Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Hỗ Trợ Thuế Vụ Giúp Các Chủ Nhà Lao Đao Vì Nợ

18/03/200900:00:00(Xem: 3664)
Hỗ Trợ Thuế Vụ Giúp Các Chủ Nhà Lao Đao Vì Nợ   
Thúy Chi - IRS/SPEC/Publication 4705
Các giải pháp tha nợ thế chấp giúp nhiều gia đình không phải khai thuế trên tiền xóa nợ nhà.
Theo quy định liên quan đến bộ luật giải nợ, chủ nhà với món nợ vay thế chấp đã được xóa nợ một phần hay toàn bộ có thể khai để được đặc biệt hỗ trợ thuế với mẫu đơn 982 (Form 982 - Reduction of Tax Attributes) gởi chung trong hồ sơ khai thuế lợi tức Liên bang.
Thường thường, số tiền nợ được xóa bỏ sẽ trở thành lợi tức phải khai thuế của người được xóa nợ, nhưng chiếu theo Bộ Luật Giải Nợ Vay Thế Chấp Nhà ban hành năm 2007, người thọ thuế có thể miễn khai số nợ lên đến $2 triêu mỹ kim liên quan đến căn nhà dùng làm nơi cư ngụ chính. Nếu là người kết hôn khai riêng hồ sơ thuế, mức cao nhất có thể khai miễn lợi tức là $1 triệu mỹ kim. Xin tham khảo thêm các hướng dẫn sử dụng mẫu đơn 982 để biết rõ hơn các chi tiết liên quan.
Các món nợ nhà ở chính đủ tiêu chuẩn được tha nợ
Tiền vay nợ phải được dùng để mua, xây hay đại tu (sửa chữa đáng kể) căn nhà là nơi cư ngụ chính của người thọ thuế và phải được thế chấp bằng chính căn nhà đó. Khoản nợ vay qua tái thế chấp một món nợ đủ tiêu chuẩn khác (debt used to refinance qualifying debt) cũng đủ điều kiện được miễn khai lợi tức, nhưng mức cao nhất được miễn chỉ bằng số nợ cũ đã vay khi mua căn nhà ở chính, tính đến trước ngày căn nhà này được tái thế chấp.
Cũng như món nợ nhà được tha sau khi căn nhà bị tịch thu, khoản nợ được giảm qua việc định giá lại khoản nợ đã vay mua nhà (mortgage restructuring) cũng có thể đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ thuế. Trong hầu hết các trường hợp, các chủ nhà đủ tiêu chuẩn chỉ cần điền một vài dòng trên mẫu đơn 982.
Tất cả các món nợ được tha trên căn nhà thứ hai (second homes), nhà/tài sản cho thuê (rental property), nhà/bất động sản sử dụng vào mục đích kinh doanh (business property), nợ tín dụng (debt on credit cards) hay nợ xe (car loans) đều không thuộc quy định hỗ trợ thuế mới ban hành này. Tuy nhiên, trong một số các trường hợp, cũng có các loại hỗ trợ thuế khác người thọ thuế có thể nhận được, chẳng hạn, các khoản nợ khai phá sản. Xin tham khảo thêm mẫu đơn 982 để biết rõ hơn các chi tiết liên quan đến vấn đề này.
Mẫu đơn báo nợ được tha (Form 1099-C - Cancellation of Debt)
Người mượn nợ có khoản tiền vay được tha hay giảm sẽ nhận được một mẫu báo cáo tài chính vào cuối năm do chủ nợ gởi đến cho họ (Form 1099-C). Chủ nợ buộc phải hoàn tất và gởi mẫu đơn này đến người vay nợ trước ngày 31 tháng 1. Theo Luật, mẫu đơn này phải nêu rõ số nợ đã được tha, và thị giá của bất kỳ loại tài sản nào đã được xóa nợ qua quá trình tịch thu nhà để trừ nợ (foreclosure).
Người có nợ cần phải xem xét kỹ mẫu đơn 1099-C nhận được. Nếu thấy bất cứ điều gì ghi trên mẫu đơn này không đúng, người có nợ cần phải báo ngay cho chủ nợ biết. Đặc biệt người có nợ cần phải chú trọng vào số nợ đã được xóa ghi trên ô số 2 (Box 2) của mẫu đơn và giá trị căn nhà của mình ghi trên ô số 7 (Box 7).
