng cấp căn nhà chính nơi quý vị cư ngụ mới được miễn khai lợi tức. Các khoản nợ tái thế chấp (refinance debt) liên quan đến các mục đích mua, xây, sửa nhà ở chính cũng được xem là nợ đủ tiêu chuẩn được miễn.
11. Nếu một phần của món nợ đã được xóa bỏ không đủ tiêu chuẩn miễn khai lợi tức theo quy định của bộ luật tha nợ này, có thể nào số nợ ấy đủ tiêu chuẩn miễn khai dưới một quy định khác không"
Có thể, khi món nợ được tha hội đủ các tiêu tiêu chuẩn "vỡ nợ" (insolvency) được miễn thuế. Thông thường, người thọ thuế không cần phải khai lợi tức cho các món nợ đã được hủy bỏ khi họ không có khả năng trả nợ. Một người thọ thuế bị vỡ nợ khi tất cả các món nợ phải trả nhiều hơn tổng giá trị các tài sản người này sở hữu. Số nợ được tha có thể đủ tiêu chuẩn miễn khai lợi tức nếu khoản nợ được giải này nằm trong danh sách các món nợ khai phá sản chiếu theo Quyền Được Khai Phá Sản (Title 11), hoặc nếu món nợ là loại nợ nông nghiệp đủ tiêu chuẩn. Nếu quý vị tin rằng quý vị đủ tiêu chuẩn áp dụng những ngoại lệ này, xin tham khảo thêm mẫu đơn 982 (Form 982).
12. Số tiền nợ từ căn nhà ở chính đủ tiêu chuẩn được tha và không phải khai để đóng thuế lợi tức cũng có một giới hạn nhất định phải không"
Mức cao nhất dành cho các món nợ nhà ở chính đủ tiêu chuẩn được tha nợ là $2 triêu mỹ kim ($1 triêu nếu quý vị là người kết hôn khai riêng hồ sơ thuế).

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tôi tha phương cầu thực đã lâu nên tiếng mẹ đẻ không khỏi có phần giới hạn. Bữa qua, đứng xếp hàng ở chợ chờ trả tiền thùng bia, chợt nghe loáng thoáng dăm câu đối thoại của mấy người đồng hương mà không khỏi có đôi chút băn khoăn: Vậy chớ chị thuộc diện gì? Nào có “thuộc diện” gì đâu. Mình chỉ là loại … ăn theo thôi mà! Về nhà, xem qua tự điển thì thấy Soha định nghĩa (“ăn theo”) thế này: Khẩu ngữ: Được hưởng hoặc có được nhờ dựa theo cái khác, người khác, không phải do tự bản thân có hoặc làm nên: “Nước lên cá đuối ăn theo, Lái buôn hết gạo bỏ neo cầm chừng.” (Cdao)
Lời người dịch: Các lý giải của Jude Blanchette và Richard McGregor về sự ra đi và kế vị của Tập Cận Bình trong tương lai là một đóng góp hữu ích cho độc giả quan tâm đến sự nghiệp chính trị của Nguyễn Phú Trọng và sự thống trị của ĐCSVN, vì không có sự khác biệt to lớn trong hệ thống chính trị của Trung Quốc và Việt Nam. Nhưng hai tác giả không nêu lên một khía cạnh thời sự đang tác động cho tình thế là dịch bịnh COVID-19. Cả hai ĐCSTQ và ĐCSVN đều luôn tự hào về các thành tích kinh tế toả sáng mà không cần cải cách tự do chính trị và tự tuyên dương là “cường quốc chống dịch bịnh” hữu hiệu hơn các nước dân chủ phương Tây. Hiện nay, biến chuyển thảm khốc về dịch bịnh tại Việt Nam cho thấy một sự thật khác hẳn và giúp cho người dân có một cơ hội để nhận định đúng đắn hơn về sự lãnh đạo của ĐCSVN.
