Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

HT Tâm Châu Chúc Mừng Đại Hội GHPGVNTN Canada: Vì Nhân Quyền, Bảo Toàn Lãnh Thổ

13/02/200800:00:00(Xem: 6202)

Hình ảnh trong Đaị Hội.

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Canada vừa hoàn mãn Đại Hội Khoáng Đại Kỳ IV vào ngày 11-2-2008 Tại Chùa Thuyền Tôn, Montreal, Canada.

Mục tiêu được cho biết trong Thông Cáo Báo Chí (lưu trữ ở chùa Pháp Vân - http://phapvan.ca/index.asp), trích:

“Nhằm mục đích tiếp tục gầy dựng tinh thần hòa hợp của chư Tăng, Ni và củng cố tín tâm cúa quần chúng Phật tử, đặc biệt tiếp tục xác định lập trường của GHPGVNTNHN tại Canada đối với đạo pháp và dân tộc thông qua công cuộc vận động cho tự do, dân chủ, nhân quyền và phục hoạt GHPGVNTN trong nước, đồng thời tổng kết thành quả Phật sự trong 4 năm qua và hoạch định những công tác Phật sự cho nhiệm kỳ 2008-2012 sắp tới, GHPGVNTNHN tại Canada đã tổ chức Đại Hội Khoáng Đại kỳ IV tại Chùa Thuyền Tôn, thành phố Motreal, Canada vào ngày 11 tháng 02 năm 2008.  Quang lâm và tham dự Đại Hội Khoáng Đại kỳ IV gồm 21 chư tôn Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni thành viên HDDDDH, Ban Giám Sát và 21 cư sĩ đại biểu các đơn vị tu viện, tự viện thuộc GHPGVNTNHN tại Canada.”

Đặc biệt, Đaị Hội cho biết “vẫn một lòng tôn kính và hậu thuẫn đối với sự lãnh đạo tối cao của nhị vị đại lão Hòa Thượng Đệ Tứ Tăng Thống và Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN trong nước” cho dù có một số bất đồng.

Bản Thông Cáo Báo Chí còn cho biết: 

“Toàn thể Đại Hội Khoáng Đại kỳ IV cũng đã tịnh tâm lắng nghe tuyên đọc Văn Thư Chúc Mừng Đại Hội của đại lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, ấn ký ngày 30 tháng 01 năm 2008.  Trong  Thư Chúc Mừng Đại Hội gồm 6 điểm, đại lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu đã ân cần chỉ dạy, xin trích 4 điểm như sau:

“1.  Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Canada, do lòng nhiệt thành của chư Tăng, Ni, Phật tử - trong đó có tôi chứng minh, hô hào thành lập, và thúc đẩy hoạt động – trong tinh thần phụng sự đạo pháp, quốc gia, nhân loại, được Chính-phủ Canada cho phép, tổ chức này vĩnh viễn không bao giờ giải tán, ngoại trừ Chính-phủ Canada.”

“2.  Quốc gia Canada là quốc gia có pháp trị nghiêm minh, tự thân của tổ chức Giáo Hội Thống Nhất tại Canada không phải là tổ chức của Cộng-sản, chúng ta không có gì phải quan tâm.  Vị nào đội lốt Cộng-sản nằm vùng có chứng cớ rõ ràng.  Giáo Hội thẳng tay đưa vị ấy ra khỏi Giáo Hội.  Bản thân vị nào không có tội mà bị vu khống, vị ấy thẳng thắn đưa sự vụ ra pháp luật giải quyết.”

“3.  Giáo Hội Thống Nhất tại Canada cần giữ tình, lý đồng đều, cố gắng hòa hợp, hàn gắn những gì đã bị sứt mẻ, hợp với đạo lý của đạo và của đời.  Nếu tình huống dằng dai, Phật sự ngưng trệ, không giải quyết được gì, Giáo Hội hãy tuyên bố “ddộc lập”, liên kết với các Giáo Hội Phật Giáo các nước và các Cộng-Đồng, chung sức tranh đấu cho GHPGVNTN, các đạo-giáo trong nước được phục hoạt và tranh đấu cho việc bảo toàn lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam đang bị Trung-Cộng xâm chiếm.”

“4.  Đối với huân nghiệp của Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Hòa Thượng Thích Quảng Độ, các Ngài không quản ngại sinh, tử, thành, bại, dấn thân trong nhà lửa Cộng-sản, tranh đấu cho đạo giáo, cho quốc gia, dân tộc có tự do, hạnh phúc, nhân quyền, tất cả Tăng, Ni, Phật tử luôn luôn ghi nhớ và kính trọng.”

