Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới…

08/07/200800:00:00(Xem: 7863)
-  Qúa  Trình Tổ Chức Đại  Hội  Giới Trẻ Thế Giới.

-  Các Đại Hội Giới trẻ  đã được tổ  chức cho đến ngày nay.

-  Hướng về Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Sydney (Úc Châu).

ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI là cuộc HỘI NGỘ  rất quan trọng cho Giới Trẻ trong thế giới đầy biến động ngày nay.

Đức Đương Kim Giáo Hoàng Bênêdictô XVI đã đề cập đến Đại Hội Giới Trẻ  trong Bài Giảng của Ngài vào Thánh Lễ buổi sáng ngày 20/4/2005 (ngay ngày hôm sau khi được bầu chọn lên Ngôi Giáo Hoàng) như sau:  “Tôi đặc biệt nghĩ đến GIỚI TRẺ, là những người đã được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đặc biệt lưu tâm đối thoại với họ.  Tôi gửi đến các bạn trẻ lòng âu yếm mến thương ... Tôi muốn tiếp tục đối thoại với các bạn, lắng nghe các ước vọng của các bạn, trong niềm hy vọng tôi sẽ giúp được các bạn gặp gỡ Chúa Kitô luôn sống động và trẻ trung...”

Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khởi xướng từ ngày Chúa Nhật Lễ Lá (15-4-1984)  Năm Thánh Cứu Độ 1984 tại Rôma.  Sau đó, năm 1985 (Năm Liên Hiệp Quốc tuyên bố là “Năm Giới Trẻ”), vào ngày Chúa Nhật Lễ Lá (31/3/1985), tại Công Trường Đại Thánh Đường Thánh Phêrô (Rôma), trước khoảng 300,000 ngàn bạn trẻ có mặt hôm đó, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên bố thành lập “Ngày Giới Trẻ Thế Giới”.

Từ ngày đó, đã có những tổ chức Ngày Đại Hội Giới Trẻ theo từng Giáo phận mỗi năm một lần thường vào ngày Chúa Nhật Lễ Lá (mở đầu Tuần Thánh); còn Ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới thừờng được tổ chức 3 năm một lần tại các  địa điểm  khác nhau trên thế giới . Mỗi Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận hay Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới đều có một Chủ đề (Theme) để các bạn trẻ học hỏi. Vào Ngày Đại Hội, các bạn trẻ sẽ hân hoan gặp gỡ nhau , cầu nguyện, vui chơi, và hội thảo để trao đổi với nhau các kinh nghiệm sống thuộc các nền văn hoá khác nhau, để xây dựng bản thân, đời sống đức tin, và cùng nhau tìm ra những phương thức thực hành Đức Tin và Đức Bác ái giữa thế giới hôm nay.  Khi ra về các bạn trẻ sẽ cố gắng để xây dựng một tương lai tốt đẹp và phong phú hơn cho chính mình, cho gia đình, cho tổ quốc và xã hội.

 Sau đây là những Đại Hội Giới Trẻ  đã được tổ chức ( Tài liệu lấy trong :

World Youth Day-Wikipedia, the free encyclopedia. Số người tham dự được tính theo số người trong Thánh Lễ Bế mạc mỗi Đại Hội).

Đại Hội Giới Trẻ đầu tiên  đã được tổ chức Tại Rôma( ngày 15/4/1984) ; số tham dự: 300,000; chủ đề: “Năm Thánh Cứu Độ” .  Lần thứ hai cũng tại Rôma (ngày 31/3/1985) ; số tham dự:  300,000; chủ đề  : “Năm Giới Trẻ Thế Giới ” ( do Liên Hiệp Quốc đề xướng để đề cao vai trò của  giới trẻ trên thế giới).

Năm 1986 (ngày 23/3): Ở mỗi Giáo Phận . Chủ đề : “ Hãy  luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về Niềm Hy vọng của anh em” (1 Phero 3:15).

