Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Hỗ Trợ Thuế Vụ Giúp Các Chủ Nhà Lao Đao Vì Nợ

18/03/200900:00:00(Xem: 3861)
Hỗ Trợ Thuế Vụ Giúp Các Chủ Nhà Lao Đao Vì Nợ   
Thúy Chi - IRS/SPEC/Publication 4705
Các giải pháp tha nợ thế chấp giúp nhiều gia đình không phải khai thuế trên tiền xóa nợ nhà.
Theo quy định liên quan đến bộ luật giải nợ, chủ nhà với món nợ vay thế chấp đã được xóa nợ một phần hay toàn bộ có thể khai để được đặc biệt hỗ trợ thuế với mẫu đơn 982 (Form 982 - Reduction of Tax Attributes) gởi chung trong hồ sơ khai thuế lợi tức Liên bang.
Thường thường, số tiền nợ được xóa bỏ sẽ trở thành lợi tức phải khai thuế của người được xóa nợ, nhưng chiếu theo Bộ Luật Giải Nợ Vay Thế Chấp Nhà ban hành năm 2007, người thọ thuế có thể miễn khai số nợ lên đến $2 triêu mỹ kim liên quan đến căn nhà dùng làm nơi cư ngụ chính. Nếu là người kết hôn khai riêng hồ sơ thuế, mức cao nhất có thể khai miễn lợi tức là $1 triệu mỹ kim. Xin tham khảo thêm các hướng dẫn sử dụng mẫu đơn 982 để biết rõ hơn các chi tiết liên quan.
Các món nợ nhà ở chính đủ tiêu chuẩn được tha nợ
Tiền vay nợ phải được dùng để mua, xây hay đại tu (sửa chữa đáng kể) căn nhà là nơi cư ngụ chính của người thọ thuế và phải được thế chấp bằng chính căn nhà đó. Khoản nợ vay qua tái thế chấp một món nợ đủ tiêu chuẩn khác (debt used to refinance qualifying debt) cũng đủ điều kiện được miễn khai lợi tức, nhưng mức cao nhất được miễn chỉ bằng số nợ cũ đã vay khi mua căn nhà ở chính, tính đến trước ngày căn nhà này được tái thế chấp.
Cũng như món nợ nhà được tha sau khi căn nhà bị tịch thu, khoản nợ được giảm qua việc định giá lại khoản nợ đã vay mua nhà (mortgage restructuring) cũng có thể đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ thuế. Trong hầu hết các trường hợp, các chủ nhà đủ tiêu chuẩn chỉ cần điền một vài dòng trên mẫu đơn 982.
Tất cả các món nợ được tha trên căn nhà thứ hai (second homes), nhà/tài sản cho thuê (rental property), nhà/bất động sản sử dụng vào mục đích kinh doanh (business property), nợ tín dụng (debt on credit cards) hay nợ xe (car loans) đều không thuộc quy định hỗ trợ thuế mới ban hành này. Tuy nhiên, trong một số các trường hợp, cũng có các loại hỗ trợ thuế khác người thọ thuế có thể nhận được, chẳng hạn, các khoản nợ khai phá sản. Xin tham khảo thêm mẫu đơn 982 để biết rõ hơn các chi tiết liên quan đến vấn đề này.
Mẫu đơn báo nợ được tha (Form 1099-C - Cancellation of Debt)
Người mượn nợ có khoản tiền vay được tha hay giảm sẽ nhận được một mẫu báo cáo tài chính vào cuối năm do chủ nợ gởi đến cho họ (Form 1099-C). Chủ nợ buộc phải hoàn tất và gởi mẫu đơn này đến người vay nợ trước ngày 31 tháng 1. Theo Luật, mẫu đơn này phải nêu rõ số nợ đã được tha, và thị giá của bất kỳ loại tài sản nào đã được xóa nợ qua quá trình tịch thu nhà để trừ nợ (foreclosure).
Người có nợ cần phải xem xét kỹ mẫu đơn 1099-C nhận được. Nếu thấy bất cứ điều gì ghi trên mẫu đơn này không đúng, người có nợ cần phải báo ngay cho chủ nợ biết. Đặc biệt người có nợ cần phải chú trọng vào số nợ đã được xóa ghi trên ô số 2 (Box 2) của mẫu đơn và giá trị căn nhà của mình ghi trên ô số 7 (Box 7).
