Hôm nay,  
Việt Báo Online

Việt Nam: Trong Ruỗng Ngoài Rỗ

15/04/200500:00:00(Xem: 4775)
Việt Nam: Trong Ruỗng Ngoài Rỗ
Đối lập trong nước – Khuynh hướng xét lại đang gây áp lực nghiêm trọng cho đảng CSVN
Hoa Thịnh Đốn.- “ Nhưng điều cần lưu ý ở đây là những điều họ viết ra lại là những vấn đề muốn phủ định những thành tựu cách mạng, phủ định con đường XHCN, phủ định nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng, v.v. Và như vậy, những vấn đề họ viết ra không thuộc loại ''những ý kiến khác nhau'', mà là những quan điểm chính trị đối lập. Chỉ riêng việc họ đã từng là những cán bộ lãnh đạo, cán bộ nghiên cứu của Đảng, có quá trình tham gia cách mạng, cống hiến cho đất nước, cho dân tộc mà làm những việc đó đã gây ra sự nghi kỵ trong Đảng, trong quần chúng nhân dân, nó cũng tác động tiêu cực không nhỏ, nhất là đối với thế hệ trẻ.”
Trên đây là kết luận của Trần Duy Hương, Thiếu tướng, trong một bài viết trên Tạp chí Quốc phòng toàn dân (số 3/2005) nói về điều được gọi là âm mưu của các thế lực thù nghịch chống đảng CSVN, nhưng đồng thời nhìn nhận nhiều đảng viên đã hoang mang, dao động trước những ý kiến và bài viết chống đảng của các Nhà trí thức dân chủ ,Lãnh đạo Tôn giáo và các đảng viên cao cấp đã nghỉ hưu nhưng nay không còn tin vào đảng nữa.
Hương thừa nhận những chỉ trích của họ đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của cán bộ, đảng viên : “Những việc làm trên cùng với sự chống phá của các thế lực thù địch làm cho tình hình chính trị, tư tưởng trong xã hội thêm phức tạp, làm tăng sự hoài nghi, dao động về niềm tin vào nền tảng tư tưởng, đường lối đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng. Đây chính là biểu hiện của sự tha hóa, tự diễn biến của một bộ phận cán bộ, đảng viên và những việc làm đó đã rơi vào đúng những âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch, nhằm xuyên tạc, chia rẽ nội bộ, lôi kéo, mua chuộc một số cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất, chống phá Đảng từ nội bộ, đồng thời tập hợp lực lượng trong và ngoài nước kích động quần chúng gây sức ép, hòng đòi thay đổi Cương lĩnh đường lối của Đảng.”
Bài báo không giải thích tại sao lại có mỗi ngày một đông số người đã từng sống chết với đảng, có nhiều công trạng và đạt dược nhiều thành tích chiến đấu đã thay đổi lập trường quay lưng chống đảng gay gắt. Hoặc có những người,nhất là lớp Thanh niên, lại hoài nghi về “sự nghiệp cách mạng” của Hồ Chí Minh và thành tựu xây dựng đất nước của đảng .
Hương chỉ biết quy kết bừa bãi rằng những người như thế đã tiếp tay cho điều được gọi là “ Các thế lực thù địch” để “Thực hiện chiến lược ''diễn biến hòa bình'', bạo loạn lật đổ, chống phá cách mạng, chống phá chế độ ta. Trọng điểm là tập trung chống phá Đảng ta, trong đó trước hết họ nhằm vào nền tảng tư tưởng của Đảng, đó là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận thành quả cách mạng XHCN, thành quả của công cuộc đổi mới, thổi phồng những khuyết điểm, tồn tại, bôi đen hiện thực. (thực tế)

Hương còn phê phán những người chống đảng đã: “ Quy kết những sai lầm, khuyết điểm là do đường lối sai, sự lãnh đạo, quản lý yếu kém của Đảng, Nhà nước ta; rằng những sai lầm đó là do lý luận, do nguồn gốc từ chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Họ phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, rằng độc đảng lãnh đạo là không có dân chủ; đòi đa nguyên, đa đảng, phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ; cho rằng tập trung dân chủ là độc đoán, là đảng trị, là mất dân chủ. Họ vu cáo Đảng, Nhà nước ta bưng bít sự thật, bóp nghẹt dân chủ, vi phạm nhân quyền, vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, v.v.”
