Hôm nay,  
Việt Báo Online

Việt Nam: Tư Tưởng Nói Phét

22/08/200300:00:00(Xem: 3860)
Việt Nam: Tư Tưởng Nói Phét
58 năm qua, kể từ Cách mạng Mùa Thu, mỗi năm lui một bước
Hoa Thịnh Đốn.- Chưa bao giờ đảng Cộng sản Việt Nam dấy lên cao độ phong trào học tập điều được gọi là "Tư tưởng Hồ Chí Minh" như năm 2003, nhưng càng nhiều thảo luận bao nhiêu lại thấy đẻ ra nhiều bất cập, thiếu sót bấy nhiêu.
Hãy bắt đầu bằng cuộc Cách mạng Mùa Thu 19-8-1945 mà người Cộng sản Việt Nam tự nhận làm của riêng. Họ gọi cuộc Cách mạng ấy "là thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh Việt Nam, là thắng lợi của đường lối giải phóng dân tộc của Đảng, là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh - độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xã hội (CNXH)...." (Nhân Dân, 19-8-2003)
Nhưng lịch sử của 58 năm chưa sứt mẻ đi đâu một miếng. Hình ảnh Hồ Chí Minh và đảng CSVN quan hệ chặt chẽ với thành công thì ít mà đổ vỡ, thất bại thì nhiều qua hai cuộc chiến và từ ngày làm chủ cả đất nước từ tháng 4-1975.
Những thứ được coi là xuất phát từ tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc "cách mạng" ấy đã được hàng hàng lớp lớp cán bộ tư tưởng vẽ ra muôn hình vạn trạng trong các tài liệu phổ biến kể từ tháng 3-2003, khi phong trào học tập bắt đầu. Họ thêu dệt tư tưởng Hồ Chí Minh đã tiềm tàng trong mọi lĩnh vực: quốc phòng, an ninh, kinh tế, ngoại giao, xã hội - lao động, giáo dục, đoàn kết dân tộc, xóa đói giảm nghèo...không có thứ gì là họ Hồ không biết hay chưa dạy cán bộ.
Theo lập luận của tác giả các bài viết về "tư tưởng Hồ Chí Minh" thì bấy lâu nay sở dĩ có tình trạng cán bộ, đảng viên mất tin tưởng, tham nhũng, sa lầy đạo đức cách mạng là do chưa nghiêm túc thực hành những điều Bác dạy !
Nhưng hết năm này đến năm khác, cứ mỗi lần kỷ niệm "Cách mạng Tháng Tám" là mỗi lần cán bộ, đảng viên được nhắc nhở phải "tổ chức quán triệt và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh" -một tài sản tinh thần vô cùng quý báu mà Người để lại cho dân tộc Việt Nam ta." (Báo Nhân Dân, 19-8-2003)
Điều đang làm cho đảng CSVN nhức nhối và lo sợ mất quyền lãnh đạo tập trung vào nguy cơ càng ngày càng có nhiều cán bộ, đảng viên "chệch định hướng xã hội chủ nghĩa.
Lê Hữu Nghĩa, Giáo sư, Tiến sỹ viết trong Tạp chí Cộng sản số 37-2003:" Trong đảng ta, một bộ phận cán bộ, đảng viên sa sút về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, phai nhạt lý tưởng, thậm chí một số người hoài nghi, dao động về chủ nghĩa xã hội và con đường xã hội chủ nghĩa ở nước ta..."
Đào Duy Quát, Phó Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (TTVHTƯ)báo động hậu quả của tình trạng "chệch hướng" như sau:
"Về chính trị: trước hết đó là chiều hướng tăng lên của sự giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản và hiệu lực quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa."
"Sự chệch hướng XHCN trên lĩnh vực kinh tế-xã hội thể hiện nổi bật trong chiều hướng tăng lên của sự yếu kém của doanh nghiệp nhà nước, của kinh tế tập thể, của tình trạng tụt hậu xa hơn nữa về kinh tế so với các nước khu vực và thế giới, sự tăng lên của sự phân cực xã hội, phân hóa giàu nghèo cùng với sự tăng lên của tình trạng áp bức, bóc lột, bất công."
"Trong lĩnh vực văn hóa, sự chệch định hướng xã hội chủ nghĩa được biểu hiện ở sự tăng lên của tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị và lối sống, sự gia tăng quá trình băng hoại các giá trị tinh thần bền vững của dân tộc..."
