Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam: Trắng Đen Nhập Nhằng

24/10/200300:00:00(Xem: 4070)
Nhà nước nói tiến rồi lại lui - Chống nhưng không đỡ nổi
Hoa Thịnh Đốn.- Mỗi năm Quốc hội Cộng sản Việt Nam họp vài lần. Năm nay kỳ họp lần 4 của khóa XI bắt đầu từ ngày 21/10 và dự trù kết thúc ngày 29-11-2003.
Tổng quát, như thường lệ Quốc hội nghe báo cáo của Chính phủ về những việc đã làm được và chưa làm được của kế họach phát triển và xây dựng kinh tế, xã hội-văn hoá-giáo dục và công tác điều hành của Chính phủ trong năm 2003. Sau đó thảo lụân về các chỉ tiêu và giải pháp phát triển kinh tế của Nhà nước trong năm 2004.
Nhưng khóa họp này có 2 điểm mới chưa từng có trong các cuộc họp trước đây:
Thứ nhất, lần đầu tiên Quốc hội làm nhiệm vụ "phân bổ ngân sách trung ương" thay vì là quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội như vẫn làm từ trước đến nay.
Nguyễn Văn An, Chủ tịch Quốc hội nói: " Đây là lần đầu tiên Quốc hội sẽ trực tiếp, quyết định phân bổ ngân sách cho các bộ, ngành trung ương và mức bổ sung cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định của Lụât Ngân sách Nhà nước." (Lời khai mạc, báo Nhân Dân 21-10-03)
Điều này có nghĩa Ngân sách sẽ được thảo lụân công khai tại diễn đàn Quốc hội để cho các Đại biểu tham gia chất vấn về cách chi tiêu của từng cơ quan.
Việc làm này rất mới đối với Quốc hội quen "gật - gù" của CSVN nên An thừa nhận: "Đây cũng là nhịêm vụ mà chúng ta chưa có kinh nghiệm, nhưng lại là vấn đề quan trọng cần tập trung thực hịên tốt, phấn đấu để Quốc hội ngày càng thực hiện đầy đủ và tốt hơn nhịêm vụ mà Hiến pháp và Pháp lụât đã quy định."
Thứ nhì, quyền Giám sát của Quốc hội đối với các họat động của Nhà nước, quy định trong Lụât họat động giám sát của Quốc hội được chấp thụân trong kỳ họp 3, bắt đầu có hịêu lực và sẽ được thi hành kể từ năm 2004.
An nói với thông tín viên Lương Ngọc Bích của hãng tin Việt Nam Net (20-10-03):"Năm nay là năm, đầu tiên Quốc hội thực tập việc làm chủ ngân sách. Dân làm chủ ngân sách như thế nào " Dân đóng góp thuế, dân có quyền giám sát ngân sách. Việc giám sát này sẽ hạn chế tham nhũng và hạn chế xin cho. Việc này sẽ phát huy dân chủ, công khai. Quan trọng nhất là lý lẽ công khai. Chi cho ai, ngần nào, thì lý lẽ phải thuyết phục."
Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng Tài chính cố gắng làm dịu nỗi lo âu của các cơ quan khi phải đem đề nghị ngân sách của họ ra thảo lụân công khai trước diễn đàn Quốc hội:"Ngân sách nói đi nói lại cũng chỉ là thu - là chi thôi. Càng công khai cho mọi người bàn vào thì càng tốt chứ sao. Thu cũng có điều kiện tăng lên. Chi cũng có điều kiện công bằng hợp lý hơn....Khi Quốc hội đã tham gia vào ngân sách rồi, quyết định ngân sách rồi, thì càng có điều kiện để thể hiện trách nhiệm và còn giám sát nữa..." (Việt Nam Net,21-10-03)
Nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn những khoản tiền hàng trăm tỷ đồng không cánh mà bay của các công trình xây dựng "đào lên lấp xuống" hay "chưa làm xong đã hỏng" họăc "vừa cắt băng khánh thành là sụp ngay" thì làm cách nào để lấy lại "
Nguyễn Đức Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế ngân sách Quốc hội, trong báo cáo "Thẩm tra về tình hình thực hịên Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2003 và dự đoán NSNN năm 2004", đã nói với các Đại biểu:"Nợ xây dựng cơ bản ở một số Bộ, ngành và địa phương lớn và ngày càng tăng, chưa có nguồn thanh toán diễn ra khá phổ biến và kéo dài...Tình hình này ảnh hưởng đến cân đối NSNN và sự lành mạnh của nền tài chính quốc gia." (Viet Nam Net, 21-10-03)
Vẫn theo Kiên thì công tác "Bố trí và quản lý đầu tư phát triển vẫn còn dàn trải, thất thoátvà tiêu cực. Giải ngân, thanh toán khối lượng vốn đầu tư hoàn thành chậm. Bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản chưa tập trung cao cho một số dự án, công trình quan trọng của đất nước. Số lượng các dự án được bố trí vốn đầu tư nbăm 2003 tăng trên 2.500 dự án so với năm 2002. Lãng phí và thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản vẫn là vấn đề nổi cộm mà cử tri cả nước quan tâm."