“Trong khi đó”,Hương bảo, “ Một số người do bất mãn hoặc có quan điểm sai trái đã trượt dài, đồng tình phụ họa với những luận điệu của các thế lực thù địch, viết tài liệu, hồi ký, sáng tác... đả kích sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Trước và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, một số người đã viết tài liệu dưới danh nghĩa ''thư kiến nghị'', ''góp ý kiến'', nhưng thực chất là phản bác những quan điểm, đường lối, Cương lĩnh của Đảng. Đáng chú ý là trong số này có cả một số ít cán bộ, đảng viên lâu năm, đã từng giữ cương vị là cán bộ lãnh đạo, cán bộ nghiên cứu của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, trong số này cũng có những người thành tâm tìm tòi đổi mới, nhưng nhất thời có quan điểm lệch lạc, sai lầm.”
Vì vậy Hương báo động với mọi người rằng : “ Hiện nay những phần tử cơ hội, xét lại đang hoạt đảng ráo riết chống lại Đảng ta. Tuy đây chỉ là một lực lượng nhỏ, nhưng nếu ta không kiên quyết đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái của họ, thì với những thủ đoạn, hình thức, biện pháp tinh vi xảo quyệt, móc nối với các thế lực thù địch bên ngoài, họ sẽ dần dần làm ruỗng nát Đảng. Họ gieo rắc sự hoài nghi trong quần chúng nhân dân và ngay cả trong một bộ phận đảng viên, cán bộ ta. Hoài nghi cứ thế lớn dần lên dẫn đến hoài nghi toàn bộ chủ nghĩa Mác -Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hoài nghi bản thân ý nghĩa và sự cần thiết của sự nghiệp cách mạng, mục tiêu, lý tưởng mà mình tự nguyện suốt đời phấn đấu đế thực hiện. Trước tình hình đó, công tác xây dựng Đảng những năm qua, bên cạnh những ưu điểm, ''đang nổi lên một số mặt yếu kém và khuyết điểm, nhất là khuyết điểm về công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, chưa ngăn chặn và đẩy lùi được sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống... Một số tổ chức Đảng ở các cấp chưa được chỉnh đốn; dân chủ bị vi phạm, kỷ luật, kỷ cương lỏng lẻo, nội bộ không đoàn kết; chất lượng sinh hoạt đảng giảm sút. Công tác tư tưởng, công tác lý luận còn yếu kém, bất cập; công tác tổ chức, cán bộ còn một số biểu hiện trì trệ''. Từ tình hình trên ta thấy việc đấu tranh chống những quan điểm thù địch, sai trái, cơ hội, xét lại trên lĩnh vực lý luận, tư tưởng là một yêu cầu hết sức quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay....”
THANH NIÊN LUNG LAY - NGHI NGỜ
Nhưng càng thúc đẩy “xây dựng,chỉnh đốn đảng” thì đảng càng phạm nhiều lỗi lầm, cán bộ đảng càng tham nhũng, mất đạo đức và làm nhiều gương xấu cho xã hội.
Đất nước, sau 20 năm “đổi mới”, tuy người dân đã thoát cảnh “cơm ngô, khoai sắn” nhưng vẫn còn lạc hâu, nghèo khó hơn nhiều các dân tộc trong khu vực Đông Nam Á. Đó là hậu quả của chủ trương cai trị độc tài,độc đảng nhưng cũng giống như những người làm công tác tư tưởng khác , Trần Duy Hương vẫn khăng khăng cao giọng : “Đảng ta không chấp nhận đa nguyên về chính trị-tư tưởng, Đảng chỉ có một nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà thôi...”
Lập trường này ngày nay, lại đang bị giới Thanh niên Việt Nam nghi ngờ đặt câu hỏi : “ Liệu nhân dân Việt Nam có cần đến đảng CSVN để tồn tại hay đảng mới là Tổ chức cần bám vào nhân dân để sống "”Vì vậy,khi Thanh niên nhìn sang các nước láng giềng họ đã thấy thế hệ bằng tuổi họ sống thoải mái hơn, được tự do hơn và có cơ hội tiến thân và cống hiến cho xã hội hơn ở Việt Nam. Họ bắt đầu nghi ngờ về những hứa hẹn của đảng và nhà nước và hoài nghi cả về chủ trương lãnh đạo tuyệt đối của đàng CSVN.