 Năm 1987 (ngày 11-12/ 4):  Đại hội Giới trẻ tòan thế giới  tại Buenos Aires, thủ đô nước Argentina ; số tham dự: 900,000. Chủ đề: “Chúng ta đã nhận biết Tình yêu Chúa nơi chúng ta và chúng ta đã tin vào Tình yêu ấy” (1 Gioan 4:16).

Năm 1988 (ngày 27/3): Ở  mỗi Giáo Phận. Chủ đề: “Ngài bảo các anh làm  gì, các anh cứ làm theo như vậy” (Gioan 2:5)

 Năm 1989 ( ngày 15-20/ 8): Đại Hội Giới Trẻ toàn thế giới   tại Santiago de Campostella, Bồ Đào Nha; số tham dự: 400,000. Chủ đề: “Ta là Đường, là Sự Thật, và là sự Sống (Gioan 14:16).

Năm 1990 (ngày 8/4): Ở mỗi Giáo Phận. Chủ đề : “Thày là cây nho, các con là ngành nho” (Gioan 15:5)

 Năm 1991 ( ngày 10-15 tháng 8): Đại Hội Giới Trẻ toàn thế giới   tại Czestochowa, Ba Lan; số tham dự: 1,600,000. Chủ đề: “Chúa Thánh thần làm cho anh em trở nên con cái Chúa”(Rôma 8:15).

Năm 1992 (ngày 12/4): Ở mỗi Giáo Phận. Chủ đề : “Các con hãy đi khắp thế giới rao giảng Tin Mừng” (Mátcô 16:15)

Năm 1993 ( ngày 10-15/8): Đại Hội Giới Trẻ toàn thế giới  tại Denver, Colorado,  Hoa Kỳ ; số tham dự: 500,000. Chủ đề: “Ta đến để đòan chiên được sống và sống dồi dào(Gioan 10:10)

Năm 1994 (Ngày 27/3) : Ở mỗi Gíao Phận. Chủ đề :  “Như Chúa Cha đã sai Thày, Thày cũng sai  các con.” (Gioan 20:21)

Năm 1995 (ngày 10-15 /1): Đại Hội Giới Trẻ toàn thế giới  tại Manila ,Thủ đô Phi Luật Tân; số tham dự : 5,000,000 ; đây là một cuộc tập họp đông đảo nhất trong lịch sử nhân loại).Chủ đề : “Như  Chúa Cha đã sai Thày, Thày cũng sai các con” (Gioan 20:21)

Năm 1996: Ở mỗi Giáo Phận. Chủ đề : “Thưa  Thày, bỏ Thày chúng con biết  theo ai" Thày mới có những lời ban sự sống đời đời” (Gioan 6:68)

Năm 1997 (ngày 19-24/8): Đại Hội Giới Trẻ thế  giới tại Paris, Thủ đô nước Pháp ; số tham dự: 1,200,000.Chủ đề : “Thưa Thày, Thày ở đâu"  - Hãy đến mà xem”(Gioan 1:38-39)

Năm 1998 (Ngày 5/4) : Ở mỗi Giáo Phận. Chủ đề : “Chúa Thánh Thần sẽ dạy chúng con mọi  điều”(Gioan 14:26)

Năm 1999 (ngày 28/3): Ở mỗi Giáo phận. Chủ đề “Chúa Cha yêu mến chúng con” (Gioan 16:27)

Năm Thánh 2000 (ngày 15-20/8): Đại Hội Giới Trẻ toàn thế giới tại Rôma; số người tham dự : 2,000,000. Chủ đề: “ Ngôi Lời đã làm nguời và ở giữa chúng  ta”(Gioan 1:14)

Năm 2001 (ngày 8/4): Ở mỗi Giáo Phận. Chủ đề  : “Ai muốn theo Ta hãy bỏ mình đi, vác Thánh giá mình hằng ngày mà theo Ta” (Luca 9:23)