Mẫu đơn báo tài sản được thu hồi  hay từ bỏ (Form 1099-A - Acquisition or Abandonment of Secured Property)
Người vay nợ có nhà hay tài sản bị chủ nợ thu hồi để trừ nợ có thể nhận được một mẫu 1099-A (Form 1099-A). Khi căn nhà bị tịch thu hay trở thành tài sản sở hữu của người khác, xem như đã xảy ra việc mua bán tài sản này. Người vay nợ có thể có lời theo cách dàn xếp này. Nếu căn nhà bị tịch thu hay trở thành tài sản của người khác trong cùng một năm (theo lịch), món nợ được xóa bỏ liên quan đến việc thu hồi tài sản để bãi nợ, chủ nợ có thể gởi đến con nợ cả hai mẫu đơn 1099-A và 1099-C, hoặc chỉ gởi một mẫu 1099-C. Xin tham khảo thêm ấn bản 523 về việc bán nhà ở để biết rõ hơn các chi tiết cần thiết (Publication 523 - Selling Your Home).
Những câu hỏi liên quan đến bộ luật giải nợ  "THE MORTGAGE FORGIVENESS DEBT RELIEF ACT"
1. Bộ Luật Tha Nợ Vay Mua Nhà - the Mortgage Forgiveness Debt Relief Act of 2007 - là gì"
Bộ Luật "Mortgage Forgiveness Debt Relief Act" về giải nợ các khoản tiền vay thế chấp, được quốc Hội Hoa Kỳ thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2007 cho phép miễn khai trên hồ sơ thuế các khoản nợ đã được tha liên quan đến việc thay đổi các quy định về khoản tiền vay (modification of the terms of the mortgage) hay những căn nhà ở bị xiết nợ (fore-closure on your principal residence).
2. Xin giải thích rõ hơn ý nghĩa của việc giải nợ"
Thông thường khi một khoản nợ được chủ nợ tha (forgiven) hay xóa bỏ (canceled), người được tha nợ phải khai thuế cho số tiền được tha như một nguồn lợi tức nhận được trong năm. Bộ Luật năm 2007 về Giải Nợ Thế Chấp Nhà Ở cho phép người thọ thuế được miễn đóng thuế trên số nợ được xóa với điều kiện khoản nợ được xóa bỏ là món nợ từ số tiền vay liên quan đến căn nhà là nơi cư ngụ chính của quý vị.

3. Có phải bộ luật này áp dụng cho tất cả những người có những khoản nợ vay mua nhà đã được tha nợ"
Như đã nêu, không phải tất cả các món nợ vay mua nhà nào cũng được miễn thuế. Bộ Luật về Giải Nợ năm 2007 ghi rõ chỉ những khoản nợ đã được xóa bỏ nào liên quan đến các khoản tiền vay dùng để mua, xây, hay sửa chữa phần lớn căn nhà nơi quý vị cư ngụ. Các khoản tiền vay được tha và miễn khai thuế cũng bao gồm số tiền vay tái thế chấp nhà (refinance debt) để lấy tiền mua, xây, sửa chữa hay tân trang nơi cư ngụ chính của quý vị.
4. Những người có các món nợ tái thế chấp nhà (refinance) có được tha nợ hay không"
Về số tiền vay tái thế chấp, số tiền được miễn khai thuế sẽ chỉ bằng số tiền vốn quý vị đã vay trên món nợ vay thế chấp cũ (balance of the old mortgage) tính trước ngày quý vị tái thế chấp căn nhà (immediately before the refinancing).
5. Có phải quy định này chỉ áp dụng cho những món nợ đã được xóa hay tha trong năm 2007 mà thôi"
Những quy định về giải nợ thế chấp nhà của bộ luật năm 2007 áp dụng chung cho các món nợ vay mua nhà đã được xóa trong các năm 2007, 2008 và 2009. Bộ Luật tiếp theo liên quan đến việc giúp ổn định kinh tế quốc gia ra đời năm 2008 - The Emergency Economic Stabilization Act of 2008 đã gia hạn thời gian có hiệu lực đến năm 2012.
6. Trường hợp tôi được ngân hàng giải nợ cho số tiền tôi vay mua nhà, tôi có cần phải khai số tiền này trên hồ sơ khai thuế của tôi hay không"
Nếu được ngân hàng giải nợ cho số tiền vay mua căn nhà chính, người thọ thuế vẫn phải khai số tiền được xóa nợ trên hồ sơ thuế của mình. Số tiền này cũng đồng thời được khai trên mẫu đơn 982. Quý vị phải kèm mẫu đơn 982 chung với hồ sơ thuế lợi tức của năm.