Điều này đã xẩy ra khi Trần Duy Hương nhìn nhận những ý kiến và bài viết chống đảng của “Những cán bộ lãnh đạo, cán bộ nghiên cứu của Đảng, có quá trình tham gia cách mạng” đả có”Tác động tiêu cực không nhỏ, nhất là đối với thế hệ trẻ.”
Nhưng giới trẻ Việt Nam không chỉ hoang mang vể đường lối lãnh đạo chậm tiến hiện nay của đảng CSVN mà họ còn nghi vấn cả vể vai trò được gọi là “lịch sử” lãnh đạo nhân dân và đất nước trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ của Hồ Chí Minh đã được đảng “mạ vàng” trong các sách giáo khoa ờ nhà trường.
Đối phó với hiện tượng không hay này, Phan Ngọc Liên,Giáo sư, Tiến sỹ, Chủ tịch Hội giáo dục đã đề nghị cần phải “Giáo dục tư tưởng, tình cảm cách mạng cho thế hệ trẻ qua học tập, nghiên cứu cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.” (Tạp chí Cộng sản, số 80/05)
Liên yêu cầu cần làm rõ cho Thanh niên hiểu 4 vấn đế:
“Thứ nhất, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là một cuộc chiến tranh chính nghĩa vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.”
“Thứ hai, giáo dục những nội dung cơ bản của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho thế hệ trẻ để họ có ý thức trách nhiệm trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay.”
“Ba là, sự lãnh đạo của Đảng là một nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Từ khi Đảng ra đời, cuộc đấu tranh yêu nước, chống Pháp đã ra khỏi cuộc khủng hoảng và với đường lối đúng, Đảng đã đưa cách mạng Việt Nam đến những thắng lợi to lớn. Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã chứng minh đường lối của Đảng về giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, được vận dụng sáng tạo trong từng giai đoạn cách mạng, là hoàn toàn đúng. Đảng đã hoàn thành sứ mệnh mà lịch sử đã giao trong cuộc đấu tranh để giải phóng dân tộc và thống nhất Tổ quốc. Và ngày nay, Đảng tiếp tục sứ mệnh của mình trong việc lãnh đạo nhân dân cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội.”
Theo Phan Ngọc Liên: “ Hiểu rõ điều này, thế hệ trẻ Việt Nam càng vững lòng tin vào Đảng, chống lại âm mưu của bọn phản động trong nước và quốc tế đang tìm mọi cách để hủy diệt lòng tin của nhân dân ta vào Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.”
“Bốn là, cần làm cho thế hệ trẻ nhận thức được ý nghĩa lịch sử to lớn về thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà nhân dân Việt Nam đã thu được bằng bao nhiêu hy sinh, mất mát. Tầm vóc của thắng lợi này không chỉ giới hạn trong phạm vi đất nước mà tỏa sáng khắp thế giới.”
Lê Bá Dũng, Phó Giáo sư, phụ họa vào kế hoạch bảo vệ Thanh niên cho đảng. Dũng cảnh giác sinh viên Việt Nam rằng :”Sinh viên là đối tượng mà các thế lực thù địch thực hiện ''diễn biến hoà bình'' (“DBHB”), nhằm mục tiêu chống phá cách mạng trong hiện tại và tương lai. (Tạp chí Nghệ thuật quân sự Việt Nam, tháng 1,2/2005)
Dũng viết : “ Ngày nay, với âm mưu thủ đoạn “DBHB” chúng đã len lỏi vào các ký túc xá sinh viên, giảng đường, đến các hội thảo khoa học... lôi kéo, kích động, nhằm tạo ra sự bất ổn về chính trị tư tưởng, làm cơ sở cho những vụ gây rối trật tự an ninh trong đời sống sinh viên và trong xã hội. Nhưng với sự nhanh nhạy và bản lĩnh vững vàng của mình, nhiều sinh viên đã phát hiện và đấu tranh trực diện đối với việc tuyên truyền, kích động của chúng một cách có hiệu quả. Tuy nhiên, không ít sinh viên còn mơ hồ về chính trị; thiếu kinh nghiệm... sẽ bị các thế lực thù địch lôi kéo và băng hoại bằng “DBHB”.”