 Năm 2002 (ngày 23-28/7): Đai Hội Giới Trẻ thế giới  tại Toronto, Canada ; số tham dự: 800,000. Chủ đề : “Các con là Muối  cho đời… Các con là Ánh sáng cho trần gian” (Mattheu 5:13-14)

Năm 2003 (Ngày 13/4) : Ở mỗi Giáo Phận. Chủ đề : “Đây là Mẹ con” (Gioan 19:27)

Năm 2004 (Ngày 4/4) : Ở mỗi Giáo phận. Chủ  đề : “Chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu” (Gioan 12: 21)

Năm 2005 (ngày 16-21/8/2005): Đại Hội Giới Trẻ thế giới  tại Kohn, Đức quốc; số tham dự: 1,200,000. Đại hội lần này cách 3 năm kể từ Đại Hội Toronto, lại trùng vào năm Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II qua đời, và bắt đầu triều đại của Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI, là người Đức.Chủ đề :  “Chúng tôi đến bái lạy Người”(Mattheu 2:2)

Năm 2006 (Ngày 9/4): Ở mỗi Giáo Phận. Chủ đề : “Lời Chúa là đèn soi bước chân tôi, và là ánh sáng dẫn lối cho tôi” (Thánh vịnh 119:105)

Năm 2007 (Ngày 01/4) :  Ở cấp Giáo Phận. Chủ đề : “Như Cha đã yêu mến chúng con; chúng con cũng hãy yêu mến nhau” (Gioan 13:34)

Năm 2008 (ngày 15-20/7) : Đại Hội Giới Trẻ toàn thế giới tại Sydney (Australia), dự trù số  người tham dự cũng rất đông (Ban tổ chức  dự trù  trong dịp này sẽ có nhiều khách hành hương đến Úc  nhiều nhất từ trước đến nay ,  hơn cả dịp  Thế Vận  Hội  năm 2000 ). Chủ  đề : “Chúng  con sẽ nhận   được sức mạnh của Chúa Thánh Thần xuống trên chúng con; và chúng con sẽ là những chứng nhân của Thày”(Công Vụ Tông đồ 1:8).

Chương trình chung  cho Tuần Lễ Đại Hội Giới Trẻ Thế giới như sau:

 Ngày Thứ Ba:

 Buổi Sáng: Đón chào quan khách và các bạn trẻ đến dự Đại Hội.

Buổi Chiều: Thánh Lễ Khai Mạc và tiếp theo là các sinh hoạt riêng của  mỗi Đoàn Thể và mỗi Nhóm Bạn Trẻ ở các nơi đến.

Ngày Thứ Tư đến  Thứ Sáu:

Buổi Sáng : Các Khóa  Giáo Lý và các cuộc Hội thảo do các Đức Giám Mục và các                                     Linh mục hướng dẫn.

Buổi chiều:  Các sinh hoạt vui chơi giải trí,  các chương trình Văn nghệ, hòa nhạc, các cuộc thăm viếng.

Buổi tối là các giờ Cầu nguyện, các nghi thức xám hối và ban Bí Tích Hòa giải.

Các Thánh Lễ sẽ ở các địa điểm  và các giờ khác nhau.

Riêng tối Thứ Sáu có giờ Ngắm Đàng Thánh Gía Trọng Thể.

Thứ Bẩy:

Buổi Sáng: Di chuyển đến địa điểm Canh Thức  Cầu Nguyện.

Buổi chiều: Canh Thức  Cầu Nguyện và nghỉ qua đêm ngoài trời.

Chúa Nhật:

Buổi Sáng : Thánh Lễ Bế mạc và Phép lành Tòa Thánh; sau đó loan báo thời gian và địa  điểm sẽ tổ chức Đại Hội Giới Trẻ Thế giới lần sau, và tiếp tục các sinh hoạt đến 5:00 giờ chiều.