7. Tôi có phải điền đầy đủ tất cả các chi tiết trên mẫu đơn dùng để khai giải nợ 982 hay không"
Mẫu đơn 982 (Form 982, Reduction of Tax Attributes Due to Discharge of Indebtedness (and Section 1082 Adjustment), còn được sử dụng vào những trường hợp khác ngoài việc khai số tiền vay thế chấp nhà được xóa bỏ. Nếu căn nhà ở chính của quý vị bị tịch thu (foreclosre), và ngân hàng xóa nợ cho quý vị, quý vị chỉ cần phải điền vào dòng 1e và dòng số 2 của mẫu đơn. Nếu quý vị vẫn sở hữu căn nhà của quý vị và được thay đổi một số các quy định về số nợ vay do đủ điều kiện đực giải nợ, quý vị sẽ điền thông tin trên các dòng 1e, dòng số 2 và dòng số 10b. Khi nộp hồ sơ thuế quý vị cũng sẽ phải kèm theo mẫu đơn 982 đã điền theo yêu cầu.
8. Làm sao chúng tôi có được mẫu đơn này"
Người thọ thuế có thể in mẫu đơn này trực tiếp từ mạng thông tin điện tử của Sở Thuế Vụ tại địa chỉ www.irs.gov. Quý vị cũng có thể gọi số 1-800-829-3676 để yêu cầu cơ quan thuế vụ gởi mẫu đơn đến tận nhà của quý vị. Thời gian từ ngày yêu cầu gởi đơn đến khi nhận được đơn có thể từ 7 đến 10 ngày.
9. Làm sao tôi biết được hay tính ra số tiền nợ được tha là bao nhiêu"
Chủ nợ của quý vị sẽ phải gởi cho quý vị một giấy báo tha nợ (Form 1099-C - Cancellation of Debt) trước ngày 31 tháng 1. Số nợ được tha hay xóa bỏ ghi trên ô số 2 của mẫu đơn này (Box 2). Nếu món nợ này hoàn toàn đủ tiêu chuẩn xóa nợ nhà ở chính, số tiền ghi trên Box 2 thường sẽ là số tiền quý vị khai trên các dòng số 2 và dòng 10b của mẫu đơn 982 nếu sử dụng.
10. Tôi có thể miễn khai số nợ được tha từ căn nhà thứ hai, nợ tín dụng hoặc nợ xe hay không"
Nợ từ căn nhà thứ hai, nợ thẻ tín dụng hay nợ mua xe không thuộc điều luật này. Chỉ các khoản nợ quý vị vay để mua, xây, hay nâng cấp căn nhà chính nơi quý vị cư ngụ mới được miễn khai lợi tức. Các khoản nợ tái thế chấp (refinance debt) liên quan đến các mục đích mua, xây, sửa nhà ở chính cũng được xem là nợ đủ tiêu chuẩn được miễn.
11. Nếu một phần của món nợ đã được xóa bỏ không đủ tiêu chuẩn miễn khai lợi tức theo quy định của bộ luật tha nợ này, có thể nào số nợ ấy đủ tiêu chuẩn miễn khai dưới một quy định khác không"
Có thể, khi món nợ được tha hội đủ các tiêu tiêu chuẩn "vỡ nợ" (insolvency) được miễn thuế. Thông thường, người thọ thuế không cần phải khai lợi tức cho các món nợ đã được hủy bỏ khi họ không có khả năng trả nợ. Một người thọ thuế bị vỡ nợ khi tất cả các món nợ phải trả nhiều hơn tổng giá trị các tài sản người này sở hữu. Số nợ được tha có thể đủ tiêu chuẩn miễn khai lợi tức nếu khoản nợ được giải này nằm trong danh sách các món nợ khai phá sản chiếu theo Quyền Được Khai Phá Sản (Title 11), hoặc nếu món nợ là loại nợ nông nghiệp đủ tiêu chuẩn. Nếu quý vị tin rằng quý vị đủ tiêu chuẩn áp dụng những ngoại lệ này, xin tham khảo thêm mẫu đơn 982 (Form 982).
12. Số tiền nợ từ căn nhà ở chính đủ tiêu chuẩn được tha và không phải khai để đóng thuế lợi tức cũng có một giới hạn nhất định phải không"
Mức cao nhất dành cho các món nợ nhà ở chính đủ tiêu chuẩn được tha nợ là $2 triêu mỹ kim ($1 triêu nếu quý vị là người kết hôn khai riêng hồ sơ thuế).

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Nguyễn Khải, Nguyễn Mộng Giác, Võ Phiến đều đã đi vào cõi vĩnh hằng. Lớp người Việt kế tiếp, đám thường dân Bốn Thôi cỡ như thì sống cũng không khác xưa là mấy. Tuy không còn phải “né viên đạn của bên này, tránh viên đạn của bên kia, đỡ ngọn roi của bên nọ” như trong thời chiến nhưng cuộc sống của họ (xem ra) cũng không được an lành hay yên ổn gì cho cho lắm
Như vậy là bao trùm mọi lĩnh vực quốc phòng, an ninh xã hội có nhiệm vụ bảo vệ đảng và chế độ bằng mọi giá. Nhưng tại sao, giữa lúc tệ nạn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái đạo đức, lối sống và tình trạng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ vẫn còn ngổng ngang thì lại xẩy ra chuyện cán bộ nội chính lừng khừng trong nhiệm vụ?
