Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam: Trong Ruỗng Ngoài Rỗ

15/04/200500:00:00(Xem: 5098)
Đối lập trong nước – Khuynh hướng xét lại đang gây áp lực nghiêm trọng cho đảng CSVN
Hoa Thịnh Đốn.- “ Nhưng điều cần lưu ý ở đây là những điều họ viết ra lại là những vấn đề muốn phủ định những thành tựu cách mạng, phủ định con đường XHCN, phủ định nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng, v.v. Và như vậy, những vấn đề họ viết ra không thuộc loại ''những ý kiến khác nhau'', mà là những quan điểm chính trị đối lập. Chỉ riêng việc họ đã từng là những cán bộ lãnh đạo, cán bộ nghiên cứu của Đảng, có quá trình tham gia cách mạng, cống hiến cho đất nước, cho dân tộc mà làm những việc đó đã gây ra sự nghi kỵ trong Đảng, trong quần chúng nhân dân, nó cũng tác động tiêu cực không nhỏ, nhất là đối với thế hệ trẻ.”
Trên đây là kết luận của Trần Duy Hương, Thiếu tướng, trong một bài viết trên Tạp chí Quốc phòng toàn dân (số 3/2005) nói về điều được gọi là âm mưu của các thế lực thù nghịch chống đảng CSVN, nhưng đồng thời nhìn nhận nhiều đảng viên đã hoang mang, dao động trước những ý kiến và bài viết chống đảng của các Nhà trí thức dân chủ ,Lãnh đạo Tôn giáo và các đảng viên cao cấp đã nghỉ hưu nhưng nay không còn tin vào đảng nữa.
Hương thừa nhận những chỉ trích của họ đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của cán bộ, đảng viên : “Những việc làm trên cùng với sự chống phá của các thế lực thù địch làm cho tình hình chính trị, tư tưởng trong xã hội thêm phức tạp, làm tăng sự hoài nghi, dao động về niềm tin vào nền tảng tư tưởng, đường lối đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng. Đây chính là biểu hiện của sự tha hóa, tự diễn biến của một bộ phận cán bộ, đảng viên và những việc làm đó đã rơi vào đúng những âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch, nhằm xuyên tạc, chia rẽ nội bộ, lôi kéo, mua chuộc một số cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất, chống phá Đảng từ nội bộ, đồng thời tập hợp lực lượng trong và ngoài nước kích động quần chúng gây sức ép, hòng đòi thay đổi Cương lĩnh đường lối của Đảng.”
Bài báo không giải thích tại sao lại có mỗi ngày một đông số người đã từng sống chết với đảng, có nhiều công trạng và đạt dược nhiều thành tích chiến đấu đã thay đổi lập trường quay lưng chống đảng gay gắt. Hoặc có những người,nhất là lớp Thanh niên, lại hoài nghi về “sự nghiệp cách mạng” của Hồ Chí Minh và thành tựu xây dựng đất nước của đảng .
Hương chỉ biết quy kết bừa bãi rằng những người như thế đã tiếp tay cho điều được gọi là “ Các thế lực thù địch” để “Thực hiện chiến lược ''diễn biến hòa bình'', bạo loạn lật đổ, chống phá cách mạng, chống phá chế độ ta. Trọng điểm là tập trung chống phá Đảng ta, trong đó trước hết họ nhằm vào nền tảng tư tưởng của Đảng, đó là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận thành quả cách mạng XHCN, thành quả của công cuộc đổi mới, thổi phồng những khuyết điểm, tồn tại, bôi đen hiện thực. (thực tế)

Hương còn phê phán những người chống đảng đã: “ Quy kết những sai lầm, khuyết điểm là do đường lối sai, sự lãnh đạo, quản lý yếu kém của Đảng, Nhà nước ta; rằng những sai lầm đó là do lý luận, do nguồn gốc từ chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Họ phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, rằng độc đảng lãnh đạo là không có dân chủ; đòi đa nguyên, đa đảng, phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ; cho rằng tập trung dân chủ là độc đoán, là đảng trị, là mất dân chủ. Họ vu cáo Đảng, Nhà nước ta bưng bít sự thật, bóp nghẹt dân chủ, vi phạm nhân quyền, vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, v.v.”
“Trong khi đó”,Hương bảo, “ Một số người do bất mãn hoặc có quan điểm sai trái đã trượt dài, đồng tình phụ họa với những luận điệu của các thế lực thù địch, viết tài liệu, hồi ký, sáng tác... đả kích sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Trước và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, một số người đã viết tài liệu dưới danh nghĩa ''thư kiến nghị'', ''góp ý kiến'', nhưng thực chất là phản bác những quan điểm, đường lối, Cương lĩnh của Đảng. Đáng chú ý là trong số này có cả một số ít cán bộ, đảng viên lâu năm, đã từng giữ cương vị là cán bộ lãnh đạo, cán bộ nghiên cứu của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, trong số này cũng có những người thành tâm tìm tòi đổi mới, nhưng nhất thời có quan điểm lệch lạc, sai lầm.”