 Thực ra, mỗi Đại Hội Giới trẻ Thế giới khởi đầu ngay từ ngày Bế Mạc Đại Hội Giới Trẻ  lần trước, khi Đức Giáo Hoàng trong Lễ Bế Mạc, trao cho các đại diện giới trẻ (của nước sẽ tổ chức Đại hội lần tới) “Thánh Giá Hành Hương” và các bạn trẻ này sẽ rước về quê hương mình và rước đi nhiều nơi trên đất nước của họ (đôi khi cũng rước qua các nước lân cận) trong suốt thời gian trước ngày khai mạc Đại hội.

Lần Bế mạc Năm Thánh Cứu Độ vào ngày 15/4/1984, khi lần đầu tiên trao Thánh giá cho Đai Diện Giới trẻ , Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã nhắn nhủ:  “Các Bạn trẻ thân mến, khi bế mạc Năm Thánh này, Cha trao cho các con Dấu chỉ của Năm Thánh: Thánh Giá Chúa Kitô!  Các con hãy mang Thánh Giá này đi khắp thế giới như là biểu tượng của Tình yêu của Chúa Kitô cho nhân loại, và các con hãy loan truyền cho mọi người rằng:  chỉ nơi Sự Chết và Phục Sinh của Chúa Kitô, chúng ta mới có thể tìm thấy ơn Cứu độ và sự Giải thoát!”  Rồi trong ngày Bế mạc Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Tôrôntô (Canada), Ngài cũng nói với các bạn trẻ: “Cha muốn chính thức loan báo Ngày Giới Trẻ Thế Giới kế tiếp sẽ là vào năm 2005 tại Koln, Đức Quốc…Cuộc Hành Trình Thiêng liêng  của chúng con đến thành phố Koln bắt đầu ngay từ ngày hôm nay. Chúa Kitô đợi chúng con tại đó…Vậy giờ đây chúng ta đang trên đường hướng tới thành phố Kohn, nơi sẽ cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới  vào tháng 8, 2005…” , và vào phần cuối bài Nói chuyện này, Đức Thánh Cha nhắn nhủ:   “ Các Bạn trẻ thân mến, khi chúng con hướng về thành phố Kohn, thì Cha cũng đồng hành với chúng con trong kinh nguyện.  Xin Mẹ Maria, người ‘phụ nữ của Thánh Thể’ và là Mẹ khôn ngoan, nâng đỡ chúng con trong cuộc hành trình, soi sáng cho chúng con những quyết định, và dạy chúng con biết yêu mến nhũng gì là Chân, Thiện, Mỹ.  Xin Mẹ dẫn đưa tất cả chúng con đến với Con của Mẹ, là Đấng duy nhất có thể thỏa mãn những ước vọng thâm sâu nhất của tâm hồn con người. Cha chúc lành cho chúng con!”

Riêng về Đại Hội Giới Trẻ Tại Sydney, Đức đương kim Giáo Hoàng Bênêdictô XVI cũng đã nhắc  đến nhiều lần. Vào ngày Bế Mạc  Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại  Koln(21-8- 2005), Đức Thánh Cha đã chúc lành cho Giới trẻ  và loan báo Ngày Giới trẻ Thế Giới sắp tới tổ chức tại Sydney vào năm 2008 và đặc biệt hướng về Chúa Thánh Thần  với chủ đề:  “Chúng con sẽ nhận được sức mạnh của  Chúa Thánh thần xuống trên chúng con; và chúng con sẽ là  những chứng nhân của Thày” ( Tông Đồ Công Vụ 1:8); rồi Ngài nói thêm :  “Giờ đây, khi  Chúa Kitô Sống  Lại đang hiện diện và nuôi dưỡng Đức Tin và niềm Hy vọng của chúng ta , Cha xin phó thác  nơi sự hướng dẫn từ mẫu của Mẹ Maria chí thánh, cuộc vận hành  tương lai của  Giới trẻ trên toàn thế giới!”

