Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Bảng Lương, Chứng Từ Không Thể Thiếu Để Khai Thuế

15/02/200500:00:00(Xem: 1693)
Bản tiếng Việt: Thúy Chi - IRS/SPEC
Vào mùa thuế, khi mọi người chuẩn bị hồ sơ để khai thuế lợi tức cho năm cũ, bảng lương trở nên một chứng từ quan trọng những người đi làm việc cần phải có. Thường thường, các cơ sở kinh doanh hay các công sở gởi bảng lương đến cho nhân viên của họ trước ngày 31 tháng 1 đầu năm, nhưng cũng có lúc, vì nhiều lý do, chẳng hạn thư bị thất lạc hay người nhận thư thay đổi chỗ ở chưa báo cho chủ cũ biết để điều chỉnh lại địa chỉ nhận thư. Vì vậy, những vấn đề liên quan đến bảng báo cáo lương hàng năm trở thành mối quan tâm chính của nhiều người. Quý vị còn thiếu hay vẫn đợi một bảng lương khác từ một công việc quý vị làm thêm trong mùa hè; bảng lương quý vị đã nhận được không biểu hiện đúng mức thu nhập trong năm của quý vị; bảng lương của quý vị có thể bị thất lạc hoặc thậm chí quý vị vẫn chưa nhận được bảng lương chính của năm 2004 mặc dù mùa khai thuế đã bắt đầu v.v. Những câu hỏi đáp dưới đây hy vọng sẽ đáp ứng được phần nào những thắc mắc hay quan tâm của quý vị về vấn đề bảng báo lương cuối năm.
1. Khi nào là thời hạn chót chủ nhân các cơ sở kinh doanh và các văn phòng xí nghiệp gởi bảng lương đến cho công nhân"
Chủ nhân của bất kỳ cơ sở kinh doanh, hành chính phải hoàn tất việc gởi bảng báo cáo lương đến tất cả những người giúp việc cho họ trong năm (Form W-2), với các bản sao mẫu B, C và số 2, đến cho mỗi nhân viên, nêu rõ số tiền người này đã kiếm được trong cả năm, tiền thuế tạm thu trích từ lương của họ theo năm lịch, theo thông lệ trước ngày 31 tháng 1 của năm tiếp theo. Chủ nhân có thể chọn cách hoàn tất công việc gởi các mẫu W-2 này theo cách riêng của từng cơ sở ngoài cách thông thường là gởi đến cho nhân viên chức qua đường bưu chính. Chẳng hạn, chủ cơ quan có thể lên thông báo công nhân viên chức có thể đến phòng nhân sự để nhận bảng lương v.v.
2. Trường hợp ông chủ của tôi chưa gởi bảng lương cho tôi vào thời gian này, xin cho biết tôi phải làm gì để chuẩn bị hồ sơ khai thuế của mình"
Sau ngày 31 tháng 1, nếu quý vị muốn khai nộp hồ sơ thuế mà vẫn chưa nhận được bảng báo lương của năm trước, quý vị nên liên lạc ngay với chủ nhân của quý vị để biết xem họ đã phân phối bảng báo lương cho nhân viên chưa. Quý vị cũng có thể không nhận được bảng lương do địa chỉ không đúng hay địa chỉ ghi không đầy đủ. Nếu sự chậm trễ xảy ra do địa chỉ của quý vị bị sai sót, quý vị cần phải điều chỉnh lại ngay và gởi kèm theo một phong bì có dán tem và đã đề sẵn địa chỉ đúng của quý vị cho chủ cơ quan của quý vị.
Trường hợp bảng lương bị trả lại cho chủ cơ quan của quý vị do địa chỉ bị sai hay không đầy đủ, hoặc bảng lương chưa được gởi đi, sau khi quý vị đã liên lạc với chủ của mình, hãy đợi thêm một thời gian ngắn nữa để chủ có thể gởi đến cho quý vị bảng lương để khai thuế. Sau đó, nếu đến trước ngày 16 tháng 2 quý vị vẫn chưa nhận được bảng báo lương, xin hãy liên lạc với Sở Thuế Vụ theo điện thoại số 1-800-829-4598 để được tham vấn về trường hợp của quý vị. Nhân viên Sở Thuế Vụ sẽ hoàn tất mẫu đơn khiếu nại của quý vị về vấn đề bảng lương. Mẫu đơn 4598 là mẫu đơn chung dùng để khiếu nại việc quý vị chưa nhận được các bảng lương (Form W-2) và các mẫu báo cáo tài chính (Form 1099), hoặc bảng lương và các mẫu báo cáo tài chính quý vị nhận được không chính xác (Form 4598 - Form W-2 or 1099 Not Received or Incorrect). Quý vị và chủ cơ quan nơi quý vị làm việc sẽ nhận được một bản sao mẫu đơn 4598 cùng với mẫu 4852 là bảng lương thay thế bảng lương đã thất lạc (Form 4852 - Substitute for a Missing Form W-2). Khi quý vị gọi điện thoại cho IRS, hay khi quý vị đến trực tiếp văn phòng làm việc của Sở Thuế Vụ phụ trách các vấn đề liên quan đến hồ sơ thuế của người dân, xin chuẩn bị sẵn các loại giấy tờ sau đây:
§ Tên và địa chỉ đầy đủ của cơ quan (hay chủ nhân) nơi quý vị làm việc, gồm mã vùng bưu chính (zip code), số đăng ký kinh doanh của cơ quan, xí nghiệp nơi quý vị làm việc (employer identification number) nếu biết. Trường hợp quý vị cũng làm việc cho cơ quan này năm trước đó, quý vị có thể xem lại bảng báo lương của năm trước để có được số đăng ký kinh doanh của họ. Ngoài ra, quý vị cũng nên biết số điện thoại liên lạc của cơ quan.
