Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tìm Hiểu Tổ Chức Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới

11/03/200600:00:00(Xem: 5895)
-Tổ chức Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới (The World Organization of Scout Movement) là một đoàn thể quốc tế, phi chánh quyền, gồm 3 cơ quan chính:

Hội nghị Hướng đạo Thế giới (The World Scout Conference), Uỷ ban Hướng Đạo Thế giới (The World Scout Committee) và Văn Phòng Hướng đạo Thế giới (The World Scout bureau).

Thật không ngoa, nếu chúng ta đem so sánh Tổ chức Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới với bất cứ chánh quyền của một quốc gia nào có Quốc hội và Nội các Chánh phủ. Hơn thế nữa, chúng ta có thể ví Hội Nghị Hướng Đạo Thế Giới (Hội Nghị HĐTG) với Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, Uỷ Ban Hướng Đạo Thế giới (Uỷ Ban HĐTG) với Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc và Văn Phòng Hướng Đạo Thế Giới (Văn Phòng HĐTG) với Văn Phòng Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc.

Để giúp độc giả thấu hiểu tường tận hơn, chúng tôi sẽ lần lượt trình bày về nguồn gốc hình thành và nhiệm vụ từng cơ quan một.

A. HỘI NGHỊ HƯỚNG ĐẠO THẾ GIỚI (The World Scout Conference)

Hội Nghị Hướng Đạo Thế Giới, cơ quan quyền lực tối cao của Phong trào, là Đại Hội Đồng Hướng Đạo, nhóm họp ba năm một lần tại quốc gia có hội Hướng Đạo tình nguyện đứng ra tổ chức và được Hội Nghị HĐTG chấp nhận.

Hội nghị HĐTG lần đầu tiên đã xảy ra một cách bất ngờ trong một buổi họp không chính thức giữa một số đại biểu của các quốc gia đến tham dự Trại Họp Bạn HĐTG lần đầu tiên tại Olympia, London, Anh Quốc, năm 1920.

Kể từ ngày Tướng Baden-Powell đưa 20 trẻ em đến cắm trại thử nghiệm tại Browsea Island (1907-1920), thấm thoắt đã 13 năm qua. Mặc dù Đệ Nhất Thế Chiến bộc phát và kéo dài trong 5 năm đã gây rất nhiều trở ngại cho việc phát triển Phong trào, nhưng đoàn viên Hướng đạo trên khắp thế giới cũng đã lên tới con số Triệu. Mọi người nhận thấy cần phải có một tổ chức ở cấp Quốc tế để hợp tác và sắp xếp những công việc chung cuả Phong trào.

Sau khi thảo luận, các huynh trưởng tham dự phiên họp lần đầu tiên đã có ba quyết định quan trọng sau đây:

1. Hội nghị HĐTG cần được triệu tập hai năm một lần (sau này đã đổi lại ba năm).

2. Cần phải thành lập một Uỷ Ban HĐTG và một Văn Phòng HĐTG.

3. Tính đến năm 1922, những quốc gia nào ghi danh, sẽ được xem là thành viên sáng lập Tổ Chức HĐTG.

Khi thời hạn đến, các quốc gia có tên sau đây được xem là sáng lập viên:

Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Chile, Czechosiovakia, Denmark, Ecuador, Estonia, Finland, France, Great Britain, Greece, Hungary, Italy, Japan, Latvia, Liberia, Luxembourg, Nethelands, Norway, Peru, Poland, Portugal, Roumania, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, United States of America và Yugosiavia.

Trong số này, có 9 quốc gia một thời không còn là thành viên của Tổ chức HĐTG, đó là các nước Czechosiovakia, Estonia, Hungary, Latvia, Liberia, Poland, Roumania, Spain, và Yugoslavia. Sau khi các chế độ tộc tài và Cộng Sản bị sụp đổ, 9 quốc gia trên đã phục hoạt Hướng Đạo và được Tổ chức HĐTG thừa nhận trở lại.