Theo lời Dũng thì điều được gọi là “Những âm mưu và thủ đoạn thực hiện “DBHB” trong sinh viên trong những năm vừa qua là:
- “DBHB” của địch thâm nhập vào tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội sinh viên nhằm phá vỡ các tổ chức này.
- Đưa các ấn phẩm văn hoá đồi trụy, phản động vào trong sinh viên.
- Lợi dụng tín ngưỡng, mê tín dị đoan trong sinh viên để thực hiện “DBHB”
- “DBHB” của địch đối với sinh viên thông qua các chương trình học bổng.
- “DBHB” của địch còn thông qua các hội thảo quốc tế.
“ Những hoạt động nhằm thực hiện âm mưu “DBHB” đối với sinh viên trong thời gian qua trên lĩnh vực chính trị tư tưởng là thường xuyên liên tục và bằng nhiều phương pháp tuyên truyền, xuyên tạc, mua chuộc, lôi kéo sinh viên vào con đường lầm lạc chống Đảng, chống lại nhân dân Việt Nam.”
Xuyên qua các bài báo dẫn chiếu thì tình hình nội bộ của đảng CSVN không được bình thường trong thời gian đảng này lo tổ chức các đại hội đảng địa phương để chuẩn bị cho Đại hội đảng toàn quốc kỳ X dự trù vào tháng 4/2006.
Điều đáng chú ý là ảnh hường của những quan điềm chống đảng đã ăn sâu,bám rễ trong hàng ngũ đảng viên và giới trẻ trong nước nhưng các Tác giả lại cố làm cho nó lu mờ bằng cách thổI phồng “đe dọa” mơ hồ của “Diễn biến hoà bình” để giảm đi sự nghiêm trọng của tình hình.
Vấn đề cũng còn mới ở chỗ danh từ “xét lại” của giai đoạn thập niên 1960 đã được Thiếu tướng Trần Duy Hương sử dụng trước khi có Đại hội Đảng kỳ X là một dấu hiệu không ổn và báo trước gay go cho nội bộ đảng CSVN.
Nhưng liệu đảng CSVN có lợi dụng vấn đề “Xét lại” để tiến hành Cuộc “thanh trừng”nội bộ, đàn áp những người bất đồng chính kiến như Hồ Chí Minh đã làm hồi 1960 hay lực lượng Dân chủ sẽ thắng lớn trong lần “Xét lại” này " -/-
Phạm Trần (04/05)

17/10/2018(Xem: 795)
Trong suốt thời gian bị giam cầm một cách bất công, Mẹ Nấm cho thấy sự can đảm và tiếp tục đấu tranh cho quyền tự do phát biểu. Mẹ Nấm là một niềm khích lệ cho tất cả chúng ta, và tôi sung sướng được biết
17/10/2018(Xem: 1551)
Trưa thứ Tư, ngày 17.10.2018 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và gia đình đã đáp chuyến máy bay EVA 398 rời Hà Nội, quá cảnh tại Taipei và sẽ đến Houston trên chuyến bay EVA 52 vào lúc 11 khuya cùng ngày
17/10/2018(Xem: 743)
Nhạc sĩ SONG NGỌC vừa qua đời tại Houston - Texas tối chủ nhật, 14/10/2018. Ông là tác giả của nhiều nhạc phẩm nổi tiếng trong đó có HÀ NỘI NGÀY THÁNG CŨ, một nhạc phẩm bất hủ về Hà Nội.
17/10/2018(Xem: 823)
Sự hả hê (và hể hả) lan toả khắp nước sau cái chết của nhị vị lương đống quốc gia là điều hoàn toàn sai trái, đi ngược với chủ trương và đường lối của Đảng và Nhà Nước, cần phải chấn chỉnh ngay.