Quát khuyến cáo cán bộ, đảng viên :"Giữ vững định hướng XHCN đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu, lý tưởng là độc lập dân tộc gắn chặt với CNXH...." (Tài liệu Ban TTVHTƯ)
Nhưng muốn học tập tốt thì đảng lại không có cán bộ giỏi hay lắm khi thầy lại dốt hơn trò.
Nguyễn Văn Khác, Vụ rưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ (Ban TTVHTƯ) nêu lên những bất cập, thiếu khả năng của đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng như sau:
"Là đội quân xung kích của Đảng trên mặt trận tư tưởng, làm tham mưu cho cấp ủy, song bản lĩnh chính trị trong cuộc đấu tranh bảo vệ đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng vẫn chưa được thể hiện rõ nét. Một số đồng chí chưa thật nhạy cảm về chính trị."
"Mặc dù đa số được đào tạo cơ bản, số có trình độ đại học và trên đại học, có trình độ trung cấp và cao cấp lý luận chiếm tỷ lệ cao, song trong tình hình hiện nay chưa đảm bảo để hình thành phương pháp nghiên cứu và làm việc khoa học, chưa đủ điều kiện để nâng cao năng lực công tác.."
"Đại đa số chưa được đào tạo chuyên ngành, đào tạo "có nghề" như các nghề khác trong xã hội....Số cán bộ làm công tác tư tưởng giỏi còn chiếm tỷ lệ chưa cao."
"Trình độ hiểu biết toàn diện còn hạn chế, một trong những điều đáng quan tâm là số cán bộ làm công tác tư tưởng ở các tỉnh miền núi rất ít người sử dụng được ngôn ngữ của đồng bào các dân tộc...." (Tài liệu Ban TTVHTƯ)
NÓI KHÔNG HÀNH
Trên đây là những điều được viết ra bởi một số "thợ nói" trong đảng CSVN. Những người như Nghĩa, Quát, Khác và tác giả của những bài viết trên báo Nhân Dân không thiếu trong đội ngũ tuyên truyền của đảng CSVN. Nhóm người này chỉ biết viết hay nói như những cỗ máy vô tri cạn dầu không sản xuất được những món đồ mới hấp dẫn hơn những thứ đang xuất hiện trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.
Chẳng hạn như việc chống tham nhũng, quan liêu và sa sút đạo đức, lối sống của cán bộ đã được nói từ thời Nguyễn Văn Linh (1986) đến Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu và bây giờ dưới thời Nông Đức Mạnh mà đã diệt được đâu.
Theo lời Phan Diễn, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo thi hành Nghị quyết Xây dựng, chỉnh đốn Đảng (Nghị quyết 6,kỳ 2 năm1998) "mặc dù đã có chuyển biến cơ bản, nhưng còn nổi lên một số mặt yếu kém và khuyềt điểm, chưa đạt yêu cầu như mong muốn của toàn Đảûng, toàn dân, chưa chặn đứng được tiêu cực, tham nhũng, đặc biệt là tình trạng sa sút lối sống của một số cán bộ, đảng viên chạy theo đồng tiền, thu vén cá nhân bất chấp lợi ích của Nhà nước và xã hội. Tâm lý thờ ơ ngại đấu tranh trong các chi bộ, Đảng bộ chưa được lên án." (Thông Tấn xã Việt Nam,20-6-2003)
Trong cuộc họp để rà soát công tác "xây dựng chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng" tại Sài Gòn hôm 20-8-2033, Diễn nhìn nhận thất bại lần nữa trước các cấp cán bộ Trung ương và 9 tỉnh và thành phố phía Nam. Diễn nói:"Đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí vẫn chưa đạt được chuyển biến cơ bản, tình trạng này vẫn còn diễn ra rất nghiêm trọng." (Báo SDGGP, 20-8-03)
Tình trạng này nói lên một điều: Cán bộ, đảng viên không coi lệnh đảng ra gì; tư tưởng Hồ Chí Minh không ngăn chặn được tham nhũng để cán bộ có tiền tài danh vọng sa đọa ăn chơi.
Điều này đã được Nguyễn Việt Thành, Trung tướng , Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Cảnh sát nhìn nhận trong cuộc họp với Diễn ở Sài Gòn:" Nếu không có sự tiếp tay của cán bộ ở những mức độ khác nhau thì bọn tội phạm không thể hoạt động phạm tội; suy thoái về đạo đức lối sống của cán bộ đã làm cho bọn tội phạm có chỗ dựa để câu móc, mua chuộc, tha hóa cán bộ, tiếp tay cho chúng thực hiện hành vi phạm tội..."