Mẫu đơn báo tài sản được thu hồi  hay từ bỏ (Form 1099-A - Acquisition or Abandonment of Secured Property)
Người vay nợ có nhà hay tài sản bị chủ nợ thu hồi để trừ nợ có thể nhận được một mẫu 1099-A (Form 1099-A). Khi căn nhà bị tịch thu hay trở thành tài sản sở hữu của người khác, xem như đã xảy ra việc mua bán tài sản này. Người vay nợ có thể có lời theo cách dàn xếp này. Nếu căn nhà bị tịch thu hay trở thành tài sản của người khác trong cùng một năm (theo lịch), món nợ được xóa bỏ liên quan đến việc thu hồi tài sản để bãi nợ, chủ nợ có thể gởi đến con nợ cả hai mẫu đơn 1099-A và 1099-C, hoặc chỉ gởi một mẫu 1099-C. Xin tham khảo thêm ấn bản 523 về việc bán nhà ở để biết rõ hơn các chi tiết cần thiết (Publication 523 - Selling Your Home).
Những câu hỏi liên quan đến bộ luật giải nợ  "THE MORTGAGE FORGIVENESS DEBT RELIEF ACT"
1. Bộ Luật Tha Nợ Vay Mua Nhà - the Mortgage Forgiveness Debt Relief Act of 2007 - là gì"
Bộ Luật "Mortgage Forgiveness Debt Relief Act" về giải nợ các khoản tiền vay thế chấp, được quốc Hội Hoa Kỳ thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2007 cho phép miễn khai trên hồ sơ thuế các khoản nợ đã được tha liên quan đến việc thay đổi các quy định về khoản tiền vay (modification of the terms of the mortgage) hay những căn nhà ở bị xiết nợ (fore-closure on your principal residence).
2. Xin giải thích rõ hơn ý nghĩa của việc giải nợ"
Thông thường khi một khoản nợ được chủ nợ tha (forgiven) hay xóa bỏ (canceled), người được tha nợ phải khai thuế cho số tiền được tha như một nguồn lợi tức nhận được trong năm. Bộ Luật năm 2007 về Giải Nợ Thế Chấp Nhà Ở cho phép người thọ thuế được miễn đóng thuế trên số nợ được xóa với điều kiện khoản nợ được xóa bỏ là món nợ từ số tiền vay liên quan đến căn nhà là nơi cư ngụ chính của quý vị.

3. Có phải bộ luật này áp dụng cho tất cả những người có những khoản nợ vay mua nhà đã được tha nợ"
Như đã nêu, không phải tất cả các món nợ vay mua nhà nào cũng được miễn thuế. Bộ Luật về Giải Nợ năm 2007 ghi rõ chỉ những khoản nợ đã được xóa bỏ nào liên quan đến các khoản tiền vay dùng để mua, xây, hay sửa chữa phần lớn căn nhà nơi quý vị cư ngụ. Các khoản tiền vay được tha và miễn khai thuế cũng bao gồm số tiền vay tái thế chấp nhà (refinance debt) để lấy tiền mua, xây, sửa chữa hay tân trang nơi cư ngụ chính của quý vị.
4. Những người có các món nợ tái thế chấp nhà (refinance) có được tha nợ hay không"
Về số tiền vay tái thế chấp, số tiền được miễn khai thuế sẽ chỉ bằng số tiền vốn quý vị đã vay trên món nợ vay thế chấp cũ (balance of the old mortgage) tính trước ngày quý vị tái thế chấp căn nhà (immediately before the refinancing).
5. Có phải quy định này chỉ áp dụng cho những món nợ đã được xóa hay tha trong năm 2007 mà thôi"
Những quy định về giải nợ thế chấp nhà của bộ luật năm 2007 áp dụng chung cho các món nợ vay mua nhà đã được xóa trong các năm 2007, 2008 và 2009. Bộ Luật tiếp theo liên quan đến việc giúp ổn định kinh tế quốc gia ra đời năm 2008 - The Emergency Economic Stabilization Act of 2008 đã gia hạn thời gian có hiệu lực đến năm 2012.
6. Trường hợp tôi được ngân hàng giải nợ cho số tiền tôi vay mua nhà, tôi có cần phải khai số tiền này trên hồ sơ khai thuế của tôi hay không"
Nếu được ngân hàng giải nợ cho số tiền vay mua căn nhà chính, người thọ thuế vẫn phải khai số tiền được xóa nợ trên hồ sơ thuế của mình. Số tiền này cũng đồng thời được khai trên mẫu đơn 982. Quý vị phải kèm mẫu đơn 982 chung với hồ sơ thuế lợi tức của năm.
