Hôm nay,  
Việt Báo Online

Luật Pháp Phổ Thông

30/06/200100:00:00(Xem: 5017)
Luật Pháp Phổ Thông
Hỏi (ông Lê Tường [Trường"] Sanh): Mấy hôm gần đây, tôi đọc báo vàcó nghe cả đài phát thanh Việt Ngữ SBS cho biết là với sự chấp thuận của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, chính phủ Uùc sẽ gởi các người Việt Nam chưa nhập tịch mà đang thụ hình tại các nhà tù ở Uùc trở về lại Việt Nam.

Xin LS cho biết là với tư cách công dân Uùc Đại Lợi, và theo sự quy định của Đạo Luật Tự Do Tin Tức, tôi có quyền được phép yêu cầu chính phủ, hoặc Bộ Trưởng Bộ Di Trú gởi, hoặc cho xem xét về nội dung các buổi thảo luận của chính phủ hoặc Bộ Di Trú liên hệ đến kế hoạch và chương trình để đưa các người này về lại Việt Nam hay không" Vì vấn đề có tính cấp bách, xin LS trả lời ngay cho.

Trả lời: Chúng tôi vừa nhận được điện thư [fax] của ông sáng 25.6.2001 mặc dầu ông đã gởi thư cho chúng tôi vào ngày 23.6.2001. Tôi không biết quý danh của ông là Lê Tường Sanh hay Trường Sanh vì ông ký tên không được rõ, tuy nhiên điều này không quan trọng lắm. Chúng tôi đồng ý với ông rằng vấn đề này có tính cách rất cấp bách vì đây không chỉ là nổi ưu tư và lo lắng của những gia đình hoặc cá nhân có con em hoặc thân nhân thuộc diện bị trả về Việt Nam mà còn là mối ưu tư của tất cả người Việt trên đất Uùc khi nghe được tin này. Vì thế, chúng tôi dành ưu tiên để trả lời cho câu hỏi này của ông.

Để có thể hiểu rõ được quyền hạn của một công dân liên hệ đến việc yêu cầu chính phủ, hoặc các cơ quan, bộ, sở của chính quyền cho phép xem xét các tài liệu hoặc nội dung của các buổi thảo luận liên hệ đến một vấn đề nào đó, chúng ta hãy cùng điểm qua các phán quyết của tòa cũng như các điều quy định trong “Đạo Luật Tự Do về Tin Tức” (the Freedom of Information Act).

Trong vụ News Corporation Ltd kiện National Companies and Securities Commission [gọi tắt là NCSC]. Trong vụ đó, “nguyên đơn” (the applicant = News Corporation) muốn được xem xét các tài liệu liên hệ đến cuộc điều tra của NCSC về những hoạt động của “nguyên đơn.” Tuy nhiên, NCSC đã từ chối lời yêu cầu của “nguyên đơn” vì cho rằng các tài liệu này được miễn trừ chiếu theo điều 38 (the secrecy exemption = sự miễn trừ vì phải giữ bí mật) của “Đạo Luật Tự Do về Tin Tức.” “Tòa Kháng Aùn Hành Chánh” (the Administrative Appeals Tribunal) đã đưa ra phán quyết đồng ý với quyết định của NCSC, vì thế “nguyên đơn” đã chống án lên “Tòa Aùn Liên Bang” (the Federal Court). Tòa đã giữ nguyên quyết định của Tòa Kháng Aùn Hành Chánh và đưa ra quan điểm liên hệ đến vụ này như sau:

Mục đích của Đạo Luật được diễn đạt trong điều 3, đó là cho phép cộäng đồng được xem xét các tư liệu của chính quyền bằng cách thiết định quyền hạn để côïng đồng được xem xét các tài liệu hiện đang được lưu trữ bởi các bộ, sở của chính quyền. Sự xem xét này chỉ bị giới hạn nếu xét thấy cần thiết để bảo vệ “những lợi ích cộng cộng cơ bản” (essential public interests)ø hoặc “những vấn đề riêng tư của cá nhân” (the private affairs of persons). . .

