Hôm nay,  

Việt Nam: Tư Tưởng Nói Phét

22/08/200300:00:00(Xem: 4781)
58 năm qua, kể từ Cách mạng Mùa Thu, mỗi năm lui một bước
Hoa Thịnh Đốn.- Chưa bao giờ đảng Cộng sản Việt Nam dấy lên cao độ phong trào học tập điều được gọi là "Tư tưởng Hồ Chí Minh" như năm 2003, nhưng càng nhiều thảo luận bao nhiêu lại thấy đẻ ra nhiều bất cập, thiếu sót bấy nhiêu.
Hãy bắt đầu bằng cuộc Cách mạng Mùa Thu 19-8-1945 mà người Cộng sản Việt Nam tự nhận làm của riêng. Họ gọi cuộc Cách mạng ấy "là thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh Việt Nam, là thắng lợi của đường lối giải phóng dân tộc của Đảng, là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh - độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xã hội (CNXH)...." (Nhân Dân, 19-8-2003)
Nhưng lịch sử của 58 năm chưa sứt mẻ đi đâu một miếng. Hình ảnh Hồ Chí Minh và đảng CSVN quan hệ chặt chẽ với thành công thì ít mà đổ vỡ, thất bại thì nhiều qua hai cuộc chiến và từ ngày làm chủ cả đất nước từ tháng 4-1975.
Những thứ được coi là xuất phát từ tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc "cách mạng" ấy đã được hàng hàng lớp lớp cán bộ tư tưởng vẽ ra muôn hình vạn trạng trong các tài liệu phổ biến kể từ tháng 3-2003, khi phong trào học tập bắt đầu. Họ thêu dệt tư tưởng Hồ Chí Minh đã tiềm tàng trong mọi lĩnh vực: quốc phòng, an ninh, kinh tế, ngoại giao, xã hội - lao động, giáo dục, đoàn kết dân tộc, xóa đói giảm nghèo...không có thứ gì là họ Hồ không biết hay chưa dạy cán bộ.
Theo lập luận của tác giả các bài viết về "tư tưởng Hồ Chí Minh" thì bấy lâu nay sở dĩ có tình trạng cán bộ, đảng viên mất tin tưởng, tham nhũng, sa lầy đạo đức cách mạng là do chưa nghiêm túc thực hành những điều Bác dạy !
Nhưng hết năm này đến năm khác, cứ mỗi lần kỷ niệm "Cách mạng Tháng Tám" là mỗi lần cán bộ, đảng viên được nhắc nhở phải "tổ chức quán triệt và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh" -một tài sản tinh thần vô cùng quý báu mà Người để lại cho dân tộc Việt Nam ta." (Báo Nhân Dân, 19-8-2003)
Điều đang làm cho đảng CSVN nhức nhối và lo sợ mất quyền lãnh đạo tập trung vào nguy cơ càng ngày càng có nhiều cán bộ, đảng viên "chệch định hướng xã hội chủ nghĩa.
Lê Hữu Nghĩa, Giáo sư, Tiến sỹ viết trong Tạp chí Cộng sản số 37-2003:" Trong đảng ta, một bộ phận cán bộ, đảng viên sa sút về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, phai nhạt lý tưởng, thậm chí một số người hoài nghi, dao động về chủ nghĩa xã hội và con đường xã hội chủ nghĩa ở nước ta..."
Đào Duy Quát, Phó Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (TTVHTƯ)báo động hậu quả của tình trạng "chệch hướng" như sau:
"Về chính trị: trước hết đó là chiều hướng tăng lên của sự giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản và hiệu lực quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa."
"Sự chệch hướng XHCN trên lĩnh vực kinh tế-xã hội thể hiện nổi bật trong chiều hướng tăng lên của sự yếu kém của doanh nghiệp nhà nước, của kinh tế tập thể, của tình trạng tụt hậu xa hơn nữa về kinh tế so với các nước khu vực và thế giới, sự tăng lên của sự phân cực xã hội, phân hóa giàu nghèo cùng với sự tăng lên của tình trạng áp bức, bóc lột, bất công."
"Trong lĩnh vực văn hóa, sự chệch định hướng xã hội chủ nghĩa được biểu hiện ở sự tăng lên của tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị và lối sống, sự gia tăng quá trình băng hoại các giá trị tinh thần bền vững của dân tộc..."
