Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam: Đã Có Cán Bộ, Đảng Viên Đòi Đa Nguyên, Đa Đảng Tự Diễn Biến Vì Kiên Định Cái Đã Chết

30/10/200900:00:00(Xem: 13508)

Việt Nam: Đã Có Cán Bộ, Đảng Viên Đòi Đa Nguyên, Đa Đảng Tự Diễn Biến Vì Kiên Định Cái Đã Chết

Phạm Trần
Hoa Thịnh Đốn.-  Ban Bí thư Trung ương  đảng Cộng sản Việt Nam đã gay gắt lên án Mỹ và các “thế lực thù địch” đang gia tăng  thực hiện âm mưu  “Diễn biến hòa bình” để xô đẩy  không ít cán bộ, đảng viên đến  nguy cơ “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” gây nguy biến  cho  sự sống còn của Đảng.
Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24-04-2009  của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường đấu tranh chống âm mưu, hoạt động Diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng-văn hoá”, mới tiết lộ ra hải ngoại  còn báo động đã có một số cán bộ, đảng viên công khai đòi  “đa nguyên  chính trị, đa đảng đối lập”.
Chỉ thị viết: “Thời gian qua, công tác đấu tranh chống ânm mưu, thủ đọan “Diễn biến hòa bình” của ta, tuy đã đạt được những kết qủa đáng ghi nhận, nhưng cũng còn không ít khuyết điểm, yếu kém cần khắc phục. Tình trạng quy thóai tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân có chiều hướng tăng, có mặt nghiêm trọng. Đáng chú ý là xu hướng “tự diễn biến”. “tự chuyển hóa”. Đi chệch hướng XHCN.”
Do đó, Ban Bí thư Trung ương đảng đã yêu cấu các cấp đảng phải : “ Triển khai đồng bộ, chủ động cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, chống phá Đảng, Nhà nước ta, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” thực hiện đa nguyên chính trị, hình thành lực lượng đối lập, gây bạo lọan, lật đổ của các thế lực thù địch; thường xuyên cảnh giác, chủ động phòng, chống nguy cơ tự diễn biến ở cả Trung ướng và các ngành, các cấp.”
Chỉ thị của Ban Bí thư được Ban Tuyên giáo Trung ương, Cơ quan tuyên truyền chính thức của đảng phổ biến cho tòan đảng đã nhấn mạnh cuộc đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” “Là yêu cầu cấp thiết trong tình hình hiện nay.”
Điều ngạc nhiên là trong khi đảng và nhà nước tìm mọi cách kết thân với Mỹ thì Ban Bí thư lại tố cáo : “Việc Mỹ triển khai “Đội hòa bình” (tổ chức tuyên truyền và kích động lật độ) và dự kiến thực hiện Chương trình nghiên cứu liên quan sự chuyển đổi chính trị, dân chủ ở Việt Nam của Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) cho thấy rõ các bước cụ thể của Mỹ nhằm thúc đẩy mầm mống “cách mạng màu” ở Việt Nam.”
“Đội hòa bình” của Mỹ  mà Tài liệu đề cập đến có tên Mỹ là “Peace Corps” ra đời từ thời Tổng thống John F. Kennedy vào thập niên 1960 gồm những Thanh niên có nhiều  năng khiếu khác nhau  tình nguyện được Hoa Kỳ gửi đến công tác xã hội và nhân đạo tại các nước kém mở mang trên tòan cầu.  Nhưng dưới con mắt của đảng CSVN thì  hoạt động của Peace Corp (Đội hòa bình) lại có  mục đích chính trị bạo loạn chống chính quyền nơi họ công tác.
Vì vậy đối với Việt Nam vào giai đọan cuối năm 2009 thì cái gọi là “Thế lực thù địch”, có cả Hoa Kỳ trong đó, đã chủ trương : “ Tiếp tục tiến công xuyên tạc, phủ định, xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với một thang bậc và luận điệu mới, như: quy kết chủ nghĩa Mác-Lênin sai lầm từ gốc rễ; mở chiến dịch bịa đặt, dựng phim “Sự thật về Hồ Chí Minh” với ý đồ “tẩy trừ huyền thọai Hồ Chí Minh” và phát động “Phong trào quốc dân đòi trả tên cho Sài Gòn”. Gần đây một số tác phẩm nhằm hạ bệ Chủ tịch Hồ Chí Minh, như: “ Hồ Chí Minh bình khảo” của Hồ Tuấn Hùng (Đài Loan), “Đỉnh cao chói lọi” của Dương Thu Hương (xuất bản tại Pháp)....”
