Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Hướng Dẫn Thuế Vụ Cho Người Cao Tuổi Về Các Loại

18/03/200800:00:00(Xem: 10066)
Hướng Dẫn Thuế Vụ Cho Người Cao Tuổi Về Các Loại: Phúc Lợi Không Phải Nguồn Thu Nhập Phải Khai Thuế

Bài báo này trích trong ấn bản 554 của Sở Thuế Vụ. Ấn bản 554 là những hướng dẫn thuế vụ tổng quát về các vấn đề liên quan đến việc khai thuế của người cao tuổi (Publication 554 - Tax Guide for Seniors). Tài liệu hữu ích này giúp người thọ thuế cao niên biết được họ có cần phải nộp hồ sơ khai thuế hay không, và nếu phải nộp đơn khai thuế, những nguồn lợi tức nào phải khai, những nguồn lợi tức nào không phải khai.

Trong khi hầu hết các điều luật thuế vụ Liên bang áp dụng chung cho tất cả mọi người thọ thuế, không phân biệt tuổi tác, cũng có một số các quy định thuế vụ được áp dụng đặc biệt đối với người thọ thuế cao niên như một số ví dụ sau đây.

- Người thọ thuế cao tuổi có mức lợi tức phải khai thuế theo quy định cao hơn những người khác. Những người thuộc các trường hợp này được xem như đã 65 tuổi vào ngày trước ngày sinh nhật thứ 65. Do đó, người thọ thuế xem như đã được 65 tuổi vào cuối năm 2007 nếu sinh nhật của người này rơi vào 1 tháng 1 của năm 2008 hoặc bất cứ ngày nào trong năm 2007.

- Người thọ thuế cao tuổi có mức miễn thuế tiêu chuẩn (standard deduction) cao hơn. Nếu người thọ thuế không liệt kê các chi phí để trừ thuế, khi đã đủ 65 tuổi, người này được hưởng một mức miễn thuế tiêu chuẩn cao hơn. Tương tự như trên, người thọ thuế xem như đã 65 tuổi cho năm thuế 2007 nếu sinh nhật thứ 65 của họ rơi vào ngày 1 tháng 1 năm 2008 hay bất cứ ngày nào trong năm 2007.

- Người thọ thuế cao tuổi có thể nhận được tín thuế dành cho người lớn tuổi hay người bị tàn tật (credit for the elderly or the disabled).

Nói chung, nguồn lợi tức nào cũng phải đóng thuế trừ khi được miễn theo quy định của luật pháp. Lợi tức phải đóng thuế của một người có thể bao gồm thù lao trả cho các dịch vụ họ cung cấp; tiền lãi từ các trương mục tiết kiệm; lãi phân phối từ các cổ phần đầu tư; tiền thu được khi cho người/tổ chức thuê nhà; tài sản do mình làm chủ; tiền thuê sử dụng bản quyền; lợi tức phân từ các hoạt động kinh doanh hợp tác;, lợi tức từ các tài khoản tín dụng và tài sản thừa hưởng từ người khác; tiền lời kiếm được khi mua bán, trao đổi, sang nhượng các loại tài sản, và các nguồn thu nhập từ các hoạt động kinh doanh.

Chiếu theo một số các quy định đặc biệt, có các loại thu nhập được miễn thuế một phần hay toàn phần. Sau đây là một số các quy định liên quan đến quyền lợi của người thọ thuế cao tuổi. Người thọ thuế cao niên có những nguồn lợi tức này thường không phải đóng thuế. Họ không phải khai các khoản lợi tức nhận được này trên hồ sơ thuế, trừ khi những nguồn lợi tức này được xác định là phải đóng thuế hay phải bao gồm trên nguồn lợi tức phải khai thuế (unless otherwise indicated as taxable or includable in income).

1. Quà tặng và tài sản thừa kế.

Nói chung, tài sản một người nhận được như một món quà (gift) hay một di sản (bequest), hoặc tài sản được thừa kế không phải bao gồm trong nguồn lợi tức phải đóng thuế. Tuy nhiên, nếu tài sản nhận được sau này sinh lợi, chẳng hạn, tiền lãi từ tài khoản tiết kiệm, lãi cổ phần phân phối cho người sở hữu, hay tiền nhận được khi cho thuê, mướn tài sản, những nguồn lợi tức này phải khai và đóng thuế. Như vậy, nếu tài sản quý vị nhận được từ một tài khoản tín dụng (trust) và lợi tức phát sinh từ tài sản tín dụng này được phân phối hay trả cho quý vị, (mặc dù có thể quý vị không trực tiếp nhận nguồn lợi tức phân phối này), quý vị vẫn phải khai và đóng thuế cho phần lợi tức sinh sôi từ tài sản được thừa hưởng. Trường hợp món quà, di sản hay tài sản thừa kế là tiền hay lợi tức phát sinh từ một tài sản, nguồn lợi tức/số tiền quý vị nhận được cũng phải đóng thuế.

2. Phúc lợi từ quỹ cựu chiến binh.

Nếu người thọ thuế có nguồn phúc lợi từ quỹ cựu chiến binh (veteran's benefits) trả cho họ theo bất cứ bộ luật, quy định, hay cơ quan nào thuộc bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ (the Department of Veteran Affairs -VA), người thọ thuế không phải khai thuế cho nguồn lợi tức này.