Quát khuyến cáo cán bộ, đảng viên :"Giữ vững định hướng XHCN đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu, lý tưởng là độc lập dân tộc gắn chặt với CNXH...." (Tài liệu Ban TTVHTƯ)
Nhưng muốn học tập tốt thì đảng lại không có cán bộ giỏi hay lắm khi thầy lại dốt hơn trò.
Nguyễn Văn Khác, Vụ rưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ (Ban TTVHTƯ) nêu lên những bất cập, thiếu khả năng của đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng như sau:
"Là đội quân xung kích của Đảng trên mặt trận tư tưởng, làm tham mưu cho cấp ủy, song bản lĩnh chính trị trong cuộc đấu tranh bảo vệ đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng vẫn chưa được thể hiện rõ nét. Một số đồng chí chưa thật nhạy cảm về chính trị."
"Mặc dù đa số được đào tạo cơ bản, số có trình độ đại học và trên đại học, có trình độ trung cấp và cao cấp lý luận chiếm tỷ lệ cao, song trong tình hình hiện nay chưa đảm bảo để hình thành phương pháp nghiên cứu và làm việc khoa học, chưa đủ điều kiện để nâng cao năng lực công tác.."
"Đại đa số chưa được đào tạo chuyên ngành, đào tạo "có nghề" như các nghề khác trong xã hội....Số cán bộ làm công tác tư tưởng giỏi còn chiếm tỷ lệ chưa cao."
"Trình độ hiểu biết toàn diện còn hạn chế, một trong những điều đáng quan tâm là số cán bộ làm công tác tư tưởng ở các tỉnh miền núi rất ít người sử dụng được ngôn ngữ của đồng bào các dân tộc...." (Tài liệu Ban TTVHTƯ)
NÓI KHÔNG HÀNH
Trên đây là những điều được viết ra bởi một số "thợ nói" trong đảng CSVN. Những người như Nghĩa, Quát, Khác và tác giả của những bài viết trên báo Nhân Dân không thiếu trong đội ngũ tuyên truyền của đảng CSVN. Nhóm người này chỉ biết viết hay nói như những cỗ máy vô tri cạn dầu không sản xuất được những món đồ mới hấp dẫn hơn những thứ đang xuất hiện trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.

Chẳng hạn như việc chống tham nhũng, quan liêu và sa sút đạo đức, lối sống của cán bộ đã được nói từ thời Nguyễn Văn Linh (1986) đến Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu và bây giờ dưới thời Nông Đức Mạnh mà đã diệt được đâu.
Theo lời Phan Diễn, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo thi hành Nghị quyết Xây dựng, chỉnh đốn Đảng (Nghị quyết 6,kỳ 2 năm1998) "mặc dù đã có chuyển biến cơ bản, nhưng còn nổi lên một số mặt yếu kém và khuyềt điểm, chưa đạt yêu cầu như mong muốn của toàn Đảûng, toàn dân, chưa chặn đứng được tiêu cực, tham nhũng, đặc biệt là tình trạng sa sút lối sống của một số cán bộ, đảng viên chạy theo đồng tiền, thu vén cá nhân bất chấp lợi ích của Nhà nước và xã hội. Tâm lý thờ ơ ngại đấu tranh trong các chi bộ, Đảng bộ chưa được lên án." (Thông Tấn xã Việt Nam,20-6-2003)
Trong cuộc họp để rà soát công tác "xây dựng chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng" tại Sài Gòn hôm 20-8-2033, Diễn nhìn nhận thất bại lần nữa trước các cấp cán bộ Trung ương và 9 tỉnh và thành phố phía Nam. Diễn nói:"Đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí vẫn chưa đạt được chuyển biến cơ bản, tình trạng này vẫn còn diễn ra rất nghiêm trọng." (Báo SDGGP, 20-8-03)
Tình trạng này nói lên một điều: Cán bộ, đảng viên không coi lệnh đảng ra gì; tư tưởng Hồ Chí Minh không ngăn chặn được tham nhũng để cán bộ có tiền tài danh vọng sa đọa ăn chơi.
