Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Bảng Lương, Chứng Từ Không Thể Thiếu Để Khai Thuế

15/02/200500:00:00(Xem: 1405)
Bản tiếng Việt: Thúy Chi - IRS/SPEC
Vào mùa thuế, khi mọi người chuẩn bị hồ sơ để khai thuế lợi tức cho năm cũ, bảng lương trở nên một chứng từ quan trọng những người đi làm việc cần phải có. Thường thường, các cơ sở kinh doanh hay các công sở gởi bảng lương đến cho nhân viên của họ trước ngày 31 tháng 1 đầu năm, nhưng cũng có lúc, vì nhiều lý do, chẳng hạn thư bị thất lạc hay người nhận thư thay đổi chỗ ở chưa báo cho chủ cũ biết để điều chỉnh lại địa chỉ nhận thư. Vì vậy, những vấn đề liên quan đến bảng báo cáo lương hàng năm trở thành mối quan tâm chính của nhiều người. Quý vị còn thiếu hay vẫn đợi một bảng lương khác từ một công việc quý vị làm thêm trong mùa hè; bảng lương quý vị đã nhận được không biểu hiện đúng mức thu nhập trong năm của quý vị; bảng lương của quý vị có thể bị thất lạc hoặc thậm chí quý vị vẫn chưa nhận được bảng lương chính của năm 2004 mặc dù mùa khai thuế đã bắt đầu v.v. Những câu hỏi đáp dưới đây hy vọng sẽ đáp ứng được phần nào những thắc mắc hay quan tâm của quý vị về vấn đề bảng báo lương cuối năm.
1. Khi nào là thời hạn chót chủ nhân các cơ sở kinh doanh và các văn phòng xí nghiệp gởi bảng lương đến cho công nhân"
Chủ nhân của bất kỳ cơ sở kinh doanh, hành chính phải hoàn tất việc gởi bảng báo cáo lương đến tất cả những người giúp việc cho họ trong năm (Form W-2), với các bản sao mẫu B, C và số 2, đến cho mỗi nhân viên, nêu rõ số tiền người này đã kiếm được trong cả năm, tiền thuế tạm thu trích từ lương của họ theo năm lịch, theo thông lệ trước ngày 31 tháng 1 của năm tiếp theo. Chủ nhân có thể chọn cách hoàn tất công việc gởi các mẫu W-2 này theo cách riêng của từng cơ sở ngoài cách thông thường là gởi đến cho nhân viên chức qua đường bưu chính. Chẳng hạn, chủ cơ quan có thể lên thông báo công nhân viên chức có thể đến phòng nhân sự để nhận bảng lương v.v.
2. Trường hợp ông chủ của tôi chưa gởi bảng lương cho tôi vào thời gian này, xin cho biết tôi phải làm gì để chuẩn bị hồ sơ khai thuế của mình"
Sau ngày 31 tháng 1, nếu quý vị muốn khai nộp hồ sơ thuế mà vẫn chưa nhận được bảng báo lương của năm trước, quý vị nên liên lạc ngay với chủ nhân của quý vị để biết xem họ đã phân phối bảng báo lương cho nhân viên chưa. Quý vị cũng có thể không nhận được bảng lương do địa chỉ không đúng hay địa chỉ ghi không đầy đủ. Nếu sự chậm trễ xảy ra do địa chỉ của quý vị bị sai sót, quý vị cần phải điều chỉnh lại ngay và gởi kèm theo một phong bì có dán tem và đã đề sẵn địa chỉ đúng của quý vị cho chủ cơ quan của quý vị.
Trường hợp bảng lương bị trả lại cho chủ cơ quan của quý vị do địa chỉ bị sai hay không đầy đủ, hoặc bảng lương chưa được gởi đi, sau khi quý vị đã liên lạc với chủ của mình, hãy đợi thêm một thời gian ngắn nữa để chủ có thể gởi đến cho quý vị bảng lương để khai thuế. Sau đó, nếu đến trước ngày 16 tháng 2 quý vị vẫn chưa nhận được bảng báo lương, xin hãy liên lạc với Sở Thuế Vụ theo điện thoại số 1-800-829-4598 để được tham vấn về trường hợp của quý vị. Nhân viên Sở Thuế Vụ sẽ hoàn tất mẫu đơn khiếu nại của quý vị về vấn đề bảng lương. Mẫu đơn 4598 là mẫu đơn chung dùng để khiếu nại việc quý vị chưa nhận được các bảng lương (Form W-2) và các mẫu báo cáo tài chính (Form 1099), hoặc bảng lương và các mẫu báo cáo tài chính quý vị nhận được không chính xác (Form 4598 - Form W-2 or 1099 Not Received or Incorrect). Quý vị và chủ cơ quan nơi quý vị làm việc sẽ nhận được một bản sao mẫu đơn 4598 cùng với mẫu 4852 là bảng lương thay thế bảng lương đã thất lạc (Form 4852 - Substitute for a Missing Form W-2). Khi quý vị gọi điện thoại cho IRS, hay khi quý vị đến trực tiếp văn phòng làm việc của Sở Thuế Vụ phụ trách các vấn đề liên quan đến hồ sơ thuế của người dân, xin chuẩn bị sẵn các loại giấy tờ sau đây:
§ Tên và địa chỉ đầy đủ của cơ quan (hay chủ nhân) nơi quý vị làm việc, gồm mã vùng bưu chính (zip code), số đăng ký kinh doanh của cơ quan, xí nghiệp nơi quý vị làm việc (employer identification number) nếu biết. Trường hợp quý vị cũng làm việc cho cơ quan này năm trước đó, quý vị có thể xem lại bảng báo lương của năm trước để có được số đăng ký kinh doanh của họ. Ngoài ra, quý vị cũng nên biết số điện thoại liên lạc của cơ quan.