Tại Hội nghị HĐTG, mỗi quốc gia thành viên được quyền cử 6 đại biểu chính thức tham dự và có 6 phiếu khi quyết định. Ngoài ra, còn được quyền cử thêm một số quan sát viên không hạn định. Như vậy, một hội Hướng Đạo dù có ít đoàn viên và chỉ có khả năng gởi một đại biểu đến tham dự, vị này cũng có đầy đủ quyền hạn như bất cứ phái đoàn nào khác. Các đại biểu tham dự hội nghị HĐTG thường là Hội trưởng hay Uỷ viên Quốc tế, nhân vật có trách nhiệm liên lạc với Văn phòng HĐTG và các hội Hướng Đạo quốc gia bạn.

Khi một quốc gia có từ 2 hội Hướng đạo trở lên, một Tổng hội sẽ được thành lập để xin gia nhập Tổ chức HĐTG. Tổng hội này cũng chỉ được 6 phiếu mà thôi. Về sau, vì sự đòi hỏi cuả các hội Hướng Đạo có nhiều đoàn viên, mỗi khi quyết định về vấn đề tài chánh, quốc gia thành viên nào có 15 ngàn đoàn viên, sẽ được một phiếu, 30 ngàn đoàn viên được 2 phiếu và cứ theo tiêu chuẩn này để tăng hay giảm số phiếu. Nên nhơ,ù Hội nghị HĐTG chỉ áp dụng tiêu chuẩn này khi quyết định về tài chánh mà thôi.

Theo Hiến chương Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới, mục đích của Hội Nghị HĐTG là:

“Cùng hợp tác để nâng cao tinh thần hiệp nhất trong mục đích và trong sụ hiểu biết chung về nguyên lý căn bản cuả Hướng đạo, như Baden-Powell, vị thủ lãnh HĐTG đã đề xướng và để phát triển Hướng Đạo khắp mọi nơi trên thế giới”.

Để đạt được các mục tiêu trên, Hội nghị HĐTG đã thực hiện các công việc sau đây:

*Tạo cơ hội cho các đại biểu trao đổi tin tức, ý kiến và kinh nghiệm với nhau. Hầu hết trong tất cả Hội nghị HĐTG, các quyết nghị đều chỉ nói lên một phần nào thành quả đạt được mà thôi. Một khi huynh trưởng từ các quốc gia khác nhau gặp gỡ, tình thân hữu sẽ được thắt chặt. Bên lề những buổi họp, các đại biểu thường chuyện trò thảo luận và hiểu biết thông cảm nhau. Sau khi trao đổi ý kiến và kinh nghiệm, họ trở thành bạn thân. Có lẽ đây là thành quả quan trọng nhất của hội nghị, vì tình bạn đã đưa mọi người đến cảm thông và hiệp nhất.

*Thảo luận và thành lập chánh sách tổng quát cho Phong Trào HĐTG.

*Nghiên cứu các phúc trình và đề nghị của Ủy Ban HĐTG. Cứu xét hồ sơ ghi danh của các hội Hướng Đạo xin làm thành viên và tu chính Hiến Chương PT/HĐTG.

*Cứu xét và chấp nhận lời mời của hội Hướng Đạo nào muốn đứng ra tổ chức Hội Nghị HĐTG và các Trại Họp Bạn HĐTG (Jamboree, Moot v.v…)

B. ỦY BAN HƯỚNG ĐẠO THẾ GIỚI (The World Scout Committee)

Ủy Ban Hướng Đạo Thế Giới là Nội Các Chánh Phủ, hay Hội Đồng Bảo An của Phong Trào HĐTG.

Vì tầm vóc Phong Trào quá rộng lớn, lại thêm cứ ba năm mới họp một lần, Hội Nghị HĐTG đã quyết định bầu ra một số đại biểu vào Ủy Ban HĐTG. Ủy Ban này gồm có 14 ủy viên của 14 quốc gia khác nhau. 12 ủy viên được Hội nghị HĐTG bầu cử và 2 ủy viên do 12 vị này chỉ định, đó là Tổng Thư Ký Văn Phòng HĐTG (The Secretary General of WOSM) và ủy viên Tài Chánh (The Treasurer). Cứ mỗi 2 năm, 1/3 nhân viên trong Ủy Ban lại rút lui và Hội nghị HĐTG bầu thêm những người mới. Nhờ vậy, công việc của Ủy Ban HĐTG vẫn tiến hành một cách trôi chảy.