Cuốn phim”Sự thật về Hồ Chí Minh” do nhóm Linh mục Nguyễn Hữu Lễ, người đứng đầu Phong trào đòi trả lại tên Sài Gòn,  Thủ đô Việt Nam Cộng hòa, thay cho tên gọi  Hồ Chí Minh.
Về phương diện báo chí – truyền thông , Chỉ thị đã lên án tất cả các cơ quan truyền thông của người Việt Nam ở nước ngòai đã tiếp tay cho các “thế lực thù địch”  chống phá đảng CSVN :”Chúng huy động tối đa các phương tiện thông tin đại chúng và tăng cường liên kết  giữa các tổ chức phản động người Việt lưu vong ở nước ngòai để chống phá Việt Nam.”
Trong lĩnh vực nhân sự, Ban Bí thư đảng CSVN đã chĩa thẳng mũi dùi vào Hoa Kỳ: “Chúng tập trung vào “chiến lược con người” để đào tạo một lớp người thân Mỹ và phương Tây.  Mỹ đã bộc lộ rõ ý đồ lợi dụng hợp tác giáo dục, đào tạo để chuyển hóa Việt Nam. Đến nay chỉ riêng Mỹ đã có 15 chương trình, dự án lớn có liên quan đến lĩnh vực giáo dục – đào tạo đang triển khai ở Việt Nam. Ngân sách của Chính phủ Mỹ dành cho các chương trình Fulbright Việt Nam tăng lên 4 triệu USD/năm, còn “Qũy giáo dục Việt Nam” mỗi năm dành 5 triệu USD cấp cho 100 sinh viên Việt Nam học tại Mỹ,  Đại sứ qúan Mỹ ráo riết triển khai dực án “Góc Hoa Kỳ” nhằm quảng bá với lớp trẻ hình ảnh nước Mỹ, lối sống Mỹ. Các cơ quan họach định chiến lược của Mỹ đưa ra “lộ trình 4 bước”, trong đó bước 4 có nội dung các trường đại học Mỹ được khuyến khích mở các cơ sở tại Việt Nam.”
Khi nói đến những khuyết điểm của chính Báo chí của đảng, Chỉ thị của Ban Bí thư viết “: Các thế lực thù địch thâm nhập, lợi dụng một số cơ quan báo chí, xuất bản và một số nhà báo bằng thủ đọan nham hiểm, như : chú trọng đào tạo, lôi kéo, “chuyển hóa tư tưởng” một số phóng viên. Thông qua “hợp tác, giúp đỡ” về đào tạo và tiếp cận những nhà báo trẻ có tư tưởng tự do, phóng khóang, dễ giao lưu; từ đó lôi kéo họ làm báo theo kiều “tự do” của phương Tây.
Thời gian qua, có một số lãnh đạo và báo chí, phóng viên đã bộc lộ tư tưởng báo chí đối lập với đảng, qúa nhấn mạnh vai trò “phản biện” và lạm dụng “quyền lực xã hội” để đưa các bài viết công kích sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.”
Ngoài ra, Tài liệu này còn tố các “Các thế lực thu địch đã “ : Ra sức thúc đầy thành lập báo tư nhân, nhà xuất bản tư nhân làm cơ quan ngôn luận cho “lực lượng dân chủ”; triệt để lợi dụng công nghệ thông tin, mạng Internet, Blog... để “công bố” rộng rãi các tài liệu, văn hóa phẩm có nội dung xấu, phản động; truyền bá thông tin, quan điểm sai trái, thù địch và khuyến khích nhiều người lên mạng để “trao đổi”, “thu nhận” thông tin; dùng báo mạng làm “nóng” các vấn đề của đất nước; đổi trắng thay đen, tạo bức xúc, nghi ngờ, bất bình trong công chúng, kích động gây rối, bạo lọan lật đổ.”
Ngoài Báo chí, Ban Bí thư còn tố cáo : “ Các thế lực thù địch gia tăng kích động văn nghệ sĩ đòi tự do sáng tác, tự do công bố các tác phẩm văn học nghệ thuật, phản đối sự kiểm duyệt của cơ quan nhà nước, đòi được công khai, đánh giá lại các sự kiện, nhân vật lịch sử thgeo quan điểm của Phương Tây, từng bước thóat ly sự lãnh đạo của Đảng tr6en ;ũinh vực văn hóa, văn nghệ. Một bộ phận văn nghệ sĩ đã và đang có khuynh hướng sáng tác phức tạp nhằm “giải thiêng” các gía trị vốn đã được khẳng định của dân tộc…”


Nhưng nhu thế vẫn chưa đủ, “Diễn biến hòa bình’ còn len lỏi cả vào việc : “Tăng cường tán phát băng đĩa, các bộ phim có nội dung bạo lực, đồi trụy gây tác động xấu đến một bộ phận giới trẻ.”