§ Tên, địa chỉ, số ASXH của quý vị, và địa chỉ cần liên lạc của quý vị.
§ Quý vị cần phỏng chừng số lương quý vị đã kiếm được trong năm, tiền thuế tạm thu trên lương và thời gian quý vị làm việc cho mỗi cơ quan. Mức lương quý vị phỏng đoán có thể dựa vào thông tin ghi trên phiếu lương quý vị nhận được hằng tháng hay mỗi kỳ lương.
Khi quý vị khai hồ sơ thuế có kèm theo mẫu đơn 4852 (mẫu đơn khai bảng lương bị thất lạc hay không chính xác) để báo cáo số tiền thuế tạm thu của quý vị thay vì căn cứ trên bảng lương không chính xác hay bảng lương đã thất lạc, tiền thuế đóng dư (tiền refund) của quý vị, nếu có, có thể được gởi đến quý vị chậm hơn vì Sở Thuế Vụ phải xác minh lại các số liệu quý vị cung cấp trên hồ sơ thuế của quý vị.
Trường hợp quý vị nhận được bảng báo lương sau khi quý vị đã nộp hồ sơ thuế và bảng báo lương này không thể hiện nguồn lợi tức và mức thuế tạm thu quý vị khai trên hồ sơ thuế, quý vị hãy khai lại hồ sơ thuế với mẫu đơn 1040X. Mẫu đơn 1040X là tờ khai điều chỉnh lại hồ sơ thuế lợi tức cá nhân (Form 1040X-Amended U.S. Individual Income Tax Return).
3. Cho đến ngày 31 tháng giêng tôi vẫn chưa nhận được bảng báo lương của năm vừa qua, nên tôi đã liên lạc ngay với sở làm, báo cáo việc tôi chưa nhận được bảng lương, nhưng cho đến nay tôi vẫn chưa nhận được bảng lương nào cả. Xin cho biết, tôi phải làm sao trước tình trạng này"
Nếu đến ngày 15 tháng 2 quý vị vẫn chưa nhận được bảng báo lương của năm vừa qua, xin liên lạc với Sở Thuế Vụ để được giúp đỡ. Quý vị có thể gọi điện thoại số 1-800-829-1040. Đồng thời, xin xem lại bài "Phải Làm Gì Nếu Vẫn Chưa Nhận Được Bảng Báo Lương - Form W-2 - What To Do If Not Received" để chuẩn bị những chi tiết đặc biệt IRS cần biết để cấp cho quý vị một mẫu thay thế bảng lương, mẫu 4852 (Form 4852 - Substitute For a Missing Form W-2).
4. Làm sao tôi có thể nhận được một bảng báo lương của công ty đã phá sản vào năm ngoái"
Nếu quý vị cần phải nộp hồ sơ thuế cho năm gần nhất mà quý vị vẫn chưa nhận được bảng báo lương, xin hãy thử gọi số điện thoại nào quý vị đã liên lạc lần cuối cùng trước thời điểm này, hoặc quý vị gởi đến cho họ một phong bì có dán tem và đã đề sẵn địa chỉ nhận thư của quý vị qua địa chỉ liên lạc mới nhất quý vị có. Ngay cả khi một cơ sở doanh nghiệp bị phá sản, họ có thể vẫn có địa chỉ mới để nhận các thư từ gởi theo từ địa chỉ cũ bởi vì khi một doanh nghiệp bị vỡ nợ, cơ sở này có thể khai phá sản. Nếu chủ doanh nghiệp chưa gởi đi các bảng lương cho nhân viên và tất cả tài sản của doanh nghiệp, bao gồm hồ sơ trả lương, hiện vẫn là một phần tài sản của doanh nghiệp bị phá sản. Người chịu trách nhiệm ủy thác tài sản phá sản thường sẽ ban hành và cấp bảng lương cho nhân viên căn cứ trên mức lương và ngày giờ làm việc do họ đồng ý trả. Quý vị nên liên lạc với tòa án giải quyết các vụ phá sản để lấy được tên của người hay cơ quan ủy nhiệm phụ trách hồ sơ của công ty phá sản quý vị đã làm việc cho họ.