§ Tên, địa chỉ, số ASXH của quý vị, và địa chỉ cần liên lạc của quý vị.
§ Quý vị cần phỏng chừng số lương quý vị đã kiếm được trong năm, tiền thuế tạm thu trên lương và thời gian quý vị làm việc cho mỗi cơ quan. Mức lương quý vị phỏng đoán có thể dựa vào thông tin ghi trên phiếu lương quý vị nhận được hằng tháng hay mỗi kỳ lương.
Khi quý vị khai hồ sơ thuế có kèm theo mẫu đơn 4852 (mẫu đơn khai bảng lương bị thất lạc hay không chính xác) để báo cáo số tiền thuế tạm thu của quý vị thay vì căn cứ trên bảng lương không chính xác hay bảng lương đã thất lạc, tiền thuế đóng dư (tiền refund) của quý vị, nếu có, có thể được gởi đến quý vị chậm hơn vì Sở Thuế Vụ phải xác minh lại các số liệu quý vị cung cấp trên hồ sơ thuế của quý vị.
Trường hợp quý vị nhận được bảng báo lương sau khi quý vị đã nộp hồ sơ thuế và bảng báo lương này không thể hiện nguồn lợi tức và mức thuế tạm thu quý vị khai trên hồ sơ thuế, quý vị hãy khai lại hồ sơ thuế với mẫu đơn 1040X. Mẫu đơn 1040X là tờ khai điều chỉnh lại hồ sơ thuế lợi tức cá nhân (Form 1040X-Amended U.S. Individual Income Tax Return).

3. Cho đến ngày 31 tháng giêng tôi vẫn chưa nhận được bảng báo lương của năm vừa qua, nên tôi đã liên lạc ngay với sở làm, báo cáo việc tôi chưa nhận được bảng lương, nhưng cho đến nay tôi vẫn chưa nhận được bảng lương nào cả. Xin cho biết, tôi phải làm sao trước tình trạng này"
Nếu đến ngày 15 tháng 2 quý vị vẫn chưa nhận được bảng báo lương của năm vừa qua, xin liên lạc với Sở Thuế Vụ để được giúp đỡ. Quý vị có thể gọi điện thoại số 1-800-829-1040. Đồng thời, xin xem lại bài "Phải Làm Gì Nếu Vẫn Chưa Nhận Được Bảng Báo Lương - Form W-2 - What To Do If Not Received" để chuẩn bị những chi tiết đặc biệt IRS cần biết để cấp cho quý vị một mẫu thay thế bảng lương, mẫu 4852 (Form 4852 - Substitute For a Missing Form W-2).
4. Làm sao tôi có thể nhận được một bảng báo lương của công ty đã phá sản vào năm ngoái"
Nếu quý vị cần phải nộp hồ sơ thuế cho năm gần nhất mà quý vị vẫn chưa nhận được bảng báo lương, xin hãy thử gọi số điện thoại nào quý vị đã liên lạc lần cuối cùng trước thời điểm này, hoặc quý vị gởi đến cho họ một phong bì có dán tem và đã đề sẵn địa chỉ nhận thư của quý vị qua địa chỉ liên lạc mới nhất quý vị có. Ngay cả khi một cơ sở doanh nghiệp bị phá sản, họ có thể vẫn có địa chỉ mới để nhận các thư từ gởi theo từ địa chỉ cũ bởi vì khi một doanh nghiệp bị vỡ nợ, cơ sở này có thể khai phá sản. Nếu chủ doanh nghiệp chưa gởi đi các bảng lương cho nhân viên và tất cả tài sản của doanh nghiệp, bao gồm hồ sơ trả lương, hiện vẫn là một phần tài sản của doanh nghiệp bị phá sản. Người chịu trách nhiệm ủy thác tài sản phá sản thường sẽ ban hành và cấp bảng lương cho nhân viên căn cứ trên mức lương và ngày giờ làm việc do họ đồng ý trả. Quý vị nên liên lạc với tòa án giải quyết các vụ phá sản để lấy được tên của người hay cơ quan ủy nhiệm phụ trách hồ sơ của công ty phá sản quý vị đã làm việc cho họ.