TÔN GIÁO-ĐỒNG BÀO THIỂU SỐ
Bước qua lĩnh vực Tôn giáo, Chỉ thị này vach ra hoạt động của các Tổ chức thù địch  như sau : “Chúng công khai hậu thuẫn cho số đối tượng chống đối trong các tôn giáo cả về tinh thần lẫn vật chất để thúc đẩy chủ trương ly khai trong nội bộ một số tổ chức tôn giáo. Thờn gian qua, chúng liên tục kích động, kêu gọi đòi lại đất đai, cơ sở vật chất có nguồn gốc tôn giáo như vụ 42 Nhà Chung, giáo sứ Thái Hà (Hà Nội), La Vang (Qủang Trị)...Các phần tử phản động, cực đoan trong các tôn giáo cũng chuyển đổi phương pháp nắm gíao dân bằng cách lấy các tổ chức hội đồng, hội đòan làm nòng cốt nhằm tranh giánh quần chúng, âm mưu tạo dựng lực lượng đối trọng với chính quyền; âm mưu thành lập “Ủy ban liên tôn giáo chống cộng.”
Riêng đối với đồng bào các Dân tộc thiểu số, đảng CSVN tố cáo : “Cùng với việc phát triển không bình thường đạo Tin lành trong vùng đồng bào dân tộc, chúng đã hình thành các “tôn giáo lạ” ở vùng miền núi phía Bắc như đạo “San sư khổ tảo” ở Hà Giang, Cao Bằng, “Sề chù ha ly lù gia” ở Lai Châu... để gây chia rẽ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, tạo ra các nhân tồ tiềm ẩn gây mất ổn định chính trị, xã hội trong đồng bào dân tộc thiều số…”
Ngoài ra, các đồng bào Dân tộc còn bị chỉ trích có âm mưu gây chia rẽ  dân tộc Việt : “…Tiếp tục hậu thuẫn cho số phản động ở các khu vực trọng điểm gia tăng họat động chống phá, thực hiện ý đồ thành lập “Nhà nước Đề ga độc lập ở Tây Nguyên”, “Nhà nước Khmer Krom” ở Tây Nam bộ, “ Nhà nước Chăm độc lập” ở Nam Trung Bộ và “Vương Quốc Mông” ở Tây Bắc nhằm phá vỡ thống nhất quốc gia ở Việt Nam, tạo tiền đề cho sự can thiệp của các thế lực thù địch ở bên ngòai.”
Tài liệu cũng không quên “hỏi tội” các Tổ  chức NGO. Ban Bí thư đảng tố cáo: “Có khỏang 700 tổ chức NGO nước ngòai, trong đó có 550 tổ chức có họat động thường xuyên. “Các thế lục thù địch đã lợi dụng họat động của một số  tổ chức NGO vào các mụch đích chính trị, can thiệp vào công việc nội bộ, xâm hại an ninh và chủ quyền nước ta.”
MẤT TIN VÀO ĐẢNG
Riêng về tình hình nội bộ, Chỉ thị 34-CT/TW  thống trách : “ Một số ngành, địa phương còn có biểu hiện làm lướt, mang tính hình thức, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về âm mưu, thủ đọan “ Diễn biến hòa bình” còn mơ hồ, một bộ phận đã nhận thức được nhưng chưa rõ, một số nơi quan niệm chống “Diễn biến hòa bình” là của Trung ương, của cấp trên....vì thế còn mất cảnh giác và chưa có quyết tâm cao trong việc chống âm mưu, họat động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.”
Tài liệu cảnh giác rằng: “Những âm mựu, thủ đọan mới ngày càng tinh vi, xảo quyệt trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch”, nhưng đảng lại chưa kềm chế được khuyết điểm do chính cán bộ, đảng viên gây ra.
Chẳng hạn như : “Tệ Tham nhũng, lãng phí, quan liêu chưa được ngăn chặn có hiệu qủa làm giảm lòng tin của nhân dân…Phản bác tuyên truyền, nhất là trên mạng Internet ..tính chiến đấu, hiệu qủa chưa cáo…Qủan lý báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ còn lỏng lẻo, bất cập. Tình trạng lọt, lộ bí mật của Nhà nước xẩy ra nghiêm trọng….Thông tin đối ngọai chưa “đa dạng..chưa chuyển tải hết thong tin về thành tựu trên các lĩnh vực của đất nước về quyền con người, tự do tôn giao.”