Vào ngày 20-7-2007, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Đai Hội Giới trẻ tại Sydney và nhắc nhở giới trẻ : “ Chúng con hãy chuẩn bị sẵn sàng để làm cho thế giới được bừng sáng lên  niềm tin  nơi Chúa  Kitô , đem tình yêu đáp lại  hận thù, đề cao giá trị cuộc sống, rao giảng Niềm Hy vọng nơi Chúa Kitô đến mọi nơi trên thế giới!” Trong những dịp khác, như hôm nói chuyện với giới trẻ ( ngày 19/4/2008)  trong dịp Ngài viếng thăm Hoa kỳ, Ngài cũng mời gọi giới trẻ hãy chuẩn bị cho Ngày Giới trẻ Thế Giới tại Sydney: “ Cha tạm biệt chúng con và chờ dịp chúng ta sẽ gặp lại nhau tại Sydney vào tháng Bẩy này, trong dịp Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới!”

Cũng như trong các Đại Hội giới trẻ trước đây , Đại Hội Giới  trẻ tại Sydney cũng là dịp để các bạn trẻ Công giáo khắp nơi  trên thế giới họp mặt và hiệp nhất thành một trong ‘Niềm Tin nơi Chúa là Cha và mọi người đều là anh em’ trong gia đình , không phân biệt màu da, chủng tộc, ngôn ngữ…  Các Bạn Trẻ sẽ cùng học hỏi lẫn nhau những kinh nghiệm sống và thực hành  Đức tin ở khắp nơi trên thế giới trong những hoàn cảnh đặc thù của mỗi quốc gia, mỗi địa phương . Đồng thời cũng để gặp gỡ giới trẻ Công giáo Úc  Châu và tìm  hiểu về Giáo Hội tại  Úc Châu, rồi  cùng nhau cầu nguyện, học hỏi để trao đổi kinh nghiệm sống  và thực hành Đức Tin, Đức Bác ái để đem lại Niềm Hy Vọng cho thế giới đầy biến loạn ngày nay. Đây cũng là dịp để  Giới trẻ thế giới có dịp kính viếng  những Thánh đường, những Đền Thánh và thưởng ngoạn những phong cảnh đẹp tuyệt vời của thành phố hải cảng Sydney.

Chương trình tổng quát Đại Hội Giới Trẻ ở Sydney :   Từ ngày 10 đến 13 thang 7, 2008  là những ngày các Giáo Phận tại Úc và Tân Tây Lan tập họp các bạn trẻ của mỗi Giáo Phận muốn tham dự Đại hội . Các nhóm bạn trẻ đó sẽ hành hương qua các thành phố  tại Úc và Tân Tây Lan để đón nhận sự hân hoan chào mừng  của các gia đình Công giáo và các  Giáo Hội địa phương; rồi ngày 14 tháng 7, 2008 sẽ tập họp tại Syney để  đón chào quan  khàch và các bạn trẻ khắp nơi đến Sydney.

4g30 chiều ngày thứ Ba 15/7/2008 : Thánh Lễ khai mạc Đại Hội  do Đức Hồng y George Pell  chủ tế cùng với các Đức  Hồng Y, các  Đức Giám Mục và Linh mục tham dự Đại Hội đồng tế. Chương trình sinh hoạt trong  những ngày kế tiếp cũng giống như chương trình sinh hoạt chung của các Đai Hội  Giới Trẻ  (như đã trình bày ở trên đây) . Riêng  vào tối Thứ Bẩy rạng ngày  Chúa Nhật 20 /7/08 , tất  cả các Bạn trẻ sẽ tập họp tại Randwich Race Course và Centennelia Parklands để canh thức cầu nguyện với  Đức Giáo Hoàng ; rồi nghỉ qua đêm ngoài trời tại đó . Đức Giáo Hoàng sẽ dâng Thánh Lễ Bế mạc  vào  10g00 sáng Chúa Nhật; tiếp theo là loan báo   thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội kỳ tới, cùng với nghi thức trao Thánh Giá Hành Hương cho phái đoàn giới trẻ của quốc gia  sẽ tổ chức Đại Hội lần tới. Các sinh hoạt sẽ tiếp tục cho đến 5g00 chiều.