3. Phúc lợi xã hội.

Các khoản tiền thường không phải khai thuế như một nguồn lợi tức phải đóng thuế cũng bao gồm các phúc lợi công cộng như:

- Welfare benefits. Những nguồn phúc lợi công cộng cung cấp cho quý vị căn cứ trên nhu cầu cần thiết, như tiền cấp dưỡng người bị mù, không bao gồm trong nguồn lợi tức phải đóng thuế cho chính phủ Liên bang. Tuy nhiên, nếu quý vị có các khoản phúc lợi công cộng trả cho quý vị như thù lao từ các dịch vụ quý vị cung cấp, hay các khoản phúc lợi quý vị nhận được không đúng cách, chẳng hạn, khai man để nhận tiền bịnh hay được cấp nhà ở.

- Payments from a State fund for victims of crime. Các khoản bồi thường của chính phủ tiểu bang dành cho nạn nhân của các vị vi phạm hình sự không phải khai thuế như một nguồn lợi tức phải đóng thuế của nạn nhân nếu các khoản bồi thường này thực tế là các khoản phúc lợi công cộng. Các chi phí thuốc men, y tế  đã được thanh toán từ các quỹ này cũng không được sử dụng để liệt kê các chi phí trừ thuế trên hồ sơ khai thuế.

- Mortgage assistance payments. Các khoản hỗ trợ tiền vay mua nhà theo điều luật 235 về nhà ở (the National Housing Act for mortgage assistance) không bao gồm trong nguồn lợi tức phải đóng thuế của người chủ căn nhà. Tiền lãi trả giúp cho người chủ nhà chiếu theo quy định này cũng không thể khai để được trừ thuế.

- Payments to reduce cost of winter energy use. Các phụ cấp giúp người tiêu thủ giảm gánh nặng trên các chi phí năng lượng sử dụng trong mùa đông chính phủ Tiểu bang cấp cho những người đủ tiêu chuẩn cũng không phải là nguồn lợi tức phải đóng thuế.

- Chương trình thực phẩm dành cho người cao tuổi. Những nguồn phúc lợi nhận được từ chương trình thực phẩm của chính phủ tiểu bang dành cho người cao tuổi cũng không phải là nguồn lợi tức phải khai thuế. Trường hợp, người cao tuổi nhận được tiền thực phẩm trợ giúp của tiểu bang, nhưng làm việc và được trả lương khi giúp việc trong chương trình phục vụ các bữa ăn miễn phí, họ phải khai thuế cho tiền thù lao nhận được từ dịch vụ này.

- Alternative trade adjustment assistance (ATAA) program. Những người cao tuổi nhận được các khoản tiền do một cơ quan chính phủ tiểu bang trả cho họ theo chương trình ATAA là chương trình giúp đỡ những người bị mất việc do công ty hay cơ quan của họ bị lỗ lã phải sa thải công nhân; các công nhân lớn tuổi có thể kiếm được việc làm khác, nhưng tiền lương thấp hơn tiền lương nhận được trước đó v.v. các khoản tiền này phải khai thuế. Chính phủ tiểu bang sẽ gởi cho người nhận trợ cấp ATAA một mẫu 1099-G để hướng dẫn họ khai thuế . Số tiền phải khai thuế sẽ ghi trên dòng 21 của mẫu đơn thuế 1040.

4. Người bị khuyết tật.

Nếu quý vị bị thương tật trong thời gian còn đi làm, quý vị phải khai các khoản tiền bồi thường lao động nhận được, trừ khi nguồn thù lao này được nêu rõ là nguồn lợi tức không phải đóng thuế. Tuy nhiên, nếu thù lao thương tật lao động được tính bằng giá trị các vật phẩm, dịch vụ, hay tiền mặt nhưng không phải là tiền thù lao bù vào nguồn lợi tức quý vị bị mất do bị bệnh hoặc bị tàn tật, nhưng nhằm cung cấp các chương trình phục hồi chức năng hay các huấn luyện kỹ thuật giúp quý vị thích nghi với hoàn cảnh sức khỏe, quý vị không phải khai thuế cho các khoản phúc lợi này. Các khoản tiền miễn khai thuế thuộc mục này gồm các chi phí đi lại, dự các lớp săn sóc sức khỏe như các dịch vụ phiên dịch dành cho người bị điếc, người bị mù học đọc chữ nổi, và các dịch vụ giúp người bị bịnh thần kinh hay kém linh hoạt do bị ảnh hưởng thần kinh trở lại sinh hoạt lao động.

5. Các phúc lợi y tế.

Nếu quý vị nhận được các phúc lợi y tế theo bộ luật An Sinh Xã Hội không phải khai để đóng thuế. Các phúc lợi y tế này bao gồm phúc lợi bảo hiểm thăm bệnh cho người cao tuổi (Hospital Insurance Benefits for the Aged - Part A) và Phúc lợi phụ từ quỹ bảo hiểm thuốc y tế (Supplementary Medical Insurance Benefits for the Aged - Part B).

6. Phúc lợi bảo hiểm dành cho người cao tuổi, người bị tàn tật và vợ con của người lao động.

Các loại phúc lợi này gọi chung là phúc lợi OASDI (Old-age, Survivors, and Disability insurance benefits). Theo điều luật 202 của Quy định II thuộc bộ luật An Sinh Xã Hội, các khoản tiền AASDI nhận được không bao gồm trong nguồn lợi tức phải đóng thuế. Quy định này áp dụng trên các khoản phúc lợi bảo hiểm trả cho người cao tuổi (old-age insurance benefits) và bảo hiểm phúc lợi trả cho vợ, chồng, con cái, vợ góa, chồng góa, cha, mẹ cũng như  tiền bảo hiểm nhân thọ trả một lần (the lump-sum death payment).

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.