Đại Hội cũng đã tổng kết thành quả Phật sự trong 4 năm qua, trong đó, toàn thể thành viên của GHPGVNTNHN tại Canada đã nỗ lực không ngừng tiếp tục thực hiện nhiều công tác Phật sự để củng cố và phát triển cơ cấu của Giáo Hội trên khắp lãnh thổ Canada, đồng thời tiến hành công cuộc hoằng pháp, tổ chức các khóa tu học cho Tăng, Ni và quần chúng Phật tử, tổ chức các cuộc lạc quyên để giúp đỡ cho những người kém may mắn trong các vụ thiên tai bão lụt tại Việt Nam.  Dựa trên nhận định về tình hình biến động của GHPGVNTNHN tại Canada trong những ngày tháng vừa qua và các nhu cầu Phật sự trọng đại sắp đến, cho nên, Đại Hội đã nhất tâm cung thỉnh đại lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, làm Chứng Minh Đạo Sư cho GHPGVNTNHN tại Canada; Đại Hội cũng đã đồng thuận lưu nhiệm thành phần nhân sự hiện tại trong Hội Đồng Điều Hành và Ban Giám Sát, nhưng để Phật sự trong tương lai được thành tựu cụ thể, Đại Hội đã hoán chuyển và bổ sung một số nhân sự trong các Tổng Vụ, như Tổng Vụ Nghi Lễ do Đại Đức Thích Đạo Hạnh làm Tổng Vụ Trưởng, Đại Đức Thích Đạo Quang Tổng Vụ Phó và Tổng Vụ Xã Hội do Ni Sư Thích Nữ Bảo Quang làm Tổng Vụ Trưởng.

Thành phần nhân sự của GHPGVNTNHN tại Canada nhiệm kỳ 2008-2012 như sau:

1. Đại lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu:  Chứng Minh Đạo Sư,

2. Thượng Tọa Thích Bổn Đạt: Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành,

3. Thượng Tọa Thích Thiện Quang: Phó Chủ Tịch Nội Vụ, 

4. Thượng Tọa Thích Trường Phước: Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ

5. Thượng Tọa Thích Nhật Trí:  Tổng Thư Ký

6Thượng Tọa Thích Trí Thành:  Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự

7. Thượng Tọa Thích Viên Diệu: Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ

8. Thượng Tọa Thích Tâm Hòa:  Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp

9. Thượng Tọa Thích Nguyên Lạc: Chủ Tịch H.Đ Giám Sát

10. Thượng Tọa Thích Nhật Quán: Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa     

11. ĐDD. Thích Tâm Đăng:  Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên

12. ĐDD. Thích Nguyên Mãn:  Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh

13. ĐDD. Thích Đạo Hạnh:  Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ

14. ĐDD. Thích Đạo Quang:  Tổng Vụ Phó Tổmg Vụ Nghi Lễ

15. ĐDD. Thích Tâm Minh:  Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp

16. Ni Sư Thích Nữ Bảo Quang:  Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Xã Hội

17. Sư Cô Thich Nữ Từ Diệu:  Chánh Thủ Quỹ

Thành viên: 

18. TT. Thích Trường Minh

19. TT. Thích Hạnh Cần,

20. ĐDD. Thích Pháp Lạc,

21. ĐDD. Thích Đạo Chơn,

22. ĐDD. Thích Phúc Tuệ,

23. ĐDD. Thích Thông Giới,

24. Sư Cô Thích Nữ Như Đức,

25. Thích Nữ Viên Tánh, 

26. Thích Nữ Huệ Thuận,

27. Thích Nữ Thanh Quang,

28. Thích Nữ Thông Tịnh,

29. Thích Nữ Hỷ Lạc,

30. Thích Nữ Hỷ An,

31. Thích Nữ Hỷ Ý,

32. Thích Nữ Phước Hiền,

33. Thich Nữ Tịnh Niệm

34. Thích Nữ Phổ Tánh

35. Thích Nữ Phước Duyên

36. Thích Nữ Diệu Thuần.

Đại Hội đã thảo luận và quyết định đề án Phật sự quan trọng cho nhiệm kỳ mới. Đại Hội cũng đã đồng thanh xác định lập trường trước sau như một đối với công cuộc vận động cho tự do, dân chủ, nhân quyền và phục hoạt GHPGVNTN trong nước, đặc biệt lên án hành vi xâm phạm lãnh thổ và lãnh hải của chính quyền Trung Quốc đối với hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa.  Đại Hội đã công bố Quyết Nghị 13 điểm bao gồm ba lãnh vực:  Cơ cấu tổ chức, sinh hoạt tu tập, hoằng pháp và các mối hỗ tương thiệp thế...”