Trường hợp quý vị vẫn không thể nhận được một bản lương, hãy liên lạc với Sở Thuế Vụ sau ngày 15 tháng 2 của năm sau năm cơ quan nơi quý vị làm việc bị phá sản. Nhân viên đại diện IRS sẽ ghi nhận điều quý vị phản ảnh về bảng lương (W-2 complaint) và sẽ gởi đến cho quý vị mẫu 4598. Mẫu 4598 là mẫu đơn trình bày trường hợp bảng lương và bảng báo cáo tài chính không chính xác hoặc bị thất lạc (Form 4598 - Form W-2 or 1099 Not Received or Incorrect). Một bản sao mẫu 4598 sẽ được gởi tới cho quý vị và đến địa chỉ liên lạc sau cùng của chủ cơ quan của quý vị chung với mẫu 4852 (Form 4598 - Substitute for a Missing Form W-2).
Nếu tính từ ngày cuối cùng của năm thuế đến 9, 10 tháng sau, hay mãi cuối năm sau năm thuế, Sở Thuế Vụ mới có thể cung cấp cho quý vị một bản lương với các thông tin về do chủ cũ của quý vị nộp cho Sở Anh Sinh Xã Hội, quý vị hãy gọi số 1-800-829-1040 hoặc số 1-800-829-3676 để yêu cầu cung cấp cho quý vị một mẫu đơn 4506. Trường hợp khác, nếu quý vị đã khai thuế với bản lương chính (original W-2), hiện tại quý vị muốn có một bản copy của bản lương đã nộp, quý vị cũng có thể yêu cầu Sở Thuế Vụ gởi đến cho quý vị một mẫu 4506. Mẫu đơn 4506 là đơn yêu cầu nhận được một bản sao hồ sơ thuế đã nộp cho IRS (Form 4506 - Request for Copy of Tax Return).
5. Tôi đã nhận được bảng báo lương của năm vừa qua, nhưng tôi đã làm thất lạc mất bảng báo lương chính đã nhận được. Tôi có thể xin lại một bản khác không"
Quý vị có thể yêu cầu cơ quan nơi quý vị làm việc cung cấp một bản sao khác cho quý vị. Chủ cơ quan thường phải giữ hồ sơ sổ sách về vấn đề lương bổng cho nhân sự, bao gồm cả bảng lương là Mẫu W-2, ít nhất trong vòng 4 năm.
Trường hợp quý vị không thể xin được một bản sao mẫu W-2 từ chủ của quý vị, có hai cách để quý vị nhận được loại thông tin này. Thứ nhất, quý vị có thể yêu cầu IRS gởi đến cho quý vị một tờ báo cáo mức lương của quý vị (transcript of the W-2), in ra từ hệ thống máy in điện tử như hình thức bảng lương chủ của quý vị đã đăng ký với Sở An Sinh Xã Hội. Bản sao này không ghi số liệu về tiền thuế tạm thu của tiểu bang. Hoặc quý vị có thể yêu cầu nhận được một bản sao giống như bảng lương chính (a photocopy) từ trung tâm dịch vụ của Sở Thuế Vụ. Dù yêu cầu nhận được loại bản sao nào, quý vị cũng nên sử dụng mẫu đơn 4506 để yêu cầu IRS gởi bản sao đến cho quý vị. Mẫu 4506 là đơn yêu cầu nhận được bản sao hồ sơ khai thuế (Form 4506 - Request for Copy of Tax Return). Các mẫu báo cáo tài chính của IRS cho 3 năm thuế gần nhất thường sẵn sàng gởi đến cho quý vị chín tháng ngay sau năm thuế. Quý vị có thể liên lạc với IRS bằng điện thoại để nhờ giúp đỡ về vấn đề này. Quý vị có thể gọi số 1-800-829-1040 hoặc số 1-800-829-3676 để yêu cầu cung cấp mẫu 4506. Thời gian từ lúc gởi yêu cầu đến khi quý vị nhận được mẫu đơn 4506 vào khoảng 10 ngày. Những yêu cầu nhận được bản sao nguyên dạng hồ sơ thuế hay các văn bản khác có thể mất 60 ngày. Các bản sao mẫu W-2 và hồ sơ thuế trong vòng 6 năm thường sẵn sàng gởi đến cho quý vị theo như quy định về thời gian vừa kể. Đối với cả hai loại bản sao, sao nguyên dạng và sao thông tin, của bảng lương mẫu W-2, quý vị không phải đóng lệ phí. Lệ phí $39 dành cho các bộ hồ sơ thuế sao nguyên dạng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.