Vì vậy Hương báo động với mọi người rằng : “ Hiện nay những phần tử cơ hội, xét lại đang hoạt đảng ráo riết chống lại Đảng ta. Tuy đây chỉ là một lực lượng nhỏ, nhưng nếu ta không kiên quyết đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái của họ, thì với những thủ đoạn, hình thức, biện pháp tinh vi xảo quyệt, móc nối với các thế lực thù địch bên ngoài, họ sẽ dần dần làm ruỗng nát Đảng. Họ gieo rắc sự hoài nghi trong quần chúng nhân dân và ngay cả trong một bộ phận đảng viên, cán bộ ta. Hoài nghi cứ thế lớn dần lên dẫn đến hoài nghi toàn bộ chủ nghĩa Mác -Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hoài nghi bản thân ý nghĩa và sự cần thiết của sự nghiệp cách mạng, mục tiêu, lý tưởng mà mình tự nguyện suốt đời phấn đấu đế thực hiện. Trước tình hình đó, công tác xây dựng Đảng những năm qua, bên cạnh những ưu điểm, ''đang nổi lên một số mặt yếu kém và khuyết điểm, nhất là khuyết điểm về công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, chưa ngăn chặn và đẩy lùi được sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống... Một số tổ chức Đảng ở các cấp chưa được chỉnh đốn; dân chủ bị vi phạm, kỷ luật, kỷ cương lỏng lẻo, nội bộ không đoàn kết; chất lượng sinh hoạt đảng giảm sút. Công tác tư tưởng, công tác lý luận còn yếu kém, bất cập; công tác tổ chức, cán bộ còn một số biểu hiện trì trệ''. Từ tình hình trên ta thấy việc đấu tranh chống những quan điểm thù địch, sai trái, cơ hội, xét lại trên lĩnh vực lý luận, tư tưởng là một yêu cầu hết sức quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay....”
THANH NIÊN LUNG LAY - NGHI NGỜ
Nhưng càng thúc đẩy “xây dựng,chỉnh đốn đảng” thì đảng càng phạm nhiều lỗi lầm, cán bộ đảng càng tham nhũng, mất đạo đức và làm nhiều gương xấu cho xã hội.
Đất nước, sau 20 năm “đổi mới”, tuy người dân đã thoát cảnh “cơm ngô, khoai sắn” nhưng vẫn còn lạc hâu, nghèo khó hơn nhiều các dân tộc trong khu vực Đông Nam Á. Đó là hậu quả của chủ trương cai trị độc tài,độc đảng nhưng cũng giống như những người làm công tác tư tưởng khác , Trần Duy Hương vẫn khăng khăng cao giọng : “Đảng ta không chấp nhận đa nguyên về chính trị-tư tưởng, Đảng chỉ có một nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà thôi...”
Lập trường này ngày nay, lại đang bị giới Thanh niên Việt Nam nghi ngờ đặt câu hỏi : “ Liệu nhân dân Việt Nam có cần đến đảng CSVN để tồn tại hay đảng mới là Tổ chức cần bám vào nhân dân để sống "”Vì vậy,khi Thanh niên nhìn sang các nước láng giềng họ đã thấy thế hệ bằng tuổi họ sống thoải mái hơn, được tự do hơn và có cơ hội tiến thân và cống hiến cho xã hội hơn ở Việt Nam. Họ bắt đầu nghi ngờ về những hứa hẹn của đảng và nhà nước và hoài nghi cả về chủ trương lãnh đạo tuyệt đối của đàng CSVN.
Điều này đã xẩy ra khi Trần Duy Hương nhìn nhận những ý kiến và bài viết chống đảng của “Những cán bộ lãnh đạo, cán bộ nghiên cứu của Đảng, có quá trình tham gia cách mạng” đả có”Tác động tiêu cực không nhỏ, nhất là đối với thế hệ trẻ.”
Nhưng giới trẻ Việt Nam không chỉ hoang mang vể đường lối lãnh đạo chậm tiến hiện nay của đảng CSVN mà họ còn nghi vấn cả vể vai trò được gọi là “lịch sử” lãnh đạo nhân dân và đất nước trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ của Hồ Chí Minh đã được đảng “mạ vàng” trong các sách giáo khoa ờ nhà trường.
Đối phó với hiện tượng không hay này, Phan Ngọc Liên,Giáo sư, Tiến sỹ, Chủ tịch Hội giáo dục đã đề nghị cần phải “Giáo dục tư tưởng, tình cảm cách mạng cho thế hệ trẻ qua học tập, nghiên cứu cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.” (Tạp chí Cộng sản, số 80/05)
Liên yêu cầu cần làm rõ cho Thanh niên hiểu 4 vấn đế:
“Thứ nhất, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là một cuộc chiến tranh chính nghĩa vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.”
“Thứ hai, giáo dục những nội dung cơ bản của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho thế hệ trẻ để họ có ý thức trách nhiệm trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay.”