Trong lúc giải thích điều 3 của Đạo Luật, nếu tòa xét thấy rằng cần phải cho phép cộng đồng xem xét các tài liệu mà cộng đồng yêu cầu thì tòa thường “thiên về sự giải thích theo nghĩa rộng” (lean toward a wide interpretation). Ngược lại, nếu xét thấy rằng cần phải ngăn cấm sự xem xét đó thì tòa thường “thiên về sự giải thích theo nghĩa hẹp” (lean toward a narrow interpretation).

Tại Hoa Kỳ có rất nhiều quyết định của tòa án liên hệ đến việc giải thích “Đạo Luật Tự Do về Tin Tức của Hoa Kỳ” (the American Freedom of Information Act 5 USC 552). Những quyết định đó thường được xử dụng như là “mẫu mực” (model) và thường đề nghị rằng những điều khoản của Đạo Luật liên hệ đến quyền hạn được xem xét các văn kiện của chính quyền cần “phải được giải thích một cách rộng rãi” (to be generously construed), trong lúc đó sự ngăn cấm không được xem xét các văn kiện của chính quyền thường “được giải thích một cách hạn hẹp” (to be narrowly construed).

Tuy nhiên, trong việc giải thích “Đạo Luật Tự Do về Tin Tức” của Uùc, tòa đã không chấp nhận một sự thiên vị nào cả. Quyền được xem xét và quyền đặc miễn đã được thiết định để cân nhắc về sự tương phản giữa một bên là quyền được biết của công chúng và một bên là lợi ích công cộng. Các quyền lợi này sẽ được giải thích tùy theo “văn từ được xử dụng” (words used), và mục tiêu của đạo luật.

Vấn đề được đặt ra ở đây là trước khi đi đến quyết định trục xuất các người tỵ nạn Việt Nam vi phạm các tội trạng hình sự và chưa nhập tịch Uùc ra khỏi nước Uùc và trả họ trở về lại Việt Nam, chắc chắn rằng vấn đề đã được đưa ra thảo luật tại các buổi họp của nội các chính phủ.

Nội các chính phủ trước khi đồng ý cho phép vị Bộ Trưởng Di Trú đưa ra quyết định này, chắc chắn rằng các thành viên của “nội các” (cabinet) đã bị thuyết phục bởi các đề nghị và các bản tường trình được soạn thảo bởi các viên chức cố vấn cho vị Bộ Trưởng Di Trú sau nhiều lần thảo luận với vị bộ trưởng này.

Liệu chúng ta có quyền yêu cầu chính phủ để cho chúng ta quyền được xem xét đến các văn kiện, các bản tường trình, và các lời đề nghị liên hệ đến việc trục xuất các người Việt tỵ nạn đó theo sự quy định của “Đạo Luật Tự do về Tin Tức” hay không"

Theo sự quy định của Đạo Luật thì công chúng có quyền xem xét đến 2 loại “tài liệu của chính quyền” (government documents) đó là: (1) tư liệu về chính quyền; và (2) các hồ sơ được lưu trữ bởi chính quyền liên hệ đến các vấn đề cá nhân của công chúng.

Quyền được xem xét các hồ sơ thuộc loại 2 vừa nêu cho phép một cá nhân không những chỉù được quyền xem hồ sơ của chính mình mà còn có quyền sửa đổi, bổ túc những điểm thiếu sót hoặc sai lầm liên hệ đến hồ sơ của mình hiện đang được chính quyền lưu giữ.