Trần Hoàng Thám, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM nói với mọi người tham dự Hội thảo:"Muốn ngăn chặn và phát hiện tham nhũng trước tiên phải thực hiện dân chủ thực sự trong nội bộ Đảng, nội bộ cơ quan, đơn vị, phát huy dân chủ trong nhân dân; phòng chống tham nhũng phải đi đôi với cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng..."
Nhưng bấy lâu nay, không những Đảng không nghe tiếng than của dân mà lắm kẻ còn tìm cách trù dập, trả thù những ai tố cáo. Hơn nữa vô số cấp đảng còn che giấu tội phạm cho nhau để ăn chia !
Lớp bố mẹ Thanh niên như thế mà Đảng lại cứ ép buộc học sinh, sinh viên phải học chủ nghĩa Mác -Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để làm cán bộ, đảng viên.
Nguyễn Thị Ngọc Yến, sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Dân lập Quản lý Tin học nói:"Những môn học làm tiền đề để định hướng lý tưởng, bản lĩnh chính trị của sinh viên như :"kinh tế, chính trị , triết học Mác - Lênin...hiện nay chưa thu hút được sinh viên. Trong khi nội dung các môn học còn khô khan, các phạm trù, khái niệm khó hiểu thì giáo viên lại không giảng giải một cách sinh động nên không thu hút sinh viên. Nhà trường bắt buộc sinh viên phải đến lớp bằng cách điểm danh gắt gao làm cho việc học tập của sinh viên trở nên miễn cưỡng, đến lớp chỉ vì điểm số." (báo Sài Gòn Giải Phóng, 7-8-2003)
Lê Xuân Sinh, Bí thư Đoàn (thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) trường Đại học Mở - Bán công phát biểu:"Đại học Mở Bán công có hơn 50% sinh viên tham gia các phong trào Đoàn, Hội nhưng chỉ có 15% trong số đó đạt học lực khá giỏi. Chúng tôi hết sức trăn trở trước chuyện cán bội Đoàn học tập kém, những sinh viên học tập tốt thì lơ là với phong trào đoàn."
Tác giả Tuấn Sơn của tờ SGGP (ngày 7-8-2003) viết:"Năm năm qua, chỉ có 172 sinh viên ở các trường đại học - cao đẳng-trung học chuyên nghiệp ở TPHCM (Thành phố Hồ Chí Minh) được kết nạp Đảng, trong khi đó, mỗi năm có hơn 200.000 sinh viên theo học ở các trường..."
Có bốn lý do khiến học sinh, sinh viên không muốn học tập chính trị, theo lời Tuấn Sơn :
"1) Đảng ủy của nhiều trường chưa thật sự coi trọng công tác phát triển Đảng..2).Nhiều trường chưa coi công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nội dung trọng tâm trong chương trình học tập, nên không đầu tư đúng mức cho công tác giảng dậy các môn khoa học Mác -Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh..3)Nhiều sinh viên ở các trường ngoài công lập và sinh viên chưa là đoàn viên thanh niên đều ngán ngại học chính trị...4) Gần 50% ý kiến cho rằng, nếu môn khoa học Mác - Lênin là môn tự chọn thì họ sẽ không học môn này..."
Bằng chứng này cho thấy thế hệ trẻ Việt Nam bây giờ không còn tha thiết gì với chủ nghĩa Mác -Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nhưng dường như lớp lãnh đạo Đảng và Nhà nước vẫn còn quáng gà, chưa nhìn ra đêm đã qua ngày. Nếu có ai còn kiên nhẫn học tập thì cũng chỉ để kiếm công ăn việc làm, chẳng có lý tưởng gì hết.
Vậy mà cấp lãnh đạo đảng CSVN cứ tiếp tục nói những điều không tưởng và bắt nhân dân phải tin theo, kể cả những tư tưởng nói phét. -/-
Phạm Trần (8-03)

16/08/2019(Xem: 191)
tinh thần phục vụ của các nữ tu Công giáo mà thầy và Huynh Trưởng Nghĩa Sinh đã thường huấn tại Hà Nội (15/08/2019)
16/08/2019(Xem: 429)
Thằng con Cả của gia đình tôi, Cyril « Kongo » Phan, họa sĩ Đường Phố - Graffiti, được giới nghệ sĩ quốc tế gọi là Mister Colorful, Ông Mầu Sắc, vì hắn « chơi » mầu sắc rất độc đáo và đặc biệt
15/08/2019(Xem: 1294)
Dầu mỏ và khí thiên nhiên thường tạo ra bằng cách chuyển hóa các chất hữu cơ trải qua hàng triệu năm mà thành.