Ở độ cao hơn 46,000 feet tức là cao hơn 14 kilomets trên vùng sa mạc khô cằn của tiểu bang New Mexico, chiếc phi thuyền không gian màu trắng và bạc đã được hỏa tiễn phóng lên hướng về bầu khí quyển của Trái Đất, cỡi lên một chòm khói khí đốt và nhiên liệu cao su cứng đang cháy rực, theo ký giả Michael Greshko của báo National Geographic. Một vài phút sau, 2 phi công và 4 hành khách của phi thuyền, gồm tỉ phú Richard Branson, đã trôi trên bề mặt của hành tinh chúng ta hơn 53 dặm, tức hơn 85 cây số là độ cao đủ để nhìn thấy độ cong của Trái Đất và trượt qua mối ràng buộc của hấp lực, trong vòng ít nhất vài phút. Chiếc phi thuyền lấp lánh đó -- Virgin Galactic’s V.S.S. Unity – được phóng vào không trung từ một chiếc máy bay lớn hơn để đạt tới độ cao hơn 53 dặm trên bầu trời. Khi nó hoàn tất đường phóng lên, nó xoay cặp đuôi của nó lại, sắp xếp lại hình dạng chiếc phi thuyền để cho phép nó rơi trở lại thượng tầng khí quyển như một trái banh vũ cầu. 15 phút sau khi tách khỏi phi thuyền mẹ,
Câu chuyện của Giannis Antetokounmpo cũng là câu chuyện của những người di dân Mỹ. Bất kể đến từ đâu, bất kể màu da, bất kể chủng tộc, giá trị của người di dân chỉ có thể được đánh giá trên sự phấn đấu và những đóng góp của họ cho quê hương mới.
Như vậy, thì “mạng xã hội” đã lũng đoạn thành công và làm tha hóa đảng Cộng sản chưa, hay là, nói như lời để lại ngày 15/09/2017 của Cố Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Đại sứ của CSVN tại Bắc Kinh (Trung Cộng) rằng: ”ĐCSVN nay đã hoàn toàn biến chất, trở nên quá hư hỏng, khó có thể sửa chữa được! Đảng đã đánh mất mình, không còn xứng đáng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội nữa.”
Sóng radio, sóng ánh sáng lan tỏa trong không gian như thế nào ta đã biết. Chỉ còn một thắc mắc: Nguyên do nào khiến một vi phân tử, thí dụ như photon, “bay” nhanh đến thế – có thể nhanh nhất trong Vũ Trụ. Theo truyền thống, trước hết, thỉnh ý tiền nhân. Lên Gúc, tra cứu sách báo khoa học, không thấy các ngài – như Einstein, Newton – dạy bảo gì rõ ràng, dứt khoát về vụ này. Đành trông chờ ở các bậc cao minh của thời đại chúng ta.
Trong bóng hậu trường đàm phán có các sự thật khác mà hồi ký của Khrushchev hé lộ một phần trong chi tiết. Khrushchev kể lại nội dung trao đổi giữa Chu Ân Lai với Hồ Chí Minh. Về diễn tiến trận Điện Biên Phủ, Hồ Chí Minh cho biết tình hình chiến sự là tuyệt vọng, nếu không ngừng bắn sớm, Việt Minh không thể chống Pháp trong lâu dài. Trước nguy cơ này, Viêt Minh, khi cùng đường, có thể tháo chạy qua biên giới tìm nơi trú ẩn và xin Trung Quốc tiến quân sang Việt Nam, như đã làm ở Triều Tiên.
Với riêng những người dân Việt Nam, còn có thêm câu trả lời rằng, chính phủ Mỹ của tổng thống Joe Biden hiện nay cũng là một ân nhân khi đã viện trợ và chấp thuận các hãng chế tạo thuốc ngừa Covid của Mỹ được phép bán thuốc cho Việt Nam vì nội các tiền nhiệm của Trump đã từ chối tham gia chương trình viện trợ nhân đạo COVAX cho thế giới. Chích mũi thuốc Pfizer hay Moderna, hy vọng người dân Việt Nam sẽ nhớ đến điều này.
Đạo đức của thị trường không phải kinh doanh lương thiện mà chính ở chổ đầu tư khôn ngoan và chính chắn sẽ được thị trường tưởng thưởng, bằng ngược lại liều lỉnh hay lảng phí sẽ bị đào thải. Bàn tay vô hình thường xuyên tẩy sạch các sai lầm thì thị trường mới sinh hoạt tự do và lành mạnh. Sách báo kinh tế Hoa Kỳ lại nhắc đến “moral hazard” hay là rủi ro đạo đức. Giống như cháu hư tại bà tức có can thiệp từ bên ngoài - thường là do bàn tay hữu hình của nhà nước – dung dưỡng bao che khiến thị trường trở nên ỷ lại không cải sửa thói hư tật xấu. Thị trường không tự sửa sai sẽ có ngày vấp ngã giết chết nền kinh tế.
“Các ‘đại gia’ đó đã trở về Việt Nam từ thập niên 1990 khi đất nước bắt đầu mở cửa để đổi mới. Họ đầu tư chủ yếu vào bất động sản và xây dựng quan hệ là hai thứ tài sản có lợi nhất trong thời quá độ. Với túi tiền và kinh nghiệm tham nhũng ở Liên Xô và Đông Âu cũ, họ là những người cơ hội (như ‘carpetbaggers’) đặc trưng của thời kỳ tích tụ tư bản hoang dã.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.