Về phần nhân sự,  Chỉ thị của Ban Bí thư đảng nhìn nhận : “Một số cán bộ, đảng viên và quần chúng hoang mang, dao động mất phương hướng, giảm sút lòng tin vào chủ nghĩa Mác-Lêin, tư tưởng Hồp Chí Minh và đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, hoặc muốn đi theo hướng phát triển chế độ tư bản chủ nghĩa….”
“…Kết qủa cuộc điểu tra dư luận xã hội năm 2007 cho thấy tỷ lệ số người cho rằng “hiện tượng phân tán tài liệu xấu, tuyên truyền các quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ chế độ là vấbn để bức xúc trong năm” đã tăng từ 17% năm 2006 lên 28% năm 2007; tác động của thủ đọan “Diễn biến hòa bình” tăng từ 22% năm 2006 lên 27% năm 2007. Kết qủa cuộc điều tra về tác động của các quan điểm, hành động sai trái, thù địch tới tâm trạng, thái độ cán bộ, đảng viên và nhân dân tháng 01/2004 cho thấy tới 33% đối tượng cán bộ và 45% đối tượng nhân dân được hỏi đã trả lời : các thông tin xuyên tác, vu cáo, bị đặt, nói xấu Đảng, nói xấu chế độ, bôi nhọ lãnh đạo của các thế lực thù địch đã tác động lớn đến sự phai nhạt lý tường cách mạng, lý tưởng XHCN trong xã hội hiện nay.”
Ngoài ra, lần đầu tiên đảng CSVN công khai thừa nhận : “ Đã có biểu biện mong muốn đa nguyên  chính trị, đa đảng đối lập ở một số cán bộ, đảng viên suy thóai về tư tưởng, chính trị. Có cán bộ, đảng viên đã viết, phát ngôn và phát tán tài liệu có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, đường lớio, chính sách, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; công khai phê phán sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Chính phủ.”
Chỉ thị viết tiếp:“Không ít cán bộ, đảng viên tuy vẫn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó với chế độ nhưng thụ động, thiếu bản lĩnh, không dám đấu tranh với những luận điệu sai trái, với những kẻ cơ hội chính trị hoặc do nhận thức không đầy đủ, bị lợi dụng nên đã ủng hộ, phụ họa, truyền bá những quan điểm chính trị phản động.”
Đối với thành phần trẻ, Tài liệu cho thấy đã : “”Xuất hiện một bộ phận học sinh, sinh viên thiếu lòng tyin vào con đường đi lên XHCN và công cuộc đổi mời do Đảng lãnh đạo, nhận thức hạn chế về âm mưu, họat dộng chống phá ta của các thế lực thù địch, đề cao quan điềm “dân chủ tư sản”, sống thực dụng, ích kỷ, cá biệt có hiện tượng tha hóa về nhân cách; một số viết bài cho đài nước ngòai nói xấu chế độ ta để xin học bổng.”
Cuối cùng Chỉ thị của Ban Bí thư cảnh giác tòan đảng rằng: “ Những hạn chế, yếu kém trong công tác đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa của các thế lực thù địch và sự “tự diễn biến” trong nội bộ đã và đang là cơ hội để các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, từng bước lái đất nước ta đi chệch con đường XHCN.”
Như thế thì đảng CSVN đã “nát như tương” chưa "  Khi đưa ra 2 con Ma  “Diễn biến hòa bình” và “Các thế lực thù địch” để  hù họa nhằm che giấu  tình trạng rã đám, mất định hướng của cán bộ, đảng viên thì chính  đảng CSVN đã tự nhận là nạn nhân của  “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”.
Do đó sự công khai đòi đa nguyên và đa đảng của một số cán bộ, đảng viên  nêu  trong Tài liệu của Ban Bí thư Trung ương  còn cho thấy ngày tàn của chế độ  đã ló dạng. -/-
Phạm Trần
(10/09)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Mọi cuộc cách mạng luôn luôn có cái giá riêng của nó. Riêng cái thứ cách mạng (thổ tả) của những người cộng sản Việt Nam thì đòi hỏi mọi người đều phải trả cái giá (hơi) quá mắc mà thành quả – xem ra – không có gì, ngoài tộc ác!