Vì dự trù số người tham dự sẽ rất đông , nên Ban Tổ chức cho  thiết lập nhiều màn ảnh lớn ở những địa điểm khác  nhau trong thành phố  Sydney, để mọi người tham dự có thể theo dõi các Thánh Lễ và các sinh hoạt lớn của Đại Hội.

Các Bạn Trẻ các nơi đến có thể được xếp đặt để sống trong các Gia đình Công Giáo Úc , trong các trường học. Các Nhóm Bạn Trẻ có thể được xếp đặt để cùng  ở chung một địa điểm  để  tiện liên lạc.

Riêng Cộng Đồng Giáo Việt nam tại Úc cũng đã chuẩn bị từ lâu để tham dự và đóng góp vào  các tổ chức của Đại Hội; đồng thời cũng chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp các Đoàn thể và các Nhóm Bạn trẻ Việt Nam từ trong nước và  ở hải ngoại  đến dự Đại  Hội .

Vậy cùng hướng về Thành Phố Sydney  , nơi nhiều bạn trẻ khắp nơi trên thế giới, kể cả Việt Nam, đang tiến về,  chúng ta hãy xin Chúa, nhờ lời Mẹ Maria chuyển cầu, ban muôn ơn lành cho Đại Hội.  Xin cho Đức Thánh Cha và mọi người  trên đường đến Đại Hội này được bình an cũng như ra về được bình an.  Xin cho các Bạn trẻ dự Đại Hội lãnh nhận được muôn Ơn Thánh, Niềm Tin, sự thông cảm và bao ơn ích tinh thần để trở về xây dựng Quê hương , đem Phúc Âm Tình Thương của Chúa đến cho mọi người trong môi trường sống hàng ngày, và chung tay xây dựng Hòa bình thế giới.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
“Tôi sẵn sàng đối thoại bất cứ ai trên thế giới về kinh tế Việt Nam, về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam.” -- Phạm Minh Chính.
Nếu không có mặt trời, chúng ta sẽ chìm trong bóng đêm, không thể nhìn thấy gì nữa. Thế giới đã có sẵn trước mắt, nhưng chỉ khi ánh mặt trời bừng chiếu, chúng ta mới thấy trọn vẹn trước mắt. Tương tự, nếu Đức Phật không xuất hiện trong đời này, chúng ta sẽ chìm trong tà kiến, không biết tới khi nào mới nhìn thấy Pháp để tìm ra lối giải thoát. Do vậy, ngày Phật Đản cũng là ngày một thế giới giải thoát trọn vẹn được hiển lộ trước mắt cho chúng sinh trong cõi này.
Chiến lược gia chiến tranh lạnh thảo luận về Nga, chiến tranh Ukraine và Trung Quốc tại Lễ hội FTWeekend ở Washington. Henry Kissinger nói rằng không có đủ các cuộc thảo luận về nguy cơ vũ khí hạt nhân. – Gregory Bobillot/FT.
✱ Reagan và Giáo hoàng đã đồng ý thực hiện một chiến dịch bí mật để đẩy nhanh tiến trình nhằm giải thể đế chế cộng sản ✱ Cố vấn TT Reagan: Đây là một trong những liên minh bí mật lớn nhất mọi thời đại ✱ Cả Giáo hoàng và Tổng thống đều tin rằng Ba Lan có thể tách ra khỏi quỹ đạo của Liên Xô một khi Vatican và Hoa Kỳ cung cấp phương tiện để gây bất ổn cho chính phủ Ba Lan ✱ Reagan và John Paul II tin rằng một Ba Lan tự do, không cộng sản, sẽ là một con dao đâm vào trái tim của đế chế Xô Viết.
Năm nguy cơ đang đe dọa sự sống còn của chế độ, nhưng không do bất cứ “thế lực thù địch” nào gây ra như đảng tuyên truyền mà do chính cán bộ, đảng viên, nhất là những kẻ có chức có quyền chủ động...