Tuy nhiên, có rất nhiều loại tài liệu của chính quyền đã được Đạo Luật miễn trừ không cho phép công chúng xem xét. Các tài liệu thuộc loại này có thể được liệt kê như sau: (a) tài liệu liên hệ đến việc bàn thảo, hoặc tiến trình thuộc sự cân nhắc trước khi chính quyền đưa ra quyết định. Sự miễn trừ này đã cho phép các vị Bộ Trưởng và các viên chức hành chánh cao cấp giữ lại “những tài liệu nhạy cảm về phương diện chính trị” (politically sensitive information); (b) những tài liệu liên hệ đến “đặc quyền về nghề nghiệp pháp lý” (legal professional privilege). Đây là những tài liệu liên hệ đến sự cố vấn về phương diện pháp luật trước khi chính quyền đưa ra quyết định; (c) “tài liệu ảnh hưởng đến nền kinh tếø hoặc các quyền lợi tài chánh của chính phủ” (documents affecting the economy or the financial interests of the government); (d) tài liệu ảnh hưởng đến “an ninh quốc gia và quốc phòng” (national security and defense); và (e) các tài liệu tiết lộ các vấn đề liên hệ đến “các chức năng tư pháp” (judicial functions) của tòa án hoặc cơ quan tài phán.

Dựa theo sự quy định của “Đạo Luật Tự Do về Tin Tức” như vừa trình bày ở trên, tôi có thể cho ông biết được rằng việc yêu cầu chính phủ hoặc cá nhân vị Bộ Trưởng Di Trú cho phép chúng ta xem xét về những tài liệu mà Bộ đã nghiên cứu cũng như ø các lời đề nghị của Bộ liên hệ đến quyết định trục xuất các người tỵ nạn Việt Nam vừa qua là một điều không thể làm được, vì các tài liệu này thuộc loại “nhạy cảm về phương diện chính trị”, vì thế nếu tiết lộ, chính quyền có thể sẽ bị lên án là vô nhân đạo bởi công chúng cũng như nhiều tổ chức khác tại Uùc cũng như trên thế giới.

