Hôm nay,  

Mừng Ngày Độc Lập Mỹ

02/07/200700:00:00(Xem: 3298)

Gian hàng bán và vị trí bắn pháo bông đã dựng ở các công trường, đường phố ở Little Saigon, cũng như khắp nước Mỹ. Pháo bông sẽ rực trời, dân chúng Mỹ ăn mừng Lễ Độc Lập July 4. Mừng ngày lễ Độc Lập Mỹ, hưởng tự do, dân chủ Mỹ, người Mỹ gốc Việt không thể không nghĩ đến triết lý của cuộc tranh đấu, chiến đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền của quốc gia dân tộc Mỹ. Những giá trị đã làm cho đất nước và nhân dân Mỹ trở nên hùng cường trên thế giới. Và từ đó không khỏi rút kinh nghiệm để vững tin vào tương lai sán lạn của cuộc tranh đấu cho tư do, dân chủ, nhân quyền VN. Thực vậy.  

Chính vì tự do, dân chủ, nhân quyền, đặc biệt là tự do tín ngưỡng, nhiều người Anh đã rời nước nhà tìm đất hứa  ở Mỹ Châu Tân Thế Giới. Vượt  Đại Tây Dương đầy sóng gió, chiịu khí hậu khắc nghiệt, và những tháng ngày đói khổ ban đầu, gắn bó nhau thành những lãnh thổ, tạo thành 13 tiểu bang gọi chung là Tân Anh Cát Lợi ở Tây Bán Cầu. Tự do, dân chủ, nhân quyền của đất nước nhân dân Mỹ không  phải xin mà có, chờ mà được. Đó là thành quả của cuộc tranh đấu , chiến đấu,  giành lấy, bảo vệ và phát huy, một cách dũng cảm, kiên trì  cho niềm tin tư do, dân chủ, nhân quyền. Nhiều máu xương, nước mắt, mồ hôi mới được.

Hội Nghị Lục đia (Continental Congress) gồm đại diện của 13 tiểu bang sau khi thảo luận, biểu quyết ký ban hành và công bố  Bản Tuyên ngôn Độc Lập của Mỹ vào ngày July 4th, 1776. Từ ban đầu, July 4  được xem là ngày sinh nhựt của nước Mỹ tư do, dân chủ . Tuyên ngôn Độc Lập của Mỹ đi liền với quyền tư do, dân chủ, nhân quyền suốt chiều dài lịch sử của quốc gia dân tộc Mỹ --  đối nội cũng như đối ngoại. Cho đến bây giờ July 4  được xem như lễ Tạ Ơn Tổ quốc Mỹ.

Vì tự do, dân chủ, nhân quyền,  về quân sự, đại diện 13 tiểu bang kết họp lại đánh đuổi Thực Dân Anh trong cuộc Chiến Tranh Độc Lập  kéo dài 7 năm vô cùng gian khổ, theo sử gia từ  1754- 1763 nhưng thực tế kéo dài 9 năm vì chiến sự đã xảy ra 2 năm trước.  Vì năm 1753 từ Virginia George Washington đã gởi dân quân  chiếm giao điểm chiến lược  Ohio River, Monogahela, Allegony do Anh và Pháp xây hai đồn kiểm soát, Pháp  Duquesne Fort, Anh Pitt Fort, nhưng bị thất bại. Năm 1754, Geoge Braddock dẫn quân trở lại và tử thương nên sử gia lấy đó làm năm đầu của chiến tranh..

Nhưng tiếng súng của dân quân Mỹ bắn vào đoàn quân thực dân Anh của Tướng Thomas Gage, Toàn quyền Boston, đi Concord tại Cầu Lexington, vào ngày 18, 19 tháng 4 năm 1775, mới thực sự vang động quanh thế giới . Ngày 10 tháng 5 năm 1775, Quốc Hội Lục Địa thứ hai họp ở Philadelphia quyết định thành lập Quân Đội, phát triển hải quân, cử George Washington là tổng tư lịnh.

Tình thế của 13 thuộc đia hết sức thất lợi so với Thực dân Anh. Trước khi Chiến Tranh Độc Lập bùng nổ, dân thuộc đia chỉ  1 phần 3 đồng ý chiến tranh, 1 phần 3  không ý kiến, và 1 chống chiến tranh. Quân binh  các thuộc địa không được trang bị, huấn luyện, có người phải dẫn ngựa nhà đi tòng chinh... Chánh quyền còn rời rạc, lại phải luôn di chuyển  nên khó điều họp nỗ lực chiến tranh, không đánh được thuế, thời gian quân dịch ngắn chỉ có 3 năm, không có ngoại tệ mạnh để mua vũ khí đạn dược, không được các quốc gia lúc bấy giờ có mặt ở Mỹ Châu  viện trợ hay cho vay - trừ Pháp sau lâm chiến với tư cách đồng minh với Mỹ.  Có lúc quân binh bụng đói, không mền, quần áo rách, chân  giày lủng, chân rướm máu khi di hành, máu đỏ đồng tuyết. Tướng Washington  phải dùng trường kỳ kháng chiến, đánh du kích theo kiểu Da Đỏ, buộc địch quân là Thực dân Anh vào  thế căng thẳng không biết bị tấn công ở đâu và lúc nào. Đoàn quân binh của Tướng Washington  sẵn sàng rút lui để bảo toàn lực lượng. Tướng Washington là người  không bao giờ để phạm sai lần lần thứ hai. Để sau cùng thắng trận sau cùng, thắng cuộc Chiến tranh Độc Lập, Yorktown, Virginia năm 1781, nhận sự đầu hàng của  Huân tước Anh Cornwallis, và chấm dứt Chiến tranh Độc Lập với Hòa Ước Paris năm 1783. Anh công nhận nền độc lập của Mỹ. Nước Mỹ thành hình, biên giới được phân định. Bắc giáp Đại Hồ; Nam giáp Florida còn thuộc Tây Ban Nha  nhưng sau đó Mỹ mua đứt; Đông, Đại tây Dương; và Tây Đông vực sông Missisippi.