Báo cáo của Kiên còn làm choáng váng nhiều Đại biểu:"Nợ xây dựng cơ bản 11.000 tỷ đồng - bằng trên 50% vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung từ NSNN năm 2003 và bằng 25% tổng số vốn đầu tư từ NSNN. Các bộ, ngành nợ xây dựng cơ bản khoảng 3.700 tỷ đồng (chiếm 33,5%), các địa phương tuy chưa tổng kết hết nhưng số nợ đã hơn 7.100 tỷ đồng (chiếm 66,5%)."
Những khoản nợ khổng lồ này là tiền của nhân dân đóng thuế và lợi tức, nếu có, của các chương trình phát triển kinh tế của Nhà nước do các Ngân hàng Nhà nước trao cho các Bộ, ngành và các địa phương để gọi là "đầu tư xây dựng", dựa vào vô số kể các dự án, chương trình đề nghị thiếu triển vọng thành công. Nhưng vì nể nang nhau hay "anh có cơm thì tôi cũng có cháo" nên chấp thụân bừa, miễn là lấy được tiền. Hậu qủa là Nhà nước mất cả chì lẫn chài, không tài nào thu lại được các khoản tiền đã ứng ra vì cơ sở làm ăn nào cũng khai thua lỗ, không có sức trả nợ cứ chồng chất lên từ năm này qua năm khác !
NGUYỄN TẤN DŨNG

Sự việc này đã được Nguyễn Tấn Dũng nhìn nhận với Quốc hội: " Tăng trưởng kinh tế trong ba năm qua vẫn chủ yếu phát triển theo chiều rộng, tăng về số lượng nhưng chậm chuyển biến về chất lượng, chưa bảo đảm sự phát triển bền vững. Tuy năm 2003 có một số tiến bộ nhưng nhìn chung sức cạnh tranh và hiệu quả của doanh nghiệp và nền kinh tế đều thấp (Chú thích của Dũng: Trong số 75 nước có sức cạnh tranh kinh tế toàn câu thì kinh tế VN đứng hàng thứ 60 và doanh nghiệp VN xếp hàng thứ 62); nhiều sản phẩm giá thành cao, chất lượng thấp hơn hàng nước ngoài. Đầu tư tăng nhanh nhưng hịêu quả còn kém (Chú thích của Dũng : Năm 1995, một đồng tăng trưởng cần 3,4 đồng đầu tư, năm 2001 cần trên 5 đồng; năm 2002-2003 giảm không đáng kể - có nghĩa phải bỏ vốn ra nhiều hơn). Tình trạng đầu tư, nhất là đầu tư của Nhà nước, bị phân tán, kéo dài, mất mát nhiều, hịêu quả thấp chưa được khắc phục. Môi trường sinh thái đang bị hủy họai, nhiều mặt xuống cấp nghiêm trọng..."
"Trong việc xây dựng và thực hiện thể chế", Dũng nói tiếp, " không ít cơ quan nhà nước vẫn cò xu hướng giành thụân lợi cho họat động quản lý của mình hơn là đáp ứng nhu cầu chính đáng của doanh nghiệp và nhân dân. Trong một số chính sách, trong cách giải quyết công việc của cơ quan chính quyền và trong tâm lý xã hội vẫn còn nhiều biểu hiện phân biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế....Chưa kiên quyết và có bịên pháp tích cực để khắc phục bao cấp, bảo hộ và độc quyền kinh doanh..." (Báo cáo hàng năm, Nhân Dân 21-10-03)
Dũng không nói ra, nhưng đó là sự kỳ thị của cán bộ Nhà nước và của các cơ quan Nhà nước đối với những cơ sở kinh tế tư nhân. Những người làm kinh tế không phải của Nhà nước thường bị làm khó dễ trăm điều về nạn giấy tờ hành chính, thời gian chờ đợi vay tiền lâu hơn; thuê đất hay cơ sở phải trả giá cao hơn các cơ quan kinh doanh Nhà nước. Có nhiều trường hợp khi được vay tiền thì số chi tiêu tăng cao hơn với mức dự trù ban đầu vì giá cả hàng hoá trên thị trường đã thay đổi khiến nhiều công trình phải bỏ dở.