Không một ai trong Ủy Ban có thể phục vụ liên tục 6 năm và không một quốc gia thành viên nào có 2 người được bầu vào Ủy Ban cùng một lúc. Chủ tịch và phó Chủ tịch được bầu là những vị đã có chân trong Uy Ban từ trước. Nhờ thế, họ đều có kinh nghiệm và công việc càng thêm dễ dàng.

Các nhân viên trong Ủy Ban HĐTG không đại diện cho quốc gia mình . Họ chỉ đại diện cho Phong Trào HĐTG và không phát ngôn hay hành động vì mục đích riêng tư của quốc gia mình sinh sống..

Một trong các nhiệm vụ quan trọng nhất cuả Ủy Ban HĐTG là cứu xét và quyết định tư cách thành viên tại Hội nghị HĐTG cho những hội Hướng Đạo đã nộp hồ sơ xin ghi danh va xin thừa nhận. Có nhiều hội Hướng Đạo mới xin gia nhập lần đầu tiên, nhưng cũng có nhiều hội Hướng Đạo đã từng là bạn cũ một thời bị treo tư cách thành viên vì chế độ độc tài hay Cộng Sản trong nước, nay mới phục hoạt và xin tái gia nhập Phong Trào.

Ngoài việc chỉ định một Tổng Thư Ký cho Văn Phòng HĐTG, chấp viên của Hội nghị HĐTG và là móc xích giữa Hội Nghị HĐTG—Ủy Ban HĐTG—Văn Phòng HĐTG, Ủy Ban HĐTG còn chỉ định một Ủy Viên Tài Chánh (Treasurer) và các Ủy Ban đặc nhiệm khác để nghiên cứu và giải quyết những vấn đề đặc biệt như Chương trình Giới trẻ (Youth Programme), Lãnh đạo chỉ huy Trưởng niên (Adult Leadership); Khảo cứu sưu tầm (Research) v.v…Ngoài ra, Ủy Ban HĐTG còn là cơ quan giám sát việc làm của Văn phòng HĐTG.

Vai trò quan trọng nhất của Ủy Ban HĐTG là hành sử nhiệm vụ của một cơ quan chấp hành đại diện cho Hội Nghị HĐTG giữa những kỳ họp ba năm.

Lúc mới thành lập, danh xưng của Ủy Ban HĐTG là Ủy Ban Chấp Hành (Executive Committee), được bầu cử và xác định nhiệm vụ trong kỳ Hội Nghị HĐTG lần thứ ba tại Paris, Pháp Quốc, năm 1922. Trong thời gian này, Ủy ban chỉ có 9 nhân viên được bầu ra với nhiệm kỳ 2 năm, nhưng có quyền tái ứng cử trong bất cứ nhiệm kỳ nào. Cũng vào dịp này, Hội nghị HĐTG đã đề cử một Ủy Ban soạn thảo Hiến Chương Phong Trào HĐTG và được Hội Nghị HĐTG lần kế tiếp chấp thuận vào năm 1924.

Ngày nay, Ủy Ban HĐTG họp ít nhất mỗi năm một lần. Giữa những buổi họp thường niên đó, còn có những buổi họp của Ủy Ban Lãnh Đạo, gồm có vị Chủ Tịch, phó Chủ Tịch Ủy Ban HĐTG và Tổng Thư Ký Văn Phòng HĐTG. Về sau, thành phần dự họp Ủy Ban Lãnh Đạo được nới rộng cho tất cả Ủy viên của Ủy Ban HĐTG và các vị Chủ tịch Hướng Đạo Vùng. Chủ tịch Uỷ Ban HĐTG hiện nay là Tiến sĩ Marie-Louise Correa người Senegal.