Vì tự do, dân chủ, nhân quyền, TT Lincoln giải phóng người Mỹ Da Đen nô lệ, cứu sự tan vỡ của liên bang (union)  bằng Nội Chiến, đổi mạng mình cho tự do, dân chủ, nhân quyền, bị ám sát  ngay sau khi Nội Chiến chấm dứt. TT Rosevelt đưa quân Mỹ giải phóng Au Châu trong Thế Chiến 2, Mỹ trở thành đệ nhứt siêu cường thế giới. Tự do, dân chủ, nhân quyền biến nước Mỹ thành Đất hứa, Giác mơ Mỹ của nhiều dân tộc. 4 đời tổng thống Mỹ đưa quân qua VN ngăn chận làn sóng đỏ độc tài đảng trị ở VN, trong Chiến tranh Lạnh. Đó là 3 cuộc chiến tranh làm  người Mỹ chết nhiều nhứt để bảo vệ  và phát huy niềm tin tư do, dân chủ nhân quyền trong nước và ngoài nước.

Vì tự do, dân chủ, nhân quyền  về  chánh trị khó khăn của sư thành hình Hiệp chũng quốc được  thông cảm, vượt qua. Hiến Pháp Mỹ của chánh quyền vì, dân, do dân Mỹ thành hình trong thời gian 1789 và 1880. Hai khuynh hướng chánh trị trội yếu, một bên chủ trương liên bang mạnh; một bên, tiểu bang mạnh tranh đấu với nhau phát sinh lưỡng đảng  là tiên thân của Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ ở Mỹ. Hai bên tương nhương, thỏa hiệp thành chánh quyền chánh quyền tam lập. Lập pháp là Quốc Hội lưỡng viện, Hành pháp là Tổng Thống. Tư pháp là Tối Cao Pháp viện với hệ thống tòa An và một Tổng Chưởng Lý giống như Bộ Trưởng Tư Pháp. Chánh quyền đó được giải thích, phát huy dần dần theo sự lớn mạnh của Mỹ trên tinh thần vì dân, do dân, của dân và nguyên tác cân bằng quyền lực và kiểm soát lẫn nhau. Sau cùng cuộc tranh đấu, chiến đấu gian khổ, xây dựng công phu và đầu thông cảm cho tư do, dân chủ, nhân quyền mà Mỹ trở thành giấc mơ, đất hứa cho nhiều dân tộc trên thế giới.

Đó là một bài học quí giá cho người Việt trong ngoài nước đang đấu tranh cho tư do, dân chủ, nhân quyền VN. So tương quan lực lượng, phong trào đấu tranh của người dân Việt trong ngoài nước có thế mà thiếu lực. Thế từ xu thế thời đại của thế giới, tư do kinh tế, dân chủ chánh trị. Thế nhân dân, con người sanh ra ai cũng muốn được tư do. Thế quốc tế có thể nói mạnh hơn người Mỹ trong Chiến tranh Độc Lập. Mỹ chỉ có một đại sứ Benjamin Fraklin vận động Pháp yễm trợ. Chưa bao giờ VN có một số nhà ngoại giao bình dân đông như người Việt Hải ngoại, thế nhân dân cao hơn Mỹ. Trước Chiến Tranh Độc Lập  dân 13 thuộc đia chỉ có 1 phần 3 đồng ý chiến tranh, mà 1 phần 3 không ý kiến, 1 phần 3 chống chiến tranh. Còn dân VN trừ CS có chức có quyền,  10 người như 1, dân ai cũng muốn tư do, dân chủ, nhân quyền. Nhưng thế chưa biến được thành lực tổng hợp. 32 năm CS thống trị cả nước nói nghe thì lâu dài, dễ mất kiên nhẫn.  Nhưng thời gian mười mấy năm thực sư đấu tranh cho tư do, dân chủ, nhân quyền VN chống lại chế độ CS cai trị trang bị thừa sức diệt chủng, nhiều kinh nghiệm khủng bố, lũng đoạn, và kềm kẹp; thời gian ấy quá ngắn so với những tháng lợi. Vấn đề tư do, dân chủ nhân quyền VN đã đi vào chánh quyền các siêu cường. Biểu tượng tư do, dân chủ, nhân quyền VN đã được chánh quyền của hơn phân nửa dân số Mỹ đệ nhứt siêu cường thế giới công nhận.

Trên thế giới này, suốt trong lịch sử Nhân Loại cho đến bây giờ, tư do, dân chủ chưa bao giờ  xin mà có, chờ mà được. Chưa có dân tộc nào có tự do, dân chủ, nhân quyền nhờ ngoại quốc đem đến. Nội lực dân tộc là chánh. Người dân có tranh đấu, chiến đấu mới được. Có gạo thiên hạ mới cho mượn chén đũa. Bất cứ ở đâu, bất cứ thời nào, phong trào nhân dân đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền nếu nhà cầm quyền thống trị không diệt được trong buổi ban đầu thì sẽ trưởng thành trên tro tàn của chế độ thống trị, dù là thực dân ngoại quốc như Anh hay từ thực dân như CS Hà nội.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.