19/04/2019(Xem: 239)
Sau cuộc “đổi đời 1975”, Đại úy Minh Hải Hồ vào tù. Dù tuổi đời tròn trèm bốn mươi nhưng bạn bè đùa chơi cứ gọi anh là Bác mỗi khi không có cán bộ. Bác Minh Hải Hồ chẳng phiền trách mà lấy đó làm vui.
19/04/2019(Xem: 115)
“Phe ta - người quốc gia”, hết đạn, thua trận, nén niềm uất hận, «hết nổ, nín khe, sống im re”. Chỉ còn «phe thắng trận” súng đạn dồi dào, độc diễn, ồn ào, hỗn loạn. Tiếng loa, tiếng kẻng, sáng trưa chiều tối, đầu xóm, cuối ngõ, tránh đâu cũng không khỏi
19/04/2019(Xem: 179)
Sau khi Phan-Thiết thất thủ và Hàm-Tân mất thì Vũng-Tàu bị đe dọa nặng nề! Theo tin tình báo, khoảng 18 Sư-Đoàn Bắc quân đang có mặt trên toàn lãnh thổ Nam Việt-Nam; và năm Sư-Đoàn nữa đang trên đường vào Nam
19/04/2019(Xem: 292)
đặc biệt của đêm nhạc này có lẽ là niềm vui tao ngộ của rất nhiều người. Của những người yêu tiếng nói NĐT từ 50, 60 năm xưa đến nghe, gặp lại bạn bè tíu tít chào nhau. Của những người thế hệ trẻ hơn vì sự đồng cảm
19/04/2019(Xem: 293)
Cây họ Bầu Bí (khổ qua, dưa leo, dưa hấu, bí xanh, bí đỏ...) được trồng phổ biến trong nông thôn Việt .Phần lớn các loài trong họ này là các loại dây leo sống một năm với hoa khá lớn và sặc sỡ.
19/04/2019(Xem: 309)
Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Miền Nam California đã cử hành lễ giỗ Đức Ông Huỳnh Công Bộ, thân phụ của Đức Huỳnh Giáo Chủ vào 10 giờ sáng Chủ Nhật 14- 4- 2019
18/04/2019(Xem: 730)
Tại Quận Cam (Hoa Kỳ), Paris (Châu Âu), Melbourne (Úc châu). và tại Việt Nam. Đánh dấu một năm cuộc tổng biểu tình ngày 10 tháng 6 của đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước - một biến cố lịch sử đấu tranh của dân tộc
18/04/2019(Xem: 601)
Trong ba mươi năm nhập cuộc với ông chỉ có văn nghệ. Những hoạt động khác đều trở nên thứ yếu. Văn nghệ là cuộc sống, là cuộc đời của Thanh Nam. Văn nghệ, khu rừng ông đến, thưởng thức, trồng thêm cây và cất nhà ở đó, khác với một số đông ghé qua, thoáng qua một cái nhìn rồi trở về nhà riêng
18/04/2019(Xem: 555)
Đời sống của hoa bồ công anh rắt ngắn, nở khoe sắc chỉ sau ba ngày thì bắt đầu tàn. Trước khi tàn hẳn còn có khoảng mươi ngày để cánh hoa nhạt dần khép lại với nhau thành hình cầu màu trắng mong manh, gặp cơn gió thoảng qua cánh hoa vỡ ra bay tung trong gió. Ba cánh hoa vỡ ra bay tung trong gió.
18/04/2019(Xem: 1400)
Coi: năm tôi đậu tú tài I, tỉ lệ trúng tuyển toàn miền Nam (VN) cho ban C chỉ có 8 phần trăm. Một trăm đứa đi thi thì rớt hết 92, vậy mà cái bằng của tui bị “coi như đồ bỏ” là sao – hả Trời?
18/04/2019(Xem: 718)
tháng Ba và tháng Tư năm 1975, những ngày mà người dân miền Nam từ Quảng Trị, Huế, Đà Nẳng, Qui Nhơn, Kontum, Nha Trang, Ban Mê Thuột, Xuân Lộc, Long Khánh ..., cho đến Vũng Tàu, Sài Gòn không thể nào quên được
18/04/2019(Xem: 499)
Hội tụ hầu hết các phe tham chiến, kể cả CSVN • VNCH và những bài tham luận về nỗ lực vừa bảo vệ vừa xây dựng kinh tế, xã hội
17/04/2019(Xem: 1101)
Cuộc đời quả thật vô thường. Không thể nào tạo nên một không khí tình nghệ sĩ đậm đà thân thương Hội Ngộ trong suốt thời gian hơn 3 năm nơi Quán Doanh Doanh trên Đại Lộ Hoàng Hôn Hollywood Los Angeles.
17/04/2019(Xem: 246)
Hội thảo sẽ cung cấp thông tin và tài nguyên có giá trị cho những ai trong các ngành nghề như xây dựng, kỹ thuật, quy hoạch và các ngành công nghiệp liên quan
17/04/2019(Xem: 1002)
bước vào mùa lễ Phục Sinh bên Châu âu & xứ Đức, có một loài hoa nở rộ đẹp lắm rất giống loài hoa mai VN mình. Dân bản xứ đặt tên là "mưa vàng" (Goldregen / Laburnum)
Tin công nghệ
Khi vào tù, đa số tù nhân sẽ tham gia vào các chương trình cải tạo riêng, thông thường sẽ là các hoạt động đào tạo nghề nghiệp liên quan tới thể chất. Nhưng ở Phần Lan, các tù nhân đang tham gia những khóa đào tạo đặc biệt: họ đang giúp huấn luyện thuật toán trí tuệ nhân tạo cho một startup trong nước.