17/10/2018(Xem: 683)
Face ID trên iPhone X và XS sẽ cố xác thực gương mặt tối đa 5 lần trước khi tính năng bị vô hiệu hóa và yêu cầu mật mã để mở khóa. Với cơ chế hoạt động như vậy, trang Motherboards đưa tin công ty luật Elcomsoft khuyên các nhà hành pháp “không nhìn vào màn hình, nếu không điều tương tự sẽ xảy ra như tại sự kiện Apple”.
17/10/2018(Xem: 452)
Những kẻ lừa đảo thông qua tiền mã hóa đang chứng tỏ sự sáng tạo của mình khi đang giấu các malware đào tiền mã hóa ngay trong những bộ cập nhật hợp lệ của Adobe Flash Player.
17/10/2018(Xem: 452)
Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Thư Viện Việt Nam vào lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật ngày 14 tháng 10 năm 2018, Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử các cơ chế Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California nhiệm kỳ 2018-2021 đã tổ chức buổi đại hội cộng đồng để bầu Hội Đồng Đại Biểu Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California nhiệm kỳ 2018-2021.
17/10/2018(Xem: 262)
Westminster (Bình Sa)- - Tại Rose Center, 14140 All America Way, thành phố Westminster, vào lúc 9 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 14 tháng 10, 2018, Hội Y Sĩ Việt Nam Miền Nam California đã tổ chức Hội Chợ Y Tế miễn phí hằng năm, đây là năm Thứ 14, để khám, chữa bệnh cho cư dân trong vùng Nam California.
17/10/2018(Xem: 2314)
Xuyên qua lịch sử thế giới có lẽ thời CS là thời Trung Hoa với quốc hiệu mới Trung Quốc trỗi dậy, vươn lên cao nhứt. Chủ Tịch Tập cận Bình tóm thâu chánh trị, quân sự, đảng, nhà nước vào tay mình, có thể như làm hoàng đế suốt đời. Nhưng phàm pháp nhân hay thể nhân sống trên cõi đời này, vạn vật đều bị chi phối bởi hai qui luật bất biến của Tạo Hoá.
17/10/2018(Xem: 882)
RIYADH - Thừa lệnh TT, ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã đến hội đàm với nhóm lãnh đạo vương quốc Hồi Giáo Saudi Arabia về nghi án mất tích nhà báo đối lập Jamal Khashoggi.
17/10/2018(Xem: 411)
RIYADH - Nhà báo đối lập thường xuyên phê bình vương triều Saudi Arabia biến mất từ 2 tuần gây sôi động trong dư luận thế giới – giới chức thẩm quyền Riyadh có thể sắp công bố giải thích về cái chết của ký giả Khashoggi, là ký mục gia của báo Washington Post – dù giải trình ấy là thế nào, mô tả của nhà cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ mới thực rùng rợn, là ông Khashoggi bị thẩm vấn, bị tra tấn và bị phân thây.
17/10/2018(Xem: 369)
SAN FRANCISCO - Ống nhựa nổi trên mặt biển dài 2000 feet được gọi bằng tên Wilson bắt đầu thu gom rác nhựa giữa Thái Bình Dương, giữa California và Hawaii – từ Tháng 10.
Tin công nghệ
Khoảng giữa tháng 10/2018, Apple đã chính thức lên tiếng xin lỗi người dùng ở Trung Quốc khi một số tài khoản Apple ID bị tấn công để lấy cắp tiền.
Khoảng giữa tháng 10/2018, theo trang CNBC, Đại học North Carolina cho biết Apple sẽ tài trợ 1,000 chiếc Watch Series 4 để phục vụ một công trình nghiên cứu sắp tới về chứng rối loạn ăn uống.
Chính phủ Úc đã từng đề xuất dự luật “Tiếp cận và hỗ trợ Bill” yêu cầu các công ty khổng lồ như Facebook, Apple cung cấp các thông tin mã hóa để đề phòng đối tượng khủng bố và tội phạm. Nhưng Apple đã gửi lá thư dài 7 trang để phản đối dự luật.
Messier 15 là một cụm sao khổng lồ chứa hơn 100,000 ngôi sao. Cụm sao hình cầu 13 tỷ năm tuổi, được hình thành từ những năm đầu đời của thiên hà, là một trong những cụm sao cầu già cỗi nhất từng được biết đến.