“Ba là, sự lãnh đạo của Đảng là một nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Từ khi Đảng ra đời, cuộc đấu tranh yêu nước, chống Pháp đã ra khỏi cuộc khủng hoảng và với đường lối đúng, Đảng đã đưa cách mạng Việt Nam đến những thắng lợi to lớn. Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã chứng minh đường lối của Đảng về giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, được vận dụng sáng tạo trong từng giai đoạn cách mạng, là hoàn toàn đúng. Đảng đã hoàn thành sứ mệnh mà lịch sử đã giao trong cuộc đấu tranh để giải phóng dân tộc và thống nhất Tổ quốc. Và ngày nay, Đảng tiếp tục sứ mệnh của mình trong việc lãnh đạo nhân dân cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội.”
Theo Phan Ngọc Liên: “ Hiểu rõ điều này, thế hệ trẻ Việt Nam càng vững lòng tin vào Đảng, chống lại âm mưu của bọn phản động trong nước và quốc tế đang tìm mọi cách để hủy diệt lòng tin của nhân dân ta vào Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.”
“Bốn là, cần làm cho thế hệ trẻ nhận thức được ý nghĩa lịch sử to lớn về thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà nhân dân Việt Nam đã thu được bằng bao nhiêu hy sinh, mất mát. Tầm vóc của thắng lợi này không chỉ giới hạn trong phạm vi đất nước mà tỏa sáng khắp thế giới.”
Lê Bá Dũng, Phó Giáo sư, phụ họa vào kế hoạch bảo vệ Thanh niên cho đảng. Dũng cảnh giác sinh viên Việt Nam rằng :”Sinh viên là đối tượng mà các thế lực thù địch thực hiện ''diễn biến hoà bình'' (“DBHB”), nhằm mục tiêu chống phá cách mạng trong hiện tại và tương lai. (Tạp chí Nghệ thuật quân sự Việt Nam, tháng 1,2/2005)
Dũng viết : “ Ngày nay, với âm mưu thủ đoạn “DBHB” chúng đã len lỏi vào các ký túc xá sinh viên, giảng đường, đến các hội thảo khoa học... lôi kéo, kích động, nhằm tạo ra sự bất ổn về chính trị tư tưởng, làm cơ sở cho những vụ gây rối trật tự an ninh trong đời sống sinh viên và trong xã hội. Nhưng với sự nhanh nhạy và bản lĩnh vững vàng của mình, nhiều sinh viên đã phát hiện và đấu tranh trực diện đối với việc tuyên truyền, kích động của chúng một cách có hiệu quả. Tuy nhiên, không ít sinh viên còn mơ hồ về chính trị; thiếu kinh nghiệm... sẽ bị các thế lực thù địch lôi kéo và băng hoại bằng “DBHB”.”
Theo lời Dũng thì điều được gọi là “Những âm mưu và thủ đoạn thực hiện “DBHB” trong sinh viên trong những năm vừa qua là:
- “DBHB” của địch thâm nhập vào tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội sinh viên nhằm phá vỡ các tổ chức này.
- Đưa các ấn phẩm văn hoá đồi trụy, phản động vào trong sinh viên.
- Lợi dụng tín ngưỡng, mê tín dị đoan trong sinh viên để thực hiện “DBHB”
- “DBHB” của địch đối với sinh viên thông qua các chương trình học bổng.
- “DBHB” của địch còn thông qua các hội thảo quốc tế.
“ Những hoạt động nhằm thực hiện âm mưu “DBHB” đối với sinh viên trong thời gian qua trên lĩnh vực chính trị tư tưởng là thường xuyên liên tục và bằng nhiều phương pháp tuyên truyền, xuyên tạc, mua chuộc, lôi kéo sinh viên vào con đường lầm lạc chống Đảng, chống lại nhân dân Việt Nam.”
Xuyên qua các bài báo dẫn chiếu thì tình hình nội bộ của đảng CSVN không được bình thường trong thời gian đảng này lo tổ chức các đại hội đảng địa phương để chuẩn bị cho Đại hội đảng toàn quốc kỳ X dự trù vào tháng 4/2006.
Điều đáng chú ý là ảnh hường của những quan điềm chống đảng đã ăn sâu,bám rễ trong hàng ngũ đảng viên và giới trẻ trong nước nhưng các Tác giả lại cố làm cho nó lu mờ bằng cách thổI phồng “đe dọa” mơ hồ của “Diễn biến hoà bình” để giảm đi sự nghiêm trọng của tình hình.
Vấn đề cũng còn mới ở chỗ danh từ “xét lại” của giai đoạn thập niên 1960 đã được Thiếu tướng Trần Duy Hương sử dụng trước khi có Đại hội Đảng kỳ X là một dấu hiệu không ổn và báo trước gay go cho nội bộ đảng CSVN.
Nhưng liệu đảng CSVN có lợi dụng vấn đề “Xét lại” để tiến hành Cuộc “thanh trừng”nội bộ, đàn áp những người bất đồng chính kiến như Hồ Chí Minh đã làm hồi 1960 hay lực lượng Dân chủ sẽ thắng lớn trong lần “Xét lại” này " -/-
Phạm Trần (04/05)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.