Điều này đã được Nguyễn Việt Thành, Trung tướng , Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Cảnh sát nhìn nhận trong cuộc họp với Diễn ở Sài Gòn:" Nếu không có sự tiếp tay của cán bộ ở những mức độ khác nhau thì bọn tội phạm không thể hoạt động phạm tội; suy thoái về đạo đức lối sống của cán bộ đã làm cho bọn tội phạm có chỗ dựa để câu móc, mua chuộc, tha hóa cán bộ, tiếp tay cho chúng thực hiện hành vi phạm tội..."
Trần Hoàng Thám, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM nói với mọi người tham dự Hội thảo:"Muốn ngăn chặn và phát hiện tham nhũng trước tiên phải thực hiện dân chủ thực sự trong nội bộ Đảng, nội bộ cơ quan, đơn vị, phát huy dân chủ trong nhân dân; phòng chống tham nhũng phải đi đôi với cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng..."
Nhưng bấy lâu nay, không những Đảng không nghe tiếng than của dân mà lắm kẻ còn tìm cách trù dập, trả thù những ai tố cáo. Hơn nữa vô số cấp đảng còn che giấu tội phạm cho nhau để ăn chia !
Lớp bố mẹ Thanh niên như thế mà Đảng lại cứ ép buộc học sinh, sinh viên phải học chủ nghĩa Mác -Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để làm cán bộ, đảng viên.
Nguyễn Thị Ngọc Yến, sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Dân lập Quản lý Tin học nói:"Những môn học làm tiền đề để định hướng lý tưởng, bản lĩnh chính trị của sinh viên như :"kinh tế, chính trị , triết học Mác - Lênin...hiện nay chưa thu hút được sinh viên. Trong khi nội dung các môn học còn khô khan, các phạm trù, khái niệm khó hiểu thì giáo viên lại không giảng giải một cách sinh động nên không thu hút sinh viên. Nhà trường bắt buộc sinh viên phải đến lớp bằng cách điểm danh gắt gao làm cho việc học tập của sinh viên trở nên miễn cưỡng, đến lớp chỉ vì điểm số." (báo Sài Gòn Giải Phóng, 7-8-2003)
Lê Xuân Sinh, Bí thư Đoàn (thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) trường Đại học Mở - Bán công phát biểu:"Đại học Mở Bán công có hơn 50% sinh viên tham gia các phong trào Đoàn, Hội nhưng chỉ có 15% trong số đó đạt học lực khá giỏi. Chúng tôi hết sức trăn trở trước chuyện cán bội Đoàn học tập kém, những sinh viên học tập tốt thì lơ là với phong trào đoàn."
Tác giả Tuấn Sơn của tờ SGGP (ngày 7-8-2003) viết:"Năm năm qua, chỉ có 172 sinh viên ở các trường đại học - cao đẳng-trung học chuyên nghiệp ở TPHCM (Thành phố Hồ Chí Minh) được kết nạp Đảng, trong khi đó, mỗi năm có hơn 200.000 sinh viên theo học ở các trường..."
Có bốn lý do khiến học sinh, sinh viên không muốn học tập chính trị, theo lời Tuấn Sơn :
"1) Đảng ủy của nhiều trường chưa thật sự coi trọng công tác phát triển Đảng..2).Nhiều trường chưa coi công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nội dung trọng tâm trong chương trình học tập, nên không đầu tư đúng mức cho công tác giảng dậy các môn khoa học Mác -Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh..3)Nhiều sinh viên ở các trường ngoài công lập và sinh viên chưa là đoàn viên thanh niên đều ngán ngại học chính trị...4) Gần 50% ý kiến cho rằng, nếu môn khoa học Mác - Lênin là môn tự chọn thì họ sẽ không học môn này..."
Bằng chứng này cho thấy thế hệ trẻ Việt Nam bây giờ không còn tha thiết gì với chủ nghĩa Mác -Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nhưng dường như lớp lãnh đạo Đảng và Nhà nước vẫn còn quáng gà, chưa nhìn ra đêm đã qua ngày. Nếu có ai còn kiên nhẫn học tập thì cũng chỉ để kiếm công ăn việc làm, chẳng có lý tưởng gì hết.
Vậy mà cấp lãnh đạo đảng CSVN cứ tiếp tục nói những điều không tưởng và bắt nhân dân phải tin theo, kể cả những tư tưởng nói phét. -/-
Phạm Trần (8-03)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.