Nhật báo Washington Post của Mỹ ghi nhận là: “Tổng thống Pháp Macron vốn dĩ đã rất tức giận khi được tham vấn tối thiểu trước khi Mỹ rút khỏi Afghanistan. Điều đó bây giờ đã tăng lên. Chính quyền Biden nên xem xét sự không hài lòng của Pháp một cách nghiêm túc. Hoa Kỳ cần các đối tác xuyên Đại Tây Dương vì đang ngày càng tập trung chính sách đối ngoại vào cuộc cạnh tranh cường quốc với Trung Quốc. Và trong số này, Pháp được cho là có khả năng quân sự cao nhất.
Sau khi tấm ảnh người đàn ông đi xe máy chở người chết cuốn chiếu, chạy qua đường phố của tỉnh Sơn La (vào hôm 12 tháng 9 năm 2016 ) được lưu truyền trên mạng, Thời Báo – Canada đã kêu gọi độc giả góp tay ủng hộ gia đình của nạn nhân. Số tiền nhận được là 1,800.00 Gia Kim, và đã được những thân hữu của toà soạn – ở VN – mang đến tận tay gia đình của người xấu số, ở Sơn La.
Công bằng mà nói, ngày càng có nhiều sự đồng thuận là chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn các hành động của Trung Quốc trong khu vực. Sự răn đe đòi hỏi những khả năng đáng tin cậy. Liên minh mới này phù hợp với lý luận đó.
Liên quan đến cuộc bầu cử Quốc Hội Đức 2021 trước đây tôi đã giới thiệu lần lượt ba ứng cử viên: Scholz của SPD, Laschet (CDU) và Baerbock (Xanh). Nhưng trong những tháng qua có khá nhiều tin giật gân nên để rộng đường dư luận tôi lại mạn phép ghi ra vài điểm chính bằng Việt ngữ từ vài tin tức liên quan đến cuộc bầu cử 2021 được truyền thông và báo chí Đức loan tải.
Năm 17 tuổi, đang khi học thi tú tài, tôi bỗng nhiên bị suyễn. Căn bệnh này – vào cuối thế kỷ trước, ở miền Nam – vẫn bị coi là loại nan y, vô phương chữa trị. Từ đó, thỉnh thoảng, tôi lại phải trải qua vài ba cơn suyễn thập tử nhất sinh. Những lúc ngồi (hay nằm) thoi thóp tôi mới ý thức được rằng sinh mệnh của chúng ta mong manh lắm, và chỉ cần được hít thở bình thường thôi cũng đã là một điều hạnh phúc lắm rồi. If you can't breathe, nothing else matters!
Một người không có trí nhớ, hoặc mất trí nhớ, cuộc đời người ấy sẽ ra sao? Giả thiết người ấy là ta, cuộc đời ta sẽ như thế nào? Ai cũng có thể tự đặt câu hỏi như vậy và tự cảm nghiệm về ý nghĩa của câu hỏi ấy. Sinh hoạt của một người, trong từng giây phút, không thể không có trí nhớ. Cho đến một sinh vật hạ đẳng mà chúng ta có thể biết, cũng không thể tồn tại nếu nó không có trí nhớ. Trí nhớ, Sanskrit nói là smṛti, Pāli nói là sati, và từ Hán tương đương là niệm, cũng gọi là ức niệm, tùy niệm. Nói theo ngôn ngữ thường dùng hiện đại, niệm là ký ức. Đó là khả năng ghi nhớ những gì đã xảy ra, thậm chí trong thời gian ngắn nhất, một sát-na, mà ý thức thô phù của ta không thể đo được.
Ba mươi năm trước tôi là thành viên hội đồng quản trị của một cơ quan xã hội giúp người tị nạn trong khu vực phía đông Vịnh San Francisco (East Bay) nên khi đó đã có dịp tiếp xúc với người tị nạn Afghan. Nhiều người Afghan đã đến Mỹ theo diện tị nạn cộng sản sau khi Hồng quân Liên Xô xâm chiếm đất nước của họ và cũng có người tị nạn vì bị chính quyền Taliban đàn áp. Người Afghan là nạn nhân của hai chế độ khác nhau trên quê hương, chế độ cộng sản và chế độ Hồi giáo cực đoan.
Bà Merkel là một người đàn bà giản dị và khiêm tốn, nhưng nhiều đối thủ chính trị lại rất nể trọng bà, họ đã truyền cho nhau một kinh nghiệm quý báu là “Không bao giờ được đánh giá thấp bà Merkel”.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.