7. Tôi có phải điền đầy đủ tất cả các chi tiết trên mẫu đơn dùng để khai giải nợ 982 hay không"
Mẫu đơn 982 (Form 982, Reduction of Tax Attributes Due to Discharge of Indebtedness (and Section 1082 Adjustment), còn được sử dụng vào những trường hợp khác ngoài việc khai số tiền vay thế chấp nhà được xóa bỏ. Nếu căn nhà ở chính của quý vị bị tịch thu (foreclosre), và ngân hàng xóa nợ cho quý vị, quý vị chỉ cần phải điền vào dòng 1e và dòng số 2 của mẫu đơn. Nếu quý vị vẫn sở hữu căn nhà của quý vị và được thay đổi một số các quy định về số nợ vay do đủ điều kiện đực giải nợ, quý vị sẽ điền thông tin trên các dòng 1e, dòng số 2 và dòng số 10b. Khi nộp hồ sơ thuế quý vị cũng sẽ phải kèm theo mẫu đơn 982 đã điền theo yêu cầu.
8. Làm sao chúng tôi có được mẫu đơn này"
Người thọ thuế có thể in mẫu đơn này trực tiếp từ mạng thông tin điện tử của Sở Thuế Vụ tại địa chỉ www.irs.gov. Quý vị cũng có thể gọi số 1-800-829-3676 để yêu cầu cơ quan thuế vụ gởi mẫu đơn đến tận nhà của quý vị. Thời gian từ ngày yêu cầu gởi đơn đến khi nhận được đơn có thể từ 7 đến 10 ngày.
9. Làm sao tôi biết được hay tính ra số tiền nợ được tha là bao nhiêu"
Chủ nợ của quý vị sẽ phải gởi cho quý vị một giấy báo tha nợ (Form 1099-C - Cancellation of Debt) trước ngày 31 tháng 1. Số nợ được tha hay xóa bỏ ghi trên ô số 2 của mẫu đơn này (Box 2). Nếu món nợ này hoàn toàn đủ tiêu chuẩn xóa nợ nhà ở chính, số tiền ghi trên Box 2 thường sẽ là số tiền quý vị khai trên các dòng số 2 và dòng 10b của mẫu đơn 982 nếu sử dụng.
10. Tôi có thể miễn khai số nợ được tha từ căn nhà thứ hai, nợ tín dụng hoặc nợ xe hay không"
Nợ từ căn nhà thứ hai, nợ thẻ tín dụng hay nợ mua xe không thuộc điều luật này. Chỉ các khoản nợ quý vị vay để mua, xây, hay nâng cấp căn nhà chính nơi quý vị cư ngụ mới được miễn khai lợi tức. Các khoản nợ tái thế chấp (refinance debt) liên quan đến các mục đích mua, xây, sửa nhà ở chính cũng được xem là nợ đủ tiêu chuẩn được miễn.
11. Nếu một phần của món nợ đã được xóa bỏ không đủ tiêu chuẩn miễn khai lợi tức theo quy định của bộ luật tha nợ này, có thể nào số nợ ấy đủ tiêu chuẩn miễn khai dưới một quy định khác không"
Có thể, khi món nợ được tha hội đủ các tiêu tiêu chuẩn "vỡ nợ" (insolvency) được miễn thuế. Thông thường, người thọ thuế không cần phải khai lợi tức cho các món nợ đã được hủy bỏ khi họ không có khả năng trả nợ. Một người thọ thuế bị vỡ nợ khi tất cả các món nợ phải trả nhiều hơn tổng giá trị các tài sản người này sở hữu. Số nợ được tha có thể đủ tiêu chuẩn miễn khai lợi tức nếu khoản nợ được giải này nằm trong danh sách các món nợ khai phá sản chiếu theo Quyền Được Khai Phá Sản (Title 11), hoặc nếu món nợ là loại nợ nông nghiệp đủ tiêu chuẩn. Nếu quý vị tin rằng quý vị đủ tiêu chuẩn áp dụng những ngoại lệ này, xin tham khảo thêm mẫu đơn 982 (Form 982).
12. Số tiền nợ từ căn nhà ở chính đủ tiêu chuẩn được tha và không phải khai để đóng thuế lợi tức cũng có một giới hạn nhất định phải không"
Mức cao nhất dành cho các món nợ nhà ở chính đủ tiêu chuẩn được tha nợ là $2 triêu mỹ kim ($1 triêu nếu quý vị là người kết hôn khai riêng hồ sơ thuế).

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Theo Phật Học Từ Điển của Thiện Phúc, “Chánh Niệm (Sammasati/Phạn, Samyaksmrti/ Sankrit, Right mindfulness /Anh Ngữ ) là , ”Nhớ đúng, nghĩ đúng là giai đoạn thứ bảy trong Bát Thánh Đạo. Nhìn vào hay quán vào thân tâm để luôn tỉnh thức.
Người dân Nam Bộ thường phê bình kẻ nói một đường làm một nẻo là “xạo ke”. Sau ngày 30/04/1975, đảng Cộng sản thu đất nước về một mối, nhưng không làm như đã hứa khiến dân Nam Bộ lại phải gọi Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa là “xạo hết chỗ nói”...