C. VĂN PHÒNG HƯỚNG ĐẠO THẾ GIỚI (The World Scout Bureau).

Như đã trình bày ở trên, Hội Nghị HĐTG họp lần đầu tiên tại Trại Hop Bạn Olympia, London, Anh Quốc, năm 1920. Ngoài việc đồng ý sẽ triệu tập một Hội Nghị HĐTG vào 2 năm sau tại một địa điểm và thời gian thích hợp, còn quyết định nếu có thể được, sẽ thành lập một Văn Phòng ở cấp Trung Ương để thu thập, phổ biến tin tức và hoạt động như một sợùi dây xích nối liền các hội Hướng Đạo trên Thế Giới.

Mặc dầu mọi người đều cho rằng đây là một bước tiến vượt bực, nhưng tìm cho ra tài chánh để thực hiện là một vấn đề không phải dễ. Tất cả đều động não và bóp trán suy nghĩ, nhưng không một ai giải quyết được vấn đề khó khăn này. Về sau, nhờ có ông bà Frederick F. Peabody có hảo tâm tài trợ cho việc thành lập Văn Phòng và vui lòng đài thọ mọi phí khoản trong năm đầu, kế hoạch trên mới được thành tựu.

Nhà Mạnh Thường Quân Peabody là một người Hoa Kỳ gốc Anh Cát Lợi rất giàu có. Ông không phải là đoàn viên của Phong Trào Hướng Đạo nhưng vì đã chứng kiến Trại Họp Bạn và tin tưởng mãnh liệt rằng, Phong Trào Hướng Đạo là đoàn thể có khả năng kết hợp được những người không cùng chung quốc tịch để cổ súy nền hoà bình trên Thế Giới. Thêm vào đó, bà Peabody cũng là một ngưòi Anh Cát Lợi, hiện đang tích cực họat động trong ngành Ấu Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ, nên việc giúp đỡ càng thêm thuận lợi.

Vào ngày 11.11.1920, Tổ chức HĐTG mướn được một căn phòng trong hội quán Hướng Đạo Anh Quốc để thiết lập trụ sở và bổ nhiệm Trưởng Hubert Martin, Uỷ viên Quốc tế hội Hướng Đạo Anh Quốc vào chức vụ Giám Đốc Danh Dự (Honorary Director) Văn phòng HĐTG.

Nhờ tài ứng xử khéo léo và sự hy sinh vô bờ bến cuả Trưởng Martin, Văn Phòng HĐTG ngày càng vững mạnh và trở nên một cơ quan thiết yếu của Tổ Chức HĐTG.

Sau 18 năm phục vụ Phong trào với tinh thần tự nguyện, năm 1938, Trưởng Martin từ trần. Ủy Ban HĐTG bổ nhiệm Trưởng Wilson (sau này là Đai Tá), Trại Trưởng Gilwell Park kế nhiệm, đồng thời dời trụ sở văn phòng đến một địa điểm mới có 3 phòng rộng rãi hơn, ở số 38 Buckingham Palace Road, London.

Năm 1939, Đệ Nhị Thế Chiến bùng nổ. Công tác của Văn Phòng bị hạn chế và giảm thiểu đến mức tối đa. Tuy nhiên, Văn Phòng vẫn giữ được mối liên lạc với các hội Hướng Đạo trên Thế Giới qua sự giúp đỡ cuả các quốc gia trung lập. Nhiều Chánh phủ lưu vong được thành lập tại London, Trưởng Wilson đã có rất nhiều cơ hội tốt để tiếp xúc với họ.

Sau 1945, hoà bình vãn hồi, sinh hoạt của Văn Phòng HĐTG trở lại bình thường như trước. Khi hợp đồng thuê mướn nhà đất đã mãn hạn, Văn phòng lại đời trụ sở đến ngôi nhà số 132 Ebury Street, Westminster, London, để hoạt động.