15/08/2019(Xem: 895)
Buổi sáng thức dậy, với tôi, một ngày làm việc của tôi không thể bắt đầu nếu không có tách cà phê. Cà phê làm tôi tỉnh người, hương vị của nó khiến đầu óc tôi tỉnh táo và cỗ máy con người mới thực sự khởi động khi ngấm vào dòng nước nâu thơm đó.
14/08/2019(Xem: 320)
Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) sẽ tổ chức tiếp tân khai mạc cuộc triển lãm “IIlluminated Recipes” vào ngày thứ Bảy, 17 tháng 8, năm 2019 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Black Umbrella Gallery, số 12951 Main Street, Garden Grove, CA 92840.
14/08/2019(Xem: 905)
Cứ thỉnh thoảng laị lộp độp, lộp độp… cái điệp khúc suốt cả tháng giữa mùa hạ. Đêm đêm đào rụng trên mái nhà, âm thanh như vọng từ một thời cổ tích xa xưa nào vậy.
14/08/2019(Xem: 918)
Cùng viết sách đồng thời với Petrus Ký khi ông Petrus Ký có Chuyện Đời Xưa thì ông Huỳnh Tịnh Của có Chuyện Giải Buồn.
14/08/2019(Xem: 1052)
Ngày qua, trên trang FB của Ngô Nhật Đăng có ghi lại đôi dòng chữ ngắn về “một linh mục người Hungary bị bắt đưa đi Siberia năm ông 90 tuổi thì Liên Xô sụp đổ ông mới được thả và quay về Budapest, một nhà báo hỏi về những người Soviet, ông trả lời: Tôi đang ở đây mà họ thì đâu rồi.”
14/08/2019(Xem: 729)
Buổi lễ mùa Vu Lan, Chủ nhật 11 tháng 8 năm 2019, tại chùa Đạo Tràng Nhân Quả, ca khúc Dâng Hoa Cúng Phật đã thánh thót vang lên trong không khí trang nghiêm của thời khắc cầu nguyện
14/08/2019(Xem: 157)
Jenny, cô phóng viên Mỹ tuổi đời chưa quá 30.
14/08/2019(Xem: 308)
Tuần này sẽ có rằng tháng 7, Đại Lễ Vu Lan
14/08/2019(Xem: 295)
Như thông lệ hằng năm cứ vào dịp Hè Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California
14/08/2019(Xem: 453)
Như thông lệ hằng năm cứ vào dịp Hè Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California
14/08/2019(Xem: 297)
Ban Phục vụ Cộng đồng Thành phố sẽ tổ chức một buổi tập bắn cung miễn phí cho thanh thiếu niên
14/08/2019(Xem: 794)
Tại văn phòng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California số 13127 Brookhurst ST
Tin công nghệ
Các nhà kinh tế học đã nhiều lần cố gắng giải thích với Trump rằng các thỏa thuận thương mại có thể ảnh hưởng đến việc Hoa Kỳ sẽ mua và bán hàng với quốc gia nào, chứ không ảnh hưởng đến mức độ thâm hụt thương mại của Mỹ nói chung. Nhưng, như thường lệ, Trump chỉ tin những gì ông muốn tin, cái giá phải trả thì để mặc lại cho người dân.
Hạt vi nhựa - những hạt nhựa siêu nhỏ có mặt trên tất cả mọi thứ, đã được phát hiện trộn lẫn trong tuyết ở các vùng xa xôi hẻo lánh nhất của thế giới, trong đó có cả Bắc cực. Theo một nghiên cứu mới, người ta tìm thấy hơn 10,000 hạt vi nhựa trong mỗi lít băng ở Bắc cực, một con số cao đến đáng ngạc nhiên, cho thấy ngay cả những khu vực hiếm người đến trên Trái đất cũng không thể thoát được những vấn đề đang rất nóng liên quan đến vật liệu nhựa mà cả nhân loại đang phải đối phó.
Khoảng giữa tháng 08/2019, trong một bài điều tra của Wall Street Journal, họ cho biết một số nhân viên Huawei tại Châu Phi đã giúp nhiều chính trị gia tại Uganda và Zambia đọc lén tin nhắn WhatsApp và những ứng dụng khác bằng cách cài malware. Bài điều tra của WSJ không phát hiện ra hành vi nghe lén thông tin đối thủ chính trị tại hai quốc gia Châu Phi có liên quan tới chính phủ Trung Quốc, vì thế có thể kết luận các nhân viên Huawei đã tự ý làm việc.
