Hôm nay,  

Công Trình Dịch Đại Tạng Kinh Việt Ngữ (phần Ii)

12/12/200200:00:00(Xem: 4157)
PHOTO: Hòa Thượng Tịnh Hạnh hướng dẫn lớp khảo sát và luyện dịch Đại Tạng Kinh.

LITTLE SAIGON (VB) -- Có một khía cạnh lịch sử mà công trình chuyển dịch Đại Tạng Kinh Việt Ngữ đang hiển lộ, và cũng là điều mà Phật Tử hằng mong đợi: những cuộc tranh luận vô ích trong Phật Giáo đang dịu đi, và tất cả mọi người đều cung kính đối với các tông phái của nhau.
Những cuộc tranh luận giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa đã được biến thành công trình chuyển dịch cho các bộ Bắc Truyền Đại Tạng Kinh và bộ Nam Truyền Đại Tạng Kinh.
Hòa Thượng Tịnh Hạnh đã từ Đài Loan trở về Việt Nam, mang tâm nguyện được so sánh như một ngài Huyền Trang của VN, đã thuyết phục và tạo điều kiện cho tất cả tinh hoa Phật Giáo VN cùng góp sức chuyển dịch Đại Tạng Kinh.
Hòa Thượng giải thích cho phóng viên Việt Báo về tính đa dạng của các Trung Tâm Dịch Thuật tại VN mà Hòa Thượng giúp thành lập, trong đó có hơn 100 vị sư với các vị từ nhiều địa phương khác nhau, nhiều tông phái khác nhau, và nhiều chuyên ngành khác nhau.
Chúng ta thử liệt kê vài vị thiện tri thức nổi tiếng như: Miền Bắc (Hòa Thượng Phổ Tuệ, chùa Quang Lãng, Hà Tây), Miền Trung (Hòa Thượng Thiện Hạnh, chùa Từ Hiếu; TT Phước Viên...), Nha Trang (TT Đổng Minh, ĐĐ Tâm Hạnh), Miền Nam (HT Quảng Độ, TT Minh Cảnh, TT Phước Sơn, TT Tuệ Sỹ, Giáo Sư Lê Mạnh Thát, Thầy Bảo Quang, SC Huệ Hướng, CS Nguyên Huệ, CS Lý Việt Dũng...).
Và cả từ hải ngoại nữa. Thí dụ, như dịch giả Đại Đức Hạnh Tấn đang cư ngụ ở Đức và Ấn Độ (dịch từ Đức Ngữ và tiếng Sanskrit).
Tổng cộng hơn 100 vị cùng ngồi dịch từ 9 năm nay.
Hòa Thượng Tịnh Hạnh cũng trình bày về tính đa dạng, phong phú của Đại Tạng Kinh Việt Ngữ -- nhờ đi sau, nên chắc chắn là đa dạng và phong phú hơn các Đại Tạng Kinh nhiều nước khác.
Thí dụ, Bắc Truyền Đại Tạng Kinh dựa vào bản Trung Quốc, gồm 202 tập, hiện đã dịch xong 95%.
Bộ Nam Truyền Đại Tạng Kinh, dựa trên các bản văn tiếng Pali, Trung Văn, Nhật Văn... tổng cộng 18 tập. Trong phần Nam Truyền, thì phần Kinh do HT Minh Châu đã dịch xong, còn phần Luật và Luận đang được dịch.
Khi các sư Đại Thừa và Nguyên Thủy cùng làm chung 1 công trình, thì hiển nhiên đây còn cho thấy sự tương kính giữa các tông phái.
Cuộc tranh luận lâu nay giữa Thiền Tông và Tịnh Độ Tông cũng trở nên đằm thắm hơn, vì Đại Tạng Kinh Việt Ngữ cũng sẽ bao trùm cả hai tông phái này.
Hòa Thượng Tịnh Hạnh cho biết, ban dịch thuật đang tiến hành dịch Thiền Tông Toàn Thư, tuyển ra 50 tập, trong đó ghi rất chi tiết về lịch sử Thiền, phương pháp Thiền, vân vân. Phần này do cư sĩ Lý Việt Dũng chuyển ngữ.
Bộ Tịnh Độ Toàn Thư đã dịch xong, sắp xuất bản, gồm 20 tập.
Cả hai đều dịch từ Bộ Tục Tạng Trung Văn.
Thái Hư Toàn Thư đã dịch xong, sắp xuất bản.
Cao Tăng Truyện Trung Quốc đã dịch xong, sắp xuất bản.
Sách của Ngài Ấn Thuận đang được dịch...
Vân vân và vân vân. Hòa Thượng cười, nói là việc nhiều quá.
Sau đây, chúng tôi trích đăng một phần trong Thư Viện Hoa Sen (www.thuvienhoasen.org), về bản sơ thảo tài chánh của công trình dịch Đại Tạng Kinh như sau. Bản sơ thảo này soạn năm ngoái, nên chưa cập nhật đủ. Nghĩa là chỉ tổng kết 8 năm dịch thuật, nhưng bây giờ là năm thứ 9 rồi. Tuy nhiên, bản sơ thảo cũng cho thấy một phần kích thước to lớn của công trình. Trích như sau.
TẠM TÍNH PHÍ DỤNG DỊCH TAM TẠNG GIÁO ĐIỂN THÀNH VIỆT VĂN
Toàn bộ kế hoạch chia thành hai phần:


Phần thứ nhất :
Bao gồm dịch Đại Tạng Kinh Phật Giáo Trung Quốc thuộc Bắc truyền (54 tập trong Đại Chánh tân tu Đại Tạng Kinh), và Nam truyền Phật Giáo Đại Tạng Kinh thành Việt văn, với khổ 7 x 24 cm, mỗi tập dày khoảng 1000 trang, tổng cộng khoảng 220 quyển. Đó là trọn bộ Kinh, Luật, Luận đầy đủ và quan trọng nhất.
Phần thứ hai:
Dịch Tục Tạng Kinh Việt Nam một phần từ chữ Nôm, Trung Quốc, Tây Tạng, Nhật Bổn và những tác phẩm của chư vị cao Tăng, học giả trong quá khứ viêt về Phật Giáo. Hòa Thượng Tinh Hạnh kính mời tất cả các chuyên gia, học giả ưu tú Việt Nam, phát tâm tham gia vào công trình phiên dịch Đại Tạng và đào tạo nhân tài. Hòa Thượng đã thành lập nhiều trung tâm phiên dịch ở Việt Nam, tập trung toàn bộ lưc lượng đầu tư vào việc dịch và in Đại Tạng Kinh khoảng 220 tập cũng như Tục Tạng Kinh chữ Việt khoảng 800 tập. Việc xúc tiến dịch Đại Tạng Kinh thực sự gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Hòa Thượng đã khắc phục được.
Trong 8 năm qua, Hội Đồng phiên dịch đã dịch gần xong Đại Tạng Kinh Bắc truyền và Đại Tạng Kinh Nam truyền. Tính đến nay, (tháng 06 năm 2001) có thể in 190 tập, mỗi tập dày 1000 trang. Hiện đang in và phát hành bộ Kinh A-Hàm và Phật Quang Đại Từ Điển (trọn bộ 6 quyển).
Các thí dụng dưới đây, tuy nói là ước tính nhưng kỳ thật số lượng không quá xa thưc tế.
Nhìn lại Kinh điển Phật Giáo Trung Quốc, chỉ có Chính phủ mới có đủ nhân lưc, vật lực và tài lực để xúc tiến việc dịch Đại Tạng Kinh. Ngày nay, Hòa Thượng Thích Tinh Hạnh một mình dám đứng ra gánh vác trách nhiệm này. Chúng tôi tha thiết kêu gọi đạo tâm của Quý vị để đại sự ngàn năm khó gặp này sớm viên thành. Nhất tâm vì sự nghiệp dịch Đại Tạng Kinh mà góp một phần tâm lực.
I KINH PHÍ ĐÃ CHI TRONG 8 NĂM QUA: US$ 1,920,000.
KINH PHÍ NHÂN SỰ: US$ 960,000.
100 người x US$ 100/ tháng x 12 tháng x 8 năm : US$ 960,000.
KINH PHÍ BIÊN TẬP: US$ 960,000
100 người x US$ 100/ tháng x 12 tháng x 8 năm : US$ 960,000.
II MỘT PHẦN KINH PHÍ SẼ CHI TRONG 12 NĂM TỚI: US$ 41,540,000.
Kinh phí in: US$23,100,000.
Mỗi tập US$25, trọn một bộ gồm 220 tập; in tất cả là 3,000 bộ.
Tổng giá tiền = US$ 16,500,000 (Trọn bộ = US$ 5,500)
Kinh phí dịch và biên tập: US$1,440.000
100 người x US$ 100/tháng x 12 tháng x 12 năm = $1,440,000
Kinh phí in Tục tạng Kinh 800 tập, chưa tính tới
Kinh phí ước lượng xây dựng Viện Dịch Kinh: US$ 500,000
Kinh phí xây dựng Hàn Lâm Viện Phật Giáo Việt Nam: Thiết bị thư viện, phụ trách văn hóa và giáo dục Phật Giáo Việt nam (Có kế hoạch riêng)
Đó chỉ là ước tính thôi, theo lời Hòa Thượng nói trong buổi phỏng vấn. Vì tới khi hoàn tất, chi phí có thể cao hơn nữa, chưa ai biết chính xác được.
Đặc biệt, hôm thứ tư, sư cô Thanh Nghiêm, thư ký của HT Tịnh Hạnh, đã điện thoại cho phóng viên Việt Báo để cho biết rằng, quý Phật Tử nào muốn cúng dường và có giấy miễn thuế (tax exempt) thì hãy gửi check hay money order về Chùa Phổ Đà, xin ghi:
Phổ Đà Assembly
5110 W. Hazard Ave.
Santa Ana, CA 92703 - USA
Telephone: (714) 554-9785; Fax (714) 554-3852.
Trong phần MEMO, xin ghi rõ: Dịch & In Đại Tạng Kinh.
Hòa Thượng Tịnh Hạnh cho biết sẽ còn lưu ngụ tại Quận Cam cho tới hết tháng 12, và quý Phật Tử nào cần liên lạc, có thể gọi số cell phone sau: (281) 236-4498. Số phone này sẽ ngưng sau tháng 12.
Kỳ Tới: Cuộc đời của HT Tịnh Hạnh.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.