Mùa hè năm 2022, Hoa Kỳ đã chứng kiến một sự thay đổi đáng kể về cách đa số các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện luận giải về Hiến pháp.Vào cuối nhiệm kỳ, tòa án đã bác bỏ quyền phá thai theo hiến pháp lâu đời, mở rộng quyền sử dụng súng và phán quyết rằng tôn giáo có thể đóng vai trò lớn hơn trong các tổ chức công cộng.
Bài này được viết theo lời đề nghị của bạn Tâm Thường Định --- một nhà giáo, một huynh trưởng Gia Đình Phật Tử, và là một nhà văn trong nhóm chủ biên Tạp chí Phật Việt --- rằng “nhờ anh viết bài gì để giúp hoằng pháp.” Bản thân người viết không có đủ tầm nhìn để viết về những suy nghĩ chiến lược; việc đó xin để các bậc tôn túc như Thầy Tuệ Sỹ và nhiều vị khác suy nghĩ. Trong khi đó, trong và ngoài nước đang có hàng ngàn bậc thiện tri thức, ở cả tứ chúng tăng ni cư sĩ, nơi người muốn học Phật có thể tìm nghe pháp, tìm học pháp, cũng như đã có hàng trăm ngàn bài viết giá trị về Phật học trên mạng… do vậy bài này sẽ dựa vào Kinh Phật để nói về một đề tài ít được chú ý: thiền tập với pháp ấn, câu hữu với định. Pháp định nơi đây sẽ tập trung vào sơ thiền. Những sai sót có thể có, xin được sám hối.
Hiến pháp có một giá trị tự tại, nghĩa là, không cần quy chiếu hay trưng dẫn các luật khác để tạo ra giá trị chấp hành...
Lâu nay ta thường nghe nói thanh niên là rường cột của Quốc gia, nhưng tuổi trẻ Việt Nam thời Cộng sản đã xuống cấp trên mọi phương diện từ thể chất đến tinh thần và từ gia đình ra xã hội. Vậy đâu là nguyên nhân?
Rõ ràng toàn là những đòi hỏi quá đáng và … quá quắt. Ngay đến bác Hồ mà còn không bảo vệ được cả vợ lẫn con, bác Tôn cũng chỉ có mỗi một việc làm là… sửa xe đạp cho nó qua ngày đoạn tháng thì bác Quang biết làm sao hơn và làm gì khác được?
✱ VOA: Trên cương vị tổng thống, ông Trump đôi khi chia sẻ thông tin, bất kể mức độ nhạy cảm của nó. Ông ngẫu hứng cung cấp thông tin bảo mật cấp độ cao cho bộ trưởng ngoại giao Nga ✱ VOA: Những tài liệu này cần được bảo mật là việc rất nghiêm trọng- đặc biệt là đối với Mar-a-Lago, những khách nước ngoài ở đó - tạo ra một mối đe dọa đến an ninh quốc gia ✱ VOA: John Kelly khởi động một nỗ lực để cố gắng hạn chế những người có quyền tiếp cận ông Trump tại Mar-a-Lago, nhưng nỗ lực này thất bại khi Trump từ chối hợp tác...
Hôm thứ Sáu 23-9 trên tạp chí Project-Syndicate, nhà báo Laurence Tubiana cho rằng không có gì là hay, là tốt một khi châu Âu theo đuổi chính sách đa phương hóa theo tiêu chuẩn hai mặt (double standard) trong cuộc chiến Ukraine, vì cộng đồng Âu còn nhiều vấn đề ưu tiên giải quyết...
Đại Hội Đồng Liên Hiêp Quốc lần thứ 77 đã khai mạc tại New York hôm 20-9-2022, trong bối cảnh thế giới đối mặt với hàng loạt khủng hoảng, đang bị chia rẽ vì nhiều vấn đề: Cuộc chiến Ukraine, khủng hoảng khí hậu, mất an ninh lương thực, khủng hoảng năng lượng, và nạn dịch Covid-19 vẫn chưa chấm dứt...
Truyện dài chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam đã được thi hành từ Trung ương xuống địa phương, nhưng tham nhũng cứ trơ ra là vì sao? Thắc mắc này không phải đến thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới có mà từ khuya lắm rồi, ít nhất cũng từ khóa đảng VII thời ông Đỗ Mười làm Tổng Bí thư (28 tháng 6 năm 1991 - 26 tháng 12 năm 1997). Nhưng tại sao tình trạng này cứ kéo dài mãi và không có dấu hiệu suy giảm mà còn biến chứng, lan nhanh mặc dù nhà nước đã tung ra nhiều biện pháp phòng ngừa và chữa trị...
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.