✪ Military Today: Hỏa tiễn chống tăng Dragon hoặc TOW không thể xuyên thủng lớp vỏ phía trước của xe tăng T-72. ✪ BBC News: Javelin và NLAW rất mạnh. Nếu không có sự trợ giúp vũ khí chết người này, tình hình ở Ukraine sẽ rất khác. ✪ NY Post: Xe thiết giáp của Nga mắc phải một lỗi thiết kế khiến chúng dễ bị mất tháp pháo một khi bị tấn công trực diện, và lỗi kỹ thuật này được quân đội Ukraine lợi dụng để tiêu diệt quân địch ✪ CNN: Tuy chiến xa Nga đã được nâng cấp nhưng hệ thống nạp đạn của nó vẫn tương tự như phiên bản T.72, khiến nó dễ trở thành "cỗ quan tài di động" ✪ Radio Audacy: Javelin có thể được bắn từ tư thế ngồi, quỳ hoặc đứng. Với một số địa hình khó khăn, nó có thể được bắn từ tư thế nằm… ✪ Global Times: Mỹ và các đồng minh gia tăng sức ép lên Nga, đồng thời tiếp tục ném bùn vào Trung Quốc - lôi kéo châu Âu về phía mình chống lại Trung Quốc - làm tổn hại đến vị thế đang lên của Trung Quốc trên thế giới...
"Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII đảng Cộng sản Việt Nam (CSN), khai mạc ngày 4/5/2022, sẽ thảo luận các Đề án “Về xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên” và “Một số vấn đề lý luận-thực tiễn về phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam trong bối cảnh mới"...
Phùng Cung cũng đã nhiều lần ngước nhìn như thế, với nỗi băn khoăn tương tự: Tôi đứng trong đêm / Ngửng đầu nhìn cao xa / Vọng hỏi / Có phải nước mắt con người / Đằm đằm dội xuống / Mà trên thiên cầu / Bao vì sao xao xuyến đổi ngôi...
“Thành tâm xoá bỏ hận thù là tìm hiểu và mến yêu người sai phạm. Tha thứ và hiểu nhau là vì đã tìm thấy lại nhau trong một quá khứ chung lầm lạc. Mọi người bắt đầu yêu mến nhau là vì nhận ra rằng có cùng chung số phận và ý chí để lo xây dựng đất nước”. – Một bài xã luận đặc sắc của tác giả Đỗ Kim Thêm, đề cập một vấn đề rất cũ, hòa hợp hòa giải dân tộc, mà cho đến tận ngày nay, sau 47 năm đất nước thống nhất, vẫn chưa có cơ may thành tựu. Việt Báo trân trọng mời đọc...
✪ Học thuyết Reagan: “Chúng ta phải đứng về phía các đồng minh dân chủ của chúng ta. Và chúng ta không được phá vỡ niềm tin của họ, trên mọi lục địa, từ Afghanistan đến Nicaragua những người mạo hiểm mạng sống đang phải đối phó với cuộc xâm lược do Liên Xô hỗ trợ” – “ Trợ giúp những người đấu tranh cho tự do là hành động tự vệ". ✪ CIA: Chính phủ Cộng sản Ba Lan, đột nhiên loan báo tăng giá thực phẩm và các mặt hàng tiêu dùng khác mà không thông báo trước. Ngày hôm sau, các cuộc đình công đòi tăng lương đã nổ ra khắp Ba Lan. ✪ TT Reagan: Chiến lược An ninh quốc gia của chúng ta đòi hỏi sự phát triển và tập trung vào các chiến lược về ngoại giao, thông tin, kinh tế, và chiến lược về chính trị và quân sự. ✪ TT Reagan: Để bảo vệ thành công trong cuộc chiến toàn cầu chống Liên Xô, Hoa Kỳ phải lập kế hoạch cẩn thận cùng với các đồng minh NATO.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.