Một phong trào biểu tình chống chế độ và chống Xi, do dân chúng và phần đông giới trẻ, sinh viên các Đại học, phát động hôm 24/11/22, nhiều người cho là lớn nhứt từ 33 năm nay. Dân chúng các thành phố lớn, sinh viên từ nhiều Đại học xuống đường tố cáo biện pháp ác ôn « Zéro Covid » của Xi chống dịch Vũ Hán là giết người, trong lúc thế giới cũng chống dịch nhưng không ai làm như vậy...
Coi như là hết thuốc! Bây giờ thì tôi hiểu thế nào là một nhà tù lớn. Tuy không có chấn song nhưng kẻ ở bên trong cũng hoàn toàn bị cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài...
Đến hôm nay thứ sáu 2 tháng 12 giải túc cầu thế giới năm 2022 đã đi được nửa đoạn đường. Cũng như bất kỳ một cuộc tranh đua thể thao nào phải có kẻ thắng người thua. Kẻ thắng thì vui mừng hớn hở vì đã đem lại vinh quang cho xứ sở và dân tộc mình. Kẻ thua thì viện lý do nầy hay lý do khác vì mình đã bị xử ép để tránh sự chỉ trích của những người hâm mộ. Nhưng đó là những sự kiện thường tình lúc nào cũng xẩy ra.
Bài này sẽ phân tích về một số ý chỉ trong hai hội đầu trong Cư Trần Lạc Đạo Phú của Vua Trần Nhân Tông (1258-1308), người sáng lập dòng Thiền Trúc Lâm. Bài phú này có 10 phần, chữ xưa gọi là 10 hội, chỉ ra đường lối của Thiền Trúc Lâm.
Một người nghĩ rằng, người kia làm chuyện lầm lỗi, vì muốn chống đối, người này làm chuyện có lỗi để gây tiếng vang, phản đối lại sự lầm lỗi của người kia. Vậy thì ai có lỗi? Và lỗi nào nặng hơn? Có lẽ, bạn đọc nghĩ rằng, tôi đang muốn nói về chuyện luật tử hình. Lý luận này: một kẻ cố ý giết người, hoặc giết nhiều người, cần phải đền tội bằng cái chết. Mắt đền mắt. Răng đền răng. Đúng và hữu lý. Nhưng lý luận kia: Trong xã hội văn minh, trừng phạt là thứ yếu, giáo dục, cải thiện người xấu trở thành tốt mới là mục tiêu nhân bản. Người phạm tội, có quyền được hưởng, ít nhất, một cơ hội để hối lỗi, để trở thành người tốt hơn. Cả hai lý luận đều đúng. Có lý luận thứ ba: Giết người là có tội, dù là lý do gì, ngoại trừ phải tự vệ trong tình trạng khẩn cấp. Như vậy, khi tòa án kết tội tử hình, chính tòa án (luật pháp, thẩm phán, và công tố viên) đã phạm tội giết người.
Dư âm cuộc cách mạng Mùa Xuân Ả Rập năm 2010 ở Trung Đông, Bắc Phi châu và sự tan rã của Thế giới Cộng sản ở Nga năm 1992, đang là mối lo hàng đầu của đảng CSVN, sau hơn 35 năm đổi mới. Dưới lăng kính bảo vệ an ninh quốc gia, nhà nước Cộng sản Việt Nam (CSVN) coi mọi phản ứng của dân trong cuộc sống, kể cả các hoạt động đòi dân chủ, tự do và nhân quyền v.v… đều là “diễn biến hòa bình” nhằm phát triển “cách mạng mầu” để lật đổ đảng CSVN...
Cuộc chiến hiện nay tại Ukraine, chẳng cần nói nhiều, đã là một bài học rất lớn cho Hoa Kỳ, và có lẽ nó sẽ được dùng làm chuẩn mực cho những xung đột trong tương lai giữa Hoa Kỳ và các thế lực thù địch trên thế giới...
Vậy bằng cách nào mà cuốn tạp chí BK, số cuối cùng (phát hành vào ngày 20 tháng 4 năm 1975) đã không bị ném vào mồi lửa, không trở thành giấy gói xôi, không bị thu hồi, tịch thu, tiêu hủy” và vẫn có thể xuất hiện “nguyên con” trên trang web của Tạp Chí Thế Kỷ 21 vào ngày 2 tháng 4 năm 2017? Đây là câu hỏi mà qúi vị lãnh đạo của chính phủ hiện hành ... cần “suy ngẫm” để có thể ban hành những nghị quyết, hay nghị định đỡ ngớ ngẩn (và lạc hậu) hơn chút xíu...
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.