Trong những năm qua, nhiều quốc gia trên thế giới như Anh, Pháp, Mỹ... đã bắt đầu xây dựng các trạm sạc EV dành riêng cho xe điện 2 bánh và 4 bánh, nhưng người dùng thường gặp khó khăn khi tìm kiếm các điểm sạc qua các công cụ thông tin.
Khoảng giữa tháng 10/2018, giới truyền thông Hàn Quốc cho biết, LG Display và Lenovo đã ký thoả thuận hợp tác phát triển máy tính bảng màn hình gập. Sản phẩm đầu tay của liên minh dự kiến sẽ được trang bị màn hình OLED 13 inch, và có thể sẽ ra mắt trong năm 2019.
Khoảng giữa tháng 10/2018, 4 tháng kể từ lần đầu tiên tiết lộ những thông tin về mẫu xe điện Taycan, Porsche cho biết đã đầu tư 6 tỷ Euro (khoảng 6.95 tỷ USD) và tuyển dụng khoảng 1,200 người để phục vụ cho dây chuyền sản xuất hàng loạt tại nhà máy ở Zuffenhausen, Đức.
Khoảng giữa tháng 10/2018, Samsung Electronics, hãng sản xuất chip hàng đầu thế giới, đã giới thiệu thương hiệu Exynos Auto – sản phẩm sẽ được sử dụng trong các bộ vi xử lý tùy chỉnh cho xe hơi. Công ty cũng giới thiệu thương hiệu ISOCELL Auto cho các cảm biến hình ảnh.
Từng xuất hiện nhiều dự đoán cho rằng, chiếc Samsung Galaxy S10 sẽ xuất hiện với bốn biến thể khác nhau, nhưng theo bản ghi danh chính thức được tiết lộ cho thấy Samsung sẽ chỉ ra mắt 3 phiên bản thiết bị mới, có vẻ như để cạnh tranh trực tiếp với bộ ba mới ra mắt của Apple: iPhone XS, XS Max và XR.
Những kẻ lừa đảo thông qua tiền mã hóa đang chứng tỏ sự sáng tạo của mình khi đang giấu các malware đào tiền mã hóa ngay trong những bộ cập nhật hợp lệ của Adobe Flash Player.
Face ID trên iPhone X và XS sẽ cố xác thực gương mặt tối đa 5 lần trước khi tính năng bị vô hiệu hóa và yêu cầu mật mã để mở khóa. Với cơ chế hoạt động như vậy, trang Motherboards đưa tin công ty luật Elcomsoft khuyên các nhà hành pháp “không nhìn vào màn hình, nếu không điều tương tự sẽ xảy ra như tại sự kiện Apple”.
Khoảng giữa tháng 10/2018, sau một quãng thời gian im hơi lặng tiếng, hãng smartphone sang trọng Vertu đã trở lại. Thương hiệu ban đầu được sở hữu bởi Nokia, nhưng sau đó đổi chủ vài lần trước khi tuyên bố phá sản và ngừng kinh doanh vào năm 2017
Sao Mộc trông hơi khác một chút trong ánh sáng cực tím. Để giải thích tốt hơn về những chuyển động đám mây của sao Mộc và giúp tàu vũ trụ Juno robot của NASA nghiên cứu bối cảnh hành tinh của những vùng nhỏ mà nó nhìn thấy, Kính viễn vọng Không gian Hubble sẽ được định hướng để thường xuyên ghi lại hình ảnh toàn bộ hành tinh khổng lồ này.
Khoảng giữa tháng 10/2018, tại hội nghị Adobe MAX 2018 tại Los Angeles, Adobe đã trả lời yêu cầu của cộng đồng sáng tạo bằng cách tiết lộ một sản phẩm được gọi là Photoshop CC "chính chủ" dành cho iPad
Khoảng giữa tháng 10/2018, Adobe đã giới thiệu ứng dụng biên tập video trực tiếp có tên là Premiere Rush CC, phiên bản rút gọn của phần mềm Premiere Pro hướng đến người dùng dựng phim cơ bản, hỗ trợ ứng dụng di động trước mắt trên nền tảng iOS cho iPhone và iPad, bên cạnh ứng dụng cho PC và macOS. Ứng dụng cho nền tảng Android sẽ được phát hành trong năm 2019.