Giống như một minh họa trong một sự tích thiên hà nào đó, Vòi Voi uốn lượn qua tinh vân phát xạ và cụm sao trẻ IC 1396, trong chòm sao Tiên Vương (Cepheus) cao vợi và xa vời.
Hiện nay trong lòng biển sâu, hàng tỷ tỷ hạt vi nhựa từ chai lọ và những món đồ dùng hàng ngày của con người đang trôi lơ lửng, đi vào cơ thể của những sinh vật biển và gây hại cho chúng cũng như môi trường.
Khoảng giữa tháng 08/2019, nhiều thông tin quan trọng và chưa từng xuất hiện từ trước đến nay đã được một nhân viên của Foxconn gửi cho trang web chuyên đánh giá hiệu năng smartphone Antutu.
Nếu người dùng thay pin iPhone tại những tiệm điện thoại không được Apple cấp giấy phép thì khi sử dụng, tính năng đọc dữ liệu Battery Health sẽ bị khoá, đồng thời những thông báo sẽ hiện ra để cảnh báo người dùng rằng “đây không phải là pin chính hãng”. Và thậm chí nếu được thay pin chính chủ từ Apple, máy cũng hiện thông báo do trên cục pin có một bộ micro controller và chỉ có những đơn vị được Apple ủy quyền chính thức mới có thể xử lý nó đúng cách, bằng không iOS sẽ không nhận diện được và đưa ra cảnh báo.
Khoảng giữa tháng 08/2019, với thử nghiệm trên chuột bạch, các nhà khoa học tại đại học Basel, Thụy Sỹ đã thành công trong việc biến tế bào ung thư vú thành mỡ, lợi dụng chính đặc điểm của tế bào ung thư và tế bào gốc.
Điện toán đám mây đang trở thành nền tảng cho quá trình chuyển đổi số, khi nó không chỉ mang lại các tiện ích cho công nghệ điện toán mà còn cả bệnh viện và các hệ thống chăm sóc sức khỏe. Ngay cả các công ty dược phẩm cũng đang sử dụng đám mây để thay đổi cơ bản các phương thức hoạt động kinh doanh của mình.
Khi một hành tinh chết đi, nó phát ra những thứ tín hiệu riêng biệt. Vì một khối vật chất khổng lồ khi tan rã chắc chắn sẽ phải để lại những dấu vết nhất định. Việc nghiên cứu những tín hiệu ma sẽ vén màn bí mật: Trái Đất sẽ ra đi như thế nào?
Dù có ánh trăng xen vào vì trong giai đoạn trăng tròn, nhiều nơi trên Trái đất đã có thể chiêm ngưỡng mưa sao băng Perseid năm 2019.
Từ ngày 01/09/2019, những sản phẩm của Apple sản xuất tại Trung Quốc, từ AirPods, Apple Watch, HomePod đều sẽ bị đánh thuế 10% khi nhập khẩu vào Mỹ, và tổng thống Donald Trump vẫn rất cứng rắn trong lập trường của mình, thậm chí yêu cầu CEO Tim Cook dời dây chuyền sản xuất của Apple về Mỹ để được miễn thuế.
Hồi giữa tháng 06/2019, Apple đã phát đi thông cáo cho biết một lượng máy MacBook Pro được bán ra từ tháng 09/2015 đến tháng 02/2017 gặp lỗi về pin có thể quá nhiệt, từ đó dẫn đến phát nổ và bốc cháy. Cụ thể, model MacBook Pro có nguy cơ phát nổ là MacBook Pro màn hình 15 inch sản xuất năm 2015. Apple đang tiến hành thu hồi và thay thế pin miễn phí cho những máy bị ảnh hưởng
Khoảng giữa tháng 08/2019, Google giới thiệu một tính năng mới có thể cho phép người dùng hội nhập vào một số dịch vụ trên Chrome trong Android bằng cách sử dụng dấu vân tay, thay vì phải gõ mật mã. Bên cạnh đó, tính năng mới cũng cho phép hội nhập bằng các phương pháp dùng để mở khóa điện thoại
Khoảng giữa tháng 08/2019, Facebook thừa nhận hãng từng sử dụng người của nhà thầu bên thứ ba để lắng nghe và viết lại các đoạn thu âm tiếng nói được gửi qua Facebook Messenger.