Huân Tuớc Baden-Powell từ trần tại Kenya ngày 8.1.1941 trong thời gian chiến tranh là một mất mát quá lớn lao cho tất cả mọi người. Trách nhiệm của Văn Phòng HĐTG càng thêm nặng nề về phương diện lãnh đạo. Những công việc của Văn Phòng trong những năm 1946 - 1953 phần lớn đều nhằm mục đích cũng cố nội bộ. Vị Giám đốc Văn phòng phải công du đây đó không ngừng để xây dựng lại tình thân hữu, đặc biệt là các vùng trước đây đã bị xao lãng vì tình trạng chiến tranh. Đây là giai đoạn Phong Trào cần được phát triển mạnh mẽ khắp Thế Giới. Năm 1952, Đại Tường D.C. Spry được Uỷ Ban HĐTG bổ nhiệm vào chức vụ Giám Đốc Danh Dự Văn Phòng HĐTG.

Vì niên liễm của các hội Hướng Đạo đóng góp không đủ để trang trải những phí khoản chi dùng; việc gây quỹ cũng được phát động, nhưng tình thế cho thấy rất khó đạt được kết quả tại Aâu Châu. Đễ có thể phục vụ các quốc gia hiện đang nỗ lực phát triển Hướng Đạo đắc lực và hữu hiệu hơn, và nhất là giải quyết được vấn đề tài chánh, trong kỳ Hội nghị HĐTG năm 1957 tại Cambridge, Anh Quốc, các cấp lãnh đạo đã quyết định dời Văn Phòng từ London sang Ottawa, Canada, thuộc vùng Bắc Mỹ và hoạt động tại đây từ ngày 1.1.1958.

Năm 1968, Văn phòng HĐTG một lần nữa lại được dời sang Geneva, Switzerland, một quốc gia trung lập tại Âu Châu. Tiến sĩ Laszio Nagy, một huynh trưởng người Hungary, được Uỷ Ban HĐTG bổ nhiệm vào chức vụ Tổng Thư Ký Văn phòng HĐTG (Secretary General of The World Organization Of The Scout Movement). Sau hơn 20 năm tích cực phục vụ Phong trào, Trưởng Nagy nghỉ hưu. Tháng 11.1988, Ủy ban HĐTG bổ nhiệm Tiến Sĩ Jacques Moreillon, người Thuỵ Sĩ, Tổng Giám Đốc Uỷ Ban Quốc Tế Hồng Thập Tự vào trọng trách trên thay thế Tr. Nagy. Vì đã từng phục vụ trong cơ quan Hồng Thập Tự Quốc Tế tại Saigon trước 1975 và rât am hiểu tình hình trong nước, nên đã tận tình giúp đỡ Phong Trào HĐVN tại Hải ngoại vượt qua nhiều khó khăn trong thời gian đương nhiệm. Sau 16 năm điều khiển Văn Phòng HĐTG, tháng 4 năm 2004, Trưởng Moreillon nghỉ hưu, Uỷ Ban HĐTG bổ nhiệm Bác sĩ Eduarde Missoni, một y sĩ người Y,Ù làm Tổng Thư Ký Văn Phòng HĐTG thay thế Trưởng Moreillon.

CHỨC NĂNG CỦA VĂN PHÒNG HĐTG:

Văn Phòng HĐTG đã từng được ví như Văn Phòng Tổng Thư Ký Tổ chức Liên Hiệp Quốc. Cơ quan này có nhiệm vụ thực thi và hoàn thành các quyết nghị và huấn thị của Hội nghị HĐTG và Ủy Ban HĐTG. Tại Văn phòng trung ương ở Geneva, có khoảng 31 nhân viên chuyên nghiệp làm việc toàn thời gian. Ngoài ra, còn có 6 Văn phòng Vùng trực thuộc sau đây: -Vùng Châu Mỹ La Tinh (Latin American Region) tại San Jose Costa Rica – Vùng Ả Rập (Arab Region) tại Cairo, Egypt – Vùng Phi Châu (African Region) tại Niroby Kenya – Vùng Á Châu Thái Bình Dương (Asia Pacific Region) tại Manila, Philippines – Vùng Âu Châu (Europe Region) tại Brussels, Belgium và Vùng Âu Á (Eurasia) tại Yalta-Gurzuf, Ukraine.