Samsung ghi nhận có những báo cáo về màn hình của những chiếc Galaxy Fold mà hãng gửi cho các bên truyền thông để đánh giá. Không chỉ một bên mà nhiều bên đã phàn nàn về màn hình của máy gặp vấn đề, liên quan tới mặt kính và lớp hiển thị. Samsung chỉ cho biết đang điều tra những máy bị hỏng đó để tìm nguyên nhân chứ chưa tiết lộ thêm các thông tin cụ thể.
Một cuộc điều tra của AP năm 2018 cho thấy các ứng dụng của Google như Maps trên Android cho phép Google liên tục thu thập vĩ độ và kinh độ chính xác của người dùng.
Khoảng giữa tháng 04/2019, Facebook chính thức thừa nhận rằng hãng lưu trữ mật mã của hàng triệu người dùng Instagram dưới dạng ký tự thuần túy, khiến chúng dễ dàng bị lộ với những nhân viên có thẩm quyền truy cập vào hệ thống nội bộ nhất định.
Khoảng giữa tháng 04/2019, Emtek, đơn vị phát hành nội dung từ Indonesia cho biết sẽ ngưng cung cấp dịch vụ người dùng BBM, nền tảng tin nhắn rất nổi tiếng cho người dùng máy BlackBerry từ ngày 31/05/2019 tới. Hồi năm 2016, Emtek có được giấy phép khai thác nền tảng BBM cho khách hàng cá nhân trong khi mảng doanh nghiệp của BBM vẫn do BlackBerry quản lý.
Bộ nhóm nổi tiếng ở phía bắc vào mùa xuân, với tên gọi Leo Triplet, ba thiên hà tráng lệ tập hợp trong một cảnh nhìn.
Khoảng giữa tháng 04/2019, Facebook xác nhận đang phát triển trợ lý ảo bằng giọng nói của riêng hãng, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Google Assistant, Amazon Alexa và Siri của Apple.
Khoảng giữa tháng 04/2019, chỉ hơn một ngày sau khi thảm họa ập đến với ngôi Nhà thờ hơn 850 tuổi, mọi người đã quyên góp được gần 1 tỷ USD, bao gồm từ cả những tín đồ bình thường cho tới các nhà tài phiệt từ khắp nơi trên thế giới nhằm khôi phục Nhà Thờ Đức Bà. Tổng thống Pháp đề ra thời hạn 5 năm để có thể mang công trình kiến trúc lịch sử trở lại với nước Pháp và cả thế giới.
Vishwanath Akuthota, người sinh viên bị bắt, hiện phải đối mặt với án tù 10 năm, cộng thêm 3 năm quản thúc sau khi được thả và phải bồi thường số tiền lên tới 250,000 USD. Akuthota bị bắt vào ngày 22/02/2019 tại Bắc Carolina, 2 tuần sau khi liên tiếp lắp USB sát thủ vào 66 máy tính của trường Saint Rose ở những địa điểm xung quanh khuôn viên trường.
Khoảng giữa tháng 04/2019, công ty giải khát PepsiCo đã đàm phán với một startup không gian của Nga, để có cơ hội trình chiếu logo của hãng lên bầu trời đêm bằng hệ thống vệ tinh quỹ đạo thấp.
Ông Nightingale không phải người đầu tiên trong Firefox đứng ra tố cáo. Tháng 07/2018, giám đốc kỹ thuật của Mozilla, ông Chris Peterson, đã cáo buộc Google cố tình làm chậm YouTube trên Firefox. Ông tiết lộ rằng cả Firefox và Edge đều gặp phải tình trạng sụt giảm hiệu năng so với Chrome khi tải nội dung YouTube. Để làm được điều này, Google đã chuyển sang sử dụng một thư viện JavaScript dành cho YouTube mà họ biết nó không hỗ trợ YouTube.
Một trong những thiên hà sáng nhất trên Bầu trời Trái đất có kích thước tương tự Dải Ngân hà Milky Way của chúng ta: Messier 81 rộng lớn và xinh đẹp.
Khoảng giữa tháng 04/2019, một số nguồn tin từ Hà Lan đã cáo buộc Samsung là kẻ đánh cắp công nghệ phần mềm của ASML từ năm 2015, trước đó các báo cáo cho rằng Trung Quốc đứng phía sau vụ việc. ASML là nhà sản xuất các dây chuyền chế tạo chip lớn nhất thế giới, có trụ sở chính tại Hà Lan.
Khoảng giữa tháng 04/2019, trang TheVerge đưa tin, Chủ tịch và nhà sáng lập Foxconn - ông Terry Gou sẽ rời khỏi vị trí của mình vào tháng 05/2019. Ông Terry Gou đã đảm đương vị trí suốt 45 năm, đây cũng là vị trí giúp ông trở thành người giàu nhất tại Đài Loan
Khoảng giữa tháng 04/2019, Apple và Qualcomm cho biết đã dàn xếp các tranh chấp liên quan đến phí bản quyền và kết thúc tất cả các vụ kiện đang diễn ra giữa hai bên trên toàn cầu.