Trường hợp quý vị vẫn không thể nhận được một bản lương, hãy liên lạc với Sở Thuế Vụ sau ngày 15 tháng 2 của năm sau năm cơ quan nơi quý vị làm việc bị phá sản. Nhân viên đại diện IRS sẽ ghi nhận điều quý vị phản ảnh về bảng lương (W-2 complaint) và sẽ gởi đến cho quý vị mẫu 4598. Mẫu 4598 là mẫu đơn trình bày trường hợp bảng lương và bảng báo cáo tài chính không chính xác hoặc bị thất lạc (Form 4598 - Form W-2 or 1099 Not Received or Incorrect). Một bản sao mẫu 4598 sẽ được gởi tới cho quý vị và đến địa chỉ liên lạc sau cùng của chủ cơ quan của quý vị chung với mẫu 4852 (Form 4598 - Substitute for a Missing Form W-2).
Nếu tính từ ngày cuối cùng của năm thuế đến 9, 10 tháng sau, hay mãi cuối năm sau năm thuế, Sở Thuế Vụ mới có thể cung cấp cho quý vị một bản lương với các thông tin về do chủ cũ của quý vị nộp cho Sở Anh Sinh Xã Hội, quý vị hãy gọi số 1-800-829-1040 hoặc số 1-800-829-3676 để yêu cầu cung cấp cho quý vị một mẫu đơn 4506. Trường hợp khác, nếu quý vị đã khai thuế với bản lương chính (original W-2), hiện tại quý vị muốn có một bản copy của bản lương đã nộp, quý vị cũng có thể yêu cầu Sở Thuế Vụ gởi đến cho quý vị một mẫu 4506. Mẫu đơn 4506 là đơn yêu cầu nhận được một bản sao hồ sơ thuế đã nộp cho IRS (Form 4506 - Request for Copy of Tax Return).
5. Tôi đã nhận được bảng báo lương của năm vừa qua, nhưng tôi đã làm thất lạc mất bảng báo lương chính đã nhận được. Tôi có thể xin lại một bản khác không"
Quý vị có thể yêu cầu cơ quan nơi quý vị làm việc cung cấp một bản sao khác cho quý vị. Chủ cơ quan thường phải giữ hồ sơ sổ sách về vấn đề lương bổng cho nhân sự, bao gồm cả bảng lương là Mẫu W-2, ít nhất trong vòng 4 năm.
Trường hợp quý vị không thể xin được một bản sao mẫu W-2 từ chủ của quý vị, có hai cách để quý vị nhận được loại thông tin này. Thứ nhất, quý vị có thể yêu cầu IRS gởi đến cho quý vị một tờ báo cáo mức lương của quý vị (transcript of the W-2), in ra từ hệ thống máy in điện tử như hình thức bảng lương chủ của quý vị đã đăng ký với Sở An Sinh Xã Hội. Bản sao này không ghi số liệu về tiền thuế tạm thu của tiểu bang. Hoặc quý vị có thể yêu cầu nhận được một bản sao giống như bảng lương chính (a photocopy) từ trung tâm dịch vụ của Sở Thuế Vụ. Dù yêu cầu nhận được loại bản sao nào, quý vị cũng nên sử dụng mẫu đơn 4506 để yêu cầu IRS gởi bản sao đến cho quý vị. Mẫu 4506 là đơn yêu cầu nhận được bản sao hồ sơ khai thuế (Form 4506 - Request for Copy of Tax Return). Các mẫu báo cáo tài chính của IRS cho 3 năm thuế gần nhất thường sẵn sàng gởi đến cho quý vị chín tháng ngay sau năm thuế. Quý vị có thể liên lạc với IRS bằng điện thoại để nhờ giúp đỡ về vấn đề này. Quý vị có thể gọi số 1-800-829-1040 hoặc số 1-800-829-3676 để yêu cầu cung cấp mẫu 4506. Thời gian từ lúc gởi yêu cầu đến khi quý vị nhận được mẫu đơn 4506 vào khoảng 10 ngày. Những yêu cầu nhận được bản sao nguyên dạng hồ sơ thuế hay các văn bản khác có thể mất 60 ngày. Các bản sao mẫu W-2 và hồ sơ thuế trong vòng 6 năm thường sẵn sàng gởi đến cho quý vị theo như quy định về thời gian vừa kể. Đối với cả hai loại bản sao, sao nguyên dạng và sao thông tin, của bảng lương mẫu W-2, quý vị không phải đóng lệ phí. Lệ phí $39 dành cho các bộ hồ sơ thuế sao nguyên dạng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.