Chức năng cuả Văn phòng HĐTG được quy định trong Hiến chương PTHĐTG và các quyết định cuả Hội Nghị HĐTG. Trong phạm vi bài này, chúng tôi chỉ nêu lên một số nhiệm vụ hiến định tổng quát như sau

-Trợ giúp các Hội nghị HĐTG. Hội nghị HĐ Vùng và các cơ quan trực thuộc chu toàn nhiệm vụ, kể cả việc chuẩn bị các phiên họp và cung cấp các dịch vụ cần thiết để hoàn thành những quyết định của nhiều ủy ban khác nhau.

-Cung cấp các dịch vụ để phát triển và quảng bá Phong trào khắp Thế giới.

-Duy trì mối liên lạc thường xuyên với các hội Hướng Đạo thành viên và giúp đỡ họ phát triển Phong trào ở trong nước,

-Khuyến khích việc phát triển Hướng Đạo tại các quốc gia có Hướng Đạo đang hoạt động nhưng chưa thành lập hội.

-Trông nom việc tổ chức các Trại Họp Bạn HĐTG và Trại Họp Bạn HĐ cấùp Vùng.

-Duy trì mối liên lạc với các tổ chức quốc tế có những hoạt động liên quan đến

vấn đề thanh thiếu nhi.

* KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG TIỆN

Văn Phòng HĐTG thực thi nhiệm vụ cuả mình với một số phương tiện khác nhau:

Cung cấp nhân lực và phương tiện hoạt động của văn phòng Tổng Thư Ký cho Ủy Ban HĐTG, các Ủy ban đặc nhiệm và các công tác hoạt động nhóm…

*Trợ giúp việc phát triển chương trình Thanh Thiếu Nhi và huấn luyện những cấp lãnh đạo Trưởng niên bằng cách:

*Giúp ý kiến và yễm trợ kỹ thuật cho các hội HĐ quốc gia.

-Soạn thảo chương trình và tổ chức các khoá huấn luyện.

-Soạn thảo các văn phẩm, sách báo xuất bản.

-Xuất bản sách báo, ấn hành những bản tin định kỳ và phổ biến đến các hội HĐ quốc gia thành viên trên Thế giới…

Chức năng, kỹ thuật và phương tiện của Văn Phòng HĐTG còn rất nhiều. Muốn biết tận tường hơn, có thể tham khảo các tài liệu do Văn Phòng HĐTG cung cấp.

Sau 99 năm thành lập, Tổ Chức HĐTG hiện có 28 triệu đoàn viên nam nữ thuộc mọi lứa tuổi đang hoạt động tại 216 quốc gia và lãnh địa trên khắp Thế giới.

Năm 2007 sắp tới đây, sẽ là năm vui mừng nhất trong lịch sử Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới. Để kỷ niệm 100 năm ngày Huân tước Baden-Powell khai sáng Phong trào, Trại Họp Bạn Hướng Đạo Thế Giới lần thứ 21 sẽ được tổ chức tại Hylands Park, Essex, một địa điểm nằm cách thành phố London 50 cây số về hướng Đông/Bắc trong 12 ngày từ 27.7 đến 8.8.2007 với chủ đề “One World One Promise” (Một Thế giới Một lời hứa), nói lên niềm ưóc ao và hy vọng của giới trẻ về tương lai.

Người ta ước tính sẽ có khoảng 500 triệu nam nữ trưởng niên khắp Thế giớiõ tự nguyện cam kết sống theo Lời Hứa và Luật Hướng Đạo vào dịp này./.

Tài liệu tham khảo:1/-Facts on World Scouting.2/-Scouting Round The World.3/-Asia Pacific Scouting Magazine.4/-BadenPowell The Two Lives of a Hero by William Hillcourt.5/Tài liệu World Scout Jamboree 2007.của VP/HĐTG.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.