Sau phần thông tin là phần Quyết Nghị 13 điểm do Đaị Hội đồng thuận. Độc giả quan tâm, có thể đọc toàn văn Quyết Nghị 13 điểm và xem nhiều hình ảnh ở trang Pháp Vân: http://phapvan.ca/index.asp.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hiến pháp có một giá trị tự tại, nghĩa là, không cần quy chiếu hay trưng dẫn các luật khác để tạo ra giá trị chấp hành...
Lâu nay ta thường nghe nói thanh niên là rường cột của Quốc gia, nhưng tuổi trẻ Việt Nam thời Cộng sản đã xuống cấp trên mọi phương diện từ thể chất đến tinh thần và từ gia đình ra xã hội. Vậy đâu là nguyên nhân?
Rõ ràng toàn là những đòi hỏi quá đáng và … quá quắt. Ngay đến bác Hồ mà còn không bảo vệ được cả vợ lẫn con, bác Tôn cũng chỉ có mỗi một việc làm là… sửa xe đạp cho nó qua ngày đoạn tháng thì bác Quang biết làm sao hơn và làm gì khác được?
✱ VOA: Trên cương vị tổng thống, ông Trump đôi khi chia sẻ thông tin, bất kể mức độ nhạy cảm của nó. Ông ngẫu hứng cung cấp thông tin bảo mật cấp độ cao cho bộ trưởng ngoại giao Nga ✱ VOA: Những tài liệu này cần được bảo mật là việc rất nghiêm trọng- đặc biệt là đối với Mar-a-Lago, những khách nước ngoài ở đó - tạo ra một mối đe dọa đến an ninh quốc gia ✱ VOA: John Kelly khởi động một nỗ lực để cố gắng hạn chế những người có quyền tiếp cận ông Trump tại Mar-a-Lago, nhưng nỗ lực này thất bại khi Trump từ chối hợp tác...
Hôm thứ Sáu 23-9 trên tạp chí Project-Syndicate, nhà báo Laurence Tubiana cho rằng không có gì là hay, là tốt một khi châu Âu theo đuổi chính sách đa phương hóa theo tiêu chuẩn hai mặt (double standard) trong cuộc chiến Ukraine, vì cộng đồng Âu còn nhiều vấn đề ưu tiên giải quyết...
Đại Hội Đồng Liên Hiêp Quốc lần thứ 77 đã khai mạc tại New York hôm 20-9-2022, trong bối cảnh thế giới đối mặt với hàng loạt khủng hoảng, đang bị chia rẽ vì nhiều vấn đề: Cuộc chiến Ukraine, khủng hoảng khí hậu, mất an ninh lương thực, khủng hoảng năng lượng, và nạn dịch Covid-19 vẫn chưa chấm dứt...
Truyện dài chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam đã được thi hành từ Trung ương xuống địa phương, nhưng tham nhũng cứ trơ ra là vì sao? Thắc mắc này không phải đến thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới có mà từ khuya lắm rồi, ít nhất cũng từ khóa đảng VII thời ông Đỗ Mười làm Tổng Bí thư (28 tháng 6 năm 1991 - 26 tháng 12 năm 1997). Nhưng tại sao tình trạng này cứ kéo dài mãi và không có dấu hiệu suy giảm mà còn biến chứng, lan nhanh mặc dù nhà nước đã tung ra nhiều biện pháp phòng ngừa và chữa trị...
Tôi đã trót có dăm ba lời về nón cối, mũ cối, và dép râu nên (lỡ trớn) cũng xin được thưa luôn, đôi câu, về cái nón tai bèo...
Bạn ơi, -Kẻ trí tuệ ít lỗi lầm và khi phạm lỗi thì nhận biết và tu sửa. Kẻ ngu si không biết lỗi lầm và khi nhận biết thì biện minh mà không hề tu sửa. -Kẻ trí tuệ trước mọi sự việc đều tìm hiểu và phân tích lợi-hại. Còn kẻ ngu si chỉ nhìn thấy lợi mà không thấy hại. -Kẻ trí tuệ biết đo lường thời thế. Còn kẻ ngu si thì làm bừa, khi thất bại lại đổ lỗi cho Trời. Tức khí nhảy ra đâm chém dễ. Nhẫn nhục chờ thời khó, “Khảng khái cần vương dị. Thung dung tựu nghĩa nan.” (Lý Trần Quán Tiến Sĩ đời Lê Trung Hưng)
Theo VOA Tiếng Việt hôm 9-9-2022 bà Aler Grubbs, giám đốc Quốc gia USAID Mỹ tại Việt Nam và ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng GD&ĐT-VN đã ký kết bản ghi nhớ nâng cao chất lượng giáo dục Đại học và thúc đẩy xây dựng một nền Đại Học Tự Trị tại Việt Nam...
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.