Vì vậy mà Dũng đã can đảm nhìn nhận:"Cơ quan nhà nước vẫn còn can thiệp sâu vào họat động kinh doanhg của doanh nghiệp, nhưng chức năng quản lý đích thực của Nhà nước về kinh tế lại chưa làm tốt..."
Nói theo ngôn ngữ của giáo dục thì đây là tình trạng "trò muốn dậy thầy" vì trò có bằng đảng viên, là cán bộ !
ĐẠO ĐỨC VÀ ĐỒNG TIỀN
Tính kiêu căng này đã thể hịên trong đời sống hàng ngày của đội ngũ cán bộ, đảng viên CSVN. Và trong báo cáo với Quốc hội, Dũng đã thay mặt Chính phủ nhìn nhận:"Đội ngũ cán bộ, công chức trong mấy năm qua được nâng lên về trình độ học vấn, có bước trưởng thành qua thực tiển quản lý kinh tế, quản lý xã hội theo cơ chế mới. Song, tình trạng "không ít cán bộ, công chức vừa kém về đạo đức, phẩm chất, vừa yêú về năng lực, trình độ chuyên môn và kỳ năng nghịêp vụ" như nhận định của Đại hội IX (Đại hội Đảng kỳ IX) vẫn còn nghiêm trọng. Tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng , đạo đức, lối sống thâm nhập cả vào đội ngũ cán bộ, công chức của các cơ quan bảo vệ pháp lụât, dẫn tới nhiều trường hợp tiêu cực và xử lý oan sai."
Dũng nói tiếp:"Việc chỉnh đốn, làm trong sạch bộ máy phải tập trung mũi nhọn đấu tranh vào tệ tham nhũng, sách nhiễu dân, tệ dối trá, tệ coi thường kỷ lụât, kỷ cương và tắc trách trong công việc...Tăng cường công tác giáo dục, kiểm tra và xử lý nghiêm minh những cán bộ, công chức tha hoá, biến chất. Yêu cầu cấp bách là phải làm trong sạch các cơ quan bảo vệ pháp lụât để củng cố cột trụ trong đấu tranh chống tham nhũng, chống tội phạm...."
Cơ quan bảo vệ pháp lụât mà Dũng nói ở đây là hai ngành Toà án và Công an - Cảnh sát. Tệ nạn lấy tiền giảm án, chạy án ngay trước cổng Toà án hay trả tư do, miễn tố có sự tham gia của nhiều cán bộ Tư pháp, Quan toà là chuỵên không còn xa lạ gì ở Việt Nam bây giờ. Một số người can dự đã bị bắt, bị phạt tù nhưng thói quen "chạy án" đã thành một dịch vụ làm ăn của nền Tư pháp Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam không còn là chuỵên đi cửa sau nữa.
Nhưng những điều Dũng nói năm nay có khác với lời nói trong báo cáo trước kỳ họp 3 của Quốc hội vào ngày 3-5-2003 " Đối với tham nhũng thì không. Vào lúc đó Dũng nói : " Thực tiễn cho thấy một số quan điểm về đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng chưa được quán triệt sâu rộng và thực hiện nhất quán; bộ máy hành chính còn nhiều bất cập, họat động kém hịêu lực, hịêu quả; tham nhũng, lãng phí, quan liêu, mất dân chủ vẫn còn nặng nề..."
Như vậy nếu Dũng có kêu gọi "làm trong sạch" cơ quan này, cơ quan kia để "đấu tranh chống tham nhũng, chống tội phạm" thì cũng chỉ là một lời nói cho xong việc như những lời nói đao to buá lớn trước đây của các cựu Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh bây giờ.
Tình thế vẫn cứ trắng đen nhập nhằng như thế chứ có sáng hơn chút nào đâu ./-
Phạm Trần (10-03)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.